ja_mageia

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Nahajate se na: Naslovnica
AKTUALNE NOVICE IN DOGODKI

 

  

Torek, 23. avgust in 29. avgust 2022 ob 10:00 uri, spletni dogodek
On line ŠOLA O PLAČAH,v dveh modulih, vključno z novostmi
Seznanili se boste z obračunom plač in vseh posameznih postavk na plačilni listi, njihovo obdavčitvijo in z vsemi bistvenimi zakonodajnimi določili, ki se nanašajo na pravilen obračun plač, tudi s pravilno določitvijo minimalne višine kot tudi z višino minimalne osnove za prispevke. Skupaj bomo rešili veliko praktičnih primerov in se seznanili z izpolnitvijo obrazcev, ki ste jih dolžni posredovati Finančni upravi Republike Slovenije in AJPES-u ter ZZZS-ju v primeru refundacij.

Četrtek, 25. avgust 2022 ob 09:00 uri, spletni dogodek
DELAVNICA O OBRAČUNAVANJU DDV PRI POSLOVANJU S TUJINO
Na praktični delavnici bomo obravnavali posebnosti na področju DDV pri obdavčitvi dobav blaga in storitev, izstavljanju računov, samoobdavčitvi, spletni prodaji ipd. Obravnavali bomo tudi uporabo posebnih ureditev VEM v praksi in novosti, ki smo jih začeli uporabljati v letu 2022. Pri obdavčitvi storitev bomo, podkrepljeno s primeri, obravnavali devet pravil glede kraja obdavčitve – splošno pravilo in osem posebnih pravil. S poznavanjem teh pravil boste pravilno izstavljali račune za storitve, tako domače, kot tudi v tujino. Vedeli pa boste tudi, kdaj je treba pri prejemu računa iz tujine narediti samoobdavčitev. Pri mednarodnih transakcijah z blagom se v praksi pojavlja vrsta vprašanj: kakšni so pogoji za oproščeno prodajo blaga podjetjem iz drugih držav članic EU, kdaj se moramo registrirati za DDV v tujini pri spletni prodaji blaga na daljavo končnim potrošnikom, kako postopamo pri verižnih transakcijah ipd. Z webinarjem bomo izvedli pregled posebnosti pri obračunavanju DDV pri transakcijah z blagom, vključili pa bomo tudi veliko primerov iz prakse. Veseli bomo tudi vprašanj udeležencev.

Sreda, 07. september 2022 ob 09:00 uri, spletni dogodek
ON LINE ŠOLA POGODBENEGA PRAVA ZA GOSPODARSKE DRUŽBE IN PODJETNIKE S PRIMERI IZ PRAKSE v dveh delih
Poznavanje prava je pomembno za vsakega posameznika, tako v vsakdanjem življenju, še bolj pa v poslovnem svetu, kjer se od vsakogar pričakuje višja (strokovna) skrbnost: dobrega podjetnika, poslovodje, torej skrbnost dobrega strokovnjaka. Nemalokrat se zgodi, da se posli obravnavajo na sodišču, kjer pa se sporna vprašanja večinoma ponavljajo, zato se je izoblikovala že številna sodna praksa, ki nam predstavlja tudi vodilo k pravilnemu ravnanju. Predstavitev pomembnih (pravnih) vprašanj, ki spremljajo mnoge posle, zato temelji na tistih področjih, ki se največkrat ponavljajo v (sodni) praksi in je razdeljena na dva samostojna dela: del: SKLEPANJE POGODB del: TERJATVE – ZAVAROVANJE, UPRAVLJANJE IN IZTERJAVA.

Petek, 16. september 2022 ob 09:00 uri, spletni dogodek
ZASEBNOST IN NADZOR ZAPOSLENIH NA DELOVNEM MESTU PRI UPORABI RAČUNALNIKOV, INTERNETA, E-POŠTE, TISKA
Na seminarju boste dobili odgovore na pravne, organizacijske in tehnične dileme glede elektronskega nadzora na delovnem mestu s primeri sodne in nadzorne prakse ter priporočili glede ustrezne ureditve v internih aktih in dopustnosti uporabe različnih oblik elektronskega nadzora, kot so videonadzor, nadzor interneta in e-pošte, telefonov, tiskalnikov in GPS naprav. Gre za področja, ki niso jasno zakonsko urejena, v praksi pa se pogosto pojavljajo vprašanja, kot so navedena spodaj, ter posledično kršitve, v katere se zaplete poslovodstvo ob nepoznavanju priporočil, smernic in sodne prakse, ki bo predstavljena na seminarju.

Ponedeljek, 19. september 2022ob 09:00 uri, spletni dogodek
ON LINE KADROVSKA ŠOLA, v dveh modulih
Na kadrovskem področju je ključnega pomena sledenje zakonsko predpisanim rokom in dokumentiranje posameznih dogodkov. Kadrovsko pravno varnost gradijo zakonito vzpostavljene kadrovske evidence, dobro zastavljeni delovnopravni akti, urejene personalne mape in zakoniti kadrovski procesi. Za zakonodajno skladno delo je nujno, da imate kadrovsko dokumentacijo urejeno pregledno, smiselno, hkrati pa ustrezno zaščiteno pred nepooblaščenimi vpogledi in zlorabami. Velik del kadrovske dokumentacije morate hraniti trajno, zaradi novosti na področju varstva osebnih podatkov (GDPR) pa tudi pod strožjimi pogoji. Na praktičnem seminarju bomo posebej izpostavili zakonske podlage za nastanek dokumentov, ki dokazujejo določene kadrovske postopke, ki jih pogosto preverja tudi Inšpektor za delo. Posamezne dokumente bomo presojali tudi z vidika zakonodaje varstva osebnih podatkov.

 

13. in 14. oktober 2022, Terme OLIMIA, Podčetrtek

DNEVI POSLOVNIH SEKRETARJEV IN SEKRETARK

 

Bližnji dogodki

CELOTEN KOLEDAR >>

Izobraževanja

On line ŠOLA O PLAČAH,v dveh modulih, 23. in 29. avgust 2022
Začetek: 23.08.22, 10:00
Konec: 23.08.22, 13:00
Konec prijav: 23.08.22, 08:00

DELAVNICA O OBRAČUNAVANJU DDV PRI POSLOVANJU S TUJINO
Začetek: 25.08.22, 09:00
Konec: 25.08.22, 14:15
Konec prijav: 25.08.22, 08:00

On line ŠOLA O PLAČAH, v dveh modulih, 23. in 29. avgust 2022
Začetek: 29.08.22, 10:00
Konec: 29.08.22, 13:00
Konec prijav: 29.08.22, 08:00

NOVOSTI OBRAČUNA POTNIH STROŠKOV, BONITET in DRUGIH POVRAČIL STROŠKOV ter POROČANJE
Začetek: 31.08.22, 10:00
Konec: 31.08.22, 12:30
Konec prijav: 31.08.22, 12:00

ON LINE ŠOLA BRANJA in ANALIZE BILANC za nefinančnike in poslovne sekretarke ter sekretarje,1.modul
Začetek: 06.09.22, 09:00
Konec: 06.09.22, 09:30
Konec prijav: 06.09.22, 12:00

Prijava na e-novice 

Prijava za uporabnikeVreme


SVETOVANJE

Nudimo vam svetovanje in pomoč pri prijavi na razpise iz evropskih skladov za nepovratna sredstva.
Za podrobnejše informacije ste vabljeni, da nas kontaktirate >>

Prevajanje in tuji jeziki

Nudimo vam prevajalske storitve v skoraj vse evropske in pomembnejše svetovne jezike. Bodisi, da potrebujete pisne prevode ali pa tolmača, imamo rešitev za vas. Obiščite Linguaris.net >>

Novice, dogodki, izobraževanje

Evropska unija

Izobraževanja