ja_mageia

 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
Nahajate se na: Naslovnica Dogodki IZDELAVA LETNEGA POROČILA in DAVČNI OBRAČUN ZA LETO 2017 ZA JAVNI SEKTOR, LJUBLJANA
Dogodki
Opis
Na seminarju bo predstavljena celovita problematika izdelave zaključnega računa za leto 2017 za javni sektor. Poudarek bo na pripravi in izvedbi popisa, vsebini izkazov bilance stanja, izkaza prihodkov in odhodkov ter pojasnil k računovodskim izkazom uporabnikov enotnega kontnega načrta. Predstavljen bo davčni obračun, sestavljen na podlagi vsebine veljavnih davčnih predpisov in možnosti zniževanja davčne osnove. Predstavljen bo tudi povzetek važnejših predpisov za pravne osebe javnega prava na računovodsko - finančnem področju in njihova uporaba v praksi. Na seminarju boste prejeli veliko praktičnih napotkov za delo.
Naslov: IZDELAVA LETNEGA POROČILA in DAVČNI OBRAČUN ZA LETO 2017 ZA JAVNI SEKTOR, LJUBLJANA
Začetek: Četrtek, 01 Februar 2018 09:30
Konec: Četrtek, 01 Februar 2018 14:00
Konec prijav: Četrtek, 01 Februar 2018 08:00
Predavatelj: Majda Gominšek,svetovalka na področju računovodstva in financ z dolgoletnimi izkušnjami
Ciljna skupina: Namenjen je: Vodjem računovodstva in drugim računovodskim delavcem v javnem sektorju Vodilnim delavcem v javnem sektorju Računovodjem in računovodskim servisom Knjigovodjem in Ostalim strokovnim delavcem, ki jih problematika zanima
Lokacija: Ljubljana,01. februar 2018, dvorana v poslovni stavbi Domus Medica, Dunajska 162
Kotizacija: € 125,10+DDV
  

Vljudno Vas vabimo na seminar

IZDELAVA LETNEGA POROČILA in DAVČNI OBRAČUN
ZA LETO 2017 ZA JAVNE ZAVODE IN DRUGE PRORAČUNSKE UPORABNIKE

Prijava na izobraževanje 

TERMIN:
LJUBLJANA, 1. februar  2018 od 9.30 do 14.00dvorana v konferenčnem centru Domus Medica, Dunajska 162, Ljubljana Bežigrad

PREDAVATELJICA: 
Majda GOMINŠEK, dipl. ekonomistka, svetovalka na področju računovodstva in financ z z dolgoletnimi izkušnjami

PROGRAM
I. POMEMBNEJŠI PREDPISI ZA PRAVNE OSEBE JAVNEGA PRAVA NA RAČUNOVODSKO FINANČNEM PODROČJU IN  NOVOSTI V LETU 2017

 • Zakon o javnih financah in Zakon o računovodstvu
 • Slovenski računovodski standardi
 • Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov oseb javnega prava
 • Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmeteni osnovnih sredstev
 • Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. 


II. POMEN POPISA ZA PREOBLIKOVANJE ALI UKINJANJE PRAVNE OSEBE

 III. USKLAJEVANJE TERJATEV MED OBČINAMI IN ZAVODI

 IV. PRIPRAVA IN IZVEDBA POPISA

 • Predmet popisa
 • Oblikovanje popisne komisije
 • Terminski plan in organizacija popisa
 • Popis sredstev in virov sredstev. 
V. POROČILO O POPISU IN KNJIŽENJE POPISNIH RAZLIK PRI:
 • Opredmetenih osnovnih sredstvih
 • Surovinah in materialu
 • Drobnem inventarju
 • Zalogah blaga in ostalih sredstvih.


VI. OSNOVNA PRIPOROČILA ZA IZDELAVO LETNEGA POROČILA ZA LETO 2017


VII. RAČUNOVODSKI IZKAZI - POJASNILA,POSEBNOSTI, NOVOSTI, PRIMERI

 • Bilanca stanja
 • Izkaz prihodkov in odhodkov
 • Izkaz prihodkov in odhodkov po vrsti dejavnosti
 • Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
 • Druge priloge k izkazu bilance stanja in izkazu prihodkov in odhodkov

VIII. DAVČNI OBRAČUN
 • Kako naj bo davčni obračun sestavljen na podlagi vsebine veljavnih davčnih predpisov
 • Pravilnik o pridobitni in nepridobitni dejavnosti
 • Uvedba davčnih olajšav za investicije - možnosti zniževanja davčne osnove


IX. AKTUALNOSTI V LETU 2018

X. ODGOVORI NA VAŠA VPRAŠANJA 

KOMU JE NAMENJEN

 • Vodjem računovodstva in drugim računovodskim delavcem v javnem sektorju
 • Vodilnim delavcem v javnem sektorju
 • Računovodjem in računovodskim servisom 
 • Knjigovodjem 
 • Ostalim strokovnim delavcem, ki jih problematika zanima

GRADIVO
Udeleženci boste prejeli gradivo na delavnici v pisni in elektronski obliki.

KOTIZACIJA
Kotizacija z 10% popustom znaša 125,10 € ( + ddv)
Kotizacija za udeležbo na seminarju je 139 € ( + ddv)
Za dva ali več  udeležencev priznavamo 10% popust.
Za prijave in plačilo do vključno 30. januarja  2018 nudimo 10% popust. 
Cena vključuje predavanje strokovnjakinje, strokovno gradivo, prigrizke in osvežilne napitke. 
 
SPLETNI NASLOV

Spletni naslov: http://www.evropska-svetovalnica.com

 
PRIJAVA
 • Elektronska prijava: http://www.evropska-svetovalnica.com – Prijava na izobraževanje
 • Skenirano prijavnico lahko pošljete na naslov: prijava@evropska-svetovalnica.com
 • Po e-pošti: prijava@evropska-svetovalnica.com 
 • Prijave  sprejemamo do dne pred izvedbo seminarja
 • Odjave sprejemamo do tri delovne dni pred seminarjem pisno na elektronski naslov 
Vprašanja pošljite na e-mail: prijava@evropska-svetovalnica.com

PLAČILO
 
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  
SI56 1914 0501 2239 615, sklic na 00 01022018, 
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
Akademija za management in projektno vodenje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana
ID za DDV: 80886914.  Potrdilo o plačilu prinesite s seboj. 
 
INFORMACIJE
 

Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko  številko:

040 772 267 med 10.00 in 12.00 ali pa nam pišite na elektronski naslov:

prijava@evropska-svetovalnica.com    

Novice, dogodki, izobraževanje

Evropska unija