ja_mageia

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Nahajate se na: Naslovnica
AKTUALNE NOVICE IN DOGODKI

Petek, 03 April 2020 09:00
NOVI KORONA ZAKON - PAKET INTERVENTNIH UKREPOV ZA POMOČ GOSPODARSTVU IN PREBIVALSTVU OB IZBRUHU KORONA VIRUSA COVID 19
Novi Korona zakon bo v celoti nadomesti Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov, ki bi naj začel veljati 29. marca. Konkretno besedilo zakona je sicer še v pripravi; sprejet pa naj bi bil po zelo skrajšanem postopku, predvidoma v naslednjem tednu. Vsi ukrepi, ki jih zakon predvideva, bodo pričeli veljati po uveljavitvi zakona in bodo veljali dva meseca – to je do 31. maja 2020, z možnostjo podaljšanja. Predsednik vlade je pozval vse delodajalce in ostale, ki se zaradi posledic epidemije odločajo o sprejemanju ukrepov čakanja na delo, odpuščanja zaposlenih ali zapiranja podjetij oz. dejavnosti, da z ukrepi počakajo do sprejetja zakona in izkoristijo možnosti, ki jih bo za rešitve gospodarstva predvidela vlada.

Predvideni ključni ukrepi bodo:

• nova ureditev sofinanciranja delavcev na čakanju in njihovih prispevkov za obdobje dveh mesecev, do 31. maja (z možnostjo podaljšanja). V tem času bo prispevke zaposlenih na čakanju krila država, pravice zavarovancev ostajajo;

• nadomestila za pokojninsko blagajno delavcev, ki delajo, krije zdravstvena zavarovalnica in ne več delodajalec;

• status delavcev, ki na delo ne morejo zaradi višje sile (zaradi varstva otrok ali nezmožnosti prihoda na delo) se bo izenačil s statusom delavcev na čakanju;

• vzpostavitev sistem dodatkov za nevarno delo in dodatne obremenitve za izpostavljene delavce v razponu od 10 do 200 % plače;

• delavcem, ki bodo izgubili delo, pripada nadomestilo za brezposelnost takoj naslednji mesec, konkretna upravičenost se bo ugotavljala kasneje;

• samozaposleni bodo preko elektronske aplikacije morali razglasiti prizadetost zaradi krize. Na tej podlagi bodo upravičeni do mesečnega temeljnega dohodka v višini 70 % minimalne plače. Prispevke bo za to obdobje poravnala država;

• za ohranjanje likvidnosti družb se bo vzpostavila garancijska shema, ki bo omogočala odkup terjatev slovenskih podjetij;

• zamrzne se plačilo davkov, plačilni roki za plačila zasebnim podjetjem se skrajšajo na osem dni.

Ponedeljek, 20. april 2020 ob 09:30 uri, Ljubljana
DOHODKI IZ DELOVNEGA RAZMERJA S POUDARKOM NA OBRAČUNU IN IZPLAČILU POTNIH NALOGOV
Predstavljene bodo novosti na področju dohodkov iz delovnega razmerja s poudarkom na obračunu in izplačilu potnih nalogov, regresa za letni dopust, dnevnic in bonitet. Potni nalogi so v praksi površno izpolnjeni in brez popolnih prilog. Davčni inšpektorji zato zelo pogosto preverjajo upravičenost izplačil. Potne naloge, ki so napačno izpolnjeni, zato uvrstijo med davčno nepriznane odhodke in prejemek prekvalificirajo v drug prejemek iz delovnega razmerja.

Petek, 01. junij 2020 ob 10:00 uri, Ljubljana
PROTOKOLARNA PRAVILA ZA VRHUNSKA POSLOVNA SREČANJA IN OSEBNA ODLIČNOST z vodenim poslovnim kosilom z gospo Ksenijo Benedetti
POSLOVNI PROTOKOL je vrhunski razgiban seminar o poslovnem protokolu, kjer boste izvedeli vse, kar morate vedeti o sodobnem komuniciranju za uspeššen in učinkovit poslovni nastop. Posebnost tega seminarja je zasebno vodeno poslovno kosilo z razlago gospe Ksenije Benedetti, šefinje Protokola Republike Slovenije. Dosledno spoštovanje protokolarnih pravil je vaša osebna odličnost. In prav vaša osebna odličnost je vaša največja moč.

 

 

Bližnji dogodki

CELOTEN KOLEDAR >>

Izobraževanja

PAKET INTERVENTNIH UKREPOV ZA POMOČ GOSPODARSTVU IN PREBIVALSTVU OB IZBRUHU KORONA VIRUSA COVID 19
Začetek: 03.04.20, 09:00
Konec: 03.04.20, 11:00
Konec prijav: 03.04.20, 08:00

NOVOSTI OBRACUNA PLAČ IN POVRAČIL STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM TER IZPLAČIL DRUGIH PREJ. V JS, Ljubljana
Začetek: 15.04.20, 09:30
Konec: 15.04.20, 14:30
Konec prijav: 15.04.20, 09:00

NOVOSTI OBRACUNA PLAČ IN POVRAČIL STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM TER IZPLAČIL DRUGIH PREJ. V JS, Ljubljana
Začetek: 15.04.20, 09:30
Konec: 15.04.20, 14:30
Konec prijav: 15.04.20, 09:00

DOHODKI IZ DELOVNEGA RAZMERJA S POUDARKOM NA OBRAČUNU IN IZPLAČILU POTNIH NALOGOV, Ljubljana, 25.mar
Začetek: 20.04.20, 09:30
Konec: 20.04.20, 14:30
Konec prijav: 20.04.20, 09:00

NOVOSTI JAVNEGA NAROČANJA S POUDARKOM NA POGODBI ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA
Začetek: 21.04.20, 09:00
Konec: 21.04.20, 14:30
Konec prijav: 21.04.20, 08:00

Prijava na e-novice 

Prijava za uporabnikeVreme


SVETOVANJE

Nudimo vam svetovanje in pomoč pri prijavi na razpise iz evropskih skladov za nepovratna sredstva.
Za podrobnejše informacije ste vabljeni, da nas kontaktirate >>

Prevajanje in tuji jeziki

Nudimo vam prevajalske storitve v skoraj vse evropske in pomembnejše svetovne jezike. Bodisi, da potrebujete pisne prevode ali pa tolmača, imamo rešitev za vas. Obiščite Linguaris.net >>

Novice, dogodki, izobraževanje

Evropska unija

Izobraževanja