ja_mageia

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Nahajate se na: Naslovnica Izobraževanja Dogodki
Dogodki
Vse kategorije
Tukaj so prikazani vsi dogodki v naši bazi.
Št. dogodkov  Iskanje: Kategorija:
Torek, 22 Maj 2018 09:00
PRIPRAVA PRORAČUNA PROJEKTA ZA PRIJAVO NA RAZPISE ZA PRIDOBITEV EVROPSKIH NEPOVRATNIH SREDSTEV
Eden najpomembnejših elementov pri pripravi dobrega projekta je priprava projektnega proračuna ali finančna konstrukcija projekta. Na delavnici boste praktično spoznali, kako se pripravi kvalitetni projektni proračun. Na samem začetku bo teoretično predstavljeno bistvo stroškov pri takih projektih, a večji del delavnice bo namenjen konkretnim primerom projekta. Priprava proračuna je samo prvi - nujen, a nezadosten korak pri pridobivanju sredstev iz EU. Po pripravi proračuna pa je treba znati tudi pravilno dokazati stroške, da bi nam jih EU tudi priznala in vrnila obljubljeni del denarja. Ta delavnica bo še ena odlična priložnost, da se dobi veliko novih informacij in veščin pri pripravi proračuna projektov.
Konec prijav: Torek, 22 Maj 2018 09:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 0 - Prostih mest: 500 - Zadetkov: 27 - Kotizacija: € 189+22%DDV
Prosto
Sreda, 30 Maj 2018 09:00
ELEKTRONSKA ODDAJA PONUDB IN ELEKTRONSKE DRAŽBE v teoriji in praksi , Ljubljana, 30.maj 2018
Od 1. aprila 2018 dalje bo vsa korespondenca v zvezi z javnimi naročili potekala izključno z elektronskimi sredstvi (e-naročanje) in ne več po navadni pošti. To bo poenostavilo izvedbo javnega naročila, zmanjšalo količino papirne dokumentacije, pospešilo postopke in zagotovi boljši izid postopka, saj spodbuja večjo konkurenčnost znotraj enotnega trga, hkrati pa tudi učinkovitost in transparentnost postopkov. V praksi to pomeni, da bodo obvezna elektronska obvestila in elektronski dostop do razpisne dokumentacije, kot je bilo to urejeno že v obstoječem sistemu. Od 1. aprila 2018 pa bo obvezna elektronska oddaja ponudb (e-oddaja) za vse naročnike.
Konec prijav: Sreda, 30 Maj 2018 09:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 9 - Prostih mest: 81 - Zadetkov: 36 - Kotizacija: € 170,1€+ddv
Prosto
Sreda, 30 Maj 2018 09:00
REŠEVANJE KONFLIKTOV NA DELOVNEM MESTU - UČINKOVITA KOMUNIKACIJA V TEŽAVNIH SITUACIJAH
Uspešnost poslovanja je danes prav gotovo povezana z ustreznim odnosom in ravnanjem s strankami, klienti, uporabniki. Odličen in profesionalen odnos do strank, klientov, uporabnikov je ena od najpomembnejših konkurenčnih prednosti podjetja. Vsi ljudje se kdaj znajdemo v situacijah, ki jih zaznavamo kot stresne, ogrožujoče ali negotove. Zgodi se tudi, da se srečujemo z osebami, ki z nami neprimerno komunicirajo. V takšnih situacijah postanemo nezadovoljni in nerazpoloženi, kar pa posledično lahko vpliva tudi na naš odnos do drugih ljudi. Ohranitev profesionalnega odnosa je lahko v takšnih situacijah precej velik izziv - kako ohraniti mirno kri, spoštljivo komunicirati in se odzvati tako, da se nastale težave razrešijo čim bolj primerno?
Konec prijav: Sreda, 30 Maj 2018 09:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 4 - Prostih mest: 86 - Zadetkov: 46 - Kotizacija: € 251,1€+ddv
Prosto
Sreda, 06 Junij 2018 10:00
PROTOKOLARNA PRAVILA ZA VRHUNSKA POSLOVNA SREČANJA , Ljubljana, 6. junij 2018
POSLOVNI PROTOKOL je vrhunski razgiban seminar o poslovnem protokolu, kjer boste izvedeli vse, kar morate vedeti o sodobnem komuniciranju za uspeššen in učinkovit poslovni nastop. Posebnost tega seminarja je zasebno vodeno poslovno kosilo z razlago gospe Ksenije Benedetti, šefinje Protokola Republike Slovenije. Dosledno spoštovanje protokolarnih pravil je vaša osebna odličnost. In prav vaša osebna odličnost je vaša največja moč.
Konec prijav: Sreda, 06 Junij 2018 09:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 4 - Prostih mest: 86 - Zadetkov: 39 - Kotizacija: € 251,10+ddv
Prosto
Četrtek, 14 Junij 2018 09:30
OBRAČUN POTNIH NALOGOV, DNEVNIC, BONITET - Ljubljana, 14.junij 2018
Potni nalogi so v praksi površno izpolnjeni in brez popolnih prilog. Davčni inšpektorji zato zelo pogosto preverjajo upravičenost izplačil. Potne naloge, ki so napačno izpolnjeni, zato uvrstijo med davčno nepriznane odhodke in prejemek prekvalificirajo v drug prejemek iz delovnega razmerja.
Konec prijav: Četrtek, 14 Junij 2018 09:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 4 - Prostih mest: 96 - Zadetkov: 21 - Kotizacija: € 125,10+ddv
Prosto
Torek, 19 Junij 2018 09:30
VARSTVO OSEBNIH PODATKOV PO SPLOŠNI UREDBI O VARSTVU PODATKOV
Evropski parlament je 14. aprila 2016 potrdil uredbo Evropskega Parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov. Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov bo nasledila nacionalne zakone o varstvu osebnih podatkov, v Sloveniji Zakon o varstvu osebnih podatkov – ZVOP-1. Najpomembnejše novosti Splošne uredbe so: boljši nadzor državljanov nad svojimi osebnimi podatki in lažji dostop do njih ter strožja dolžnosti obveščanja posameznika o obdelavi njegovih osebnih podatkov; pravica do pozabe oz. izbrisa in pravica do prenosljivosti podatkov; izrecna privolitev za obdelavo osebnih podatkov, kar pomeni, da se podjetja ne bodo več mogla zanašati na » domnevno privolitev » , privolitev otrok; obvezno obvestilo o vdoru v zbirke osebnih podatkov v roku 72 ur; javni organi in podjetja, ki opravljajo tvegane postopke obdelave podatkov, morajo imenovati uradno osebo za varstvo podatkov; višje kazni za prekrške, saj bo lahko nadzorni organ za najhujše kršitve izrekel kazen do vrednosti 1.000.000 do 20.000.000 EUR oziroma 2-4 % letnega svetovnega prometa podjetja. Ob tako visokih kaznih, bo skladnost z zakonodajo o varstvu podatkov postala pomemben del poslovne politike in organizacije bodo morale v ta namen prilagoditi svoja interna pravila o varovanju podatkov ter sprejeti ukrepe za učinkovit nadzor in ukrepanje v primeru kršitev ter pripraviti oceno tveganja. Na seminarju boste spoznali novosti, ki jih prinašajo novi evropski predpisi s področja varstva osebnih podatkov, kaj te novosti pomenijo ter kako in do kdaj se moramo na njih pripraviti.
Konec prijav: Torek, 19 Junij 2018 12:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 0 - Prostih mest: 100 - Zadetkov: 22 - Kotizacija: € 170,1€+ddv
Prosto
Četrtek, 27 September 2018 10:00
PROTOKOLARNA PRAVILA ZA VRHUNSKA POSLOVNA SREČANJA ,Ljubljana, 27. september 2018
POSLOVNI PROTOKOL je vrhunski razgiban seminar o poslovnem protokolu, kjer boste izvedeli vse, kar morate vedeti o sodobnem komuniciranju za uspeššen in učinkovit poslovni nastop. Posebnost tega seminarja je zasebno vodeno poslovno kosilo z razlago gospe Ksenije Benedetti, šefinje Protokola Republike Slovenije. Dosledno spoštovanje protokolarnih pravil je vaša osebna odličnost. In prav vaša osebna odličnost je vaša največja moč.
Konec prijav: Četrtek, 27 September 2018 09:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 0 - Prostih mest: 90 - Zadetkov: 3 - Kotizacija: € 251,10+ddv
Prosto
Četrtek, 06 December 2018 10:00
PROTOKOLARNA PRAVILA ZA VRHUNSKA POSLOVNA SREČANJA , Ljubljana, 6. december 2018
POSLOVNI PROTOKOL je vrhunski razgiban seminar o poslovnem protokolu, kjer boste izvedeli vse, kar morate vedeti o sodobnem komuniciranju za uspeššen in učinkovit poslovni nastop. Posebnost tega seminarja je zasebno vodeno poslovno kosilo z razlago gospe Ksenije Benedetti, šefinje Protokola Republike Slovenije. Dosledno spoštovanje protokolarnih pravil je vaša osebna odličnost. In prav vaša osebna odličnost je vaša največja moč.
Konec prijav: Četrtek, 06 December 2018 09:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 0 - Prostih mest: 90 - Zadetkov: 1 - Kotizacija: € 251,10+ddv
Prosto
Prosto Prijave na čakanju Prijava ni mogoča
 

Novice, dogodki, izobraževanje

Evropska unija