ja_mageia

 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
Nahajate se na: Naslovnica Dogodki IZDELAVA LETNEGA POROČILA IN DAVČNI OBRAČUN ZA LETO 2018 ZA DRUŠTVA in SINDIKATE, LJUBLJANA
Dogodki
Opis
Vabimo vas na enodnevni posvet, kjer bomo predstavili novosti, ki se nanašajo na poslovanje društev, ki opravljajo nepridobitno in pridobitno dejavnost ter invalidske organizacije. Novosti, ki jih bomo predstavili na posvetu, se nanašajo na predložitev letnih poročil, ki jih morajo društva, humanitarne in invalidske organizacije predložiti do 31. marca 2019 leta.
Naslov: IZDELAVA LETNEGA POROČILA IN DAVČNI OBRAČUN ZA LETO 2018 ZA DRUŠTVA in SINDIKATE, LJUBLJANA
Začetek: Ponedeljek, 28 Januar 2019 09:30
Konec: Ponedeljek, 28 Januar 2019 14:30
Konec prijav: Ponedeljek, 28 Januar 2019 09:00
Predavatelj: Majda GOMINŠEK, svetovalka na področju računovodstva in financ z več kot 25-letnimi izkušnjami
Ciljna skupina: predsednikom in tajnikom društev, klubov in zvez društev, blagajnikom društev, računovodskim službam, računovodskim servisom, knjigovodjem, referentom osebam, odgovornim za finančno poslovanje, vsem, ki vodite poslovne knjige v društvih.
Lokacija: LJUBLJANA, 28. januar 2019 od 09.30 do 14.30 ure, dvorana v poslovni stavbi Domus Medica, Dunajska 162, Ljubljana Bežigrad
Kotizacija: € 87,20+ddv
  

Z vsem spoštovanjem Vas vabimo na posvet

FINANČNO POSLOVANJE, IZDELAVA LETNEGA POROČILA IN DAVČNI OBRAČUN 2018 ZA  DRUŠTVA, ZVEZE DRUŠTEV in SINDIKATE

 

 

TERMIN
LJUBLJANA, 28. januar 2019 od 9.30 do 14.30,
dvorana v poslovni stavbi Domus Medica, Dunajska 162
 
PREDAVATELJICA 
Majda GOMINŠEKsvetovalka na področju računovodstva in financ z več kot 25-letnimi izkušnjami na področju računovodenja v društvih in sindikatih

UVOD IN NAMEN SEMINARJA
Vabimo vas na enodnevni posvet, kjer bomo predstavili novosti, ki se nanašajo na  poslovanje društev in sindikatov, ki opravljajo nepridobitno in pridobitno dejavnost ter invalidskih  organizacij. Novosti, ki jih bomo predstavili na posvetu, se nanašajo na predložitev letnih poročil, ki jih morajo društva, humanitarne in invalidske organizacije predložiti do 31. marca 2019 leta, sindikati pa do 28.februarja 2019. Opozorili vas bomo tudi na rok za oddajo letnih poročil, ki velja za tista društva, katerih računovodske izkaze mora revidirati revizor pred sprejetjem letnega poročila. Letno poročilo mora pred obravnavo na zboru članov pregledati nadzorni organ društva.Zakon o društvih določa, da mora društvo zagotavljati podatke o svojem finančnem in materialnem poslovanju na način in v obliki, ki ju določi s temeljnim aktom. To določilo pomeni, da mora društvo sprejeti ustrezne akte, ki urejajo finančno področje in računovodstvo.Društvo mora zagotavljati podatke o poslovanju na način, da se uresničujejo nameni in cilji društva. Vse prihodke, ki jih bo društvo doseglo iz pridobitne dejavnosti, mora voditi in izkazovati ločeno. Opozorili vas bomo tudi na pogoje, ki jih mora izpolnjevati društvo za opravljanje pridobitne dejavnosti. Seznanili vas bomo z vsemi  spremembami in dopolnitvami predpisov, tako da bo Letno poročilo pripravljeno v skladu z zakoni in pravili računovodske stroke ter predstavili davčne novosti v letu 2019.

PROGRAM POSVETA

I. Letno poročilo za leto 2018
 • Poročilo o poslovanju za leto 2018
 • SRS za društva in sindikate - aktualnosti
 • Bilanca stanja
 • Izkaz poslovnega izida 
 • Pojasnila k izkazom
 • Poročilo o poslovanju
 • Roki za oddajo poročil 
 • Popis sredstev

II. Poslovne knjige  
 • Knjigovodske listine
 • Vrste knjigovodstva
 • Vodenje poslovnih knjig

III. Pridobitna in nepridobitna dejavnost
 • Opredelitev pridobitne dejavnosti
 • Opredelitev nepridobitne dejavnosti
 • Pogoji za opravljanje dejavnosti

IV. Blagajniško poslovanje
 • Blagajniški maksimum
 • Plačevanje z gotovino po novem

Finančno poslovanje   
 • Avtorske pogodbe in podjemne pogodbe
 • Študentsko delo
 • Donacije in sponzorstvo
 • Darila in nagrade
 • Potni nalogi, dnevnice in kilometrina
 • Članarine

V. Temeljni akti
 • Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov
 • Pravilnik o računovodstvu
 • Pravilnik o fi nančnem poslovanju

VI.  Predstavitev davčnih novosti v letu 2019

VII. Razprava
 • Vprašanja in odgovori na vaše vprašanja

POSVET JE NAMENJEN:
 • predsednikom in tajnikom društev in sindikatov, klubov in zvez društev,
 • blagajnikom društev in sindikatov,
 • računovodskim službam, računovodskim servisom, knjigovodjem,
 • referentom 
 • osebam, odgovornim za finančno poslovanje,
 • vsem, ki vodite poslovne knjige v društvih in sindikatih.

GRADIVO
Udeleženci boste prejeli gradivo na delavnici v pisni in elektronski obliki.

KOTIZACIJA
 
Kotizacija za udeležbo na seminarju z 10% popustom pa velja od 1. januarja 2019 do 27. januarja 2019 in znaša 98,10 € + 22% DDV.

 
Za drugega udeleženca priznavamo 10% popust, za tri udeležence in več
pa 15%.

Cena vključuje predavanje strokovnjakinje, strokovno gradivo, prigrizke in osvežilne napitke. 

SPLETNI NASLOV IN PRIJAVA

Spletni naslov: http://www.evropska-svetovalnica.com
 • Elektronska prijava: http://www.evropska-svetovalnica.com  
 •  Prijava na  izobraževanje
 • Skenirano prijavnico lahko pošljete po e-pošti:prijava@evropska-svetovalnica.com 
 • Po faksu: 059 334 102  
 • Po e-pošti: prijava@evropska-svetovalnica.com
Odjave sprejemamo do treh delovnih dni pred seminarjem. 
Prijave sprejemamo do vključno dne pred seminarjem. 

PLAČILO
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  
SI56 1914 0501 2239 615, sklic na 00 28012019, 
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
Akademija za management in projektno vodenje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana 
ID za DDV: SI80886914.  Potrdilo o plačilu prinesite s seboj.
INFORMACIJE
 
Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete vsak dan med 10.00 in 12.00 uro na telefonsko  številko: 051 317 357
Pošljite vaša vprašanja po e-pošti: prijava@evropska-svetovalnica.com  

Novice, dogodki, izobraževanje

Evropska unija