ja_mageia

 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
Nahajate se na: Naslovnica Dogodki UPRAVLJANJE S KONFLIKTI NA DELOVNEM MESTU , Ljubljana, 23.april 2019
Dogodki
Opis
Uspešnost poslovanja je danes prav gotovo povezana z ustreznim odnosom in ravnanjem s strankami, klienti, uporabniki. Odličen in profesionalen odnos do strank, klientov, uporabnikov je ena od najpomembnejših konkurenčnih prednosti podjetja. Vsi ljudje se kdaj znajdemo v situacijah, ki jih zaznavamo kot stresne, ogrožujoče ali negotove. Zgodi se tudi, da se srečujemo z osebami, ki z nami neprimerno komunicirajo. V takšnih situacijah postanemo nezadovoljni in nerazpoloženi, kar pa posledično lahko vpliva tudi na naš odnos do drugih ljudi. Ohranitev profesionalnega odnosa je lahko v takšnih situacijah precej velik izziv - kako ohraniti mirno kri, spoštljivo komunicirati in se odzvati tako, da se nastale težave razrešijo čim bolj primerno?
Naslov: UPRAVLJANJE S KONFLIKTI NA DELOVNEM MESTU , Ljubljana, 23.april 2019
Začetek: Torek, 23 April 2019 09:30
Konec: Torek, 23 April 2019 14:00
Konec prijav: Torek, 23 April 2019 09:00
Predavatelj: Peter Gominšek
Ciljna skupina: Seminar je namenjen zaposlenim v gospodarstvu kot tudi v javnem sektorju, predvsem pa: direktorjem, vodjem področij, sektorjev, vodjem timov, poslovnim sekretarjem in sekretarkam, tajnicam kadrovikom, pooblaščencem in svetovalcem za preprečevanje mobinga
Lokacija: Ljubljana, 23. april 2019, od 09.30 do 14.00,
dvorana v poslovni stavbi DOMUS MEDICA, Dunajska 162
Kotizacija: € 151,10
  

 

Akademija za management in projektno vodenje in E-razvoj organizirata praktično delavnico z aktualno vsebino

KONFLIKT TVEGANJE ALI PRILOŽNOST?
SPOSOBNOSTI, TEHNIKE IN STRATEGIJE ZA UPRAVLJANJE IN REŠEVANJE KONFLIKTOV

10% popust za prijave in plačilo do vključno 22. aprila 2019.

 

TERMIN
Ljubljana, 23. april 2019, od 09.30 do 14.00,
dvorana v poslovni stavbi DOMUS MEDICA, Dunajska 162
 
PREDAVATELJ 

Peter GOMINŠEK

Delavnico izvaja in vodi gospod Peter Gominšek  s pridobljenim mednarodnim ceritifikatom Mojster poslovne komunikacije - Master of Business Communication po standardu INL PTA (International NL P Trainer Association). Pridobljen ima certifikat Master-Coach po standardu INL PTA Na Andragoškem centru Slovenije se je usposabljal v programu zodobne metode učne komunikacije, tehnike učenja, svetovanja in osebnostne rasti z Nevrolingvstičnim Programiranjem - NL P. Je udeleženec Mednarodnih konferenc na temo Nevrolingvistično programiranje in coaching – Razvoj sodobnih kompetenc v poslovnem svetu.V okviru Ministrstva za šolstvo in šport se je usposabljal v Programu izpopolnjevanja učiteljev, vključenih v program izobraževanja brezposelnih oseb. V okviru programa Ministrstva za šolstvo in šport v programu Podpiranja strokovne avtonomije in odgovornosti ter profesionalne in osebne rasti ter programa: Učinkovite metode in pristopi za spodbujanje osebne in strokovne rasti končal program o profesionalnem usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju - Veščine tutorstva.

 

CILJI DELAVNICE

Osnova za upravljanje in reševanje konfliktov je, da poznamo osnove komuniciranja. Brez tega ni mogoče razumevanje nastanka konflikta  tako na besedni kot na nebesedni komunikaciji. Kadar poznamo pravilne osnove komuniciranja se lahko konfliktu izognemo ali ga vsaj omilimo, če pride do njega. Zato je potrebno , da natančno poznamo, kako ljudje reagirajo na naše besede in dejanja in končno tudi prepoznamo lastne napake pri komuniciranju. Mogoče ravno na ta način sami doprinesemo k situacijam, ki povzročajo konflikte brez, da se tega zavedamo:

 • Vsak človek si ustvarja svojo resničnost sam.
 • Vsako vedenje ima v danem trenutku pozitiven namen.
 • Cilj vsakega spreminjanja je ustvariti več možnosti izbire v načinu vedenja, zaznavanja in ravnanja .
 • V življenju imamo vedno na voljo vsaj tri možnosti.
 • Pomen komunikacije  je v reakciji, ki jo izzovemo.
 • Ni napak ali porazov, so le vrnitvena sporočila o našem vedenju in komuniciranju.
 • Telo in duševnost vplivata drug na drugega.
 • Komuniciramo vedno in z vsemi čuti.  

Udeleženci delavnice  na praktičnih primerih  spoznavajo  :

 • kako vzpostavljajo stik z ljudmi (ekstrovertiran, introvertiran)
 • kako sprejemajo informacije( intuicija ali čutna zaznava)
 • kako te informacije vrednotijo(subjektivno, objektivno)
 • na kakšen način se lotevajo stvari v življenju( zaznava, presoja)

Delavnica poteka po naslednjem vrstnem redu:

 • Predstavitev delavnice
 • Spoznavanje udeležencev in njihova uvodna predstavitev
 • Predstavitev razpisane teme in razlaga projektnega dela 
 • Projektno delo po skupinah – aktivno delo udeležencev  po skupinah
 • Analiza projektov – udeleženci aktivno sodelujejo pri analizi, kar pomeni, da ocenjujejo tako svoje kot tudi druge skupine

PROGRAM

8.30–9.00 Registracija 

9.30–14.00 

UČINKOVITO KOMUNICIRANJE

 • Kaj je  komunikacija
 • Kakšne vrste komunikacije poznamo
 •  Vertikalna in horizontalna komunikacija v kolektivu
 • Nebesedna komunikacija
 • Besedna komunikacija
 • Krizno komuniciranje

KONFLIKT – PREPOZNAVANJE SOVRAŽNIH SITUACIJ

 • Podoba konflikta: značilnosti in komponente
 • Značilnosti komunikacije kot orodja za obvladovanje konfliktov
 • Samoocenjevanje komunikacije 

KAKO REŠUJEM IN UPRAVLJAM KOMUNIKACIJO S SODELAVCI IN NADREJENIMI

 • Kako vstopiti v komunikacijo z drugimi: verbalni predikati in preferenčni sistem
 • Kako se prilagoditi našemu sogovorniku
 • Sledenje, zrcaljenje, usmerjanje
 • Vprašanja za rekonstrukcijo pripovedi drugega
 • Boljša medsebojna komunikacija v zasebnem in poklicnem okolju
 • kako prebuditi svoje vire notranje moči in postati  uspešnejši
 • Kako izgraditi odnose v harmoniji, bolje motivirajo sebe in druge
 • Kako ustvariti pozitivno psihično energijo, se učinkoviteje učiti  in uspešneje posredovati informacije drugim 

 

KOMU JE DELAVNICA NAMENJENA
DELAVNICA je namenjena tako zaposlenim v gospodarstvu kot tudi v javnem sektorju, predvsem pa: 

 • direktorjem, vodjem področij, sektorjev,
 • vodjem timov, poslovnim sekretarjem in sekretarkam, tajnicam
 • kadrovskim delavcem,
 • pooblaščencem in svetovalcem za preprečevanje mobinga in
 • drugim vodilnim delavcem, ki jih zanima tematika. 

GRADIVO
Udeleženci boste prejeli gradivo na delavnici v pisni obliki.

PRIJAVA

Elektronska prijava: kliknite TUKAJ
Skenirano prijavnico lahko pošljete po e-pošti: prijava@evropska-svetovalnica.com
Po faksu:  059 334 102 
Po e-pošti: prijava@evropska-svetovalnica.com
Po pošti na: Akademija za management in projektno vodenje, Kunaverjeva 9, Ljubljana
.

Prijave  sprejemamo do dneva pred izvedbo seminarja.
Odjave sprejemamo do treh dni pred seminarjem.
 
KOTIZACIJA

Kotizacija za udeležbo znaša 169€+ddv.

Kotizacija z 10% popustom na enodnevnem seminarju vključuje gradivo z vajami in simulacijami, okrepčila med odmori in znaša 151,10 EUR+ddv . 

Za drugega in vsakega nadaljnjega prijavljenega iz iste organizacije velja dodatni 10% popust.
 

PLAČILO
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  
SI56 1914 0501 2239 615, sklic na 00 23042019, 
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
Akademija za management in projektno vodenje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana 
ID za DDV:SI80886914.  Potrdilo o plačilu prinesite s seboj.

INFORMACIJE
Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko  številko:
040 772 267  med 10. in 12. uro ali pa nam pišite in pošljite vaša vprašanja po e-pošti: 
prijava@evropska-svetovalnica.com
 
Vljudno vabljeni!
-----------------------------------------------------------------------------------------

PRIJAVNICA na dogodek

KONFLIKT TVEGANJE ALI PRILOŽNOST?
SPOSOBNOSTI, TEHNIKE IN STRATEGIJE ZA UPRAVLJANJE IN REŠEVANJE KONFLIKTOV

 
Ljubljana, 23. april 2019, od 09.30 do 14.00,
dvorana v poslovni stavbi DOMUS MEDICA, Dunajska 162 
 
 
 
Zavezanec za DDV: DA    NE
 
 
 
Ime in naslov organizacije
 
 
 Telefon
 
Kontaktna osebaID za DDVe-pošta:
 
Na seminar prijavljamo:
Ime in priimek:Delovno mesto:
   
  
  
  
 
 
Žig in podpis:                                 

Želimo prejemati obvestila o dogodkih.                  da              ne

 
V skladu s 73.člen ZVOP-1 vas obveščamo o pravicah:
»Posameznik lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteva, da  upravljalec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja .
Upravljalec osebnih podatkov je dolžan v 15 dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem pisno obvestiti posameznika, ki je to zahteval.«

Novice, dogodki, izobraževanje

Evropska unija