ja_mageia

 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
Nahajate se na: Naslovnica Koledar
Mesečni pogled
Mesečni pogled
Strnjen pogled
Strnjen pogled
Tedenski pogled
Tedenski pogled
Dnevni pogled
Dnevni pogled
Iskanje
Iskanje

Dogodek: ' JAVNO ZASEBNO PARTNERSTVO V PRAKSI Prednosti Javnega In Koristi Zasebnega Sektorja '

Seminarji
Datum: Petek, Februar 15, 2019 At 09:00
Trajanje: 5 ur 30 minut
Podrobnosti o stiku:
Email: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Akademija za management in projektno vodenje organizira seminar z delavnico z aktualno vsebino

JAVNO ZASEBNO PARTNERSTVO V PRAKSI
Prednosti javnega in koristi zasebnega sektorja 

15 % popust za prijave in plačilo do vključno 14. februarja 2019.
 
TERMIN
LJUBLJANA, 15. februar 2019, ob 09.00 do 14.30,
dvorana v poslovni stavbi Domus Medica, Dunajska 162
 
VSEBINA IN NAMEN
S pojmom javno zasebnega partnerstva opredeljujemo različne oblike sodelovanja med javnimi organi in poslovnim svetom, katerih cilj je zagotoviti zasebno iniciativo za financiranje, upravljanje, vzpostavitev, prenovo, vodenje ali vzdrževanje infrastrukture oziroma izvajanje javnih storitev in za katerega so značilne dolgoročne pogodbe ter delitev tveganja in učinkov poslovanja. Po vsebini obsega javno zasebno partnerstvo na eni strani zasebna vlaganja v javne projekte, in na drugi pa javno sofinanciranje zasebnih projektov, ki so v javnem interesu.

Bistvena delitev javno zasebnega partnerstva od javnih naročil je delitev tveganj. Vsaka pogodbena stranka prevzame tista tveganja, ki jih lažje in bolj obvladuje. Z vključitvijo zasebnega sektorja se stroški delovanja in upravljanja znižajo, saj ta tveganja zasebni sektor v primerjavi z javnim bolje obvlada. Sodelovanje javnega in privatnega sektorja je potrebno utemeljiti z analizo in projektom, katerega sestavni del je opredelitev tveganja in nosilcev tveganja, pa tudi opredelitev in ovrednotenje učinkov za obe pogodbeni strani. Spodbude za večjo storilnost in v pogodbi opredeljena tveganja pogodbenih strank omogočajo javnemu sektorju, da bo izkoristil prednosti privatnega sektorja pri iskanju donosnih naložb. Ta usmeritev vodi k stalnem iskanju inovativnih poti v gospodarstvu in se odraža v večji produktivnosti, ki bi jo lahko na ta način izkoristil tudi javni sektor. Ekonomsko gledano se javno-zasebno partnerstvo manifestira v oblikah projektnega financiranja.

Cilj posvetovanja je preko predavanja in delavnice predstaviti, vplive javno zasebnega partnerstva na javni in zasebni sektor, predvsem pa predstaviti koristi in pasti JZP. Posameznik bo preko izvedbe predavanja zasledoval tako spoznavne (informativne) kot tudi dejanske cilje. Tako bo v celoti spoznal delovanje JZP tako na pravnem, ekonomskem in finančnem področju. Predstavljene bodo tudi dobre prakse ne samo na področju Slovenije pač pa tudi v EU in svetu. Preko delavnice pa bodo slušatelji aktivno sodelovali pri kreiranju fiktivnega primera JZP.

Potencialni slušatelji posvetovanja bi bili predvsem vsi, ki se tako ali drugače ukvarjajo z javnimi dejavnostmi in pooblastili, vodstven kader javnih zavodov, zasebniki, državna uprava in lokalne skupnosti kot tudi vsa zainteresirana javnost.

 
PREDAVATEJ
mag. Matjaž Kovač je magister pravnih znanosti, strokovnjak za javna naročila, gospodarsko pravo in davke ter zelo ploden avtor na omenjenih področjih. Zaposlen je na Direkciji RS za infrastrukturo, kjer že desetletje vodi najzahtevnejše postopke oddaje javnih naročil na področju železniške infrastrukture v republiki Sloveniji. mag. Matjaž Kovač je prav tako visokošolski predavatelj za predmetno področje Gospodarsko pravo na Alma mater Europea in pripravljalec strokovnih gradiv za izvajanje teh predmetov. Je tudi avtor strokovnega priročnika Obdavčevanje svetovnega dohodka ( Davčni inštitut Maribor 2003), strokovnega dela prevozne pogodbe, priročnika Davki od A do Ž, strokovnega dela Javna naročila in javno zasebno partnerstvo in strokovne monografije Finančne storitve ter priročnika Plačilni sistem in plačilna disciplina itd.
mag.Matjaž Kovač je tudi doktorski kandidat na Pravni fakulteti Univerze v maribori s področja finančnega in  davčnega prava. 

 
PROGRAM
 
8.30 – 9.00
REGISTRACIJA    

9:00 – 9:15
PREDSTAVITEV DOGODKA    

9:15 -10:45
JAVNO ALI ZASEBNO PARTNERSTVO
 • Oblike javno zasebnega partnerstva
 • Postopek izbire javno zasebnega partnerja
 • Pravna narava koncesij in koncesijskih razmerij
 • Posebnosti postopka podelitve koncesij gradenj   
 • Postopki JZP na področju GJS — koncesije storitev
 • Tveganja v javno zasebnem partnerstvu
 • Statusno JZP    
10:45 – 11:00 ODMOR    

11:00 – 12:30
POSEBNOSTI IN NOVOSTI NA PODROČJU JZP
 • Stavbna pravica kot koncesija gradenj
 • Vstop oseb javnega prava s stvarnim vložkom
 • Leasing pogodbena razmerja
 • Upravljanje javnih podjetij — zakonski in dejanski vidik   
 • Smiselnost prenosa državne infrastrukture v last izvajalcem GJS   
 • Novosti na področju javnega naročanja, ki se nanašajo na JZP    
12:30 -13:00  ODMOR ZA KOSILO    

13:00 – 14:30
DELAVNICA JZP
 • Akt o JZP in izbiri izvajalca JZP
 • Objave koncesijskih razmerij in aktov
 • Pozivi za podelitev stavbne, služnostne.. .itd pravice
 • Statusni akti vstopa javnega partnerja v zasebnega in obratno; 
 • Primeri priprave pogodb JZP
 • Koncesijske pogodbe po ZGJS
 • Pogodbe o podelitvi stavbne pravice    
14:30 ZAKLJUČEK DOGODKA
 
 
GRADIVO 
Udeleženci boste prejeli gradivo na posvetu v pisni in elektronski obliki.
 
SEMINAR JE NAMENJEN 

Seminar je namenjen vsem javnim subjektom, ki so lastniki javne infrastrukture, z njo razpolagajo in se pri izvajanju projektov v javnem interesu – gradnji socialnega najemnega sklada stanovanj, športnih objektov, šolskih objektov, komunalne infrastrukture in drugih projektov v javnem interesu srečujejo z možnostmi izvedbe le-teh v eni izmed oblik JZP. Poleg tega  tistim, ki so lastniki nepremičnin in drugega stvarnega premoženja, ki ga upravljajo in ga lahko uporabijo v projektih JZP.
namenjen je občinam oz. pristojnim osebam občine, ki se ukvarjajo z (gospodarskimi) javnimi službami, s postopki v zvezi z javno infrastrukturo, stvarnim premoženjem javne sfere in drugimi projekti, zlasti pa:
 • predstavnikom občin in države, ki delujejo na področju javne infrastrukture in investicij v javno infrastrukturo,
 • osebam, ki imajo pristojnosti vodenja postopkov in projektov,
 • članom strokovnih komisij za izvedbo postopkov za sklenitev JZP,
 • pripravljavcem programov za izvedbo postopkov JZP,
 • pravnikom v pravnih službah občin,
 • članom nadzornih odborov občin,
 • občinskih revizorjev,
 • finančnim institucijam za financiranje izvedbe projekta v obliki JZP,
 • vsem drugim, ki jih zanimajo postopki in projekti JZP. 

KOTIZACIJA

Kotizacija z 10% popustom znaša 134,10€+ddv.
Za več udeležencev priznavamo dodatni 10% popust.
Kotizacija za udeležbo na seminarju znaša 199€+ddv - brez popusta.  
10 % popust za prijave in plačilo do vključno 14. februarja 2019. 
Cena vključuje predavanje strokovnjakinje , strokovno gradivo, prigrizke in osvežilne napitke. 

SPLETNI NASLOV
http://www.evropska-svetovalnica.com

PRIJAVA
Elektronska prijava: http://www.evropska-svetovalnica.com –  Prijava 
Po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Skenirano prijavnico lahko pošljete na po e-pošti: 
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Prijave  sprejemamo do dne pred izvedbo seminarja.
Odjave sprejemamo v pisni obliki do treh delovni dni pred izvedbo seminarja. 

PLAČILO
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  
SI56 1914 0501 2239 615, sklic na 00 15022019, 
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
Akademija za management in projektno vodenje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana 
ID za DDV:SI80886914.  Potrdilo o plačilu prinesite s seboj.

INFORMACIJE 
Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko  številko: 
051 317 357 
ali pa nam pišite in pošljite vaša vprašanja po e-pošti: 
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.


Iskanje po koledarju


Novice, dogodki, izobraževanje

Evropska unija