ja_mageia

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Nahajate se na: Naslovnica
AKTUALNE NOVICE IN DOGODKI

 

  


Ponedeljek, 27. junij 2022 ob 09:00, spletni seminar

VPLIV DVIGA CEN NA POGODBE JAVNEGA NAROČANJA V FAZI IZVEDBE
Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) je glede na pravila Obligacijskega zakonika (OZ) lex specialis, javno-naročniška razmerja kot taka pa izvirajo iz kogentnih določb ZJN-3, kar pomeni, da je presoja dopustnih sprememb podvržena režimu 95. člena ZJN-3. Spremembe pogodbeno dogovorjenih cen je zato treba presojati z vidika ZJN-3 in OZ. Presojo je treba opraviti upoštevaje okoliščine posameznega primera, predvsem v odvisnosti od pogodbenih določil posamezne pogodbe, zlasti ali pogodbena določila morebiti urejajo, katera od pogodbenih strank krije povečanje pogodbene cene v primeru nastopa različnih okoliščin. Kadar pogodba o izvedbi javnega naročila ne določa, katera izmed strank krije povečanje cen (iz kakršnega koli razloga), je odločitev o tem praviloma prepuščena pogodbenim strankam. Naloga posameznega naročnika je, da iz pravnega vidika ugotovi, katera pogodbena stranka mora v skladu z določili pogodbe oziroma morebitnimi drugimi dejanskimi okoliščinami nositi posledice povišanja cen oziroma ali jih sploh mora. Glede presoje z vidika OZ in ZJN-3 je pogodba o izvedbi javnega naročila pogodba civilnega prava, ki je od sklenitve dalje podrejena pravilom pogodbenega prava, za katerega je značilna pogodbena svoboda, ki izhaja iz načela avtonomije volje strank. Pogodbena svoboda pri teh pogodbah ne more biti absolutna in je zaradi zasledovanja ciljev javnega naročanja, s pravom javnih naročil omejena.

Četrtek, 30. junij 2022 ob 10:00 uri, spletni seminar

OBRAČUN PLAČ, POVRACIL STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM IN IZPLAČILA DRUGIH PREJ. v JAVNEM SEKTORJU
Vljudno Vas vabimo na seminar, kjer boste pridobili, poglobili in osvežili znanje na področju obračunavanja plač in povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov iz delovnega razmerja v javnem sektorju (ZUJF in kolektivne pogodbe) vključno z razmerjem med zakonom in kolektivno pogodbo. Povračila stroškov, nastalih pri službenih potovanjih v državi ali v tujini, torej dnevnic, nočnin in stroškov prevoza uvrščamo med stroške storitev. Med stroške dela pa štejemo regres zaletni dopust, odpravnine, ki pripadajo zaposlenim, povračila za prevoz na delo in za prehrano med delom, jubilejne nagrade in druge ugodnosti, ki jih imajo zaposleni v javnem sektorju.

13. in 14. oktober 2022, Terme OLIMIA, Podčetrtek

DNEVI POSLOVNIH SEKRETARJEV IN SEKRETARK

 

Bližnji dogodki

CELOTEN KOLEDAR >>

Izobraževanja

VPLIV DVIGA CEN NA POGODBE JAVNEGA NAROČANJA V FAZI IZVEDBE
Začetek: 27.06.22, 09:00
Konec: 27.06.22, 11:30
Konec prijav: 27.06.22, 08:00

ON LINE ŠOLA RAČUNOVODSTVA V JAVNEM SEKTORJU, v 2 modulih, 27. in 28. junij 2022
Začetek: 27.06.22, 10:00
Konec: 27.06.22, 13:30
Konec prijav: 27.06.22, 08:00

ON LINE ŠOLA RAČUNOVODSTVA V JAVNEM SEKTORJU, v 2 modulih, 27. in 28. junij 2022
Začetek: 28.06.22, 10:00
Konec: 28.06.22, 13:30
Konec prijav: 28.06.22, 08:00

OBRAČUN PLAČ, POVRACIL STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM IN IZPLAČILA DRUGIH PREJ. v JAVNEM SEKTORJU
Začetek: 30.06.22, 10:00
Konec: 30.06.22, 13:30
Konec prijav: 30.06.22, 09:00

AKTUALNO PRI OBRAČUNAVANJU DDV PRI TRANSAKCIJAH Z BLAGOM, vključno z novostmi pri spletni trgovini
Začetek: 07.07.22, 10:00
Konec: 07.07.22, 12:00
Konec prijav: 07.07.22, 09:00

Prijava na e-novice 

Prijava za uporabnikeVreme


SVETOVANJE

Nudimo vam svetovanje in pomoč pri prijavi na razpise iz evropskih skladov za nepovratna sredstva.
Za podrobnejše informacije ste vabljeni, da nas kontaktirate >>

Prevajanje in tuji jeziki

Nudimo vam prevajalske storitve v skoraj vse evropske in pomembnejše svetovne jezike. Bodisi, da potrebujete pisne prevode ali pa tolmača, imamo rešitev za vas. Obiščite Linguaris.net >>

Novice, dogodki, izobraževanje

Evropska unija

Izobraževanja