ja_mageia

 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
Nahajate se na: Naslovnica Koledar
Mesečni pogled
Mesečni pogled
Strnjen pogled
Strnjen pogled
Tedenski pogled
Tedenski pogled
Dnevni pogled
Dnevni pogled
Iskanje
Iskanje

Strnjen pogled

Petek, Marec 23, 2018
 Februar 2018Marec 2018April 2018
Četrtek, Marec 01, 2018
AKTUALNE DAVČNE NOVOSTI V LETU 2018 NA KATERE MORATE BITI POSEBEJ POZORNI (09:30 - 14:30)

Akademija za management in projektno vodenje  vabi vodilne, računovodske 
in kadrovske strokovnjake na seminar z aktualno temo

AKTUALNE DAVČNE  NOVOSTI  V LETU 2018 NA KATERE MORATE BITI POSEBEJ POZORNI

10% popust za prijave in plačilo do vključno 28. februarja 2018.
TERMINI
LJUBLJANA, 1. marec 2018, od  09.30 do 12.30,
konferenčna dvorana v poslovni stavbi SMELT, Dunajska 160

PREDAVATELJICA
mag. Biserka Šubelj, univ. dipl. ekonomistka, davčna svetovalka  z licenco pri Zbornici davčnih svetovalcev Slovenije. Je višješolska predavateljica za davke in računovodstvo ter avtorica številnih priročnikov in odlična predavateljica.  V letu 2012 je pridobila naziv potrjena članica v komisiji za potrjevanje poklicne kvalifikacije za računovodja/knjigovodja. Njena predavanja so po ocenah udeležencev dinamična, kratka in jedrnata ter zelo praktična.
dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekonomistka, dolgoletna direktorica s področja financ in računovodstva, svetovalka s področja financ in računovodstva, strokovnjakinja ter samostojna podjetnica in zasebna višja predavateljica s področja financ, računovodstva in davkov na višji in visokih strokovnih šolah in fakultetah.


PROGRAM  
Aktualne davčne novosti na področju ZDoh-2, ZDavP-2 , ZDDPO-2 , ZDavPR
Kaj je potrebno vedeti pri OBRAČUNU PLAČ in HONORARJEV v letu 2018?
Kakšna so NOVE posledice ne-oddajanja REK obrazcev na FURS – sprememba ZPIZ-a?
Sprememba davčne uredbe o višini povračil stroškov
Vpliv na spremenjen način obračuna prispevka za zdravstveno zavarovanje pri honorarnih delavcih – 55a. člen ZZVZZ
Kakšne spremembe se predvidevajo na področju obdavčitve NORMIRANCA v letu 2018? 
Novosti Zakona o inšpekciji dela in Zakona o urejanju trga dela:večje pristojnosti delovnega inšpektorata pri NAVIDEZNIH občasnih in začasnih delih zunanjih sodelavcih – kontroliranje elementov delovnega razmerja in od 1.1.2018 drugačne posledice v primeru ugotovitve nepravilnosti     
Druge aktualne novosti:
izplačila dividend  (posebnost glede davčnega odtegljaja),
poroštva za davčne obveznosti (148. člen ZDavP-2),
problematika  davčnih olajšav za R&R, mnenje FURS-a 2017 (ugotovljene nepravilnosti pri uveljavljanju olajšave za R&R)


SEMINAR NAMENJEN
Direktorjem in vodilnim delavcem v javnem in zasebnem sektorju
Računovodskim in finančnim delavcem,
Poslovnim sekretarkam in tajnicam,
Finančnim in davčnim svetovalcem
Kadrovskim in drugim strokovnim delavcem, ki se srečujete s tovrstno  problematiko

KOTIZACIJA
Kotizacija z 10% popustom znaša 117,00 € + 22% DDV.
Izkoristite ugodno ponudbo.
Kotizacija za udeležbo na seminarju je  130 € + 22% DDV. 
10% popust za prijave in plačilo do vključno 28. februarja 2018. 
Cena vključuje predavanje strokovnjakov na tem področju, strokovno gradivo, prigrizek in osvežilne napitke.
Dodatni popust za več udeležencev: 
Za vsakega drugega udeleženca iz iste organizacije priznavamo dodatni
10% popust, za tri in več udeležencev pa 15% .


GRADIVO
Gradivo boste prejeli na seminarju v pisni obliki.

PRIJAVA
Elektronska prijava: Prijava na  izobraževanje
Skenirano prijavnico lahko pošljete po e-pošti:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.   
Po faksu: 059 334 102  
Po e-pošti:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Prijave  sprejemamo do dne pred izvedbo seminarja.
Odjave sprejemamo v pisni obliki do treh delovni dni pred izvedbo seminarja.


PLAČILO
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  
SI56 1914 0501 2239 615, sklic na 00 1032018, 
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
Akademija za management in projektno vodenje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana 
ID za DDV:SI80886914.  Potrdilo o plačilu prinesite s seboj.


INFORMACIJE
Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete vsak dan  med 10.00 in 12.00 uro na telefonsko  številko: 
051 317 357 ali 040 772 267 ali pa nam pišite in pošljite vaša vprašanja po e-pošti:  
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.


Email : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. Url: http://www.evropska-svetovalnica.com
Četrtek, Marec 08, 2018
OBRAČUN POTNIH NALOGOV, DNEVNIC IN BONITET, (09:30 - 14:30)

Akademija za management in projektno vodenje Vas z vsem spoštovanjem  vabi na seminar z aktualno vsebino


OBRAČUN POTNIH NALOGOV, DNEVNIC IN BONITET,
novosti - zakonodaja - davčna inšpekcija

 
10% popust za prijave in plačilo do vključno 07. marca 2018 
TERMIN
LJUBLJANA, 08. marec 2018, ob 09.30 do 14.30,
sejna dvorana v poslovni stavbi Domus Medica, Dunajska 162, Ljubljana Bežigrad PREDAVATELJICA
Majda GOMINŠEK, dipl. ekonomistka, svetovalka na področju računovodstva in financ z dolgoletnimi izkušnjami, predavateljica na seminarjih, konferencah in kongresih


PROGRAM
I. OBRAČUN POTNIH NALOGOV, DNEVNIC IN BONITET IN DRUGIH PREJEMKOV IZ DELOVNEGA  RAZMERJA

 • Poročanje o potnih stroških in drugih povračilih v zvezi s službenimi potmi  – praktični primeri
 • Pravila za izpolnjevanje potnih nalogov, katere so priloge k potnemu nalogu, problematika dokazovanja opravljanja službene poti, 
 • Ali je vinjeta davčno upravičen strošek  da ali ne
 • Priporočila pri sestavi potnih nalogov
 • Obračun in izplačila potnih stroškov (višina dnevnic za službene poti v Sloveniji in v tujini)
 • Potni nalogi in bonitete
 • Uporaba službenega vozila v privatne namene in druge bonitete po Zakonu o dohodnini
 • Kaj je boniteta in kako se obdavči,novosti pri bonitetah
 • Ali so bonitete davčno priznani odhodki
 • Kaj se ne šteje za boniteto
 • Posebnosti pri uporabi osebnega vozila za privatne namene
 • Kako izračunamo boniteto pri brezplačni nastanitvi delavca
 • Posojilo brez obresti ali z obrestno mero, ki je nižja od tržne
 • Kako je s popusti pri prodaji blaga in storitev
 • Izobraževanje delojemalca ali njegovega družinskega člana in bonitete,
 • Zavarovalne premije in podobna plačila,
 • Darila, ki jih zagotovi delodajalec, in
 • pravica delavcev do nakupa delnic.
 • Razlike med dnevnico, prehrano na delu, terenskim dodatkom in dodatkom za ločeno življenje 
 • Druge bonitete: najemnine, življenjska / nezgodna zavarovanja, popusti, nastanitve, izobraževanja,itd.
 • Davčna praksa in predstavitev na praktičnih primerih
 • Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (DAVČNA UREDBA) – za koga velja in kaj določa
 • Poračun povračila stroškov prehrane.
 • Terenski dodatek, nadomestilo za ločeno življenje, jubilejne nagrade in drugo
 • Povračila stroškov nad višino po uredbi v povezavi z novim ZPIZ-2
 • Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino
 • Zadnje spremembe (znižane višine dnevnic, nova časovna opredelitev pravice do dnevnic, nižja kilometrina)
 • M obrazci

II. Darila in druga izplačila 

 • Božičnica in trinajsta plača - kako je z obdavčitvijo,
 • Udeležba delavcev pri dobičku,
 • Spremembe Zakona o dohodnini o izključitvi dela plače za poslovno uspešnost iz obdavčitve,
 • Kako je z izplačilom dodatnega regresa za prehrano zaposlenim,
 • Darila zaposlenim, poslovnim partnerjem, upokojencem… (reprezentanca, vodenje evidence o dajanju daril…) in
 • Pojasnila  FURS-a


II. Dopust in regres za letni dopust

 • Kdaj pridobi delavec pravico do letnega dopusta in kako ga izračunamo?
 • Izraba dopusta v primeru prenehanja delovnega razmerja in pri novo zaposlenih delavcih
 • Kdaj lahko delodajalec delavcu prepove izrabo  dopusta? Pravica do letnega dopusta, kadar ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas?Denarno nadomestilo za neizrabljeni letni dopust
 • Kdaj  delavec zahteva odškodnino za neizrabljen del LD?Kakšen zahtevek lahko uveljavlja delodajalec v primeru, ko je delavec izrabil celotni letni dopust za tekoče koledarsko in mu je delodajalec izplačal celotni regres za letni dopust, nato pa je delovno razmerje po volji delavca prenehalo?
 • Ali se lahko zaposleni odpove koriščenju dopusta?Ali mora podjetje/zavod zaposlene obvestiti o številu dni dopusta v tekočem letu? 
 • Pravica do regresa – Komu pripada regres?
 • Izplačilo regresa – Kdaj mora biti regres izplačan?  
 • Višina regresa
 • Obdavčitev regresa – Kako je regres obdavčen?

 III. Blagajniško poslovanje in davčne blagajne
IV.  Odgovori na vprašanja udeležencev

GRADIVO
Udeleženci boste prejeli gradivo na posvetu v pisni in elektronski obliki. 
 
SEMINAR JE NAMENJEN 

 • Direktorjem v javnih zavodih, javnih skladih agencijah, ZPIZ in ZZZS
 • Direktorjem in računovodjem v gospodarskih družbah
 • Računovodskim servisom
 • Računovodjem in ekonomistom, referentom
 • Knjigovodjem – likvidatorjem plač,
 • Kadrovskim delavcem, komercialistom 
 • Drugim delavcem, ki se pri svojem delu srečujejo s tematiko seminarja

 
KOTIZACIJA
Kotizacija z 10% popustom znaša 125,10 € + DDV.
10% popust za prijave in plačilo do vključno 07. marca 2018.
Cena vključuje predavanje strokovnjakinje, strokovno gradivo, prigrizke in osvežilne napitke. 

PRIJAVA

 • Skenirano prijavnico lahko pošljete po e-pošti Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
 • Za elektronsko prijavo kliknite TUKAJ
 • Po faksu:  059 334 102 
 • Prijava po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Prijave  sprejemamo do dneva pred izvedbo seminarja.
Odjave sprejemamo do treh dni pred seminarjem.


PLAČILO
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  
SI56 1914 0501 2239 615

sklic na 00 08032018 za  LJUBLJANO

(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
Akademija za management in projektno vodenje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana 
ID za DDV: SI80886914.  Potrdilo o plačilu prinesite s seboj. 

INFORMACIJE
 

Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko  številko:

040 772 267 ali 051 317 357 med 10.00 in 12.00 uro ali pa nam pišite na elektronski naslov:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.    

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIJAVNICA NA SEMINAR

OBRAČUN POTNIH NALOGOV, DNEVNIC IN BONITET,
novosti - zakonodaja - davčna inšpekcija


LJUBLJANA, 8. marec 2018, ob 09.30 do 14.30,
sejna dvorana v poslovni stavbi Domus Medica, Dunajska 162, Ljubljana Bežigrad 


OBKROŽITE USTREZNI TERMIN!
   
Ime in naslov organizacije:_________________________
 
 
 Telefon:
 
Kontaktna oseba:________________ID zaDDVE-pošta:
 
Na seminar prijavljamo:
Ime in priimek:E-pošta
   
  
  
  
 
 
Žig in podpis:                                 

Želimo prejemati obvestila o dogodkih.                  da              ne

 
V skladu s 73.člen ZVOP-1 vas obveščamo o pravicah:
»Posameznik lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteva, da  upravljalec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja .
Upravljalec osebnih podatkov je dolžan v 15 dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem pisno obvestiti posameznika, ki je to zahteval.«


Email : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. Url: http://www.evropska-svetovalnica.com
Četrtek, Marec 15, 2018
VARSTVO OSEBNIH PODATKOV PO SPLOŠNI UREDBI O VARSTVU PODATKOV (09:30 - 14:30)
Akademija za management in projektno vodenje organizira seminar z aktualno vsebino

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV PO SPLOŠNI UREDBI O VARSTVU PODATKOV

10 % popust za prijave in plačilo do vključno 14. marca 2018.


TERMIN
LJUBLJANA, 15. marec 2018, ob 09:30 uri do 14.00 ure,
dvorana v poslovni stavbi Domus Medica, Dunajska 162, Ljubljana Bežigrad

 
PREDAVATEJICI
dr. Nataša Pirc Musar, odvetnica, pooblaščenka za dostop do informacij javnega značaja (2004), Informacijska pooblaščenka (2005-2014), predsednica Skupnega nadzornega organa za EUROPOL (2013-2014), partnerica v odvetniški pisarni Pirc-Musar. Novembra 2015 je na dunajski pravni fakulteti doktorirala s tezo Kako najti pravo ravnovesje med varstvom osebnih podatkov in dostopom do informacij javnega značaja z uporabo testa interesa javnosti.
 
mag. Rosana Lemut Strle, odvetnica, direktorica področja za obvezno zdravstveno zavarovanje na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, namestnica informacijske pooblaščenke za področje varstva osebnih podatkov (2009-2014), partnerica v odvetniški pisarni Pirc-Musar. Leta 2008 je magistrirala na Pravni fakulteti v Ljubljani z zagovorom magistrske naloge: » Obdelava osebnih podatkov na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije ». Več: http://www.pirc-musar.si/o-nas/rosana-lemut-strle/

 
NAMEN
Evropski parlament je 14. aprila 2016 potrdil uredbo Evropskega Parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov. Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov bo nasledila nacionalne zakone o varstvu osebnih podatkov, v Sloveniji Zakon o varstvu osebnih podatkov – ZVOP-1.
Najpomembnejše novosti Splošne uredbe so:
 • boljši nadzor državljanov nad svojimi osebnimi podatki in lažji dostop do njih ter strožja dolžnosti obveščanja posameznika o obdelavi njegovih osebnih podatkov;
 • pravica do pozabe oz. izbrisa in pravica do prenosljivosti podatkov;
 • izrecna privolitev za obdelavo osebnih podatkov, kar pomeni, da se podjetja ne bodo več mogla zanašati na » domnevno privolitev » , privolitev otrok;
 • obvezno obvestilo o vdoru v zbirke osebnih podatkov v roku 72 ur;
 • javni organi in podjetja, ki opravljajo tvegane postopke obdelave podatkov, morajo        imenovati uradno osebo za varstvo podatkov;
 • višje kazni za prekrške, saj bo lahko nadzorni organ za najhujše kršitve izrekel  kazen do vrednosti 1.000.000 do 20.000.000 EUR oziroma 2-4 % letnega svetovnega prometa podjetja.
Ob tako visokih kaznih, bo skladnost z zakonodajo o varstvu podatkov postala pomemben del poslovne politike in organizacije bodo morale v ta namen prilagoditi svoja interna pravila o varovanju podatkov ter sprejeti ukrepe za učinkovit nadzor in ukrepanje v primeru kršitev ter pripraviti oceno tveganja.
Na seminarju boste spoznali novosti, ki jih prinašajo novi evropski predpisi s področja varstva osebnih podatkov, kaj te novosti pomenijo ter kako in do kdaj se moramo na njih pripraviti.

PROGRAM 
1. Novosti Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov – glavne spremembe:
 • Spremembe glede temeljnih definicij, obsega in načel
 • Spremembe glede dolžnosti upravljalcev
 • Spremembe glede pravic posameznika
 • Spremembe glede iznosa podatkov

2. Nove določbe
 • Presoje vplivov na zasebnost
 • Odgovorne osebe za osebne podatke
 • Sankcije
 • Pravica do pozabe
 • Pravica do prenosljivosti
 • Obveščanje o varnostnih incidentih itd.
3. Vpliv GDPR na naše poslovanje, npr. veljavnost obstoječih privoljenj in vsebina novih, zlasti, kako zajeti vse prihodnje načine obdelav ( segmentiranje obstoječih strank), kodeksi ravnanja, imenovanje pooblaščene osebe, pravica do omejitve obdelave, pravica do prenosljivosti podatkov, obvestilo nadzornemu organu o kršitvi varstva osebnih podatkov, pravica do ugovora, itd. 
 
4. Odgovori na vprašanja udeležencev
 
GRADIVO
Udeleženci boste prejeli gradivo na posvetu v pisni in elektronski obliki.
 
SEMINAR JE NAMENJEN 
 • Direktorjem v javnih zavodih, javnih skladih agencijah, javnih podjetjih, …
 • Delodajalcem in direktorjem  v  gospodarskih družbah
 • Podjetnikom
 • Vodjem pravnih služb in kadrovikom
 • Odgovornim osebam v podjetjih in javnemu sektorju, ki imam po novi uredbi dolžnost imenovati uradne osebe za varstvo osebnih podatkov
 • Varnostnim inženirjem ter vsem drugim delavcem, ki se
 • pri delu srečujejo z obdelovanjem osebnih podatkov

KOTIZACIJA
Kotizacija za udeležbo na seminarju znaša 189€+ddv - brez popusta.  
10 % popust za prijave in plačilo do vključno 14. marca 2018.
Kotizacija z 10% popustom znaša 170,10€+ddv.
Za več udeležencev priznavamo dodatni 10% popust. 
Cena vključuje predavanje strokovnjakinje , strokovno gradivo, prigrizke in osvežilne napitke. 

SPLETNI NASLOV
http://www.evropska-svetovalnica.com

PRIJAVA
Elektronska prijava: http://www.evropska-svetovalnica.com –  Prijava 
Po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Skenirano prijavnico lahko pošljete na po e-pošti: 
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Prijave  sprejemamo do dne pred izvedbo seminarja.
Odjave sprejemamo v pisni obliki do treh delovni dni pred izvedbo seminarja. 

PLAČILO
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  
SI56 1914 0501 2239 615, sklic na 00 15032018, 
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
Akademija za management in projektno vodenje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana 
ID za DDV:SI80886914.  Potrdilo o plačilu prinesite s seboj.

INFORMACIJE
Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko  številko: 
051 317 357 
ali pa nam pišite in pošljite vaša vprašanja po e-pošti:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.


Email : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. Url: http://www.evropska-svetovalnica.com
Torek, Marec 20, 2018
PROTOKOLARNA PRAVILA ZA VRHUNSKA POSLOVNA SREČANJA Z VODENIM POSLOVNO PROTOKOLARNIM KOSILOM Z Gospo KSENIJO BENEDETTI, šefinjo Protokola Republike Slovenije (10:00 - 16:00)

Akademija za management in projektno vodenje Vas in Vaše sodelavce vabimo na seminar s strokovnjakinjo, gospo Ksenijo Benedetti

PROTOKOLARNA PRAVILA ZA VRHUNSKA POSLOVNA SREČANJA
Z VODENIM POSLOVNO PROTOKOLARNIM KOSILOM 
z gospo KSENIJO BENEDETTI, šefinjo Protokola Republike Slovenije


Simfonija forme in umetnost poslovnega komuniciranja

Seminar z vodenim poslovno protokolarnim kosilom, ki ga ne smete spregledati!

Za prijave in plačila do vključno 19. marca 2018  Vam podarimo 10% popust.TERMIN
LJUBLJANA, 20. marec  2018, od 10. do 15.30,
Hotel Slon, Slovenska 34
 
NAMEN
POSLOVNI PROTOKOL je vrhunski razgiban seminar o poslovnem protokolu, kjer boste izvedeli vse, kar morate vedeti o sodobnem komuniciranju za uspešen in učinkovit poslovni nastop.
Posebnost tega seminarja je zasebno vodeno poslovno kosilo z razlago gospe Ksenije Benedetti, šefinje Protokola Republike Slovenije .
Dosledno spoštovanje protokolarnih pravil je vaša osebna odličnost.
In prav vaša osebna odličnost je vaša največja moč.


PREDAVATELJICA
Ksenija Benedetti, šefinja Protokola Republike Slovenije
Julija 2000 je bila imenovana za šefinjo Protokola Republike Slovenije. V tem obdobju je s sodelavci pripravila in izvedla več zgodovinskih dogodkov, ki so se odvijali v Sloveniji: vrh Bush – Putin9. srečanje 16 predsednikov srednjeevropskih držav, uradni obisk danske kraljice in španskega ter švedskega kraljevega para, srečanje predsednikov vlad držav CEFTA, prireditve ob vstopu Slovenije v EU260 mednarodnih obiskov najvišjih državnih predstavnikov doma in v tujini ter 80 državnih proslav.
Vrh osebnega strokovnega izziva pa je bilo vodenje protokola med predsedovanjem Slovenije Svetu EU v prvi polovici leta 2008, ko je vodila vse pomembnejše protokolarne dogodke, med drugim tudi vrh EU in ZDA.
Svoje znanje in izkušnje že vrsto let prenaša na diplomate in poslovneže z osebnim svetovanjem in treningi.
 
KOMU JE NAMENJEN

 • Zaposlenim v ministrstvih in organih v sestavi, uradih, upravah, agencijah, občinahjavnih zavodih,
 • tistim, ki v poslovnih stikih nastopajo v imenu podjetja ali poslovnega sistema,
 • zaposlenim v službah za stike z javnostjo,
 • odgovornim za organizacijo in izvedbo dogodkov,
 • poslovnim sekretarjem in sekretarkam,
 • zaposlenim v administraciji,
 • tistim, katerih profesionalno delo vključuje zahtevne oblike poslovnega komuniciranja in vsem, ki želijo vedeti več o poslovnem  protokolu.

PROGRAM
10.00 – 10.15 Sprejem in spoznavanje
 
10.15– 15.30 Predavanje z vmesnim vodenim poslovno - protokolarnim  kosilom
Predavateljica: Ksenija Benedetti, 
šefinja Protokola Republike Slovenije
 
Pomen poslovnega protokola in sodobni komunikacijski trendi 

 • Umetnost komuniciranja v 21. stoletju in osebna odličnost
 • Pomen poslovnega protokola in sodobni komunikacijski trendi 
 • Razlika med družbenim bontonom in poslovnim protokolom  

Poslovni protokolarni dogodki

 • Poslovni sestanki
 • Tiskovna konferenca
 • Poslovni in protokolarni obiski v podjetju
 • Podpis sporazuma, pogodbe, …
 • Svečani obed
 • Sprejem gostov v organizaciji
 • Drugi poslovni dogodki

Najpomembnejše o osebnem protokolu

 • Uglašena pravila lepega vedenja in primernega videza
 • Protokol neverbalnega in verbalnega komuniciranja s partnerji, gosti
 • Spoznajte moč prvega vtisa in ga ustrezno oblikujte (rokovanje, seznanjanje, naslavljanje)
 • Protokol pisnega komuniciranja ( uradni dopisi, vljudnostna pisma, osebna pisma, vizitke, sodobna elektronska komunikacija, ...)
 • Zlata pravila (poslovnega) oblačenja (oblačila za prosti čas, formalna  in delovna oblačila, večerne obleke, smoking, frak)  

Sprejemi od A do Ž – brez zadreg ob poslovnem kosilu

 • Družabni dogodki s pogostitvijo
 • Vabila, opravičila, zahvale
 • Na mizi – harmonija ob hrani in pijači – jedilniki
 • Sedežni red in oblika miz
 • Obnašanje za mizo
 • Druženje ob hrani in pijači

Izberimo pravo darilo - osebna, poslovna, protokolarna in promocijska darila

 • Primerna darila
 • Osebna, poslovna, protokolarna in promocijska darila
 • Cvetje kot darilo
 • Izročanje in izmenjava daril
 • Vrednost daril

GRADIVO
Udeleženci boste prejeli gradivo na delavnici v pisni obliki.

PRIJAVA

Elektronska prijava: kliknite TUKAJ
Skenirano prijavnico lahko pošljete po e-pošti:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Po faksu:  059 334 102 
Po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Po pošti na: Akademija za management in projektno vodenje, Kunaverjeva 9, Ljubljana
.

Prijave  sprejemamo do dneva pred izvedbo seminarja.
Odjave sprejemamo do treh dni pred seminarjem.
 
KOTIZACIJA
Kotizacija za udeležbo z 10% popustom na enodnevnem seminarju vključuje gradivo z vajami in simulacijami, okrepčila med odmori,vodeno poslovno-protokolarno kosilo z razlago in znaša 
251,10 EUR  ( + DDV ). 

Za drugega in vsakega nadaljnjega prijavljenega iz iste organizacije velja dodatni 10% popust.
Za prijave in plačila do vključno 19. marca nudimo 10% popust.

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:
SI56 1914 0501 2239 615  sklic na 00 20032018
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana),
Akademija za management in projektno vodenje, Kunaverjeva 9, Ljubljana.
ID za DDV: SI80886914. Potrdilo o plačilu prinesite s seboj.
 
INFORMACIJE
Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko  številko:
040 772 267 ali 051 317 357 med 10. in 12. uro ali pa nam pišite in pošljite vaša vprašanja po e-pošti: 
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
 
Vljudno vabljeni!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIJAVNICA na dogodek
PROTOKOLARNA PRAVILA ZA VRHUNSKA POSLOVNA SREČANJA
Z VODENIM POSLOVNO PROTOKOLARNIM KOSILOM z gospo KSENIJO BENEDETTI, šefinjo Protokola Republike Slovenije

 
LJUBLJANA, 20. marec 2018, od 10.00 do 15.30,

Hotel Slon, Slovenska 34
 
 
 
 
Zavezanec za DDV: DA    NE
 
 
 
Ime in naslov organizacije
 
 
 Telefon
 
Kontaktna osebaID za DDVe-pošta:
 
Na seminar prijavljamo:
Ime in priimek:Delovno mesto:
   
  
  
  
 
 
Žig in podpis:                                 

Želimo prejemati obvestila o dogodkih.                  da              ne

 
V skladu s 73.člen ZVOP-1 vas obveščamo o pravicah:
»Posameznik lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteva, da  upravljalec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja .
Upravljalec osebnih podatkov je dolžan v 15 dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem pisno obvestiti posameznika, ki je to zahteval.«


Email : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. Url: http://www.evropska-svetovalnica.com
Sreda, Marec 21, 2018
NAPREDOVANJA JAVNIH USLUŽBENCEV V LETU 2018 OCENJEVANJE, NAPREDOVANJE In NAGRAJEVANJE DELOVNE USPEŠNOSTI JAVNIH USLUŽBENCEV - IZVEDBA POSTOPKA V LETU 2018 (09:00 - 14:00)
Z vsem spoštovanjem vabimo vodilne, računovodske 
in kadrovske strokovnjake v javnem sektorju na seminar z aktualno temo

NAPREDOVANJA JAVNIH USLUŽBENCEV V LETU 2018
OCENJEVANJE, NAPREDOVANJE in NAGRAJEVANJE DELOVNE USPEŠNOSTI JAVNIH USLUŽBENCEV  - IZVEDBA POSTOPKA  V LETU 2018
 
 
 
 
TERMIN
LJUBLJANA, 21. MAREC 2018, od  09.00 do 14.30,
 
PREDAVATELJ
mag. Branko VIDIČ, Sektor za plače v javnem sektorju, Ministrstvo za javno upravo


PROGRAM  
I.Plačni sistem v javnem sektorju 
Osnovne določbe ZSPJS, ki se nanašajo na določitev osnovne plače
Uvrščanje v plačne razrede in tarifne razrede
Zakonodaja o interventnih ukrepih 

II. Napredovanje javnih uslužbencev v višje plačne razrede
Način preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje v višji plačni razred
Postopek ocenjevanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje
Napredovanje v nazive

III. Ocenjevanje dela javnega uslužbenca, temeljni cilji, merila in metode
Kriteriji ocenjevanja
Sredstva za redno delovno uspešnost
Nadpovprečni delovni rezultati
Povečan obseg dela
Ocenjevalni in evidenčni list
Ločitev letnega razgovora od ocenjevanja delovne uspešnosti
Predstavitev vseh opravil in postopkov ter izdaje aktov
Uveljavljanje pravnega varstva
Redna delovna uspešnost
Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela in glede na določbe Zakona o interventnih ukrepih
Delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (pogoji za izplačilo sredstev, odločanje o razdelitvi in izplačilu sredstev)

IV.   Dodatki glede na določbe Uredbe o kriterijih za določitev višine položajnega          dodatka za javne uslužbence
V.    Kazenske določbe
VI.  Aktualne novosti v  letu 2018
VII. Vprašanja in odgovori

SEMINAR NAMENJEN
 • Direktorjem in vodilnim delavcem javnih zavodov, agencij, skladov, občin, javne in         državne uprave,
 • Računovodskim in finančnim delavcem,
 • Poslovnim sekretarkam in tajnicam,
 • Kadrovskim in drugim strokovnim delavcem,
 • Strokovnim delavcem, ki se srečujete s problematiko določitve plač v javnem sektorju z vidika upoštevanja in izvedbe napredovanja in ocenjevanja delovne uspešnosti.

KOTIZACIJA
 
Kotizacija z 10% popustom znaša 125,10 € + 22% DDV.
Izkoristite ugodno ponudbo.
Kotizacija za udeležbo na seminarju je  139 € + 22% DDV
10% popust za prijave in plačilo do vključno 20. MARCA 2018. 
Cena vključuje predavanje strokovnjakov na tem področju, strokovno gradivo, prigrizek in osvežilne napitke.
Dodatni popust za več udeležencev: 
Za vsakega drugega udeleženca iz iste organizacije priznavamo
10% popust, za tri in več udeležencev pa 20% .


GRADIVO
Gradivo boste prejeli na seminarju v pisni obliki.

PRIJAVA
 • Elektronska prijava: http://www.evropska-svetovalnica.com  
 •  Prijava na  izobraževanje
 • Skenirano prijavnico lahko pošljete po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.  
 • Po faksu: 059 334 102  
 • Po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Prijave  sprejemamo do dne pred izvedbo seminarja.
Odjave sprejemamo v pisni obliki do treh delovni dni pred izvedbo seminarja.


PLAČILO
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  
SI56 1914 0501 2239 615, sklic na 00 21032018, 
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
Akademija za management in projektno vodenje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana 
ID za DDV:SI80886914.  Potrdilo o plačilu prinesite s seboj.

INFORMACIJE
Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko  številko: 
051 317 357 ali 040 772 267 ali pa nam pišite in pošljite vaša vprašanja po e-pošti:  
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.


Email : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. Url: http://www.evropska-svetovalnica.com
Seminarji        

Iskanje po koledarju


Novice, dogodki, izobraževanje

Evropska unija