ja_mageia

 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
Nahajate se na: Naslovnica Koledar
Mesečni pogled
Mesečni pogled
Strnjen pogled
Strnjen pogled
Tedenski pogled
Tedenski pogled
Dnevni pogled
Dnevni pogled
Iskanje
Iskanje

Dogodek: 'INDIVIDUALNA IN KOLEKTIVNA DELOVNA RAZMERJA - PROBLEMATIKA IN NAČINI REŠEVANJA DELOVNIH SPOROV'

Seminarji
Datum: Četrtek, November 29, 2018 At 09:00
Trajanje: 6 ur
Podrobnosti o stiku:
Email: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Akademija za management in projektno vodenje organizira seminar z delavnico z aktualno vsebino
 

15 % popust za prijave in plačilo do vključno 7. novembra 2018.
 
TERMIN
LJUBLJANA, 29. november 2018, ob 09.00 do 14.30,
dvorana v poslovni stavbi DOMUS Medica, Dunajska 162
 
VSEBINA IN NAMEN
Delo je temeljna človekova vrednota. Je posebna kategorija, ki je zavarovana z ustavo.  Položaj zaposlenih je zavarovan na področju človekovih pravic in svoboščin in tudi na področju gospodarsko-socialnih razmerij. Ustava je temelj, na katerega se opira ta zakonska ureditev dela ter ureditev dela s podzakonskimi predpisi. Država ni dolžna vsakomur zagotoviti dela, je pa zavezana, da ustvarja pogoje, možnosti za zaposlitev in delo ter zagotavlja določeno zakonsko varstvo. Naloga države je torej, da uredi pravila zaposlovanja med delodajalci in delavci.

Še bolj pomembno kot delo, ki je splošen pojem oziroma dobrina, je pomembna njegova pravna oblika, torej delo, ki se opravlja v delovnem razmerju, tako imenovano odvisno delo. Ob tem, da imajo osebe v delovnem razmerju tipične pravice, ki iz takšnega pravnega razmerja neposredno izvirajo (npr. pravica do plače), se pravice iz tega razmerja raztezajo tudi na socialno pravno področje, torej na zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter zavarovanje za primer brezposelnosti. Na podlagi temeljnega pravnega razmerja torej nastanejo tudi druge pravice iz tega razmerja. Privatizacija podjetij in prehod v tržno gospodarstvo sta v letih po osamosvojitvi Slovenije poslabšala tudi položaj delavcev. Posledično temu so se v mnogih podjetjih odnosi med delodajalci in delavci pričeli zaostrovati. Konflikti med delavci in delodajalci nemalokrat pripeljejo tako daleč, da se sporom ni mogoče izogniti.

Predmet delovnih sporov so pravice, obveznosti, pravna razmerja in interesi, ki temeljijo na tako imenovanem odvisnem delu. Ker je reševanje delovnih sporov neposredno povezano z delom, ki je temeljna človekova dejavnost pa tudi dobrina, je njihov pomen v vsaki državi večinoma večji kot pomen drugih sporov. Pomen teh sporov se poveča, če je na primer brezposelnost visoka, če trg dela in kapitala ne delujeta v skladu s predpisi ali slabo delujeta, če stranke delovnih razmerij pravic in obveznosti iz teh razmerij ne izvršujejo v skladu z zakoni in kolektivnimi pogodbami, če je nizka raven sporazumnega reševanja sporov in če je nizka pravna kultura.Med alternativne načine reševanja individualnih delovnih sporov uvrščamo v praksi in teoriji poznano arbitražo, vse bolj prodirajočo mediacijo, ter nekatere druge načine alternativnega reševanja sporov. 

Seminar je namenjen vsem strokovnjakom, ki se ukvarjajo s področjem kadrovanja in delovnih razmerij vjavnih in zasebnih organizacijah, zaposlenih v javnih in zasebnih organizacijah ter študentom, predvsem pa širši množici, ki se ukvarja s problemi  reševanje delovnih sporov.

 
PREDAVATEJ
mag. Matjaž Kovač je magister pravnih znanosti, strokovnjak za javna naročila, gospodarsko pravo in davke ter zelo ploden avtor na omenjenih področjih. Zaposlen je na Direkciji RS za infrastrukturo, kjer že desetletje vodi najzahtevnejše postopke oddaje javnih naročil na področju železniške infrastrukture v republiki Sloveniji. mag. Matjaž Kovač je prav tako visokošolski predavatelj za predmetno področje Gospodarsko pravo na Alma mater Europea in pripravljalec strokovnih gradiv za izvajanje teh predmetov. Je tudi avtor strokovnega priročnika Obdavčevanje svetovnega dohodka ( Davčni inštitut Maribor 2003), strokovnega dela prevozne pogodbe, priročnika Davki od A do Ž, strokovnega dela Javna naročila in javno zasebno partnerstvo in strokovne monografije Finančne storitve ter priročnika Plačilni sistem in plačilna disciplina itd.
mag.Matjaž Kovač je tudi doktorski kandidat na Pravni fakulteti Univerze v maribori s področja finančnega in  davčnega prava. 

 
PROGRAM
 
 8.30 – 9.00 REGISTRACIJA

9:00 – 9:15 PREDSTAVITEV DOGODKA
   

9:15 -10:45
INDIVIDUALNA IN KOLEKTIVNA DELOVNA RAZMERJA
 • Razlika med individualnimi in kolektivnimi delovnimi razmerji
 • Pogodba o zaposlitvi
 • Individualni delovni spori v invalidskih podjetjih – opredelitve, stranke, predmet, organi reševanja.    
10:45 – 11:00 ODMOR    

11:00 – 12:30
KONCILACIJA, MEDIACIJA IN ARBITRAŽA V DELOVNIH SPORIH
 • Koncilacija, kot možnost reševanja delovnih sporov– pravne podlage, subjekti, oblike in postopek
 • Mediacija kot možnost reševanja delovnih sporov – pravne podlage, subjekti mediacije, oblike mediacije, postopek in faze mediacije v delovnih sporih
 • Arbitraža kot možnost reševanja delovnih sporov – elementi arbitražnega reševanja, posebnosti postopka, razlogi za arbitražno reševanje delovnih sporov    
12:30 -13:00     ODMOR ZA KOSILO    

13:00 – 14:30
SODNO REŠEVANJE DELOVNIH SPOROV
 • Sodne predpostavke
 • Začetek postopka in načela
 • Dokazno breme in obravnava
 • Sodba in sklep
 • Redna in izredna pravna sredstva
 • Posebnost sodnega reševanja delovnih sporov.    
14:30 ZAKLJUČEK DOGODKA
 

 
 
GRADIVO 
Udeleženci boste prejeli gradivo na posvetu v pisni in elektronski obliki.
 
SEMINAR JE NAMENJEN 
 • Direktorjem v javnih zavodih, javnih skladih agencijah, javnih podjetjih, …
 • Delodajalcem in direktorjem  v  gospodarskih družbah
 • Podjetnikom
 • Vodjem pravnih služb in kadrovikom
 • Odgovornim osebam v podjetjih in javnemu sektorju

KOTIZACIJA

Kotizacija z 10% popustom znaša 170,10€+ddv.
Za več udeležencev priznavamo dodatni 10% popust.
Kotizacija za udeležbo na seminarju znaša 189€+ddv - brez popusta.  
15 % popust za prijave in plačilo do vključno 7. novembra 2018. 
Cena vključuje predavanje strokovnjakinje , strokovno gradivo, prigrizke in osvežilne napitke. 

SPLETNI NASLOV
http://www.evropska-svetovalnica.com

PRIJAVA
Elektronska prijava: http://www.evropska-svetovalnica.com –  Prijava 
Po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Skenirano prijavnico lahko pošljete na po e-pošti: 
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Prijave  sprejemamo do dne pred izvedbo seminarja.
Odjave sprejemamo v pisni obliki do treh delovni dni pred izvedbo seminarja. 

PLAČILO
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  
SI56 1914 0501 2239 615, sklic na 00 29112018, 
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
Akademija za management in projektno vodenje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana 
ID za DDV:SI80886914.  Potrdilo o plačilu prinesite s seboj.

INFORMACIJE 
Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko  številko: 
051 317 357 
ali pa nam pišite in pošljite vaša vprašanja po e-pošti: 
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.Iskanje po koledarju


Novice, dogodki, izobraževanje

Evropska unija