ja_mageia

 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
Nahajate se na: Naslovnica Koledar
Mesečni pogled
Mesečni pogled
Strnjen pogled
Strnjen pogled
Tedenski pogled
Tedenski pogled
Dnevni pogled
Dnevni pogled
Iskanje
Iskanje

Strnjen pogled

Četrtek, Januar 27, 2022
 December 2021Januar 2022Februar 2022
Torek, Januar 11, 2022
NOVOSTI PRI PRIPRAVI LETNEGA POROČILA In DAVČNEGA OBRAČUNA ZA LETO 2021 ZA JAVNI SEKTOR (10:00 - 12:30)

Akademija za management in projektno vodenje vas vljudno  vabi na spletni seminar


NOVOSTI PRI PRIPRAVI LETNEGA POROČILA in DAVČNEGA OBRAČUNA ZA LETO 2021 ZA JAVNI SEKTOR  ter AKTUALNE  RAČUNOVODSKE IN DAVČNE NOVOSTITERMIN
11. januar 2022 od 10.00 do 12.30,  spletni seminar preko spletne platforme ZOOM

PREDAVATELJICA
Majda GOMINŠEKekonomistka z več kot 30-letnimi izkušnjami na finančno-računovodskem področju. Že desetletje samostojno vodi tečaje vodenja poslovnih knjig za gospodarske družbe in samostojne podjetnike ter izvaja seminarje na področju računovodstva in financ za javne zavode, društva in pravne osebe javnega prava. Je svetovalka za javni sektor in soavtorica Priročnika o finančnem poslovanju društev, Priročnika za ravnatelje in Priročnika knjiženje pri pravnih oseb zasebnega prava. Aktivno sodeluje na seminarjih, konferencah kongresih računovodij kot predavateljica.

PROGRAM

1. Računovodski izkazi - pojasnila, posebnosti, zakonske novosti, primeri

 • Bilanca stanja
 • Izkaz prihodkov in odhodkov
 • Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti
 • Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
 • Presežki prihodkov nad odhodki (izračun, evidentiranje, obveznosti, ki izhajajo iz tega)
 • Druge priloge k izkazu bilanca stanja in izkazu prihodkov in odhodkov

2. Priprave na obračun DDPO

 • Splošno in posebno o obračunu DDPO
 • Razlika med poslovnim in davčnim izidom 
 • Davčno priznani prihodki povezani s pridobitno in nepridobitno dejavnostjo
 • Delno priznani  prihodki in odhodki
 • Davčne olajšave
 • Obravnava davčne izgube 
 • Izračun osnove za davek 
 • Druge posebnosti davčnega obračuna 

3. Priprave na letno poročilo

 • Pomen in namen inventurnega elaborata
 • Vsebina letnega poročila
 • Priloge k letnemu poročilu
 • Razkritja v letnem poročilu
 • Sprejem in potrditev letnega poročila

4. Izjava o notranji reviziji

 • Vsebina in pomen izjave
 • Odgovornosti za pripravo izjave
 • Pristop k pripravi izjave

5.Upoštevanje nekaterih vrst prometa v sistemu DDV

 • Vpliv oproščene in neobdavčljive dejavnosti na odbitek DDV
 •  Odbitni delež
 • Ločeno spremljanje dejavnosti
 • Zavezanci za DDV pri najemih in uporabi prostorov
 • Poslovanje v svojem ali tujem imenu za tuj račun
 • Občinska infrastuktura v najemu in DDV
 • Računi in davčne evidence 

6.  Aktualnosti in novosti  računovodske in davčne zakonodaje v času korona krize za javni sektorKOMU JE NAMENJEN

 • Vodjem računovodstva in drugim računovodskim delavcem v javnem sektorju
 • Vodilnim delavcem v javnem sektorju
 • Računovodjem in računovodskim servisom 
 • Knjigovodjem 
 • Ostalim strokovnim delavcem, ki jih problematika zanima

GRADIVO
Udeleženci boste prejeli gradivo v elektronski obliki.

KOTIZACIJA

Kotizacija znaša 99,00€ +DDV

PRIJAVA

 • Elektronska prijava: kliknite na  PRIJAVA NA IZOBRAŽEVANJE
 • Skenirano prijavnico lahko pošljete na naslov:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
 • Po e-pošti:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.  
 • Prijave  sprejemamo do dne pred izvedbo seminarja
 • Odjave sprejemamo do tri delovne dni pred seminarjem pisno na elektronski naslov 
Prijava vključuje:
 • izvedbo spletnega seminarja v živo,
 • gradivo v elektronski obliki,
 • odgovore na vaša vprašanja 
Izobraževanje bo potekalo:
Kdaj: 11. janurja 2022
Kje: preko  spletne platforme ZOOM -  na vaš spletni naslov boste prejeli povezavo do spletnega seminarja
Če se spletnega seminarja v živo ne boste mogli udeležiti, vam bo na voljo videoposnetek.

VAŠA VPRAŠANJA:

Vprašanja pošljite na e-naslov:

 • Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. ali na
 • Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. s pripisom, da ste udeleženci seminarja.


PLAČILO
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  
SI56 1914 0501 2239 615, sklic na 00 11012022
 
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
Akademija za management in projektno vodenje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana
ID za DDV: SI80886914.
 

INFORMACIJE

Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko  številko:

051 317 357 med 10.00 in 12.00 ali pa nam pišite na elektronski naslov:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.     ​​

 

Vljudno vabljeni!

?

PRIJAVNICA NA SEMINAR

NOVOSTI PRI PRIPRAVI LETNEGA POROČILA in DAVČNEGA OBRAČUNA
ZA LETO 2021 ZA JAVNI SEKTOR  ter AKTUALNE 
RAČUNOVODSKE IN DAVČNE NOVOSTI

11.  januar 2022, od 10.00 do 12.30, spletni seminar preko spletne platforme ZOOM
Ime in naslov organizacije:
 
 

Telefon:
 
Kontaktna oseba:ID za DDV
E-pošta:

 
Na seminar prijavljamo:

Ime in priimek:E-pošta
  


 
 
Žig in podpis:                                


Email : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. Url: http://https://www.evropska-svetovalnica.com/
Torek, Januar 18, 2022
AKTUALNO PRI POVRAČILIH POTNIH STROŠKOV V GOSPODARSTVU V Letu 2022 (13:00 - 15:00)

Z vsem spoštovanjem Vas  vabimo na seminar z aktualno vsebino

AKTUALNO PRI POVRAČILIH POTNIH STROŠKOV V GOSPODARSTVU v letu 2022


button__1_.gif

Izvedba dogodka je zagotovljena.


TERMIN
18. januarja 2022 od 13.00 ure do 15.00 ure,
spletni seminar v živo


UVOD
V letih 2020 in 2021 se je večkrat spremenila Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino. Zadnjo spremembo uredbe smo dobili v juliju 2021. Z namenom, da preverite skladnost izplačevanja potnih stroškov z zakonodajo in uskladite izplačevanje potnih stroškov za poti v tujino z določbami nove uredbe, vas vabimo, da se udeležite našega webinarja.

PREDAVATELJICA
Maja Dolinar Dubokovič , diplomirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Svojo poklicno pot je začela na FURS-u in jo nadaljevala v revizijskih hišah. Celotno poklicno obdobje se poglobljeno ukvarja z davčnimi predpisi in svetovanjem na področju obdavčitve pravnih in fizičnih oseb, predvsem na področju DDV in dohodnine. Je članica Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije. Piše strokovne članke in predava na izobraževanjih, konferencah in kongresih povezanih z davčno tematiko.
 
PROGRAM
 • Novosti pri izplačevanju potnih stroškov  po Uredbi o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino,
 • kako po novem obračunavamo kilometrino za službene poti v tujino po spremembi uredbe v juliju 2021,
 • kakšna je višina povračil potnih stroškov po delovnopravni zakonodaji (kolektivne pogodbe, interni akti delodajalca…) v gospodarstvu,
 • kdaj so potni stroški neobdavčeni,
 • način izpolnitve potnega naloga,
 • kdo izplačuje potne stroške v višinah, ki jih določa Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja,
 • kdaj in kako uporabljamo Uredbo o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino – različni načini izplačevanja potnih stroškov za službene poti v tujino v gospodarstvu (po davčni uredbi ali uredbi za tujino – priloga h gradivu so izračuni polnih in znižanih dnevnic po državah po obeh uredbah, ki jih uporabljamo v letu 2022),
 • vloga in pomen internega pravilnika o potnih stroških,
 • obračun in izplačila akontacije potnih stroškov,
 • način izpolnitve obračuna potnih stroškov,
 • v kateri višini izplačujemo kilometrino in dnevnice,
 • praktični primeri izračuna dnevnic,
 • davčna obravnava povračila stroškov za nakup vinjete zaposlenim,
 • kako vodimo evidenco o uporabi službenih vozil (knjiga voženj) in
 • aktualna pojasnila davčnega organa o obravnavani tematiki.

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN?
Webinar je namenjen vsem, ki želite biti pravočasno obveščeni o spremembah na področju izplačevanja potnih stroškov za službene poti. Webinar je primeren za kadrovike, računovodje, referente za obračun plač in povračil stroškov v zvezi z delom v gospodarskih družbah in za samostojne podjetnike.

KOTIZACIJA
Kotizacija za udeležbo na spletnem dogodku znaša 99evrov + DDV

POPUSTI

 • 10 procentov  popusta za dva in več udeležencev iz iste organizacije. 
Cena vključuje predavanje strokovnjakinje in strokovno gradivo.

PRIJAVA
 • Skenirano prijavnico lahko pošljete po e-pošti:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
 • Za elektronsko prijavo kliknite TUKAJ
 • Prijava po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.  
Prijave  sprejemamo do dneva pred izvedbo seminarja.
Odjave sprejemamo do treh delovnih dni pred seminarjem.


Prijava vključuje:
 • izvedbo spletnega seminarja v živo,
 • gradivo v elektronski obliki,
 • odgovore na vaša vprašanja 
Izobraževanje bo potekalo:
Kdaj: 18. januarja  2022 od 13.00 do 15.00 ure
Kje: preko  spletne platforme ZOOM -  na vaš spletni naslov boste prejeli povezavo do spletnega seminarja
Če se spletnega seminarja v živo ne boste mogli udeležiti, vam bo na voljo videoposnetek.

PLAČILO
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  
SI56 1914 0501 2239 615, sklic na 00 18012022
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
Akademija za management in projektno vodenje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana 
ID za DDV: SI80886914
 
INFORMACIJE
Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko  številko:
051 317 357 med 10.00 in 12.00 uro ali pa nam pišite na elektronski naslov:
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.    

PRIJAVNICA NA SEMINAR

AKTUALNO PRI POVRAČILIH POTNIH STROŠKOV V GOSPODARSTVU v letu 2022

TERMIN
Ljubljana, 18.januarja 2022 od 13.00 ure do 15.00 ure,
spletni seminar v živo
 
Na seminar prijavljamo naslednje udeležence/ke:
(navedite ime in priimek v e-pošti):
1. ______________________________________ _________________   @ _________________
2. ______________________________________ __________________ @ _________________
3 ._______________________________________ __________________@ _________________

Naročnik in plačnik: __________________________________________________________________________________
Naslov plačnika (ulica / št., Poštna št. / kraj): _____________________________________________________________________________
Zavezanec za DDV: da ne (ustrezno obkrožite)
ID za DDV plačnika: ___________________
Davčna številka: _____________________
IBAN: SI56 ___________________________________________   
BIC BANKE: __________________________________________
Številka referenčnega dokumenta pri e-računu (številka naročilnice, ...) _________________________________________________________________________
Glede obveznosti prejemanja oz. izdajanja / pošiljanja e-računov prosimo obkrožite:
e-račun : DA NE
Telefon: ___________________________ GSM: ___________________  
e-pošta plačnika: _________________________ @ ______________________ 

Žig in podpis:                       

Email : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. Url: http://https://www.evropska-svetovalnica.com/
Sreda, Januar 19, 2022
NOVOSTI NA PODROČJU OCENJEVANJA, NAPREDOVANJA In NAGRAJEVANJA DELOVNE USPEŠNOSTI JAVNIH USLUŽBENCEV (09:30 - 13:00)
Z vsem spoštovanjem vabimo vodilne delavce, računovodske 
in kadrovske strokovnjake v javnem sektorju na spletni seminar z aktualno temo

NOVOSTI NA PODROČJU NAPREDOVANJA JAVNIH USLUŽBENCEV v l.2022
NOVOSTI NA PODROČJU OCENJEVANJA, NAPREDOVANJA in NAGRAJEVANJA DELOVNE USPEŠNOSTI JAVNIH USLUŽBENCEV  - IZVEDBA POSTOPKA


Izvedba predavanja je zagotovljena.

TERMIN
19. januar 2022, od  09.30 do 13.00, predavanje  preko spletne platforme ZOOM

PREDAVATELJ
mag. Branko VIDIČ, Sektor za plače v javnem sektorju, MJU

UVOD
Tudi v letu 2022 se bo za zaposlene v javnem sektorju izvajalo ocenjevanje delovne uspešnosti ter preverjalo izpolnjevanje pogojev za napredovanje v višji plačni razred. Aktivnosti v zvezi s tem se začnejo v januarju, zato je potrebno, da se odgovorne osebe pri subjektih javnega sektorja pripravite, osvežite že pridobljeno znanje na tem področju ter seznanite z novostmi.
Kot odgovorne osebe morate vedeti, ali še vedno veljajo kakšni začasni interventni ukrepi na tem področju in kako na te aktivnosti vpliva ponovno izplačevanje redne delovne uspešnosti v javnem sektorju. Preverite in osvežite poznavanje izvedbe postopka za izvedbo napredovanj. da jih boste pravilno izvedli v letu 2022. Na seminarju boste dobili odgovore na dileme in vprašanja glede izvedbe napredovanj zaposlenih in pomoč vodjem pri določitvi ocene, poudarek pa bo namenjen tudi postopku, kako pravilno izvesti zaporedje pridobitve naziva in napredovanja zaposlenih . Napredovanja morajo biti v letu 2022 izvedena pravilno, saj morebitne napake vplivajo na pravilnost napredovanj tudi v naslednjih letih.


PROGRAM  
I. NOVOSTI  - Plačni sistem v javnem sektorju 
Osnovne določbe ZSPJS, ki se nanašajo na določitev osnovne plače
Uvrščanje v plačne razrede in tarifne razrede

II. Napredovanje javnih uslužbencev v višje plačne razrede
Način preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje v višji plačni razred
Postopek ocenjevanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje
Napredovanje v nazive

III. Ocenjevanje dela javnega uslužbenca, temeljni cilji, merila in metode
Kriteriji ocenjevanja
Sredstva za redno delovno uspešnost
Nadpovprečni delovni rezultati
Povečan obseg dela
Ocenjevalni in evidenčni list
Ločitev letnega razgovora od ocenjevanja delovne uspešnosti
Predstavitev vseh opravil in postopkov ter izdaje aktov
Uveljavljanje pravnega varstva
Redna delovna uspešnost
Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela 
Delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (pogoji za izplačilo sredstev, odločanje o razdelitvi in izplačilu sredstev)

IV.   Dodatki glede na določbe Uredbe o kriterijih za določitev višine položajnega                   dodatka za javne uslužbence
V.    Kazenske določbe
VI.  Aktualne novosti v  letu  2022
VII. Vprašanja in odgovori

SEMINAR NAMENJEN
 • Direktorjem in vodilnim delavcem javnih zavodov, agencij, skladov, občin, javne in     državne uprave,
 • Računovodskim in finančnim delavcem,
 • Poslovnim sekretarkam in tajnicam,
 • Kadrovskim in drugim strokovnim delavcem,
 • Strokovnim delavcem, ki se srečujete s problematiko določitve plač v javnem sektorju z vidika upoštevanja in izvedbe napredovanja in ocenjevanja delovne uspešnosti.

KOTIZACIJA
Kotizacija za udeležbo na seminarju je  99 € + DDV

Cena vključuje predavanje odličnega strokovnjaka na tem področju, strokovno gradivo v elektronski obliki.

DODATNI POPUSTI ZA VEČ UDELEŽENCEV
Dodatni 10% popust za 2  in več udeležencev oz. popust po dogovoru.

PRIJAVA
 • Elektronska prijava: za prijavo kliknite TUKAJ
 • Skenirano prijavnico lahko pošljete po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.  
 • Po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Prijave  sprejemamo do dne pred izvedbo seminarja.
Odjave sprejemamo v pisni obliki do treh delovni dni pred izvedbo seminarja.

PRIJAVA VKLJUČUJE
 • izvedbo spletnega seminarja v živo,
 • gradivo v elektronski obliki,
 • odgovore na vaša vprašanja 
Izobraževanje bo potekalo:
Kdaj: 19. januarja 2022
Kje: preko  spletne platforme ZOOM -  na vaš spletni naslov boste prejeli povezavo do spletnega seminarja
Če se spletnega seminarja v živo ne boste mogli udeležiti, vam bo na voljo videoposnetek.


PLAČILO
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  
SI56 1914 0501 2239 615, sklic na 00 19012022, 
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
Akademija za management in projektno vodenje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana 
ID za DDV: SI80886914

INFORMACIJE

Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko  številko: 
051 317 357 ali pa nam pišite in pošljite vaša vprašanja po e-pošti:  
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Vljudno vabljeni!

PRIJAVNICA NA SEMINAR
NOVOSTI NA PODROČJU NAPREDOVANJA JAVNIH USLUŽBENCEV v l.2022
NOVOSTI NA PODROČJU OCENJEVANJA, NAPREDOVANJA in NAGRAJEVANJA DELOVNE USPEŠNOSTI JAVNIH USLUŽBENCEV  - IZVEDBA POSTOPKA
 
TERMIN
 19. januar 2022, od  09.30 do 13.00,
predavanje preko spletne platforme ZOOM
Ime in naslov organizacije:_________________________
 Telefon:

Kontaktna oseba:________________ID zaDDVE-pošta:
 
Na seminar prijavljamo:
Ime in priimek:E-pošta
  


 
 
Žig in podpis:                                


Email : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. Url: http://https://www.evropska-svetovalnica.com/
Torek, Januar 25, 2022
Novela Zakona O Dohodnini (ZDoh-2AB) In Predvidene Novosti V L.2022 (09:00 - 10:30)
Akademija za management in projektno vodenje in E-TeleMediLab Z vsem spoštovanjem  vabita, da se nam pridružite na spletnem seminarju v živo z najaktualnejšo vsebino

Novela Zakona o dohodnini (ZDoh-2AB) in predvidene novosti v l.2022

TERMIN
Ljubljana, 25. januar 2022, od 9.00 do 10.30 ure,
spletni seminar v živo


UVOD
Na seminarju bodo predstavljene predvidene spremembe Zakon o dohodnini, za katere je planirano, da stopijo v veljavo na začetku l.2022.
Pregledane bodo novosti, ki se obetajo pri davčnih olajšavah, malenkostno prenovljeno dohodninsko lestvico, predstavljena bodo posodobljena pravila glede poslovne uspešnosti.
Sprememba zakona pa se bo dotaknila tudi dohodkov iz kapitala (obresti, dividende in dobički iz kapitala) in dohodkov iz oddajanja premoženja v najem.
Novosti na področju olajšav pa so predvidene tudi pri dohodkih iz dejavnosti.

Vlada Republike Slovenije je 6. 5. 2021 v zakonodajni postopek vložila Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini, s katerim želi Vlada RS doseči administrativno razbremenitev ter razbremenitev dela z namenom pomoči gospodarstvu in prebivalstvu pri okrevanju po pandemiji covid-19. Končna cilja, ki ju zasleduje zakon, pa sta po besedah vlade ohranitev gospodarske aktivnosti in dvig produktivnosti. Državni zbor RS predloga še vedno ni obravnaval.

Davčna razbremenitev dohodkov iz dela
Vlada Republike Slovenije v Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (»Novela ZDoh-2«) predlaga novo stopnjo splošne olajšave in usklajevanje olajšav ter neto letnih davčnih osnov v lestvici za odmero dohodnine, ki je vezana na koeficient rasti cen. Splošna olajšava bi se v skladu z Novelo ZDoh-2 dvignila za več kot polovico, in sicer na 7.500 evrov, pri čemer pa je določeno prehodno obdobje od davčnega leta 2022 do 2024.
Davčna razbremenitev dohodkov iz kapitala
V skladu z Novelo ZDoh-2 se znižuje tudi stopnja dohodnine od dohodkov iz kapitala (to so obresti, dividende in dobički iz kapitala). Hkrati pa je predlagano krajše obdobje imetništva kapitala, po katerem se dohodnine ne plača.
Prav tako pa iz Novele ZDoh-2 izhaja znižanje stopnje dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem. Hkrati pa se znižuje odstotek normiranih stroškov, ki se priznavajo pri ugotavljanju davčne osnove od dohodka iz oddajanja premoženja v najem – s 15 na 10 odstotkov.
Z Novelo ZDoh-2 pa je predlagano tudi, da se zavezancem, ki na letni ravni dosegajo dohodke iz kapitala oz. dohodke iz oddajanja premoženja v najem, omogoči, da tovrstne dohodke vključijo v letno davčno osnovo.
Dohodnine od pokojnin
Novela Zdoh-2 predvideva tudi možnost, da se zavezancem, ki ocenijo, da bodo na letni ravni zavezani k plačilu višje oz. nižje dohodnine, omogoči, da se odločijo, ali se jim akontacija dohodnine ob izplačilu dohodka oz. na medletni ravni od dohodkov, ki jih prejemajo od delodajalca (ki ni glavni delodajalec), izračuna in plača po višji ali nižji stopnji oz. se jim sploh ne izplača.

PREDAVATELJICA
mag. Irena Kamenščak, univ. dipl. pravnica , priznana strokovnjakinja in predavateljica, ki ima bogate izkušnje na področju davčnega svetovanja (specializirana je za dohodnino), delovnega prava, prava socialne varnosti ter gospodarskega prava. Svetovalne storitve opravlja tako za stranke v Sloveniji, kot tudi za stranke iz tujine. Prav tako ima veliko izkušenj pri opravljanju preventivnih in skrbnih davčnih pregledov pri družbah iz različnih dejavnostih. Objavlja strokovne članke z davčnega področja, izvaja predavanja na temo davkov in delovnega prava. V letu 2012 je bila soavtorica knjige Davki za managerje..

PROGRAM

 • Splošno o noveli Zakona o dohodnini (ZDoh-2AB)
 • Spremembe pri davčnih olajšavah
 • Prenovitev dohodninske lestvice
 • Spremembe pri poslovni uspešnosti
 • Spremembe pri obdavčitvi dohodkov iz kapitala
 • Oddajanje premoženja v najem
 • Električni avtomobili in bonitete
 • Olajšave pri dohodkih iz dejavnosti
 • Druge novosti

GRADIVO
Udeleženci spletnega seminarja boste prejeli tudi gradivo  v elektronski obliki.

SPLETNI SEMINAR JE NAMENJEN
 • delodajalcem, direktorjem javnih in zasebnih organizacij
 • lastnikom podjetij,
 • kadrovskim in pravnim službam
 • računovodskim službam
 • računovodskim servisom
 • samozaposlenim in
 • vsem osebam, ki jih obravnavana tematika zanima.
KOTIZACIJA
Kotizacija za udeležbo na spletnem seminarju znaša 99 evrov .

POPUSTI

Za 2 in več prijavljenih iz iste organizacije priznavamo  dodatni 10 procentni popust.
Za dodatne popuste  nas pokličite na mobilni telefon 
051 317 357 vsak dan med 10.00 in 12.00 uro
ali pišite na e-pošto: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .
 
SPLETNI NASLOV
Za več informacij kliknite TUKAJ
 
PRIJAVA
Elektronska prijava: za prijavo kliknite na  Prijava  na izobraževanje
Po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Skenirano prijavnico in vprašanja lahko pošljete
po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Prijave sprejemamo do dne pred izvedbo seminarja.


Prijava vključuje:

 • izvedbo spletnega seminarja v živo,
 • gradivo v elektronski obliki,
 • odgovore na vaša konkretna vprašanja.

Izobraževanje bo potekalo:

Kdaj: 25. januarja 2022, od  09.00 do 10.30 ure
Kje: preko spleta ( na vaš elektronski naslov boste prejeli povezavo do webinarja)

Če se spletnega seminarja - webinarja ne boste mogli udeležiti, vam bo na voljo posnetek predavanja.

PLAČILO
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  
SI56 1914 0501 5223 820, sklic na 00 25012022, 
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
E-TeleMediLab, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
ID za DDV:20865767
 
INFORMACIJE
Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko  številko: 
051 317 357 ali pa nam pišite in pošljite vaša vprašanja po e-pošti:
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRIJAVNICA NA SEMINAR

Novela Zakona o dohodnini (ZDoh-2AB) in predvidene novosti v l.2022

 
Ljubljana, 25. januar 2022, od 9.00 do 10.30, spletni seminar v živo 
   
Ime in naslov organizacije:
 
 
 Telefon:
 
Kontaktna oseba:ID zaDDVE-pošta:
 
Na seminar prijavljamo:
Ime in priimek:E-pošta
   
  
  
  
 
 
Žig in podpis:                                


Email : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. Url: http://https://www.evropska-svetovalnica.com/
On-line DELAVNICA O DDV (09:00 - 13:30)
Z vsem spoštovanjem Vas  vabimo na spletni seminar z aktualno vsebino

On-line DELAVNICA O DDV


button__1_.gif

Izvedba dogodka je zagotovljena.

TERMIN
25. januar 2022 od 9.00 ure do 13.30 ure z vmesnim 30 minutnim odmorom,
spletni seminar  preko spletne platforme ZOOM
 

UVOD
Na praktični delavnici bomo obravnavali posebnosti na področju DDV pri obdavčitvi dobav blaga in storitev, izstavljanju računov, samoobdavčitvi, spletni prodaji ipd. Obravnavali bomo tudi spremembe evropske direktive o DDV in nov Pravilnik o obveznostih glede DDV v zvezi z direktivami Sveta (EU), ki veljajo za opravljanje storitev in prodajo blaga na daljavo, ki smo jih začeli uporabljati s 1. 7. 2021. Povedali pa bomo tudi, katere novosti nas po predlogu sprememb Zakona o DDV čakajo v letu 2022.
Pri obdavčitvi storitev bomo, podkrepljeno s primeri, obravnavali devet pravil glede kraja obdavčitve – splošno pravilo in osem posebnih pravil. S poznavanjem teh pravil boste pravilno izstavljali račune za storitve, tako domače, kot tudi v tujino. Vedeli pa boste tudi, kdaj je treba pri prejemu računa iz tujine narediti samoobdavčitev.
Pri mednarodnih transakcijah z blagom se v praksi pojavlja vrsta vprašanj: kakšni so pogoji za oproščeno prodajo blaga podjetjem iz drugih držav članic EU, kdaj se moramo registrirati za DDV v tujini pri spletni prodaji blaga na daljavo končnim potrošnikom, kako postopamo pri verižnih transakcijah ipd. Z webinarjem bomo izvedli pregled posebnosti pri obračunavanju DDV pri transakcijah z blagom, vključili pa bomo tudi veliko primerov iz prakse. Veseli bomo tudi vprašanj udeležencev.PREDAVATELJICA
Maja Dolinar Dubokovič , diplomirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Svojo poklicno pot je začela na FURS-u in jo nadaljevala v revizijskih hišah. Celotno poklicno obdobje se poglobljeno ukvarja z davčnimi predpisi in svetovanjem na področju obdavčitve pravnih in fizičnih oseb, predvsem na področju DDV in dohodnine. Je članica Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije. Piše strokovne članke in predava na izobraževanjih, konferencah in kongresih povezanih z davčno tematiko.

PROGRAM
1. Obračunavanje DDV od storitev:
 • določitev kraja obdavčitve pri različnih vrstah storitev,
 • spremembe pri identifikaciji za namene DDV pri opravljanju storitev končnim potrošnikom, ki imajo prebivališče v EU - novi posebni ureditvi od 1. 7. 2021 dalje,
 • konkretni primeri uporabe splošnega pravila in osmih posebnih pravil za storitve, povezane z nepremičninami, prevoz, restavracijske storitve, vstopnine, posredovanje, elektronske storitve itn.,
 • kdaj izvedemo samoobdavčitev pri storitvah, ki so nam zaračunane (konkretni primeri),
 • katere obvezne klavzule uporabljamo na računih za storitve,
 • kdaj zavrnemo prejet račun iz tujine za storitve,
 • nastanek obveznosti obračuna DDV pri storitvah (konkretni primeri),
 • kdaj lahko odbijemo DDV pri storitvah - novosti pri odbijanju vstopnega davka v letu 2022,
 • spremembe pri predlaganju obračuna DDV v letu 2022.
 
2. Obračunavanje DDV pri dobavah blaga:
 • posebnosti pri uveljavljanju oprostitev pri dobavah blaga znotraj EU,
 • nova obdavčitev spletne prodaje blaga končnim potrošnikom - prodaja blaga na daljavo znotraj Unije (nov prag v vrednosti 10.000 evrov in nova posebna ureditev) od 1. 7. 2021 dalje,
 • pravila pri zaporednih dobavah blaga – kako so obdavčeni nepravi in pravi tristranski posli,
 • kako uporabljamo posebno ureditev za skladiščenje na odpoklic,
 • kaj gre v davčno osnovo pri obračunu DDV pri uvozu blaga (kdaj se DDV ne obračuna),
 • tri pravila pri nastanku davčne obveznosti pri pridobitvah blaga znotraj EU (uporaba Incoterms klavzul, kako je pri avansih…),
 • dobava blaga s prevozom in brez prevoza,
 • pravila pri dobavi blaga z montažo (gradbeništvo…),
 • posebnosti pri izvozu blaga,
 • ukinitev obvezne registracije za namene DDV v Sloveniji za tuje davčne zavezance v letu 2022,
 • sodbe sodišča in aktualna pojasnila davčnega organa.
 
KOMU JE SEMINAR NAMENJEN?
Webinar je namenjen vsem, ki evidentirate, prejemate ali izdajate račune za storitve ali dobave blaga doma in v tujini, pa tudi vsem drugim, ki se ukvarjate s področji, ki so zajeta v programu, in bi se želeli seznaniti z novostmi. Primeren je za udeležence iz gospodarskih družb, javnega sektorja in za samostojne podjetnike.

KOTIZACIJA
Kotizacija za udeležbo na dogodku znaša 149,00evrov (v ceno ni vključen DDV).
 
POPUSTI
 • 10 procentni dodatni popust za dva in več udeležencev iz iste organizacije.
PRIJAVA
 • Skenirano prijavnico lahko pošljete po e-pošti:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
 • Za elektronsko prijavo kliknite TUKAJ
 • Prijava po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.  
Prijave  sprejemamo do dneva pred izvedbo seminarja.
Odjave sprejemamo do treh delovnih dni pred seminarjem.


Prijava vključuje:
 • izvedbo spletnega seminarja v živo,
 • gradivo v elektronski obliki,
 • odgovore na vaša vprašanja 
Izobraževanje bo potekalo:
Kdaj: 25. januar 2022
Kje: preko  spletne platforme ZOOM -  na vaš spletni naslov boste prejeli povezavo do spletnega seminarja
Če se spletnega seminarja v živo ne boste mogli udeležiti, vam bo na voljo videoposnetek.

PLAČILO
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  
SI56 1914 0501 2239 615, sklic na 00 25012022
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
Akademija za management in projektno vodenje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana 
ID za DDV: SI80886914
 
INFORMACIJE
Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko  številko:
051 317 357 med 10.00 in 12.00 uro ali pa nam pišite na elektronski naslov:
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.  


************************************************************************
PRIJAVNICA NA  SPLETNI SEMINAR


On-line DELAVNICA O DDV

 
TERMIN
25. januar 2022 od 9.00 ure do 13.30 ure,
spletni seminar  preko spletne platforme ZOOM


   
Ime in naslov organizacije:_________________________
 


 Telefon:

Kontaktna oseba:________________ID zaDDVE-pošta:
 
Na seminar prijavljamo:
Ime in priimek:E-pošta
   
  
  
  
 
 
Žig in podpis:                                


Email : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. Url: http://https://www.evropska-svetovalnica.com/
Četrtek, Januar 27, 2022
FINANČNO POSLOVANJE, IZDELAVA LETNEGA POROČILA IN DAVČNI OBRAČUN Za L. 2021 ZA DRUŠTVA In SINDIKATE Ter RAČUNOVODSKE TER DAVČNE NOVOSTI V L.2022 (13:00 - 15:00)

Z vsem spoštovanjem Vas vabimo na spletni seminar

FINANČNO POSLOVANJE, IZDELAVA LETNEGA POROČILA IN DAVČNI OBRAČUN za l. 2021 ZA  DRUŠTVA in SINDIKATE ter RAČUNOVODSKE TER DAVČNE NOVOSTI V l.2022


Izvedba dogodka je zagotovljena.

TERMIN
27. januar 2022 od 13.00 do 15.00 ure, preko spletne platforme ZOOM

PREDAVATELJICA 
Majda GOMINŠEKsvetovalka na področju računovodstva in financ z več kot 25-letnimi izkušnjami na področju računovodenja v društvih in sindikatih

UVOD IN NAMEN SEMINARJA
Vabimo vas na enodnevni posvet, kjer bomo predstavili novosti, ki se nanašajo na  poslovanje društev in sindikatov, ki opravljajo nepridobitno in pridobitno dejavnost ter invalidskih  organizacij. Novosti, ki jih bomo predstavili na posvetu, se nanašajo na predložitev letnih poročil, ki jih morajo društva, humanitarne in invalidske organizacije predložiti do 31. marca 2022 leta, sindikati pa do 28.februarja 2022. Opozorili vas bomo tudi na rok za oddajo letnih poročil, ki velja za tista društva, katerih računovodske izkaze mora revidirati revizor pred sprejetjem letnega poročila. Letno poročilo mora pred obravnavo na zboru članov pregledati nadzorni organ društva. Zakon o društvih določa, da mora društvo zagotavljati podatke o svojem finančnem in materialnem poslovanju na način in v obliki, ki ju določi s temeljnim aktom. To določilo pomeni, da mora društvo sprejeti ustrezne akte, ki urejajo finančno področje in računovodstvo.Društvo mora zagotavljati podatke o poslovanju na način, da se uresničujejo nameni in cilji društva. Vse prihodke, ki jih bo društvo doseglo iz pridobitne dejavnosti, mora voditi in izkazovati ločeno. Opozorili vas bomo tudi na pogoje, ki jih mora izpolnjevati društvo za opravljanje pridobitne dejavnosti. Seznanili vas bomo z vsemi  spremembami in dopolnitvami predpisov, tako da bo Letno poročilo pripravljeno v skladu z zakoni in pravili računovodske stroke ter predstavili davčne novosti.


PROGRAM POSVETA

I. Letno poročilo za leto 2021
 • Poročilo o poslovanju za leto 2021
 • SRS za društva in sindikate - aktualnosti
 • Bilanca stanja
 • Izkaz poslovnega izida 
 • Pojasnila k izkazom
 • Poročilo o poslovanju
 • Roki za oddajo poročil 
 • Popis sredstev

II. Poslovne knjige  
 • Knjigovodske listine
 • Vrste knjigovodstva
 • Vodenje poslovnih knjig

III. Pridobitna in nepridobitna dejavnost
 • Opredelitev pridobitne dejavnosti
 • Opredelitev nepridobitne dejavnosti
 • Pogoji za opravljanje dejavnosti

IV. Blagajniško poslovanje
 • Blagajniški maksimum
 • Plačevanje z gotovino po novem

Finančno poslovanje   
 • Avtorske pogodbe in podjemne pogodbe
 • Študentsko delo
 • Donacije in sponzorstvo
 • Darila in nagrade
 • Potni nalogi, dnevnice in kilometrina
 • Članarine

V. Temeljni akti
 • Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov
 • Pravilnik o računovodstvu
 • Pravilnik o fi nančnem poslovanju

VI.  Predstavitev vseh računovodskih in davčnih novosti

VII. Razprava
 • Vprašanja in odgovori na vaše vprašanja

POSVET JE NAMENJEN:
 • predsednikom in tajnikom društev in sindikatov, klubov in zvez društev,
 • blagajnikom društev in sindikatov,
 • računovodskim službam, računovodskim servisom, knjigovodjem,
 • referentom 
 • osebam, odgovornim za finančno poslovanje,
 • vsem, ki vodite poslovne knjige v društvih in sindikatih.

GRADIVO
Udeleženci boste prejeli gradivo v elektronski obliki.

KOTIZACIJA

Kotizacija znaša  99€ +ddv preko spletne platforme ZOOM

POPUST
 • Za več udeležencev iz iste organizacije priznavamo dodatni 10% popust  

Cena vključuje predavanje strokovnjakinje, strokovno gradivo,

SPLETNI NASLOV IN PRIJAVA

 • Elektronska prijavakliknite na  Prijava na  izobraževanje
 • Skenirano prijavnico lahko pošljete po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.  
 • Po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
PRIJAVA VKLJUČUJE:
 • izvedbo spletnega seminarja v živo,
 • gradivo v elektronski obliki,
 • odgovore na vaša vprašanja 
Izobraževanje bo potekalo:
Kdaj: 27.  januarja 2022
Kje: preko  spletne platforme ZOOM -  na vaš spletni naslov boste prejeli povezavo do spletnega seminarja
Če se spletnega seminarja v živo ne boste mogli udeležiti, vam bo na voljo videoposnetek.
Odjave sprejemamo do treh delovnih dni pred seminarjem. 
Prijave sprejemamo do vključno dne pred seminarjem. 

PLAČILO
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun s sklicem: 

SI56 1914 0501 2239 615, sklic na 00 27012022,  za termin 27.01.2022

(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
Akademija za management in projektno vodenje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana 
ID za DDV: SI80886914

INFORMACIJE
Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete vsak dan med 10.00 in 12.00 uro na telefonsko  številko: 051 317 357
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRIJAVNICA na spletni dogodek

FINANČNO POSLOVANJE, IZDELAVA LETNEGA POROČILA IN DAVČNI OBRAČUN za l.2021 ZA  DRUŠTVA in SINDIKATE TER RAČUNOVODSKE IN DAVČNE NOVOSTI V l.2022


TERMINI
a)  27. januar 2022 od 13.00 do 15.00 ure, preko spletne platforme ZOOM

 
Na seminar prijavljamo naslednje udeležence:
(navedite ime in priimek in e-pošto):
1. ______________________________________ _________________@ ___________________
2. ______________________________________ _________________@ __________________
3 ._______________________________________ ________________@ _________________

Naročnik in plačnik: __________________________________________________________________________________
Naslov plačnika (ulica / št., Poštna št. / kraj): _____________________________________________________________________________
Zavezanec za DDV: da ne (ustrezno obkrožite)
ID za DDV plačnika: ___________________
Davčna številka: _____________________
IBAN: SI56 ___________________________________________   
BIC BANKE: __________________________________________
Številka referenčnega dokumenta pri e-računu (številka naročilnice, ...) _________________________________________________________________________
Glede obveznosti prejemanja oz. izdajanja / pošiljanja e-računov prosimo obkrožite:
e-račun : DA NE
Telefon: ___________________________ GSM: ___________________  
e-pošta plačnika: _________________________ @ ______________________ 


Žig in podpis:                    

Email : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. Url: http://https://www.evropska-svetovalnica.com/
Seminarji        

Iskanje po koledarju


Novice, dogodki, izobraževanje

Evropska unija