ja_mageia

 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
Nahajate se na: Naslovnica Dogodki AKTUALNA PROBLEMATIKA OBRAČUNA PLAČ IN DRUGIH PREJEMKOV FIZIČNIH OSEB
Dogodki
Opis
Na seminarju bo predstavljena celotna veljavna zakonodaja na tem področju iz računovodskega vidika. Seminar je namenjen vodjem in drugim osebam, ki se strokovno ukvarjajo s problematiko plač in drugih stroškov dela. Posebej velja izpostaviti, da bo vsebina izvajanja seminarja prilagojena tako zahtevnejšim temam, kot temeljnim pojmom in pravilom delovanja sistema delovnih razmerjih v tej zvezi. Ob celovitem pregledu posameznih vsebinskih sklopov urejanja plač in drugih stroškov dela, bo dovolj prostora tudi za predstavitev vseh novosti in najaktualnejših tekočih zadev v zvezi z ukrepi na področju plač in drugih stroškov dela. Veseli bomo vaših vprašanj.
Naslov: AKTUALNA PROBLEMATIKA OBRAČUNA PLAČ IN DRUGIH PREJEMKOV FIZIČNIH OSEB
Začetek: Sreda, 20 Marec 2019 09:00
Konec: Sreda, 20 Marec 2019 14:00
Konec prijav: Sreda, 20 Marec 2019 09:00
Predavatelj: doc.dr.Lidija Robnik
Ciljna skupina: SEMINAR JE NAMENJEN • Direktorjem v javnih zavodih, javnih skladih agencijah, javnih podjetjih • Računovodskim službam javnem sektorju • Računovodjem in ekonomistom, referentom • Knjigovodjem – likvidatorjem plač • Kadrovskim delavcem • Drugim delavcem
Lokacija: LJUBLJANA, 20. marec 2019, od 9.00 do 14.00, predavanje bo v dvorani, poslovna stavba Domus Medica, Dunajska 162
Kotizacija: € 134,10
  

 
Akademija za management in projektno vodenje  vas vabi na seminar z odlično strokovnjakinjo na temo

AKTUALNA PROBLEMATIKA OBRAČUNA PLAČ IN DRUGIH PREJEMKOV FIZIČNIH OSEB 


15% POPUST ZA PRIJAVE IN PLAČILO DO VKLJUČNO 6. marca 2019!
 
TERMIN
Ljubljana, 20. marec 2019, od 09.00 do 14.00,
dvorana v poslovni stavbi DOMUS MEDICA, Dunajska 162PREDAVATELJICA

doc. dr. Lidija ROBNIK, univ. dipl. ekon., dolgoletna direktorica s področja financ in računovodstva, samostojna podjetnica, ki se ukvarja z izobraževanjem  in svetovanjem na področju financ, računovodstva in davkov. Je izvajalka strokovnih seminarjev in delavnic ter nudi strokovno pomoč in svetovanje različnim uporabnikom. Pripravlja najrazličnejše strokovne in znanstvene članke ter se udeležuje ustreznih konferenc in strokovnih srečanj. Prav tako je urednica več strokovnih publikacij. Je predavateljica in nosilka predmetov s področja računovodstva, financ in davkov na višjih in visokih šolah ter fakultetah.

NAMEN
Vabimo Vas na posvetovanje na temo obračuna dohodkov fizičnih oseb. 
Na seminarju vam bomo predstavili vrste dohodkov fizičnih oseb in katere dajatve mora obračunati izplačevalec posameznega dohodka fizične osebe in v katerih primerih in kateri dohodki so lahko izplačani brez obdavčitve. Ob tem se bomo dotaknili tudi načina poročanja na REK obrazcih. 
V začetku bomo predstavili vrste dohodkov pa Zakonu o dohodnini, kdo je davčni zavezanec, kakšne so obveznosti izplačevalca dohodka in razlika med dohodnino kot dokončnim davkom in akontacijo dohodnine. Nato si bomo pri posamezni vrsti dohodkov fizičnih oseb ogledali katere druge dajatve mora izplačati izplačevalec dohodka in v katerih primerih ni niti dajatev niti dohodnine. In na koncu bomo odgovarjali na vaša vprašanja. 


PROGRAM

9.00- 11.00 – AKTIVNI DOHODKI FIZIČNIH OSEB
 • Predstavitev pomembnosti iz zakona o dohodnini.
 • Prijava in odjava zaposlenih oseb.
 • Kdo so rezidenti in nerezidenti in njihov obračun plače.
 • Aktivni dohodki fizičnih oseb z računovodskega in davčnega vidika (plača, nadomestila, bonitete, dodatki ipd.).
 • Računovodski in davčni vidik bolniške odsotnosti.
 • Regres za letni dopust za zaposlene za nedoločen in določen čas.
 • Poslovni, računovodski in davčni vidik nagrade za poslovno uspešnost oz. 13. plača.
 • Zaposlovanje invalidov (računovodski in davčni vidik) ter kaj je kvota zaposlovanja invalidov.
 • Primeri knjiženj aktivnih dohodkov fizičnih oseb.

11.00-11.30 Odmor 

11.30 – 14.00 – PASIVNI DOHODKI FIZIČNIH OSEB
 • Drugi prejemki iz delovnega razmerja (prevoz na delo in iz dela, regres za prehrano, solidarnostna pomoč, jubilejne nagrade, razne odpravnine).
 • Pasivni dohodki fizičnih oseb (avtorske pogodbe, podjemne pogodbe, pogodbe z prokuristi, pogodbe o poslovodenju, sejnine)
 • Obračun dela vajencev, študentov, dijakov ter davčne olajšave delodajalca
 • Pogodbe o začasnem in občasnem delu upokojenih oseb
 • Obračun najemnin fizičnih oseb in obresti za vezane depozite
 • Obračun in obdavčitev kapitalskih dobičkov (nepremičnine, delnice, deleži)
 • Primeri knjiženj pasivnih dohodkov fizičnih oseb.


GRADIVO
Udeleženci boste prejeli gradivo na posvetu v pisni in elektronski obliki.


SEMINAR JE NAMENJEN 
 • Direktorjem  in drugim vodilnim delavcem v organizacijah v zasebnem in javnem sektorju
 • Vodje splošnih, pravnih in kadrovskih služb
 • Računovodskim servisom
 • Računovodskim službam 
 • Poslovnim sekretarkam in tajnicam ter drugim delavcem, ki se pri svojem delu srečujejo s tematiko seminarja


KOTIZACIJA
Kotizacija  brez popusta za udeležbo na seminarju znaša  149 EUR .
 15% popust za prijave in plačila do vključno 6.marca 2019 in znaša 126,65€.
Kotizacija z 10% popustom zanaša 134,10 EUR.
10% popust za prijave in plačila do vključno 19.marca 2019. 
Za drugega udeleženca priznavamo 5% popust, za tri udeležence in več popust 10 %. 
Kotizacija vključuje predavanje odlične strokovnjakinje  strokovno gradivo, prigrizke in osvežilne napitke. a. Elektronska prijava: KLIKNITE NA    Prijava na izobraževanje
b. Skenirano lahko pošljete po e-pošti: prijava@evropska-svetovalnica.com
c. Po e-pošti: prijava@evropska-svetovalnica.com 
Prijave  sprejemamo do dne pred izvedbo seminarja.
Odjave sprejemamo v pisni obliki do treh delovnih dni pred izvedbo seminarja. 


PLAČILO
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  
SI56 1914 0501 3939 443, sklic na 00 20032019 za Ljubljano
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
E-RAZVOJ, izobraževanje in raziskovanje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana 
Davčna številka:57854971 


INFORMACIJE
Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na gsm  številko: 051 317 357
ali pa nam pišite in pošljite vaša vprašanja po e-pošti: 
prijava@evropska-svetovalnica.com.


PRIJAVNICA NA SEMINAR

AKTUALNA PROBLEMATIKA OBRAČUNA PLAČ IN DRUGIH PREJEMKOV FIZIČNIH OSEB 

Ljubljana, 20. marec 2019, od 09.00 do 14.00,
dvorana v poslovni stavbi DOMUS  MEDICA   
Ime in naslov organizacije:_________________________
 
 
 Telefon:
 
Kontaktna oseba:________________ID zaDDVE-pošta:
 
Na seminar prijavljamo:
Ime in priimek:E-pošta
   
  
  
  
 
 
Žig in podpis:                                 

Želimo prejemati obvestila o dogodkih.                  da              ne

 
V skladu s 73.člen ZVOP-1 vas obveščamo o pravicah:
»Posameznik lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteva, da  upravljalec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja .
Upravljalec osebnih podatkov je dolžan v 15 dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem pisno obvestiti posameznika, ki je to zahteval.«
 


Novice, dogodki, izobraževanje

Evropska unija