ja_mageia

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Nahajate se na: Naslovnica Izobraževanja Dogodki
Dogodki
Vse kategorije
Tukaj so prikazani vsi dogodki v naši bazi.
Št. dogodkov  Iskanje: Kategorija:
Sreda, 20 December 2017 09:00
KONFERENCA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN DAVČNIKOV
DOBRO SE PRIPRAVITE NA LETO IZZIVOV 2018.
Konec prijav: Sreda, 20 December 2017 09:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 2 - Prostih mest: 498 - Zadetkov: 97 - Kotizacija: € 233+22%DDV
Prosto
Ponedeljek, 08 Januar 2018 09:30
IZDELAVA LETNEGA POROČILA in DAVČNI OBRAČUN ZA LETO 2017 ZA JAVNI SEKTOR, Maribor
Na seminarju bo predstavljena celovita problematika izdelave zaključnega računa za leto 2017 za javni sektor. Poudarek bo na pripravi in izvedbi popisa, vsebini izkazov bilance stanja, izkaza prihodkov in odhodkov ter pojasnil k računovodskim izkazom uporabnikov enotnega kontnega načrta. Predstavljen bo davčni obračun, sestavljen na podlagi vsebine veljavnih davčnih predpisov in možnosti zniževanja davčne osnove. Predstavljen bo tudi povzetek važnejših predpisov za pravne osebe javnega prava na računovodsko - finančnem področju in njihova uporaba v praksi. Na seminarju boste prejeli veliko praktičnih napotkov za delo.
Konec prijav: Ponedeljek, 08 Januar 2018 08:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 3 - Prostih mest: 97 - Zadetkov: 32 - Kotizacija: € 125,10
Prosto
Četrtek, 01 Februar 2018 09:30
IZDELAVA LETNEGA POROČILA za leto 2017 ZA SINDIKATE in DAVČNE NOVOSTI, Ljubljana
Osnovno vodilo seminarja bo problematika priprave in sestave letnega poročila za sindikate za leto 2016. Poznavanje računovodskih predpisov in davčne zakonodaje je nujno za pravilno sestavo letnega poročila. Dotaknili se bomo tudi praktičnih rešitev, ki so v povezavi s pripravo ustreznih knjigovodskih evidenc, potrebnih za sestavo zaključnega računa, gotovinskega poslovanja in drugih področij, ki pomembno vplivajo na prikazane podatke v sestavljenem zaključnem računu.
Konec prijav: Četrtek, 01 Februar 2018 09:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 0 - Prostih mest: 100 - Zadetkov: 14 - Kotizacija: € 108+ddv
Prosto
Ponedeljek, 05 Februar 2018 09:30
LETNO POROČILO ZA LETO 2017 ZA DRUŠTVA, ZVEZE DRUŠTEV in SINDIKATE,Maribor
Vabimo vas na enodnevni posvet, kjer bomo predstavili novosti, ki se nanašajo na poslovanje društev, ki opravljajo nepridobitno in pridobitno dejavnost ter invalidske organizacije. Novosti, ki jih bomo predstavili na posvetu, se nanašajo na predložitev letnih poročil, ki jih morajo društva, humanitarne in invalidske organizacije predložiti do 31. marca 2018 leta. Opozorili vas bomo tudi na rok za oddajo letnih poročil, ki velja za tista društva, katerih računovodske izkaze mora revidirati revizor pred sprejetjem letnega poročila. Letno poročilo mora pred obravnavo na zboru članov pregledati nadzorni organ društva.Zakon o društvih določa, da mora društvo zagotavljati podatke o svojem finančnem in materialnem poslovanju na način in v obliki, ki ju določi s temeljnim aktom. To določilo pomeni, da mora društvo sprejeti ustrezne akte, ki urejajo finančno področje in računovodstvo.Društvo mora zagotavljati podatke o poslovanju na način, da se uresničujejo nameni in cilji društva. Vse prihodke, ki jih bo društvo doseglo iz pridobitne dejavnosti, mora voditi in izkazovati ločeno. Opozorili vas bomo tudi na pogoje, ki jih mora izpolnjevati društvo za opravljanje pridobitne dejavnosti. Seznanili vas bomo z vsemi spremembami in dopolnitvami predpisov, tako da bo Letno poročilo pripravljeno v skladu z zakoni in pravili računovodske stroke ter predstavili davčne novosti v letu 2018.
Konec prijav: Ponedeljek, 05 Februar 2018 09:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 3 - Prostih mest: 297 - Zadetkov: 26 - Kotizacija: € 98,10+ddv
Prosto
Torek, 06 Februar 2018 09:30
LETNO POROČILO ZA LETO 2017 ZA DRUŠTVA, ZVEZE DRUŠTEV in SINDIKATE,Ljubljana
Vabimo vas na enodnevni posvet, kjer bomo predstavili novosti, ki se nanašajo na poslovanje društev, ki opravljajo nepridobitno in pridobitno dejavnost ter invalidske organizacije. Novosti, ki jih bomo predstavili na posvetu, se nanašajo na predložitev letnih poročil, ki jih morajo društva, humanitarne in invalidske organizacije predložiti do 31. marca 2018 leta. Opozorili vas bomo tudi na rok za oddajo letnih poročil, ki velja za tista društva, katerih računovodske izkaze mora revidirati revizor pred sprejetjem letnega poročila. Letno poročilo mora pred obravnavo na zboru članov pregledati nadzorni organ društva.Zakon o društvih določa, da mora društvo zagotavljati podatke o svojem finančnem in materialnem poslovanju na način in v obliki, ki ju določi s temeljnim aktom. To določilo pomeni, da mora društvo sprejeti ustrezne akte, ki urejajo finančno področje in računovodstvo.Društvo mora zagotavljati podatke o poslovanju na način, da se uresničujejo nameni in cilji društva. Vse prihodke, ki jih bo društvo doseglo iz pridobitne dejavnosti, mora voditi in izkazovati ločeno. Opozorili vas bomo tudi na pogoje, ki jih mora izpolnjevati društvo za opravljanje pridobitne dejavnosti. Seznanili vas bomo z vsemi spremembami in dopolnitvami predpisov, tako da bo Letno poročilo pripravljeno v skladu z zakoni in pravili računovodske stroke ter predstavili davčne novosti v letu 2018.
Konec prijav: Torek, 06 Februar 2018 09:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 0 - Prostih mest: 300 - Zadetkov: 4 - Kotizacija: € 98,10+ddv
Prosto
Prosto Prijave na čakanju Prijava ni mogoča
 

Novice, dogodki, izobraževanje

Evropska unija