ja_mageia

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Nahajate se na: Naslovnica Dogodki FINANČNO POSLOVANJE SINDIKATOV IN IZDELAVA LETNEGA POROČILA TER DAVČNI OBRAČUN ZA L.2018 , LJUBLJANA
Dogodki
Opis
Osnovno vodilo seminarja bo problematika priprave in sestave letnega poročila za sindikate za leto 2018. Poznavanje računovodskih predpisov in davčne zakonodaje je nujno za pravilno sestavo letnega poročila. Dotaknili se bomo tudi praktičnih rešitev, ki so v povezavi s pripravo ustreznih knjigovodskih evidenc, potrebnih za sestavo zaključnega računa, gotovinskega poslovanja in drugih področij, ki pomembno vplivajo na prikazane podatke v sestavljenem zaključnem računu.
Naslov: FINANČNO POSLOVANJE SINDIKATOV IN IZDELAVA LETNEGA POROČILA TER DAVČNI OBRAČUN ZA L.2018 , LJUBLJANA
Začetek: Sreda, 30 Januar 2019 09:30
Konec: Sreda, 30 Januar 2019 14:00
Konec prijav: Sreda, 30 Januar 2019 09:00
Predavatelj: Majda GOMINŠEK, dipl. ekonomistka, svetovalka na področju računovodstva in financ z več kot 25-letnimi izkušnjami
Ciljna skupina: Predsednikom sindikatov Tajnikom in blagajnikom, sindikalnim zaupnikom Računovodskim službam Računovodskim servisom
Lokacija: LJUBLJANA, 30. januar 2019 od 09.30 do 14.00,
konferenčna dvorana v poslovni stavbi Domus Medica, Dunajska 162, Ljubljana Bežigrad
Kotizacija: € 87,20€+ddv
  


Z vsem spoštovanjem Vas vabimo na seminar

FINANČNO POSLOVANJE SINDIKATOV IN IZDELAVA LETNEGA POROČILA TER DAVČNI OBRAČUN ZA L.2018 

 
 

TERMIN
LJUBLJANA, 30. januar 2018 od 09.30 do 14.00,
konferenčna dvorana v poslovni stavbi Domus Medica, Dunajska 162, Ljubljana Bežigrad

PREDAVATELJICA 
Majda GOMINŠEK, dipl. ekonomistka, svetovalka na področju računovodstva in financ z več kot 25-letnimi izkušnjami

UVOD IN NAMEN SEMINARJA
Osnovno vodilo seminarja bo problematika priprave in sestave letnega poročila za sindikate za leto 2018. Poznavanje računovodskih predpisov in davčne zakonodaje je nujno za pravilno sestavo letnega poročila. Dotaknili se bomo tudi praktičnih rešitev, ki so v povezavi s pripravo ustreznih knjigovodskih evidenc, potrebnih za sestavo zaključnega računa, gotovinskega poslovanja in drugih področij, ki pomembno vplivajo na prikazane podatke v sestavljenem zaključnem računu. 
Zaključno poročilo o poslovanju mora biti pripravljeno v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi. Obravnavali bomo pomembnosti ostalih slovenskih  računovodskih standardov in pogledali kakšno vlogo imajo pri vodenju računovodstva v sindikatih. 

PROGRAM SEMINARJA
1.Organizacija in delovanje sindikata s finančnega vidika
2. Knjigovodske evidence
3. Vrste knjigovodskih evidenc glede na način vodenja poslovnih knjig 
4. Slovenski računovodski standard
5. Kontni okvir za sindikate
6. Prihodki in odhodki
7. Financiranje sindikatov 
8. Članarina, donacije, oglaševanje in sponzorstva
9. Ugodnosti, ki jih sindikat nudi svojim članom 
10. Blagajniško poslovanje 
11. Tehnika vodenja blagajne, izplačila preko blagajne, kontrola
blagajniškega poslovanja, blagajniški
prejemek in izdatek, blagajniški dnevnik, blagajniški maksimum
12. Letni popis sredstev
13. Nujnost letnega popisa sredstev, praktični vidiki letnega popisa
sredstev in obveznosti do virov sredstev
14. Sestava letnega poročila
15. Praktični primer priprave podatkov za izdelavo zaključnega računa ter
praktična predstavitev izpolnjevanja obrazcev 
16. Novosti na področju davčne zakonodaje
17. Razprava in odgovori na vprašanja udeležencev

KOMU JE NAMENJEN
  • Predsednikom sindikatov
  • Tajnikom in blagajnikom, sindikalnim zaupnikom
  • Računovodskim službam
  • Računovodskim servisom


KOTIZACIJA in POPUSTI

Kotizacija za udeležbo na seminarju z 10% popustom pa velja od 1. januarja 2019 do 27. januarja 2019 in znaša 98,10 € + 22% DDV.

 
Za drugega udeleženca priznavamo 10% popust, za tri udeležence in več
pa 15%.

Cena vključuje predavanje strokovnjakinje, strokovno gradivo, prigrizke in osvežilne napitke. 

PRIJAVA

Elektronska prijava:  PRIJAVA NA IZOBRAŽEVANJE 
Skenirano prijavnico lahko pošljete na naslov:prijava@evropska-svetovalnica.com
Po e-pošti:prijava@evropska-svetovalnica.com
Prijave sprejemamo do vključno 30. januarja 2019.
Odjave sprejemamo do tri delovne dni pred seminarjem.

PLAČILO
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  
SI56 1914 0501 2239 615, sklic na 00 30012019, 
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
Akademija za management in projektno vodenje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana 
Davčna številka: 80886914.  Potrdilo o plačilu prinesite s seboj.
 
INFORMACIJE
Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko  številko:
040 772 267 ali 051 317 357 med 10.00 in 12.00 ali pa nam pišite na elektronski naslov :
prijava@evropska-svetovalnica.com 


 

Novice, dogodki, izobraževanje

Evropska unija