ja_mageia

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Nahajate se na: Naslovnica Koledar
Mesečni pogled
Mesečni pogled
Strnjen pogled
Strnjen pogled
Tedenski pogled
Tedenski pogled
Dnevni pogled
Dnevni pogled
Iskanje
Iskanje

Dogodek: 'NOVOSTI OBRAČUNA PLAČ IN POVRAČIL STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM TER IZPLAČIL DRUGIH PREJEMKOV IZ DELOVNEGA RAZMERJA, AKTUALNO O NAPREDOVANJU V JAVNEM SEKTORJU NA PRIMERIH DOBRE PRAKSE'

Seminarji
Datum: Četrtek, Oktober 19, 2017 At 09:00
Trajanje: 6 ur
Podrobnosti o stiku:
Email: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Akademija za management in projektno vodenje vabimo na seminar z aktualno vsebino
 
NOVOSTI OBRAČUNA PLAČ IN POVRAČIL STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM TER IZPLAČIL DRUGIH PREJEMKOV IZ DELOVNEGA RAZMERJA, AKTUALNO O NAPREDOVANJU V JAVNEM SEKTORJU NA PRIMERIH DOBRE PRAKSE
 
AKTUALNO - AKTUALNO - AKTUALNO 
 
 
 
10% popust za prijave in plačilo do vključno 18.oktobra 2017. 
 
TERMIN
LJUBLJANA,19. oktober 2017, od 9.00 do 14.30,
Predavanje bo v dvorani Julija, poslovna stavba Domus Medica, Dunajska 162
 

PREDAVATELJ

mag. Branko Vidič, vodja Sektorja za plače, Ministrstvo za javno upravo
 

NAMEN

Na seminarju bo predstavljena celotna veljavna zakonodaja na tem področju.
Po dogovoru z dne 30.12.2016 so določeni javni uslužbenci že pridobili pravico do izplačila višje plače. Poleg tega bodo določeni javni uslužbenci pridobili pravice do plače v skladu z višjim plačnim razredom, pridobljenim nazivom ali višjim nazivom s 1.12.2017. Upoštevati bo potrebno tudi sodbe, ki se nanašajo na posledice napačno določene plače v pogodbi o zaposlitvi. 

Seminar je namenjen vodjem in drugim osebam, ki se strokovno ukvarjajo s problematiko plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju. Posebej velja izpostaviti, da bo vsebina izvajanja seminarja prilagojena tako zahtevnejšim temam, kot temeljnim pojmom in pravilom delovanja sistema delovnih razmerjih v tej zvezi.  Ob celovitem pregledu posameznih vsebinskih sklopov urejanja plač in drugih stroškov dela, bo dovolj prostora tudi za predstavitev vseh novosti in najaktualnejših tekočih zadev v zvezi z ukrepi na področju plač in drugih stroškov dela.  

Veseli bomo vaših vprašanj.

PROGRAM
I.  PRAVNE PODLAGE IN TEMELJNI POJMI PLAČNEGA SISTEMA

ZSPJS, kolektivne pogodbe, podzakonski akti, interventna zakonodaja (kateri akti kaj urejajo);
Plačna lestvica, plačni razred, tarifni razred, plačne skupine in podskupine, katalog delovnih mest, nazivov in funkcij ipd.
Sestava plače: osnovna plač, dodatki, del plače za delovno uspešnost,
Svet za sistem plač

II. RAVNANJE V PRIMERU NEZAKONITO DOLOČENE PLAČE ALI DRUGEGA PREJEMKA IZ DELOVNEGA RAZMERJA

Splošna pravila civilnega prava;
Dogovor o vračilu preveč izplačane plače ali drugega prejemka;
Vračilo premalo izplačane plače z zamudnimi obrestmi;
Zastaralni rok in ugotavljanje višine vračila;
Odpust dolga;
Vloga inšpekcije in ugovori na zapisnike inšpektorjev za plače

III.  OBRAČUNAVANJE IN IZPLAČEVANJE PLAČ

Metodologija obračunavanja in izplačevanja plač

Poročanje podatkov o plačah in drugih izplačilih v informacijski sistem - ISPAP  

Določitev osnovne plače in uvrstitev v plačni razred (ob zaposlitvi, prehodu na drugo delovno mesto v istem, nižjem ali višjem tarifnem razredu, imenovanju / napredovanju v naziv ali višji naziv);
Vrste dodatkov in pravila za izplačevanje dodatkov;
Vrste delovne uspešnosti in pravila za izplačevanje delovne uspešnosti

 
IV.  POVRAČILA IN PREJEMKI

Nadomestila (vrste, osnova za nadomestilo, višina nadomestila);
Regres za prehrano, regres za letni dopust, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, dnevnice na službenem potovanju v domovini in tujini, kilometrina za uporabo lastnega vozila v službene namene, jubilejne nagrade in solidarnostne pomoči, terenski dodatek ipd.


V.  AKTUALNO NA PODROČJU STROŠKOV DELA

Primeri iz sodne prakse
Interventni ukrepi (ZUPPJS17, Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2017-18);
Odprava anomalij plačnega sistema javnega sektorja (sistemske anomalije, anomalije glede vrednotenja delovnih mest).  
Odgovori na vprašanja udeležencev
 
VI. AKTUALNO O NAPREDOVANJU 
 S 1.12.2017 bodo določeni javni uslužbenci pridobili pravice do plače v skladu z višjim plačnim razredom, pridobljenim nazivom ali višjim nazivom s 1.12.2017. Upoštevati bo potrebno tudi sodbe, ki se nanašajo na posledice napačno določene plače v pogodbi o zaposlitvi. 
VII. Veseli bomo vaših pisnih vprašanj. 

GRADIVO
Udeleženci boste prejeli gradivo na posvetu v pisni in elektronski obliki.
 
SEMINAR JE NAMENJEN 
Direktorjem v javnih zavodih, javnih skladih agencijah, javnih podjetjih 
Računovodskim službam  javnem sektorju
Računovodjem in ekonomistom, referentom
Knjigovodjem – likvidatorjem plač
Kadrovskim delavcem
Drugim delavcem, ki se pri svojem delu srečujejo s tematiko seminarja
 
 
KOTIZACIJA
 
Kotizacija z 10% popustom znaša 134,10+DDV .  
Kotizacija za udeležbo na seminarju je 149 €  + DDV.   
10% popust za prijave in plačilo velja do vključno 18.oktobra 2017.
Za večje število prijavljenih iz iste organizacije priznavamo dodatni 10% popust. 
Cena vključuje predavanje strokovnjaka, strokovno gradivo, prigrizke in osvežilne napitke. 

SPLETNI NASLOV
http://www.evropska-svetovalnica.com

PRIJAVA
Elektronska prijava: http://www.evropska-svetovalnica.com –  Prijava 
Po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Skenirano prijavnico lahko pošljete po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Prijave sprejemamo do dne pred izvedbo seminarja.
Odjave sprejemamo v pisni obliki do treh delovni dni pred izvedbo seminarja. 

PLAČILO
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  
SI56 1914 0501 2239 615, sklic na 00 19102017, 
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
Akademija za management in projektno vodenje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana 
Identifikacijska številka za DDV: SI80886914.  Potrdilo o plačilu prinesite s seboj.

INFORMACIJE 
 
Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko  številko: 
040 772 267 ali pa nam pišite in pošljite vaša vprašanja po e-pošti:
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.  


Iskanje po koledarju


Novice, dogodki, izobraževanje

Evropska unija