ja_mageia

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Nahajate se na: Naslovnica
AKTUALNE NOVICE IN DOGODKI

Četrtek, 15. april 2021 ob 09:30, spletni seminar
NOVOSTI OBRAČUNA PLAČ IN POVRAČIL STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM TER IZPLAČIL DRUGIH PREJEMKOV IZ DELOVNEGA RAZMERJA
Seminar je namenjen vodjem in drugim osebam, ki se strokovno ukvarjajo s problematiko plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju. Ob celovitem pregledu posameznih vsebinskih sklopov urejanja plač in drugih stroškov dela, bomo predstavili vse novosti in najaktualnejše tekoče zadeve v zvezi z ukrepi na področju plač in drugih stroškov dela. Predstavljene bodo novosti na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2021 ter najpogostejše napake. Veseli bomo vaših vprašanj.

Četrtek, 22.april 2021 ob 09:00, spletni seminar
NOVA FINANČNA PERSPEKTIVA EU 2021- 2027
Namen enodnevnega seminarjaje pokazati udeležencem, kako se pripravi uspešen EU projekt za prijavo na razpise za pridobitev nepovratnih sredstev iz programov NOVE FINANČNE PERSPEKTIVE EU za obdobje 2021- 27. Na spletnem seminarju boste osvojili ključna znanja, ki so potrebna za kvalitetno pripravo projektov – od definicije ciljev do načrtovanja, implementacije, proračuna in rezultatov projekta. Na delavnici se bodo udeleženci na primerih iz prakse, naučili: potek procesa in metodologije izdelave projektne prijave, kako definirati cilje projekta in raziskovalni problem, kako opisati „state of the art“ in „progress beyond the state of the art“, osnovna pravila projektnega managementa in vodenje projektnega konzorcija (partnerjev na projektu), kako načrtovati diseminacijo na projektu, ključna znanja in izkušnje za kvalitetno pripravo in realizacijo raziskovalno-razvojnih projektov.

Četrtek, 22. april 2021 ob 13:00, spletni seminar
NOVOSTI IN AKTUALNO NA PODROČJU IZPLAČEVANJA POTNIH STROŠKOV V GOSPODARSTVU v letu 2021
S 1. januarjem 2020 je začela veljati nova Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino, ki je uvedla spremembe pri izplačevanju potnih stroškov v gospodarstvu tako v letu 2020 kot tudi v letu 2021. V decembru 2020 je bila objavljena še sprememba te uredbe. Tako smo ponovno dobili tri različne višine dnevnic, ki so se za leto 2021 še povečale. Z namenom, da preverite skladnost izplačevanja potnih stroškov z zakonodajo in uskladite izplačevanje potnih stroškov za poti v tujino z določbami nove uredbe, vas vabimo, da se udeležite našega webinarja

Četrtek, 06. maj 2021 ob 09:30
NOVOSTI OBRAČUNA PLAČ S POUDARKOM NA POTNIH NALOGOV, REGRESU ZA LETNI DOPUST IN BLAG. POSLOVANJU
Namen in cilji spletnega seminarjaje, da mora biti vsak, ki obračunava stroške dela mora biti zelo ažuren, ter mora slediti novostim in pravilom, ki so dorečena za vsako vrsto obračuna in izplačila svojim zaposlencem ali zunanjim partnerjem (avtorske pogodbe, podjemne pogodbe, pogodbe o poslovodenju, sejnine ipd.). Pomembno je, da vemo, kako in kdaj je potrebno izpolniti in oddati REK obrazce. Cilj našega posveta, ki je z vsebino pred vami, je ponuditi strokoven praktičnen seminar, na kateri vam bomo ponudili znanja in informacije s področja razumevanja in obračuna plač ter njihovega poročanja kot posledica zadnje spremembe davčne, pokojninske in delovno-pravne zakonodaje.

 

 

 

 

Bližnji dogodki

CELOTEN KOLEDAR >>

Izobraževanja

NOVA FINANČNA PERSPEKTIVA EU 2021- 2027
Začetek: 22.04.21, 09:00
Konec: 22.04.21, 14:00
Konec prijav: 22.04.21, 08:00

NOVOSTI IN AKTUALNO NA PODROČJU IZPLAČEVANJA POTNIH STROŠKOV V GOSPODARSTVU v letu 2021
Začetek: 22.04.21, 13:00
Konec: 22.04.21, 15:00
Konec prijav: 22.04.21, 11:00

NOVOSTI OBRAČUNA PLAČ S POUDARKOM NA POTNIH NALOGIH, REGRESU ZA LETNI DOPUST IN BLAGAJNIŠKEM POSLOV
Začetek: 06.05.21, 09:30
Konec: 06.05.21, 12:30
Konec prijav: 06.05.21, 08:00

NOVOSTI OBRAČUNA PLAČ IN POVRAČIL STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM TER IZPLAČIL DRUGIH PREJEMKOV IZ DR
Začetek: 20.05.21, 09:30
Konec: 20.05.21, 13:00
Konec prijav: 20.05.21, 08:00

Prijava na e-novice 

Prijava za uporabnikeVreme


SVETOVANJE

Nudimo vam svetovanje in pomoč pri prijavi na razpise iz evropskih skladov za nepovratna sredstva.
Za podrobnejše informacije ste vabljeni, da nas kontaktirate >>

Prevajanje in tuji jeziki

Nudimo vam prevajalske storitve v skoraj vse evropske in pomembnejše svetovne jezike. Bodisi, da potrebujete pisne prevode ali pa tolmača, imamo rešitev za vas. Obiščite Linguaris.net >>

Novice, dogodki, izobraževanje

Evropska unija

Izobraževanja