ja_mageia

 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
Nahajate se na: Naslovnica Koledar
Mesečni pogled
Mesečni pogled
Strnjen pogled
Strnjen pogled
Tedenski pogled
Tedenski pogled
Dnevni pogled
Dnevni pogled
Iskanje
Iskanje

Dogodek: 'NOVOSTI NA PODROČJU OBRAČUNA PLAČ IN POVRAČIL STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM TER IZPLAČIL DRUGIH PREJEMKOV IZ DELOVNEGA RAZMERJA V JAVNEM SEKTORJU RAČUNOVODSKI VIDIK'

Seminarji
Datum: Četrtek, April 18, 2019 At 09:30
Trajanje: 5 ur 30 minut
Podrobnosti o stiku:
Email: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

abimo vas na seminar z aktualno vsebino
 
NOVOSTI NA PODROČJU OBRAČUNA PLAČ IN POVRAČIL STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM
TER IZPLAČIL DRUGIH PREJEMKOV IZ DELOVNEGA RAZMERJA  V  JAVNEM SEKTORJU RAČUNOVODSKI VIDIK

10% popust za prijave in plačilo do vključno 17. aprila 2019
 
 
TERMINI
MARIBOR, 18. april 2019, ob 09:00 uri do 14.30 ure,
dvorana v poslovni stavbi IZUM-a, Prešernova 17

PREDAVATELJICA
MAJDA GOMINŠEK, finančna svetovalka z dolgoletnimi izkušnjami na področju računovodenja v javnem sektorju
 

NAMEN
Vljudno Vas vabimo na seminar, kjer boste pridobili, poglobili in osvežili znanje na  področju obračunavanja plač in na področju povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov iz delovnega razmerja v javnem sektorju (ZUJF in kolektivne pogodbe) vključno z razmerjem med zakonom in kolektivno pogodbo.
Povračila stroškov, nastalih pri službenih potovanjih v državi ali v tujini, torej dnevnic, nočnin in stroškov prevoza uvrščamo med stroške storitev. Med stroške dela pa štejemo regres za letni dopust, odpravnine, ki pripadajo zaposlenim, povračila za prevoz na delo in za prehrano med delom, jubilejne nagrade in druge ugodnosti, ki jih imajo zaposleni v javnem sektorju.
Velikosti teh povračil, ki pripadajo zaposlenim v državnih organih,organih lokalnih skupnosti, agencijah, skladih in javnih podjetjih, ki so jih ustanovile lokalne skupnosti oziroma država,
in v drugih osebah javnega prava, določa Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov,Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti ter
kolektivne pogodbe nekaterih dejavnosti negospodarstva. Za pravilno določanje zneskov je potrebno upoštevati tudi davčne predpise, ki določajo davčno priznane odhodke po Uredbi
o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki,ki se ne vštevajo v davčno osnovo.
Na seminarju bomo obravnavali najpogostejša vprašanja na področja pravilnosti določanja zneskov povračil stroškov in drugih prejemkov zaposlenih v javnem sektorju. Seminar bo
potekal tako, da bo predavatelj v uvodu kratko predstavil področje in se osredotočili na čim več praktičnih rešitev, razkritih nepravilnosti in napak ter primerov dobre prakse.
Veseli bomo vaših vprašanj.

PROGRAM

1. Obračun plač v javnem sektorju
2. Pravna ureditev področja povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov iz            delovnega razmerja v javnem sektorju (ZUJF in kolektivne pogodbe) vključno z              razmerjem med zakonom in kolektivno pogodbo.
3. Pregled ureditve za funkcionarje in javne uslužbence
4. Pregled ureditve posameznih povračil stroškov in drugih prejemkov
5. Pojasnila glede drugačne in dodatne ureditve povračil stroškov in
     drugih prejemkov  v  posameznih dejavnostih javnega sektorja
6. Pravne podlage in davčni vidik povračil stroškov in
    drugih prejemkov zaposlenih v javnem sektorju
 • Pravne podlage za povračila stroškov,
 • predpisi o poslovanju z gotovino,
 • interni akti za prejemke fizičnih oseb,
 • regres za letni dopust, 
 • potni stroški kot davčno priznani odhodk,i
 • bonitete v zvezi s privatno uporabo službenih avtomobilov,
 • poslovanje s službeno plačilno kartico,
 • darila, nagrade in ugodnosti,
 • stroški reprezentance,
 • davčno priznani odhodki,
 • prejemki, ki niso obdavčeni z dohodnino,
 • določitev zneskov povračil po posameznih vrstah stroškov,
 • izračun bonitet v zvezi s privatno uporabo službenih avtomobilov,
 • primeri izplačil gotovine iz blagajne,
 • uporaba službene plačilne kartice,
 • vodenje evidenc po posameznih vrstah stroškov.
7.Pravilna uporaba pravnih podlag za priznavanje
    pravic do povračila stroškov in drugih prejemkov
    zaposlenih v javnem sektorju- praksa 
 • Nadomestilo za prehrano in prevoz,
 • terenski dodatek,
 • potni stroški,
 • odpravnine, regres, jubilejne nagrade,
 • solidarnostne pomoči,
 • stroški izobraževanja.
8.Odgovori na praktična vprašanja
 • Najpogostejše nepravilnosti,
 • primeri dobre prakse,
 • katera vprašanja lahko uporabniki uredijo z notranjimi akt,i
 • priporočila za pravilno izplačevanje.

9.Odgovori na vprašanja udeležencev
 
Veseli bomo tudi vaših pisnih vprašanj. 

GRADIVO
Udeleženci boste prejeli gradivo na posvetu v pisni in elektronski obliki.
 
SEMINAR JE NAMENJEN 
Direktorjem v javnih zavodih, javnih skladih agencijah, javnih podjetjih 
Računovodskim službam  javnem sektorju
Računovodjem in ekonomistom, referentom
Knjigovodjem – likvidatorjem plač,
Kadrovskim delavcem ter
drugim delavcem, ki se pri svojem delu srečujejo s tematiko seminarja.
 
 
KOTIZACIJA
Kotizacija z 10% popustom znaša 125,10€+DDV
Kotizacija za udeležbo na seminarju je  139€+DDV.  
10% popust za prijave in plačilo do vključno 17.aprila 2019.
Cena vključuje predavanje strokovnjakinje , strokovno gradivo, prigrizke in osvežilne napitke. 

SPLETNI NASLOV
http://www.evropska-svetovalnica.com

PRIJAVA
Elektronska prijava: http://www.evropska-svetovalnica.com –  Prijava 
Po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Skenirano prijavnico lahko pošljete po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Prijave  sprejemamo do dne pred izvedbo seminarja.
Odjave sprejemamo v pisni obliki do treh delovni dni pred izvedbo seminarja. 

PLAČILO
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  
SI56 1914 0501 2239 615, sklic na 00 18042019, 
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
Akademija za management in projektno vodenje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana 
Davčna številka: 80886914.  Potrdilo o plačilu prinesite s seboj.

INFORMACIJE
Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko  številko: 
051 317 357 ali pa nam pišite in pošljite vaša vprašanja po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.


Iskanje po koledarju


Novice, dogodki, izobraževanje

Evropska unija