ja_mageia

 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
Nahajate se na: Naslovnica Dogodki NAPREDOVANJE, OCENJEVANJE in NAGRAJEVANJE DELOVNE USPEŠNOSTI JAVNIH USLUŽBENCEV, Ljubljana, 30.01.
Dogodki
Opis
Vladi in sindikatom se je uspelo dogovoriti, kako se bodo v prihodnjih dveh letih sproščali varčevalni ukrepi. Ohranili so socialni dialog, ki je osnova za uspešen razvoj družbe kot celote pa tudi osnova za poštevo in dogovorno oblikovanje razmer dela v javnem sektorju. Javni uslužbenci bodo v letu 2017 napredovali, tako na delovnem mestu, kot tudi na delovnih mestih, kjer je mogoče pridobiti naziv ali višji naziv, tudi v nazive. Tudi v letu 2018 bo potrebno izvesti ocenjevanje in seznaniti z oceno okoli 160.000 javnih uslužbencev. Na podlagi zbranih ocen, bo izvedeno preverjanje izpolnjevanja pogojev vsakega javnega uslužbenca za njegovo napredovanje. Zaposleni, ki izpolnjujejo pogoje, bodo na tej podlagi s 1. aprilom 2018 napredovali v višji plačni razred. Pravico do plače pa bodo pridobili na podlagi določb zakona, ki bo določal Interventne ukrepe za zaposlene v javnem sektorju. Najbolj pomembno je, da ste Vi v dosedanjih preverjanjih izpolnjevanja pogojev za napredovanje za zaposlene, v vašem proračunskem uporabniku naredili vse pravilno in tako, kot je določeno v zakonodaji in Interventni zakonodaji. Poznavanje zakonodaje s področja napredovanj ni pomembno samo ob izvajanju napredovanj v koledarskem letu, ampak tudi: ob prehajanju javnih uslužbencev k drugim delodajalcem v javnem sektorju; ob prerazporeditvah zaposlenih znotraj istega delodajalca; ob prehodu na bolj zahtevna delovna mesta pri istem proračunskem uporabniku. Na seminarju bodo predstavljene vse novosti za 2018.
Naslov: NAPREDOVANJE, OCENJEVANJE in NAGRAJEVANJE DELOVNE USPEŠNOSTI JAVNIH USLUŽBENCEV, Ljubljana, 30.01.
Začetek: Torek, 30 Januar 2018 09:00
Konec: Torek, 30 Januar 2018 14:30
Konec prijav: Torek, 30 Januar 2018 09:00
Predavatelj: mag. Branko Vidič, Sektor za plače, Ministrtsvo za javno upravo
Ciljna skupina: SEMINAR NAMENJEN Direktorjem in vodilnim delavcem javnih zavodov, agencij, skladov, občin, javne in državne uprave, Računovodskim in finančnim delavcem, Poslovnim sekretarkam in tajnicam, Kadrovskim in drugim strokovnim delavcem, Strokovnim delav
Lokacija: Ljubljana, 30. januar 2018,
konferenčna dvorana v poslovni stavbi SMELT, Dunajska 160
Kotizacija: € 125,10+ddv
  
Z vsem spoštovanjem vabimo vodilne, računovodske 
in kadrovske strokovnjake v javnem sektorju na seminar z aktualno temo

NAPREDOVANJA JAVNIH USLUŽBENCEV V LETU 2018
OCENJEVANJE, NAPREDOVANJE in NAGRAJEVANJE DELOVNE USPEŠNOSTI JAVNIH USLUŽBENCEV  - IZVEDBA POSTOPKA  V LETU 2018
 
 
 
 
 
TERMIN
LJUBLJANA, 30. januar 2018, od  09.00 do 14.30,
konferenčna dvorana v poslovni stavbi SMELT, Dunajska 160
 
PREDAVATELJ
mag. Branko VIDIČ, Sektor za plače v javnem sektorju, Ministrstvo za javno upravo


PROGRAM  
I.Plačni sistem v javnem sektorju 
Osnovne določbe ZSPJS, ki se nanašajo na določitev osnovne plače
Uvrščanje v plačne razrede in tarifne razrede
Zakonodaja o interventnih ukrepih 

II. Napredovanje javnih uslužbencev v višje plačne razrede
Način preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje v višji plačni razred
Postopek ocenjevanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje
Napredovanje v nazive

III. Ocenjevanje dela javnega uslužbenca, temeljni cilji, merila in metode
Kriteriji ocenjevanja
Sredstva za redno delovno uspešnost
Nadpovprečni delovni rezultati
Povečan obseg dela
Ocenjevalni in evidenčni list
Ločitev letnega razgovora od ocenjevanja delovne uspešnosti
Predstavitev vseh opravil in postopkov ter izdaje aktov
Uveljavljanje pravnega varstva
Redna delovna uspešnost
Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela in glede na določbe Zakona o interventnih ukrepih
Delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (pogoji za izplačilo sredstev, odločanje o razdelitvi in izplačilu sredstev)

IV.   Dodatki glede na določbe Uredbe o kriterijih za določitev višine položajnega          dodatka za javne uslužbence
V.    Kazenske določbe
VI.  Aktualne novosti v  letu 2018
VII. Vprašanja in odgovori

SEMINAR NAMENJEN
 • Direktorjem in vodilnim delavcem javnih zavodov, agencij, skladov, občin, javne in         državne uprave,
 • Računovodskim in finančnim delavcem,
 • Poslovnim sekretarkam in tajnicam,
 • Kadrovskim in drugim strokovnim delavcem,
 • Strokovnim delavcem, ki se srečujete s problematiko določitve plač v javnem sektorju z vidika upoštevanja in izvedbe napredovanja in ocenjevanja delovne uspešnosti.

KOTIZACIJA
 
Kotizacija z 10% popustom znaša 125,10 € + 22% DDV.
Izkoristite ugodno ponudbo.
Kotizacija za udeležbo na seminarju je  139 € + 22% DDV
10% popust za prijave in plačilo do vključno 28. januar 2018. 
Cena vključuje predavanje strokovnjakov na tem področju, strokovno gradivo, prigrizek in osvežilne napitke.
Dodatni popust za več udeležencev: 
Za vsakega drugega udeleženca iz iste organizacije priznavamo
10% popust, za tri in več udeležencev pa 20% .


GRADIVO
Gradivo boste prejeli na seminarju v pisni obliki.

PRIJAVA
 • Elektronska prijava: http://www.evropska-svetovalnica.com  
 •  Prijava na  izobraževanje
 • Skenirano prijavnico lahko pošljete po e-pošti:prijava@evropska-svetovalnica.com 
 • Po faksu: 059 334 102  
 • Po e-pošti: prijava@evropska-svetovalnica.com
Prijave  sprejemamo do dne pred izvedbo seminarja.
Odjave sprejemamo v pisni obliki do treh delovni dni pred izvedbo seminarja.


PLAČILO
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  
SI56 1914 0501 2239 615, sklic na 00 30012018, 
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
Akademija za management in projektno vodenje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana 
ID za DDV:SI80886914.  Potrdilo o plačilu prinesite s seboj.

INFORMACIJE
Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko  številko: 
051 317 357 ali 040 772 267 ali pa nam pišite in pošljite vaša vprašanja po e-pošti:  
prijava@evropska-svetovalnica.com


Novice, dogodki, izobraževanje

Evropska unija