ja_mageia

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Nahajate se na: Naslovnica Izobraževanja Dogodki
Dogodki
Vse kategorije
Tukaj so prikazani vsi dogodki v naši bazi.
Št. dogodkov  Iskanje: Kategorija:
Sreda, 26 Februar 2020 09:30
OBRAČUN POTNIH NALOGOV, BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE IN NOVOSTI PRI OBRAČUNU PLAČ
Cilj našega posveta, ki je z vsebino pred vami, je ponuditi strokoven in praktičen seminar, na katerem vam bomo ponudili znanja in informacije s področja razumevanja in obračuna plač in drugih prejemkov, potnih nalogov in blagajniškega poslovanja kot posledica zadnjih sprememb davčne, pokojninske, delovno-pravne zakonodaje.
Konec prijav: Sreda, 26 Februar 2020 09:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 0 - Prostih mest: 200 - Zadetkov: 42
Prosto
Sreda, 04 Marec 2020 09:30
VARSTVO OSEBNIH PODATKOV Z DR. NATAŠO PIRC MUSAR, Ljubljana, 4.marec 2020
Evropski parlament je 14. aprila 2016 potrdil uredbo Evropskega Parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov. Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov je nasledila nacionalne zakone o varstvu osebnih podatkov, v Sloveniji Zakon o varstvu osebnih podatkov – ZVOP-1. Najpomembnejše novosti Splošne uredbe so: boljši nadzor državljanov nad svojimi osebnimi podatki in lažji dostop do njih ter strožja dolžnosti obveščanja posameznika o obdelavi njegovih osebnih podatkov; pravica do pozabe oz. izbrisa in pravica do prenosljivosti podatkov; izrecna privolitev za obdelavo osebnih podatkov, kar pomeni, da se podjetja ne bodo več mogla zanašati na » domnevno privolitev » , privolitev otrok; obvezno obvestilo o vdoru v zbirke osebnih podatkov v roku 72 ur; javni organi in podjetja, ki opravljajo tvegane postopke obdelave podatkov, morajo imenovati uradno osebo za varstvo podatkov; višje kazni za prekrške, saj bo lahko nadzorni organ za najhujše kršitve izrekel kazen do vrednosti 1.000.000 do 20.000.000 EUR oziroma 2-4 % letnega svetovnega prometa podjetja. Ob tako visokih kaznih, bo skladnost z zakonodajo o varstvu podatkov postala pomemben del poslovne politike in organizacije bodo morale v ta namen prilagoditi svoja interna pravila o varovanju podatkov ter sprejeti ukrepe za učinkovit nadzor in ukrepanje v primeru kršitev ter pripraviti oceno tveganja. Na seminarju boste spoznali novosti, ki jih prinašajo novi evropski predpisi s področja varstva osebnih podatkov, kaj te novosti pomenijo ter kako in do kdaj se moramo na njih pripraviti. Spoznali boste tudi kakšna nacionalna zakonodaja se pripravlja.
Konec prijav: Sreda, 04 Marec 2020 08:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 1 - Prostih mest: 99 - Zadetkov: 48 - Kotizacija: € 160,65+ddv
Prosto
Sreda, 04 Marec 2020 09:30
IZDELAVA LETNEGA POROČILA IN DAVČNI OBRAČUN ZA DRUŠTVA, LJUBLJANA, 4.marec 2020
Vabimo vas na enodnevni posvet, kjer bomo predstavili novosti, ki se nanašajo na poslovanje društev, ki opravljajo nepridobitno in pridobitno dejavnost ter invalidske organizacije. Novosti, ki jih bomo predstavili na posvetu, se nanašajo na predložitev letnih poročil, ki jih morajo društva, humanitarne in invalidske organizacije predložiti do 31. marca 2020 leta.
Konec prijav: Sreda, 04 Marec 2020 09:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 1 - Prostih mest: 299 - Zadetkov: 33
Prosto
Četrtek, 05 Marec 2020 09:00
IZVRŠBA NA PLAČO IN IZVRSEVANJE SKLEPOV PRI DELODAJALCIH Z DIDO VOLK
Delodajalci se dostikrat znajdejo v negotovosti, ko glede posameznega delavca prihajajo različni sklepi, tako sodni kot davčni, poseben problem pa prinaša še upravno-izplačilna prepoved, s katero delavec prostovoljno dovoli obremenitev dela plače. Delodajalci so odškodninsko odgovorni, če sklepa o izvršbi ne izvršijo (pravilno), oziroma, če ne upoštevajo pravilnega vrstnega reda in obsega izvršitve. V zadnjem letu je bilo začetih skoraj 10.000 postopkov osebnega stečaja, v katerih pa veljajo posebna pravila glede stalnih denarnih prejemkov dolžnika. Delodajalci so dolžni upoštevati zgolj sklep (stečajnega) sodišča o izterjavi stalnih prejemkov. Z zadnjo Novelo ZFPPIPP-G , ki je pričela veljati 26. aprila 2016, je določena tudi neposredna uporaba pravil Zakona o izvršbi in zavarovanju glede omejitev izvršbe na plačo in druge stalne prejemke, kar bistveno spreminja dosedanjo ureditev in tudi izvrševanje sklepov o izterjavi stalnih prejemkov.
Konec prijav: Četrtek, 05 Marec 2020 08:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 2 - Prostih mest: 198 - Zadetkov: 26
Prosto
Ponedeljek, 09 Marec 2020 09:00
NOVOSTI JAVNEGA NAROČANJA S POUDARKOM NA POGODBI ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA
Pogodbe v okviru javnih naročil so običajno zapletene in se sklepajo za daljša časovna obdobja, poleg tega pa na njih vplivajo tudi različne spremembe v zakonodaji, zato je že vnaprej treba upoštevati mehanizme in instrumente za učinkovito upravljanje sprememb v pogodbeni sferi javnega naročanja. Sistematično upravljanje pogodb javnega naročanja lahko povzroči precejšnje prihranke v stroških in tudi v času ter vodi v večjo učinkovitost procesa javnega naročanja. Spreminjanje obstoječih pogodb povečuje tveganje izkrivljanja konkurence in diskriminacijo preostalih ponudnikov, ki so se prijavili na javno naročilo, zato je izjemnega pomena , da naročnik zagotavlja, da bodo pogoji in zahteve v pogodbenih določilih realizirani, kar je naloga pogodbenega managementa v javnem naročanju. Na seminarju bo predavatelj mag. Matjaž Kovač, ki se že dolga leta ukvarja z najzahtevnejšimi javnimi naročili, predstavil sistem upravljanja pogodb v primerih dinamičnih, razvijajočih trgov in s tem možnosti za doseganje ekonomičnosti in gospodarnosti pri javnem naročanju. Pridobili boste znanje o tem kako se izogniti ponovitvam razpisov in vsem pravnim težavam, ko naročnik in izvajalec že izvajata predmet javnega naročila ter dobili vpogled v primere dobre prakse upravljanja s pogodbami pri javnem naročanju.
Konec prijav: Ponedeljek, 09 Marec 2020 08:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 0 - Prostih mest: 100 - Zadetkov: 15
Prosto
Torek, 10 Marec 2020 09:00
DELAVNICA O OBRAČUNAVANJU DDV PRI DOBAVAH BLAGA IN STORITEV vključno z novostmi v letu 2020
S 1. januarjem 2020 smo začeli uporabljati spremembe evropske direktive o DDV, izvedbene uredbe sveta EU in Zakona o DDV. Na praktični delavnici vas bomo opozorili na te spremembe, obravnavali pa bomo tudi posebnosti na področju DDV pri obdavčitvi dobav blaga in storitev, izstavljanju računov, samoobdavčitvi, spletni prodaji ipd. Vključili bomo tudi najzahtevnejše primere iz prakse.
Konec prijav: Torek, 10 Marec 2020 08:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 0 - Prostih mest: 100 - Zadetkov: 11
Prosto
Torek, 10 Marec 2020 09:00
NAPREDOVANJE, OCENJEVANJE in NAGRAJEVANJE DELOVNE USPEŠNOSTI JAVNIH USLUŽBENCEV,Ljubljana,20.2.2020
Na seminarju bodo predstavljene vse aktualne novosti na tem področju.
Konec prijav: Torek, 10 Marec 2020 09:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 0 - Prostih mest: 200 - Zadetkov: 5
Prosto
Sreda, 18 Marec 2020 09:30
NOVOSTI OBRACUNA PLAČ IN POVRAČIL STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM TER IZPLAČIL DRUGIH PREJ. V JS, Ljubljana
Seminar je namenjen vodjem in drugim osebam, ki se strokovno ukvarjajo s problematiko plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju. Ob celovitem pregledu posameznih vsebinskih sklopov urejanja plač in drugih stroškov dela, bomo predstavili vse novosti in najaktualnejše tekoče zadeve v zvezi z ukrepi na področju plač in drugih stroškov dela.
Konec prijav: Sreda, 18 Marec 2020 09:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 0 - Prostih mest: 200 - Zadetkov: 8
Prosto
Petek, 03 April 2020 10:00
PROTOKOLARNA PRAVILA ZA VRHUNSKA POSLOVNA SREČANJA IN OSEBNA ODLIČNOST z vodenim poslovnim kosilom
POSLOVNI PROTOKOL je vrhunski razgiban seminar o poslovnem protokolu, kjer boste izvedeli vse, kar morate vedeti o sodobnem komuniciranju za uspeššen in učinkovit poslovni nastop. Posebnost tega seminarja je zasebno vodeno poslovno kosilo z razlago gospe Ksenije Benedetti, šefinje Protokola Republike Slovenije. Dosledno spoštovanje protokolarnih pravil je vaša osebna odličnost. In prav vaša osebna odličnost je vaša največja moč.
Konec prijav: Petek, 03 April 2020 09:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 1 - Prostih mest: 89 - Zadetkov: 22 - Kotizacija: € 195,30+ddv
Prosto
Sreda, 08 April 2020 10:00
POMLADANSKI DNEVI POSLOVNIH SEKRETARK IN SEKRETARJEV 2020, Portorož, 8. in 9.april 2020
Ljudje vse življenje igramo vloge. Vsaka vloga ima svoja pravila obnašanja in vedenja v povezavi z etičnimi in moralnimi načeli. Vloge vsak dan odigramo v poslovnem življenju, tj. vloga direktorja, vloga vodje, vloga tajnice… Ki pa so opredeljene s poslovnimi akti. Kako bo to vlogo posameznik odigral, pa je odvisno od njegovih lastnosti, sposobnosti, vrednot, motivacije, izobrazbe in od pričakovanj drugih. Svoje vloge največkrat igramo tako, kot drugi od nas pričakujejo. Če želite resnično spoznati sebe, se morate soočiti s svojimi občutki, z vrednotami, navadami, z vedenjskimi vzorci, prepoznati morate svoje dobre in slabe lastnosti ter opredeliti realno svoje potenciale. Posvetite se torej svojim mislim. In za to si morate vzeti čas, ga preživeti sami s seboj in razmišljati o sebi, svojih občutkih, ki se vam porajajo ob različnih dogodkih, lastnem vedenju, odnosu do drugih in o odnosu do samega sebe. Zato Vas vabimo na Dneve poslovnih sekretark in sekretarjev, 8. in 9. aprila 2020 v Grand hotelu Bernardin v Portorožu.
Konec prijav: Ponedeljek, 06 April 2020 12:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 0 - Prostih mest: 500 - Zadetkov: 28
Prosto
Prosto Prijave na čakanju Prijava ni mogoča
 

Novice, dogodki, izobraževanje

Evropska unija