ja_mageia

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Nahajate se na: Naslovnica
Novice


AKTUALNE NOVICE IN DOGODKI

Petek, 03. april 2020 09:00 uri, spletni seminar v živo
NOVI KORONA ZAKON - PAKET INTERVENTNIH UKREPOV ZA POMOČ GOSPODARSTVU IN PREBIVALSTVU OB IZBRUHU KORONA VIRUSA COVID 19
Novi Korona zakon bo v celoti nadomesti Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov, ki bi naj začel veljati 29. marca. Konkretno besedilo zakona je sicer še v pripravi; sprejet pa naj bi bil po zelo skrajšanem postopku, predvidoma v naslednjem tednu. Vsi ukrepi, ki jih zakon predvideva, bodo pričeli veljati po uveljavitvi zakona in bodo veljali dva meseca – to je do 31. maja 2020, z možnostjo podaljšanja. Predsednik vlade je pozval vse delodajalce in ostale, ki se zaradi posledic epidemije odločajo o sprejemanju ukrepov čakanja na delo, odpuščanja zaposlenih ali zapiranja podjetij oz. dejavnosti, da z ukrepi počakajo do sprejetja zakona in izkoristijo možnosti, ki jih bo za rešitve gospodarstva predvidela vlada.

Predvideni ključni ukrepi bodo:

• nova ureditev sofinanciranja delavcev na čakanju in njihovih prispevkov za obdobje dveh mesecev, do 31. maja (z možnostjo podaljšanja). V tem času bo prispevke zaposlenih na čakanju krila država, pravice zavarovancev ostajajo;

• nadomestila za pokojninsko blagajno delavcev, ki delajo, krije zdravstvena zavarovalnica in ne več delodajalec;

• status delavcev, ki na delo ne morejo zaradi višje sile (zaradi varstva otrok ali nezmožnosti prihoda na delo) se bo izenačil s statusom delavcev na čakanju;

• vzpostavitev sistem dodatkov za nevarno delo in dodatne obremenitve za izpostavljene delavce v razponu od 10 do 200 % plače;

• delavcem, ki bodo izgubili delo, pripada nadomestilo za brezposelnost takoj naslednji mesec, konkretna upravičenost se bo ugotavljala kasneje;

• samozaposleni bodo preko elektronske aplikacije morali razglasiti prizadetost zaradi krize. Na tej podlagi bodo upravičeni do mesečnega temeljnega dohodka v višini 70 % minimalne plače. Prispevke bo za to obdobje poravnala država;

• za ohranjanje likvidnosti družb se bo vzpostavila garancijska shema, ki bo omogočala odkup terjatev slovenskih podjetij;

• zamrzne se plačilo davkov, plačilni roki za plačila zasebnim podjetjem se skrajšajo na osem dni.

Torek, 07. april 2020 09:00 uri, spletni seminar v živo
DAVČNI IN FINANČNI UKREPI ZA ZMANJŠANJE NEGATIVNIH UČINKOV KORONA KRIZE
V sredo 1.4.2020 bo sprejet »krovni« zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP). Vsi ukrepi, ki jih zakon predvideva, bodo pričeli veljati po uveljavitvi zakona in bodo veljali dva meseca – to je do 31. maja 2020, z možnostjo podaljšanja. Predsednik vlade je pozval vse delodajalce in ostale, ki se zaradi posledic epidemije odločajo o sprejemanju ukrepov čakanja na delo, odpuščanja zaposlenih ali zapiranja podjetij oz. dejavnosti, da z ukrepi počakajo do sprejetja zakona in izkoristijo možnosti, ki jih bo za rešitve gospodarstva predvidela vlada.

Ponedeljek, 20. april 2020 ob 09:30 uri, Ljubljana
DOHODKI IZ DELOVNEGA RAZMERJA S POUDARKOM NA OBRAČUNU IN IZPLAČILU POTNIH NALOGOV
Predstavljene bodo novosti na področju dohodkov iz delovnega razmerja s poudarkom na obračunu in izplačilu potnih nalogov, regresa za letni dopust, dnevnic in bonitet. Potni nalogi so v praksi površno izpolnjeni in brez popolnih prilog. Davčni inšpektorji zato zelo pogosto preverjajo upravičenost izplačil. Potne naloge, ki so napačno izpolnjeni, zato uvrstijo med davčno nepriznane odhodke in prejemek prekvalificirajo v drug prejemek iz delovnega razmerja.

Petek, 01. junij 2020 ob 10:00 uri, Ljubljana
PROTOKOLARNA PRAVILA ZA VRHUNSKA POSLOVNA SREČANJA IN OSEBNA ODLIČNOST z vodenim poslovnim kosilom z gospo Ksenijo Benedetti
POSLOVNI PROTOKOL je vrhunski razgiban seminar o poslovnem protokolu, kjer boste izvedeli vse, kar morate vedeti o sodobnem komuniciranju za uspeššen in učinkovit poslovni nastop. Posebnost tega seminarja je zasebno vodeno poslovno kosilo z razlago gospe Ksenije Benedetti, šefinje Protokola Republike Slovenije. Dosledno spoštovanje protokolarnih pravil je vaša osebna odličnost. In prav vaša osebna odličnost je vaša največja moč.

 

 
Evropska svetovalnica

Izberite svetovanje po vaši meri in si zagotovite boljši uspeh pri prijavah na razpise. S poglobitvijo v vašo konkretno situacijo, vam bomo pomagali pri pridobivanju nepovratnih sredstev in vseh spremljajočih aktivnostih.

Preberite več ...
 
Vabilo prevajalcem

 
EVROPSKA UNIJA

Vir: Portal Evropske unije

 


Novice, dogodki, izobraževanje

Evropska unija