ja_mageia

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Nahajate se na: Naslovnica
AKTUALNE NOVICE IN DOGODKI

 


Ponedeljek, 30. januar 2023ob 09:00 uri
VODENJE EVIDENČNIH JAVNIH NAROČIL IN OBVEZNO SPOROČANJE STATISTIČNIH PODATKOV
Evidenčna javna naročila niso izpostavljena samo manjši transparentnosti in konkurenčnosti, ampak tudi nedopustnem drobljenju javnih naročil. Drobljenje javnih naročil hitro zapade pod opredelitev korupcije po prvi točki 4. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo), saj je korupcija vsaka kršitev dolžnega ravnanja uradnih in odgovornih oseb v javnem ali zasebnem sektorju, kot tudi ravnanje oseb, ki so pobudniki kršitev ali oseb, ki se s kršitvijo lahko okoristijo zaradi neposredne ali posredno obljubljene, ponujene ali dane oziroma zahtevane, sprejete ali pričakovane koristi zase ali za koga drugega. Do 28. februarja 2023 morajo naročniki sporočiti statistične podatke o evidenčnih naročilih, ki so bila oddana za preteklo leto. Prav tako je treba do konca februarja objaviti seznam oddanih evidenčnih naročil na portalu javnih naročil.

Torek, 31. januar 2023 ob 10:00 uri
FINANČNO POSLOVANJE, IZDELAVA LETNEGA POROČILA IN DAVČNI OBRAČUN za l. 2022 ZA DRUŠTVA in SINDIKATE
Vabimo vas na enodnevni posvet, kjer bomo predstavili novosti, ki se nanašajo na poslovanje društev in sindikatov, ki opravljajo nepridobitno in pridobitno dejavnost ter invalidskih organizacij. Novosti, ki jih bomo predstavili na posvetu, se nanašajo na predložitev letnih poročil, ki jih morajo društva, humanitarne in invalidske organizacije predložiti do 31. marca 2022 leta, sindikati pa do 28.februarja 2022. Opozorili vas bomo tudi na rok za oddajo letnih poročil, ki velja za tista društva, katerih računovodske izkaze mora revidirati revizor pred sprejetjem letnega poročila. Letno poročilo mora pred obravnavo na zboru članov pregledati nadzorni organ društva. Zakon o društvih določa, da mora društvo zagotavljati podatke o svojem finančnem in materialnem poslovanju na način in v obliki, ki ju določi s temeljnim aktom. To določilo pomeni, da mora društvo sprejeti ustrezne akte, ki urejajo finančno področje in računovodstvo.Društvo mora zagotavljati podatke o poslovanju na način, da se uresničujejo nameni in cilji društva. Vse prihodke, ki jih bo društvo doseglo iz pridobitne dejavnosti, mora voditi in izkazovati ločeno. Opozorili vas bomo tudi na pogoje, ki jih mora izpolnjevati društvo za opravljanje pridobitne dejavnosti. Seznanili vas bomo z vsemi spremembami in dopolnitvami predpisov, tako da bo Letno poročilo pripravljeno v skladu z zakoni in pravili računovodske stroke ter predstavili davčne novosti.

Torek, 31. januar 2023 ob 09:00 uri
STRES - KAKO SI LAHKO POMAGAMO
Kaj ni zanimivo, da pozorno spremljamo napolnjenost baterije svojega prenosnega telefona? Bog ne daj, da neha delovati sredi dneva! Da je baterija ves čas polna, investiramo tudi v več polnilcev; enega za doma, drugega za v avto in tretjega za na delovno mesto. Hm, kaj pa vaše telo? Kolikokrat na dan ali vsaj teden ga priklapljate na polnilce energije? Čutite, da imate energije dovolj ali vam je konstantno primanjkuje? Veste kaj vas polni in kaj izčrpava? Si znate pomagati sami? Še ne?  Potem je delavnica »Stres – lahko si pomagam« prava za vas. Prisrčno vabljeni in dobrodošli. Kaj sploh je stres? Stres je psihološki, fiziološki in vedenjski odgovor posameznika, ki se v določenem stresnem dogodku želi prilagoditi notranjim in zunanjim dražljajem (stresorjem). Stresor pa je lahko dogodek, oseba ali predmet, ki ga posameznik doživi kot stresni dejavnik. Stresor začasno zamaje posameznikovo ravnovesje in stres je povsem normalno odzivanje na to dogajanje. Dojemanje dejavnikov stresa in stres niso za vsakogar isti. Zato je stres za nekoga zlahka rešljiv, drugemu pa isti dejavnik stresa lahko predstavlja težko nalogo. Kako se posameznik loti reševanja stresnih dogodkov in stresa povezanega z njim, je odvisno od posameznikove osebnosti, količine lastne energije, preteklih izkušenj, trenutnih okoliščin in okolja v katerem živi in dela.

Torek, 07. februar 2023 ob 13:00 uri
KAJ PRINAŠA ZAKON O POMOČI GOSPODARSTVU ZA OMILITEV POSLEDIC ENERGETSKE KRIZE (ZPGOPEK)?
Kot ste verjetno že seznanjeni je bil na seji Državnega zbora RS, dne 16.12.2022sprejet Zakon o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK). Zakon prinaša širši nabor pomoči za omilitev posledic dviga cen energentov. Upravičenci bodo vlogo za pomoč morali oddati od 13.02.2023 dalje in najkasneje do 28.02.2023.  Z novim letom 2023 so se tako začeli uporabljati novi ukrepi, namenjeni pomoči v energetski krizi. Na voljo so med drugim subvencije podjetjem za stroške energentov in gospodinjstvom za lesne pelete za ogrevanje, regulirane so cene elektrike za mikro, mala in srednja podjetja, kot tudi cene elektrike in plina za javne zavode in občine. Do pomoči bodo upravičene gospodarske družbe, samostojni podjetniki, gospodarsko interesna združenja in zadruge, zasebni zavodi in društva ter zbornice, javni zavodi in sindikati – za vse je pogoj, da opravljajo gospodarsko dejavnost.

Torek, 14. februar 2023 ob 09:00 uri
KATERE NOVOSTI NAM PRINAŠA PRIHAJAJOČI ZAKON O ZAŠČITI PRIJAVITELJEV - ŽVIŽGAČEV (ZZPRI)

EU je oktobra 2019 sprejela direktivo 2019/1937 o zaščiti oseb, ki prijavijo kršitev prava Unije. S tem je začel teči dveletni rok za prenos direktive v nacionalne zakonodaje držav članic. 17. 12. 2021 je bil skranji rok za prenos, vendar večina držav med njimi tudi Slovenija, tega še ni prenesla v svoj pravni red. Je pa Republika Slovenija tik pred sprejetjem ZZPri oz. na dobri poti k sprejetju. Tako direktiva, kot tudi predlog ZZPri že v tem trenutku določata načine in postopke ter pogoje za prijavo kršitev. Jasne so zahteve, ki jih bodo morali upoštevati delodajalci tako v javnem kot zasebnem sektorju z več kot 50 zaposlenimi, nekatera podjetja z registrirano specifično dejavnostjo pa z najmanj 10 zaposlenimi. Cilj izobraževanja ni tolmačenje zakona in direktive, temveč seznanitev z novo terminologijo, ki je zakon nesporno prinaša poslovno okolje in jo večina premalo pozna. Kdo je žvižgač, kaj nam sporoča, kako ga pravilno zaščititi, kaj je dobronamerna prijava, kakšni so postopki sprejemanja in obdelave prijav, kdo je zaupnik in kakšno vlogo ima pri tem ipd. Vse to in še več vam bomo predstavili v okviru razpisanega seminarja. Zavedati se je potrebno, da omenjeni zakon prinaša vrsto prednosti ne samo za prijavitelje, temveč tudi za podjetje samo. Podjetja in organizacije bodo z vzpostavitvijo neodvisne, varne in zaupne notranje poti za prijavo nepravilnosti, pripomogle h krepitvi lastne poslovne korporativne integritete. Raziskave vsakič znova potrjujejo, da se največ prevar odkrije prav na podlagi prijav. In zato morajo zaposleni takšnemu sistemu v celoti zaupati in verjeti, da se bodo prijave pošteno obravnavale, da se bo zagotovila anonimnost in preprečili kakršnekoli povračilni ukrepi. Glede na to, da ti sistemi funkcionirajo le v okolju, kjer je stopnja zaupanja in kulture res na visoki ravni, je pomembno, da so vodstvo in zaposleni podrobno seznanjeni s to vsebino.

 

 

 

 


 

 

Bližnji dogodki

CELOTEN KOLEDAR >>

Izobraževanja

STRES - LAHKO SI POMAGAMO
Začetek: 31.01.23, 09:00
Konec: 31.01.23, 14:30
Konec prijav: 31.01.23, 08:00

FINANČNO POSLOVANJE, IZDELAVA LETNEGA POROČILA IN DAVČNI OBRAČUN za l. 2022 ZA DRUŠTVA in SINDIKATE
Začetek: 31.01.23, 10:00
Konec: 31.01.23, 12:30
Konec prijav: 31.01.23, 09:00

KAJ PRINAŠA ZAKON O POMOČI GOSPODARSTVU ZA OMILITEV POSLEDIC ENERGETSKE KRIZE (ZPGOPEK)?
Začetek: 07.02.23, 13:00
Konec: 07.02.23, 15:00
Konec prijav: 07.02.23, 12:00

KATERE NOVOSTI NAM PRINAŠA PRIHAJAJOČI ZAKON O ZAŠČITI PRIJAVITELJEV - ŽVIŽGAČEV (ZZPRI)
Začetek: 14.02.23, 09:00
Konec: 14.02.23, 13:00
Konec prijav: 14.02.23, 12:00

ON LINE ŠOLA BRANJA in ANALIZE BILANC za nefinančnike in poslovne sekretarje, 1. modul
Začetek: 14.02.23, 09:00
Konec: 14.02.23, 11:30
Konec prijav: 14.02.23, 08:00

Prijava na e-novice 

Prijava za uporabnikeVreme


SVETOVANJE

Nudimo vam svetovanje in pomoč pri prijavi na razpise iz evropskih skladov za nepovratna sredstva.
Za podrobnejše informacije ste vabljeni, da nas kontaktirate >>

Prevajanje in tuji jeziki

Nudimo vam prevajalske storitve v skoraj vse evropske in pomembnejše svetovne jezike. Bodisi, da potrebujete pisne prevode ali pa tolmača, imamo rešitev za vas. Obiščite Linguaris.net >>

Novice, dogodki, izobraževanje

Evropska unija

Izobraževanja