ja_mageia

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Nahajate se na: Naslovnica Dogodki
Dogodki
Vse kategorije
Tukaj so prikazani vsi dogodki v naši bazi.
Št. dogodkov  Iskanje: Kategorija:
Stran 1/2Začetek - Prejšnja - 1 2 - Naslednja - Konec1-10/14
Torek, 20 November 2018 09:00
REŠEVANJE KONFLIKTOV NA DELOVNEM MESTU - UČINKOVITA KOMUNIKACIJA V TEŽAVNIH SITUACIJAH, Ljubljana
Uspešnost poslovanja je danes prav gotovo povezana z ustreznim odnosom in ravnanjem s strankami, klienti, uporabniki. Odličen in profesionalen odnos do strank, klientov, uporabnikov je ena od najpomembnejših konkurenčnih prednosti podjetja. Vsi ljudje se kdaj znajdemo v situacijah, ki jih zaznavamo kot stresne, ogrožujoče ali negotove. Zgodi se tudi, da se srečujemo z osebami, ki z nami neprimerno komunicirajo. V takšnih situacijah postanemo nezadovoljni in nerazpoloženi, kar pa posledično lahko vpliva tudi na naš odnos do drugih ljudi. Ohranitev profesionalnega odnosa je lahko v takšnih situacijah precej velik izziv - kako ohraniti mirno kri, spoštljivo komunicirati in se odzvati tako, da se nastale težave razrešijo čim bolj primerno?
Konec prijav: Torek, 20 November 2018 09:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 7 - Prostih mest: 83 - Zadetkov: 128 - Kotizacija: € 209,25+ddv
Prosto
Sreda, 21 November 2018 09:00
KONFERENCA RFD
Vabimo vas na Konferenco RFD, ki je namenjena računovodjem, finančnikom in davčnikom. Obravnavane bodo aktualne teme z odličnimi predavatelji in strokovnjaki iz tega področja.
Konec prijav: Sreda, 21 November 2018 09:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 1 - Prostih mest: 299 - Zadetkov: 43
Prosto
Četrtek, 29 November 2018 09:00
NAPREDOVANJE, OCENJEVANJE in NAGRAJEVANJE DELOVNE USPEŠNOSTI JAVNIH USLUŽBENCEV, Ljubljana, 29.11.
Poznavanje zakonodaje s področja napredovanj ni pomembno samo ob izvajanju napredovanj v koledarskem letu, ampak tudi: ob prehajanju javnih uslužbencev k drugim delodajalcem v javnem sektorju; ob prerazporeditvah zaposlenih znotraj istega delodajalca; ob prehodu na bolj zahtevna delovna mesta pri istem proračunskem uporabniku. Na seminarju bodo predstavljene vse novosti za 2019.
Konec prijav: Četrtek, 29 November 2018 09:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 2 - Prostih mest: 198 - Zadetkov: 78 - Kotizacija: € 118,15+ddv
Prosto
Četrtek, 29 November 2018 09:00
INDIVIDUALNA IN KOLEKTIVNA DELOVNA RAZMERJA - PROBLEMATIKA IN NAČINI REŠEVANJA DELOVNIH SPOROV
Predmet delovnih sporov so pravice, obveznosti, pravna razmerja in interesi, ki temeljijo na tako imenovanem odvisnem delu. Ker je reševanje delovnih sporov neposredno povezano z delom, ki je temeljna človekova dejavnost pa tudi dobrina, je njihov pomen v vsaki državi večinoma večji kot pomen drugih sporov. Pomen teh sporov se poveča, če je na primer brezposelnost visoka, če trg dela in kapitala ne delujeta v skladu s predpisi ali slabo delujeta, če stranke delovnih razmerij pravic in obveznosti iz teh razmerij ne izvršujejo v skladu z zakoni in kolektivnimi pogodbami, če je nizka raven sporazumnega reševanja sporov in če je nizka pravna kultura.Med alternativne načine reševanja individualnih delovnih sporov uvrščamo v praksi in teoriji poznano arbitražo, vse bolj prodirajočo mediacijo, ter nekatere druge načine alternativnega reševanja sporov. Seminar je namenjen vsem strokovnjakom, ki se ukvarjajo s področjem kadrovanja in delovnih razmerij vjavnih in zasebnih organizacijah, zaposlenih v javnih in zasebnih organizacijah ter študentom, predvsem pa širši množici, ki se ukvarja s problemi reševanje delovnih sporov.
Konec prijav: Četrtek, 29 November 2018 08:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 0 - Prostih mest: 100 - Zadetkov: 34 - Kotizacija: € 170,10+ddv
Prosto
Četrtek, 29 November 2018 09:00
NAPREDOVANJE, OCENJEVANJE in NAGRAJEVANJE DELOVNE USPEŠNOSTI JAVNIH USLUŽBENCEV
Najbolj pomembno je, da ste Vi v dosedanjih preverjanjih izpolnjevanja pogojev za napredovanje za zaposlene, v vašem proračunskem uporabniku naredili vse pravilno in tako, kot je določeno v zakonodaji in Interventni zakonodaji. Poznavanje zakonodaje s področja napredovanj ni pomembno samo ob izvajanju napredovanj v koledarskem letu, ampak tudi: ob prehajanju javnih uslužbencev k drugim delodajalcem v javnem sektorju; ob prerazporeditvah zaposlenih znotraj istega delodajalca; ob prehodu na bolj zahtevna delovna mesta pri istem proračunskem uporabniku. Na seminarju bodo predstavljene vse novosti za 2019.
Konec prijav: Četrtek, 29 November 2018 09:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 0 - Prostih mest: 200 - Zadetkov: 21 - Kotizacija: € 118,15+ddv
Prosto
Torek, 04 December 2018 09:30
IZDELAVA LETNEGA POROČILA in DAVČNI OBRAČUN 2018 ZA JAVNI SEKTOR, LJUBLJANA
Na seminarju bo predstavljena celovita problematika izdelave zaključnega računa za leto 2018 za javni sektor. Poudarek bo na pripravi ter izvedbi popisa, vsebini izkazov bilance stanja, izkaza prihodkov in odhodkov ter pojasnil k računovodskim izkazom uporabnikov enotnega kontnega načrta ter zasebnih zavodov, ki poslujejo s sredstvi javnih financ. Predstavljen bo davčni obračun, sestavljen na podlagi vsebine veljavnih davčnih predpisov in možnosti zniževanja davčne osnove. Predstavljen bo tudi povzetek važnejših predpisov za pravne osebe javnega prava na računovodsko - finančnem področju in njihova uporaba v praksi. Predstavljena bo tudi izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ. Na seminarju boste prejeli veliko praktičnih napotkov za delo.
Konec prijav: Torek, 04 December 2018 09:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 0 - Prostih mest: 100 - Zadetkov: 30 - Kotizacija: € 149€+DDV
Prosto
Sreda, 05 December 2018 09:00
JAVNO ZASEBNO PARTNERSTVO V PRAKSI-Prednosti javnega in koristi zasebnega sektorja
Ekonomsko gledano se javno-zasebno partnerstvo manifestira v oblikah projektnega financiranja. Cilj posvetovanja je preko predavanja in delavnice predstaviti, vplive javno zasebnega partnerstva na javni in zasebni sektor, predvsem pa predstaviti koristi in pasti JZP. Posameznik bo preko izvedbe predavanja zasledoval tako spoznavne (informativne) kot tudi dejanske cilje. Tako bo v celoti spoznal delovanje JZP tako na pravnem, ekonomskem in finančnem področju. Predstavljene bodo tudi dobre prakse ne samo na področju Slovenije pač pa tudi v EU in svetu. Preko delavnice pa bodo slušatelji aktivno sodelovali pri kreiranju fiktivnega primera JZP. Potencialni slušatelji posvetovanja bi bili predvsem vsi, ki se tako ali drugače ukvarjajo z javnimi dejavnostmi in pooblastili, vodstven kader javnih zavodov, zasebniki, državna uprava in lokalne skupnosti kot tudi vsa zainteresirana javnost.
Konec prijav: Sreda, 05 December 2018 08:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 0 - Prostih mest: 100 - Zadetkov: 19 - Kotizacija: € 170,10+ddv
Prosto
Četrtek, 06 December 2018 09:00
PROTOKOLARNA PRAVILA ZA VRHUNSKA POSLOVNA SREČANJA , Ljubljana, 6. december 2018
POSLOVNI PROTOKOL je vrhunski razgiban seminar o poslovnem protokolu, kjer boste izvedeli vse, kar morate vedeti o sodobnem komuniciranju za uspeššen in učinkovit poslovni nastop. Posebnost tega seminarja je zasebno vodeno poslovno kosilo z razlago. Dosledno spoštovanje protokolarnih pravil je vaša osebna odličnost. In prav vaša osebna odličnost je vaša največja moč.
Konec prijav: Četrtek, 06 December 2018 09:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 0 - Prostih mest: 90 - Zadetkov: 96 - Kotizacija: € 251,10+ddv
Prosto
Petek, 07 December 2018 09:30
OBRAČUN POT. NALOGOV, DNEVNIC, BONITET IN AKTUALNO PRI DARILIH IN IZPLAČILIH OB NOVEM LETU-Ljubljana
Potni nalogi so v praksi površno izpolnjeni in brez popolnih prilog. Davčni inšpektorji zato zelo pogosto preverjajo upravičenost izplačil. Potne naloge, ki so napačno izpolnjeni, zato uvrstijo med davčno nepriznane odhodke in prejemek prekvalificirajo v drug prejemek iz delovnega razmerja.Kako je obdavčena božičnica, trinajsta plača, udeležba v dobičku? Kdaj se darilo zaposlenim šteje kot boniteta? Na seminarju bomo obravnavali tudi določbe Zakona o udeležbi delavcev pri dobičku in novosti v letu 2018 v Zakonu o dohodnini v zvezi z izključitvijo dela plače za poslovno uspešnost iz obdavčitve z dohodnino.
Konec prijav: Petek, 07 December 2018 09:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 0 - Prostih mest: 100 - Zadetkov: 2 - Kotizacija: € 125,10+ddv
Prosto
Torek, 11 December 2018 09:00
NAPREDOVANJE, OCENJEVANJE in NAGRAJEVANJE DELOVNE USPEŠNOSTI JAVNIH USLUŽBENCEV, Ljubljana, 11.12.
Na podlagi zbranih ocen, bo izvedeno preverjanje izpolnjevanja pogojev vsakega javnega uslužbenca za njegovo napredovanje. Zaposleni, ki izpolnjujejo pogoje, bodo na tej podlagi s 1. aprilom 2018 napredovali v višji plačni razred. Pravico do plače pa bodo pridobili na podlagi določb zakona, ki bo določal Interventne ukrepe za zaposlene v javnem sektorju. Najbolj pomembno je, da ste Vi v dosedanjih preverjanjih izpolnjevanja pogojev za napredovanje za zaposlene, v vašem proračunskem uporabniku naredili vse pravilno in tako, kot je določeno v zakonodaji in Interventni zakonodaji. Poznavanje zakonodaje s področja napredovanj ni pomembno samo ob izvajanju napredovanj v koledarskem letu, ampak tudi: ob prehajanju javnih uslužbencev k drugim delodajalcem v javnem sektorju; ob prerazporeditvah zaposlenih znotraj istega delodajalca; ob prehodu na bolj zahtevna delovna mesta pri istem proračunskem uporabniku. Na seminarju bodo predstavljene vse novosti za 2019.
Konec prijav: Torek, 11 December 2018 09:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 0 - Prostih mest: 200 - Zadetkov: 8 - Kotizacija: € 125,10+ddv
Prosto
Stran 1/2Začetek - Prejšnja - 1 2 - Naslednja - Konec1-10/14
Prosto Prijave na čakanju Prijava ni mogoča
 

Novice, dogodki, izobraževanje

Evropska unija