ja_mageia

 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
Nahajate se na: Naslovnica Dogodki IZDELAVA LETNEGA POROČILA in DAVČNI OBRAČUN 2018 ZA JAVNI SEKTOR, LJUBLJANA
Dogodki
Opis
Na seminarju bo predstavljena celovita problematika izdelave zaključnega računa za leto 2018 za javni sektor. Poročanje o uspešnosti poslovanja: poleg obračunskega in denarnega ugotavljanja rezultata poslovanja bodo morali javni zavodi poročati tudi o presežku prihodkov nad odhodki po fiskalnem pravilu. Kako in kdaj? Poudarek bo na pripravi ter izvedbi popisa, vsebini izkazov bilance stanja, izkaza prihodkov in odhodkov ter pojasnil k računovodskim izkazom uporabnikov enotnega kontnega načrta ter zasebnih zavodov, ki poslujejo s sredstvi javnih financ. Predstavljen bo davčni obračun, sestavljen na podlagi vsebine veljavnih davčnih predpisov in možnosti zniževanja davčne osnove. Predstavljen bo tudi povzetek važnejših predpisov za pravne osebe javnega prava na računovodsko - finančnem področju in njihova uporaba v praksi. Predstavljena bo tudi izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ. Na seminarju boste prejeli veliko praktičnih napotkov za delo.
Naslov: IZDELAVA LETNEGA POROČILA in DAVČNI OBRAČUN 2018 ZA JAVNI SEKTOR, LJUBLJANA
Začetek: Četrtek, 10 Januar 2019 09:30
Konec: Četrtek, 10 Januar 2019 15:00
Konec prijav: Četrtek, 10 Januar 2019 09:00
Predavatelj: Majda GOMINŠEK,ekonomistka, svetovalka na področju računovodstva in financ z več kot 25-letnimi izkušnjami
Ciljna skupina: Vodjem računovodstva in drugim računovodskim delavcem v javnem sektorju Vodilnim delavcem v javnem sektorju Računovodjem in računovodskim servisom Knjigovodjem in Ostalim strokovnim delavcem, ki jih problematika zanima
Lokacija: Ljubljana, 10. januar 2019, od 9.30 do 14.30, poslovna stavba Domus Medica, Dunajska 162
Kotizacija: € 125,1€+DDV
  

 

Akademija za management in projektno vodenje vas vljudno  vabi na seminar

IZDELAVA LETNEGA POROČILA in DAVČNI OBRAČUN
ZA LETO 2018 ZA JAVNI SEKTOR  
ter AKTUALNE NOVOSTI

Za prijave  do vključno 8. januarja 2019 nudimo 10% popust. 


TERMIN
Ljubljana, 10. januar 2019, od 9.30 do 14.30, poslovna stavba Domus Medica, Dunajska 162

NAMEN
Zaključevanje leta bo  posvečeno razčiščevanju dilem, ki se nanašajo na novosti v zadnjem letu. Izpostaviti je potrebno fiskalno pravilo. Kako ga uporabiti, kdaj in kako knjižiti?
Poročanje o uspešnosti poslovanja: poleg obračunskega in denarnega ugotavljanja rezultata poslovanja bodo morali javni zavodi poročati tudi o presežku prihodkov nad odhodki po fiskalnem pravilu. Kako in kdaj?
Predstavljene bodo posebnosti in novosti, ki veljajo v javnem sektorju, opozorili pa bomo tudi na najpogostejše napake na tem področju.


PREDAVATELJICA
Majda GOMINŠEK, 
ekonomistka z več kot 30-letnimi izkušnjami na finančno-računovodskem področju. Že desetletje samostojno vodi tečaje vodenja poslovnih knjig za gospodarske družbe in samostojne podjetnike ter izvaja seminarje s področja računovodstva in financ za javne zavode, društva in pravne osebe javnega prava. Je svetovalka za javni sektor in soavtorica Priročnika o finančnem poslovanju društev, Priročnika za ravnatelje in Priročnika knjiženje pri pravnih oseb zasebnega prava. Aktivno sodeluje na kongresih računovodij kot predavateljica.

PROGRAM

1. Računovodski izkazi - pojasnila, posebnosti, zakonske novosti, primeri

Bilanca stanja

Izkaz prihodkov in odhodkov

Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

Presežki prihodkov nad odhodki (izračun, evidentiranje, obveznosti, ki izhajajo iz tega)

Druge priloge k izkazu bilanca stanja in izkazu prihodkov in odhodkov

2. Davčni obračun

Davčno priznani prihodki

Delno priznani odhodki

Davčne olajšave

Druge posebnosti davčnega obračuna- Pravilnik o pridobitni in

nepridobitni dejavnosti za javne zavode (109/07 in 68/09)

3. Priprave na letno poročilo

Pomen in namen inventurnega elaborata

Vsebina letnega poročila

Priloge k letnemu poročilu

Razkritja v letnem poročilu

Sprejem in potrditev letnega poročila

4. Izjava o notranji reviziji

Vsebina in pomen izjave

Odgovornosti za pripravo izjave

Pristop k pripravi izjave

5. Vse aktualnost in novosti zakonodaje za javni sektor

Izračun fiskalnega pravila!ODGOVORI NA VAŠA VPRAŠANJA 

KOMU JE NAMENJEN

 • Vodjem računovodstva in drugim računovodskim delavcem v javnem sektorju
 • Vodilnim delavcem v javnem sektorju
 • Računovodjem in računovodskim servisom 
 • Knjigovodjem 
 • Ostalim strokovnim delavcem, ki jih problematika zanima


GRADIVO
Udeleženci boste prejeli gradivo na delavnici v pisni in elektronski obliki.

KOTIZACIJA
Kotizacija z 10% popustom znaša 125,10 €  + ddv.
Kotizacija za udeležbo na seminarju je 139 €  + ddv.

Za prijave in plačilo do vključno 8. januarja 2019 nudimo 10% popust. 
Cena vključuje predavanje strokovnjakinje, strokovno gradivo, prigrizke in osvežilne napitke. 
 
PRIJAVA

 • Elektronska prijava: kliknite na  PRIJAVA NA IZOBRAŽEVANJE
 • Skenirano prijavnico lahko pošljete na naslov: prijava@evropska-svetovalnica.com
 • Po e-pošti: prijava@evropska-svetovalnica.com 
 • Prijave  sprejemamo do dne pred izvedbo seminarja
 • Odjave sprejemamo do tri delovne dni pred seminarjem pisno na elektronski naslov 


Vprašanja pošljite na e-mail: prijava@evropska-svetovalnica.com

PLAČILO
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  
SI56 1914 0501 2239 615, sklic na 00 10012019, Ljubljana
 
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
Akademija za management in projektno vodenje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana
ID za DDV: SI80886914.  Potrdilo o plačilu prinesite s seboj. 
 
INFORMACIJE
Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko  številko:
040 772 267 med 10.00 in 12.00 ali pa nam pišite na elektronski naslov:
prijava@evropska-svetovalnica.com    ​​
 
Vljudno vabljeni!

PRIJAVNICA NA SEMINAR

IZDELAVA LETNEGA POROČILA  in DAVČNI OBRAČUN
ZA LETO 2018 ZA JAVNI SEKTOR ter AKTUALNE NOVOSTI

Ljubljana, 10. januar 2019od 9.30 do 14.30, poslovna stavba Domus Medica, Dunajska 162


Obkrožite termin!

   
Ime in naslov organizacije:
 
 
 Telefon:
 
Kontaktna oseba:ID za DDVE-pošta:

 
Na seminar prijavljamo:

Ime in priimek:E-pošta
   
  
  
  

 
 
Žig in podpis:                                 

Želimo prejemati obvestila o dogodkih.                  da              ne
 
V skladu s 73.člen ZVOP-1 vas obveščamo o pravicah:
»Posameznik lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteva, da  upravljalec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja .
Upravljalec osebnih podatkov je dolžan v 15 dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen 

 
neposrednega trženja ter o tem pisno obvestiti posameznika, ki je to zahteval.«


Novice, dogodki, izobraževanje

Evropska unija