ja_mageia

 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
Nahajate se na: Naslovnica Koledar
Mesečni pogled
Mesečni pogled
Strnjen pogled
Strnjen pogled
Tedenski pogled
Tedenski pogled
Dnevni pogled
Dnevni pogled
Iskanje
Iskanje

Strnjen pogled

Četrtek, Marec 21, 2019
 Februar 2019Marec 2019April 2019
Torek, Marec 12, 2019
NOVOSTI OBRAČUNA PLAČ IN POVRAČIL STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM TER IZPLAČIL DRUGIH PREJEMKOV IZ DELOVNEGA RAZMERJA Za Leto 2019 Za Javni Sektor (09:30 - 14:30)


Email : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. Url: http://https://www.evropska-svetovalnica.com
Četrtek, Marec 21, 2019
PASTI JAVNEGA NAROČANJA Z AKTUALNIMI SPREMEMBAMI ZAKONODAJE (09:00 - 15:00)
Akademija za management in projektno vodenje organizira seminar z aktualno vsebino

PASTI JAVNEGA NAROČANJA Z AKTUALNIMI SPREMEMBAMI ZAKONODAJE in obravnava najpomembnejših institutov ZJN-3 z odločitvami Državne revizijske komisije


TERMIN
LJUBLJANA, 21. marec 2018, ob 09.00 do 14.30,
dvorana  v poslovni stavbi DOMUS MEDICA, Dunajska 162, Ljubljana - Bežigrad
 
VSEBINA IN NAMEN
Javna naročila so sredstvo za posodobitev javnih ukrepov in prispevajo k pravičnejšemu in trajnostnemu modelu rasti. Poenostavitev in pravna varnost, ki ju prinaša nova ureditev, zagotavljata lažje upravljanje in večjo učinkovitost javnih naročil ter prihranek časa in sredstev tako za naročnike kot tudi za mala in srednje velika podjetja ( v nadaljevanju MSP ). Prednostno so obravnavani tudi socialna vključenost, okolje in inovacije, tako da se bodo lahko naročniki odločili za najboljšo in ne najcenejšo ponudbo.
Naloga javnih naročil je, da prispevajo h gospodarski rasti ter vzpostavitvi trajnostnega in bolj vključujočega modela gospodarskega razvoja. Področje javnih naročil so na evropski ravni urejala pravila iz leta 2004, le-ta pa je bilo treba zaradi gospodarskega, socialnega in političnega razvoja ter trenutnih proračunskih omejitev prenoviti, jih poenostaviti in izboljšati njihovo učinkovitost tako za naročnike kot podjetja. Direktiva 2014/24/EU, ki ureja javno naročanje in Direktiva 2014/25/EU, ki ureja javno naročanje na infrastrukturnem področju, vsebujeta podobne rešitve, zato sta bili v slovenski pravni red preneseni z enim zakonom  ( ZJN-3 ), ki je začel veljati 1.4.2016.
Seminar je  namenjen vsem strokovnjakom, ki se ukvarjajo s področjem javnega naročanja, tako v državni upravi kot na nivoju lokalne skupnosti, javnim podjetjem, javnim agencijam, javnim zavodom, javnim skladom, gospodarskim javnim službam, koncesionarjem, vsem ponudnikom, ki kot aktivni subjekti vstopajo v pravna razmerja na področju javnih naročil, svetovalcem na področju javne uprave in javnih naročil ter študentom, predvsem pa širši množici, ki se ukvarja z problemi javnega naročanja.
 
PREDAVATELJ
mag. Matjaž Kovač je magister pravnih znanosti, strokovnjak za javna naročila, gospodarsko pravo in davke ter zelo ploden avtor na omenjenih področjih. Zaposlen je na Direkciji RS za infrastrukturo, kjer že desetletje vodi najzahtevnejše postopke oddaje javnih naročil na področju železniške infrastrukture v republiki Sloveniji. mag. Matjaž Kovač je prav tako visokošolski predavatelj za predmetno področje Gospodarsko pravo na Alma mater Europea in pripravljalec strokovnih gradiv za izvajanje teh predmetov. Je tudi avtor strokovnega priročnika Obdavčevanje svetovnega dohodka ( Davčni inštitut Maribor 2003), strokovnega dela prevozne pogodbe, priročnika Davki od A do Ž, strokovnega dela Javna naročila in javno zasebno partnerstvo in strokovne monografije Finančne storitve ter priročnika Plačilni sistem in plačilna disciplina itd.
mag.Matjaž Kovač je tudi doktorski kandidat na Pravni fakulteti Univerze v maribori s področja finančnega in  davčnega prava. 

 
PROGRAM
8.30-9.00 REGISTRACIJA
9.00-9.15 Predstavitev dogodka 
 
9.15-14.30
IZVAJANJE JAVNIH NAROČIL PO ZJN-3
 • Direktive na področju javnega naročanja
 • Poenostavitev pravil za naročnike ( konkurenčni postopek s pogajanji, konkurenčni dialog, partnerstvo za inovacije, potek postopkov, združevanje nakupov )
 • Poenostavitev pravil za ponudnike
 • Zelena javna naročila
 • Socialni in delovnopravni vidik javnega naročanja
PRAKTIČNI VIDIKI JAVNEGA NAROČANJA - naročniki, ponudniki in  Dkom
 • Novi postopki oddaje javnega naročanja - dobra in slaba praksa
 • Konkurenčni postopek in konkurenčni dialog
 • Preverjanje razlogov za izključitev za domače in tuje ponudnike
 • Predložitev ESPD obrazca in njegove pomanjkljivosti
 • Ocenjevanje in razvrščanje ponudb
PRAKTIČNI VIDIKI JAVNEGA NAROČANJA - naročniki, ponudniki in Dkom
 • Dopolnjevanje, pojasnjevanje in spreminjanje ponudb po roku za predložitev ponudbe
 • Zavarovanja javnega naročanja - bančne garancije, kavcijska zavarovanja, menice
 • Vpogledi v ponudbeno dokumentacijo
 • Merila za izbor pri javnem naročanju projektiranja, javnem naročilu gradnje in javnem naročilu nadzora
 • Spremembe gradbenih pogodb po ZJN-3
 
GRADIVO 
Udeleženci boste prejeli gradivo na posvetu v pisni in elektronski obliki.
 
SEMINAR JE NAMENJEN 
 • Seminar je namenjen vsem, ki delujete na področju javnega naročanja v zasebnem in javnem sektorju. Cilj seminarja je udeležencem zagotoviti zadnje aktualne informacije glede nekaterih najpomembnejših sprememb na področju ZJN-3A ter predstavitev odločitev Državne revizijske komisije, ki pomenijo vodilo za delo.

KOTIZACIJA

Kotizacija za udeležbo na seminarju znaša 189€+ddv - brez popusta.
  
20 % popust za prijave in plačilo do vključno 8. marca 2019. 
Od 9.marca do 20 marca 2019 znaša popust 10%. 
Cena vključuje predavanje strokovnjaka, strokovno gradivo, prigrizke in osvežilne napitke. 

SPLETNI NASLOV
http://www.evropska-svetovalnica.com

PRIJAVA
Elektronska prijava: http://www.evropska-svetovalnica.com –  Prijava 
Po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Skenirano prijavnico lahko pošljete na po e-pošti: 
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Prijave  sprejemamo do dne pred izvedbo seminarja.
Odjave sprejemamo v pisni obliki do treh delovni dni pred izvedbo seminarja. 

PLAČILO
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  
SI56 1914 0501 2239 615, sklic na 00 21032019, 
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
Akademija za management in projektno vodenje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana 
ID za DDV:SI80886914.  Potrdilo o plačilu prinesite s seboj.

INFORMACIJE 
Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko  številko: 
 040 772 267
ali pa nam pišite in pošljite vaša vprašanja po e-pošti: 
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
 
PRIJAVNICA NA SEMINAR
 
PASTI JAVNEGA NAROČANJA Z AKTUALNIMI SPREMEMBAMI ZAKONODAJE in obravnava najpomembnejših institutov ZJN-3 z odločitvami Državne revizijske kom
 
LJUBLJANA, 21. marec 2019, ob 09.00 do 14.30,
dvorana  v poslovni stavbi SMELT ( pritličje), Dunajska 160, Ljubljana Bežigrad 

     
Ime in naslov organizacije:
 
    Telefon:
 
Kontaktna oseba: ID za DDV E-pošta:
 
Na seminar prijavljamo:
Ime in priimek: E-pošta
    
   
   
   
 
 
Žig in podpis:                                 
Želimo prejemati obvestila o dogodkih.                  da              ne
 
V skladu s 73.člen ZVOP-1 vas obveščamo o pravicah:
»Posameznik lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteva, da  upravljalec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja .
Upravljalec osebnih podatkov je dolžan v 15 dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem pisno obvestiti posameznika, ki je to zahteval.« Email : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. Url: http://www.evropska-svetovalnica.com
Četrtek, Marec 28, 2019
POMLADANSKI DNEVI POSLOVNIH SEKRETARK IN SEKRETARJEV 2019 (09:00)

Z vsem spoštovanjem vas vabimo na konferenco

POMLADANSKI DNEVI POSLOVNIH SEKRETARK IN SEKRETARJEV 2019


Portorož, 28. in 29. marec 2019, dvorana v Kongresnem centru Grand Hotel Bernardin, Obala 2, 6320 Portorož


 
Z nami bodo odlični predavatelji in motivatorji:

Miha ŠERCER, odvetnik, odvetniška pisarna Šisernik – Šercer Glavno področje delovanja odvetnika Miha Šercerja je delovno pravo. Pred začetkom odvetniške dejavnosti je na tem področju več kot 10 let pridobival neposredne izkušnje v gospodarstvu, tudi na vodstvenih delovnih mestih. Poleg tega področja se največ ukvarja še z gospodarskimi posli in odškodninskim pravom, sicer pa skupaj s sodelavci in zunanjimi strokovnjaki pokriva tudi vsa ostala pravna področja. Je avtor številnih strokovnih člankov in priročnikov s področja delovnih razmerij, redno pa tudi predava te vsebine na seminarjih in konferencah.

dr. Zdravko  ZUPANČIČ, je pisatelj in predavatelj, njegov poklic je, da govori o govorjenju. Napisal je veliko knjigo gledališčugovorništvu in poslovnih pogovarjanjih, vmes pa  tudi nekaj zgodbic in pesmi. Kot gostujoči predavatelj posreduje svoje izkušnje po raznih visokih šolah, vendar je v prvi vrsti še vedno predavatelj in vodja izobraževanja v Šoli retorike.

dr. Vladimir ŽUMER, bivši direktor Arhiva Republike Slovenije

Edvard KADIČ, strokovjak za komunikacijo in osebnostni razvoj, specialist za neverbalno komunikacijo in odličen predavatelj ter motivator

Bojana KOŠNIK ČUK, bivša vodja protokola Službe vlade RS za evropske zadeve, bivša direktorica za protokol, gostinstvo in turizem pri Servisu RS za protokolarne storitve Brdo in v vrsti drugih inštitucij.  Izvaja samostojna predavanja in delavnice o diplomatskem, poslovnem protokolu in kulturi vedenja, na posameznih ministrstvih in drugih državnih institucijah, številnih podjetjih, šolah, v zadnjem času tudi v tujini, predvsem v Italiji in sosednji Hrvaški.

Nada MULEJ, prof. slov. jezika in prim. knjiž., mednarodno potrjena trenerka NLP (nevrolingvističnega programiranja) in NLP master coach (INLPTA), limbični coach, predavateljica višje šole

Polonca ŠTAJNAR, svetovalka za program promocije zdravja na delovnem mestu za ohranjanje in krepitev telesnega in duševnega zdravja zaposlenih

Janez HUDOVERNIK, uni. dipl. ing., ACC, je svoje izkušnje v prodaji, marketingu in vodenju začel pridobivati v podjetjih IBM Slovenija d.o.o. in LIP Bled d.d. Svoje izkušnje je nadgradil s podiplomskim študijem na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, študijem menedžmenta na Centru Brdo ter številnih usposabljanjih doma in v tujini.

Leo IVANDIČ, certificirani predavatelj in svetovalec, ki deluje v Šoli čustvene inteligence, kjer sodeluje pri razvoju in izvajanju programov za izboljšanje komunikacije in odnosov, izražanje čustev in osebno rast.

mag. Marjeta NOVAK, certificirana trenerka nenasilne komunikacije pri The Center for Nonviolent Communication, vodi izobraževanja, delavnice in mediacijske procese po tem svetovno uveljavljenem povezovalnem pristopu. je predsednica Društva moderatorjev Slovenije (od 2015 uradni član International Association of Facilitators– Chapter Slovenia) ter slovenska skrbnica mreže Art of Hosting Conversations That Matter..

Philip Jan NAGEL, poučuje poslovno angleščino – njegovi slušatelji so večinoma iz poslovnega sveta in direktorji številnih podjetij. Je tudi uradni ustni izpraševalec za Cambridge English izpite ter v UK izšolani Prism praktik (program, ki vodjem pomaga sestaviti učinkovite in uspešne time).

Mojca HERGOUTH KOLETIČ, je po izobrazbi profesorica angleščine in nemščine, ki je svojo karierno pot posvetila doseganju odličnosti na področju tujih jezikov.Poučevanje nemščine ji je  poseben izziv, saj se zaveda, da se nemščino iz veselja uči le malo ljudi, večinoma se jo lotijo zato, ker morajo.Poleg številnih tečajnikov, ki jih je navdušila za nemščino, svoje pedagoško znanje deli z mnogimi mladimi učitelji, ki se kalijo v njeni jezikovni šoli Mint International, ki ga je ustanovila pred 23-imi leti in je postal prepoznaven jezikovni center v Sloveniji in tujini, saj od leta 2006 sodelujejo z Univerzo Cambridge na področju izobraževanja učiteljev. 


PROGRAM KONFERENCE
 

Četrtek, 28.3.2019
 

8.30 – 9.15  Registracija udeležencev

9.15 – 9.30  Otvoritev in  pozdravni nagovor

9.30 – 10.30

INFORMACIJE SO MOČ – DELOVNA IN POKOJNINSKA ZAKONODAJA TER UPRAVNI POSTOPKI
Varovanje zasebnosti na delovnem mestu
Delovna razmerja in socialni dialog ter pokojninska zakonodaja

Predavatelj: Miha Šercer, odvetnik

10.30 – 10.40 Odmor za osvežitev

10.40 –  11.40

POSLOVNO USPEŠNI IN OSEBNO ZADOVOLJNI – MIT ALI REALNOST?
Kako z minimalnimi napori doseči najboljše rezultate?
Učinkovito planiranje delovnih nalog

Predavatelj: Edvard Kadič

11.40 – 12.45

KOMUNIKACIJA – KAKO JE VSAJ TAKO POMEMBEN KOT KAJ
Veščine retorike in javno nastopanje
Nebesedna govorica
Slušalka prisluškuje vsem zvokom
Psihologija telefoniranja

Predavatelj: dr. Zdravko Zupančič

12.45 – 14.00 Odmor za kosilo in sprostitev

14.00 – 15.15

OBLIKOVANJE EDINSTVENE OSEBNE ODLIČNOSTI – POSLOVNI

BONTON IN PROTOKOL

Pravila sodobnega evropskega bontona (novosti v poslovnem svetu, odnos moški, ženska, zasebno življenje, vrača se romantika,…)

Preprosta formula s katero si vedno lahko pomagamo v kulturi vedenja, v bontonu, če smo v dilemi, zadregi, tako zasebno kot poslovno

Sprejem poslovnih partnerjev, gostov, strank, dobrodošlica, kako postopamo, ko smo sami v vlogi gostov

Kaj nam prinašajo posebnosti poklica v smislu prave komunikacije

Uporaba stacionarnih in prenosnih telefonov

Predavateljica: Bojana Košnik Čuk

15.15 – 16.00

POSKRBITE ZASE – NAJ BO ZDRAVJE NA PRVEM MESTU

Zdravje kot vrednota

Osnovni koraki programa promocije zdravja

Merljivi kazalniki zdravja v organizacijah

Psihosocialni dejavniki delovnega okolja

Ukrepi za izboljšanje počutja in večje učinkovitosti

Predavateljica: Polona Štajnar

16.00 – 16.10     Odmor za osvežitev

16.10 – 16.50

UPRAVLJANJE ČASA (TIME MANAGEMENT) – ZADOVOLJSTVO TAKO ZA NAS KOT ZA PODJETJE
Organiziranost dela – določanje prednostnih nalog
Vrednost časa – orodja za načrtovanje lastnega časa
Določanje prednostnih nalog
Tedensko in dnevno načrtovanje dela
Obvladovanje “tatov časa”Delegiranje

Predavateljica: mag. Nada Mulej

16.50 – 17.30

SLOVENSKI JEZIK JE ŽIVO BITJE – NAJ NAM PONOVNO POSTANE SAMOUMEVEN 
Novosti v slovenskem pravopisu
Pogoste napake v slovenskem pravopisu
Pisanje pametnih dopisov, zapisnikov in elektronskih sporočil

Več predavateljev

17.30  Zaključek prvega dne konference s kulturnim programom z gospo Branko Božič in družabnim srečanjem

Dogodek bo povezovala gospa Branka Božič.


Petek, 29.3.2019

8.30 – 9.00 registracija udeležencev

9.00 Pričetek predavanj

9.00 – 10.15

VEŠČINE COACHINGA ZA POSLOVNE SEKRETARKE IN SEKRETARJE
Kaj je coaching in kakšne so koristi coachinga?
Je vzpostavljanje dobrega stika naključje ali veščina?
Kako doseči učinkovito komunikacijo z aktivnim poslušanjem in postavljanjem pravih vprašanj?
Izgradnja zaupanja –ključ do trajnega sodelovanja s poslovnimi strankami.

Predavatelj: Janez Hudovernik

10.15 – 11.30

ŽELIM POSTATI BOLJŠA OSEBA –ČUSTVENA INTELIGENCA IN STRES

Kaj je čustvena inteligenca in kaj so sploh čustva?

So čustva na delu zaželena?

Mobbing na delovnem mestu

Zakaj stres dojemamo različno?
Kako pravilno reagirati na stres?
Osebna rast
Obvladovanje stresa

Predavatelj: Leo Ivandič

11.30 – 11.40 Odmor za osvežitev

Sekcija 1:

11.40 – 13.00

POSLOVNO KOMUNICIRANJE V TUJEM JEZIKU – ANGLEŠČINA
Telefoniranje v angleščini
Najpogostejše slovnične strukture
Elektronska komunikacija s poslovnimi partnerji, potencialnimi klienti …

Predavatelj: Philip Jan Nagel

Sekcija 2:

11.40 – 13.00
POSLOVNO KOMUNICIRANJE V TUJEM JEZIKU – NEMŠČINA
Telefoniranje v nemščini
Najpogostejše slovnične strukture
Elektronska komunikacija s poslovnimi partnerji, potencialnimi klienti …

Predavateljica: Mojca Hergouth Koletič

13.00 – 13.30 Odmor za kosilo

13.30 – 15.00

POSLOVNO KOMUNICIRANJE  S TEŽAVNIMI STRANKAMI IN SODELAVCI – VZPOSTAVLJANJE KOMUNIKACIJSKE SAMOZAVESTI
Komuniciranje z mediji, odnosi z javnostmi
Kako ravnati s težavnimi strankami?
Ustrezen in učinkovit odnos poslovne sekretarke do sebe in drugih
Kako se sporazumevati s težavnimi nadrejenimi?
Kako se sporazumevati s težavnimi sodelavci?

Predavateljica: Marjeta Novak

15.00 – 16.30

NA KONCU DNEVA SI BOMO HVALEŽNI – ORGANIZACIJA DELA IN DELOVNEGA OKOLJA TER UPRAVLJANJE IN ARHIVIRANJE DOKUMENTOV
Pisarniško poslovanje kot eden izmed podpornih procesov poslovnega procesa-arhiviranje

Predavatelj: dr. Vladimir Žumer

16.30 Zaključek konference na terasi hotela s pogledom na morje


KOTIZACIJE IN PRIJAVNICA

KOTIZACIJA 1: € 279 brez DDV-ja
 • udeležba na seminarju 1 dan
 • konferenčni materiali
 • prigrizki med odmori
 • kosilo
KOTIZACIJA 2: € 330 brez DDV-ja
 • udeležba na seminarju 2 dni
 • konferenčni materiali
 • prigrizki med odmori
 • kosilo
 Namestitev za udeležence DPSS 2019

Grand Hotel Bernardin*****

Hotel Histrion****

Hotel Vile Park ***


Namestitev je v domeni udeležencev. Pri rezervaciji sobe obvezno navedite, da ste udeleženci konference Dnevi poslovnih sekretrak in sekretarjev 2019.

REGISTRACIJA
Na konferenco se lahko prijavite On-line.


Skenirano prijavnico lahko pošljete na 
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. ali na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.


Prijave sprejemamo do vključno 27. marca 2019.
Odjave sprejemamo do štirih delovne dni pred konferenco.
 
POPUSTI
Za prijave in vplačila do vključno 21. marca 2019 nudimo  20% popustZa prijave in vplačila od 22.marca do vključno 26. marca 2019 nudimo  10% popust.
Za udeležence predhodnih dogodkov nudimo dodatni 5% popust.  

Popusti se...


Email : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. Url: http://www.evropska-svetovalnica.com
UPRAVLJANJE S KONFLIKTI NA DELOVNEM MESTU , Ljubljana, 28.marec 2019 (09:30 - 14:30)

Akademija za management in projektno vodenje in E-razvoj organizirata praktično delavnico z aktualno vsebino

KONFLIKT TVEGANJE ALI PRILOŽNOST?
SPOSOBNOSTI, TEHNIKE IN STRATEGIJE ZA UPRAVLJANJE IN REŠEVANJE KONFLIKTOV

10% popust za prijave in plačilo do vključno 27. marca 2019.

 

TERMIN
Ljubljana, 28. marec 2019, od 09.30 do 14.00,
dvorana v poslovni stavbi DOMUS MEDICA, Dunajska 162
 
PREDAVATELJ 

Peter GOMINŠEK

Delavnico izvaja in vodi gospod Peter Gominšek  s pridobljenim mednarodnim ceritifikatom Mojster poslovne komunikacije - Master of Business Communication po standardu INL PTA (International NL P Trainer Association). Pridobljen ima certifikat Master-Coach po standardu INL PTA Na Andragoškem centru Slovenije se je usposabljal v programu zodobne metode učne komunikacije, tehnike učenja, svetovanja in osebnostne rasti z Nevrolingvstičnim Programiranjem - NL P. Je udeleženec Mednarodnih konferenc na temo Nevrolingvistično programiranje in coaching – Razvoj sodobnih kompetenc v poslovnem svetu.V okviru Ministrstva za šolstvo in šport se je usposabljal v Programu izpopolnjevanja učiteljev, vključenih v program izobraževanja brezposelnih oseb. V okviru programa Ministrstva za šolstvo in šport v programu Podpiranja strokovne avtonomije in odgovornosti ter profesionalne in osebne rasti ter programa: Učinkovite metode in pristopi za spodbujanje osebne in strokovne rasti končal program o profesionalnem usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju - Veščine tutorstva.

CILJI DELAVNICE

Osnova za upravljanje in reševanje konfliktov je, da poznamo osnove komuniciranja. Brez tega ni mogoče razumevanje nastanka konflikta  tako na besedni kot na nebesedni komunikaciji. Kadar poznamo pravilne osnove komuniciranja se lahko konfliktu izognemo ali ga vsaj omilimo, če pride do njega. Zato je potrebno , da natančno poznamo, kako ljudje reagirajo na naše besede in dejanja in končno tudi prepoznamo lastne napake pri komuniciranju. Mogoče ravno na ta način sami doprinesemo k situacijam, ki povzročajo konflikte brez, da se tega zavedamo:

 • Vsak človek si ustvarja svojo resničnost sam.
 • Vsako vedenje ima v danem trenutku pozitiven namen.
 • Cilj vsakega spreminjanja je ustvariti več možnosti izbire v načinu vedenja, zaznavanja in ravnanja .
 • V življenju imamo vedno na voljo vsaj tri možnosti.
 • Pomen komunikacije  je v reakciji, ki jo izzovemo.
 • Ni napak ali porazov, so le vrnitvena sporočila o našem vedenju in komuniciranju.
 • Telo in duševnost vplivata drug na drugega.
 • Komuniciramo vedno in z vsemi čuti.  

Udeleženci delavnice  na praktičnih primerih  spoznavajo  :

 • kako vzpostavljajo stik z ljudmi (ekstrovertiran, introvertiran)
 • kako sprejemajo informacije( intuicija ali čutna zaznava)
 • kako te informacije vrednotijo(subjektivno, objektivno)
 • na kakšen način se lotevajo stvari v življenju( zaznava, presoja)

Delavnica poteka po naslednjem vrstnem redu:

 • Predstavitev delavnice
 • Spoznavanje udeležencev in njihova uvodna predstavitev
 • Predstavitev razpisane teme in razlaga projektnega dela 
 • Projektno delo po skupinah – aktivno delo udeležencev  po skupinah
 • Analiza projektov – udeleženci aktivno sodelujejo pri analizi, kar pomeni, da ocenjujejo tako svoje kot tudi druge skupine

PROGRAM

8.30–9.00 Registracija 

9.30–14.00 

UČINKOVITO KOMUNICIRANJE

 • Kaj je  komunikacija
 • Kakšne vrste komunikacije poznamo
 •  Vertikalna in horizontalna komunikacija v kolektivu
 • Nebesedna komunikacija
 • Besedna komunikacija
 • Krizno komuniciranje

KONFLIKT – PREPOZNAVANJE SOVRAŽNIH SITUACIJ

 • Podoba konflikta: značilnosti in komponente
 • Značilnosti komunikacije kot orodja za obvladovanje konfliktov
 • Samoocenjevanje komunikacije 

KAKO REŠUJEM IN UPRAVLJAM KOMUNIKACIJO S SODELAVCI IN NADREJENIMI

 • Kako vstopiti v komunikacijo z drugimi: verbalni predikati in preferenčni sistem
 • Kako se prilagoditi našemu sogovorniku
 • Sledenje, zrcaljenje, usmerjanje
 • Vprašanja za rekonstrukcijo pripovedi drugega
 • Boljša medsebojna komunikacija v zasebnem in poklicnem okolju
 • kako prebuditi svoje vire notranje moči in postati  uspešnejši
 • Kako izgraditi odnose v harmoniji, bolje motivirajo sebe in druge
 • Kako ustvariti pozitivno psihično energijo, se učinkoviteje učiti  in uspešneje posredovati informacije drugim 

KOMU JE DELAVNICA NAMENJENA
DELAVNICA je namenjena tako zaposlenim v gospodarstvu kot tudi v javnem sektorju, predvsem pa: 

 • direktorjem, vodjem področij, sektorjev,
 • vodjem timov, poslovnim sekretarjem in sekretarkam, tajnicam
 • kadrovskim delavcem,
 • pooblaščencem in svetovalcem za preprečevanje mobinga in
 • drugim vodilnim delavcem, ki jih zanima tematika. 

GRADIVO
Udeleženci boste prejeli gradivo na delavnici v pisni obliki.

PRIJAVA

Elektronska prijava: kliknite TUKAJ
Skenirano prijavnico lahko pošljete po e-pošti:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Po faksu:  059 334 102 
Po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Po pošti na: Akademija za management in projektno vodenje, Kunaverjeva 9, Ljubljana
.

Prijave  sprejemamo do dneva pred izvedbo seminarja.
Odjave sprejemamo do treh dni pred seminarjem.
 
KOTIZACIJA

Kotizacija za udeležbo znaša 169€+ddv.

Kotizacija z 10% popustom na enodnevnem seminarju vključuje gradivo z vajami in simulacijami, okrepčila med odmori in znaša 151,10 EUR . 

Za drugega in vsakega nadaljnjega prijavljenega iz iste organizacije velja dodatni 10% popust.
 

PLAČILO
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  
SI56 1914 0501 2239 615, sklic na 00 21032019, 
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
Akademija za management in projektno vodenje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana 
ID za DDV:SI80886914.  Potrdilo o plačilu prinesite s seboj.

 
INFORMACIJE
Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko  številko:
040 772 267  med 10. in 12. uro ali pa nam pišite in pošljite vaša vprašanja po e-pošti: 
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
 
Vljudno vabljeni!
-----------------------------------------------------------------------------------------

PRIJAVNICA na dogodek

KONFLIKT TVEGANJE ALI PRILOŽNOST?
SPOSOBNOSTI, TEHNIKE IN STRATEGIJE ZA UPRAVLJANJE IN REŠEVANJE KONFLIKTOV

 
Ljubljana, 28. marec 2019, od 09.30 do 14.00,
dvorana v poslovni stavbi DOMUS MEDICA, Dunajska 162 
 
 
 
Zavezanec za DDV: DA    NE
 
 
 
Ime in naslov organizacije
 
 
 Telefon
 
Kontaktna osebaID za DDVe-pošta:
 
Na seminar prijavljamo:
Ime in priimek:Delovno mesto:
   
  
  
  
 
 
Žig in podpis:                                 

Želimo prejemati obvestila o dogodkih.                  da              ne

 
V skladu s 73.člen ZVOP-1 vas obveščamo o pravicah:
»Posameznik lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteva, da  upravljalec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja .
Upravljalec osebnih podatkov je dolžan v 15 dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem pisno obvestiti posameznika, ki je to zahteval.«


Email : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. Url: http://www.evropska-svetovalnica.com
Petek, Marec 29, 2019
POMLADANSKI DNEVI POSLOVNIH SEKRETARK IN SEKRETARJEV 2019

Z vsem spoštovanjem vas vabimo na konferenco

POMLADANSKI DNEVI POSLOVNIH SEKRETARK IN SEKRETARJEV 2019


Portorož, 28. in 29. marec 2019, dvorana v Kongresnem centru Grand Hotel Bernardin, Obala 2, 6320 Portorož


 
Z nami bodo odlični predavatelji in motivatorji:

Miha ŠERCER, odvetnik, odvetniška pisarna Šisernik – Šercer Glavno področje delovanja odvetnika Miha Šercerja je delovno pravo. Pred začetkom odvetniške dejavnosti je na tem področju več kot 10 let pridobival neposredne izkušnje v gospodarstvu, tudi na vodstvenih delovnih mestih. Poleg tega področja se največ ukvarja še z gospodarskimi posli in odškodninskim pravom, sicer pa skupaj s sodelavci in zunanjimi strokovnjaki pokriva tudi vsa ostala pravna področja. Je avtor številnih strokovnih člankov in priročnikov s področja delovnih razmerij, redno pa tudi predava te vsebine na seminarjih in konferencah.

dr. Zdravko  ZUPANČIČ, je pisatelj in predavatelj, njegov poklic je, da govori o govorjenju. Napisal je veliko knjigo gledališčugovorništvu in poslovnih pogovarjanjih, vmes pa  tudi nekaj zgodbic in pesmi. Kot gostujoči predavatelj posreduje svoje izkušnje po raznih visokih šolah, vendar je v prvi vrsti še vedno predavatelj in vodja izobraževanja v Šoli retorike.

dr. Vladimir ŽUMER, bivši direktor Arhiva Republike Slovenije

Edvard KADIČ, strokovjak za komunikacijo in osebnostni razvoj, specialist za neverbalno komunikacijo in odličen predavatelj ter motivator

Bojana KOŠNIK ČUK, bivša vodja protokola Službe vlade RS za evropske zadeve, bivša direktorica za protokol, gostinstvo in turizem pri Servisu RS za protokolarne storitve Brdo in v vrsti drugih inštitucij.  Izvaja samostojna predavanja in delavnice o diplomatskem, poslovnem protokolu in kulturi vedenja, na posameznih ministrstvih in drugih državnih institucijah, številnih podjetjih, šolah, v zadnjem času tudi v tujini, predvsem v Italiji in sosednji Hrvaški.

Nada MULEJ, prof. slov. jezika in prim. knjiž., mednarodno potrjena trenerka NLP (nevrolingvističnega programiranja) in NLP master coach (INLPTA), limbični coach, predavateljica višje šole

Polonca ŠTAJNAR, svetovalka za program promocije zdravja na delovnem mestu za ohranjanje in krepitev telesnega in duševnega zdravja zaposlenih

Janez HUDOVERNIK, uni. dipl. ing., ACC, je svoje izkušnje v prodaji, marketingu in vodenju začel pridobivati v podjetjih IBM Slovenija d.o.o. in LIP Bled d.d. Svoje izkušnje je nadgradil s podiplomskim študijem na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, študijem menedžmenta na Centru Brdo ter številnih usposabljanjih doma in v tujini.

Leo IVANDIČ, certificirani predavatelj in svetovalec, ki deluje v Šoli čustvene inteligence, kjer sodeluje pri razvoju in izvajanju programov za izboljšanje komunikacije in odnosov, izražanje čustev in osebno rast.

mag. Marjeta NOVAK, certificirana trenerka nenasilne komunikacije pri The Center for Nonviolent Communication, vodi izobraževanja, delavnice in mediacijske procese po tem svetovno uveljavljenem povezovalnem pristopu. je predsednica Društva moderatorjev Slovenije (od 2015 uradni član International Association of Facilitators– Chapter Slovenia) ter slovenska skrbnica mreže Art of Hosting Conversations That Matter..

Philip Jan NAGEL, poučuje poslovno angleščino – njegovi slušatelji so večinoma iz poslovnega sveta in direktorji številnih podjetij. Je tudi uradni ustni izpraševalec za Cambridge English izpite ter v UK izšolani Prism praktik (program, ki vodjem pomaga sestaviti učinkovite in uspešne time).

Mojca HERGOUTH KOLETIČ, je po izobrazbi profesorica angleščine in nemščine, ki je svojo karierno pot posvetila doseganju odličnosti na področju tujih jezikov.Poučevanje nemščine ji je  poseben izziv, saj se zaveda, da se nemščino iz veselja uči le malo ljudi, večinoma se jo lotijo zato, ker morajo.Poleg številnih tečajnikov, ki jih je navdušila za nemščino, svoje pedagoško znanje deli z mnogimi mladimi učitelji, ki se kalijo v njeni jezikovni šoli Mint International, ki ga je ustanovila pred 23-imi leti in je postal prepoznaven jezikovni center v Sloveniji in tujini, saj od leta 2006 sodelujejo z Univerzo Cambridge na področju izobraževanja učiteljev. 


PROGRAM KONFERENCE
 

Četrtek, 28.3.2019
 

8.30 – 9.15  Registracija udeležencev

9.15 – 9.30  Otvoritev in  pozdravni nagovor

9.30 – 10.30

INFORMACIJE SO MOČ – DELOVNA IN POKOJNINSKA ZAKONODAJA TER UPRAVNI POSTOPKI
Varovanje zasebnosti na delovnem mestu
Delovna razmerja in socialni dialog ter pokojninska zakonodaja

Predavatelj: Miha Šercer, odvetnik

10.30 – 10.40 Odmor za osvežitev

10.40 –  11.40

POSLOVNO USPEŠNI IN OSEBNO ZADOVOLJNI – MIT ALI REALNOST?
Kako z minimalnimi napori doseči najboljše rezultate?
Učinkovito planiranje delovnih nalog

Predavatelj: Edvard Kadič

11.40 – 12.45

KOMUNIKACIJA – KAKO JE VSAJ TAKO POMEMBEN KOT KAJ
Veščine retorike in javno nastopanje
Nebesedna govorica
Slušalka prisluškuje vsem zvokom
Psihologija telefoniranja

Predavatelj: dr. Zdravko Zupančič

12.45 – 14.00 Odmor za kosilo in sprostitev

14.00 – 15.15

OBLIKOVANJE EDINSTVENE OSEBNE ODLIČNOSTI – POSLOVNI

BONTON IN PROTOKOL

Pravila sodobnega evropskega bontona (novosti v poslovnem svetu, odnos moški, ženska, zasebno življenje, vrača se romantika,…)

Preprosta formula s katero si vedno lahko pomagamo v kulturi vedenja, v bontonu, če smo v dilemi, zadregi, tako zasebno kot poslovno

Sprejem poslovnih partnerjev, gostov, strank, dobrodošlica, kako postopamo, ko smo sami v vlogi gostov

Kaj nam prinašajo posebnosti poklica v smislu prave komunikacije

Uporaba stacionarnih in prenosnih telefonov

Predavateljica: Bojana Košnik Čuk

15.15 – 16.00

POSKRBITE ZASE – NAJ BO ZDRAVJE NA PRVEM MESTU

Zdravje kot vrednota

Osnovni koraki programa promocije zdravja

Merljivi kazalniki zdravja v organizacijah

Psihosocialni dejavniki delovnega okolja

Ukrepi za izboljšanje počutja in večje učinkovitosti

Predavateljica: Polona Štajnar

16.00 – 16.10     Odmor za osvežitev

16.10 – 16.50

UPRAVLJANJE ČASA (TIME MANAGEMENT) – ZADOVOLJSTVO TAKO ZA NAS KOT ZA PODJETJE
Organiziranost dela – določanje prednostnih nalog
Vrednost časa – orodja za načrtovanje lastnega časa
Določanje prednostnih nalog
Tedensko in dnevno načrtovanje dela
Obvladovanje “tatov časa”Delegiranje

Predavateljica: mag. Nada Mulej

16.50 – 17.30

SLOVENSKI JEZIK JE ŽIVO BITJE – NAJ NAM PONOVNO POSTANE SAMOUMEVEN 
Novosti v slovenskem pravopisu
Pogoste napake v slovenskem pravopisu
Pisanje pametnih dopisov, zapisnikov in elektronskih sporočil

Več predavateljev

17.30  Zaključek prvega dne konference s kulturnim programom z gospo Branko Božič in družabnim srečanjem

Dogodek bo povezovala gospa Branka Božič.


Petek, 29.3.2019

8.30 – 9.00 registracija udeležencev

9.00 Pričetek predavanj

9.00 – 10.15

VEŠČINE COACHINGA ZA POSLOVNE SEKRETARKE IN SEKRETARJE
Kaj je coaching in kakšne so koristi coachinga?
Je vzpostavljanje dobrega stika naključje ali veščina?
Kako doseči učinkovito komunikacijo z aktivnim poslušanjem in postavljanjem pravih vprašanj?
Izgradnja zaupanja –ključ do trajnega sodelovanja s poslovnimi strankami.

Predavatelj: Janez Hudovernik

10.15 – 11.30

ŽELIM POSTATI BOLJŠA OSEBA –ČUSTVENA INTELIGENCA IN STRES

Kaj je čustvena inteligenca in kaj so sploh čustva?

So čustva na delu zaželena?

Mobbing na delovnem mestu

Zakaj stres dojemamo različno?
Kako pravilno reagirati na stres?
Osebna rast
Obvladovanje stresa

Predavatelj: Leo Ivandič

11.30 – 11.40 Odmor za osvežitev

Sekcija 1:

11.40 – 13.00

POSLOVNO KOMUNICIRANJE V TUJEM JEZIKU – ANGLEŠČINA
Telefoniranje v angleščini
Najpogostejše slovnične strukture
Elektronska komunikacija s poslovnimi partnerji, potencialnimi klienti …

Predavatelj: Philip Jan Nagel

Sekcija 2:

11.40 – 13.00
POSLOVNO KOMUNICIRANJE V TUJEM JEZIKU – NEMŠČINA
Telefoniranje v nemščini
Najpogostejše slovnične strukture
Elektronska komunikacija s poslovnimi partnerji, potencialnimi klienti …

Predavateljica: Mojca Hergouth Koletič

13.00 – 13.30 Odmor za kosilo

13.30 – 15.00

POSLOVNO KOMUNICIRANJE  S TEŽAVNIMI STRANKAMI IN SODELAVCI – VZPOSTAVLJANJE KOMUNIKACIJSKE SAMOZAVESTI
Komuniciranje z mediji, odnosi z javnostmi
Kako ravnati s težavnimi strankami?
Ustrezen in učinkovit odnos poslovne sekretarke do sebe in drugih
Kako se sporazumevati s težavnimi nadrejenimi?
Kako se sporazumevati s težavnimi sodelavci?

Predavateljica: Marjeta Novak

15.00 – 16.30

NA KONCU DNEVA SI BOMO HVALEŽNI – ORGANIZACIJA DELA IN DELOVNEGA OKOLJA TER UPRAVLJANJE IN ARHIVIRANJE DOKUMENTOV
Pisarniško poslovanje kot eden izmed podpornih procesov poslovnega procesa-arhiviranje

Predavatelj: dr. Vladimir Žumer

16.30 Zaključek konference na terasi hotela s pogledom na morje


KOTIZACIJE IN PRIJAVNICA

KOTIZACIJA 1: € 279 brez DDV-ja
 • udeležba na seminarju 1 dan
 • konferenčni materiali
 • prigrizki med odmori
 • kosilo
KOTIZACIJA 2: € 330 brez DDV-ja
 • udeležba na seminarju 2 dni
 • konferenčni materiali
 • prigrizki med odmori
 • kosilo
 Namestitev za udeležence DPSS 2019

Grand Hotel Bernardin*****

Hotel Histrion****

Hotel Vile Park ***


Namestitev je v domeni udeležencev. Pri rezervaciji sobe obvezno navedite, da ste udeleženci konference Dnevi poslovnih sekretrak in sekretarjev 2019.

REGISTRACIJA
Na konferenco se lahko prijavite On-line.


Skenirano prijavnico lahko pošljete na 
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. ali na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.


Prijave sprejemamo do vključno 27. marca 2019.
Odjave sprejemamo do štirih delovne dni pred konferenco.
 
POPUSTI
Za prijave in vplačila do vključno 21. marca 2019 nudimo  20% popustZa prijave in vplačila od 22.marca do vključno 26. marca 2019 nudimo  10% popust.
Za udeležence predhodnih dogodkov nudimo dodatni 5% popust.  

Popusti se...


Email : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. Url: http://www.evropska-svetovalnica.com
Seminarji        

Iskanje po koledarju


Novice, dogodki, izobraževanje

Evropska unija