ja_mageia

 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
Nahajate se na: Naslovnica Dogodki DNEVI POSLOVNIH SEKRETARK IN SEKRETARJEV 2019, Portorož, Hotel Bernardin
Dogodki
Opis
Ljudje vse življenje igramo vloge. Vsaka vloga ima svoja pravila obnašanja in vedenja v povezavi z etičnimi in moralnimi načeli. Vloge vsak dan odigramo v poslovnem življenju, tj. vloga direktorja, vloga vodje, vloga tajnice… Ki pa so opredeljene s poslovnimi akti. Kako bo to vlogo posameznik odigral, pa je odvisno od njegovih lastnosti, sposobnosti, vrednot, motivacije, izobrazbe in od pričakovanj drugih. Svoje vloge največkrat igramo tako, kot drugi od nas pričakujejo. Če želite resnično spoznati sebe, se morate soočiti s svojimi občutki, z vrednotami, navadami, z vedenjskimi vzorci, prepoznati morate svoje dobre in slabe lastnosti ter opredeliti realno svoje potenciale. Posvetite se torej svojim mislim. In za to si morate vzeti čas, ga preživeti sami s seboj in razmišljati o sebi, svojih občutkih, ki se vam porajajo ob različnih dogodkih, lastnem vedenju, odnosu do drugih in o odnosu do samega sebe. Zato Vas vabimo na Dneve poslovnih sekretark in sekretarjev, 28. in 29. marca 2019 v hotel Bernardin v Portorožu.
Naslov: DNEVI POSLOVNIH SEKRETARK IN SEKRETARJEV 2019, Portorož, Hotel Bernardin
Začetek: Četrtek, 28 Marec 2019 09:00
Konec: Petek, 29 Marec 2019 17:00
Konec prijav: Sreda, 27 Marec 2019 12:00
Predavatelj: VEČ PREDAVATELJEV
Ciljna skupina: poslovnim sekretarkam in sekretarjem, tajnicam in tajnikom, vodjem pisarn, referentkam in referentom, poslovnim asistentkam in asistentom, administratorkam in administratorjem, vsem, ki jih obravnavane teme zanimajo.
Lokacija: Portorož, 28. in 29. marec 2019, dvorana v Kongresnem centru Grand Hotel Bernardin, Obala 2, 6320 Portorož
  

 Z vsem spoštovanjem vas vabimo na konferenco

 

POMLADANSKI DNEVI POSLOVNIH SEKRETARK IN SEKRETARJEV 2019


Portorož, 28. in 29. marec 2019, dvorana v Kongresnem centru Grand Hotel Bernardin, Obala 2, 6320 Portorož

 


 
Z nami bodo odlični predavatelji in motivatorji:

Miha ŠERCER, odvetnik, odvetniška pisarna Šisernik – Šercer Glavno področje delovanja odvetnika Miha Šercerja je delovno pravo. Pred začetkom odvetniške dejavnosti je na tem področju več kot 10 let pridobival neposredne izkušnje v gospodarstvu, tudi na vodstvenih delovnih mestih. Poleg tega področja se največ ukvarja še z gospodarskimi posli in odškodninskim pravom, sicer pa skupaj s sodelavci in zunanjimi strokovnjaki pokriva tudi vsa ostala pravna področja. Je avtor številnih strokovnih člankov in priročnikov s področja delovnih razmerij, redno pa tudi predava te vsebine na seminarjih in konferencah.

dr. Zdravko  ZUPANČIČ, je pisatelj in predavatelj, njegov poklic je, da govori o govorjenju. Napisal je veliko knjigo gledališčugovorništvu in poslovnih pogovarjanjih, vmes pa  tudi nekaj zgodbic in pesmi. Kot gostujoči predavatelj posreduje svoje izkušnje po raznih visokih šolah, vendar je v prvi vrsti še vedno predavatelj in vodja izobraževanja v Šoli retorike.

dr. Vladimir ŽUMER, bivši direktor Arhiva Republike Slovenije

Edvard KADIČ, strokovjak za komunikacijo in osebnostni razvoj, specialist za neverbalno komunikacijo in odličen predavatelj ter motivator

Bojana KOŠNIK ČUK, bivša vodja protokola Službe vlade RS za evropske zadeve, bivša direktorica za protokol, gostinstvo in turizem pri Servisu RS za protokolarne storitve Brdo in v vrsti drugih inštitucij.  Izvaja samostojna predavanja in delavnice o diplomatskem, poslovnem protokolu in kulturi vedenja, na posameznih ministrstvih in drugih državnih institucijah, številnih podjetjih, šolah, v zadnjem času tudi v tujini, predvsem v Italiji in sosednji Hrvaški.

Nada MULEJ, prof. slov. jezika in prim. knjiž., mednarodno potrjena trenerka NLP (nevrolingvističnega programiranja) in NLP master coach (INLPTA), limbični coach, predavateljica višje šole

Polonca ŠTAJNAR, svetovalka za program promocije zdravja na delovnem mestu za ohranjanje in krepitev telesnega in duševnega zdravja zaposlenih

Janez HUDOVERNIK, uni. dipl. ing., ACC, je svoje izkušnje v prodaji, marketingu in vodenju začel pridobivati v podjetjih IBM Slovenija d.o.o. in LIP Bled d.d. Svoje izkušnje je nadgradil s podiplomskim študijem na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, študijem menedžmenta na Centru Brdo ter številnih usposabljanjih doma in v tujini.

Leo IVANDIČ, certificirani predavatelj in svetovalec, ki deluje v Šoli čustvene inteligence, kjer sodeluje pri razvoju in izvajanju programov za izboljšanje komunikacije in odnosov, izražanje čustev in osebno rast.

mag. Marjeta NOVAK, certificirana trenerka nenasilne komunikacije pri The Center for Nonviolent Communication, vodi izobraževanja, delavnice in mediacijske procese po tem svetovno uveljavljenem povezovalnem pristopu. je predsednica Društva moderatorjev Slovenije (od 2015 uradni član International Association of Facilitators– Chapter Slovenia) ter slovenska skrbnica mreže Art of Hosting Conversations That Matter..

Philip Jan NAGEL, poučuje poslovno angleščino – njegovi slušatelji so večinoma iz poslovnega sveta in direktorji številnih podjetij. Je tudi uradni ustni izpraševalec za Cambridge English izpite ter v UK izšolani Prism praktik (program, ki vodjem pomaga sestaviti učinkovite in uspešne time).

Mojca HERGOUTH KOLETIČ, je po izobrazbi profesorica angleščine in nemščine, ki je svojo karierno pot posvetila doseganju odličnosti na področju tujih jezikov.Poučevanje nemščine ji je  poseben izziv, saj se zaveda, da se nemščino iz veselja uči le malo ljudi, večinoma se jo lotijo zato, ker morajo.Poleg številnih tečajnikov, ki jih je navdušila za nemščino, svoje pedagoško znanje deli z mnogimi mladimi učitelji, ki se kalijo v njeni jezikovni šoli Mint International, ki ga je ustanovila pred 23-imi leti in je postal prepoznaven jezikovni center v Sloveniji in tujini, saj od leta 2006 sodelujejo z Univerzo Cambridge na področju izobraževanja učiteljev. 


PROGRAM KONFERENCE
 

Četrtek, 28.3.2019
 

8.30 – 9.15  Registracija udeležencev

9.15 – 9.30  Otvoritev in  pozdravni nagovor

9.30 – 10.30

INFORMACIJE SO MOČ – DELOVNA IN POKOJNINSKA ZAKONODAJA TER UPRAVNI POSTOPKI
Varovanje zasebnosti na delovnem mestu
Delovna razmerja in socialni dialog ter pokojninska zakonodaja

Predavatelj: Miha Šercer, odvetnik

10.30 – 10.40 Odmor za osvežitev

10.40 –  11.40

POSLOVNO USPEŠNI IN OSEBNO ZADOVOLJNI – MIT ALI REALNOST?
Kako z minimalnimi napori doseči najboljše rezultate?
Učinkovito planiranje delovnih nalog

Predavatelj: Edvard Kadič

11.40 – 12.45

KOMUNIKACIJA – KAKO JE VSAJ TAKO POMEMBEN KOT KAJ
Veščine retorike in javno nastopanje
Nebesedna govorica
Slušalka prisluškuje vsem zvokom
Psihologija telefoniranja

Predavatelj: dr. Zdravko Zupančič

12.45 – 14.00 Odmor za kosilo in sprostitev

14.00 – 15.15

OBLIKOVANJE EDINSTVENE OSEBNE ODLIČNOSTI – POSLOVNI

BONTON IN PROTOKOL

Pravila sodobnega evropskega bontona (novosti v poslovnem svetu, odnos moški, ženska, zasebno življenje, vrača se romantika,…)

Preprosta formula s katero si vedno lahko pomagamo v kulturi vedenja, v bontonu, če smo v dilemi, zadregi, tako zasebno kot poslovno

Sprejem poslovnih partnerjev, gostov, strank, dobrodošlica, kako postopamo, ko smo sami v vlogi gostov

Kaj nam prinašajo posebnosti poklica v smislu prave komunikacije

Uporaba stacionarnih in prenosnih telefonov

Predavateljica: Bojana Košnik Čuk

15.15 – 16.00

POSKRBITE ZASE – NAJ BO ZDRAVJE NA PRVEM MESTU

Zdravje kot vrednota

Osnovni koraki programa promocije zdravja

Merljivi kazalniki zdravja v organizacijah

Psihosocialni dejavniki delovnega okolja

Ukrepi za izboljšanje počutja in večje učinkovitosti

Predavateljica: Polona Štajnar

16.00 – 16.10     Odmor za osvežitev

16.10 – 16.50

UPRAVLJANJE ČASA (TIME MANAGEMENT) – ZADOVOLJSTVO TAKO ZA NAS KOT ZA PODJETJE
Organiziranost dela – določanje prednostnih nalog
Vrednost časa – orodja za načrtovanje lastnega časa
Določanje prednostnih nalog
Tedensko in dnevno načrtovanje dela
Obvladovanje “tatov časa”Delegiranje

Predavateljica: mag. Nada Mulej

16.50 – 17.30

SLOVENSKI JEZIK JE ŽIVO BITJE – NAJ NAM PONOVNO POSTANE SAMOUMEVEN 
Novosti v slovenskem pravopisu
Pogoste napake v slovenskem pravopisu
Pisanje pametnih dopisov, zapisnikov in elektronskih sporočil

Več predavateljev

17.30  Zaključek prvega dne konference s kulturnim programom z gospo Branko Božič in družabnim srečanjem

Dogodek bo povezovala gospa Branka Božič.


Petek, 29.3.2019

8.30 – 9.00 registracija udeležencev

9.00 Pričetek predavanj

9.00 – 10.15

VEŠČINE COACHINGA ZA POSLOVNE SEKRETARKE IN SEKRETARJE
Kaj je coaching in kakšne so koristi coachinga?
Je vzpostavljanje dobrega stika naključje ali veščina?
Kako doseči učinkovito komunikacijo z aktivnim poslušanjem in postavljanjem pravih vprašanj?
Izgradnja zaupanja –ključ do trajnega sodelovanja s poslovnimi strankami.

Predavatelj: Janez Hudovernik

10.15 – 11.30

ŽELIM POSTATI BOLJŠA OSEBA –ČUSTVENA INTELIGENCA IN STRES

Kaj je čustvena inteligenca in kaj so sploh čustva?

So čustva na delu zaželena?

Mobbing na delovnem mestu

Zakaj stres dojemamo različno?
Kako pravilno reagirati na stres?
Osebna rast
Obvladovanje stresa

Predavatelj: Leo Ivandič

11.30 – 11.40 Odmor za osvežitev

Sekcija 1:

11.40 – 13.00

POSLOVNO KOMUNICIRANJE V TUJEM JEZIKU – ANGLEŠČINA
Telefoniranje v angleščini
Najpogostejše slovnične strukture
Elektronska komunikacija s poslovnimi partnerji, potencialnimi klienti …

Predavatelj: Philip Jan Nagel

Sekcija 2:

11.40 – 13.00
POSLOVNO KOMUNICIRANJE V TUJEM JEZIKU – NEMŠČINA
Telefoniranje v nemščini
Najpogostejše slovnične strukture
Elektronska komunikacija s poslovnimi partnerji, potencialnimi klienti …

Predavateljica: Mojca Hergouth Koletič

13.00 – 13.30 Odmor za kosilo

13.30 – 15.00

POSLOVNO KOMUNICIRANJE  S TEŽAVNIMI STRANKAMI IN SODELAVCI – VZPOSTAVLJANJE KOMUNIKACIJSKE SAMOZAVESTI
Komuniciranje z mediji, odnosi z javnostmi
Kako ravnati s težavnimi strankami?
Ustrezen in učinkovit odnos poslovne sekretarke do sebe in drugih
Kako se sporazumevati s težavnimi nadrejenimi?
Kako se sporazumevati s težavnimi sodelavci?

Predavateljica: Marjeta Novak

15.00 – 16.30

NA KONCU DNEVA SI BOMO HVALEŽNI – ORGANIZACIJA DELA IN DELOVNEGA OKOLJA TER UPRAVLJANJE IN ARHIVIRANJE DOKUMENTOV
Pisarniško poslovanje kot eden izmed podpornih procesov poslovnega procesa-arhiviranje

Predavatelj: dr. Vladimir Žumer

16.30 Zaključek konference na terasi hotela s pogledom na morje


KOTIZACIJE IN PRIJAVNICA

KOTIZACIJA 1: € 279 brez DDV-ja
 • udeležba na seminarju 1 dan
 • konferenčni materiali
 • prigrizki med odmori
 • kosilo
KOTIZACIJA 2: € 330 brez DDV-ja
 • udeležba na seminarju 2 dni
 • konferenčni materiali
 • prigrizki med odmori
 • kosilo
 Namestitev za udeležence DPSS 2019

Grand Hotel Bernardin*****

Hotel Histrion****

Hotel Vile Park ***


Namestitev je v domeni udeležencev. Pri rezervaciji sobe obvezno navedite, da ste udeleženci konference Dnevi poslovnih sekretrak in sekretarjev 2019.

REGISTRACIJA:
Na konferenco se lahko prijavite On-line.


Skenirano prijavnico lahko pošljete na
info@dnevi-sekretarjev.eu ali na prijava@dnevi-sekretarjev.eu


Prijave sprejemamo do vključno 27. marca 2019.
Odjave sprejemamo do štirih delovne dni pred konferenco.
 
POPUSTI
Za prijave in vplačila do vključno 5. marca 2019 nudimo  20% popust. Za prijave in vplačila od 6.marca do vključno 20. marca 2019 nudimo  10% popust.
Za več udeležencev iz iste organizacije nudimo popust po predhodnem dogovoru.Sporočite nam vaše želje na info@dnevi-sekretrajev.eu 
Za udeležence predhodnih dogodkov nudimo dodatni 5% popust.  

Popusti se seštevajo.

ORGANIZATORJA
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  
SI56 1914 0501 2239 615 
sklic na 00 28032019 

(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
Akademija za management in projektno vodenje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana 

ID za DDV: SI80886914. 

 

 

E-RAZVOJ, izobraževanje in raziskovanje

Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana

TRR: SI56 1914 0501 3939 443

 

Davčna številka:57854971  


DODATNE INFORMACIJE dobite na telefon +386 (0)51 31 73 57
 e-pošta: info@dnevi-sekretarjev |

 


Novice, dogodki, izobraževanje

Evropska unija