ja_mageia

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Nahajate se na: Naslovnica Dogodki
Dogodki
Vse kategorije
Tukaj so prikazani vsi dogodki v naši bazi.
Št. dogodkov  Iskanje: Kategorija:
Torek, 21 Maj 2019 09:00
PASTI JAVNEGA NAROČANJA Z AKTUALNIMI SPREMEMBAMI ZAKONODAJE
Naloga javnih naročil je, da prispevajo h gospodarski rasti ter vzpostavitvi trajnostnega in bolj vključujočega modela gospodarskega razvoja. Področje javnih naročil so na evropski ravni urejala pravila iz leta 2004, le-ta pa je bilo treba zaradi gospodarskega, socialnega in političnega razvoja ter trenutnih proračunskih omejitev prenoviti, jih poenostaviti in izboljšati njihovo učinkovitost tako za naročnike kot podjetja. Direktiva 2014/24/EU, ki ureja javno naročanje in Direktiva 2014/25/EU, ki ureja javno naročanje na infrastrukturnem področju, vsebujeta podobne rešitve, zato sta bili v slovenski pravni red preneseni z enim zakonom ( ZJN-3 ), ki je začel veljati 1.4.2016. Seminar je namenjen vsem strokovnjakom, ki se ukvarjajo s področjem javnega naročanja, tako v državni upravi kot na nivoju lokalne skupnosti, javnim podjetjem, javnim agencijam, javnim zavodom, javnim skladom, gospodarskim javnim službam, koncesionarjem, vsem ponudnikom, ki kot aktivni subjekti vstopajo v pravna razmerja na področju javnih naročil, svetovalcem na področju javne uprave in javnih naročil ter študentom, predvsem pa širši množici, ki se ukvarja z problemi javnega naročanja.
Konec prijav: Torek, 21 Maj 2019 08:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 2 - Prostih mest: 98 - Zadetkov: 59 - Kotizacija: € 151,20+ddv
Prosto
Četrtek, 30 Maj 2019 09:00
PREPREČEVANJE STRESA IN MOBINGA NA DELOVNEM MESTU
Mobing je oblika psihičnega nasilja, ki se izvaja na delovnem mestu skozi ponavljajoče se napade sodelavcev ali delodajalcev. Kaže se v oblikah: od preproste marginalizacije do širjenja obrekovanja, od stalne kritike do sistematičnega preganjanja, od dodeljevanja diskvalificiranih nalog do kompromitiranja socialne podobe v odnosu do strank in nadrejenih. Namen Mobbinga je odstraniti osebo, ki je ali je na nek način postala "neprijetna", jo psihološko in socialno uničiti, da bi ji povzročila odpustitev ali jo spodbudila k odstopu. V ta namen se izvajajo resnične poslovne strategije. Mobing ima velike posledice: povzroča psihične težave žrtvi, psihosomatske motnje in depresijo, ob tem pa občutno škoduje samemu podjetju, kar lahko privede do v občutnega padca produktivnosti. Raziskave, ki so bile izvedene v tujini, so pokazale, da lahko mobing povzroči psihološko prizadetost, zato lahko ob tem govorimo tudi o poklicnih boleznih ali nesrečah pri delu. Mobing je pojav, ki je v Evropi vsako leto bolj razširjen in povzroča veliko škodo tako vodstvu kot delavcem. Neposredno je povezan s stresom na delovnem mestu, ki pa dokazano zmanjšuje učinkovitost zaposlenih. Zato je naloga vseh nas, da naredimo vse, kar je v naši moči, da mobing preprečimo, morebitne poskuse pa čim bolj učinkovito obravnavamo.
Konec prijav: Četrtek, 30 Maj 2019 09:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 0 - Prostih mest: 200 - Zadetkov: 20 - Kotizacija: € 186,75+ddv
Prosto
Sreda, 05 Junij 2019 09:30
VARSTVO OSEBNIH PODATKOV PO SPLOŠNI UREDBI O VARSTVU PODATKOV
Evropski parlament je 14. aprila 2016 potrdil uredbo Evropskega Parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov. Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov je nasledila nacionalne zakone o varstvu osebnih podatkov, v Sloveniji Zakon o varstvu osebnih podatkov – ZVOP-1. Najpomembnejše novosti Splošne uredbe so: boljši nadzor državljanov nad svojimi osebnimi podatki in lažji dostop do njih ter strožja dolžnosti obveščanja posameznika o obdelavi njegovih osebnih podatkov; pravica do pozabe oz. izbrisa in pravica do prenosljivosti podatkov; izrecna privolitev za obdelavo osebnih podatkov, kar pomeni, da se podjetja ne bodo več mogla zanašati na » domnevno privolitev » , privolitev otrok; obvezno obvestilo o vdoru v zbirke osebnih podatkov v roku 72 ur; javni organi in podjetja, ki opravljajo tvegane postopke obdelave podatkov, morajo imenovati uradno osebo za varstvo podatkov; višje kazni za prekrške, saj bo lahko nadzorni organ za najhujše kršitve izrekel kazen do vrednosti 1.000.000 do 20.000.000 EUR oziroma 2-4 % letnega svetovnega prometa podjetja. Ob tako visokih kaznih, bo skladnost z zakonodajo o varstvu podatkov postala pomemben del poslovne politike in organizacije bodo morale v ta namen prilagoditi svoja interna pravila o varovanju podatkov ter sprejeti ukrepe za učinkovit nadzor in ukrepanje v primeru kršitev ter pripraviti oceno tveganja. Na seminarju boste spoznali novosti, ki jih prinašajo novi evropski predpisi s področja varstva osebnih podatkov, kaj te novosti pomenijo ter kako in do kdaj se moramo na njih pripraviti. Spoznali boste tudi kakšna nacionalna zakonodaja se pripravlja.
Konec prijav: Sreda, 05 Junij 2019 12:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 0 - Prostih mest: 100 - Zadetkov: 26 - Kotizacija: € 170,1€+ddv
Prosto
Ponedeljek, 10 Junij 2019 09:30
PROBLEMATIKA OBRAČUNA IN IZPLAČILA POTNIH NALOGOV, DNEVNIC IN BONITET - novosti 2019
Potni nalogi so v praksi površno izpolnjeni in brez popolnih prilog. Davčni inšpektorji zato zelo pogosto preverjajo upravičenost izplačil. Potne naloge, ki so napačno izpolnjeni, zato uvrstijo med davčno nepriznane odhodke in prejemek prekvalificirajo v drug prejemek iz delovnega razmerja.
Konec prijav: Ponedeljek, 10 Junij 2019 09:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 0 - Prostih mest: 100 - Zadetkov: 60 - Kotizacija: € 125,10+ddv
Prosto
Sreda, 12 Junij 2019 10:00
PROTOKOLARNA PRAVILA ZA VRHUNSKA POSLOVNA SREČANJA IN OSEBNA ODLIČNOST z vodenim poslovnim kosilom
POSLOVNI PROTOKOL je vrhunski razgiban seminar o poslovnem protokolu, kjer boste izvedeli vse, kar morate vedeti o sodobnem komuniciranju za uspeššen in učinkovit poslovni nastop. Posebnost tega seminarja je zasebno vodeno poslovno kosilo z razlago gospe Ksenije Benedetti, šefinje Protokola Republike Slovenije. Dosledno spoštovanje protokolarnih pravil je vaša osebna odličnost. In prav vaša osebna odličnost je vaša največja moč.
Konec prijav: Sreda, 12 Junij 2019 09:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 0 - Prostih mest: 90 - Zadetkov: 40 - Kotizacija: € 209,25+ddv
Prosto
Torek, 18 Junij 2019 09:00
REŠEVANJE KONFLIKTOV NA DELOVNEM MESTU - UČINKOVITA KOMUNIKACIJA V TEŽAVNIH SITUACIJAH
Uspešnost poslovanja je danes prav gotovo povezana z ustreznim odnosom in ravnanjem s strankami, klienti, uporabniki. Odličen in profesionalen odnos do strank, klientov, uporabnikov je ena od najpomembnejših konkurenčnih prednosti podjetja. Vsi ljudje se kdaj znajdemo v situacijah, ki jih zaznavamo kot stresne, ogrožujoče ali negotove. Zgodi se tudi, da se srečujemo z osebami, ki z nami neprimerno komunicirajo. V takšnih situacijah postanemo nezadovoljni in nerazpoloženi, kar pa posledično lahko vpliva tudi na naš odnos do drugih ljudi. Ohranitev profesionalnega odnosa je lahko v takšnih situacijah precej velik izziv - kako ohraniti mirno kri, spoštljivo komunicirati in se odzvati tako, da se nastale težave razrešijo čim bolj primerno?
Konec prijav: Torek, 18 Junij 2019 09:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 0 - Prostih mest: 90 - Zadetkov: 41 - Kotizacija: € 237,15+ddv
Prosto
Ponedeljek, 23 September 2019 10:00
PROTOKOLARNA PRAVILA ZA VRHUNSKA POSLOVNA SREČANJA IN OSEBNA ODLIČNOST z vodenim poslovnim kosilom
POSLOVNI PROTOKOL je vrhunski razgiban seminar o poslovnem protokolu, kjer boste izvedeli vse, kar morate vedeti o sodobnem komuniciranju za uspeššen in učinkovit poslovni nastop. Posebnost tega seminarja je zasebno vodeno poslovno kosilo z razlago gospe Ksenije Benedetti, šefinje Protokola Republike Slovenije. Dosledno spoštovanje protokolarnih pravil je vaša osebna odličnost. In prav vaša osebna odličnost je vaša največja moč.
Konec prijav: Ponedeljek, 23 September 2019 09:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 0 - Prostih mest: 90 - Zadetkov: 31 - Kotizacija: € 251,10+ddv
Prosto
Prosto Prijave na čakanju Prijava ni mogoča
 

Novice, dogodki, izobraževanje

Evropska unija