ja_mageia

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Nahajate se na: Naslovnica
AKTUALNE NOVICE IN DOGODKI
 


Četrtek, 04. marec 2021 ob 13:00
DDV NOVOSTI V LETU 2021
V mesecu juliju letošnjega leta se bodo v celotni Evropski uniji začele uporabljati spremembe evropske direktive o DDV. Po objavljenem predlogu sprememb Zakona o DDV in Pravilnika o izvajanju Zakona o DDV bomo tako tudi v Sloveniji s 1. 7. 2021 dobili kar nekaj sprememb pri obračunavanju in plačevanju DDV. Pri spletni prodaji blaga bodo davčni zavezanci dobili novo možnost registracije posebne ureditve, ukinili pa se bodo tudi letni mejni zneski za prodajo blaga na daljavo v posameznih državah članicah EU. Predlog sprememb zakona predvideva novo ureditev obdavčitve prodaj blaga z uporabo elektronskih vmesnikov. Na webinarju bomo obravnavali tudi novo posebno ureditev za storitve, ki se opravljajo osebam, ki niso davčni zavezanci. Povedali pa bomo tudi, kakšne novosti nas čakajo pri prodaji na daljavo s tretjih ozemelj ali iz tretjih držav uvoženega blaga. Če vas novosti zanimajo, vas vabimo, da se udeležite našega webinarja. 

Petek, 05. marec 2021 ob 09:00
SPREMEMBE IN DAVČNE NOVOSTI TER VPLIV COVID 19 NA DAVČNI OBRAČUN ZA LETO 2020
Organizacije (gospodarske družbe, samostojni podjetniki, društva, zadruga, zavodi, ustanove, ipd.) so obvezne najmanj enkrat letno preveriti, ali se stanje posameznih aktivnih in pasivnih postavk v premoženjski bilanci stanja ujemajo z dejanskim stanjem. Tako morajo, glede na računovodske predpise in davčno zakonodajo, sestaviti računovodske izkaze, davčni obračun ter poslovno oz. letno poročilo. Leto 2020 je za vse organizacije posebno in je potrebno optimirati predvsem v tistih organizacijah, ki so prejele državno pomoč in to razumeti ali smo državno pomoč pravilno evidentirali in kaj morajo organizacije narediti, če jo bodo morali vrniti v tekočem letu ali v letu 2021. Cilj našega seminarja je ponuditi strokovne nasvete in ustrezne praktične napotke, kako pravilno izdelati davčni obračun. Odgovarjali bomo tudi na vaša vprašanja.

Sreda, 10. marec 2021 0ob 9:30, spletni seminar
NOVOSTI NA PODROČJU OCENJEVANJA, NAPREDOVANJA in NAGRAJEVANJA DELOVNE USPEŠNOSTI JAVNIH USLUŽBENCEV
Tudi v letu 2021 se bo za zaposlene v javnem sektorju izvajalo ocenjevanje delovne uspešnosti ter preverjalo izpolnjevanje pogojev za napredovanje v višji plačni razred. Aktivnosti v zvezi s tem se začnejo v januarju, zato je potrebno, da se odgovorne osebe pri subjektih javnega sektorja pravočasno pripravite, osvežite že pridobljeno znanje na tem področju ter seznanite z novostmi na tem področju.Kot odgovorne osebe morate vedeti, ali še vedno veljajo kakšni začasni interventni ukrepi na tem področju in kako na te aktivnosti vpliva ponovno izplačevanje redne delovne uspešnosti v javnem sektorju. Preverite in osvežite poznavanje izvedbe postopka za izvedbo napredovanj. da jih boste pravilno izvedli v letu 2021. Na seminarju boste dobili odgovore na dileme in vprašanja glede izvedbe napredovanj zaposlenih in pomoč vodjem pri določitvi ocene, poudarek pa bo namenjen tudi postopku, kako pravilno izvesti zaporedje pridobitve naziva in napredovanja zaposlenih . Napredovanja morajo biti v letu 2021 izvedena pravilno, saj morebitne napake vplivajo na pravilnost napredovanj tudi v naslednjih letih.

 

 

 

 

Bližnji dogodki

CELOTEN KOLEDAR >>

Izobraževanja

DDV NOVOSTI V LETU 2021
Začetek: 04.03.21, 13:00
Konec: 04.03.21, 15:00
Konec prijav: 04.03.21, 12:00

SPREMEMBE IN DAVČNE NOVOSTI TER VPLIV COVID 19 NA DAVČNI OBRAČUN ZA LETO 2020
Začetek: 05.03.21, 09:00
Konec: 05.03.21, 13:00
Konec prijav: 05.03.21, 08:00

NOVOSTI NA PODROČJU OCENJEVANJA, NAPREDOVANJA in NAGRAJEVANJA DELOVNE USPEŠNOSTI JAVNIH USLUŽBENCEV
Začetek: 10.03.21, 09:30
Konec: 10.03.21, 13:00
Konec prijav: 10.03.21, 08:00

Prijava na e-novice 

Prijava za uporabnikeVreme


SVETOVANJE

Nudimo vam svetovanje in pomoč pri prijavi na razpise iz evropskih skladov za nepovratna sredstva.
Za podrobnejše informacije ste vabljeni, da nas kontaktirate >>

Prevajanje in tuji jeziki

Nudimo vam prevajalske storitve v skoraj vse evropske in pomembnejše svetovne jezike. Bodisi, da potrebujete pisne prevode ali pa tolmača, imamo rešitev za vas. Obiščite Linguaris.net >>

Novice, dogodki, izobraževanje

Evropska unija

Izobraževanja