ja_mageia

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Nahajate se na: Naslovnica
AKTUALNE NOVICE IN DOGODKI

Ponedeljek, 28. junij 2021 ob 13:00
NOVOSTI IN AKTUALNO NA PODROČJU IZPLAČEVANJA POTNIH STROŠKOV V GOSPODARSTVU v letu 2021
S 1. januarjem 2020 je začela veljati nova Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino, ki je uvedla spremembe pri izplačevanju potnih stroškov v gospodarstvu tako v letu 2020 kot tudi v letu 2021. V decembru 2020 je bila objavljena še sprememba te uredbe. Tako smo ponovno dobili tri različne višine dnevnic, ki so se za leto 2021 še povečale. Z namenom, da preverite skladnost izplačevanja potnih stroškov z zakonodajo in uskladite izplačevanje potnih stroškov za poti v tujino z določbami nove uredbe, vas vabimo, da se udeležite našega webinarja.

 

Četrtek, 01. julij 2021ob 09:30
AKTUALNE NOVOSTI IN PROBLEMATIKA OBRAČUNA PLAČ za JAVNI SEKOR
Seminar je namenjen vodjem in drugim osebam, ki se strokovno ukvarjajo s problematiko plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju. Ob celovitem pregledu posameznih vsebinskih sklopov urejanja plač in drugih stroškov dela, bomo predstavili vse novosti in najaktualnejše tekoče zadeve v zvezi z ukrepi na področju plač in drugih stroškov dela. Predstavljene bodo novosti in aktualna problematika na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2021 ter najpogostejše napake. Veseli bomo vaših vprašanj.

 

Ponedeljek, 12. julij 2021 ob 10:00
AKTUALNA VPRAŠANJA PRI OBRAČUNAVANJU DDV PRI TRANSAKCIJAH Z BLAGOM, vključno z novostmi pri spletni prodaji
Pri mednarodnih transakcijah z blagom se v praksi pojavlja vrsta vprašanj: kakšni so pogoji za oproščeno prodajo blaga davčnim zavezancem iz drugih držav članic EU, kdaj se moramo registrirati za DDV v tujini pri spletni prodaji blaga na daljavo končnim potrošnikom, kako postopamo pri verižnih transakcijah ipd. Z webinarjem bomo izvedli pregled posebnosti pri obračunavanju DDV pri transakcijah z blagom, vključili pa bomo tudi veliko primerov iz prakse. Veseli bomo tudi vprašanj udeležencev. Na webinarju bomo obravnavali tudi novosti pri spletni trgovini, ki se začnejo uporabljati s 1. 7. 2021 s spremembo evropske direktive o DDV in Zakona o DDV.

Četrtek, 09. september 2021 ob 09:00
NOVA FINANČNA PERSPEKTIVA EU 2021- 2027 - KAKO DO NEPOVRATNIH SREDSTEV
Namen enodnevnega seminarjaje pokazati udeležencem, kako se pripravi uspešen EU projekt za prijavo na razpise za pridobitev nepovratnih sredstev iz programov NOVE FINANČNE PERSPEKTIVE EU za obdobje 2021- 27. Na spletnem seminarju boste osvojili ključna znanja, ki so potrebna za kvalitetno pripravo projektov – od definicije ciljev do načrtovanja, implementacije, proračuna in rezultatov projekta. Na delavnici se bodo udeleženci na primerih iz prakse, naučili: potek procesa in metodologije izdelave projektne prijave, kako definirati cilje projekta in raziskovalni problem, kako opisati „state of the art“ in „progress beyond the state of the art“, osnovna pravila projektnega managementa in vodenje projektnega konzorcija (partnerjev na projektu), kako načrtovati diseminacijo na projektu, ključna znanja in izkušnje za kvalitetno pripravo in realizacijo raziskovalno-razvojnih projektov.

 

 

 

Novice, dogodki, izobraževanje

Evropska unija