ja_mageia

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Nahajate se na: Naslovnica
AKTUALNE NOVICE IN DOGODKI


Sreda, 20. december 2017 ob 09:00
KONFERENCA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN DAVČNIKOV

 

Ponedeljek, 08. januar 2018 ob 09:30
IZDELAVA LETNEGA POROČILA in DAVČNI OBRAČUN ZA LETO 2017 ZA JAVNI SEKTOR, Maribor

Na seminarju bo predstavljena celovita problematika izdelave zaključnega računa za leto 2017 za javni sektor. Poudarek bo na pripravi in izvedbi popisa, vsebini izkazov bilance stanja, izkaza prihodkov in odhodkov ter pojasnil k računovodskim izkazom uporabnikov enotnega kontnega načrta. Predstavljen bo davčni obračun, sestavljen na podlagi vsebine veljavnih davčnih predpisov in možnosti zniževanja davčne osnove. Predstavljen bo tudi povzetek važnejših predpisov za pravne osebe javnega prava na računovodsko - finančnem področju in njihova uporaba v praksi. Na seminarju boste prejeli veliko praktičnih napotkov za delo. 

  

  


 

 

 

 

Novice, dogodki, izobraževanje

Evropska unija