ja_mageia

 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
Nahajate se na: Naslovnica Koledar
Mesečni pogled
Mesečni pogled
Strnjen pogled
Strnjen pogled
Tedenski pogled
Tedenski pogled
Dnevni pogled
Dnevni pogled
Iskanje
Iskanje

Strnjen pogled

Ponedeljek, November 19, 2018
 Oktober 2018November 2018December 2018
Četrtek, November 15, 2018
PROBLEMATIKA In PASTI JAVNEGA NAROČANJA In Obravnava Najpomembnejših Institutov ZJN-3 Z Odločitvami Državne Revizijske Komisije (09:00 - 15:00)
Akademija za management in projektno vodenje organizira seminar z aktualno vsebino

PROBLEMATIKA IN PASTI JAVNEGA NAROČANJA in obravnava najpomembnejših institutov ZJN-3 z odločitvami Državne revizijske komisije

10 % popust za prijave in plačilo do vključno 14. novembra 2018.
 
 

TERMIN
LJUBLJANA, 15. november 2018, ob 09.00 do 14.30,
dvorana  v poslovni stavbi SMELT ( pritličje), Dunajska 160, Ljubljana Bežigrad
 
VSEBINA IN NAMEN
Javna naročila so sredstvo za posodobitev javnih ukrepov in prispevajo k pravičnejšemu in trajnostnemu modelu rasti. Poenostavitev in pravna varnost, ki ju prinaša nova ureditev, zagotavljata lažje upravljanje in večjo učinkovitost javnih naročil ter prihranek časa in sredstev tako za naročnike kot tudi za mala in srednje velika podjetja ( v nadaljevanju MSP ). Prednostno so obravnavani tudi socialna vključenost, okolje in inovacije, tako da se bodo lahko naročniki odločili za najboljšo in ne najcenejšo ponudbo.
Naloga javnih naročil je, da prispevajo h gospodarski rasti ter vzpostavitvi trajnostnega in bolj vključujočega modela gospodarskega razvoja. Področje javnih naročil so na evropski ravni urejala pravila iz leta 2004, le-ta pa je bilo treba zaradi gospodarskega, socialnega in političnega razvoja ter trenutnih proračunskih omejitev prenoviti, jih poenostaviti in izboljšati njihovo učinkovitost tako za naročnike kot podjetja. Direktiva 2014/24/EU, ki ureja javno naročanje in Direktiva 2014/25/EU, ki ureja javno naročanje na infrastrukturnem področju, vsebujeta podobne rešitve, zato sta bili v slovenski pravni red preneseni z enim zakonom  ( ZJN-3 ), ki je začel veljati 1.4.2016.
Seminar je  namenjen vsem strokovnjakom, ki se ukvarjajo s področjem javnega naročanja, tako v državni upravi kot na nivoju lokalne skupnosti, javnim podjetjem, javnim agencijam, javnim zavodom, javnim skladom, gospodarskim javnim službam, koncesionarjem, vsem ponudnikom, ki kot aktivni subjekti vstopajo v pravna razmerja na področju javnih naročil, svetovalcem na področju javne uprave in javnih naročil ter študentom, predvsem pa širši množici, ki se ukvarja z problemi javnega naročanja.
 
PREDAVATEJ
mag. Matjaž Kovač je magister pravnih znanosti, strokovnjak za javna naročila, gospodarsko pravo in davke ter zelo ploden avtor na omenjenih področjih. Zaposlen je na Direkciji RS za infrastrukturo, kjer že desetletje vodi najzahtevnejše postopke oddaje javnih naročil na področju železniške infrastrukture v republiki Sloveniji. mag. Matjaž Kovač je prav tako visokošolski predavatelj za predmetno področje Gospodarsko pravo na Alma mater Europea in pripravljalec strokovnih gradiv za izvajanje teh predmetov. Je tudi avtor strokovnega priročnika Obdavčevanje svetovnega dohodka ( Davčni inštitut Maribor 2003), strokovnega dela prevozne pogodbe, priročnika Davki od A do Ž, strokovnega dela Javna naročila in javno zasebno partnerstvo in strokovne monografije Finančne storitve ter priročnika Plačilni sistem in plačilna disciplina itd.
mag.Matjaž Kovač je tudi doktorski kandidat na Pravni fakulteti Univerze v maribori s področja finančnega in  davčnega prava. 

 
PROGRAM
8.30-9.00 REGISTRACIJA
9.00-9.15 Predstavitev dogodka 
 
9.15-14.30
IZVAJANJE JAVNIH NAROČIL PO ZJN-3
 • Direktive na področju javnega naročanja
 • Poenostavitev pravil za naročnike ( konkurenčni postopek s pogajanji, konkurenčni dialog, partnerstvo za inovacije, potek postopkov, združevanje nakupov )
 • Poenostavitev pravil za ponudnike
 • Zelena javna naročila
 • Socialni in delovnopravni vidik javnega naročanja
PRAKTIČNI VIDIKI JAVNEGA NAROČANJA - naročniki, ponudniki in  Dkom
 • Novi postopki oddaje javnega naročanja - dobra in slaba praksa
 • Konkurenčni postopek in konkurenčni dialog
 • Preverjanje razlogov za izključitev za domače in tuje ponudnike
 • Predložitev ESPD obrazca in njegove pomanjkljivosti
 • Ocenjevanje in razvrščanje ponudb
PRAKTIČNI VIDIKI JAVNEGA NAROČANJA - naročniki, ponudniki in Dkom
 • Dopolnjevanje, pojasnjevanje in spreminjanje ponudb po roku za predložitev ponudbe
 • Zavarovanja javnega naročanja - bančne garancije, kavcijska zavarovanja, menice
 • Vpogledi v ponudbeno dokumentacijo
 • Merila za izbor pri javnem naročanju projektiranja, javnem naročilu gradnje in javnem naročilu nadzora
 • Spremembe gradbenih pogodb po ZJN-3
 
GRADIVO 
Udeleženci boste prejeli gradivo na posvetu v pisni in elektronski obliki.
 

SEMINAR JE NAMENJEN 
Seminar je namenjen vsem, ki delujete na področju javnega naročanja v zasebnem in javnem sektorju. Cilj seminarja je udeležencem zagotoviti zadnje aktualne informacije glede nekaterih najpomembnejših sprememb na področju ZJN-3A ter predstavitev odločitev Državne revizijske komisije, ki pomenijo vodilo za delo.

KOTIZACIJA

Kotizacija z 10% popustom znaša 170,10€+ddv.
Za več udeležencev priznavamo dodatni 10% popust.

Kotizacija za udeležbo na seminarju znaša 189€+ddv - brez popusta.
  
10 % popust za prijave in plačilo do vključno 14. novembra 2018. 
Cena vključuje predavanje strokovnjaka, strokovno gradivo, prigrizke in osvežilne napitke. 

SPLETNI NASLOV
http://www.evropska-svetovalnica.com

PRIJAVA
Elektronska prijava: kliknite   TUKAJ
Po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Skenirano prijavnico lahko pošljete na po e-pošti: 
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Prijave  sprejemamo do dne pred izvedbo seminarja.
Odjave sprejemamo v pisni obliki do treh delovni dni pred izvedbo seminarja. 

PLAČILO
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  
SI56 1914 0501 2239 615, sklic na 00 15112018, 
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
Akademija za management in projektno vodenje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana 
ID za DDV:SI80886914.  Potrdilo o plačilu prinesite s seboj.

INFORMACIJE 
Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko  številko: 
051 317 357 ali 040 772 267
ali pa nam pišite in pošljite vaša vprašanja po e-pošti: 
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
 
PRIJAVNICA NA SEMINAR
 
PASTI JAVNEGA NAROČANJA
Obravnava najpomembnejših institutov ZJN-3 z odločitvami Državne revizijske komisije 
 
LJUBLJANA, 15. november 2018, ob 09.00 do 14.30,
dvorana  v poslovni stavbi SMELT ( pritličje), Dunajska 160, Ljubljana Bežigrad 
     
Ime in naslov organizacije:
 
    Telefon:
 
Kontaktna oseba: ID za DDV E-pošta:
 
Na seminar prijavljamo:
Ime in priimek: E-pošta
    
   
   
   
 
 
Žig in podpis:                                 
Želimo prejemati obvestila o dogodkih.                  da              ne
 
V skladu s 73.člen ZVOP-1 vas obveščamo o pravicah:
»Posameznik lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteva, da  upravljalec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja .
Upravljalec osebnih podatkov je dolžan v 15 dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem pisno obvestiti posameznika, ki je to zahteval.« Email : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. Url: http://www.evropska-svetovalnica.com
PROBLEMATIKA OBRAČUNA PLAČ IN POVRAČIL STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM TER IZPLAČIL DRUGIH PREJEMKOV IZ DELOVNEGA RAZMERJA Za JAVNI SEKTOR (09:00 - 15:00)
Vabimo vas na seminar z aktualno vsebino
 
PROBLEMATIKA OBRAČUNA PLAČ IN POVRAČIL STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM TER IZPLAČIL DRUGIH PREJEMKOV IZ DELOVNEGA RAZMERJA s poudarkom  na napredovanju in ocenjevanju ter odpravi anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov v plačnem sistemu javnega sektorja  

AKTUALNO - AKTUALNO - AKTUALNO 
 


10% popust za prijave in plačilo do vključno 14. novembra 2018. 
 
TERMIN
Ljubljana, 15. november 2018, od 9.00 do 14.30,
dvorana KRONOS, AUSTRIA TREND HOTEL Ljubljana, Dunajska 154, Ljubljana - Bežigrad

PREDAVATELJ
mag. Branko VIDIČ, Sektorja za plače pri Ministrstvu za javno upravo 


NAMEN

Na seminarju bo predstavljena celotna veljavna zakonodaja na tem področju iz računovodskega vidika.

Seminar je namenjen vodjem in drugim osebam, ki se strokovno ukvarjajo s problematiko plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju. Posebej velja izpostaviti, da bo vsebina izvajanja seminarja prilagojena tako zahtevnejšim temam, kot temeljnim pojmom in pravilom delovanja sistema delovnih razmerjih v tej zvezi.  Ob celovitem pregledu posameznih vsebinskih sklopov urejanja plač in drugih stroškov dela, bo dovolj prostora tudi za predstavitev vseh novosti in najaktualnejših tekočih zadev v zvezi z ukrepi na področju plač in drugih stroškov dela.  

Veseli bomo vaših vprašanj.

PROGRAM


1. Veljavni ukrepi na področju plač in drugih stroškov dela  


 • Nagrajevanje delovne uspešnost (kako je z redno delovno uspešnostjo, delovno uspešnostjo in naslova povečanega obsega dela in delovno uspešnostjo iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu)
 • Napredovanja (napredovanja v plačne razrede in nazive)
 • Regres za letni dopust
 • Premije kolektivnega dodatnega zavarovanja za javne uslužbence


  2. Pravilno določanje plač   


 • Določitev osnovne plače – plačnega razreda (ob zaposlitvi, prehodu na drugo delovno mesto v višjem, istem ali nižjem tarifnem razredu, ob napredovanju v naziv ali  višji naziv)
 • Postopek in ugotavljanje pogojev za napredovanje (ocenjevanje, prverjanje pogojev glede ocen in teka napredovalnega obdobja, izpolnitev ocenjevalnega lista, evidenčnega lista in izdaja obvestila z aneksom k pogodbi o zaposlitvi; možnost zahteve za preizkus ocene javnega uslužbenca; kdo in kdaj je lahko napredoval po ponovni sprostitvi varčevalnega ukrepa glede napredovanj; na katere določbe Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede je treba biti posebej pozoren? Kako je z določitvijo plače direktorjem (plačna skupina B) po izteku mandata direktorja - direktorji v času mandata direktorja ne morejo napredovati v višji plačni razred)
 • Določitev dodatkov (dodatek za delovno dobo, položajni dodatek, dodatek za mentorstvo, dodatek za akademski naziv, dodatki za posebne obremenitve in nevarnosti, manj ugodne delovne pogoje, manj ugoden delovni čas…); pod katerimi pogoji so do dodatkov upravičeni direktorji?
 • Nagrajevanje delovne uspešnosti (viri sredstev za delovno uspešnost, pod katerimi pogoji in na kakšen način je možno izplačevati delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, kateri pogoji morajo biti izpolnjeni za izplačevanje delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu?)
 • Vračilo plač zaposlenih v primeru nezakonito določene plače (3. a člen ZSPJS, Sodba Vrhovnega sodišča RS in ravnanje delodajalcev upoštevaje predmetmo sodbo)


4. Pravilno določanje prejemkov in povračil    


 • Vračilo nezakonito določenih prejemkov in povračil (165. člen ZUJF?)
 • Relevantne odločitve komisij za razlago kolektivnih pogodb in relevantna sodna praksa 
 • Nadomestlilo plače (za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodbe ipd.)
 • Nadomestlo za ločeno življenje 
 • Regres za prehrano (pod katerimi pogoji se lahko izplačuje, kako je z izplačilom regresa v primeru neenakomerne prerazporeditve delovnega časa in v primeru nadurnega dela ipd.)
 • Regres za letni dopust (pravica do regresa, kako je z izplačilom sorazmernega dela regresa, od česa je odvisna višina regresa, ali je treba vrniti regres v primeru prnehanja pogodbe o zaposlitvi po izplačilu regresa? Ipd.)
 • Dnevnice za službena potovanja v domovini in tujini (določitev višine dnevnice, pojasnila k uredbi o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino, kdaj izplačilo dnevnice in kdaj izplačilo dodatnega regresa za prehrano? Ipd.)
 • Kilometrina za uporabo lastnega vozila v službene namene (npr. v katerih primerih 18% in v katerih primerih 30%)
 • Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela (pravica do povračila, višina povračila, ali je možna kombinacija javnega prevoza in kilometrine?, kdaj se šteje, da javni prevoz ni možen, sodna praksa)
 • Jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči (npr. kako je z izplačilom jubilejnih nagrad v primeru dela s krajšim delovnim časom, katero obdobje je treba šteti v delovno dobo zaradi izplačila jubilejnih nagrad, zakaj članom sindikata lahko pripada višja jubilejna nagrada in solidarnostna pomoč? Ali obstaja razlika med funckionarji in javnimi uslužbenci glede izplačila solidarnostne pomoči, kakšna je vloga minimalne plače pri izplačevanju solidarnostne pomoči ipd.)
 • Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (pojasnilo h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS, veljavni interevntni ukrep glede premij) 
 • Odpravnina ob upokojitvi (v katerem primeru izplačilo dveh in v katerem primeru izplačilo treh odpravnin, kako je z odpravnino v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi ob izpolnitvi pogojev za upokojitev (t.i. prislilno upokojevanje) in kaj v tej zvezi določa ZUPPJS17?)     

VII. Veseli bomo vaših pisnih vprašanj. 

GRADIVO
Udeleženci boste prejeli gradivo na posvetu v pisni in elektronski obliki.

SEMINAR JE NAMENJEN 
•    Direktorjem v javnih zavodih, javnih skladih agencijah, javnih podjetjih 
•    Računovodskim službam  javnem sektorju
•    Računovodjem in ekonomistom, referentom
•    Knjigovodjem – likvidatorjem plač
•    Kadrovskim delavcem
•    Drugim delavcem, ki se pri svojem delu srečujejo s tematiko seminarja


KOTIZACIJA

Kotizacija z 10% popustom znaša 130,50+DDV .     
10% popust za prijave in plačilo velja do vključno 14. novembra 2018.
Za večje število prijavljenih iz iste organizacije priznavamo 25% popust oz.  po dogovoru. 
Cena vključuje predavanje strokovnjaka, strokovno gradivo, prigrizke in osvežilne napitke. 

SPLETNI NASLOV
http://www.evropska-svetovalnica.com

PRIJAVA
Elektronska prijava: http://www.evropska-svetovalnica.com –  Prijava 
Po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Skenirano prijavnico lahko pošljete po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Prijave sprejemamo do dne pred izvedbo seminarja.
Odjave sprejemamo v pisni obliki do treh delovni dni pred izvedbo seminarja. 

PLAČILO
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  
SI56 1914 0501 2239 615, sklic na 00  15112018, 
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
Akademija za management in projektno vodenje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana 
Identifikacijska številka za DDV: SI80886914.  Potrdilo o plačilu prinesite s seboj.

INFORMACIJE 
 
Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko  številko: 
040 772 267 ali pa nam pišite in pošljite vaša vprašanja po e-pošti:
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.  

PRIJAVNICA NA SEMINAR

PROBLEMATIKA OBRAČUNA PLAČ IN POVRAČIL STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM TER IZPLAČIL DRUGIH PREJEMKOV IZ DELOVNEGA RAZMERJA s poudarkom  na napredovanju in ocenjevanju ter odpravi anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov v plačnem sistemu javnega sektorja 
 

LJUBLJANA, 15. november 2018, od 9.00 do 14.30,
dvorana KRONOS, AUSTRIA TREND HOTEL Ljubljana, Dunajska 154, Ljubljana - Bežigrad
 Ime in naslov organizacije:
 
 
 Telefon:
 
Kontaktna oseba:ID zaDDVE-pošta:
 
Na seminar prijavljamo:
Ime in priimek:E-pošta
   
  
  
  
 
 
Žig in podpis:                                 

Želimo prejemati obvestila o dogodkih.                  da              ne

 
V skladu s 73.člen ZVOP-1 vas obveščamo o pravicah:
»Posameznik lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteva, da  upravljalec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja .
Upravljalec osebnih podatkov je dolžan v 15 dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem pisno obvestiti posameznika, ki je to zahteval.«


Email : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. Url: http://www.evropska-svetovalnica.com
VARSTVO OSEBNIH PODATKOV PO SPLOŠNI UREDBI O VARSTVU PODATKOV (GDPR) In PREDLOG NOVE NACIONALNE ZAKONODAJE (ZVOP - 2) NA PRIMERIH IZ PRAKSE (09:30 - 14:30)
Akademija za management in projektno vodenje organizira seminar z aktualno vsebino

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV PO SPLOŠNI UREDBI O VARSTVU PODATKOV (GDPR) in PREDLOG NOVE NACIONALNE ZAKONODAJE  (ZVOP - 2) NA  PRIMERIH IZ PRAKSE

 

 
 
TERMIN
LJUBLJANA, 15. november 2018, ob 09.30 do 14.00,
dvorana  v poslovni stavbi SMELT ( pritličje), Dunajska 160, Ljubljana Bežigrad
 
PREDAVATEJICA
mag. Renata ZATLER ima bogate izkušnje in odlično strokovno znanje ter kompetence s področja varstva osebnih podatkov z mednarodnim certifikatom CIPP/E . Mednarodni certifikat CIPP/E dokazuje, da ima oseba, ki je certifikat pridobila celovito poznavanje področja varstva osebnih podatkov v skladu z najnovejšo evropsko zakonodajo (GDPR) in tako zagotavlja kompetentnega in uspešnega pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov ter strokovnjaka s področja varovanja osebnih podatkov.Nekdanja državna sekretarja na Ministrstvu za javno upravo. Je nekdanja državna sekretarka na Ministrstvu za javno upravo, od leta 2006 dalje tudi vodja Sektorja za boljše predpise in upravne procese v Direktoratu za e-upravo in upravne procese na Ministrstvu za javno upravo. Pomembne naloge sektorja so povezane z uveljavitvijo minimalnih standardov, ki so temelj za sprejemanje dobrih predpisov (presoja učinkov, odprava administrativnih ovir, vključevanje javnosti v postopke priprave predpisov).
 
NAMEN
Evropski parlament je 14. aprila 2016 potrdil uredbo Evropskega Parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov. Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov bo nasledila nacionalne zakone o varstvu osebnih podatkov, v Sloveniji Zakon o varstvu osebnih podatkov – ZVOP-1.
Najpomembnejše novosti Splošne uredbe so:
 • boljši nadzor državljanov nad svojimi osebnimi podatki in lažji dostop do njih ter strožja dolžnosti obveščanja posameznika o obdelavi njegovih osebnih podatkov;
 • pravica do pozabe oz. izbrisa in pravica do prenosljivosti podatkov;
 • izrecna privolitev za obdelavo osebnih podatkov, kar pomeni, da se podjetja ne bodo več mogla zanašati na » domnevno privolitev » , privolitev otrok;
 • obvezno obvestilo o vdoru v zbirke osebnih podatkov v roku 72 ur;
 • javni organi in podjetja, ki opravljajo tvegane postopke obdelave podatkov, morajo        imenovati uradno osebo za varstvo podatkov;
 • višje kazni za prekrške, saj bo lahko nadzorni organ za najhujše kršitve izrekel  kazen do vrednosti 1.000.000 do 20.000.000 EUR oziroma 2-4 % letnega svetovnega prometa podjetja.
Ob tako visokih kaznih, bo skladnost z zakonodajo o varstvu podatkov postala pomemben del poslovne politike in organizacije bodo morale v ta namen prilagoditi svoja interna pravila o varovanju podatkov ter sprejeti ukrepe za učinkovit nadzor in ukrepanje v primeru kršitev ter pripraviti oceno tveganja.

Seminar prinaša konkretna napotila za uskladitev s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov ( GDPR ) in novo nacionalno zakonodajo (ZVOP-2) 
Na seminarju boste spoznali novosti, ki jih prinašajo novi evropski predpisi s področja varstva osebnih podatkov, kaj te novosti pomenijo ter kako in do kdaj se moramo na njih pripraviti.

PROGRAM 
1. Novosti Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov in ZVOP-2
 • Ključne novosti GDPR,
 • Anonimizacija in psevdonimizacija podatkov,
 • Kršitev varstva osebnih podatkov
 • Vloga in obveznosti upravljavca
 • Vloga in obveznosti obdelovalca (nove obveznosti)  
 • Evidenca dejavnosti obdelave osebnih podatkov (obveznost tudi za obdelovalce- novo)
 • Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov
 • Izvedba presoje vplivov na zasebnost,  
 • Obveznost in pogoji za imenovanje  pooblaščeno osebo za varstvo  podatkov,
 • Varnostni incidenti in sporočanje nadzornim organom
 • Pravice posameznikov – obveznosti upravljalcev/obdelovalcev

2. Kako se novi zakonodaji o varstvu osebnih podatkov prilagodimo v praksi  
     2.1.  Proces uskladitve glede na stopnjo tveganja in vlogo subjekta (upravljalec/obdelovalec) -vzpostavitev projekta za uskladitev z GDPR in ZVOP-2
 
Konkretna napotila za pripravo oz. prilagoditev GDPR in ZVOP-2 (glede na stopnjo tveganja in vlogo – obveznosti upravljavca / obveznosti obdelovalca oz. zunanjega pogodbenega izvajalca storitev):
 • Evidenca dejavnosti obdelave
 • Pogodbe z obdelovalci
 • Notranji akti
 • Spletne strani
 • Videonadzor
 • Privolitev kot pravna podlaga
GRADIVO
Udeleženci boste prejeli gradivo na posvetu v pisni in elektronski obliki.
 
SEMINAR JE NAMENJEN 
 • Direktorjem v javnih zavodih, javnih skladih agencijah, javnih podjetjih, …
 • Delodajalcem in direktorjem  v  gospodarskih družbah
 • Podjetnikom
 • Vodjem pravnih služb in kadrovikom
 • Odgovornim osebam v podjetjih in javnemu sektorju, ki imam po novi uredbi dolžnost imenovati uradne osebe za varstvo osebnih podatkov
 • Varnostnim inženirjem ter vsem drugim delavcem, ki se
 • pri delu srečujejo z obdelovanjem osebnih podatkov
KOTIZACIJA IN POPUSTI
Kotizacija za udeležbo na seminarju z 10% popustom znaša 161,10€+ddv .

10 % popust za prijave in plačilo od 9. novembra do vključno 15. novembra 2018.
 Kotizacija brez popusta znaša 179€+ddv.
25% popust za prijave in plačilo do vključno 8.novembra 2018.   
Cena vključuje predavanje strokovnjakinje , strokovno gradivo, prigrizke in osvežilne napitke. 

SPLETNI NASLOV
Za več informacij o dogodku kliknite TUKAJ

PRIJAVA
 • Elektronska prijava: za prijavo kliknite na   PRIJAVA 
 • Po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
 • Skenirano prijavnico lahko pošljete na po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Prijave  sprejemamo do dne pred izvedbo seminarja.
Odjave sprejemamo v pisni obliki do treh delovni dni pred izvedbo seminarja. 

PLAČILO
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  
SI56 1914 0501 2239 615, sklic na 00 15112018, 
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
Akademija za management in projektno vodenje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana 
ID za DDV:SI80886914.  Potrdilo o plačilu prinesite s seboj.

INFORMACIJE 
Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko  številko: 
051 317 357 
ali pa nam pišite in pošljite vaša vprašanja po e-pošti: 
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.Email : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. Url: http://www.evropska-svetovalnica.com
Torek, November 20, 2018
REŠEVANJE KONFLIKTOV NA DELOVNEM MESTU - UČINKOVITA KOMUNIKACIJA V TEŽAVNIH SITUACIJAH (08:00 - 16:00)

Akademija za management in projektno vodenje organizira seminar z aktualno vsebino

REŠEVANJE KONFLIKTOV NA  DELOVNEM MESTU - UČINKOVITA KOMUNIKACIJA V TEŽAVNIH SITUACIJAH
TERMIN
LJUBLJANA, 20. november 2018, od 09.00 do 15.30,
dvorana v poslovni stavbi Domus Medica, Dunajska 162, Ljubljana Bežigrad
 
PREDAVATELJICA 
Snežana Kragelj, univ. dipl. pedagog, andragog, Master Coach NLP, se že 15 let ukvarja s svetovanjem na področju dinamike medosebnih odnosov zaposlenim v podjetjih.
Kot poslovni coach pomaga posameznikom razviti tiste lastnosti in veščine, ki so potrebne za učinkovitejše delo in za vzpostavljanje konstruktivnih medosebnih odnosov. Je poslovni trener (coach) direktorjev, vodstvenih in strokovnih kadrov srednjih in večjih podjetij.
V podjetjih vodi delavnice za zaposlene s področja vodenja in motiviranja, povezovalne komunikacije, vzpostavljanja konstruktivnih medosebnih odnosov na delovnem mestu, reševanja konfliktov, upravljanja težavnejših sodelavcev.
Na podlagi izkušenj in poglobljenega znanja razvija nove izobraževalne programe z namenom pomagati podjetjem vzpostaviti zdravo, prijetno in konstruktivno delovno okolje.  Pri tem še posebej izstopa delavnica “Reševanje konfliktov na delovnem mestu in vodenje težavnih zaposlenih”. Snežana je izrazit praktik, zato se pri delu z ljudmi vedno osredotoča na reševanje konkretnih težav. Kot svoje največje rezultate šteje vzpostavitev konstruktivnih delovnih okolij, v katerih se je dolga leta izvajal mobing, pri tem pa nihče od zaposlenih ni izgubil delovnega mesta.
Kot članica ekspertnih skupin sodeluje pri večjih mednarodnih projektih povezanih z zmanjševanjem stresa na delovnem mestu, odpravljanju njegovih škodljivih posledic, zmanjševanju nasilja v medosebnih odnosih.
Snežana je recenzentka knjižne uspešnice, ki sta je Komisija Združenja Manager in GZS v okviru 31. slovenskega knjižnega sejma izbrala za najboljšo poslovno knjigo leta 2015: »Delo s teboj me ubija« in je avtorica:
·         poglavja: Komunikacija z otroki in odraslimi žrtvami nasilja v družini, v priročniku za zdravstveno osebje Prepoznava in obravnava žrtev nasilja v družini.
·         e-učila: Komunikacija za sindikalne delavske zaupnike.
·         e-učila: Javno nastopanje.
·         e-učila: Neverbalna govorica telesa.
Snežana je specializantka integrativne psihoterapije in kot prostovoljka deluje v Društvu Altra - odboru za novosti v duševnem zdravju.
Snežana o sebi: "Ker vem, kako lahko ljudje trpijo na delovnih mestih in kako to lahko porazno vpliva na njihovo življenje in tudi zdravje, sem pripravila poseben program pomoči za ljudi, ki doživljajo nasilje na delovnem mestu. Vsakega klienta spremljam od težave do rešitve in ga podpiram, dokler se težave ne rešijo. Moje delo je zaključeno, ko klient vzpostavi boljše odnose na delovnem mestu."
 
UVOD in NAMEN
Uspešnost poslovanja je danes prav gotovo povezana z ustreznim odnosom in ravnanjem s strankami, klienti, uporabniki. Odličen in profesionalen odnos do strank, klientov, uporabnikov je ena od najpomembnejših konkurenčnih prednosti podjetja.
Vsi ljudje se kdaj znajdemo v situacijah, ki jih zaznavamo kot stresne, ogrožujoče ali negotove. Zgodi se tudi, da se srečujemo z osebami, ki z nami neprimerno komunicirajo. V takšnih situacijah postanemo nezadovoljni in nerazpoloženi, kar pa posledično lahko vpliva tudi na naš odnos do drugih ljudi. Ohranitev profesionalnega odnosa je lahko v takšnih situacijah precej velik izziv - kako ohraniti mirno kri, spoštljivo komunicirati in se odzvati tako, da se nastale težave razrešijo čim bolj primerno?
Največkrat je res tako, da če se ne odzovemo in “pometemo pod preprogo”, se čustva sčasoma umirijo, vendar nesporazum ostane. Dolgoročno ga lahko razrešimo le z ustrezno prilagoditvijo odnosa in komunikacije.
To je  delavnica, katere cilj je, da se udeleženci naučijo uporabljati pristope, ki vzpostavljajo, ohranjajo in poglabljajo dobre odnose na delovnem mestu.
Na delavnici boste razvijali kompetence:

 • razumevanje in preseganje nesporazumov,
 • vodenja ciljno naravnane in učinkovite komunikacije v težavnejših situacijah,
 • vzpostavljanja in ohranjanja konstruktivnega delovnega vzdušja.

Namen delavnice je podati tisto znanje, veščine in tehnike, s katerimi boste:

 • učinkovitejše komunicirali v težavnih situacijah,
 • povečali jasnost sporočanja v procesih komunikacije in medosebnih odnosih

 
PROGRAM
8.30–9.00 Registracija 

9.00–16.00 
Tragična plat konfliktov

 • Od neusklajenosti do konflikta: kaj je konflikt in kako nastane?
 • Konfliktna interakcija in njen vpliv na medosebne odnose.
 • Posledice konfliktov za podjetje in posameznika.
 • Značilnosti konfliktnih situacij in kako jih prepoznamo.

Komuniciranje, ki sproža konflikte

 • nejasno izražanje,
 • dva nivoja sporočanja,
 • negacije,
 • defenzivno poslušanje in ofenzivno sporočanje.

Reševanje:

 • težava – iskanje rešitev – rešitev.
 • težava – pomirjanje – ponavljanje - iskanje rešitve – rešitev.

Učinkovite komunikacijske veščine

 • tehnike ohranjanja sodelovanja,
 • vzpostavljanje stika v konfliktnih situacijah,
 • aktivno izražanje in poslušanje.

Spretnosti komuniciranja - pristopi, s katerimi ohranimo mirnost v konfliktu

 • pristop osredotočanja,
 • tehnike gibanja telesa,
 • tehnika disociacije.

Učinkovite komunikacijske veščine
         samo poslušanje, aktivno poslušanje, povzemanje, parafraziranje,

 • postavljanje vprašanj, ki razjasnjujejo ozadje konflikta, iskanje dejstev,
 • ločevanje stališč od interesov,
 • »refraiming« oz. preokvirjanje,
 • validacija,
 • normalizacija,
 • objektivizacija,
 • osredotočenost na prihodnost, na cilj,
 • iskanje skupnih rešitev,
 • testiranje realnosti.

Neprimerno odzivanje v primeru močnega čustvenega afekta:

 • opravičevanje,
 • prepričevanje,
 • prepiranje. 

Tehnike za pomiritev močnih čustev:

 • aktivno poslušanje brez verbalnega odziva,
 • tehnika pokvarjene plošče,
 • tehnike za delo z agresivnimi izbruhi pri sogovornikih.

Primeri iz prakse – komuniciranje v težavnih situacijah (definicija težave, vzroki in najprimernejši odziv v težavnih situacijah)

 • Preveč uradni sodelavci (vaje)
 • Jamrajoči sodelavci (vaje)
 • Leni sodelavci (vaje)
 • Širokoustni sodelavci (vaje)

Primeri iz prakse – soočanje z osebami, ki zastrupljajo odnose in delovno ozračje:(definicija težave, vzroki in najprimernejši odziv v težavnih situacijah)

 • g. Merjasec (vaje)
 • ga. Grizoldina (vaje)
 • ga. Potrebuješ (vaje)
 • g. Herbert Hudopisk (vaje)

 
Soočanje z vodji, ki zastrupljajo odnose in delovno ozračje:(definicija težave, vzroki in najprimernejši odziv v težavnih situacijah – primeri iz prakse)

 • g. Niko Pohleven (vaje)

Soočanje z vodji, ki skrajno zastrupljajo odnose in delovno ozračje:(definicija težave, vzroki in najprimernejši odziv v težavnih situacijah – primeri iz prakse)

 • g. Egon Centrih (vaje)
 • ga. Polona Pezdir (vaje) 

 
SEMINAR JE NAMENJEN
Seminar je namenjen zaposlenim v gospodarstvu kot tudi v javnem sektorju, predvsem pa: 

 • direktorjem, vodjem področij, sektorjev,
 • vodjem timov, poslovnim sekretarjem in sekretarkam, tajnicam
 • kadrovskim delavcem,
 • pooblaščencem in svetovalcem za preprečevanje mobinga in
 • drugim vodilnim delavcem, ki jih zanima tematika. 

GRADIVO
Udeleženci boste prejeli gradivo na delavnici v pisni obliki.

PRIJAVA

Elektronska prijava: kliknite TUKAJ
Skenirano prijavnico lahko pošljete po e-pošti: 
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Po faksu:  059 334 102 
Po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Po pošti na: Akademija za management in projektno vodenje, Kunaverjeva 9, Ljubljana
.

Prijave  sprejemamo do dneva pred izvedbo seminarja.

Odjave sprejemamo do treh dni pred seminarjem.
 
KOTIZACIJA
Kotizacija za udeležbo z 10% popustom na enodnevnem seminarju vključuje gradivo z vajami in simulacijami, okrepčila med odmori,vodeno poslovno-protokolarno kosilo in znaša 
251,10 EUR  ( + DDV ). 

Za drugega in vsakega nadaljnjega prijavljenega iz iste organizacije velja dodatni 10% popust.

10 %  popust za prijave in plačilo do vključno 19. novembra 2018.

10% popust za prijave in plačilo od 2. novembra do vključno 18.novembra 2018. 

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:
SI56 1914 0501 2239 615  sklic na 00 20112018
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana),
Akademija za management in projektno vodenje, Kunaverjeva 9, Ljubljana.
ID za DDV: SI80886914. Potrdilo o plačilu prinesite s seboj.
 
INFORMACIJE
Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko  številko:
040 772 267 ali 051 317 357 med 10. in 12. uro ali pa nam pišite in pošljite vaša vprašanja po e-pošti: 
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
 
Vljudno vabljeni!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIJAVNICA na dogodek

REŠEVANJE KONFLIKTOV NA  DELOVNEM MESTU - UČINKOVITA KOMUNIKACIJA V TEŽAVNIH SITUACIJAH
 
LJUBLJANA, 20. november 2018, od 09.00 do 15.30,

poslovna stavba Domus Medica, Dunajska 162,  Ljubljana 
 
 
 
 
Zavezanec za DDV: DA    NE
 
 
 
Ime in naslov organizacije
 
 
 Telefon
 
Kontaktna osebaID za DDVe-pošta:
 
Na seminar prijavljamo:
Ime in priimek:Delovno mesto:
   
  
  
  
 
 
Žig in podpis:                                 

Želimo prejemati obvestila o dogodkih.                  da              ne

 
V skladu s 73.člen ZVOP-1 vas obveščamo o pravicah:
»Posameznik lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteva, da  upravljalec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja .
Upravljalec osebnih podatkov je dolžan v 15 dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem pisno obvestiti posameznika, ki je to zahteval.«


Email : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. Url: http://www.evropska-svetovalnica.com
Sreda, November 21, 2018
KONFERENCA RFD (09:00 - 19:00)

Akademija za management in projektno vodenje z vsem spoštovanjem vabi računovodje, finančnike in davčnike na dogodek s svečanim prednovoletnim kosilom

KONFERENCA RFD,

ki bo v Ljubljani, 21. novembra 2018 ob 9.00 uri,
v Modri dvorani poslovne stavbe Domus Medica v Ljubljani

10% popust za prijave in plačilo do vključno 19. novembra 2018.
Za dva in več udeležencev udeležencev iz iste organizacije priznavamo
dodatni  25 % popust za prijave do vključno 15. novembra 2018.

Prijava na izobraževanje

Z vami bodo ugledni gostje, odlični strokovnjaki in predavatelji:
 • Marijan Papež, univ. dipl. pravnik je generalni direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. V letu 2009 je bil imenovan v krovno delovno skupino za pripravo ZPIZ-2 in kasneje tudi v delovno skupino. Tako v postopku priprave in postopkih sprejemanja je aktivno sodeloval kot strokovnjak za področje obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja  pri na referendumu padlem in pri sedaj še veljavnem ZPIZ-2.
  Kot član delovne skupine je sodeloval tudi pri pripravi Bele Knjige. 
  Predvsem po sprejetju ZPIZ, ZPIZ-1 in ZPIZ-2 je imel veliko predavanj na seminarjih, posvetih, delavnicah, za najrazličnejši krog slušateljev (strokovni delavci v zavodu, direktorji, pravniki, kadrovski delavci in ostali predstavniki delodajalcev, sindikatov, upokojencev, zdravniki in drugi). Je avtor  številnih strokovnih člankov s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
 • dr. Nataša Pirc Musardirektorica in odvetnica, strokovnjakinja za človekove pravice, medijsko in upravno pravo. 
 • Dida Volk, univ. dipl. pravnica, sodnica na Okrožnem sodišču v Ljubljani, na gospodarskem oddelku, kjer obravnava zadeve gospodarskih sporov in stečajne zadeve. Ima bogate izkušnje v izvršilnem in pogodbenem pravu, zavarovanju terjatev, insolvenčnem pravu in pravu nepremičnin. Je avtorica več strokovnih del s civilnega pravnega področja in predavateljica s prej omenjenih področij. Že od vsega začetka, leta 2004 je tudi izpraševalka na izpitih za nepremičninske posrednike pri Ministrstvu za okolje in prostor.
 • doc. dr. Branko Mayr  je doktor znanosti s področja poslovno organizacijskih ved, magister na področju ustanavljanja, poslovodenja in svetovanja manjšim podjetjem, univerzitetni diplomirani ekonomist ekonomsko finančne smeri, pooblaščeni revizor, pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij, davčni svetovalec in stalni sodni izvedenec.
 • Je senior partner v revizijski družbi ITEO-ABECEDA, d.o.o., Ljubljana. Branko Mayr je sodeloval je pri organiziranju, saniranju, reorganiziranju številnih slovenskih podjetij. Vodil je ocenjevanje oziroma revidiranje več kot 250 podjetij med njimi Poslovni sistem Mercator, Metalna Maribor, Elektrokovina Maribor, Nafta Lendava, Slovenske železarne, HIT Nova Gorica itd. Dr. Branko Mayr je bil in je član številnih strokovnih komisij za področja računovodstva, nadzora, ekonomike, davkov in podobno. Prav tako je sodeloval in še sodeluje v nadzornih svetih nekaterih družb. Med drugim je član predsedstva Zveze ekonomistov Slovenije. Branko Mayr je avtor oziroma soavtor več kot 150 bibliografskih enot s strokovnega področja, ki ga pokriva (sanacija, poslovni načrti, ocenjevanje vrednosti, davki, revizija, računovodstvo itd.). Na specialističnem programu je bil nosilec predmetov »Ekonomika poslovanja« in »Davki v mednarodnem okolju«, poleg tega pa je bil vodja prvostopnega programa (dodiplomski program), predstojnik katedre za računovodstvo in član senata Visoke šole za podjetništvo.
 • doc.dr. Lidija Robnikuniv. dipl. ekon., dolgoletna direktorica s področja financ in računovodstva, svetovalka s področja financ in računovodstva in zasebna višja predavateljica s področja financ, računovodstva in davkov na višjih in visokih strokovnih šolah in fakultetah
 • dr. Vladimir Žumernekdanji sekretar za arhivske strokovne naloge Arhiva Republike Slovenije, avtor priročnikov Arhiviranje zapisov (2001) in Poslovanje z zapisi (2008) s preko 300 predavanj s področja upravljanja in arhiviranja dokumentacije v zadnjih desetih letih.
 • mag. Branko Vidičvodja Sektorja za plače, Ministrstvo za javno upravo
 • mag. Dejan Petkovičsamostojni davčni in podjetniški svetovalec, član Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije in direktor Inštituta za poslovodno računovodstvo
 • mag. Irena Kumše univ. dipl. ekonomistka in magistrica znanosti s področja davčnega prava, državna notranja revizorka, davčna svetovalka, preizkušena računovodkinja javnega sektorja, z dolgoletno prakso vodenja računovodstva v javnih zavodih in izvajanja notranje revizije proračunskih uporabnikov,direktorica podjetja Revidikum d.o.o.
 • mag. Tamara Prezelj,  je po diplomi na Pravni fakulteti v Ljubljani (1997) bila zaposlena kot davčna svetovalka na KPMG Slovenija d.o.o. in kasneje na TMF d.o.o.. V obdobju 2012/2013 je bila generalna direktorica Direktorata za sistem davčnih, carinskih in drugih javnih prihodkov na Ministrstvu za finance; že več kot 10 let se ukvarja s svetovanjem in raziskovanjem na področju davka na dodano vrednost; magistrirala je na Pravni fakulteti v Mariboru (2009) in predava na kongresih in seminarjih
 • Majda Gominšeksvetovalka s področja računovodstva in financ z več kot 30-letnimi izkušnjami na področju računovodenja javnih zavodov in drugih proračunskih uporabnikov
 • Silva Koritnik Rakela, uveljavljena  predavateljica in avtorica učnih gradiv, pooblaščena revizorka, ki je več kot 15 let sodelovala pri revizijah številnih mednarodnih podjetij.  V letu 2010 je opravila izpit iz poznavanja MSRP pri ACCA, ki ji daje pravico uporabe naziva DipIFR; pri Slovenskem inštitutu za revizijo predava pri predmetih SRS in MSRP

 
PROGRAM KONFERENCE

Za ogled PROGRAMA KONFERENCE  kliknite TUKAJ

 
PRIZORIŠČE SREČANJA
Modra dvorana v poslovni stavbi DOMUS MEDICA, Dunajska 162, Ljubljana Bežigrad

KOTIZACIJA IN GRADIVO
Kotizacija z 10% popustom znaša 233,10 € + ddv.
Polna kotizacija za udeležbo na celodnevni  konferenci znaša  259 € + ddv .
10% popust za prijave in plačilo do vključno 19. novembra 2018.
Za dva in več udeležencev iz iste organizacije priznavamo dodatni 25 % popust 
za prijave do vključno 5. novembra 2018.
Študentom priznavamo 50% popust.
Cena vključuje predavanje uveljavljenih strokovnjakov, strokovno gradivo, slavnostno kosilo ter prigrizke  in osvežilne napitke med odmori. Gradivo boste prejeli na konferenci v pisni obliki in elektronski obliki.


Prijave  sprejemamo do dne pred izvedbo dogodka.
Odjave sprejemamo v pisni obliki do treh delovni dni pred izvedbo dogodka.

PLAČILO
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  
SI56 1914 0501 2239 615, sklic na 00 21112018, 
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
Akademija za management in projektno vodenje
ID za DDV: SI80886914.  Potrdilo o plačilu prinesite s seboj. 

INFORMACIJE
Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete vsak dan med 10.00 in 12.00 na telefonsko številko: 040 772 267
Vaša vprašanja pošljite po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

 ----------------------------------------------------------------------------------------

PRIJAVNICA NA DOGODEK

KONFERENCA RFD

LJUBLJANA, 21. november 2018, od 9.00 do 18.00
Modra dvorana v konferenčnem centru Domus Medica, Dunajska 162, Ljubljana Bežigrad   
Ime in naslov organizacije:
 
 
 Telefon:
 
Kontaktna oseba:ID zaDD VE-pošta:
 
Na seminar prijavljamo:
Ime in priimek:E-pošta
   
  
  
  
 
 
Žig in podpis:                                 

Želimo prejemati obvestila o dogodkih.                  da              ne

 
V skladu s 73.člen ZVOP-1 vas obveščamo o pravicah:
»Posameznik lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteva, da  upravljalec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja .
Upravljalec osebnih podatkov je dolžan v 15 dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem pisno obvestiti posameznika, ki je to zahteval.«


Email : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. Url: http://www.financnidnevi.eu
Četrtek, November 29, 2018
NAPREDOVANJA JAVNIH USLUŽBENCEV OCENJEVANJE, NAPREDOVANJE In NAGRAJEVANJE DELOVNE USPEŠNOSTI JAVNIH USLUŽBENCEV - IZVEDBA POSTOPKA (08:00 - 09:00)
Z vsem spoštovanjem vabimo vodilne, računovodske 
in kadrovske strokovnjake v javnem sektorju na seminar z aktualno temo

NAPREDOVANJA JAVNIH USLUŽBENCEV 
OCENJEVANJE, NAPREDOVANJE in NAGRAJEVANJE DELOVNE USPEŠNOSTI JAVNIH USLUŽBENCEV  - IZVEDBA POSTOPKA
 
Izkoristite ugodno ponudbo: 15% popust za prijave in plačilo do vključno 24. novembra 2018.
 
 
 
TERMIN
LJUBLJANA, 29. november 2018, od  09.00 do 14.30,dvorana v poslovni stavbi Domus Medica, Dunajska 162
 
 
PREDAVATELJ
mag. Branko VIDIČ, Sektor za plače v javnem sektorju, Ministrstvo za javno upravo


PROGRAM  
I.Plačni sistem v javnem sektorju 
Osnovne določbe ZSPJS, ki se nanašajo na določitev osnovne plače
Uvrščanje v plačne razrede in tarifne razrede
Zakonodaja o interventnih ukrepih 

II. Napredovanje javnih uslužbencev v višje plačne razrede
Način preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje v višji plačni razred
Postopek ocenjevanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje
Napredovanje v nazive

III. Ocenjevanje dela javnega uslužbenca, temeljni cilji, merila in metode
Kriteriji ocenjevanja
Sredstva za redno delovno uspešnost
Nadpovprečni delovni rezultati
Povečan obseg dela
Ocenjevalni in evidenčni list
Ločitev letnega razgovora od ocenjevanja delovne uspešnosti
Predstavitev vseh opravil in postopkov ter izdaje aktov
Uveljavljanje pravnega varstva
Redna delovna uspešnost
Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela in glede na določbe Zakona o interventnih ukrepih
Delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (pogoji za izplačilo sredstev, odločanje o razdelitvi in izplačilu sredstev)

IV.   Dodatki glede na določbe Uredbe o kriterijih za določitev višine položajnega          dodatka za javne uslužbence
V.    Kazenske določbe
VI.  Aktualne novosti v  letu 2019
VII. Vprašanja in odgovori

SEMINAR NAMENJEN
 • Direktorjem in vodilnim delavcem javnih zavodov, agencij, skladov, občin, javne in         državne uprave,
 • Računovodskim in finančnim delavcem,
 • Poslovnim sekretarkam in tajnicam,
 • Kadrovskim in drugim strokovnim delavcem,
 • Strokovnim delavcem, ki se srečujete s problematiko določitve plač v javnem sektorju z vidika upoštevanja in izvedbe napredovanja in ocenjevanja delovne uspešnosti.

KOTIZACIJA
 
Kotizacija s 15% popustom znaša 118,15 € + 22% DDV.
Izkoristite ugodno ponudbo.
Kotizacija za udeležbo na seminarju je  139 € + 22% DDV
15% popust za prijave in plačilo do vključno 24. novembra 2018. 
Cena vključuje predavanje strokovnjakov na tem področju, strokovno gradivo, prigrizek in osvežilne napitke.
Dodatni popust za več udeležencev: 
Za vsakega drugega udeleženca iz iste organizacije priznavamo
10% popust, za tri in več udeležencev pa 20% .


GRADIVO
Gradivo boste prejeli na seminarju v pisni obliki.

PRIJAVA
 • Elektronska prijava: http://www.evropska-svetovalnica.com  
 •  Prijava na  izobraževanje
 • Skenirano prijavnico lahko pošljete po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.  
 • Po faksu: 059 334 102  
 • Po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Prijave  sprejemamo do dne pred izvedbo seminarja.
Odjave sprejemamo v pisni obliki do treh delovni dni pred izvedbo seminarja.


PLAČILO
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  
SI56 1914 0501 2239 615, sklic na 00 29112018, 
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
Akademija za management in projektno vodenje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana 
ID za DDV:SI80886914.  Potrdilo o plačilu prinesite s seboj.

INFORMACIJE
Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko  številko: 
051 317 357 ali 040 772 267 ali pa nam pišite in pošljite vaša vprašanja po e-pošti:  
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.Email : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. Url: http://www.evropska-svetovalnica.com
INDIVIDUALNA IN KOLEKTIVNA DELOVNA RAZMERJA - PROBLEMATIKA IN NAČINI REŠEVANJA DELOVNIH SPOROV (09:00 - 15:00)
Akademija za management in projektno vodenje organizira seminar z delavnico z aktualno vsebino
 

15 % popust za prijave in plačilo do vključno 7. novembra 2018.
 
TERMIN
LJUBLJANA, 29. november 2018, ob 09.00 do 14.30,
dvorana v poslovni stavbi DOMUS Medica, Dunajska 162
 
VSEBINA IN NAMEN
Delo je temeljna človekova vrednota. Je posebna kategorija, ki je zavarovana z ustavo.  Položaj zaposlenih je zavarovan na področju človekovih pravic in svoboščin in tudi na področju gospodarsko-socialnih razmerij. Ustava je temelj, na katerega se opira ta zakonska ureditev dela ter ureditev dela s podzakonskimi predpisi. Država ni dolžna vsakomur zagotoviti dela, je pa zavezana, da ustvarja pogoje, možnosti za zaposlitev in delo ter zagotavlja določeno zakonsko varstvo. Naloga države je torej, da uredi pravila zaposlovanja med delodajalci in delavci.

Še bolj pomembno kot delo, ki je splošen pojem oziroma dobrina, je pomembna njegova pravna oblika, torej delo, ki se opravlja v delovnem razmerju, tako imenovano odvisno delo. Ob tem, da imajo osebe v delovnem razmerju tipične pravice, ki iz takšnega pravnega razmerja neposredno izvirajo (npr. pravica do plače), se pravice iz tega razmerja raztezajo tudi na socialno pravno področje, torej na zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter zavarovanje za primer brezposelnosti. Na podlagi temeljnega pravnega razmerja torej nastanejo tudi druge pravice iz tega razmerja. Privatizacija podjetij in prehod v tržno gospodarstvo sta v letih po osamosvojitvi Slovenije poslabšala tudi položaj delavcev. Posledično temu so se v mnogih podjetjih odnosi med delodajalci in delavci pričeli zaostrovati. Konflikti med delavci in delodajalci nemalokrat pripeljejo tako daleč, da se sporom ni mogoče izogniti.

Predmet delovnih sporov so pravice, obveznosti, pravna razmerja in interesi, ki temeljijo na tako imenovanem odvisnem delu. Ker je reševanje delovnih sporov neposredno povezano z delom, ki je temeljna človekova dejavnost pa tudi dobrina, je njihov pomen v vsaki državi večinoma večji kot pomen drugih sporov. Pomen teh sporov se poveča, če je na primer brezposelnost visoka, če trg dela in kapitala ne delujeta v skladu s predpisi ali slabo delujeta, če stranke delovnih razmerij pravic in obveznosti iz teh razmerij ne izvršujejo v skladu z zakoni in kolektivnimi pogodbami, če je nizka raven sporazumnega reševanja sporov in če je nizka pravna kultura.Med alternativne načine reševanja individualnih delovnih sporov uvrščamo v praksi in teoriji poznano arbitražo, vse bolj prodirajočo mediacijo, ter nekatere druge načine alternativnega reševanja sporov. 

Seminar je namenjen vsem strokovnjakom, ki se ukvarjajo s področjem kadrovanja in delovnih razmerij vjavnih in zasebnih organizacijah, zaposlenih v javnih in zasebnih organizacijah ter študentom, predvsem pa širši množici, ki se ukvarja s problemi  reševanje delovnih sporov.

 
PREDAVATEJ
mag. Matjaž Kovač je magister pravnih znanosti, strokovnjak za javna naročila, gospodarsko pravo in davke ter zelo ploden avtor na omenjenih področjih. Zaposlen je na Direkciji RS za infrastrukturo, kjer že desetletje vodi najzahtevnejše postopke oddaje javnih naročil na področju železniške infrastrukture v republiki Sloveniji. mag. Matjaž Kovač je prav tako visokošolski predavatelj za predmetno področje Gospodarsko pravo na Alma mater Europea in pripravljalec strokovnih gradiv za izvajanje teh predmetov. Je tudi avtor strokovnega priročnika Obdavčevanje svetovnega dohodka ( Davčni inštitut Maribor 2003), strokovnega dela prevozne pogodbe, priročnika Davki od A do Ž, strokovnega dela Javna naročila in javno zasebno partnerstvo in strokovne monografije Finančne storitve ter priročnika Plačilni sistem in plačilna disciplina itd.
mag.Matjaž Kovač je tudi doktorski kandidat na Pravni fakulteti Univerze v maribori s področja finančnega in  davčnega prava. 

 
PROGRAM
 
 8.30 – 9.00 REGISTRACIJA

9:00 – 9:15 PREDSTAVITEV DOGODKA
   

9:15 -10:45
INDIVIDUALNA IN KOLEKTIVNA DELOVNA RAZMERJA
 • Razlika med individualnimi in kolektivnimi delovnimi razmerji
 • Pogodba o zaposlitvi
 • Individualni delovni spori v invalidskih podjetjih – opredelitve, stranke, predmet, organi reševanja.    
10:45 – 11:00 ODMOR    

11:00 – 12:30
KONCILACIJA, MEDIACIJA IN ARBITRAŽA V DELOVNIH SPORIH
 • Koncilacija, kot možnost reševanja delovnih sporov– pravne podlage, subjekti, oblike in postopek
 • Mediacija kot možnost reševanja delovnih sporov – pravne podlage, subjekti mediacije, oblike mediacije, postopek in faze mediacije v delovnih sporih
 • Arbitraža kot možnost reševanja delovnih sporov – elementi arbitražnega reševanja, posebnosti postopka, razlogi za arbitražno reševanje delovnih sporov    
12:30 -13:00     ODMOR ZA KOSILO    

13:00 – 14:30
SODNO REŠEVANJE DELOVNIH SPOROV
 • Sodne predpostavke
 • Začetek postopka in načela
 • Dokazno breme in obravnava
 • Sodba in sklep
 • Redna in izredna pravna sredstva
 • Posebnost sodnega reševanja delovnih sporov.    
14:30 ZAKLJUČEK DOGODKA
 

 
 
GRADIVO 
Udeleženci boste prejeli gradivo na posvetu v pisni in elektronski obliki.
 
SEMINAR JE NAMENJEN 
 • Direktorjem v javnih zavodih, javnih skladih agencijah, javnih podjetjih, …
 • Delodajalcem in direktorjem  v  gospodarskih družbah
 • Podjetnikom
 • Vodjem pravnih služb in kadrovikom
 • Odgovornim osebam v podjetjih in javnemu sektorju

KOTIZACIJA

Kotizacija z 10% popustom znaša 170,10€+ddv.
Za več udeležencev priznavamo dodatni 10% popust.
Kotizacija za udeležbo na seminarju znaša 189€+ddv - brez popusta.  
15 % popust za prijave in plačilo do vključno 7. novembra 2018. 
Cena vključuje predavanje strokovnjakinje , strokovno gradivo, prigrizke in osvežilne napitke. 

SPLETNI NASLOV
http://www.evropska-svetovalnica.com

PRIJAVA
Elektronska prijava: http://www.evropska-svetovalnica.com –  Prijava 
Po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Skenirano prijavnico lahko pošljete na po e-pošti: 
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Prijave  sprejemamo do dne pred izvedbo seminarja.
Odjave sprejemamo v pisni obliki do treh delovni dni pred izvedbo seminarja. 

PLAČILO
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  
SI56 1914 0501 2239 615, sklic na 00 29112018, 
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
Akademija za management in projektno vodenje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana 
ID za DDV:SI80886914.  Potrdilo o plačilu prinesite s seboj.

INFORMACIJE 
Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko  številko: 
051 317 357 
ali pa nam pišite in pošljite vaša vprašanja po e-pošti: 
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.Email : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. Url: http://www.evropska-svetovalnica.com
Seminarji        

Iskanje po koledarju


Novice, dogodki, izobraževanje

Evropska unija