ja_mageia

 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
Nahajate se na: Naslovnica Koledar
Mesečni pogled
Mesečni pogled
Strnjen pogled
Strnjen pogled
Tedenski pogled
Tedenski pogled
Dnevni pogled
Dnevni pogled
Iskanje
Iskanje

Strnjen pogled

Ponedeljek, Februar 24, 2020
 September 2019Oktober 2019November 2019
Torek, Oktober 01, 2019
DOHODKI IZ DELOVNEGA RAZMERJA S POUDARKOM NA OBRAČUNU IN IZPLAČILU POTNIH NALOGOV, REGRESA ZA LETNI DOPUST, DNEVNIC IN BONITET - Novosti - Zakonodaja - Davčna Inšpekcija Za L. 2019-20 (09:30 - 15:30)

Akademija za management in projektno vodenje in E- razvoj Vas z vsem spoštovanjem  vabi na seminar z aktualno vsebino

DOHODKI IZ DELOVNEGA RAZMERJA S POUDARKOM NA OBRAČUNU IN IZPLAČILU POTNIH NALOGOV, REGRESA ZA LETNI DOPUST, DNEVNIC IN BONITET - novosti - zakonodaja - davčna inšpekcija za l. 2019-20
 
10% popust za prijave in plačilo do vključno 1. oktober 2019 
TERMIN
MARIBOR, 1. oktober 2019, ob 09.30 do 14.30,
sejna dvorana v poslovni stavbi Inštituta informacijskih znanosti, Prešernova 17PREDAVATELJICA
Majda GOMINŠEK, dipl. ekonomistka, svetovalka na področju računovodstva in financ z dolgoletnimi izkušnjami, predavateljica na seminarjih, konferencah in kongresih

PROGRAM

9.30 - 11.00

AKTIVNI DOHODKI FIZIČNIH OSEB

 • Predstavitev pomembnosti iz zakona o dohodnini
 • Prijava in odjava zaposlenih oseb
 • Kdo so rezidenti in nerezidenti in njihov obračun plače
 • Aktivni dohodki fizičnih oseb z računovodskega in davčnega vidika (plača, nadomestila, bonitete, dodatki ipd.)
 • Računovodski in davčni vidik bolniške odsotnosti
 • Poslovni, računovodski in davčni vidik nagrade za poslovno uspešnost 
 • Zaposlovanje invalidov (računovodski in davčni vidik) ter kaj je kvota zaposlovanja invalidov
 • Primeri knjiženj aktivnih dohodkov fizičnih oseb

11.30 - 14.30

OBRAČUN POTNIH NALOGOV, DNEVNIC IN BONITET IN DRUGIH PREJEMKOV IZ DELOVNEGA RAZMERJA

 • Poročanje o potnih stroških in drugih povračilih v zvezi s službenimi potmi  – praktični primeri
 • Pravila za izpolnjevanje potnih nalogov, katere so priloge k potnemu nalogu, problematika dokazovanja opravljanja službene poti, 
 • Ali je vinjeta davčno upravičen strošek  da ali ne
 • Priporočila pri sestavi potnih nalogov
 • Obračun in izplačila potnih stroškov (višina dnevnic za službene poti v Sloveniji in v tujini)
 • Potni nalogi in bonitete
 • Uporaba službenega vozila v privatne namene in druge bonitete po Zakonu o dohodnini
 • Kaj je boniteta in kako se obdavči,novosti pri bonitetah
 • Ali so bonitete davčno priznani odhodki
 • Kaj se ne šteje za boniteto
 • Posebnosti pri uporabi osebnega vozila za privatne namene
 • Kako izračunamo boniteto pri brezplačni nastanitvi delavca
 • Posojilo brez obresti ali z obrestno mero, ki je nižja od tržne
 • Kako je s popusti pri prodaji blaga in storitev
 • Izobraževanje delojemalca ali njegovega družinskega člana in bonitete,
 • Zavarovalne premije in podobna plačila,
 • Darila, ki jih zagotovi delodajalec
 • Razlike med dnevnico, prehrano na delu, terenskim dodatkom in dodatkom za ločeno življenje 
 • Druge bonitete: najemnine, življenjska / nezgodna zavarovanja, popusti, nastanitve, izobraževanja,itd.
 • Davčna praksa in predstavitev na praktičnih primerih
 • Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (DAVČNA UREDBA) – za koga velja in kaj določa
 • Poračun povračila stroškov prehrane
 • Terenski dodatek, nadomestilo za ločeno življenje, jubilejne nagrade in drugo
 • Povračila stroškov nad višino po uredbi v povezavi z novim ZPIZ-2
 • Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino
 • Zadnje spremembe (znižane višine dnevnic, nova časovna opredelitev pravice do dnevnic, nižja kilometrina)

Darila in druga izplačila 

 • Božičnica in trinajsta plača - kako je z obdavčitvijo,
 • Udeležba delavcev pri dobičku,
 • Spremembe Zakona o dohodnini o izključitvi dela plače za poslovno uspešnost iz obdavčitve,
 • Kako je z izplačilom dodatnega regresa za prehrano zaposlenim,
 • Darila zaposlenim, poslovnim partnerjem, upokojencem… (reprezentanca, vodenje evidence o dajanju daril…) in
 • Pojasnila  FURS-a

Dopust in regres za letni dopust

 • Kdaj pridobi delavec pravico do letnega dopusta in kako ga izračunamo?
 • Izraba dopusta v primeru prenehanja delovnega razmerja in pri novo zaposlenih delavcih
 • Kdaj lahko delodajalec delavcu prepove izrabo  dopusta? Pravica do letnega dopusta, kadar ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas?Denarno nadomestilo za neizrabljeni letni dopust
 • Kdaj  delavec zahteva odškodnino za neizrabljen del LD?
 • Kakšen zahtevek lahko uveljavlja delodajalec v primeru, ko je delavec izrabil celotni letni dopust za tekoče koledarsko in mu je delodajalec izplačal celotni regres za letni dopust, nato pa je delovno razmerje po volji delavca prenehalo?
 • Ali se lahko zaposleni odpove koriščenju dopusta?Ali mora podjetje/zavod zaposlene obvestiti o številu dni dopusta v tekočem letu? 
 • Pravica do regresa – Komu pripada regres?
 • Izplačilo regresa – Kdaj mora biti regres izplačan?  
 • Višina regresa
 • Obdavčitev regresa – Kako je regres obdavčen?

 Obračun delovne uspešnosti

 • Višina obračuna nagrade za delovno uspešnost 

Obdavčitev nagrade

 • Davčno priznani stroški za delodajalca
 • Obračun prispevkov za samostojnega podjetnika
 • Določitev osnove za obračun prispevkov samostojnega podjetnika 
Davčni nadzor nad neplačevanjem prispevkov delodajalca
 • Davčni nadzor FURS-a nad neplačevanjem prispevkov
 • Globa in kazen za delodajalce


GRADIVO
Udeleženci boste prejeli gradivo na posvetu v pisni in elektronski obliki. 
 
SEMINAR JE NAMENJEN 

 • Direktorjem v javnih zavodih, javnih skladih agencijah, ZPIZ in ZZZS
 • Direktorjem in računovodjem v gospodarskih družbah
 • Računovodskim servisom
 • Računovodjem in ekonomistom, referentom
 • Knjigovodjem – likvidatorjem plač,
 • Kadrovskim delavcem, komercialistom 
 • Drugim delavcem, ki se pri svojem delu srečujejo s tematiko seminarja

KOTIZACIJA

Kotizacija z 10% popustom znaša 139,00€.

DDV je vključen v ceni.

10% popust za prijave in plačilo do vključno 29. septembra 2019. Cena vključuje predavanje strokovnjakinje, strokovno gradivo, prigrizke in osvežilne napitke. 


PRIJAVA

 • Skenirano prijavnico lahko pošljete po e-pošti Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
 • Za elektronsko prijavo kliknite TUKAJ
 • Prijava po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.  

Prijave  sprejemamo do dneva pred izvedbo seminarja.
Odjave sprejemamo do treh dni pred seminarjem.

PLAČILO

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  


SI56 1914 0501 3939 443, sklic na 00 01102019 
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
E-RAZVOJ, izobraževanje in raziskovanje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana 
Davčna številka:57854971 

Potrdilo o plačilu prinesite s seboj.  

INFORMACIJE
 

Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko  številko:

051 317 357 med 10.00 in 12.00 uro ali pa nam pišite na elektronski naslov:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.    

PRIJAVNICA NA SEMINAR
DOHODKI IZ DELOVNEGA RAZMERJA S POUDARKOM NA OBRAČUNU IN IZPLAČILU POTNIH NALOGOV, REGRESA ZA LETNI DOPUST, DNEVNIC IN BONITET - novosti - zakonodaja - davčna inšpekcija za l. 2019-20


MARIBOR, 1. oktober 2019, ob 09.30 do 14.30,
sejna dvorana v poslovni stavbi Inštituta informacijskih znanosti, Prešernova 17   
Ime in naslov organizacije:_________________________
 
 
 Telefon:
 
Kontaktna oseba:________________ID zaDDVE-pošta:
 
Na seminar prijavljamo:
Ime in priimek:E-pošta
   
  
  
  
 
 
Žig in podpis:                                 

Želimo prejemati obvestila o dogodkih.                  da              ne

V skladu s 73.člen ZVOP-1 vas obveščamo o pravicah:
»Posameznik lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteva, da  upravljalec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja .
Upravljalec osebnih podatkov je dolžan v 15 dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem pisno obvestiti posameznika, ki je to zahteval.«


Email : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. Url: http://www.evropska-svetovalnica.com
Četrtek, Oktober 03, 2019
DOHODKI IZ DELOVNEGA RAZMERJA S POUDARKOM NA OBRAČUNU IN IZPLAČILU POTNIH NALOGOV, REGRESA ZA LETNI DOPUST, DNEVNIC IN BONITET - Novosti - Zakonodaja - Davčna Inšpekcija Za L. 2019-20 (09:30 - 15:00)

Akademija za management in projektno vodenje in E- razvoj Vas z vsem spoštovanjem  vabi na seminar z aktualno vsebino

DOHODKI IZ DELOVNEGA RAZMERJA S POUDARKOM NA OBRAČUNU IN IZPLAČILU POTNIH NALOGOV, REGRESA ZA LETNI DOPUST, DNEVNIC IN BONITET - novosti - zakonodaja - davčna inšpekcija za l. 2019-20
 
10% popust za prijave in plačilo do vključno 1. oktobra 2019 
TERMIN
Ljubljana, 3. oktober 2019, ob 09.30 do 14.30,
dvorana 1 v poslovni stavbi SMELT, Dunajska 158

PREDAVATELJICA
Majda GOMINŠEK, dipl. ekonomistka, svetovalka na področju računovodstva in financ z dolgoletnimi izkušnjami, predavateljica na seminarjih, konferencah in kongresih

PROGRAM

9.30 - 11.00

AKTIVNI DOHODKI FIZIČNIH OSEB

 • Predstavitev pomembnosti iz zakona o dohodnini
 • Prijava in odjava zaposlenih oseb
 • Kdo so rezidenti in nerezidenti in njihov obračun plače
 • Aktivni dohodki fizičnih oseb z računovodskega in davčnega vidika (plača, nadomestila, bonitete, dodatki ipd.)
 • Računovodski in davčni vidik bolniške odsotnosti
 • Poslovni, računovodski in davčni vidik nagrade za poslovno uspešnost 
 • Zaposlovanje invalidov (računovodski in davčni vidik) ter kaj je kvota zaposlovanja invalidov
 • Primeri knjiženj aktivnih dohodkov fizičnih oseb

11.30 - 14.30

OBRAČUN POTNIH NALOGOV, DNEVNIC IN BONITET IN DRUGIH PREJEMKOV IZ DELOVNEGA RAZMERJA

 • Poročanje o potnih stroških in drugih povračilih v zvezi s službenimi potmi  – praktični primeri
 • Pravila za izpolnjevanje potnih nalogov, katere so priloge k potnemu nalogu, problematika dokazovanja opravljanja službene poti, 
 • Ali je vinjeta davčno upravičen strošek  da ali ne
 • Priporočila pri sestavi potnih nalogov
 • Obračun in izplačila potnih stroškov (višina dnevnic za službene poti v Sloveniji in v tujini)
 • Potni nalogi in bonitete
 • Uporaba službenega vozila v privatne namene in druge bonitete po Zakonu o dohodnini
 • Kaj je boniteta in kako se obdavči,novosti pri bonitetah
 • Ali so bonitete davčno priznani odhodki
 • Kaj se ne šteje za boniteto
 • Posebnosti pri uporabi osebnega vozila za privatne namene
 • Kako izračunamo boniteto pri brezplačni nastanitvi delavca
 • Posojilo brez obresti ali z obrestno mero, ki je nižja od tržne
 • Kako je s popusti pri prodaji blaga in storitev
 • Izobraževanje delojemalca ali njegovega družinskega člana in bonitete,
 • Zavarovalne premije in podobna plačila,
 • Darila, ki jih zagotovi delodajalec
 • Razlike med dnevnico, prehrano na delu, terenskim dodatkom in dodatkom za ločeno življenje 
 • Druge bonitete: najemnine, življenjska / nezgodna zavarovanja, popusti, nastanitve, izobraževanja,itd.
 • Davčna praksa in predstavitev na praktičnih primerih
 • Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (DAVČNA UREDBA) – za koga velja in kaj določa
 • Poračun povračila stroškov prehrane
 • Terenski dodatek, nadomestilo za ločeno življenje, jubilejne nagrade in drugo
 • Povračila stroškov nad višino po uredbi v povezavi z novim ZPIZ-2
 • Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino
 • Zadnje spremembe (znižane višine dnevnic, nova časovna opredelitev pravice do dnevnic, nižja kilometrina)

Darila in druga izplačila 

 • Božičnica in trinajsta plača - kako je z obdavčitvijo,
 • Udeležba delavcev pri dobičku,
 • Spremembe Zakona o dohodnini o izključitvi dela plače za poslovno uspešnost iz obdavčitve,
 • Kako je z izplačilom dodatnega regresa za prehrano zaposlenim,
 • Darila zaposlenim, poslovnim partnerjem, upokojencem… (reprezentanca, vodenje evidence o dajanju daril…) in
 • Pojasnila  FURS-a

Dopust in regres za letni dopust

 • Kdaj pridobi delavec pravico do letnega dopusta in kako ga izračunamo?
 • Izraba dopusta v primeru prenehanja delovnega razmerja in pri novo zaposlenih delavcih
 • Kdaj lahko delodajalec delavcu prepove izrabo  dopusta? Pravica do letnega dopusta, kadar ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas?Denarno nadomestilo za neizrabljeni letni dopust
 • Kdaj  delavec zahteva odškodnino za neizrabljen del LD?
 • Kakšen zahtevek lahko uveljavlja delodajalec v primeru, ko je delavec izrabil celotni letni dopust za tekoče koledarsko in mu je delodajalec izplačal celotni regres za letni dopust, nato pa je delovno razmerje po volji delavca prenehalo?
 • Ali se lahko zaposleni odpove koriščenju dopusta?Ali mora podjetje/zavod zaposlene obvestiti o številu dni dopusta v tekočem letu? 
 • Pravica do regresa – Komu pripada regres?
 • Izplačilo regresa – Kdaj mora biti regres izplačan?  
 • Višina regresa
 • Obdavčitev regresa – Kako je regres obdavčen?

 Obračun delovne uspešnosti

 • Višina obračuna nagrade za delovno uspešnost 

Obdavčitev nagrade

 • Davčno priznani stroški za delodajalca
 • Obračun prispevkov za samostojnega podjetnika
 • Določitev osnove za obračun prispevkov samostojnega podjetnika 
Davčni nadzor nad neplačevanjem prispevkov delodajalca
 • Davčni nadzor FURS-a nad neplačevanjem prispevkov
 • Globa in kazen za delodajalce


GRADIVO
Udeleženci boste prejeli gradivo na posvetu v pisni in elektronski obliki. 
 
SEMINAR JE NAMENJEN 

 • Direktorjem v javnih zavodih, javnih skladih agencijah, ZPIZ in ZZZS
 • Direktorjem in računovodjem v gospodarskih družbah
 • Računovodskim servisom
 • Računovodjem in ekonomistom, referentom
 • Knjigovodjem – likvidatorjem plač,
 • Kadrovskim delavcem, komercialistom 
 • Drugim delavcem, ki se pri svojem delu srečujejo s tematiko seminarja

KOTIZACIJA

Kotizacija z 10% popustom znaša 139,00€.

DDV je vključen v ceni.

10% popust za prijave in plačilo do vključno 29. septembra 2019. Cena vključuje predavanje strokovnjakinje, strokovno gradivo, prigrizke in osvežilne napitke. 


PRIJAVA

 • Skenirano prijavnico lahko pošljete po e-pošti Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
 • Za elektronsko prijavo kliknite TUKAJ
 • Prijava po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.  


Prijave  sprejemamo do dneva pred izvedbo seminarja.
Odjave sprejemamo do treh dni pred seminarjem.

PLAČILO

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  


SI56 1914 0501 3939 443, sklic na 00 03102019 
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
E-RAZVOJ, izobraževanje in raziskovanje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana 
Davčna številka:57854971 

Potrdilo o plačilu prinesite s seboj.  

INFORMACIJE
 

Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko  številko:

040 772 267 ali 051 317 357 med 10.00 in 12.00 uro ali pa nam pišite na elektronski naslov:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.    

PRIJAVNICA NA SEMINAR
DOHODKI IZ DELOVNEGA RAZMERJA S POUDARKOM NA OBRAČUNU IN IZPLAČILU POTNIH NALOGOV, REGRESA ZA LETNI DOPUST, DNEVNIC IN BONITET - novosti - zakonodaja - davčna inšpekcija za l. 2019-20

Ljubljana, 3. oktober 2019, ob 09.30 do 14.30,
dvorana 1 v poslovni stavbi SMELT, Dunajska 158


   
Ime in naslov organizacije:_________________________
 
 
 Telefon:
 
Kontaktna oseba:________________ID zaDDVE-pošta:
 
Na seminar prijavljamo:
Ime in priimek:E-pošta
   
  
  
  
 
 
Žig in podpis:                                 

Želimo prejemati obvestila o dogodkih.                  da              ne

V skladu s 73.člen ZVOP-1 vas obveščamo o pravicah:
»Posameznik lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteva, da  upravljalec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja .
Upravljalec osebnih podatkov je dolžan v 15 dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem pisno obvestiti posameznika, ki je to zahteval.«


Email : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. Url: http://www.evropska-svetovalnica.com
UPRAVLJANJE IN REŠEVANJE KONFLIKTOV NA DELOVNEM MESTU (09:30 - 15:00)

Akademija za management in projektno vodenje in E-razvoj organizirata praktično delavnico z aktualno vsebino

UPRAVLJANJE IN REŠEVANJE KONFLIKTOV NA DELOVNEM MESTU

JE KONFLIKT TVEGANJE ALI PRILOŽNOST ZA ORGANIZACIJO?

SPOSOBNOSTI, TEHNIKE IN STRATEGIJE  za REŠEVANJE KONFLIKTOV

?

20% popust za prijave in plačilo do vključno 25. septembra 2019.

 

TERMIN
Ljubljana, 3. oktober 2019, od 09.30 do 14.00,
dvorana v  Austria Trend Hotel-u Ljubljana, Dunajska cesta 154
 
PREDAVATELJ 

Peter GOMINŠEK

Delavnico izvaja in vodi gospod Peter Gominšek  z dolgoletnimi izkušnjami na tem področju. Ima pridobljen   mednarodni ceritifikatom Mojster poslovne komunikacije - Master of Business Communication po standardu INL PTA (International NLP Trainer Association)ter  certifikat Master-Coach po standardu INL PTA Na Andragoškem centru Slovenije se je usposabljal v programu sodobne metode komunikacije, tehnike učenja, svetovanja in osebnostne rasti z Nevrolingvstičnim Programiranjem - NLP. Je udeleženec Mednarodnih konferenc na temo Nevrolingvistično programiranje in coaching – Razvoj sodobnih kompetenc v poslovnem svetu ter reševanje konfliktov.

V okviru programa Ministrstva za šolstvo in šport je v okviru programa Podpiranje strokovne avtonomije in odgovornosti ter profesionalne in osebne rasti ter programa: Učinkovite metode in pristopi za spodbujanje osebne in strokovne rasti končal program o profesionalnem usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju - Veščine tutorstva.

?

CILJI DELAVNICE

Osnova za upravljanje in reševanje konfliktov je, da poznamo osnove komuniciranja. Brez tega ni mogoče razumevanje nastanka konflikta  tako na besedni kot na nebesedni komunikaciji. Kadar poznamo pravilne osnove komuniciranja se lahko konfliktu izognemo ali ga vsaj omilimo, če pride do njega. Zato je potrebno , da natančno poznamo, kako ljudje reagirajo na naše besede in dejanja in končno tudi prepoznamo lastne napake pri komuniciranju. Mogoče ravno na ta način sami doprinesemo k situacijam, ki povzročajo konflikte brez, da se tega zavedamo:

 • Vsak človek si ustvarja svojo resničnost sam.
 • Vsako vedenje ima v danem trenutku pozitiven namen.
 • Cilj vsakega spreminjanja je ustvariti več možnosti izbire v načinu vedenja, zaznavanja in ravnanja .
 • V življenju imamo vedno na voljo vsaj tri možnosti.
 • Pomen komunikacije  je v reakciji, ki jo izzovemo.
 • Ni napak ali porazov, so le vrnitvena sporočila o našem vedenju in komuniciranju.
 • Telo in duševnost vplivata drug na drugega.
 • Komuniciramo vedno in z vsemi čuti.  

Udeleženci delavnice  na praktičnih primerih  spoznavajo  :

 • kako vzpostavljajo stik z ljudmi (ekstrovertiran, introvertiran)
 • kako sprejemajo informacije( intuicija ali čutna zaznava)
 • kako te informacije vrednotijo(subjektivno, objektivno)
 • na kakšen način se lotevajo stvari v življenju( zaznava, presoja)

Delavnica poteka po naslednjem vrstnem redu:

 • Predstavitev delavnice
 • Spoznavanje udeležencev in njihova uvodna predstavitev
 • Predstavitev razpisane teme in razlaga projektnega dela 
 • Projektno delo po skupinah – aktivno delo udeležencev  po skupinah
 • Analiza projektov – udeleženci aktivno sodelujejo pri analizi, kar pomeni, da ocenjujejo tako svoje kot tudi druge skupine

PROGRAM

8.30–9.00 Registracija 

9.30–14.00 

UČINKOVITO KOMUNICIRANJE

 • Kaj je  komunikacija
 • Kakšne vrste komunikacije poznamo
 • Vertikalna in horizontalna komunikacija v kolektivu
 • Nebesedna komunikacija
 • Besedna komunikacija
 • Krizno komuniciranje

KONFLIKT – PREPOZNAVANJE SOVRAŽNIH SITUACIJ

 • Podoba konflikta: značilnosti in komponente
 • Značilnosti komunikacije kot orodja za obvladovanje konfliktov
 • Samoocenjevanje komunikacije 

KAKO REŠUJEM IN UPRAVLJAM KOMUNIKACIJO S SODELAVCI IN NADREJENIMI

 • Kako vstopiti v komunikacijo z drugimi: verbalni predikati in preferenčni sistem
 • Kako se prilagoditi našemu sogovorniku
 • Sledenje, zrcaljenje, usmerjanje
 • Vprašanja za rekonstrukcijo pripovedi drugega
 • Boljša medsebojna komunikacija v zasebnem in poklicnem okolju
 • kako prebuditi svoje vire notranje moči in postati  uspešnejši
 • Kako izgraditi odnose v harmoniji, bolje motivirajo sebe in druge
 • Kako ustvariti pozitivno psihično energijo, se učinkoviteje učiti  in uspešneje posredovati informacije drugim 

?

KOMU JE DELAVNICA NAMENJENA
DELAVNICA je namenjena tako zaposlenim v gospodarstvu kot tudi v javnem sektorju, predvsem pa: 

 • direktorjem, vodjem področij, sektorjev,
 • vodjem timov, poslovnim sekretarjem in sekretarkam, tajnicam
 • kadrovskim delavcem,
 • pooblaščencem in svetovalcem za preprečevanje mobinga in
 • drugim vodilnim delavcem, ki jih zanima tematika. 

GRADIVO
Udeleženci boste prejeli gradivo na delavnici v pisni obliki.

PRIJAVA

Elektronska prijava: kliknite TUKAJ

Skenirano prijavnico lahko pošljete po e-pošti: 
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Prijave  sprejemamo do dneva pred izvedbo seminarja.
Odjave sprejemamo do treh dni pred seminarjem.
 
KOTIZACIJA

Kotizacija za udeležbo znaša 249€ (DDV je  vključen v ceni)

20% popust za prijave in plačilo do vključno 25. septembra 2019. 

Za drugega in vsakega nadaljnjega prijavljenega iz iste organizacije velja dodatni 10% popust. 

PLAČILO
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  

SI56 1914 0501 3939 443, sklic na 00 03102019 
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
E-RAZVOJ, izobraževanje in raziskovanje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana 

Davčna številka:57854971


INFORMACIJE
Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko  številko:
040 772 267  med 10. in 12. uro ali pa nam pišite in pošljite vaša vprašanja po e-pošti: 
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
 
Vljudno vabljeni!
-----------------------------------------------------------------------------------------

PRIJAVNICA na dogodek

KONFLIKT TVEGANJE ALI PRILOŽNOST?
SPOSOBNOSTI, TEHNIKE IN STRATEGIJE ZA UPRAVLJANJE IN REŠEVANJE KONFLIKTOV

 
Ljubljana, 03. oktober 2019, od 09.30 do 14.00,
dvorana v  Austria Trend Hotel-u Ljubljana, Dunajska cesta 154
 
 
 
Zavezanec za DDV: DA    NE
 
 
 
Ime in naslov organizacije
 
 
 Telefon
 
Kontaktna osebaID za DDVe-pošta:
 
Na seminar prijavljamo:
Ime in priimek:Delovno mesto:
   
  
  
  
 
 
Žig in podpis:                                 

Želimo prejemati obvestila o dogodkih.                  da              ne

 
V skladu s 73.člen ZVOP-1 vas obveščamo o pravicah:
»Posameznik lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteva, da  upravljalec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja .
Upravljalec osebnih podatkov je dolžan v 15 dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem pisno obvestiti posameznika, ki je to zahteval.«


Email : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. Url: http://www.evropska-svetovalnica.com
Sreda, Oktober 09, 2019
JESENSKI DNEVI POSLOVNIH SEKRETARK IN SEKRETARJEV, Bled, 9. In 10. Oktober 2019 (10:00)

Spoštovani!                                                                                        


V veliko zadovoljstvo nam je , da vas lahko  povabimo na dogodek  

  dpss_prazna___kopija.jpg   

?

JESENSKI DNEVI POSLOVNIH

?

SEKRETARK IN SEKRETARJEV

?

Za zgodnje prijave in plačila do vključno 30. avgusta 2019 priznavamo 30 % popust. 

button__1_.gif

BLED, 9. in 10. oktober  2019 ob 10.30, Hotel Astoria, Prešernova cesta 44, 4260 Bled
  
Z VAMI BODO IZKUŠENI PREDAVATELJI IN MOTIVATORJI

 
PROGRAM


PRVI DAN
SREDA, 9. oktober 2019

10:00 - 10.30
PRIHOD IN REGISTRACIJA UDELEŽENCEV

10:30 – 10:45
Otvoritev, uvodni nagovori in pozdravni govori
 
10:45 – 12:30
POVEZOVALNA KOMUNIKACIJA
SPOROČILA, ki jih ne smete prezreti.

Povezovalna komunikacija je povabilo k soustvarjanju sveta v katerem je osnova za sodelovanje globlje razumevanje potreb in vrednot vseh vpletenih; ne pa prisila, zahteve, sram in krivda.


12.30 – 12.40
ODMOR za OSVEŽITEV

12.40 – 13.30

STILSKA PREOBRAZBA ZA POSLOVNE SEKRETARKE IN SEKRETARJE - VAŠ STIL OBLAČENJA in LIČENJA – POMLADIMO IN NADGRADIMO GA
LEPOTA IN PRIMERNOST oblačenja in ličenja za poslovne sekretarke in sekretarje

13:30 – 14:15 

ODMOR ZA KOSILO IN SPROSTITEV

14:15 – 16:00
VEŠČINE RETORIKE IN JAVNEGA NASTOPANJA - PREMAGAJMO TREMO IN STRES
VAJA DELA MOJSTRA - TEHNIKE SPROŠČANJA – ČUJEČNOST

16:00 ZAKLJUČEK PRVEGA DNE KONFERENCE S POGOSTITVIJODRUGI DAN
ČETRTEK, 10. OKTOBER 2019

08:30 – 09.00
PRIHOD IN REGISTRACIJA UDELEŽENCEV

09:00 – 10.00
POENOSTAVLJEN PRISTOP K EVROPSKIM JEZIKOM – NA VZORCU MAVRIČNE ANGLEŠČINE 
Metoda mavrične bližnjice postavlja vse  evropske jezike na skupne temelje:  sedem besednih vrst  na sedmih mavričnih barvah (rdeči samostalniki, oranžni pridevniki, rumeni zaimki, zeleni števniki,  modri predlogi, vijoličasti prislovi in beli glagoli)  in obravnava  jezik kot preprost mehanizem, ki deluje v skladu z naravno, matematično logiko. Slovnico prikazuje »narisano«  na preglednicah. Šolska klasika poučuje jezik po stopnicah – od lekcije do lekcije, mavrična bližnjica pa obravnava  jezik (slovnico in besodotvorje) kot celoto, zato je kombinacija obeh metod prava skupna pot, ki bistveno olajšuje  učenje vseh evropskih jezikov. 
Učna metoda mavrične bližnjice je inovativna metoda Dušice  Kunaver. Potrdil jo Republiški strokovni svet in Avtorska agencija za Slovenijo.

10.00 -10.10 
ODMOR za OSVEŽITEV

10.10 – 12.15
VEŠČINE SPREMEMB IN SISTEMSKI RAZVOJ ORGANIZACIJE
Tudi vas zadnje čase izzivajo veliki R-ji ( RE-CESIJA, RE-FORMA, RE-ORGANIZACIJA, RE-ORIENTACIJA)
Si lahko predstavljate, da vsak tak »RE« skriva v sebi zametke prenove.
Žal smo bili predvsem vajeni živeti v svetu varnosti in manj delovati v svetu nepredvidljivih sprememb. 
Kako sprejeti globalne, organizacijske in osebne spremembe in se lahkotno premakniti naprej?


12:15 – 13:15

ODMOR ZA OKREPČILO IN SPROSTITEV

13:15 – 14:30

KADROVSKA IN DRUGA DOKUMENTACIJA ter VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
Hranjenje, varovanje in arhiviranje – klasično in elektronsko arhiviranje, varovanje osebnih podatkov

14.30 - 15.30

SODOBNA PISARNA IN DELO S SOCIALNIMI OMREŽJI


15:30 
ZAKLJUČEK KONFERENCE na terasi ob odlični kavi in blejskih sladicah 

KOMU JE KONFERENCA NAMENJENA

Poslovnim sekretarkam in sekretarjem
Tajnicam in tajnikom
Referentkam in referentom
Poslovnim asistentkam in asistentom
Administratorkam in administratorjem
​Vsem, ki jih obravnavane teme zanimajo


KOTIZACIJA
Število dni    Kotizacija    

Dva dni         339 € *              

En dan          239 € *               

* cene ne vsebujejo 22% DDV


Kotizacija 1 vključuje:

 • udeležbo na srečanju
 • konferenčne materiale
 • potrdilo o udeležbi
 • osvežitve in prigrizke med odmori

?

 
PLAČILO
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: 
SI56 1914 0501 2239 615, sklic na 00 10102019,
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
Akademija za management in projektno vodenje, 
Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana
ID za DDV: SI80886914
Potrdilo o plačilu prinesite s seboj.


ROK ZA PRIJAVO IN POPUSTI

Zgodnje prijave do vključno 30. avgusta:

A. Za zgodnje prijave in plačila do vključno 30. avgusta 2019 priznavamo 30 % popust. 

B. Za prijave in plačila od 31.avgusta  do vključno 20. septembra 2019 priznavamo  20% popust

C. Za prijave in plačila od 21. septembra do 5. oktobra 2019 priznavamo  10% popust.  

Za več udeležencev iz iste organizacije nudimo 10% popust.

5% popust za udeležence preteklih dogodkov DPSS.

Popusti se seštevajo.

Prijave sprejemamo do vključno 08. oktobra 2019

Odjave sprejemamo do štirih delovnih dni pred prvim dnem konference. SPLETNA STRAN DOGODKA
www.dnevi-sekretarjev.eu


PRIJAVA
Elektronska prijava:Prijava na izobraževanje
Po faksu:  059 334 102 enostavno in hitro
Skenirano prijavnico lahko pošljete po e-pošti:
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.  
Po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.  
Prijave  sprejemamo do dneva pred izvedbo seminarja. 
Odjave sprejemamo do treh dni pred seminarjem.


NAMESTITEV  NA BLEDU

HOTEL ASTORIA

CENIK HOTELSKE NASTANITVE:

• Nočitev z zajtrkom v dvoposteljni sobi: 45.00 € na osebo na noč

• Nočitev z zajtrkom v enoposteljni sobi: 80.00 € na noč

 Navedene cene veljajo na sobo na noč in vključujejo:

?

 • nočitev z zajtrkom, 
 • brezžični internet v sobi, 
 • uporabo bazena in fitnesa v Hotelu Astoria, 
 • parkirno mesto (do zapolnitve kapacitet), DDV. 
 • Obvezna doplačila: Turistična taksa

?

Nastanitev si lahko udeleženci rezervirajo tudi v drugih namestitvah na Bledu.

Pri rezervaciji obvezno navedite, da ste udeleženci jesenskih dnevov DPSS 2019

Podatki za rezervacijo:

t: +386 4 579 44 13, f: +386 4 579 44 01

m: +386 31 609 102

INFORMACIJE
Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko  številko:  
051 317 357 ali 040 772 267  med 10.00 in 12.00 uro ali pa nam pišite in pošljite vaša vprašanja po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.  ali
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------------------PRIJAVNICA NA DOGODEK
JESENSKI DNEVI POSLOVNIH SEKRETARK IN SEKRETARJEV 
BLED, 9. in 10. oktober  2019 ob10.30, Hotel Astoria, Prešernova cesta 44, 4260 Bled
 
Prijavne možnosti:
  a) dva dni z večerjo
  b) dva dni brez večerje
  c) prvi dan z večerjo
  d) prvi dan brez večerje
  e) drugi dan
 
Obkrožite vam ustrezno opcijo.    
Ime in naslov organizacije:
 
    Telefon:
     
Kontaktna oseba: ID zaDDV: E-pošta:  
 
Na seminar prijavljamo:
 
Ime in priimek :                                                                                     E-pošta:    
        
       
       
     
 
 
Žig in podpis:                                 
Želimo prejemati obvestila o dogodkih.                  da              ne
 
V skladu s 73.člen ZVOP-1 vas obveščamo o pravicah:
»Posameznik lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteva, da  upravljalec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja .
Upravljalec osebnih podatkov je dolžan v 15 dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem pisno obvestiti posameznika, ki je to zahteval.«
Email : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. Url: http://www.dnevi-sekretarjev.eu
Četrtek, Oktober 10, 2019
JESENSKI DNEVI POSLOVNIH SEKRETARK IN SEKRETARJEV, Bled, 9. In 10. Oktober 2019

Spoštovani!                                                                                        


V veliko zadovoljstvo nam je , da vas lahko  povabimo na dogodek  

  dpss_prazna___kopija.jpg   

?

JESENSKI DNEVI POSLOVNIH

?

SEKRETARK IN SEKRETARJEV

?

Za zgodnje prijave in plačila do vključno 30. avgusta 2019 priznavamo 30 % popust. 

button__1_.gif

BLED, 9. in 10. oktober  2019 ob 10.30, Hotel Astoria, Prešernova cesta 44, 4260 Bled
  
Z VAMI BODO IZKUŠENI PREDAVATELJI IN MOTIVATORJI

 
PROGRAM


PRVI DAN
SREDA, 9. oktober 2019

10:00 - 10.30
PRIHOD IN REGISTRACIJA UDELEŽENCEV

10:30 – 10:45
Otvoritev, uvodni nagovori in pozdravni govori
 
10:45 – 12:30
POVEZOVALNA KOMUNIKACIJA
SPOROČILA, ki jih ne smete prezreti.

Povezovalna komunikacija je povabilo k soustvarjanju sveta v katerem je osnova za sodelovanje globlje razumevanje potreb in vrednot vseh vpletenih; ne pa prisila, zahteve, sram in krivda.


12.30 – 12.40
ODMOR za OSVEŽITEV

12.40 – 13.30

STILSKA PREOBRAZBA ZA POSLOVNE SEKRETARKE IN SEKRETARJE - VAŠ STIL OBLAČENJA in LIČENJA – POMLADIMO IN NADGRADIMO GA
LEPOTA IN PRIMERNOST oblačenja in ličenja za poslovne sekretarke in sekretarje

13:30 – 14:15 

ODMOR ZA KOSILO IN SPROSTITEV

14:15 – 16:00
VEŠČINE RETORIKE IN JAVNEGA NASTOPANJA - PREMAGAJMO TREMO IN STRES
VAJA DELA MOJSTRA - TEHNIKE SPROŠČANJA – ČUJEČNOST

16:00 ZAKLJUČEK PRVEGA DNE KONFERENCE S POGOSTITVIJODRUGI DAN
ČETRTEK, 10. OKTOBER 2019

08:30 – 09.00
PRIHOD IN REGISTRACIJA UDELEŽENCEV

09:00 – 10.00
POENOSTAVLJEN PRISTOP K EVROPSKIM JEZIKOM – NA VZORCU MAVRIČNE ANGLEŠČINE 
Metoda mavrične bližnjice postavlja vse  evropske jezike na skupne temelje:  sedem besednih vrst  na sedmih mavričnih barvah (rdeči samostalniki, oranžni pridevniki, rumeni zaimki, zeleni števniki,  modri predlogi, vijoličasti prislovi in beli glagoli)  in obravnava  jezik kot preprost mehanizem, ki deluje v skladu z naravno, matematično logiko. Slovnico prikazuje »narisano«  na preglednicah. Šolska klasika poučuje jezik po stopnicah – od lekcije do lekcije, mavrična bližnjica pa obravnava  jezik (slovnico in besodotvorje) kot celoto, zato je kombinacija obeh metod prava skupna pot, ki bistveno olajšuje  učenje vseh evropskih jezikov. 
Učna metoda mavrične bližnjice je inovativna metoda Dušice  Kunaver. Potrdil jo Republiški strokovni svet in Avtorska agencija za Slovenijo.

10.00 -10.10 
ODMOR za OSVEŽITEV

10.10 – 12.15
VEŠČINE SPREMEMB IN SISTEMSKI RAZVOJ ORGANIZACIJE
Tudi vas zadnje čase izzivajo veliki R-ji ( RE-CESIJA, RE-FORMA, RE-ORGANIZACIJA, RE-ORIENTACIJA)
Si lahko predstavljate, da vsak tak »RE« skriva v sebi zametke prenove.
Žal smo bili predvsem vajeni živeti v svetu varnosti in manj delovati v svetu nepredvidljivih sprememb. 
Kako sprejeti globalne, organizacijske in osebne spremembe in se lahkotno premakniti naprej?


12:15 – 13:15

ODMOR ZA OKREPČILO IN SPROSTITEV

13:15 – 14:30

KADROVSKA IN DRUGA DOKUMENTACIJA ter VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
Hranjenje, varovanje in arhiviranje – klasično in elektronsko arhiviranje, varovanje osebnih podatkov

14.30 - 15.30

SODOBNA PISARNA IN DELO S SOCIALNIMI OMREŽJI


15:30 
ZAKLJUČEK KONFERENCE na terasi ob odlični kavi in blejskih sladicah 

KOMU JE KONFERENCA NAMENJENA

Poslovnim sekretarkam in sekretarjem
Tajnicam in tajnikom
Referentkam in referentom
Poslovnim asistentkam in asistentom
Administratorkam in administratorjem
​Vsem, ki jih obravnavane teme zanimajo


KOTIZACIJA
Število dni    Kotizacija    

Dva dni         339 € *              

En dan          239 € *               

* cene ne vsebujejo 22% DDV


Kotizacija 1 vključuje:

 • udeležbo na srečanju
 • konferenčne materiale
 • potrdilo o udeležbi
 • osvežitve in prigrizke med odmori

?

 
PLAČILO
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: 
SI56 1914 0501 2239 615, sklic na 00 10102019,
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
Akademija za management in projektno vodenje, 
Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana
ID za DDV: SI80886914
Potrdilo o plačilu prinesite s seboj.


ROK ZA PRIJAVO IN POPUSTI

Zgodnje prijave do vključno 30. avgusta:

A. Za zgodnje prijave in plačila do vključno 30. avgusta 2019 priznavamo 30 % popust. 

B. Za prijave in plačila od 31.avgusta  do vključno 20. septembra 2019 priznavamo  20% popust

C. Za prijave in plačila od 21. septembra do 5. oktobra 2019 priznavamo  10% popust.  

Za več udeležencev iz iste organizacije nudimo 10% popust.

5% popust za udeležence preteklih dogodkov DPSS.

Popusti se seštevajo.

Prijave sprejemamo do vključno 08. oktobra 2019

Odjave sprejemamo do štirih delovnih dni pred prvim dnem konference. SPLETNA STRAN DOGODKA
www.dnevi-sekretarjev.eu


PRIJAVA
Elektronska prijava:Prijava na izobraževanje
Po faksu:  059 334 102 enostavno in hitro
Skenirano prijavnico lahko pošljete po e-pošti:
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.  
Po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.  
Prijave  sprejemamo do dneva pred izvedbo seminarja. 
Odjave sprejemamo do treh dni pred seminarjem.


NAMESTITEV  NA BLEDU

HOTEL ASTORIA

CENIK HOTELSKE NASTANITVE:

• Nočitev z zajtrkom v dvoposteljni sobi: 45.00 € na osebo na noč

• Nočitev z zajtrkom v enoposteljni sobi: 80.00 € na noč

 Navedene cene veljajo na sobo na noč in vključujejo:

?

 • nočitev z zajtrkom, 
 • brezžični internet v sobi, 
 • uporabo bazena in fitnesa v Hotelu Astoria, 
 • parkirno mesto (do zapolnitve kapacitet), DDV. 
 • Obvezna doplačila: Turistična taksa

?

Nastanitev si lahko udeleženci rezervirajo tudi v drugih namestitvah na Bledu.

Pri rezervaciji obvezno navedite, da ste udeleženci jesenskih dnevov DPSS 2019

Podatki za rezervacijo:

t: +386 4 579 44 13, f: +386 4 579 44 01

m: +386 31 609 102

INFORMACIJE
Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko  številko:  
051 317 357 ali 040 772 267  med 10.00 in 12.00 uro ali pa nam pišite in pošljite vaša vprašanja po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.  ali
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------------------PRIJAVNICA NA DOGODEK
JESENSKI DNEVI POSLOVNIH SEKRETARK IN SEKRETARJEV 
BLED, 9. in 10. oktober  2019 ob10.30, Hotel Astoria, Prešernova cesta 44, 4260 Bled
 
Prijavne možnosti:
  a) dva dni z večerjo
  b) dva dni brez večerje
  c) prvi dan z večerjo
  d) prvi dan brez večerje
  e) drugi dan
 
Obkrožite vam ustrezno opcijo.    
Ime in naslov organizacije:
 
    Telefon:
     
Kontaktna oseba: ID zaDDV: E-pošta:  
 
Na seminar prijavljamo:
 
Ime in priimek :                                                                                     E-pošta:    
        
       
       
     
 
 
Žig in podpis:                                 
Želimo prejemati obvestila o dogodkih.                  da              ne
 
V skladu s 73.člen ZVOP-1 vas obveščamo o pravicah:
»Posameznik lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteva, da  upravljalec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja .
Upravljalec osebnih podatkov je dolžan v 15 dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem pisno obvestiti posameznika, ki je to zahteval.«
Email : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. Url: http://www.dnevi-sekretarjev.eu
Sreda, Oktober 16, 2019
NOVOSTI NA PODROČJU NAPREDOVANJA JAVNIH USLUŽBENCEV (09:00 - 15:00)
Z vsem spoštovanjem vabimo vodilne delavce, računovodske 
in kadrovske strokovnjake v javnem sektorju na seminar z aktualno temo

NOVOSTI NAPREDOVANJA JAVNIH USLUŽBENCEV 
NOVOSTI NA PODROČJU OCENJEVANJA, NAPREDOVANJA in NAGRAJEVANJA DELOVNE USPEŠNOSTI JAVNIH USLUŽBENCEV  - IZVEDBA POSTOPKA
 
15% popust za prijave in plačilo do vključno 14. oktobra  2019. 
 
 
TERMIN

LJUBLJANA, 16. oktober 2019, od  09.00 do 14.30,
dvorana 1 v poslovni stavbi SMELT, Dunajska 158 
 
PREDAVATELJ
mag. Branko VIDIČ, Sektor za plače v javnem sektorju, Ministrstvo za javno upravo


PROGRAM  
I. NOVOSTI  - Plačni sistem v javnem sektorju 
Osnovne določbe ZSPJS, ki se nanašajo na določitev osnovne plače
Uvrščanje v plačne razrede in tarifne razrede

II. Napredovanje javnih uslužbencev v višje plačne razrede
Način preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje v višji plačni razred
Postopek ocenjevanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje
Napredovanje v nazive

III. Ocenjevanje dela javnega uslužbenca, temeljni cilji, merila in metode
Kriteriji ocenjevanja
Sredstva za redno delovno uspešnost
Nadpovprečni delovni rezultati
Povečan obseg dela
Ocenjevalni in evidenčni list
Ločitev letnega razgovora od ocenjevanja delovne uspešnosti
Predstavitev vseh opravil in postopkov ter izdaje aktov
Uveljavljanje pravnega varstva
Redna delovna uspešnost
Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela 
Delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (pogoji za izplačilo sredstev, odločanje o razdelitvi in izplačilu sredstev)

IV.   Dodatki glede na določbe Uredbe o kriterijih za določitev višine položajnega          dodatka za javne uslužbence
V.    Kazenske določbe
VI.  Aktualne novosti v  letu 2020
VII. Vprašanja in odgovori

SEMINAR NAMENJEN
 • Direktorjem in vodilnim delavcem javnih zavodov, agencij, skladov, občin, javne in         državne uprave,
 • Računovodskim in finančnim delavcem,
 • Poslovnim sekretarkam in tajnicam,
 • Kadrovskim in drugim strokovnim delavcem,
 • Strokovnim delavcem, ki se srečujete s problematiko določitve plač v javnem sektorju z vidika upoštevanja in izvedbe napredovanja in ocenjevanja delovne uspešnosti.

KOTIZACIJA
 
Kotizacija za udeležbo na seminarju je  159 € + 22% DDV
15% popust za prijave in plačilo do vključno 14. oktobra  2019. 

Cena vključuje predavanje strokovnjakov na tem področju, strokovno gradivo, prigrizek in osvežilne napitke.
Dodatni popust za več udeležencev: 
Za vsakega drugega udeleženca iz iste organizacije priznavamo
5% popust, za tri in več udeležencev pa 10% .


GRADIVO
Gradivo boste prejeli na seminarju v pisni obliki.

PRIJAVA
 • Elektronska prijava: http://www.evropska-svetovalnica.com  
 •  Prijava na  izobraževanje
 • Skenirano prijavnico lahko pošljete po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.  
 • Po faksu: 059 334 102  
 • Po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Prijave  sprejemamo do dne pred izvedbo seminarja.
Odjave sprejemamo v pisni obliki do treh delovni dni pred izvedbo seminarja.


PLAČILO
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  
SI56 1914 0501 2239 615, sklic na 00 16102019, 
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
Akademija za management in projektno vodenje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana 
ID za DDV:SI80886914.  Potrdilo o plačilu prinesite s seboj.

INFORMACIJE
Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko  številko: 
051 317 357 ali 040 772 267 ali pa nam pišite in pošljite vaša vprašanja po e-pošti:  
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.Email : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. Url: http://www.evropska-svetovalnica.com
Četrtek, Oktober 17, 2019
PASTI JAVNEGA NAROČANJA Z AKTUALNIMI SPREMEMBAMI ZAKONODAJE In Obravnava Najpomembnejših Institutov ZJN-3 Z Odločitvami Državne Revizijske Komisije (08:00 - 13:00)
Akademija za management in projektno vodenje organizira seminar z aktualno vsebino

PASTI JAVNEGA NAROČANJA Z AKTUALNIMI SPREMEMBAMI ZAKONODAJE in obravnava najpomembnejših institutov ZJN-3 z odločitvami Državne revizijske komisije


20 % popust za prijave in plačilo do vključno  30. septembra 2019.
 
  

TERMIN
LJUBLJANA, 17. oktober 2019, ob 09.00 do 14.30,
dvorana  v poslovni stavbi SMELT, Dunajska 160, Ljubljana Bežigrad
 
VSEBINA IN NAMEN
Javna naročila so sredstvo za posodobitev javnih ukrepov in prispevajo k pravičnejšemu in trajnostnemu modelu rasti. Poenostavitev in pravna varnost, ki ju prinaša nova ureditev, zagotavljata lažje upravljanje in večjo učinkovitost javnih naročil ter prihranek časa in sredstev tako za naročnike kot tudi za mala in srednje velika podjetja ( v nadaljevanju MSP ). Prednostno so obravnavani tudi socialna vključenost, okolje in inovacije, tako da se bodo lahko naročniki odločili za najboljšo in ne najcenejšo ponudbo.
Naloga javnih naročil je, da prispevajo h gospodarski rasti ter vzpostavitvi trajnostnega in bolj vključujočega modela gospodarskega razvoja. Področje javnih naročil so na evropski ravni urejala pravila iz leta 2004, le-ta pa je bilo treba zaradi gospodarskega, socialnega in političnega razvoja ter trenutnih proračunskih omejitev prenoviti, jih poenostaviti in izboljšati njihovo učinkovitost tako za naročnike kot podjetja. Direktiva 2014/24/EU, ki ureja javno naročanje in Direktiva 2014/25/EU, ki ureja javno naročanje na infrastrukturnem področju, vsebujeta podobne rešitve, zato sta bili v slovenski pravni red preneseni z enim zakonom  ( ZJN-3 ), ki je začel veljati 1.4.2016.
Seminar je  namenjen vsem strokovnjakom, ki se ukvarjajo s področjem javnega naročanja, tako v državni upravi kot na nivoju lokalne skupnosti, javnim podjetjem, javnim agencijam, javnim zavodom, javnim skladom, gospodarskim javnim službam, koncesionarjem, vsem ponudnikom, ki kot aktivni subjekti vstopajo v pravna razmerja na področju javnih naročil, svetovalcem na področju javne uprave in javnih naročil ter študentom, predvsem pa širši množici, ki se ukvarja z problemi javnega naročanja.
 
PREDAVATELJ
mag. Matjaž Kovač je magister pravnih znanosti, strokovnjak za javna naročila, gospodarsko pravo in davke ter zelo ploden avtor na omenjenih področjih. Zaposlen je na Direkciji RS za infrastrukturo, kjer že desetletje vodi najzahtevnejše postopke oddaje javnih naročil na področju železniške infrastrukture v republiki Sloveniji. mag. Matjaž Kovač je prav tako visokošolski predavatelj za predmetno področje Gospodarsko pravo na Alma mater Europea in pripravljalec strokovnih gradiv za izvajanje teh predmetov. Je tudi avtor strokovnega priročnika Obdavčevanje svetovnega dohodka ( Davčni inštitut Maribor 2003), strokovnega dela prevozne pogodbe, priročnika Davki od A do Ž, strokovnega dela Javna naročila in javno zasebno partnerstvo in strokovne monografije Finančne storitve ter priročnika Plačilni sistem in plačilna disciplina itd.
mag.Matjaž Kovač je tudi doktorski kandidat na Pravni fakulteti Univerze v maribori s področja finančnega in  davčnega prava. 

 
PROGRAM
8.30-9.00 REGISTRACIJA
9.00-9.15 Predstavitev dogodka 
 
9.15-14.30
IZVAJANJE JAVNIH NAROČIL PO ZJN-3
 • Direktive na področju javnega naročanja
 • Poenostavitev pravil za naročnike ( konkurenčni postopek s pogajanji, konkurenčni dialog, partnerstvo za inovacije, potek postopkov, združevanje nakupov )
 • Poenostavitev pravil za ponudnike
 • Zelena javna naročila
 • Socialni in delovnopravni vidik javnega naročanja
PRAKTIČNI VIDIKI JAVNEGA NAROČANJA - naročniki, ponudniki in  Dkom
 • Novi postopki oddaje javnega naročanja - dobra in slaba praksa
 • Konkurenčni postopek in konkurenčni dialog
 • Preverjanje razlogov za izključitev za domače in tuje ponudnike
 • Predložitev ESPD obrazca in njegove pomanjkljivosti
 • Ocenjevanje in razvrščanje ponudb
PRAKTIČNI VIDIKI JAVNEGA NAROČANJA - naročniki, ponudniki in Dkom
 • Dopolnjevanje, pojasnjevanje in spreminjanje ponudb po roku za predložitev ponudbe
 • Zavarovanja javnega naročanja - bančne garancije, kavcijska zavarovanja, menice
 • Vpogledi v ponudbeno dokumentacijo
 • Merila za izbor pri javnem naročanju projektiranja, javnem naročilu gradnje in javnem naročilu nadzora
 • Spremembe gradbenih pogodb po ZJN-3
 
GRADIVO 
Udeleženci boste prejeli gradivo na posvetu v pisni in elektronski obliki.
 
SEMINAR JE NAMENJEN 
 • Seminar je namenjen vsem, ki delujete na področju javnega naročanja v zasebnem in javnem sektorju. Cilj seminarja je udeležencem zagotoviti zadnje aktualne informacije glede nekaterih najpomembnejših sprememb na področju ZJN-3A ter predstavitev odločitev Državne revizijske komisije, ki pomenijo vodilo za delo.

KOTIZACIJA

Kotizacija za udeležbo na seminarju znaša 199€+DDV - brez popusta.
  
POPUSTI
20 % popust
 za prijave in plačilo do vključno  30. septembra 2019.
10% popusta za prijave in plačilo od 1. oktobra do vključno 16. oktobra 2019.

Za več udeležencev priznavamo dodatni 10% popust oz. po dogovoru.
 
Cena vključuje predavanje strokovnjaka, strokovno gradivo, prigrizke in osvežilne napitke. 

SPLETNI NASLOV
http://www.evropska-svetovalnica.com

PRIJAVA
Elektronska prijava: http://www.evropska-svetovalnica.com –  Prijava 
Po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Skenirano prijavnico lahko pošljete na po e-pošti: 
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Prijave  sprejemamo do dne pred izvedbo seminarja.
Odjave sprejemamo v pisni obliki do treh delovni dni pred izvedbo seminarja. 

PLAČILO
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  
SI56 1914 0501 2239 615, sklic na 00 17102019, 
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
Akademija za management in projektno vodenje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana 
ID za DDV:SI80886914.  Potrdilo o plačilu prinesite s seboj.

INFORMACIJE 
Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko  številko: 
 040 772 267
ali pa nam pišite in pošljite vaša vprašanja po e-pošti: 
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
 
PRIJAVNICA NA SEMINAR
 
PASTI JAVNEGA NAROČANJA Z AKTUALNIMI SPREMEMBAMI ZAKONODAJE in obravnava najpomembnejših institutov ZJN-3 z odločitvami Državne revizijske kom
 
LJUBLJANA, 17. oktober 2019, ob 09.00 do 14.30,
dvorana  v poslovni stavbi SMELT, Dunajska 160, Ljubljana Bežigrad

     
Ime in naslov organizacije:
 
    Telefon:
 
Kontaktna oseba: ID za DDV E-pošta:
 
Na seminar prijavljamo:
Ime in priimek: E-pošta
    
   
   
   
 
 
Žig in podpis:                                 
Želimo prejemati obvestila o dogodkih.                  da              ne
 
V skladu s 73.člen ZVOP-1 vas obveščamo o pravicah:
»Posameznik lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteva, da  upravljalec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja .
Upravljalec osebnih podatkov je dolžan v 15 dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem pisno obvestiti posameznika, ki je to zahteval.« Email : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. Url: http://www.evropska-svetovalnica.com
Seminarji        

Iskanje po koledarju


Novice, dogodki, izobraževanje

Evropska unija