ja_mageia

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Nahajate se na: Naslovnica
AKTUALNE NOVICE IN DOGODKI

 

   

Torek, 27. oktober 2020 ob 09:30 uri, spletni seminar
NOVOSTI OBRAČUNA IN IZPLAČILA POTNIH NALOGOV, DNEVNIC IN BONITET in DRUGIH PREJEMKOV IZ DELOVNEGA RAZMERJA
Na seminarju bomo obravnavali različne primere izplačil stroškov v zvezi z delom, pri katerih se v praksi pojavlja precej vprašanj, tako v javnem kot tudi v zasebnem sektorju. Pojasnili bomo, kdaj in kako izplačujemo povračila stroškov za prehrano med delom, prevoz na delo, dnevnice, kilometrino, terenski dodatek, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči ipd., tako z delovno-pravnega kot tudi z davčnega vidika. Povedali pa bomo tudi, kakšne vrste bonitet poznamo, kako jih vrednotimo, kaj se ne šteje za boniteto in kako je z izplačili drugih prejemkov iz delovnega razmerja.

Sreda, 9. december 2020 ob 09:00 uri,spletni seminar
NOVOSTI OBRAČUNA PLAČ IN POVRAČIL STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM TER IZPLAČIL DRUGIH PREJEMKOV IZ DELOVNEGA RAZMERJA
Seminar je namenjen vodjem in drugim osebam, ki se strokovno ukvarjajo s problematiko plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju. Ob celovitem pregledu posameznih vsebinskih sklopov urejanja plač in drugih stroškov dela, bomo predstavili vse novosti in najaktualnejše tekoče zadeve v zvezi z ukrepi na področju plač in drugih stroškov dela. Predstavljene bodo novosti na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2020 -21 ter najpogostejše napake. Veseli bomo vaših vprašanj.

Četrtek, 12. november 2020 ob 09:30 uri, spletni seminar
DOHODKI IZ DELOVNEGA RAZMERJA S POUDARKOM NA OBRAČUNU IN IZPLAČILU POTNIH NALOGOV
Predstavljene bodo novosti na področju dohodkov iz delovnega razmerja s poudarkom na obračunu in izplačilu potnih nalogov, regresa za letni dopust, dnevnic in bonitet. Potni nalogi so v praksi površno izpolnjeni in brez popolnih prilog. Davčni inšpektorji zato zelo pogosto preverjajo upravičenost izplačil. Potne naloge, ki so napačno izpolnjeni, zato uvrstijo med davčno nepriznane odhodke in prejemek prekvalificirajo v drug prejemek iz delovnega razmerja.

 

 

 

Novice, dogodki, izobraževanje

Evropska unija