ja_mageia

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Nahajate se na: Naslovnica Dogodki
Dogodki
Vse kategorije
Tukaj so prikazani vsi dogodki v naši bazi.
Št. dogodkov  Iskanje: Kategorija:
Ponedeljek, 23 September 2019 10:00
PROTOKOLARNA PRAVILA ZA VRHUNSKA POSLOVNA SREČANJA IN OSEBNA ODLIČNOST z vodenim poslovnim kosilom
POSLOVNI PROTOKOL je vrhunski razgiban seminar o poslovnem protokolu, kjer boste izvedeli vse, kar morate vedeti o sodobnem komuniciranju za uspeššen in učinkovit poslovni nastop. Posebnost tega seminarja je zasebno vodeno poslovno kosilo z razlago gospe Ksenije Benedetti, šefinje Protokola Republike Slovenije. Dosledno spoštovanje protokolarnih pravil je vaša osebna odličnost. In prav vaša osebna odličnost je vaša največja moč.
Konec prijav: Ponedeljek, 23 September 2019 09:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 3 - Prostih mest: 87 - Zadetkov: 173 - Kotizacija: € 195,30+ddv
Prosto
Torek, 01 Oktober 2019 09:30
DOHODKI IZ DELOVNEGA RAZMERJA S POUDARKOM NA OBRAČUNU IN IZPLAČILU POTNIH NALOGOV, Maribor
Potni nalogi so v praksi površno izpolnjeni in brez popolnih prilog. Davčni inšpektorji zato zelo pogosto preverjajo upravičenost izplačil. Potne naloge, ki so napačno izpolnjeni, zato uvrstijo med davčno nepriznane odhodke in prejemek prekvalificirajo v drug prejemek iz delovnega razmerja.
Konec prijav: Torek, 01 Oktober 2019 09:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 3 - Prostih mest: 97 - Zadetkov: 66 - Kotizacija: € 139,00
Prosto
Četrtek, 03 Oktober 2019 09:30
UPRAVLJANJE IN REŠEVANJE KONFLIKTOV NA DELOVNEM MESTU
Uspešnost poslovanja je danes pogosto povezana z ustreznim odnosom in ravnanjem s strankami, klienti, uporabniki. Odličen in profesionalen odnos do strank, klientov, uporabnikov je ena od najpomembnejših konkurenčnih prednosti podjetja. Vsi ljudje se kdaj znajdemo v situacijah, ki jih zaznavamo kot stresne, ogrožujoče ali negotove. Zgodi se tudi, da se srečujemo z osebami, ki z nami neprimerno komunicirajo. V takšnih situacijah postanemo nezadovoljni in nerazpoloženi, kar pa posledično lahko vpliva tudi na naš odnos do drugih ljudi. Ohranitev profesionalnega odnosa je lahko v takšnih situacijah precej velik izziv - kako ohraniti mirno kri, spoštljivo komunicirati in se odzvati tako, da se nastale težave razrešijo čim bolj primerno?
Konec prijav: Četrtek, 03 Oktober 2019 09:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 0 - Prostih mest: 90 - Zadetkov: 14 - Kotizacija: € 199,20
Prosto
Četrtek, 03 Oktober 2019 09:30
DOHODKI IZ DELOVNEGA RAZMERJA S POUDARKOM NA OBRAČUNU IN IZPLAČILU POTNIH NALOGOV, Ljubljana
Potni nalogi so v praksi površno izpolnjeni in brez popolnih prilog. Davčni inšpektorji zato zelo pogosto preverjajo upravičenost izplačil. Potne naloge, ki so napačno izpolnjeni, zato uvrstijo med davčno nepriznane odhodke in prejemek prekvalificirajo v drug prejemek iz delovnega razmerja.
Konec prijav: Četrtek, 03 Oktober 2019 09:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 5 - Prostih mest: 95 - Zadetkov: 19 - Kotizacija: € 139,00
Prosto
Sreda, 09 Oktober 2019 10:00
JESENSKI DNEVI POSLOVNIH SEKRETARK IN SEKRETARJEV, Bled, 9. in 10. oktober 2019
Vsi se zelo dobro zavedamo pomembnosti dela poslovnih sekretark in sekretarjev, ki danes predstavljajo nepogrešljiv del skoraj vsakega direktorja in organizacije. Poslovni sekretarji predstavljajo prvo ogledalo in stik s podjetjem, zato je odličnost pri njihovem delu ključnega pomena za celotno poslovanje organizacije. Odličnost poslovanja vsakega poslovnega sekretarja se kaže v uspešnem prilagajanju na novosti in spremembe, ki se kažejo tudi kot posledica nepredvidljivih dogodkov. Zaradi vplivov gospodarske krize postajajo ljudje manj občutljivi za mobing, pritiski pa se z izgovarjanjem na krizo dodatno povečujejo. Ravno zaradi izpostavljenosti mnogim stresnim situacijam in pritiskom, mora imeti poslovni sekretar dobre psihofizične sposobnosti, ki so v dinamičnem in kompleksnem delovnem okolju nujno potrebne. S konferenco želimo ponuditi široko in poglobljeno strokovno-teoretično in praktično uporabno znanje za uspešno delo in razvoj poklicne kariere poslovnih sekretark in sekretarjev.
Konec prijav: Torek, 08 Oktober 2019 10:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 2 - Prostih mest: 498 - Zadetkov: 250
Prosto
Sreda, 16 Oktober 2019 09:00
NAPREDOVANJE, OCENJEVANJE in NAGRAJEVANJE DELOVNE USPEŠNOSTI JAVNIH USLUŽBENCEV,Ljubljana,16.10.2019
Na podlagi zbranih ocen, bo izvedeno preverjanje izpolnjevanja pogojev vsakega javnega uslužbenca za njegovo napredovanje. Na seminarju bodo predstavljene vse novosti za leto 2020.
Konec prijav: Sreda, 16 Oktober 2019 09:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 0 - Prostih mest: 200 - Zadetkov: 1 - Kotizacija: € 126,65+ddv
Prosto
Četrtek, 17 Oktober 2019 09:00
PASTI JAVNEGA NAROČANJA Z AKTUALNIMI SPREMEMBAMI ZAKONODAJE
Naloga javnih naročil je, da prispevajo h gospodarski rasti ter vzpostavitvi trajnostnega in bolj vključujočega modela gospodarskega razvoja. Področje javnih naročil so na evropski ravni urejala pravila iz leta 2004, le-ta pa je bilo treba zaradi gospodarskega, socialnega in političnega razvoja ter trenutnih proračunskih omejitev prenoviti, jih poenostaviti in izboljšati njihovo učinkovitost tako za naročnike kot podjetja. Direktiva 2014/24/EU, ki ureja javno naročanje in Direktiva 2014/25/EU, ki ureja javno naročanje na infrastrukturnem področju, vsebujeta podobne rešitve, zato sta bili v slovenski pravni red preneseni z enim zakonom ( ZJN-3 ), ki je začel veljati 1.4.2016. Seminar je namenjen vsem strokovnjakom, ki se ukvarjajo s področjem javnega naročanja, tako v državni upravi kot na nivoju lokalne skupnosti, javnim podjetjem, javnim agencijam, javnim zavodom, javnim skladom, gospodarskim javnim službam, koncesionarjem, vsem ponudnikom, ki kot aktivni subjekti vstopajo v pravna razmerja na področju javnih naročil, svetovalcem na področju javne uprave in javnih naročil ter študentom, predvsem pa širši množici, ki se ukvarja z problemi javnega naročanja.
Konec prijav: Četrtek, 17 Oktober 2019 08:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 0 - Prostih mest: 100 - Zadetkov: 4 - Kotizacija: € 159,20+DDV
Prosto
Četrtek, 14 November 2019 09:00
KONFERENCA RFD 2019
Konferenca RFD se bo odvijala 14. novembra 2019 na Bledu, Hotel Astoria Z nami bodo ugledni gostje in predavatelji.
Konec prijav: Četrtek, 14 November 2019 07:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 0 - Prostih mest: 200 - Zadetkov: 22
Prosto
Prosto Prijave na čakanju Prijava ni mogoča
 

Novice, dogodki, izobraževanje

Evropska unija