ja_mageia

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Nahajate se na: Naslovnica Dogodki
Dogodki
Vse kategorije
Tukaj so prikazani vsi dogodki v naši bazi.
Št. dogodkov  Iskanje: Kategorija:
Stran 1/2Začetek - Prejšnja - 1 2 - Naslednja - Konec1-10/16
Četrtek, 21 Marec 2019 09:00
PASTI JAVNEGA NAROČANJA Z AKTUALNIMI SPREMEMBAMI ZAKONODAJE
Naloga javnih naročil je, da prispevajo h gospodarski rasti ter vzpostavitvi trajnostnega in bolj vključujočega modela gospodarskega razvoja. Področje javnih naročil so na evropski ravni urejala pravila iz leta 2004, le-ta pa je bilo treba zaradi gospodarskega, socialnega in političnega razvoja ter trenutnih proračunskih omejitev prenoviti, jih poenostaviti in izboljšati njihovo učinkovitost tako za naročnike kot podjetja. Direktiva 2014/24/EU, ki ureja javno naročanje in Direktiva 2014/25/EU, ki ureja javno naročanje na infrastrukturnem področju, vsebujeta podobne rešitve, zato sta bili v slovenski pravni red preneseni z enim zakonom ( ZJN-3 ), ki je začel veljati 1.4.2016. Seminar je namenjen vsem strokovnjakom, ki se ukvarjajo s področjem javnega naročanja, tako v državni upravi kot na nivoju lokalne skupnosti, javnim podjetjem, javnim agencijam, javnim zavodom, javnim skladom, gospodarskim javnim službam, koncesionarjem, vsem ponudnikom, ki kot aktivni subjekti vstopajo v pravna razmerja na področju javnih naročil, svetovalcem na področju javne uprave in javnih naročil ter študentom, predvsem pa širši množici, ki se ukvarja z problemi javnega naročanja.
Konec prijav: Četrtek, 21 Marec 2019 08:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 4 - Prostih mest: 96 - Zadetkov: 100 - Kotizacija: € 151,20
Datum za konec objav presežen
Četrtek, 28 Marec 2019 09:00
DNEVI POSLOVNIH SEKRETARK IN SEKRETARJEV 2019, Portorož, Hotel Bernardin
Ljudje vse življenje igramo vloge. Vsaka vloga ima svoja pravila obnašanja in vedenja v povezavi z etičnimi in moralnimi načeli. Vloge vsak dan odigramo v poslovnem življenju, tj. vloga direktorja, vloga vodje, vloga tajnice… Ki pa so opredeljene s poslovnimi akti. Kako bo to vlogo posameznik odigral, pa je odvisno od njegovih lastnosti, sposobnosti, vrednot, motivacije, izobrazbe in od pričakovanj drugih. Svoje vloge največkrat igramo tako, kot drugi od nas pričakujejo. Če želite resnično spoznati sebe, se morate soočiti s svojimi občutki, z vrednotami, navadami, z vedenjskimi vzorci, prepoznati morate svoje dobre in slabe lastnosti ter opredeliti realno svoje potenciale. Posvetite se torej svojim mislim. In za to si morate vzeti čas, ga preživeti sami s seboj in razmišljati o sebi, svojih občutkih, ki se vam porajajo ob različnih dogodkih, lastnem vedenju, odnosu do drugih in o odnosu do samega sebe. Zato Vas vabimo na Dneve poslovnih sekretark in sekretarjev, 28. in 29. marca 2019 v hotel Bernardin v Portorožu.
Konec prijav: Sreda, 27 Marec 2019 12:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 5 - Prostih mest: 495 - Zadetkov: 263
Prosto
Četrtek, 28 Marec 2019 09:30
PROBLEMATIKA OBRAČUNA IN IZPLAČILA POTNIH NALOGOV, DNEVNIC IN BONITET - novosti 2019
Potni nalogi so v praksi površno izpolnjeni in brez popolnih prilog. Davčni inšpektorji zato zelo pogosto preverjajo upravičenost izplačil. Potne naloge, ki so napačno izpolnjeni, zato uvrstijo med davčno nepriznane odhodke in prejemek prekvalificirajo v drug prejemek iz delovnega razmerja.
Konec prijav: Četrtek, 28 Marec 2019 09:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 2 - Prostih mest: 98 - Zadetkov: 98 - Kotizacija: € 111,20
Prosto
Četrtek, 28 Marec 2019 09:30
UPRAVLJANJE S KONFLIKTI NA DELOVNEM MESTU , Ljubljana, 28.marec 2019
Uspešnost poslovanja je danes prav gotovo povezana z ustreznim odnosom in ravnanjem s strankami, klienti, uporabniki. Odličen in profesionalen odnos do strank, klientov, uporabnikov je ena od najpomembnejših konkurenčnih prednosti podjetja. Vsi ljudje se kdaj znajdemo v situacijah, ki jih zaznavamo kot stresne, ogrožujoče ali negotove. Zgodi se tudi, da se srečujemo z osebami, ki z nami neprimerno komunicirajo. V takšnih situacijah postanemo nezadovoljni in nerazpoloženi, kar pa posledično lahko vpliva tudi na naš odnos do drugih ljudi. Ohranitev profesionalnega odnosa je lahko v takšnih situacijah precej velik izziv - kako ohraniti mirno kri, spoštljivo komunicirati in se odzvati tako, da se nastale težave razrešijo čim bolj primerno?
Konec prijav: Četrtek, 28 Marec 2019 09:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 2 - Prostih mest: 88 - Zadetkov: 56 - Kotizacija: € 151,10+ddv
Prosto
Četrtek, 28 Marec 2019 09:30
PROBLEMATIKA OBRAČUNA IN IZPLAČILA POTNIH NALOGOV, DNEVNIC IN BONITET - novosti 2019
Potni nalogi so v praksi površno izpolnjeni in brez popolnih prilog. Davčni inšpektorji zato zelo pogosto preverjajo upravičenost izplačil. Potne naloge, ki so napačno izpolnjeni, zato uvrstijo med davčno nepriznane odhodke in prejemek prekvalificirajo v drug prejemek iz delovnega razmerja.
Konec prijav: Četrtek, 28 Marec 2019 09:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 0 - Prostih mest: 100 - Zadetkov: 4 - Kotizacija: € 111,20
Prosto
Četrtek, 28 Marec 2019 09:30
UPRAVLJANJE S KONFLIKTI NA DELOVNEM MESTU , Ljubljana, 28.marec 2019
Uspešnost poslovanja je danes prav gotovo povezana z ustreznim odnosom in ravnanjem s strankami, klienti, uporabniki. Odličen in profesionalen odnos do strank, klientov, uporabnikov je ena od najpomembnejših konkurenčnih prednosti podjetja. Vsi ljudje se kdaj znajdemo v situacijah, ki jih zaznavamo kot stresne, ogrožujoče ali negotove. Zgodi se tudi, da se srečujemo z osebami, ki z nami neprimerno komunicirajo. V takšnih situacijah postanemo nezadovoljni in nerazpoloženi, kar pa posledično lahko vpliva tudi na naš odnos do drugih ljudi. Ohranitev profesionalnega odnosa je lahko v takšnih situacijah precej velik izziv - kako ohraniti mirno kri, spoštljivo komunicirati in se odzvati tako, da se nastale težave razrešijo čim bolj primerno?
Konec prijav: Četrtek, 28 Marec 2019 09:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 0 - Prostih mest: 90 - Zadetkov: 0 - Kotizacija: € 151,10+ddv
Prosto
Ponedeljek, 01 April 2019 10:00
PROTOKOLARNA PRAVILA ZA VRHUNSKA POSLOVNA SREČANJA IN OSEBNA ODLIČNOST z vodenim poslovnim kosilom
POSLOVNI PROTOKOL je vrhunski razgiban seminar o poslovnem protokolu, kjer boste izvedeli vse, kar morate vedeti o sodobnem komuniciranju za uspeššen in učinkovit poslovni nastop. Posebnost tega seminarja je zasebno vodeno poslovno kosilo z razlago gospe Ksenije Benedetti, šefinje Protokola Republike Slovenije. Dosledno spoštovanje protokolarnih pravil je vaša osebna odličnost. In prav vaša osebna odličnost je vaša največja moč.
Konec prijav: Ponedeljek, 01 April 2019 09:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 2 - Prostih mest: 88 - Zadetkov: 38 - Kotizacija: € 209,25+ddv
Prosto
Torek, 16 April 2019 09:00
HORIZON 2020-PRILOŽNOSTI ZA FINANCIRANJE AMBICIOZNIH RAZVOJNO RAZISKOVALNIH PROJEKTOV
Namen enodnevnega seminarja z delavnico je pokazati udeležencem, kako se pripravi uspešen in kvaliteten projekt za prijavo na razpise za pridobitev nepovratnih sredstev iz programov EU. Na delavnici boste osvojili ključna znanja, ki so potrebna za kvalitetno pripravo EU projektov – od definicije ciljev do načrtovanja implementacije, proračuna in rezultatov projekta. Z vami bo odličen predavatelj, evaluator in izkušen pisec raziskovalnih projektov dr. Matej Požarnik
Konec prijav: Torek, 16 April 2019 09:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 1 - Prostih mest: 199 - Zadetkov: 64 - Kotizacija: € 228,65
Prosto
Sreda, 17 April 2019 09:00
AKTUALNA PROBLEMATIKA OBRAČUNA PLAČ IN DRUGIH PREJEMKOV FIZIČNIH OSEB
Na seminarju bo predstavljena celotna veljavna zakonodaja na tem področju iz računovodskega vidika. Seminar je namenjen vodjem in drugim osebam, ki se strokovno ukvarjajo s problematiko plač in drugih stroškov dela. Posebej velja izpostaviti, da bo vsebina izvajanja seminarja prilagojena tako zahtevnejšim temam, kot temeljnim pojmom in pravilom delovanja sistema delovnih razmerjih v tej zvezi. Ob celovitem pregledu posameznih vsebinskih sklopov urejanja plač in drugih stroškov dela, bo dovolj prostora tudi za predstavitev vseh novosti in najaktualnejših tekočih zadev v zvezi z ukrepi na področju plač in drugih stroškov dela. Veseli bomo vaših vprašanj.
Konec prijav: Sreda, 17 April 2019 09:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 0 - Prostih mest: 200 - Zadetkov: 3 - Kotizacija: € 134,10
Prosto
Torek, 07 Maj 2019 09:00
REŠEVANJE KONFLIKTOV NA DELOVNEM MESTU - UČINKOVITA KOMUNIKACIJA V TEŽAVNIH SITUACIJAH
Uspešnost poslovanja je danes prav gotovo povezana z ustreznim odnosom in ravnanjem s strankami, klienti, uporabniki. Odličen in profesionalen odnos do strank, klientov, uporabnikov je ena od najpomembnejših konkurenčnih prednosti podjetja. Vsi ljudje se kdaj znajdemo v situacijah, ki jih zaznavamo kot stresne, ogrožujoče ali negotove. Zgodi se tudi, da se srečujemo z osebami, ki z nami neprimerno komunicirajo. V takšnih situacijah postanemo nezadovoljni in nerazpoloženi, kar pa posledično lahko vpliva tudi na naš odnos do drugih ljudi. Ohranitev profesionalnega odnosa je lahko v takšnih situacijah precej velik izziv - kako ohraniti mirno kri, spoštljivo komunicirati in se odzvati tako, da se nastale težave razrešijo čim bolj primerno?
Konec prijav: Torek, 07 Maj 2019 09:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 1 - Prostih mest: 89 - Zadetkov: 23 - Kotizacija: € 237,15+ddv
Prosto
Stran 1/2Začetek - Prejšnja - 1 2 - Naslednja - Konec1-10/16
Prosto Prijave na čakanju Prijava ni mogoča
 

Novice, dogodki, izobraževanje

Evropska unija