ja_mageia

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Nahajate se na: Naslovnica Izobraževanja Dogodki
Dogodki
Vse kategorije
Tukaj so prikazani vsi dogodki v naši bazi.
Št. dogodkov  Iskanje: Kategorija:
Stran 1/2Začetek - Prejšnja - 1 2 - Naslednja - Konec1-10/19
Četrtek, 24 Januar 2019 09:30
PROBLEMATIKA OBRAČUNA IN IZPLAČILA POTNIH NALOGOV, DNEVNIC IN BONITET - novosti 2019
Potni nalogi so v praksi površno izpolnjeni in brez popolnih prilog. Davčni inšpektorji zato zelo pogosto preverjajo upravičenost izplačil. Potne naloge, ki so napačno izpolnjeni, zato uvrstijo med davčno nepriznane odhodke in prejemek prekvalificirajo v drug prejemek iz delovnega razmerja.
Konec prijav: Četrtek, 24 Januar 2019 09:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 16 - Prostih mest: 84 - Zadetkov: 232 - Kotizacija: € 125,10+ddv
Prosto
Ponedeljek, 28 Januar 2019 09:30
IZDELAVA LETNEGA POROČILA IN DAVČNI OBRAČUN ZA LETO 2018 ZA DRUŠTVA in SINDIKATE, LJUBLJANA
Vabimo vas na enodnevni posvet, kjer bomo predstavili novosti, ki se nanašajo na poslovanje društev, ki opravljajo nepridobitno in pridobitno dejavnost ter invalidske organizacije. Novosti, ki jih bomo predstavili na posvetu, se nanašajo na predložitev letnih poročil, ki jih morajo društva, humanitarne in invalidske organizacije predložiti do 31. marca 2019 leta.
Konec prijav: Ponedeljek, 28 Januar 2019 09:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 9 - Prostih mest: 291 - Zadetkov: 135 - Kotizacija: € 87,20+ddv
Prosto
Sreda, 30 Januar 2019 09:30
FINANČNO POSLOVANJE SINDIKATOV IN IZDELAVA LETNEGA POROČILA TER DAVČNI OBRAČUN ZA L.2018 , LJUBLJANA
Osnovno vodilo seminarja bo problematika priprave in sestave letnega poročila za sindikate za leto 2018. Poznavanje računovodskih predpisov in davčne zakonodaje je nujno za pravilno sestavo letnega poročila. Dotaknili se bomo tudi praktičnih rešitev, ki so v povezavi s pripravo ustreznih knjigovodskih evidenc, potrebnih za sestavo zaključnega računa, gotovinskega poslovanja in drugih področij, ki pomembno vplivajo na prikazane podatke v sestavljenem zaključnem računu.
Konec prijav: Sreda, 30 Januar 2019 09:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 4 - Prostih mest: 96 - Zadetkov: 390 - Kotizacija: € 87,20€+ddv
Prosto
Ponedeljek, 04 Februar 2019 09:30
IZDELAVA LETNEGA POROČILA IN DAVČNI OBRAČUN 2018 ZA DRUŠTVA in SINDIKATE,MARIBOR
Vabimo vas na enodnevni posvet, kjer bomo predstavili novosti, ki se nanašajo na poslovanje društev, ki opravljajo nepridobitno in pridobitno dejavnost ter invalidske organizacije. Novosti, ki jih bomo predstavili na posvetu, se nanašajo na predložitev letnih poročil, ki jih morajo društva, humanitarne in invalidske organizacije predložiti do 31. marca 2019 leta.
Konec prijav: Ponedeljek, 04 Februar 2019 09:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 0 - Prostih mest: 300 - Zadetkov: 67 - Kotizacija: € 87,20+ddv
Prosto
Torek, 12 Februar 2019 09:00
NAPREDOVANJE, OCENJEVANJE in NAGRAJEVANJE DELOVNE USPEŠNOSTI JAVNIH USLUŽBENCEV,Ljubljana,12.2.2019
Na podlagi zbranih ocen, bo izvedeno preverjanje izpolnjevanja pogojev vsakega javnega uslužbenca za njegovo napredovanje. Na seminarju bodo predstavljene vse novosti za leto 2019.
Konec prijav: Torek, 12 Februar 2019 09:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 0 - Prostih mest: 200 - Zadetkov: 43 - Kotizacija: € 125,10+ddv
Prosto
Torek, 12 Februar 2019 09:00
REŠEVANJE KONFLIKTOV NA DELOVNEM MESTU - UČINKOVITA KOMUNIKACIJA V TEŽAVNIH SITUACIJAH
Uspešnost poslovanja je danes prav gotovo povezana z ustreznim odnosom in ravnanjem s strankami, klienti, uporabniki. Odličen in profesionalen odnos do strank, klientov, uporabnikov je ena od najpomembnejših konkurenčnih prednosti podjetja. Vsi ljudje se kdaj znajdemo v situacijah, ki jih zaznavamo kot stresne, ogrožujoče ali negotove. Zgodi se tudi, da se srečujemo z osebami, ki z nami neprimerno komunicirajo. V takšnih situacijah postanemo nezadovoljni in nerazpoloženi, kar pa posledično lahko vpliva tudi na naš odnos do drugih ljudi. Ohranitev profesionalnega odnosa je lahko v takšnih situacijah precej velik izziv - kako ohraniti mirno kri, spoštljivo komunicirati in se odzvati tako, da se nastale težave razrešijo čim bolj primerno?
Konec prijav: Torek, 12 Februar 2019 09:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 1 - Prostih mest: 89 - Zadetkov: 87 - Kotizacija: € 237,15+ddv
Prosto
Petek, 15 Februar 2019 09:00
JAVNO ZASEBNO PARTNERSTVO V PRAKSI-Prednosti javnega in koristi zasebnega sektorja
Ekonomsko gledano se javno-zasebno partnerstvo manifestira v oblikah projektnega financiranja. Cilj posvetovanja je preko predavanja in delavnice predstaviti, vplive javno zasebnega partnerstva na javni in zasebni sektor, predvsem pa predstaviti koristi in pasti JZP. Posameznik bo preko izvedbe predavanja zasledoval tako spoznavne (informativne) kot tudi dejanske cilje. Tako bo v celoti spoznal delovanje JZP tako na pravnem, ekonomskem in finančnem področju. Predstavljene bodo tudi dobre prakse ne samo na področju Slovenije pač pa tudi v EU in svetu. Preko delavnice pa bodo slušatelji aktivno sodelovali pri kreiranju fiktivnega primera JZP. Potencialni slušatelji posvetovanja bi bili predvsem vsi, ki se tako ali drugače ukvarjajo z javnimi dejavnostmi in pooblastili, vodstven kader javnih zavodov, zasebniki, državna uprava in lokalne skupnosti kot tudi vsa zainteresirana javnost.
Konec prijav: Petek, 15 Februar 2019 08:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 1 - Prostih mest: 99 - Zadetkov: 81 - Kotizacija: € 160,65+ddv
Prosto
Petek, 15 Februar 2019 09:30
OBRACUN PLAČ IN POVRAČIL STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM TER IZPLAČIL DRUGIH PREJ. V JS, MB, 15.02.2019
Na seminarju bo predstavljena celotna veljavna zakonodaja na tem področju iz računovodskega vidika. Seminar je namenjen vodjem in drugim osebam, ki se strokovno ukvarjajo s problematiko plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju. Posebej velja izpostaviti, da bo vsebina izvajanja seminarja prilagojena tako zahtevnejšim temam, kot temeljnim pojmom in pravilom delovanja sistema delovnih razmerjih v tej zvezi. Ob celovitem pregledu posameznih vsebinskih sklopov urejanja plač in drugih stroškov dela, bo dovolj prostora tudi za predstavitev vseh novosti in najaktualnejših tekočih zadev v zvezi z ukrepi na področju plač in drugih stroškov dela. Veseli bomo vaših vprašanj.
Konec prijav: Petek, 15 Februar 2019 09:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 0 - Prostih mest: 200 - Zadetkov: 10 - Kotizacija: € 130,50+DDV
Prosto
Četrtek, 21 Februar 2019 09:30
IZDELAVA LETNEGA POROČILA IN DAVČNI OBRAČUN ZA LETO 2018 ZA DRUŠTVA in SINDIKATE, LJUBLJANA
Vabimo vas na enodnevni posvet, kjer bomo predstavili novosti, ki se nanašajo na poslovanje društev, ki opravljajo nepridobitno in pridobitno dejavnost ter invalidske organizacije. Novosti, ki jih bomo predstavili na posvetu, se nanašajo na predložitev letnih poročil, ki jih morajo društva, humanitarne in invalidske organizacije predložiti do 31. marca 2019 leta.
Konec prijav: Četrtek, 21 Februar 2019 09:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 0 - Prostih mest: 300 - Zadetkov: 0 - Kotizacija: € 98,10€+ddv
Prosto
Torek, 26 Februar 2019 09:30
PROBLEMATIKA OBRAČUNA IN IZPLAČILA POTNIH NALOGOV, DNEVNIC IN BONITET - novosti 2019
Potni nalogi so v praksi površno izpolnjeni in brez popolnih prilog. Davčni inšpektorji zato zelo pogosto preverjajo upravičenost izplačil. Potne naloge, ki so napačno izpolnjeni, zato uvrstijo med davčno nepriznane odhodke in prejemek prekvalificirajo v drug prejemek iz delovnega razmerja.
Konec prijav: Torek, 26 Februar 2019 09:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 0 - Prostih mest: 100 - Zadetkov: 5 - Kotizacija: € 125,10+ddv
Prosto
Stran 1/2Začetek - Prejšnja - 1 2 - Naslednja - Konec1-10/19
Prosto Prijave na čakanju Prijava ni mogoča
 

Novice, dogodki, izobraževanje

Evropska unija