ja_mageia

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Nahajate se na: Naslovnica Izobraževanja Dogodki
Dogodki
Vse kategorije
Tukaj so prikazani vsi dogodki v naši bazi.
Št. dogodkov  Iskanje: Kategorija:
Petek, 03 April 2020 09:00
PAKET INTERVENTNIH UKREPOV ZA POMOČ GOSPODARSTVU IN PREBIVALSTVU OB IZBRUHU KORONA VIRUSA COVID 19
Novi zakon bo v celoti nadomesti Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov, ki bi naj začel veljati 29. marca. Sprejet pa naj bi bil po zelo skrajšanem postopku, predvidoma v tem tednu. Vsi ukrepi, ki jih zakon predvideva, bodo pričeli veljati po uveljavitvi zakona in bodo veljali dva meseca – to je do 31. maja 2020, z možnostjo podaljšanja. Predsednik vlade je pozval vse delodajalce in ostale, ki se zaradi posledic epidemije odločajo o sprejemanju ukrepov čakanja na delo, odpuščanja zaposlenih ali zapiranja podjetij oz. dejavnosti, da z ukrepi počakajo do sprejetja zakona in izkoristijo možnosti, ki jih bo za rešitve gospodarstva predvidela vlada. Predvideni ključni ukrepi bodo: • nova ureditev sofinanciranja delavcev na čakanju in njihovih prispevkov za obdobje dveh mesecev, do 31. maja (z možnostjo podaljšanja). V tem času bo prispevke zaposlenih na čakanju krila država, pravice zavarovancev ostajajo; • nadomestila za pokojninsko blagajno delavcev, ki delajo, krije zdravstvena zavarovalnica in ne več delodajalec; • status delavcev, ki na delo ne morejo zaradi višje sile (zaradi varstva otrok ali nezmožnosti prihoda na delo) se bo izenačil s statusom delavcev na čakanju; • vzpostavitev sistem dodatkov za nevarno delo in dodatne obremenitve za izpostavljene delavce v razponu od 10 do 200 % plače; • delavcem, ki bodo izgubili delo, pripada nadomestilo za brezposelnost takoj naslednji mesec, konkretna upravičenost se bo ugotavljala kasneje; • samozaposleni bodo preko elektronske aplikacije morali razglasiti prizadetost zaradi krize. Na tej podlagi bodo upravičeni do mesečnega temeljnega dohodka v višini 70 % minimalne plače. Prispevke bo za to obdobje poravnala država; • za ohranjanje likvidnosti družb se bo vzpostavila garancijska shema, ki bo omogočala odkup terjatev slovenskih podjetij; • zamrzne se plačilo davkov, plačilni roki za plačila zasebnim podjetjem se skrajšajo na osem dni.
Konec prijav: Petek, 03 April 2020 08:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 1 - Prostih mest: 499 - Zadetkov: 45 - Kotizacija: € 39
Prosto
Torek, 07 April 2020 09:00
DAVČNI IN FINANČNI UKREPI ZA ZMANJŠANJE NEGATIVNIH UČINKOV KORONA KRIZE,7.april 2020,spletni seminar
V sredo 1.4.2020 bo sprejet »krovni« zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP). Vsi ukrepi, ki jih zakon predvideva, bodo pričeli veljati po uveljavitvi zakona in bodo veljali dva meseca – to je do 31. maja 2020, z možnostjo podaljšanja. Predsednik vlade je pozval vse delodajalce in ostale, ki se zaradi posledic epidemije odločajo o sprejemanju ukrepov čakanja na delo, odpuščanja zaposlenih ali zapiranja podjetij oz. dejavnosti, da z ukrepi počakajo do sprejetja zakona in izkoristijo možnosti, ki jih bo za rešitve gospodarstva predvidela vlada.
Konec prijav: Torek, 07 April 2020 08:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 0 - Prostih mest: 500 - Zadetkov: 6 - Kotizacija: € 39
Prosto
Sreda, 15 April 2020 09:30
NOVOSTI OBRACUNA PLAČ IN POVRAČIL STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM TER IZPLAČIL DRUGIH PREJ. V JS, Ljubljana
Seminar je namenjen vodjem in drugim osebam, ki se strokovno ukvarjajo s problematiko plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju. Ob celovitem pregledu posameznih vsebinskih sklopov urejanja plač in drugih stroškov dela, bomo predstavili vse novosti in najaktualnejše tekoče zadeve v zvezi z ukrepi na področju plač in drugih stroškov dela.
Konec prijav: Sreda, 15 April 2020 09:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 1 - Prostih mest: 199 - Zadetkov: 64
Prosto
Sreda, 15 April 2020 09:30
NOVOSTI OBRACUNA PLAČ IN POVRAČIL STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM TER IZPLAČIL DRUGIH PREJ. V JS, Ljubljana
Seminar je namenjen vodjem in drugim osebam, ki se strokovno ukvarjajo s problematiko plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju. Ob celovitem pregledu posameznih vsebinskih sklopov urejanja plač in drugih stroškov dela, bomo predstavili vse novosti in najaktualnejše tekoče zadeve v zvezi z ukrepi na področju plač in drugih stroškov dela.
Konec prijav: Sreda, 15 April 2020 09:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 0 - Prostih mest: 200 - Zadetkov: 12
Prosto
Ponedeljek, 20 April 2020 09:30
DOHODKI IZ DELOVNEGA RAZMERJA S POUDARKOM NA OBRAČUNU IN IZPLAČILU POTNIH NALOGOV, Ljubljana, 25.mar
Predstavljene bodo novosti na področju dohodkov iz delovnega razmerja s poudarkom na obračunu in izplačilu potnih nalogov, regresa za letni dopust, dnevnic in bonitet. Potni nalogi so v praksi površno izpolnjeni in brez popolnih prilog. Davčni inšpektorji zato zelo pogosto preverjajo upravičenost izplačil. Potne naloge, ki so napačno izpolnjeni, zato uvrstijo med davčno nepriznane odhodke in prejemek prekvalificirajo v drug prejemek iz delovnega razmerja.
Konec prijav: Ponedeljek, 20 April 2020 09:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 1 - Prostih mest: 99 - Zadetkov: 43 - Kotizacija: € 139,00
Prosto
Torek, 21 April 2020 09:00
NOVOSTI JAVNEGA NAROČANJA S POUDARKOM NA POGODBI ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA
Pogodbe v okviru javnih naročil so običajno zapletene in se sklepajo za daljša časovna obdobja, poleg tega pa na njih vplivajo tudi različne spremembe v zakonodaji, zato je že vnaprej treba upoštevati mehanizme in instrumente za učinkovito upravljanje sprememb v pogodbeni sferi javnega naročanja. Sistematično upravljanje pogodb javnega naročanja lahko povzroči precejšnje prihranke v stroških in tudi v času ter vodi v večjo učinkovitost procesa javnega naročanja. Spreminjanje obstoječih pogodb povečuje tveganje izkrivljanja konkurence in diskriminacijo preostalih ponudnikov, ki so se prijavili na javno naročilo, zato je izjemnega pomena , da naročnik zagotavlja, da bodo pogoji in zahteve v pogodbenih določilih realizirani, kar je naloga pogodbenega managementa v javnem naročanju. Na seminarju bo predavatelj mag. Matjaž Kovač, ki se že dolga leta ukvarja z najzahtevnejšimi javnimi naročili, predstavil sistem upravljanja pogodb v primerih dinamičnih, razvijajočih trgov in s tem možnosti za doseganje ekonomičnosti in gospodarnosti pri javnem naročanju. Pridobili boste znanje o tem kako se izogniti ponovitvam razpisov in vsem pravnim težavam, ko naročnik in izvajalec že izvajata predmet javnega naročila ter dobili vpogled v primere dobre prakse upravljanja s pogodbami pri javnem naročanju.
Konec prijav: Torek, 21 April 2020 08:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 0 - Prostih mest: 100 - Zadetkov: 49
Prosto
Torek, 21 April 2020 09:00
NOVA POKOJNINSKA REFORMA
V letu 2020 je v sistemu pokojninskega in invalidskega zavarovanja predvidenih precej sprememb, ki jih je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pripravilo s ciljem izboljšati položaj bodočih upokojencev. Medtem ko v celoti potečejo prehodna obdobja, v katerih sta se dvigovali pokojninska doba in starost za starostno upokojitev in bodo tako za ženske kot za moške v celoti veljali pogoji po ZPIZ-2, pa je bila 29. 11. 2019 v Državnem zboru sprejeta novela Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2G), ki vsebuje kar nekaj določb, ki bodo pozitivno vplivale na posameznike, ki bodo uveljavljali pravice iz tega zavarovanja.
Konec prijav: Torek, 21 April 2020 08:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 0 - Prostih mest: 200 - Zadetkov: 11
Prosto
Torek, 12 Maj 2020 10:00
POMLADANSKI DNEVI POSLOVNIH SEKRETARK IN SEKRETARJEV 2020, Portorož, 12. in 13.maj 2020
Ljudje vse življenje igramo vloge. Vsaka vloga ima svoja pravila obnašanja in vedenja v povezavi z etičnimi in moralnimi načeli. Vloge vsak dan odigramo v poslovnem življenju, tj. vloga direktorja, vloga vodje, vloga tajnice… Ki pa so opredeljene s poslovnimi akti. Kako bo to vlogo posameznik odigral, pa je odvisno od njegovih lastnosti, sposobnosti, vrednot, motivacije, izobrazbe in od pričakovanj drugih. Svoje vloge največkrat igramo tako, kot drugi od nas pričakujejo. Če želite resnično spoznati sebe, se morate soočiti s svojimi občutki, z vrednotami, navadami, z vedenjskimi vzorci, prepoznati morate svoje dobre in slabe lastnosti ter opredeliti realno svoje potenciale. Posvetite se torej svojim mislim. In za to si morate vzeti čas, ga preživeti sami s seboj in razmišljati o sebi, svojih občutkih, ki se vam porajajo ob različnih dogodkih, lastnem vedenju, odnosu do drugih in o odnosu do samega sebe. Zato Vas vabimo na Dneve poslovnih sekretark in sekretarjev, 8. in 9. aprila 2020 v Grand hotelu Bernardin v Portorožu.
Konec prijav: Ponedeljek, 11 Maj 2020 12:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 1 - Prostih mest: 499 - Zadetkov: 68
Prosto
Ponedeljek, 01 Junij 2020 10:00
PROTOKOLARNA PRAVILA ZA VRHUNSKA POSLOVNA SREČANJA IN OSEBNA ODLIČNOST z vodenim poslovnim kosilom
POSLOVNI PROTOKOL je vrhunski razgiban seminar o poslovnem protokolu, kjer boste izvedeli vse, kar morate vedeti o sodobnem komuniciranju za uspeššen in učinkovit poslovni nastop. Posebnost tega seminarja je zasebno vodeno poslovno kosilo z razlago gospe Ksenije Benedetti, šefinje Protokola Republike Slovenije. Dosledno spoštovanje protokolarnih pravil je vaša osebna odličnost. In prav vaša osebna odličnost je vaša največja moč.
Konec prijav: Ponedeljek, 01 Junij 2020 09:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 0 - Prostih mest: 90 - Zadetkov: 3 - Kotizacija: € 195,30+ddv
Prosto
Prosto Prijave na čakanju Prijava ni mogoča
 

Novice, dogodki, izobraževanje

Evropska unija