ja_mageia

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Nahajate se na: Naslovnica
Novice


AKTUALNE NOVICE IN DOGODKI

 

     

Torek, 20. junij 2023 ob 09:00 uri
Zaupnik po Zakonu o prijavljiteljih - žvižgačih (ZZPri) - praktično usposabljanje
Zaupnik je s sprejetjem Zakona o zaščiti prijaviteljev postal osrednja oseba okoli katere se odvija celoten proces vezan na prijavo. Sprejema, preizkuša, obravnava, poroča, svetuje itd.. To je le del obveznosti, ki jih mora imenovani zaupnik izvajati v skladu z zakonskimi določili. Kljub temu, da je za zavezance v javnem sektorju in zavezance v zasebnem sektorju z več kot 250 zaposlenimi 22 .5. 2023 že potekel prehodni 90 dnevni rok za izpolnitev zakonskih obveznosti, pa se številni zavezanci sprašujejo ali so imenovali ustrezne in kompetentne zaposlene za opravljanje te funkcije. Na preizkušnji bo ob prvi prijavi. Ima ob tem podjetje vzpostavljeno ustrezno notranjo pot, ki zaupniku omogoča izdajo potrdila o sprejemu in obravnavi prijave? Je sprejet ustrezen notranji akt, ki natančno opisuje postopek prejema notranje prijave in njene obravnave? Vse to lahko bistveno olajša ali oteži delo zaupnika in ravno s tem namenom pripravljamo praktično usposabljanje za zaupnike.

Torek, 30. maj 2023 ob 13:00 uri, spletni seminar

NOVOSTI IN AKTUALNA PROBLEMATIKA PRI OBRAČUNAVANJU DDV PRI STORITVAH
Pri storitvah pri obračunavanju DDV uporabljamo devet pravil glede kraja obdavčitve – splošno pravilo in osem posebnih pravil. S poznavanjem teh pravil boste pravilno izstavljali račune za storitve, tako domače, kot tuje. Vedeli pa boste tudi, kdaj morate pri prejemu računa iz tujine narediti samoobdavčitev. Z webinarjem bomo izvedli kratek pregled posebnosti pri obračunavanju DDV pri storitvah, vključili pa bomo tudi veliko primerov iz prakse. Obravnavali bomo tudi uporabo posebne ureditve VEM za storitve, ki se opravljajo osebam, ki niso davčni zavezanci. Veseli bomo tudi vprašanj udeležencev.

Sreda, 31. maj 2023 ob 09:00, spletni seminar
KAKO DO ZAKONITIH EVIDENC DELOVNEGA ČASA IN OBVEZNE SESTAVINE EVIDENCE
Ste že uskladili evidence delovnega časa skladno z novim Predlogom zakona o evidencah s področja dela in socialne varnosti? S pravočasno uskladitvijo evidenc delovnega časa se boste izognili nepotrebnim globam Inšpektorata za delo, katere je mogoče izreči tudi v višini 20.000,00€. V okviru delavnice vam bomo natančno predstavili kje se skriva ključ do vzpostavitve zakonitih evidenc delovnega časa. Hkrati pa boste prejeli jasne usmeritve, kako si v organizaciji vzpostaviti učinkovito upravljanje z delovnim časom. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV-A) obravnava težave, ki so bile zaznane pri izvajanju ZEPDSV v praksi. Vsebinsko sledi predlogom sprememb, ki jih je z namenom učinkovitejšega nadzora nad določbami, ki urejajo delovni čas, odmore in počitke, podal Inšpektorat Republike Slovenije za delo.

Četrtek, 01. junij 2023 ob 10:00  uri in petek, 2. junij 2023 ob 10.00 uri
ON LINE ŠOLA RAČUNOVODSTVA V JAVNEM SEKTORJU, v dveh modulih
Tekom izobraževanja vas bo predavateljica seznanila tudi z novostmi na področju računovodenja v javnem sektorju ter vplivi teh ukrepov na računovodenje v javnem sektorju. Trenutno se veliko subjektov poslužuje dela na daljavo in prav zaradi teh okoliščin smo prešli na način izobraževanja v spletni obliki, kjer pa bodo udeleženci lahko na enostaven način imeli ves čas informacije na voljo.

Ponedeljek, 05. junij 2023 ob 09:00 uri in torek, 6. junij 2023 ob 9.00 uri
ON LINE ŠOLA O DDV, vključno z novostmi, v dveh modulih
Pri obračunavanju DDV se v praksi pojavlja veliko vprašanj. Cilj On-line ŠOLE O DDV je, naučiti se, na kaj je treba paziti pri izstavljanju računov in odbijanju vstopnega davka, kakšne so posebnosti pri obračunavanju DDV pri dobavah blaga in storitev, transakcijah z nepremičninami, spletni prodaji, kdaj se je treba registrirati za namene DDV v tujini ipd. Na ŠOLI O DDV bomo obravnavali tudi spremembe Zakona o DDV in Pravilnika o izvajanju Zakona o DDV, ki smo jih dobili v letu 2022. Spremembe so predvsem pri (zgodnejšem) odbijanju vstopnega davka, odbitku DDV pri nabavi električnih vozil, registraciji za namene DDV v Sloveniji s strani tujih davčnih zavezancev, posebni ureditvi za male kmete, popravku odbitka DDV za nazaj ipd. Toplo vas vabimo, da se nam na naši šoli pridružite tudi vi.

Torek, 06. junij 2023 ob 09:00 uri, spletni seminar
NOVI ZAKON O ZAŠČITI ŽVIŽGAČEV (ZZPRI) Smernice in priporočila za uspešno skladnost
Zakon o zaščiti prijaviteljev – ZZPri je bil sprejet 27. 1. 2023 in predstavlja enega najpomembnejših zakonodajnih projektov Ministrstva za pravosodje v zadnjem letu. Pozdravljamo sprejem zakona, ki bo ščitil osebe, ki ne morejo gledati stran in se odločijo prijaviti kršitve, s katerimi se siromašijo javna sredstva, zlorablja javno dobro, krši človekove pravice ali na drug način povzroča škoda v javnem ali zasebnem sektorju. Zasebni in parcialni interesi ‘močnejših’ posameznikov ali skupin, ki običajno stojijo za takimi kršitvami, bodo sedaj dobili drugačno protiutež. Zakon bo razmerja moči v primeru kršitev veljavnih predpisov vsaj malo prevesil s strani kršiteljev in maščevalcev na stran tistih, ki opozarjajo. Žvižgačem zakon daje varnostno mrežo za primere, da bi postali žrtev povračilnih dejanj, kar se po izkušnjah Centra v praksi vse prevečkrat prikrito in agresivno tudi dogaja. Za mnoga podjetja in vse organizacije iz javnega sektorja bo obvezna vzpostavitev internega kanala za prijavo kršitev, kot tudi v vzpostavitev širšega internega sistema za boljše obvladovanje zakonitosti in etičnosti lastnega poslovanja. Zakon o zaščiti prijaviteljev (Uradni list RS, št. 16/23) prinaša pomembne ukrepe za zaščito oseb, ki prijavijo kršitev v svojem delovnem okolju, hkrati pa določa tudi dodatne obveznosti za zavezance v javnem in zasebnem sektorju. Te so določene v prvem delu zakona in obsegajo tudi rok za vzpostavitev prijavnih poti: do 23. maja 2023 za zavezance v javnem sektorju in za zavezance v zasebnem sektorju z več kot 250 zaposlenimi, ter do 17. decembra 2023 za zavezance v zasebnem sektorju, ki imajo med 50 in 249 zaposlenih. Gre za preko 2500 zavezancev, ki morajo do zgoraj omenjenega roka v skladu z zakonom vzpostaviti notranji sistem za prijavo nepravilnosti znotraj organizacije. Vzpostavitev notranje prijavne poti obsega imenovanje zaupnika, opredelitev naslova za prejem prijave ter sprejem notranjega akta, v katerem bodo opisane posebnosti obravnave prijave, pri kateri ne sme priti do razkritja identitete prijavitelja. Za olajšanje implementacije zakona je Ministrstvo za pravosodje v sodelovanju s Komisijo za preprečevanje korupcije pripravilo vzorce različnih dokumentov (na primer vzorec notranjega akta), ki so skupaj s splošne informacijami dostopni na povezavi Gradivo

 
Evropska svetovalnica

Izberite svetovanje po vaši meri in si zagotovite boljši uspeh pri prijavah na razpise. S poglobitvijo v vašo konkretno situacijo, vam bomo pomagali pri pridobivanju nepovratnih sredstev in vseh spremljajočih aktivnostih.

Preberite več ...
 
Vabilo prevajalcem

 
EVROPSKA UNIJA

Vir: Portal Evropske unije

 


Novice, dogodki, izobraževanje

Evropska unija