ja_mageia

 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
Nahajate se na: Naslovnica
Nacionalne poklicne kvalifikacije
Postanite certificirani VODJA PROJEKTA

Pregled vsebine usposabljanja:

SKLOP A: Temelji projektnega managementa
 • Kaj je projekt
 • Značilnosti sodobnega poslovnega okolja in opredelitev vloge projektov in projektnega managementa
 • Naloge projektnega managementa
 • Opredelitev potreb in ciljev projekta
 • Merljivost rezultatov projekta
 • Življenjski ciklus projekta
 • Vloga in naloge projektnega managerja

SKLOP B: Zagon projekta

 • Naročilo projekta
 • Analiza okolja projekta
 • Osnove obvladovanja tveganj projekta
 • Strukturiranje projekta (WBS)
 • Mrežno planiranje
 • Izdelava časovnega plana
 • Opredelitev kritičnih poti projekta
 • Izdelava plana virov
 • Kako izdelati poslovnik projekta in obvladovanje sprememb projekta

SKLOP C: Evropska kohezijska politika (KP) v RS

 • Predstavitev kohezijska politike v RS (kaj je KP, nova finančna perspektiva 2007-2013)
 • Vsebinsko izvajanje KP v RS (3 operativni programi, razvojne prioritete, prednostne usmeritve,..)
 • Poenostavitve in izboljšave v izvajanju KP
 • Poročanje o izvajanju projektov (upravičeni stroški)

SKLOP D: Ekonomika projekta

 • Ocena stroškov projekta
 • Financiranje projekta
 • Opredelitev sistema kontrole

SKLOP E: Projektna organizacija, teamsko delo

 • Projektna organizacija
 • Teamsko delo
 • Kreativnost in odločanje
 • Reševanje konfliktov
 • Organizacijska kultura
 • Projektna kultura
 • Učinkovita prezentacija

SKLOP F: Projektni informacijski sistem

 • Opredelitev pojma inf. sistem
 • Osnovne značilnost inf. sistema
 • Značilnosti projektnega inf. sistema
 • MS Project – primer inf. orodja za podporo vodenja projektov
 • MS Project – seznanitev z osnovami in delo na praktičnem primeru enostavnega projekta

METODE DELA

Udeleženci delajo z lastno idejo problema. Problem se rešuje z ustreznimi analizami tekom obravnavanih tematskih sklopov, hkrati pa se sproti pripravlja tudi potrebna dokumentacija, ki služi uspešni pripravi izvedbe projekta.

USPOSABLJANJE JE NAMENJENO:

Vodjem projektov in vsem ostalim sodelujočim na projektih ter vsem, ki želijo pridobiti praktična temeljna znanja o celostnem vodenju projektov..
 

Novice, dogodki, izobraževanje

Evropska unija