ja_mageia

 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
Nahajate se na: Naslovnica Dogodki VARSTVO OSEBNIH PODATKOV PO SPLOŠNI UREDBI O VARSTVU PODATKOV (GDPR) in PREDLOG NOVE ZAKONODAJE
Dogodki
Opis
Najpomembnejše novosti Splošne uredbe so: boljši nadzor državljanov nad svojimi osebnimi podatki in lažji dostop do njih ter strožja dolžnosti obveščanja posameznika o obdelavi njegovih osebnih podatkov; pravica do pozabe oz. izbrisa in pravica do prenosljivosti podatkov; izrecna privolitev za obdelavo osebnih podatkov, kar pomeni, da se podjetja ne bodo več mogla zanašati na » domnevno privolitev » , privolitev otrok; obvezno obvestilo o vdoru v zbirke osebnih podatkov v roku 72 ur; javni organi in podjetja, ki opravljajo tvegane postopke obdelave podatkov, morajo imenovati uradno osebo za varstvo podatkov; višje kazni za prekrške, saj bo lahko nadzorni organ za najhujše kršitve izrekel kazen do vrednosti 1.000.000 do 20.000.000 EUR oziroma 2-4 % letnega svetovnega prometa podjetja. Ob tako visokih kaznih, bo skladnost z zakonodajo o varstvu podatkov postala pomemben del poslovne politike in organizacije bodo morale v ta namen prilagoditi svoja interna pravila o varovanju podatkov ter sprejeti ukrepe za učinkovit nadzor in ukrepanje v primeru kršitev ter pripraviti oceno tveganja. Na seminarju boste spoznali novosti, ki jih prinašajo novi evropski predpisi s področja varstva osebnih podatkov, kaj te novosti pomenijo ter kako in do kdaj se moramo na njih pripraviti.Seminar prinaša konkretna napotila za uskladitev s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov ( GDPR ) in novo nacionalno zakonodajo (ZVOP-2) .
Naslov: VARSTVO OSEBNIH PODATKOV PO SPLOŠNI UREDBI O VARSTVU PODATKOV (GDPR) in PREDLOG NOVE ZAKONODAJE
Začetek: Četrtek, 15 November 2018 09:30
Konec: Četrtek, 15 November 2018 14:00
Konec prijav: Četrtek, 15 November 2018 09:00
Predavatelj: mag. Nataša Zatler
Ciljna skupina: SEMINAR JE NAMENJEN Direktorjem v javnih zavodih, javnih skladih agencijah, javnih podjetjih, … Delodajalcem in direktorjem v gospodarskih družbah Podjetnikom Vodjem pravnih služb in kadrovikom Odgovornim osebam v podjetjih in javnemu sektorju, ki imam
Lokacija: Ljubljana, dvorana v poslovni stavbi SMELT ( pritličje), Dunajska 160, Ljubljana Bežigrad
Kotizacija: € 161,10+ddv
  

Akademija za management in projektno vodenje organizira seminar z aktualno vsebino

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV PO SPLOŠNI UREDBI O VARSTVU PODATKOV (GDPR)
in PREDLOG NOVE NACIONALNE ZAKONODAJE  (ZVOP - 2) NA  PRIMERIH IZ PRAKSE

 
 
25% POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE IN PLAČILO DO VKLJUČNO 8. novembra 2018.
 
 
 
 

TERMIN
LJUBLJANA, 15.november  2018, ob 09.30 do 14.00,
dvorana  v poslovni stavbi SMELT ( pritličje), Dunajska 160, Ljubljana Bežigrad
 
PREDAVATELJICA


mag. Renata ZATLER ima bogate izkušnje in odlično strokovno znanje ter kompetence s področja varstva osebnih podatkov z mednarodnim certifikatom CIPP/E . Mednarodni certifikat CIPP/E dokazuje, da ima oseba, ki je certifikat pridobila celovito poznavanje področja varstva osebnih podatkov v skladu z najnovejšo evropsko zakonodajo (GDPR) in tako zagotavlja kompetentnega in uspešnega pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov ter strokovnjaka s področja varovanja osebnih podatkov.Nekdanja državna sekretarja na Ministrstvu za javno upravo. Je nekdanja državna sekretarka na Ministrstvu za javno upravo, od leta 2006 dalje tudi vodja Sektorja za boljše predpise in upravne procese v Direktoratu za e-upravo in upravne procese na Ministrstvu za javno upravo. Pomembne naloge sektorja so povezane z uveljavitvijo minimalnih standardov, ki so temelj za sprejemanje dobrih predpisov (presoja učinkov, odprava administrativnih ovir, vključevanje javnosti v postopke priprave predpisov).

 
NAMEN
Evropski parlament je 14. aprila 2016 potrdil uredbo Evropskega Parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov. Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov bo nasledila nacionalne zakone o varstvu osebnih podatkov, v Sloveniji Zakon o varstvu osebnih podatkov – ZVOP-1.
 
Najpomembnejše novosti Splošne uredbe so:
 • boljši nadzor državljanov nad svojimi osebnimi podatki in lažji dostop do njih ter strožja dolžnosti obveščanja posameznika o obdelavi njegovih osebnih podatkov;
 • pravica do pozabe oz. izbrisa in pravica do prenosljivosti podatkov;
 • izrecna privolitev za obdelavo osebnih podatkov, kar pomeni, da se podjetja ne bodo več mogla zanašati na » domnevno privolitev » , privolitev otrok;
 • obvezno obvestilo o vdoru v zbirke osebnih podatkov v roku 72 ur;
 • javni organi in podjetja, ki opravljajo tvegane postopke obdelave podatkov, morajo        imenovati uradno osebo za varstvo podatkov;
 • višje kazni za prekrške, saj bo lahko nadzorni organ za najhujše kršitve izrekel  kazen do vrednosti 1.000.000 do 20.000.000 EUR oziroma 2-4 % letnega svetovnega prometa podjetja.
Ob tako visokih kaznih, bo skladnost z zakonodajo o varstvu podatkov postala pomemben del poslovne politike in organizacije bodo morale v ta namen prilagoditi svoja interna pravila o varovanju podatkov ter sprejeti ukrepe za učinkovit nadzor in ukrepanje v primeru kršitev ter pripraviti oceno tveganja.

Seminar prinaša konkretna napotila za uskladitev s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov ( GDPR ) in novo nacionalno zakonodajo (ZVOP-2) 
Na seminarju boste spoznali novosti, ki jih prinašajo novi evropski predpisi s področja varstva osebnih podatkov, kaj te novosti pomenijo ter kako in do kdaj se moramo na njih pripraviti.

PROGRAM 
1. Novosti Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov in ZVOP-2
 • Ključne novosti GDPR,
 • Anonimizacija in psevdonimizacija podatkov,
 • Kršitev varstva osebnih podatkov
 • Vloga in obveznosti upravljavca
 • Vloga in obveznosti obdelovalca (nove obveznosti)  
 • Evidenca dejavnosti obdelave osebnih podatkov (obveznost tudi za obdelovalce- novo)
 • Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov
 • Izvedba presoje vplivov na zasebnost,  
 • Obveznost in pogoji za imenovanje  pooblaščeno osebo za varstvo  podatkov,
 • Varnostni incidenti in sporočanje nadzornim organom
 • Pravice posameznikov – obveznosti upravljalcev/obdelovalcev

2. Kako se novi zakonodaji o varstvu osebnih podatkov prilagodimo v praksi  
     2.1.  Proces uskladitve glede na stopnjo tveganja in vlogo subjekta (upravljalec/obdelovalec) - vzpostavitev projekta za uskladitev z GDPR in ZVOP-2
Konkretna napotila za pripravo oz. prilagoditev GDPR in ZVOP-2 (glede na stopnjo tveganja in vlogo – obveznosti upravljavca / obveznosti obdelovalca oz. zunanjega pogodbenega izvajalca storitev):
 • Evidenca dejavnosti obdelave
 • Pogodbe z obdelovalci
 • Notranji akti
 • Spletne strani
 • Videonadzor
 • Privolitev kot pravna podlaga
 3. Pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: imenovanje, položaj, naloge in dobre prakse
 • Kaj določa GDPR glede DPO-jev?
 • Smernice glede DPO-jev na evropski ravni
 • Ali moramo tudi mi imenovati DPO?
 • Izpolnjevanje pogojev
 • Kdaj je lahko DPO v konfliktu interesov?
 • Ali imamo lahko skupnega DPO-ja z drugimi organizacijami?
 • Zunanji DPO - pod kakšnimi pogoji in kaj mora biti v pogodbi o najemu takšnih storitev?
 • Odgovornost DPO-ja  za skladnost poslovanja z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov?
 • Sodelovanje DPO -ja z drugimi službami in njegove odgovornosti?
 • Primeri dobrih in slabih praks?
 • DPO - koristi ali stroški?
GRADIVO
Udeleženci boste prejeli gradivo na posvetu v pisni in elektronski obliki.
 
SEMINAR JE NAMENJEN 
 • Direktorjem v javnih zavodih, javnih skladih agencijah, javnih podjetjih, …
 • Delodajalcem in direktorjem  v  gospodarskih družbah
 • Podjetnikom
 • Vodjem pravnih služb in kadrovikom
 • Odgovornim osebam v podjetjih in javnemu sektorju, ki imam po novi uredbi dolžnost imenovati uradne osebe za varstvo osebnih podatkov
 • Varnostnim inženirjem ter vsem drugim delavcem, ki se
 • pri delu srečujejo z obdelovanjem osebnih podatkov

KOTIZACIJA in POPUSTI

Kotizacija za udeležbo na seminarju z 10% popustom znaša 161,10€+ddv .
   
10 % popust za prijave in plačilo od 9. novembra do vključno 15. NOVEMBRA 2018. 
25% POPUST ZA PRIJAVE IN PLAČILO DO VKLJUČNO 8. NOVEMBRA 2018.
 
Cena vključuje predavanje strokovnjakinje , strokovno gradivo, prigrizke in osvežilne napitke. 


Elektronska prijava: za prijavo kliknite na Prijava na izobraževanje
Po e-pošti: prijava@evropska-svetovalnica.com
Skenirano prijavnico lahko pošljete na po e-pošti: 
prijava@evropska-svetovalnica.com
Prijave  sprejemamo do dne pred izvedbo seminarja.
Odjave sprejemamo v pisni obliki do treh delovni dni pred izvedbo seminarja. 

PLAČILO
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  
SI56 1914 0501 2239 615, sklic na 00 15112018, 
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
Akademija za management in projektno vodenje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana 
ID za DDV:SI80886914.  Potrdilo o plačilu prinesite s seboj.

INFORMACIJE 
Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko  številko: 
051 317 357 
ali pa nam pišite in pošljite vaša vprašanja po e-pošti: 
prijava@evropska-svetovalnica.com


Novice, dogodki, izobraževanje

Evropska unija