ja_mageia

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Nahajate se na: Naslovnica Izobraževanja Dogodki
Dogodki
Vse kategorije
Tukaj so prikazani vsi dogodki v naši bazi.
Št. dogodkov  Iskanje: Kategorija:
Četrtek, 22 Februar 2018 09:00
NAPREDOVANJE, OCENJEVANJE in NAGRAJEVANJE DELOVNE USPEŠNOSTI JAVNIH USLUŽBENCEV, Ljubljana, 22.02.
Vladi in sindikatom se je uspelo dogovoriti, kako se bodo v prihodnjih dveh letih sproščali varčevalni ukrepi. Ohranili so socialni dialog, ki je osnova za uspešen razvoj družbe kot celote pa tudi osnova za poštevo in dogovorno oblikovanje razmer dela v javnem sektorju. Javni uslužbenci bodo v letu 2017 napredovali, tako na delovnem mestu, kot tudi na delovnih mestih, kjer je mogoče pridobiti naziv ali višji naziv, tudi v nazive. Tudi v letu 2018 bo potrebno izvesti ocenjevanje in seznaniti z oceno okoli 160.000 javnih uslužbencev. Na podlagi zbranih ocen, bo izvedeno preverjanje izpolnjevanja pogojev vsakega javnega uslužbenca za njegovo napredovanje. Zaposleni, ki izpolnjujejo pogoje, bodo na tej podlagi s 1. aprilom 2018 napredovali v višji plačni razred. Pravico do plače pa bodo pridobili na podlagi določb zakona, ki bo določal Interventne ukrepe za zaposlene v javnem sektorju. Najbolj pomembno je, da ste Vi v dosedanjih preverjanjih izpolnjevanja pogojev za napredovanje za zaposlene, v vašem proračunskem uporabniku naredili vse pravilno in tako, kot je določeno v zakonodaji in Interventni zakonodaji. Poznavanje zakonodaje s področja napredovanj ni pomembno samo ob izvajanju napredovanj v koledarskem letu, ampak tudi: ob prehajanju javnih uslužbencev k drugim delodajalcem v javnem sektorju; ob prerazporeditvah zaposlenih znotraj istega delodajalca; ob prehodu na bolj zahtevna delovna mesta pri istem proračunskem uporabniku. Na seminarju bodo predstavljene vse novosti za 2018.
Konec prijav: Četrtek, 22 Februar 2018 09:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 11 - Prostih mest: 189 - Zadetkov: 56 - Kotizacija: € 125,10+ddv
Prosto
Četrtek, 01 Marec 2018 09:30
AKTUALNE DAVČNE NOVOSTI V LETU 2018, Ljubljana, 1.marec 2018
V letu 2018 se nam obeta kar nekaj novosti, ki vplivajo na obdavčitve normiranca, obračun plač, refundacije bolniške odsotnosti, pristojnosti delovnega inšpektorja, obračun DDV … Kako se pripraviti na spremembe in kakšne novosti nam prinaša leto 2018 na področju obdavčitev, vam bosta na seminarju pojasnili Biserka Šubelj, univ.dipl.ekon., davčna svetovalka in dr.Lidija Robnik
Konec prijav: Četrtek, 01 Marec 2018 09:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 4 - Prostih mest: 116 - Zadetkov: 34 - Kotizacija: € 117€+ddv
Prosto
Ponedeljek, 05 Marec 2018 09:30
LETNO POROČILO ZA LETO 2017 ZA DRUŠTVA, ZVEZE DRUŠTEV,Ljubljana
Vabimo vas na enodnevni posvet, kjer bomo predstavili novosti, ki se nanašajo na poslovanje društev, ki opravljajo nepridobitno in pridobitno dejavnost ter invalidske organizacije. Novosti, ki jih bomo predstavili na posvetu, se nanašajo na predložitev letnih poročil, ki jih morajo društva, humanitarne in invalidske organizacije predložiti do 31. marca 2018 leta. Opozorili vas bomo tudi na rok za oddajo letnih poročil, ki velja za tista društva, katerih računovodske izkaze mora revidirati revizor pred sprejetjem letnega poročila. Letno poročilo mora pred obravnavo na zboru članov pregledati nadzorni organ društva.Zakon o društvih določa, da mora društvo zagotavljati podatke o svojem finančnem in materialnem poslovanju na način in v obliki, ki ju določi s temeljnim aktom. To določilo pomeni, da mora društvo sprejeti ustrezne akte, ki urejajo finančno področje in računovodstvo.Društvo mora zagotavljati podatke o poslovanju na način, da se uresničujejo nameni in cilji društva. Vse prihodke, ki jih bo društvo doseglo iz pridobitne dejavnosti, mora voditi in izkazovati ločeno. Opozorili vas bomo tudi na pogoje, ki jih mora izpolnjevati društvo za opravljanje pridobitne dejavnosti. Seznanili vas bomo z vsemi spremembami in dopolnitvami predpisov, tako da bo Letno poročilo pripravljeno v skladu z zakoni in pravili računovodske stroke ter predstavili davčne novosti v letu 2018.
Konec prijav: Ponedeljek, 05 Marec 2018 09:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 1 - Prostih mest: 299 - Zadetkov: 13 - Kotizacija: € 98,10+ddv
Prosto
Sreda, 07 Marec 2018 10:00
PROTOKOLARNA PRAVILA ZA VRHUNSKA POSLOVNA SREČANJA IN OSEBNA ODLIČNOST z vodenim poslovnim kosilom
POSLOVNI PROTOKOL je vrhunski razgiban seminar o poslovnem protokolu, kjer boste izvedeli vse, kar morate vedeti o sodobnem komuniciranju za uspeššen in učinkovit poslovni nastop. Posebnost tega seminarja je zasebno vodeno poslovno kosilo z razlago gospe Ksenije Benedetti, šefinje Protokola Republike Slovenije. Dosledno spoštovanje protokolarnih pravil je vaša osebna odličnost. In prav vaša osebna odličnost je vaša največja moč.
Konec prijav: Sreda, 07 Marec 2018 09:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 8 - Prostih mest: 82 - Zadetkov: 52 - Kotizacija: € 251,10+ddv
Prosto
Prosto Prijave na čakanju Prijava ni mogoča
 

Novice, dogodki, izobraževanje

Evropska unija