ja_mageia

 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
Nahajate se na: Naslovnica Koledar
Mesečni pogled
Mesečni pogled
Strnjen pogled
Strnjen pogled
Tedenski pogled
Tedenski pogled
Dnevni pogled
Dnevni pogled
Iskanje
Iskanje

Strnjen pogled

Sreda, Januar 17, 2018
 December 2017Januar 2018Februar 2018
Ponedeljek, Januar 08, 2018
IZDELAVA LETNEGA POROČILA In DAVČNI OBRAČUN ZA LETO 2017 ZA JAVNE ZAVODE IN DRUGE PRORAČUNSKE UPORABNIKE (09:30 - 15:30)

Vljudno Vas vabimo na seminar

IZDELAVA LETNEGA POROČILA in DAVČNI OBRAČUN
ZA LETO 2017 ZA JAVNE ZAVODE IN DRUGE PRORAČUNSKE UPORABNIKE

 

TERMIN:
MARIBOR, 8. JANUAR 2018 od 9.30 do 14.00dvorana v poslovni stavbi IZUM, Prešernova 17

PREDAVATELJICA: 
Majda GOMINŠEK, dipl. ekonomistka, svetovalka na področju računovodstva in financ z z dolgoletnimi izkušnjami

PROGRAM
I. POMEMBNEJŠI PREDPISI ZA PRAVNE OSEBE JAVNEGA PRAVA NA RAČUNOVODSKO FINANČNEM PODROČJU IN  NOVOSTI V LETU 2017

 • Zakon o javnih financah in Zakon o računovodstvu
 • Slovenski računovodski standardi
 • Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov oseb javnega prava
 • Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmeteni osnovnih sredstev
 • Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. 


II. POMEN POPISA ZA PREOBLIKOVANJE ALI UKINJANJE PRAVNE OSEBE

 III. USKLAJEVANJE TERJATEV MED OBČINAMI IN ZAVODI

 IV. PRIPRAVA IN IZVEDBA POPISA

 • Predmet popisa
 • Oblikovanje popisne komisije
 • Terminski plan in organizacija popisa
 • Popis sredstev in virov sredstev. 
V. POROČILO O POPISU IN KNJIŽENJE POPISNIH RAZLIK PRI:
 • Opredmetenih osnovnih sredstvih
 • Surovinah in materialu
 • Drobnem inventarju
 • Zalogah blaga in ostalih sredstvih.


VI. OSNOVNA PRIPOROČILA ZA IZDELAVO LETNEGA POROČILA ZA LETO 2017


VII. RAČUNOVODSKI IZKAZI - POJASNILA,POSEBNOSTI, NOVOSTI, PRIMERI

 • Bilanca stanja
 • Izkaz prihodkov in odhodkov
 • Izkaz prihodkov in odhodkov po vrsti dejavnosti
 • Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
 • Druge priloge k izkazu bilance stanja in izkazu prihodkov in odhodkov

VIII. DAVČNI OBRAČUN
 • Kako naj bo davčni obračun sestavljen na podlagi vsebine veljavnih davčnih predpisov
 • Pravilnik o pridobitni in nepridobitni dejavnosti
 • Uvedba davčnih olajšav za investicije - možnosti zniževanja davčne osnove


IX. AKTUALNOSTI V LETU 2018

X. ODGOVORI NA VAŠA VPRAŠANJA 

KOMU JE NAMENJEN

 • Vodjem računovodstva in drugim računovodskim delavcem v javnem sektorju
 • Vodilnim delavcem v javnem sektorju
 • Računovodjem in računovodskim servisom 
 • Knjigovodjem 
 • Ostalim strokovnim delavcem, ki jih problematika zanima

GRADIVO
Udeleženci boste prejeli gradivo na delavnici v pisni in elektronski obliki.

KOTIZACIJA
Kotizacija z 10% popustom znaša 125,10 € ( + ddv)
Kotizacija za udeležbo na seminarju je 139 € ( + ddv)
Za dva ali več  udeležencev priznavamo 10% popust.
Za prijave in plačilo do vključno 07. JANUARJA 2018 nudimo 10% popust. 
Cena vključuje predavanje strokovnjakinje, strokovno gradivo, prigrizke in osvežilne napitke. 
 
SPLETNI NASLOV
 
PRIJAVA
 • Elektronska prijava: http://www.evropska-svetovalnica.com – Prijava na izobraževanje
 • Skenirano prijavnico lahko pošljete na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
 • Po e-pošti:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.  
 • Prijave  sprejemamo do dne pred izvedbo seminarja
 • Odjave sprejemamo do tri delovne dni pred seminarjem pisno na elektronski naslov 
Vprašanja pošljite na e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

PLAČILO
 
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  
SI56 1914 0501 2239 615, sklic na 00 08012018, 
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
Akademija za management in projektno vodenje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana
ID za DDV: 80886914.  Potrdilo o plačilu prinesite s seboj. 
 
INFORMACIJE
 

Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko  številko:

040 772 267 med 10.00 in 12.00 ali pa nam pišite na elektronski naslov:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.     


Email : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. Url: http://www.evropska-svetovalnica.com
Torek, Januar 30, 2018
NAPREDOVANJA JAVNIH USLUŽBENCEV V LETU 2018 OCENJEVANJE, NAPREDOVANJE In NAGRAJEVANJE DELOVNE USPEŠNOSTI JAVNIH USLUŽBENCEV - IZVEDBA POSTOPKA V LETU 2018 (09:00 - 15:00)
Z vsem spoštovanjem vabimo vodilne, računovodske 
in kadrovske strokovnjake v javnem sektorju na seminar z aktualno temo

NAPREDOVANJA JAVNIH USLUŽBENCEV V LETU 2018
OCENJEVANJE, NAPREDOVANJE in NAGRAJEVANJE DELOVNE USPEŠNOSTI JAVNIH USLUŽBENCEV  - IZVEDBA POSTOPKA  V LETU 2018
 
 
 
 
 
TERMIN
LJUBLJANA, 30. januar 2018, od  09.00 do 14.30,
konferenčna dvorana v poslovni stavbi SMELT, Dunajska 160
 
PREDAVATELJ
mag. Branko VIDIČ, Sektor za plače v javnem sektorju, Ministrstvo za javno upravo


PROGRAM  
I.Plačni sistem v javnem sektorju 
Osnovne določbe ZSPJS, ki se nanašajo na določitev osnovne plače
Uvrščanje v plačne razrede in tarifne razrede
Zakonodaja o interventnih ukrepih 

II. Napredovanje javnih uslužbencev v višje plačne razrede
Način preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje v višji plačni razred
Postopek ocenjevanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje
Napredovanje v nazive

III. Ocenjevanje dela javnega uslužbenca, temeljni cilji, merila in metode
Kriteriji ocenjevanja
Sredstva za redno delovno uspešnost
Nadpovprečni delovni rezultati
Povečan obseg dela
Ocenjevalni in evidenčni list
Ločitev letnega razgovora od ocenjevanja delovne uspešnosti
Predstavitev vseh opravil in postopkov ter izdaje aktov
Uveljavljanje pravnega varstva
Redna delovna uspešnost
Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela in glede na določbe Zakona o interventnih ukrepih
Delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (pogoji za izplačilo sredstev, odločanje o razdelitvi in izplačilu sredstev)

IV.   Dodatki glede na določbe Uredbe o kriterijih za določitev višine položajnega                  dodatka za javne uslužbence
V.    Kazenske določbe
VI.  Aktualne novosti v  letu 2018
VII. Vprašanja in odgovori

SEMINAR NAMENJEN
 • Direktorjem in vodilnim delavcem javnih zavodov, agencij, skladov, občin, javne in         državne uprave,
 • Računovodskim in finančnim delavcem,
 • Poslovnim sekretarkam in tajnicam,
 • Kadrovskim in drugim strokovnim delavcem,
 • Strokovnim delavcem, ki se srečujete s problematiko določitve plač v javnem sektorju z vidika upoštevanja in izvedbe napredovanja in ocenjevanja delovne uspešnosti.

KOTIZACIJA
 
Kotizacija z 10% popustom znaša 125,10 € + 22% DDV.
Izkoristite ugodno ponudbo.
Kotizacija za udeležbo na seminarju je  139 € + 22% DDV
10% popust za prijave in plačilo do vključno 28. januar 2018. 
Cena vključuje predavanje strokovnjakov na tem področju, strokovno gradivo, prigrizek in osvežilne napitke.
Dodatni popust za več udeležencev: 
Za vsakega drugega udeleženca iz iste organizacije priznavamo
10% popust, za tri in več udeležencev pa 20% .


GRADIVO
Gradivo boste prejeli na seminarju v pisni obliki.

PRIJAVA
 • Elektronska prijava: http://www.evropska-svetovalnica.com  
 •  Prijava na  izobraževanje
 • Skenirano prijavnico lahko pošljete po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.  
 • Po faksu: 059 334 102  
 • Po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Prijave  sprejemamo do dne pred izvedbo seminarja.
Odjave sprejemamo v pisni obliki do treh delovni dni pred izvedbo seminarja.
Prijave  sprejemamo do dne pred izvedbo delavnice.
Odjave so možne do treh delovnih dni pred terminom. 

PLAČILO
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  
SI56 1914 0501 2239 615, sklic na 00 30012018, 
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
Akademija za management in projektno vodenje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana 
ID za DDV:SI80886914.  Potrdilo o plačilu prinesite s seboj.

INFORMACIJE
Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko  številko: 
051 317 357 ali 040 772 267 ali pa nam pišite in pošljite vaša vprašanja po e-pošti:  
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.


Email : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. Url: http://www.evropska-svetovalnica.com
Seminarji        

Iskanje po koledarju


Novice, dogodki, izobraževanje

Evropska unija