ja_mageia

 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
Nahajate se na: Naslovnica Koledar
Mesečni pogled
Mesečni pogled
Strnjen pogled
Strnjen pogled
Tedenski pogled
Tedenski pogled
Dnevni pogled
Dnevni pogled
Iskanje
Iskanje

Strnjen pogled

Torek, September 27, 2022
 Avgust 2022September 2022Oktober 2022
Torek, September 06, 2022
ON - LINE ŠOLA BRANJA In ANALIZE BILANC Za Nefinančnike In Poslovne Sekretarke Ter Sekretarje, 1. Modul (09:00 - 09:30)
Akademija za management in projektno vodenje  vas z vsem spoštovanjem vabi na spletni dogodek v živo


ON - LINE ŠOLA BRANJA in ANALIZE BILANC za  nefinančnike in poslovne sekretarke ter sekretarje10 procentni popust za prijave in plačilo do vključno 30. avgusta 2022.

TERMINI
A.  6. september  2022 od 09.00 do 09.30 ure, 1. modul
B.  13. september 2022 od 09.00 do 11.30 ure, 2. modul
C. 20. september 2022 od 09.00 do 11.30 ure, 3. modul

 
UVOD IN NAMEN ON LINE ŠOLE
Delavnica je nastala kot odgovor na vprašanja, s katerimi se ja avtorica srečevala v praksi v vlogi pooblaščene revizorke ali svetovalke. Pravniki, notarji in številni inženirji, ki prevzemajo vodilne položaje ali želijo postati člani nadzornih svetov, bi morali poznati osnove računovodenja, da bi se lažje sporazumevali z računovodskimi strokovnjaki.
Vsebina delavnice bo izvedena v kombinirani obliki. Izvedba vključuje e-gradivo in dve spletni srečanji v živo z dodatnim uvodnim srečanjem. Uvodno srečanje je namenjeno predstavitvi vsebine in napotkom za samostojno delo. Predavateljica je večino programa vključila v e-gradivo, ki omogoča samostojno učenje in do katerega bo dostop omogočen še eno leto. Gradivo ne predstavlja posnetkov že izvedenih delavnic, temveč je pripravljeno v obliki, ki udeležencem omogoča spoznavanje tematike in utrjevanje znanja. V pomoč so delovni zvezki in interaktivne vaje z rešitvami.
Vsebino e-gradiva boste prejeli ob prijavi.Na spletnih srečanjih v živo bomo odgovarjali na vprašanja povezana z gradivom v e-učilnici ter  predstavili nekaj dodatnih vsebin. Ogledali si bomo tudi dva filma podjetja Videoarts, ki sta nastala že pred desetletji, pa sta še vedno aktualna: Koristna presoja in Pot v upravni odbor. Filma opozorita na najpomembnejša vprašanja, ki si jih moramo zastaviti ob 'branju bilanc'.
Predstavili bomo računovodske izkaze štirih podjetij iz različnih dejavnosti, za katere smo pripravili primerjalni prikaz. Leto 2020, 2021 in 2022 je zaznamoval COVID-19, ki bo imel pomemben vpliv na poslovne rezultate podjetij zato bomo pozornost namenili  dodatnim pojasnilom v letnem poročilu.

Ogledali si bomo tudi nekaj letnih poročil tujih podjetij.

PET KORISTI ZA UDELEŽENCE

 • Spoznali boste definicije temeljnih računovodskih kategorij
 • Znali boste sestaviti enostavne računovodske izkaze
 • Izvedeli boste, kdaj računovodski standardi zahtevajo in kdaj dopuščajo vrednotenje po pošteni vrednosti
 • Razumeli boste razliko med samostojnimi in konsolidiranimi letnimi poročili
 • Dostop do e-gradiva še eno leto in v tem času odgovori na vprašanja

PROGRAM

1. modul (uvodno spletno srečanje)

Torek, 06.09. 2022 | 9.00 – 9:30
 • Predstavitev udeležencev in njihovih pričakovanj
 • Predstavitev e-učilnice (gradivo, komunikacija v skupini)
 • Napotki za pripravo na prvo srečanje
 • Dostop do e-gradiva

2. modul (spletno srečanje v živo)

Torek, 13.09.2022  | 9.00 – 11:30
 • Računovodski izkazi in gospodarske kategorije v štirih podjetjih iz različnih dejavnosti
 • Ogled filma Koristna presoja
 • Kazalniki in kazalci za presojo uspešnosti podjetja

3. modul (spletno srečanje v živo)

Torek, 20.09. 2022 | 9.00 – 11:30
 • Kje so (bonitetne) informacije o podjetjih – ogled FIPO AJPES
 • Primeri poročil tujih podjetij: IKEA, SAP, Nogometni klub Barcelona,… 
 • Ogled filma: Kaj mora vedeti delničar
 • Računovodski izkazi dveh gospodinjstev

PREDAVATELJICA

Silva Koritnik Rakela
, odlična predavateljica in avtorica učnih gradiv iz Izobraževalne hiše Cilj, d.o.o. Svojo poklicno pot je pričela na področju informatike, kot organizatorka na področju računovodstva. V času privatizacije slovenskih podjetij je bila vključena v številne projekte ocenjevanja podjetij in priprave privatizacijskih načrtov, kot pooblaščena revizorka pa je več kot 15 let sodelovala pri revizijah številnih mednarodnih podjetij.

KOMU JE SPLETNA DELAVNICA NAMENJEN
Delavnica je namenjena vsem nefinančnikom različnih profilov, ki imajo pri svojem delu opravka z računovodenjem; pravnikom, odvetnikom, stečajnim upraviteljem, tožilcem, sodnikom, notarjem in davčnim svetovalcem. Izobraževanje je namenjeno tudi poslovnim sekretarjem, ki so podpora managementu in so pogosti v vlogi zapisnikarjev na nadzornih svetih.

GRADIVO

 • Udeleženci boste prejeli gradivo v elektronski obliki
 • Dostop do e-gradiva bo na voljo še eno leto in v tem času tudi odgovori na vprašanja


KOTIZACIJA
Kotizacija za udeležbo na spletnem dogodku znaša 420 evrov +ddv.

POPUSTI

 • 10 procentni popust za prijave in plačilo do vključno 30. avgusta 2022
 • Za več udeležencev iz iste organizacije priznavamo dodatni 10 procentni popust  
 
PRIJAVA NA IZOBRAŽEVANJE
 • Elektronska prijava:  za prjavo na izobraževanje kliknite TUKAJ
 • Skenirano prijavnico lahko pošljete po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
 • Po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
PRIJAVA VKLJUČUJE:
 • izvedbo spletnega seminarja v živo,
 • gradivo v elektronski obliki,
 • odgovore na vaša vprašanja 
 • potrdilo o udeležbi

Kje: preko  spletne platforme ZOOM -  na vaš spletni naslov boste prejeli povezavo do spletnega seminarja
Če se spletnega seminarja v živo ne boste mogli udeležiti, vam bo na voljo videoposnetek.

Odjave sprejemamo do treh delovnih dni pred spletim dogodkom. 
Prijave sprejemamo do vključno dne pred seminarjem. 


PLAČILO
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  
SI56 1914 0501 2239 615, sklic na 00 06092022
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
Akademija za management in projektno vodenje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana 
ID za DDV: SI80886914

INFORMACIJE
Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete vsak dan med 10.00 in 12.00 uro na telefonsko  številko: 051 317 357
Pošljite vaša vprašanja po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRIJAVNICA na spletni dogodek

ON - LINE ŠOLA BRANJA IN ANALIZE BILANC za  nefinančnike in poslovne sekretarke ter sekretarje


A.  6. september  2022 od 09.00 do 09.30 ure, 1. modul
B.  13. september 2022 od 09.00 do 11.30 ure, 2. modul
C. 20. september 2022 od 09.00 do 11.30 ure, 3. modul


Na seminar prijavljamo naslednje udeležence:
(navedite ime in priimek in e-pošto):
1. ______________________________________ _________________@ ___________________
2. ______________________________________ _________________@ __________________
3 ._______________________________________ ________________@ _________________

Naročnik in plačnik: __________________________________________________________________________________
Naslov plačnika (ulica / št., Poštna št. / kraj): _____________________________________________________________________________
Zavezanec za DDV: da ne (ustrezno obkrožite)
ID za DDV plačnika: ___________________
Davčna številka: _____________________
IBAN: SI56 ___________________________________________   
BIC BANKE: __________________________________________
Številka referenčnega dokumenta pri e-računu (številka naročilnice, ...) _________________________________________________________________________
Glede obveznosti prejemanja oz. izdajanja / pošiljanja e-računov prosimo obkrožite:
e-račun : DA NE
Telefon: ___________________________ GSM: ___________________  
e-pošta plačnika: _________________________ @ ______________________ 


Žig in podpis:                     


Želimo prejemati obvestila o dogodkih.                  da              ne
 
V skladu s 73.člen ZVOP-1 vas obveščamo o pravicah:
»Posameznik lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteva, da  upravljalec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja .
Upravljalec osebnih podatkov je dolžan v 15 dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem pisno obvestiti posameznika, ki je to zahteval.«

                  

Email : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. Url: http://https://www.evropska-svetovalnica.com/
Sreda, September 07, 2022
Pogodbeno Pravo Za Gospodarske Družbe, Javne Zavode In Podjetnike (09:00 - 13:00)

Akademija za management in projektno vodenje  in E-TeleMediLab Vas z vsem spoštovanjem  vabita na spletni seminar z aktualno vsebino

Pogodbeno pravo za gospodarske družbe, javne zavode in podjetnike


TERMIN
7. september 2022, od 09.00 do 11.001. modul  - spletni seminar
7. september 2022, od 12.00 do 14.002. modul - spletni seminar

 
PREDAVATELJICA
Dida Volk, univ. dipl. pravnica,
sodnica pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, ima objavljene številne strokovne članke in je avtorica več knjig. Na civilno-pravnem področju, področju izvršilnega, pogodbenega, insolvenčnega prava in prava nepremičnin ima dolgoletne izkušnje.

1. del: SKLEPANJE POGODB
2. del: TERJATVE – ZAVAROVANJE, UPRAVLJANJE IN IZTERJAVA

PROGRAM S ČASOVNICO

9.00 do 11.00

1. DEL   SKLEPANJE POGODB – s prikazom primerov iz aktualne sodne prakse

Pri sklepanju vsake pogodbe je treba poznati osnovne predpostavke za sklenitev pogodbe. Pred sklenitvijo pogodbe se stranki ponavadi pogajata in si pošiljata ponudbe. Zelo pomembno je poznati učinke poslane ponudbe in postopek s sprejemom ponudbe in vsemi posledicami. V primeru, da pogodbenik želi prekiniti oziroma razdreti pogodbo, mora poznati situacije, v katerih lahko to stori in tudi postopek. Vsekakor pa je pomembno, da vsak pozna pravice in obveznosti iz sklenjene pogodbe, ter tudi postopek v primerih, ko pride do težav ali nepravilnosti pri izvajanju pogodbe. S poudarkom na morebitnem sodnem postopku bosta predstavljeni tudi obe najbolj pogosti pogodbi: prodajna pogodba in pogodba o delu (podjemna pogodba), kot osnovna storitvena pogodba.
 
Aktualna vprašanja pogodbenega prava:
 • Na kaj moram biti pozoren pri pogodbeniku v fazi sklepanja pogodbe?
 • Kako ravnam v  primeru, da je nastopil razlog za razdrtje pogodbe?
 • Kako ravnati v fazi pogajanj in pošiljanja ter sprejema ponudbe?
 • Kdaj sestavim pisno prodajno pogodbo in kakšen je pomen posameznih pogodbenih določil glede na zakonsko ureditev?
 • Kako dokazujem posamezne dogovore (o kupnini, zapadlosti, odgovornosti za napake…) v primeru ustne pogodbe?
 • Kako pravilno reagirati (kot kupec) v primeru stvarnih napak na blagu?
 • Kakšne ugodnosti mi (kot kupcu) prinaša garancija v primerjavi z jamčevanjem (prodajalca) za stvarne napake?
 • Ali mi dogovor o prodaji s pridržkom lastninske pravice sploh nudi kakšno zavarovanje in v katerih primerih ga sploh uporabim?
 • Ali je pri pogodbi o delu (podjemni pogodbi) pomembna natančna določitev posla in kako je z določitvijo plačila?
 • Kakšen je pravilen postopek grajanja napak opravljenega dela in kakšne zahtevke ima naročnik?
 • Kakšne so značilnosti podizvajalske pogodbe v povezavi z gradbeno pogodbo? 
Program 1. dela
od 9.00 do 11.00 ure
 • Predpostavke za veljavno sklenitev pogodbe (pravna in poslovna sposobnost, soglasje volj in napake volje, predmet in podlaga pogodbe, pisna pogodba, neveljavnost in izpodbojnost pogodbe…)
 • Pogajanja in ponudba (pomen pogajanj, ponudba in sprejem ponudbe, postopek s ponudbo…)
 • Prodajna pogodba (osnovne značilnosti, obveznosti prodajalca - odgovornost za stvarne napake, garancija za brezhibno delovanje prodane stvari in pogodbena garancije, obveznosti kupca – plačilo, prodaje s posebnimi dogovori…)
 • Pogodba o delu - podjemna pogodba (osnovne značilnosti, določitev posla, odgovornost podjemnika za napake opravljenega dela, postopek z grajanjem napak, podizvajalska pogodba…)
12.00 - 14.00
2. DEL   TERJATVE – ZAVAROVANJE, UPRAVLJANJE IN IZTERJAVA – s prikazom primerov iz aktualne sodne prakse
 
Zavarovanje (bodočih) terjatev, ki nastanejo med pogodbeniki predstavlja pomembno vprašanje pri sklepanju pogodb. Predstavljena bodo nekatera zavarovanja, ki se pogosto uporabljajo v poslovni praksi ter možnosti izterjave zavarovane terjatve, kot tudi položaj upnika z zavarovano terjatvijo v primeru začetega insolvenčnega postopka. Pravilno in učinkovito upravljanje z nastalimi terjatvami ter prenos in trgovanje s terjatvami je pomembno za dobro in ekonomično poslovanje vsakega gospodarskega subjekta. Prav tako je pomembno poznati sodne postopke za učinkovito izterjavo terjatev.
 
Aktualna vprašanja v zvezi s terjatvami:
 • Kaj mi prinaša bančna garancija? Kakšen pa je moj položaj, kot naročnika garancije?
 • Ali s poroštvom kaj pridobim? Kako uveljavljam terjatev zoper poroka?
 • Ali mi menica sploh nudi kakšno zavarovanje in kakšen je postopek unovčenja menice?
 • Kakšen položaj pa mi nudi zastavna pravica? Ali se varnost zavarovanja razlikuje glede na predmet zastave?
 • Kakšne možnosti poravnanja terjatev imam?
 • Kakšna so pravila »zapiranja terjatev« in kako pravilno obračunam natekle zamudne obresti?
 • Kdaj lahko terjatev pobotam?
 • Kdaj lahko terjatev odstopim drugemu upniku?
 • Katera je najboljša možnost sodne izterjave terjatev
Program 2.dela  
od 12.00 do 14.00 ure
 •  Zavarovanje plačil (bančna garancija, poroštvo, menica, zastavna pravica)
 • Uveljavljanje (zavarovanih) terjatev v sodnih postopkih ( v pravdnem ali izvršilnem postopku, položaj upnika z zavarovano terjatvijo v primeru začetega stečajnega postopka ali postopka prisilne poravnave)
 • Promet s terjatvami (načini plačila terjatev, obresti, pravila vračunavanja izpolnitve - »zapiranja terjatev«, pobot terjatev in pravila pobota v primeru začetega stečajnega postopka, nakazilo (asignacija), pogodba o odstopu terjatve (cesija), odstop terjatve zaradi pobota – posledice v primeru stečajnega postopka)
 • Izterjava terjatev v sodnem postopku (predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine, postopek na Centralnem oddelku za verodostojno listino…)
 
GRADIVO
Udeleženci boste prejeli gradivo v elektronski obliki.

SEMINAR JE NAMENJEN
 • vsem, ki jih tovrstna tematika zanima.

KOTIZACIJA
Kotizacija znaša 199,00 evrov  za oba modula.
Za posamezni modul je cena 119 evrov
.
DDV je vključen v ceni.

PRIJAVA

Skenirano prijavnico lahko pošljete po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Za elektronsko prijavo kliknite TUKAJ

Prijave  sprejemamo do dneva pred izvedbo seminarja.
Odjave sprejemamo do treh dni pred seminarjem.

PRIJAVA VKLJUČUJE

 • izvedbo spletnega seminarja v živo,
 • gradivo v elektronski obliki,
 • odgovore na vaša vprašanja 
Izobraževanje bo potekalo:
Kdaj: 7. september 2022
Kje: preko  spletne platforme ZOOM -  na vaš spletni naslov boste prejeli povezavo do spletnega seminarja

PLAČILO
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun s sklicem:
SI56 1914 0501 5223 820, sklic na 00 07092022, 
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
E-TeleMediLab, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
Davčna številka:20865767


INFORMACIJE
Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko  številko:

051 317 357 med 10.00 in 12.00 uro ali pa nam pišite na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.Email : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. Url: http://https://www.evropska-svetovalnica.com/
Ponedeljek, September 12, 2022
KAKO SE LOTITI EVIDENČNIH JAVNIH NAROČIL? (09:00 - 11:30)
Akademija za management in projektno vodenje organizira spletni seminar  v živo z aktualno vsebino

KAKO SE LOTITI EVIDENČNIH JAVNIH NAROČIL?


button__1_.gif

Izvedba dogodka je zagotovljena.

TERMIN
12. september 2022 , od 09.00 do 11.00, spletni seminar
Seminar bo  potekal preko spletne platforme ZOOM.

VSEBINA IN NAMEN IZOBRAŽEVANJA

ZJN-3 izraza evidenčno javno naročila ne definira, pač pa se je izraz začel uporabljati za javna naročila za katera je potrebno o njih voditi le evidenco, njihova vrednost pa je nižja od mejnih vrednosti, določenih za uporabo postopkov v skladu z ZJN-3. Večina enostavnih naročil blaga, storitev ali gradnje se vodi v skladu z tako imenovanimi evidenčnimi naročili. Delež oddaje evidenčnih javnih naročil je najvišji na splošnem področju in najnižji na področju obrambe in varnosti.  
 
Evidenčna javna naročila niso izpostavljena samo manjši transparentnosti in konkurenčnosti, ampak tudi nedopustnem drobljenju javnih naročil. Drobljenje javnih naročil hitro zapade pod opredelitev korupcije po prvi točki 4. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo), saj je korupcija vsaka kršitev dolžnega ravnanja uradnih in odgovornih oseb v javnem ali zasebnem sektorju, kot tudi ravnanje oseb, ki so pobudniki kršitev ali oseb, ki se s kršitvijo lahko okoristijo zaradi neposredne ali posredno obljubljene, ponujene ali dane oziroma zahtevane, sprejete ali pričakovane koristi zase ali za koga drugega.
 
PROGRAM
 • Kaj vse po novem sodi pod evidenčna javna naročila ?
 • Mejne vrednosti evidenčnih javnih naročil
 • Upoštevanje načel JN pri evidenčnih javnih naročilih
 • Kdaj imamo izjeme od JN in kdaj evidenčna javna naročila?
 • Evidenčna javna naročila in notranji akt o postopkih oddaje javnih naročil pri naročnikih
 • Kako izvajamo evidenčna javna naročila ?
 • Problematika izvajanja načela kratkih verig
 • Kaj vse bo moralo biti zajeto v Poročilu o oddanih evidenčnih javnih naročilih, ki so jih naročniki izvedli preteklo leto, kako bo s poročanjem v prihodnje in kje je treba Poročilo objaviti.
 • Ali ima neizbran ponudnik možnost pravnega varstva pri evidenčnih javnih naročilih ?
 
PREDAVATELJ
matja___kova__.jpg
mag. MATJAŽ KOVAČ je magister pravnih znanosti, strokovnjak za javna naročila, gospodarsko pravo in davke ter zelo ploden avtor na omenjenih področjih, zaposlen na Direkcija RS za infrastrukturo, kjer že več kot deset let vodi najzahtevnejše postopke, odda javne naročnike na področju železniške infrastrukture v RS.
mag. Matjaž Kovač je tudi visokošolski predavatelj za predmetno področje Gospodarsko pravo in pripravljalec strokovnih gradiv za izvajanje teh predmetov. Je avtor strokovne priročnik Obdavčevanje svetovne dohodke (Davčni inštitut Maribor 2003), strokovni dela prevozne pogodbe, priročnik Davki od A do Ž, strokovni dela Javna naročila in javno zasebno partnerstvoin strokovne monografije Finančne storitve ter priročnika Plačilni sistem in plačilna disciplina itd. mag.Matjaž Kovač je doktorski kandidat na Pravnih fakultetah Univerze v Mariboru na področju finančnega in davčnega prava .

GRADIVO 
Udeleženci bodo prejeli gradivo v elektronski obliki.

SEMINAR JE NAMENJEN 

E-seminar je namenjen vsem strokovnjakom, ki se ukvarjajo s področjem javnega naročanja, tako v državni upravi kot na nivoju lokalne skupnosti, javnim podjetjem, javnim agencijam, javnim zavodom, javnim skladom, gospodarskih javnim službam, koncesionarjem, vsem ponudnikom, ki kot aktivni subjekti vstopajo v pravna razmerja na področju javnih naročil, svetovalcem na področju javne uprave in javnih naročil ter študentom, predvsem pa širši množici, ki se ukvarja z problemi javnega naročanja.

KOTIZACIJA
Kotizacija za udeležbo na seminarju znaša  139 € + ddv

POPUSTI

Za več udeležencev priznamo dodatnih 10% popust oz. popust po dogovoru.
 
PRIJAVA
Elektronska prijava: za prijavo kliknite TUKAJ
Po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Skenirano prijavnico lahko pošljete po e-pošti: 
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

PRIJAVA VKLJUČUJE:
 • izvedbo spletnega seminarja v živo,
 • gradivo v elektronski obliki,
 • odgovore na vaša vprašanja 
PLAČILO
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  
SI56 1914 0501 2239 615, sklic na 00 12092022, 
(TRR odprt pri DBS dd, Ljubljana)
Akademija za upravljanje in projektno vodenje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana 
ID za DDV: SI80886914.
 
INFORMACIJE 
Za vse dodatne informacije lahko pokličete na telefonsko številko: 
051 317 357 ali pa nam pišite in pošljite nas, prosimo, pišite na e-naslov: 
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

PRIJAVNICA NA SEMINAR


KAKO SE LOTITI EVIDENČNIH JAVNIH NAROČIL

12. september  2022, ob 09.00 do 11.00, spletni seminar preko ZOOM-a

Na seminar prijavljamo naslednje udeležence:
(navedite ime in priimek in e-pošto):
1. ______________________________________ _________________@ ___________________
2. ______________________________________ _________________@ __________________
3 ._______________________________________ ________________@ _________________

Naročnik in plačnik: __________________________________________________________________________________
Naslov plačnika (ulica / št., Poštna št. / kraj): _____________________________________________________________________________
Zavezanec za DDV: da ne (ustrezno obkrožite)
ID za DDV plačnika: ___________________
Davčna številka: _____________________
IBAN: SI56 ___________________________________________   
BIC BANKE: __________________________________________
Številka referenčnega dokumenta pri e-računu (številka naročilnice, ...) _________________________________________________________________________
Glede obveznosti prejemanja oz. izdajanja / pošiljanja e-računov prosimo obkrožite:
e-račun : DA NE
Telefon: ___________________________ GSM: ___________________  
e-pošta plačnika: _________________________ @ ______________________ 


Žig in podpis:                    

Email : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. Url: http://https://www.evropska-svetovalnica.com/
Torek, September 13, 2022
ON - LINE ŠOLA BRANJA In ANALIZE BILANC Za Nefinančnike In Poslovne Sekretarke Ter Sekretarje, 2. Modul (09:00 - 11:30)

Akademija za management in projektno vodenje  vas z vsem spoštovanjem vabi na spletni dogodek v živo


ON - LINE ŠOLA BRANJA in ANALIZE BILANC za  nefinančnike in poslovne sekretarke ter sekretarje10 procentni popust za prijave in plačilo do vključno 30. avgusta 2022.

TERMINI
A.  6. september  2022 od 09.00 do 09.30 ure, 1. modul
B.  13. september 2022 od 09.00 do 11.30 ure, 2. modul
C. 20. september 2022 od 09.00 do 11.30 ure, 3. modul

 
UVOD IN NAMEN ON LINE ŠOLE
Delavnica je nastala kot odgovor na vprašanja, s katerimi se ja avtorica srečevala v praksi v vlogi pooblaščene revizorke ali svetovalke. Pravniki, notarji in številni inženirji, ki prevzemajo vodilne položaje ali želijo postati člani nadzornih svetov, bi morali poznati osnove računovodenja, da bi se lažje sporazumevali z računovodskimi strokovnjaki.
Vsebina delavnice bo izvedena v kombinirani obliki. Izvedba vključuje e-gradivo in dve spletni srečanji v živo z dodatnim uvodnim srečanjem. Uvodno srečanje je namenjeno predstavitvi vsebine in napotkom za samostojno delo. Predavateljica je večino programa vključila v e-gradivo, ki omogoča samostojno učenje in do katerega bo dostop omogočen še eno leto. Gradivo ne predstavlja posnetkov že izvedenih delavnic, temveč je pripravljeno v obliki, ki udeležencem omogoča spoznavanje tematike in utrjevanje znanja. V pomoč so delovni zvezki in interaktivne vaje z rešitvami.
Vsebino e-gradiva boste prejeli ob prijavi.Na spletnih srečanjih v živo bomo odgovarjali na vprašanja povezana z gradivom v e-učilnici ter  predstavili nekaj dodatnih vsebin. Ogledali si bomo tudi dva filma podjetja Videoarts, ki sta nastala že pred desetletji, pa sta še vedno aktualna: Koristna presoja in Pot v upravni odbor. Filma opozorita na najpomembnejša vprašanja, ki si jih moramo zastaviti ob 'branju bilanc'.
Predstavili bomo računovodske izkaze štirih podjetij iz različnih dejavnosti, za katere smo pripravili primerjalni prikaz. Leto 2020, 2021 in 2022 je zaznamoval COVID-19, ki bo imel pomemben vpliv na poslovne rezultate podjetij zato bomo pozornost namenili  dodatnim pojasnilom v letnem poročilu.

Ogledali si bomo tudi nekaj letnih poročil tujih podjetij.

PET KORISTI ZA UDELEŽENCE

 • Spoznali boste definicije temeljnih računovodskih kategorij
 • Znali boste sestaviti enostavne računovodske izkaze
 • Izvedeli boste, kdaj računovodski standardi zahtevajo in kdaj dopuščajo vrednotenje po pošteni vrednosti
 • Razumeli boste razliko med samostojnimi in konsolidiranimi letnimi poročili
 • Dostop do e-gradiva še eno leto in v tem času odgovori na vprašanja

PROGRAM

1. modul (uvodno spletno srečanje)

Torek, 06.09. 2022 | 9.00 – 9:30
 • Predstavitev udeležencev in njihovih pričakovanj
 • Predstavitev e-učilnice (gradivo, komunikacija v skupini)
 • Napotki za pripravo na prvo srečanje
 • Dostop do e-gradiva

2. modul (spletno srečanje v živo)

Torek, 13.09.2022  | 9.00 – 11:30
 • Računovodski izkazi in gospodarske kategorije v štirih podjetjih iz različnih dejavnosti
 • Ogled filma Koristna presoja
 • Kazalniki in kazalci za presojo uspešnosti podjetja

3. modul (spletno srečanje v živo)

Torek, 20.09. 2022 | 9.00 – 11:30
 • Kje so (bonitetne) informacije o podjetjih – ogled FIPO AJPES
 • Primeri poročil tujih podjetij: IKEA, SAP, Nogometni klub Barcelona,… 
 • Ogled filma: Kaj mora vedeti delničar
 • Računovodski izkazi dveh gospodinjstev

PREDAVATELJICA

Silva Koritnik Rakela
, odlična predavateljica in avtorica učnih gradiv iz Izobraževalne hiše Cilj, d.o.o. Svojo poklicno pot je pričela na področju informatike, kot organizatorka na področju računovodstva. V času privatizacije slovenskih podjetij je bila vključena v številne projekte ocenjevanja podjetij in priprave privatizacijskih načrtov, kot pooblaščena revizorka pa je več kot 15 let sodelovala pri revizijah številnih mednarodnih podjetij.

KOMU JE SPLETNA DELAVNICA NAMENJEN
Delavnica je namenjena vsem nefinančnikom različnih profilov, ki imajo pri svojem delu opravka z računovodenjem; pravnikom, odvetnikom, stečajnim upraviteljem, tožilcem, sodnikom, notarjem in davčnim svetovalcem. Izobraževanje je namenjeno tudi poslovnim sekretarjem, ki so podpora managementu in so pogosti v vlogi zapisnikarjev na nadzornih svetih.

GRADIVO

 • Udeleženci boste prejeli gradivo v elektronski obliki
 • Dostop do e-gradiva bo na voljo še eno leto in v tem času tudi odgovori na vprašanja


KOTIZACIJA
Kotizacija za udeležbo na spletnem dogodku znaša 420 evrov +ddv.

POPUSTI

 • 10 procentni popust za prijave in plačilo do vključno 30. avgusta 2022
 • Za več udeležencev iz iste organizacije priznavamo dodatni 10 procentni popust  
 
PRIJAVA NA IZOBRAŽEVANJE
 • Elektronska prijava:  za prjavo na izobraževanje kliknite TUKAJ
 • Skenirano prijavnico lahko pošljete po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
 • Po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
PRIJAVA VKLJUČUJE:
 • izvedbo spletnega seminarja v živo,
 • gradivo v elektronski obliki,
 • odgovore na vaša vprašanja 
 • potrdilo o udeležbi

Kje: preko  spletne platforme ZOOM -  na vaš spletni naslov boste prejeli povezavo do spletnega seminarja
Če se spletnega seminarja v živo ne boste mogli udeležiti, vam bo na voljo videoposnetek.

Odjave sprejemamo do treh delovnih dni pred spletim dogodkom. 
Prijave sprejemamo do vključno dne pred seminarjem. 


PLAČILO
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  
SI56 1914 0501 2239 615, sklic na 00 06092022
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
Akademija za management in projektno vodenje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana 
ID za DDV: SI80886914

INFORMACIJE
Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete vsak dan med 10.00 in 12.00 uro na telefonsko  številko: 051 317 357
Pošljite vaša vprašanja po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRIJAVNICA na spletni dogodek

ON - LINE ŠOLA BRANJA IN ANALIZE BILANC za  nefinančnike in poslovne sekretarke ter sekretarje


A.  6. september  2022 od 09.00 do 09.30 ure, 1. modul
B.  13. september 2022 od 09.00 do 11.30 ure, 2. modul
C. 20. september 2022 od 09.00 do 11.30 ure, 3. modul


Na seminar prijavljamo naslednje udeležence:
(navedite ime in priimek in e-pošto):
1. ______________________________________ _________________@ ___________________
2. ______________________________________ _________________@ __________________
3 ._______________________________________ ________________@ _________________

Naročnik in plačnik: __________________________________________________________________________________
Naslov plačnika (ulica / št., Poštna št. / kraj): _____________________________________________________________________________
Zavezanec za DDV: da ne (ustrezno obkrožite)
ID za DDV plačnika: ___________________
Davčna številka: _____________________
IBAN: SI56 ___________________________________________   
BIC BANKE: __________________________________________
Številka referenčnega dokumenta pri e-računu (številka naročilnice, ...) _________________________________________________________________________
Glede obveznosti prejemanja oz. izdajanja / pošiljanja e-računov prosimo obkrožite:
e-račun : DA NE
Telefon: ___________________________ GSM: ___________________  
e-pošta plačnika: _________________________ @ ______________________ 


Žig in podpis:                     


Želimo prejemati obvestila o dogodkih.                  da              ne
 
V skladu s 73.člen ZVOP-1 vas obveščamo o pravicah:
»Posameznik lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteva, da  upravljalec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja .
Upravljalec osebnih podatkov je dolžan v 15 dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem pisno obvestiti posameznika, ki je to zahteval.«

                  Email : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. Url: http://https://www.evropska-svetovalnica.com/
Petek, September 16, 2022
ZASEBNOST IN NADZOR ZAPOSLENIH NA DELOVNEM MESTU (09:00 - 11:30)

Akademija za management in projektno vodenje vas z vsem spoštovanjem vabi na spletni seminar

ZASEBNOST IN NADZOR ZAPOSLENIH NA DELOVNEM MESTU PRI UPORABI RAČUNALNIKOV, INTERNETA, E-POŠTE, TISKALNIKOV, GPS NAPRAV

TERMIN

16. september 2022, od 9.00 do 11.30, spletni seminar v živo preko spletne platforme ZOOM-a

PREDAVATELJ:

mag. Andrej Tomšič, namestnik informacijske pooblaščenke

Leta 2006 je magistriral iz informacijsko upravljavskih ved na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Pri Informacijskem pooblaščencu je zaposlen od maja 2006, ukvarja pa se predvsem s pravnimi, tehnološkimi in družbeno-ekonomskimi izzivi zasebnosti v informacijski družbi. Informacijskega pooblaščenca zastopa v mednarodni delovni skupini IWGDPT in EDPB Technolgy Expert Group ter DPO Network. Opravljen ima tečaj in izpit za vodilnega presojevalca za standard varovanja informacij ISO/IEC 27001:2013  in je izkušenj avtor ter predavatelj.

NAMEN IN CILJ PREDAVANJA:

Na seminarju boste dobili odgovore na pravne, organizacijske in tehnične dileme glede elektronskega nadzora na delovnem mestu s primeri sodne in nadzorne prakse ter priporočili glede ustrezne ureditve v internih aktih in dopustnosti uporabe različnih oblik elektronskega nadzora, kot so videonadzor, nadzor interneta in e-pošte, telefonov, tiskalnikov in GPS naprav. Gre za področja, ki niso jasno zakonsko urejena, v praksi pa se pogosto pojavljajo vprašanja, kot so navedena spodaj, ter posledično kršitve, v katere se zaplete poslovodstvo ob nepoznavanju priporočil, smernic in sodne prakse, ki bo predstavljena na seminarju.

VSEBINA

Na seminarju boste dobili odgovore na pravne, organizacijske in tehnične dileme glede elektronskega nadzora na delovnem mestu:

 • Zakonodaja in sodna praksa v EU in RS glede dopustnosti (elektronskega) nadzora zaposlenih na delovnem mestu
 • Kdaj in pod kakšnimi pogoji lahko snemamo telefonske klice?
 • Ali lahko šef nadzoruje koliko časa preživim na Facebooku? Lahko spremlja katere spletne strani obiskujemo v službi, nam prepove obisk določnih strani
 • Ali so dopustne preusmeritve e-pošte? Kdaj je dopusten vpogled v e-pošto zaposlenih?
 • Ali ZVOP-1 in GDPR urejata tudi dnevnike mrežnih tiskalnikov, podatke o uporabi kartic za odpiranje vrat?
 • Ali je dopustno nadzirati telefonske klice in ugotavljati, kdo je kdaj koga klical?
 • Kako naj ravna informatik, če mu vodstvo naloži, da pridobi podatke o zaposlenih (npr. o uporabi e-pošte, opravljenih klicih, prehodih vrat, dnevnikov tiskanje ipd.)?
 • Ali lahko z internimi akti uredimo nadzor nad zaposlenimi in kakšna so priporočila za interne akte? 
 • Videonadzor, biometrija, GPS nadzor vozil - kdaj jih smemo uporabljati? 
 • Vrniti sem moral službeni računalnik in mobilnik - kako naj rešim svoje zasebne podatke na njih?  Kako pravilno ravnati pri vračilu službene opreme ob prekinitvi delovnega razmerja?
 • Kako pravilno urediti vprašanja uporabe zasebnih sredstev v službene namene  (BYOD)?
 • Sumimo, da zaposleni izdajajo naše poslovne skrivnosti, kako ravnati?
 • Katere so najpogostejše kršitve, kdo bo odgovarjal za kršitve, kakšni so postopki, primeri kršitev in zagrožene kazni?
KOMU JE SEMINAR NAMENJEN

Seminar je namenjen:

 • vsem, ki pri svojem delu uporabljate ali odločate o obdelavi osebnih podatkov,
 • zlasti vodstvu, kadrovikom, IT strokovnjakom in
 • strokovni ter zainteresirani javnosti

KOTIZACIJA 
Kotizacija za udeležbo na enodnevnem seminarju znaša 149 evrov ( DDV ni vključen v ceni)  in vključuje predavanje, gradivo ter odgovore na vaša vprašanja. 

POPUSTI

 • 10 procentni popust za prijavo in plačilo do vključno 12.septembra 2022
 • Študentom nudimo 50 procentni popust
 • Fizičnim osebam - popust po predhodnem dogovoru
PRIJAVA
 • Elektronska prijava: za prijavo kliknite TUKAJ
 • Skenirano prijavnico pošljite na e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
 • Po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Prijave   sprejemamo do dneva pred izvedbo seminarja. 
Odjave  sprejemamo do tri dni pred seminarjem. 

PLAČILO
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  
SI56191405012239615 sklic na 00 16092022
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
Akademija za management in projektno vodenje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana 
ID za DDV: SI80886914

INFORMACIJE
Za vse dodatne informacije lahko pokličete na delavnicah med 10. in 12. uro 
na telefonsko številko: 051 317 357 ali nam pišite na  
e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.


Vljudno vabljeni!
   


Email : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. Url: http://https://www.evropska-svetovalnica.com/
Ponedeljek, September 19, 2022
ON LINE KADROVSKA ŠOLA V Dveh Modulih (09:00 - 12:30)
Akademija za management in projektno vodenje  vas z vsem spoštovanjem vabi na spletni seminar v živo

ON LINE KADROVSKA ŠOLA,  v dveh modulih


TERMINA:
A.  19. september  2022 od 09.00 do 12.30 ure, 1. modul

B.  20. september 2022 od 09.00 do 12.30 ure, 2. modul
 
UVOD IN NAMEN SEMINARJA
Na kadrovskem področju je ključnega pomena sledenje zakonsko predpisanim rokom in dokumentiranje posameznih dogodkov. Kadrovsko pravno varnost gradijo zakonito vzpostavljene kadrovske evidence, dobro zastavljeni delovnopravni akti, urejene personalne mape in zakoniti kadrovski procesi. Za zakonodajno skladno delo je nujno, da imate kadrovsko dokumentacijo urejeno pregledno, smiselno, hkrati pa ustrezno zaščiteno pred nepooblaščenimi vpogledi in zlorabami. Velik del kadrovske dokumentacije morate hraniti trajno, zaradi novosti na področju varstva osebnih podatkov (GDPR) pa tudi pod strožjimi pogoji.

Na praktičnem seminarju bomo posebej izpostavili zakonske podlage za nastanek dokumentov, ki dokazujejo določene kadrovske postopke, ki jih pogosto preverja tudi Inšpektor za delo. Posamezne dokumente bomo presojali tudi z vidika zakonodaje varstva osebnih podatkov.


PROGRAM

1.MODUL: 19. september 2022

Kako se izogniti najpogostejšim napakam v postopkih zaposlitve delavcev:

 • Kako pravilno dokumentirati postopek zaposlitve delavca?
 • Katero zakonodajo upoštevati ob zaposlitvi delavca?
 • Katere dokumente v postopku zaposlitve shranimo v personalno mapo in za koliko časa?
Katere dokumente in za koliko časa jih arhiviramo v personalnih mapah:
 • Katere kadrovske dokumente smo skladno s GDPR in ZVOP-1 dolžni trajno uničiti?
 • Koliko časa lahko hranimo posamezne dokumente, ki jih ustvarimo v postopku zaposlitve delavca in dokumente, ki nastanejo v času delovnega razmerja?
 • Kateri kadrovski dokumenti v personalni mapi imajo zakonsko podlago za obdelavo in arhiviranje in za katere podatke potrebujemo privolitev sodelavca?
 • Katere listine v personalni mapi so trajne listine in katere listine lahko uničimo?
Zakaj so neustrezno vodene kadrovske evidence še vedno zelo pogosto sankcionirane s strani delovnega inšpektorata?
 • Katere evidence je delodajalec dolžan voditi in kaj nam narekuje zakon z vidika hrambe obveznih evidenc
 • Katere so najpogostejše sankcije delovnega inšpektorata pri vodenju kadrovskih evidenc
 • Kako zakonito vzpostaviti kadrovske evidence

Čas trajanja: 4 šolske ure z vmesnim odmorom

2. MODUL: 20. september 2022

Kako vzpostaviti varne delovnopravne temelje v podjetju:

 • V katerih primerih je pogodba za določen čas nezakonita
 • Kaj moramo vedeti o prekarnih oblikah dela (krajši delovni čas, pogodba za določen čas, podjemne pogodbe, avtorske pogodbe, opravljanje dela preko s.p., volontersko pripravništvo in študentsko delo)
 • Kaj moram vedeti in upoštevati pri delu upokojencev preko Pogodbe za začasno in občasno delo upokojencev
 • Kako zakonito urediti podlage za brezplačno delo družinskih članov in kje so največja tveganja.
 • Kdaj je smiselno uvesti neenakomerni delovni čas ter kako zakonito opredeliti viške ur in nadurno delo.
 
Odgovornosti delavcev so zapisane v internih aktih
 • Kateri so obvezni in kateri priporočljivi interni akti
 • Za katere delodajalce je sistemizacija delovnih mest obvezna
 • V aktih pogosto škodljivi zapisi za delodajalca
 • Priporočila za vzpostavitev kadrovske praven varnosti
 • Primeri iz prakse
Čas trajanja: 4 šolske ure z vmesnim odmorom
 
CILJI IZOBRAŽEVANJA
 • Katero širino znanj potrebujemo za učinkovito in varno kadrovsko delo?
 • Kako pravilno voditi proces zaposlitve delavca?
 • Kako vzpostaviti, voditi in arhivirati personalne mape?
 • Kako vzpostaviti kadrovske evidence v podjetju? Kako jih po zakonu voditi in arhivirati?
 • Kako zadostiti strogim zahtevam varstva osebnih podatkov na delovno pravnem področju?
 • Kako z dobro opredeljenimi pravili v aktih pripomoremo k učinkovitemu vodenju?
PREDAVATELJ ICA
Andreja Samec Koderman
Andreja deluje pod okriljem blagovne znamke Andreja Consulting. Je zagovornica načela, da je urejeno delovno pravno področje v podjetju odskočna deska za nadaljnji management zaposlenih.  Že več kot 20 let svetuje na področju razvoja človeških virov in optimizacije kadrovskih procesov. V organizacijah presoja kadrovsko pravno varnost in jo  pomaga vzpostaviti. Uspešno izvaja strokovno mentorstvo kadrovikom na področju vzpostavitve kadrovske pravne varnosti. Je avtorica preko 40 člankov in prispevkov. Predava na temo vzpostavitve delovno pravnih temeljev (ureditev delovnega časa, delovnopravna zakonodaja, kadrovske evidence, personalne mape, arhiviranje in zakoniti interni akti), mobinga, motivacije zaposlenih, promocije zdravja na delovnem mestu, razvoja kompetenc in osebne rasti. 
Na Svetovnem kongresu za razvoj človeških virov je leta 2015 in 2017 predstavila svoj pristop motivacije zaposlenih za večjo zavzetost pri delu. Za dosežke na področju razvoja človeških virov je prejela eno najprestižnejših nagrad (Talent Acquisition Leadership Award), ki jo posameznik lahko prejme za svoje delo. Nagrado za Vodenje in razvoj talentov je prevzela leta 2015 in leta 2017 na Svetovnem kongresu za razvoj človeških virov . 


KOMU JE SPLETNI SEMINAR NAMENJEN
 • Osebam, ki izvajajo naloge kadrovskega področja (kadroviki, poslovni sekretarji, računovodje…) v javnem in zasebnem sektorju
 • direktorjem in vodjem mikro, manjhnih in srednjih podjetij in
 • vsem tistim, ki želijo nadgraditi kadrovsko znanje in celovito urediti to področje pri svojem delodajalcu.


GRADIVO
Udeleženci boste prejeli gradivo v elektronski obliki.

KOTIZACIJA
Kotizacija znaša  za oba modula 369 evrov (+ddv).

Cena za posamezni modul znaša 189 evrov (+ddv).

POPUSTI

 • 15 procentni popust za prijave in plačilo do vključno 15. julija 2022
 • 10 procentni popust za prijave in plačilo od 16. julija do 12. septembra 2022
 • Za več udeležencev iz iste organizacije priznavamo dodatni 10 procentni popust  
 
PRIJAVA NA IZOBRAŽEVANJE
 • Elektronska prijava:  kliknite TUKAJ
 • Skenirano prijavnico lahko pošljete po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
 • Po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
PRIJAVA VKLJUČUJE:
 • izvedbo spletnega dogodka v živo,
 • gradivo v elektronski obliki,
 • odgovore na vaša vprašanja 
 • potrdilo o udeležbi

Kje: preko  spletne platforme ZOOM -  na vaš spletni naslov boste prejeli povezavo do spletnega seminarja
Če se spletnega seminarja v živo ne boste mogli udeležiti, vam bo na voljo videoposnetek.

Odjave sprejemamo do treh delovnih dni pred seminarjem. 
Prijave sprejemamo do vključno dne pred seminarjem. 

PLAČILO
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  
SI56 1914 0501 2239 615, sklic na 00 19092022
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
Akademija za management in projektno vodenje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana 
ID za DDV: SI80886914

INFORMACIJE
Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete vsak dan med 10.00 in 12.00 uro na telefonsko  številko: 051 317 357
Pošljite vaša vprašanja po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRIJAVNICA na spletni dogodek

ON LINE KADROVSKA ŠOLA v dveh modulih


TERMINA
A.  19. september  2022 od 09.00 do 12.30 ure, 1. modul

B.  20. september 2022 od 09.00 do 12.30 ure, 2. modul


Na seminar prijavljamo naslednje udeležence:
(navedite ime in priimek in e-pošto):
1. ______________________________________ _________________@ ___________________
2. ______________________________________ _________________@ __________________
3 ._______________________________________ ________________@ _________________

Naročnik in plačnik: __________________________________________________________________________________
Naslov plačnika (ulica / št., Poštna št. / kraj): _____________________________________________________________________________
Zavezanec za DDV: da ne (ustrezno obkrožite)
ID za DDV plačnika: ___________________
Davčna številka: _____________________
IBAN: SI56 ___________________________________________   
BIC BANKE: __________________________________________
Številka referenčnega dokumenta pri e-računu (številka naročilnice, ...) _________________________________________________________________________
Glede obveznosti prejemanja oz. izdajanja / pošiljanja e-računov prosimo obkrožite:
e-račun : DA NE
Telefon: ___________________________ GSM: ___________________  
e-pošta plačnika: _________________________ @ ______________________ 


Žig in podpis:                     
  
 


Email : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. Url: http://https://www.evropska-svetovalnica.com/
Torek, September 20, 2022
ON - LINE ŠOLA BRANJA In ANALIZE BILANC Za Nefinančnike In Poslovne Sekretarke Ter Sekretarje, 3. Modul (09:00 - 11:30)

Akademija za management in projektno vodenje  vas z vsem spoštovanjem vabi na spletni dogodek v živo


ON - LINE ŠOLA BRANJA in ANALIZE BILANC za  nefinančnike in poslovne sekretarke ter sekretarje10 procentni popust za prijave in plačilo do vključno 30. avgusta 2022.

TERMINI
A.  6. september  2022 od 09.00 do 09.30 ure, 1. modul
B.  13. september 2022 od 09.00 do 11.30 ure, 2. modul
C. 20. september 2022 od 09.00 do 11.30 ure, 3. modul

 
UVOD IN NAMEN ON LINE ŠOLE
Delavnica je nastala kot odgovor na vprašanja, s katerimi se ja avtorica srečevala v praksi v vlogi pooblaščene revizorke ali svetovalke. Pravniki, notarji in številni inženirji, ki prevzemajo vodilne položaje ali želijo postati člani nadzornih svetov, bi morali poznati osnove računovodenja, da bi se lažje sporazumevali z računovodskimi strokovnjaki.
Vsebina delavnice bo izvedena v kombinirani obliki. Izvedba vključuje e-gradivo in dve spletni srečanji v živo z dodatnim uvodnim srečanjem. Uvodno srečanje je namenjeno predstavitvi vsebine in napotkom za samostojno delo. Predavateljica je večino programa vključila v e-gradivo, ki omogoča samostojno učenje in do katerega bo dostop omogočen še eno leto. Gradivo ne predstavlja posnetkov že izvedenih delavnic, temveč je pripravljeno v obliki, ki udeležencem omogoča spoznavanje tematike in utrjevanje znanja. V pomoč so delovni zvezki in interaktivne vaje z rešitvami.
Vsebino e-gradiva boste prejeli ob prijavi.Na spletnih srečanjih v živo bomo odgovarjali na vprašanja povezana z gradivom v e-učilnici ter  predstavili nekaj dodatnih vsebin. Ogledali si bomo tudi dva filma podjetja Videoarts, ki sta nastala že pred desetletji, pa sta še vedno aktualna: Koristna presoja in Pot v upravni odbor. Filma opozorita na najpomembnejša vprašanja, ki si jih moramo zastaviti ob 'branju bilanc'.
Predstavili bomo računovodske izkaze štirih podjetij iz različnih dejavnosti, za katere smo pripravili primerjalni prikaz. Leto 2020, 2021 in 2022 je zaznamoval COVID-19, ki bo imel pomemben vpliv na poslovne rezultate podjetij zato bomo pozornost namenili  dodatnim pojasnilom v letnem poročilu.

Ogledali si bomo tudi nekaj letnih poročil tujih podjetij.

PET KORISTI ZA UDELEŽENCE

 • Spoznali boste definicije temeljnih računovodskih kategorij
 • Znali boste sestaviti enostavne računovodske izkaze
 • Izvedeli boste, kdaj računovodski standardi zahtevajo in kdaj dopuščajo vrednotenje po pošteni vrednosti
 • Razumeli boste razliko med samostojnimi in konsolidiranimi letnimi poročili
 • Dostop do e-gradiva še eno leto in v tem času odgovori na vprašanja

PROGRAM

1. modul (uvodno spletno srečanje)

Torek, 06.09. 2022 | 9.00 – 9:30
 • Predstavitev udeležencev in njihovih pričakovanj
 • Predstavitev e-učilnice (gradivo, komunikacija v skupini)
 • Napotki za pripravo na prvo srečanje
 • Dostop do e-gradiva

2. modul (spletno srečanje v živo)

Torek, 13.09.2022  | 9.00 – 11:30
 • Računovodski izkazi in gospodarske kategorije v štirih podjetjih iz različnih dejavnosti
 • Ogled filma Koristna presoja
 • Kazalniki in kazalci za presojo uspešnosti podjetja

3. modul (spletno srečanje v živo)

Torek, 20.09. 2022 | 9.00 – 11:30
 • Kje so (bonitetne) informacije o podjetjih – ogled FIPO AJPES
 • Primeri poročil tujih podjetij: IKEA, SAP, Nogometni klub Barcelona,… 
 • Ogled filma: Kaj mora vedeti delničar
 • Računovodski izkazi dveh gospodinjstev

PREDAVATELJICA

Silva Koritnik Rakela
, odlična predavateljica in avtorica učnih gradiv iz Izobraževalne hiše Cilj, d.o.o. Svojo poklicno pot je pričela na področju informatike, kot organizatorka na področju računovodstva. V času privatizacije slovenskih podjetij je bila vključena v številne projekte ocenjevanja podjetij in priprave privatizacijskih načrtov, kot pooblaščena revizorka pa je več kot 15 let sodelovala pri revizijah številnih mednarodnih podjetij.

KOMU JE SPLETNA DELAVNICA NAMENJEN
Delavnica je namenjena vsem nefinančnikom različnih profilov, ki imajo pri svojem delu opravka z računovodenjem; pravnikom, odvetnikom, stečajnim upraviteljem, tožilcem, sodnikom, notarjem in davčnim svetovalcem. Izobraževanje je namenjeno tudi poslovnim sekretarjem, ki so podpora managementu in so pogosti v vlogi zapisnikarjev na nadzornih svetih.

GRADIVO

 • Udeleženci boste prejeli gradivo v elektronski obliki
 • Dostop do e-gradiva bo na voljo še eno leto in v tem času tudi odgovori na vprašanja


KOTIZACIJA
Kotizacija za udeležbo na spletnem dogodku znaša 420 evrov +ddv.

POPUSTI

 • 10 procentni popust za prijave in plačilo do vključno 30. avgusta 2022
 • Za več udeležencev iz iste organizacije priznavamo dodatni 10 procentni popust  
 
PRIJAVA NA IZOBRAŽEVANJE
 • Elektronska prijava:  za prjavo na izobraževanje kliknite TUKAJ
 • Skenirano prijavnico lahko pošljete po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
 • Po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
PRIJAVA VKLJUČUJE:
 • izvedbo spletnega seminarja v živo,
 • gradivo v elektronski obliki,
 • odgovore na vaša vprašanja 
 • potrdilo o udeležbi

Kje: preko  spletne platforme ZOOM -  na vaš spletni naslov boste prejeli povezavo do spletnega seminarja
Če se spletnega seminarja v živo ne boste mogli udeležiti, vam bo na voljo videoposnetek.

Odjave sprejemamo do treh delovnih dni pred spletim dogodkom. 
Prijave sprejemamo do vključno dne pred seminarjem. 


PLAČILO
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  
SI56 1914 0501 2239 615, sklic na 00 06092022
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
Akademija za management in projektno vodenje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana 
ID za DDV: SI80886914

INFORMACIJE
Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete vsak dan med 10.00 in 12.00 uro na telefonsko  številko: 051 317 357
Pošljite vaša vprašanja po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRIJAVNICA na spletni dogodek

ON - LINE ŠOLA BRANJA IN ANALIZE BILANC za  nefinančnike in poslovne sekretarke ter sekretarje


A.  6. september  2022 od 09.00 do 09.30 ure, 1. modul
B.  13. september 2022 od 09.00 do 11.30 ure, 2. modul
C. 20. september 2022 od 09.00 do 11.30 ure, 3. modul


Na seminar prijavljamo naslednje udeležence:
(navedite ime in priimek in e-pošto):
1. ______________________________________ _________________@ ___________________
2. ______________________________________ _________________@ __________________
3 ._______________________________________ ________________@ _________________

Naročnik in plačnik: __________________________________________________________________________________
Naslov plačnika (ulica / št., Poštna št. / kraj): _____________________________________________________________________________
Zavezanec za DDV: da ne (ustrezno obkrožite)
ID za DDV plačnika: ___________________
Davčna številka: _____________________
IBAN: SI56 ___________________________________________   
BIC BANKE: __________________________________________
Številka referenčnega dokumenta pri e-računu (številka naročilnice, ...) _________________________________________________________________________
Glede obveznosti prejemanja oz. izdajanja / pošiljanja e-računov prosimo obkrožite:
e-račun : DA NE
Telefon: ___________________________ GSM: ___________________  
e-pošta plačnika: _________________________ @ ______________________ 


Žig in podpis:                     


Želimo prejemati obvestila o dogodkih.                  da              ne
 
V skladu s 73.člen ZVOP-1 vas obveščamo o pravicah:
»Posameznik lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteva, da  upravljalec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja .
Upravljalec osebnih podatkov je dolžan v 15 dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem pisno obvestiti posameznika, ki je to zahteval.«

                  

Email : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. Url: http://https://www.evropska-svetovalnica.com/
ON LINE KADROVSKA ŠOLA V Dveh Modulih, 2. Modul (09:00 - 12:30)
Akademija za management in projektno vodenje  vas z vsem spoštovanjem vabi na spletni seminar v živo

ON LINE KADROVSKA ŠOLA,  v dveh modulih


TERMINA:
A.  19. september  2022 od 09.00 do 12.30 ure, 1. modul

B.  20. september 2022 od 09.00 do 12.30 ure, 2. modul
 
UVOD IN NAMEN SEMINARJA
Na kadrovskem področju je ključnega pomena sledenje zakonsko predpisanim rokom in dokumentiranje posameznih dogodkov. Kadrovsko pravno varnost gradijo zakonito vzpostavljene kadrovske evidence, dobro zastavljeni delovnopravni akti, urejene personalne mape in zakoniti kadrovski procesi. Za zakonodajno skladno delo je nujno, da imate kadrovsko dokumentacijo urejeno pregledno, smiselno, hkrati pa ustrezno zaščiteno pred nepooblaščenimi vpogledi in zlorabami. Velik del kadrovske dokumentacije morate hraniti trajno, zaradi novosti na področju varstva osebnih podatkov (GDPR) pa tudi pod strožjimi pogoji.

Na praktičnem seminarju bomo posebej izpostavili zakonske podlage za nastanek dokumentov, ki dokazujejo določene kadrovske postopke, ki jih pogosto preverja tudi Inšpektor za delo. Posamezne dokumente bomo presojali tudi z vidika zakonodaje varstva osebnih podatkov.


PROGRAM

1.MODUL: 19. september 2022

Kako se izogniti najpogostejšim napakam v postopkih zaposlitve delavcev:

 • Kako pravilno dokumentirati postopek zaposlitve delavca?
 • Katero zakonodajo upoštevati ob zaposlitvi delavca?
 • Katere dokumente v postopku zaposlitve shranimo v personalno mapo in za koliko časa?
Katere dokumente in za koliko časa jih arhiviramo v personalnih mapah:
 • Katere kadrovske dokumente smo skladno s GDPR in ZVOP-1 dolžni trajno uničiti?
 • Koliko časa lahko hranimo posamezne dokumente, ki jih ustvarimo v postopku zaposlitve delavca in dokumente, ki nastanejo v času delovnega razmerja?
 • Kateri kadrovski dokumenti v personalni mapi imajo zakonsko podlago za obdelavo in arhiviranje in za katere podatke potrebujemo privolitev sodelavca?
 • Katere listine v personalni mapi so trajne listine in katere listine lahko uničimo?
Zakaj so neustrezno vodene kadrovske evidence še vedno zelo pogosto sankcionirane s strani delovnega inšpektorata?
 • Katere evidence je delodajalec dolžan voditi in kaj nam narekuje zakon z vidika hrambe obveznih evidenc
 • Katere so najpogostejše sankcije delovnega inšpektorata pri vodenju kadrovskih evidenc
 • Kako zakonito vzpostaviti kadrovske evidence

Čas trajanja: 4 šolske ure z vmesnim odmorom

2. MODUL: 20. september 2022

Kako vzpostaviti varne delovnopravne temelje v podjetju:

 • V katerih primerih je pogodba za določen čas nezakonita
 • Kaj moramo vedeti o prekarnih oblikah dela (krajši delovni čas, pogodba za določen čas, podjemne pogodbe, avtorske pogodbe, opravljanje dela preko s.p., volontersko pripravništvo in študentsko delo)
 • Kaj moram vedeti in upoštevati pri delu upokojencev preko Pogodbe za začasno in občasno delo upokojencev
 • Kako zakonito urediti podlage za brezplačno delo družinskih članov in kje so največja tveganja.
 • Kdaj je smiselno uvesti neenakomerni delovni čas ter kako zakonito opredeliti viške ur in nadurno delo.
 
Odgovornosti delavcev so zapisane v internih aktih
 • Kateri so obvezni in kateri priporočljivi interni akti
 • Za katere delodajalce je sistemizacija delovnih mest obvezna
 • V aktih pogosto škodljivi zapisi za delodajalca
 • Priporočila za vzpostavitev kadrovske praven varnosti
 • Primeri iz prakse
Čas trajanja: 4 šolske ure z vmesnim odmorom
 
CILJI IZOBRAŽEVANJA
 • Katero širino znanj potrebujemo za učinkovito in varno kadrovsko delo?
 • Kako pravilno voditi proces zaposlitve delavca?
 • Kako vzpostaviti, voditi in arhivirati personalne mape?
 • Kako vzpostaviti kadrovske evidence v podjetju? Kako jih po zakonu voditi in arhivirati?
 • Kako zadostiti strogim zahtevam varstva osebnih podatkov na delovno pravnem področju?
 • Kako z dobro opredeljenimi pravili v aktih pripomoremo k učinkovitemu vodenju?
PREDAVATELJ ICA
Andreja Samec Koderman
Andreja deluje pod okriljem blagovne znamke Andreja Consulting. Je zagovornica načela, da je urejeno delovno pravno področje v podjetju odskočna deska za nadaljnji management zaposlenih.  Že več kot 20 let svetuje na področju razvoja človeških virov in optimizacije kadrovskih procesov. V organizacijah presoja kadrovsko pravno varnost in jo  pomaga vzpostaviti. Uspešno izvaja strokovno mentorstvo kadrovikom na področju vzpostavitve kadrovske pravne varnosti. Je avtorica preko 40 člankov in prispevkov. Predava na temo vzpostavitve delovno pravnih temeljev (ureditev delovnega časa, delovnopravna zakonodaja, kadrovske evidence, personalne mape, arhiviranje in zakoniti interni akti), mobinga, motivacije zaposlenih, promocije zdravja na delovnem mestu, razvoja kompetenc in osebne rasti. 
Na Svetovnem kongresu za razvoj človeških virov je leta 2015 in 2017 predstavila svoj pristop motivacije zaposlenih za večjo zavzetost pri delu. Za dosežke na področju razvoja človeških virov je prejela eno najprestižnejših nagrad (Talent Acquisition Leadership Award), ki jo posameznik lahko prejme za svoje delo. Nagrado za Vodenje in razvoj talentov je prevzela leta 2015 in leta 2017 na Svetovnem kongresu za razvoj človeških virov . 


KOMU JE SPLETNI SEMINAR NAMENJEN
 • Osebam, ki izvajajo naloge kadrovskega področja (kadroviki, poslovni sekretarji, računovodje…) v javnem in zasebnem sektorju
 • direktorjem in vodjem mikro, manjhnih in srednjih podjetij in
 • vsem tistim, ki želijo nadgraditi kadrovsko znanje in celovito urediti to področje pri svojem delodajalcu.


GRADIVO
Udeleženci boste prejeli gradivo v elektronski obliki.

KOTIZACIJA
Kotizacija znaša  za oba modula 369 evrov (+ddv).

Cena za posamezni modul znaša 189 evrov (+ddv).

POPUSTI

 • 15 procentni popust za prijave in plačilo do vključno 15. julija 2022
 • 10 procentni popust za prijave in plačilo od 16. julija do 12. septembra 2022
 • Za več udeležencev iz iste organizacije priznavamo dodatni 10 procentni popust  
 
PRIJAVA NA IZOBRAŽEVANJE
 • Elektronska prijava:  kliknite TUKAJ
 • Skenirano prijavnico lahko pošljete po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
 • Po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
PRIJAVA VKLJUČUJE:
 • izvedbo spletnega dogodka v živo,
 • gradivo v elektronski obliki,
 • odgovore na vaša vprašanja 
 • potrdilo o udeležbi

Kje: preko  spletne platforme ZOOM -  na vaš spletni naslov boste prejeli povezavo do spletnega seminarja
Če se spletnega seminarja v živo ne boste mogli udeležiti, vam bo na voljo videoposnetek.

Odjave sprejemamo do treh delovnih dni pred seminarjem. 
Prijave sprejemamo do vključno dne pred seminarjem. 

PLAČILO
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  
SI56 1914 0501 2239 615, sklic na 00 19092022
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
Akademija za management in projektno vodenje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana 
ID za DDV: SI80886914

INFORMACIJE
Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete vsak dan med 10.00 in 12.00 uro na telefonsko  številko: 051 317 357
Pošljite vaša vprašanja po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRIJAVNICA na spletni dogodek

ON LINE KADROVSKA ŠOLA v dveh modulih


TERMINA
A.  19. september  2022 od 09.00 do 12.30 ure, 1. modul

B.  20. september 2022 od 09.00 do 12.30 ure, 2. modul


Na seminar prijavljamo naslednje udeležence:
(navedite ime in priimek in e-pošto):
1. ______________________________________ _________________@ ___________________
2. ______________________________________ _________________@ __________________
3 ._______________________________________ ________________@ _________________

Naročnik in plačnik: __________________________________________________________________________________
Naslov plačnika (ulica / št., Poštna št. / kraj): _____________________________________________________________________________
Zavezanec za DDV: da ne (ustrezno obkrožite)
ID za DDV plačnika: ___________________
Davčna številka: _____________________
IBAN: SI56 ___________________________________________   
BIC BANKE: __________________________________________
Številka referenčnega dokumenta pri e-računu (številka naročilnice, ...) _________________________________________________________________________
Glede obveznosti prejemanja oz. izdajanja / pošiljanja e-računov prosimo obkrožite:
e-račun : DA NE
Telefon: ___________________________ GSM: ___________________  
e-pošta plačnika: _________________________ @ ______________________ 


Žig in podpis:                     
  
 


Email : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. Url: http://https://www.evropska-svetovalnica.com/
Petek, September 23, 2022
ON LINE ŠOLA O DDV, Vključno Z Novostmi V L. 2022, V Dveh Modulih (09:00 - 13:30)

Akademija za management in projektno vodenje Vas  vsem spoštovanjem  vabi na on-line ŠOLO O DDV

ON LINE  ŠOLA O DDV, vključno z novostmi v l. 2022, v dveh modulih
Izvedba dogodka je zagotovljena.

TERMINI
A. 23. september 2022
, od 9.00 do 13.30 - I . MODUL

B. 26. september 2022, od 9.00 do 13.30 - II. MODUL

Spremljanje preko spletne platforme ZOOM

Trajanje predavanj 10 šolskih ur, dvodnevni spletni seminar

PREDAVATELJICA
Maja Dolinar Dubokovič , diplomirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Svojo poklicno pot je začela na FURS-u in jo nadaljevala v revizijskih hišah. Celotno poklicno obdobje se poglobljeno ukvarja z davčnimi predpisi in svetovanjem na področju obdavčitve pravnih in fizičnih oseb, predvsem na področju DDV in dohodnine. Je članica Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije. Piše strokovne članke in predava na izobraževanjih, konferencah in kongresih povezanih z davčno tematiko.
 
PROGRAM

I. MODUL, 23. september 2022

 1. Izstavljanje računov, nastanek davčne obveznosti in pravice do odbitka DDV:
  • vrste računov in obvezne sestavine,
  • novosti pri izdajanju računov v papirni obliki v letu 2022 le na zahtevo kupca,
  • kdaj in katero klavzulo je treba napisati na račun,
  • novosti pri predlaganju obračuna DDV v letu 2022,
  • nastanek obveznosti obračuna DDV in
  • pogoji za odbitek vstopnega davka - novosti pri odbijanju vstopnega davka že v tistem davčnem obdobju, v katerem je nastala obveznost za obračun DDV,
  • odbitek DDV pri osebnih avtomobilih s pogonom brez izpusta ogljikovega dioksida, če vrednost vozila ne presega 80.000 evrov – popravek odbitka, če je bil avto kupljen pred spremembo (pravica do odbitka tudi od nabave goriva in storitev, vezanih na ta vozila, kako je s privatno uporabo vozila),
 2. Vračilo DDV v tujini in oprostitve:
  • postopek vračila za v tujini plačan DDV,
  • ukinitev obvezne registracije za namene DDV v Sloveniji za tuje davčne zavezance,
  • prave in neprave oprostitve plačila DDV.
 3. Obračunavanje DDV od storitev:
  • kdaj uporabimo splošno pravilo (obdavčitev storitev, opravljenih davčnim zavezancem in končnim potrošnikom, posebnosti pri malih davčnih zavezancih),
  • spremembe pri identifikaciji za namene DDV pri opravljanju storitev končnim potrošnikom s prebivališčem v EU - posebna ureditev VEM
  • kako so obdavčene kotizacije, prevozne, restavracijske in elektronske storitve, storitve, povezane z nepremičninami ipd.,
  • kdaj je treba izvesti samoobdavčitev od prejetih storitev
II. MODUL, 26. september 2022
 1. Obračunavanje DDV pri dobavah blaga:
  • kateri pogoji morajo biti izpolnjeni pri oproščenih dobavah blaga znotraj EU,
  • obdavčitev spletne prodaje končnim potrošnikom od 1. 7. 2021 dalje (prag 10.000 evrov) – posebna ureditev VEM,
  • uvoz in izvoz blaga - ukinitev oprostitve pri pošiljkah neznatne vrednosti do 22 evrov pri uvozu blaga od 1. 7. 2021 dalje,
  • skladiščenje blaga na odpoklic,
  • posebnosti pri verižnih in tristranskih dobavah.
 2. Obdavčitev transakcij z nepremičninami in gradbenih storitev:
  • kdaj se pri prodaji nepremičnine plača DDV in kdaj 2 % davek na promet nepremičnin,
  • kdaj uporabimo nižjo stopnjo 9,5 %,
  • posebnosti pri uporabi 76.a čl. ZDDV-1 pri gradbenih storitvah,
  • kako so obdavčene najemnine in obratovalni stroški.
 3. Posebne ureditve:
  • kdaj se morajo mali davčni zavezanci registrirati za DDV kot atipični zavezanci,
  • nova navodila davčnega organa malim davčnim zavezancem glede registracije za posebno ureditev,
  • uveljavljanje 8 % pavšalnega nadomestila pri kmetih - spremembe pri posebni ureditvi za male kmete,
  • plačevanje DDV od razlike v ceni pri organiziranju potovanj in prodaji rabljenih predmetov,
  • posebna ureditev po plačani realizaciji.

 Toplo vas vabimo, da se nam na naši šoli pridružite tudi Vi.

KOMU JE NAMENJENA ON LINE ŠOLA O DDV?
ON LINE ŠOLA O DDV je namenjena vsem, ki imate opravka z obračunavanjem in plačevanjem DDV, tako pri domačih kot tudi mednarodnih transakcijah, pa tudi vsem drugim, ki bi radi obnovili ali pridobili znanje na področju DDV in se seznanili tudi z novostmi.  Primerna je za udeležence iz gospodarstva, društev in javnega sektorja.

KOTIZACIJA

Kotizacija za dvodnevno udeležbo na dogodku znaša 339€ + DDV.
 
POPUSTI

 • 10 procentni popust za prijave in plačilo do vključno 20. septembra 2022.
 • 10% dodatni popust za dva in več udeležencev iz iste organizacije. 

PRIJAVA
 • Skenirano prijavnico lahko pošljete po e-pošti:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
 • Za elektronsko prijavo kliknite TUKAJ
 • Prijava po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.  
Prijave  sprejemamo do dneva pred izvedbo seminarja.
Odjave sprejemamo do treh delovnih dni pred seminarjem.

Prijava vključuje:
 • izvedbo spletnega seminarja v živo preko spletne platforme ZOOM,
 • gradivo v elektronski obliki,
 • odgovore na vaša vprašanja 
Izobraževanje bo potekalo:
Kdaj: 23. in 26. septembra 2022

Spremljanje preko spleta - preko spletne platforme ZOOM

Če se spletnega seminarja v živo ne boste mogli udeležiti, vam bo na voljo videoposnetek.

PLAČILO
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  
SI56 1914 0501 2239 615, sklic na 00 2326092022
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
Akademija za management in projektno vodenje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana 
ID za DDV: SI80886914
 
INFORMACIJE
Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko  številko:
051 317 357 med 10.00 in 12.00 uro ali pa nam pišite na elektronski naslov:
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.    

PRIJAVNICA NA SEMINAR

ON LINE ŠOLA O DDV, vključno z novostmi

TERMIN
A. 23. september 2022, od 9.00 do 13.30 - I . MODUL

B. 26. september 2022, od 9.00 do 13.30 - II. MODUL

Spremljanje preko spleta - preko spletne platforme ZOOM
Ime in naslov organizacije:_________________________
 


Telefon:

Kontaktna oseba:________________ID zaDDVE-pošta:
 
Na seminar prijavljamo:
Ime in priimek:E-pošta
  


 
 
Žig in podpis:                                


Email : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. Url: http://https://www.evropska-svetovalnica.com/
OBRAČUN PLAČ IN DRUGIH PREJEMKOV V JAVNEM SEKTORJU (10:00 - 13:30)
Vabimo vas na seminar z aktualno vsebino
 
NOVOSTI NA PODROČJU OBRAČUNA PLAČ IN POVRAČIL STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM TER IZPLAČIL DRUGIH PREJEMKOV IZ DELOVNEGA RAZMERJA  V  JAVNEM SEKTORJU

10% popust za prijave in plačilo do vključno 20. septembra 2022
 
 
TERMIN
23. september 2022, od 10:00  do 13.30 ure


PREDAVATELJICA
MAJDA GOMINŠEK, finančna svetovalka z dolgoletnimi izkušnjami na področju računovodenja v javnem sektorju
 

NAMEN
Vljudno Vas vabimo na seminar, kjer boste pridobili, poglobili in osvežili znanje na  področju obračunavanja plač in na področju povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov iz delovnega razmerja v javnem sektorju (ZUJF in kolektivne pogodbe) vključno z razmerjem med zakonom in kolektivno pogodbo.
Povračila stroškov, nastalih pri službenih potovanjih v državi ali v tujini, torej dnevnic, nočnin in stroškov prevoza uvrščamo med stroške storitev. Med stroške dela pa štejemo regres za letni dopust, odpravnine, ki pripadajo zaposlenim, povračila za prevoz na delo in za prehrano med delom, jubilejne nagrade in druge ugodnosti, ki jih imajo zaposleni v javnem sektorju.
Velikosti teh povračil, ki pripadajo zaposlenim v državnih organih,organih lokalnih skupnosti, agencijah, skladih in javnih podjetjih, ki so jih ustanovile lokalne skupnosti oziroma država,
in v drugih osebah javnega prava, določa Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov,Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti ter
kolektivne pogodbe nekaterih dejavnosti negospodarstva. Za pravilno določanje zneskov je potrebno upoštevati tudi davčne predpise, ki določajo davčno priznane odhodke po Uredbi
o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki,ki se ne vštevajo v davčno osnovo.
Na seminarju bomo obravnavali najpogostejša vprašanja na področja pravilnosti določanja zneskov povračil stroškov in drugih prejemkov zaposlenih v javnem sektorju. Seminar bo
potekal tako, da bo predavatelj v uvodu kratko predstavil področje in se osredotočili na čim več praktičnih rešitev, razkritih nepravilnosti in napak ter primerov dobre prakse v letu 2022.
Veseli bomo vaših vprašanj.

PROGRAM

1. PLAČE V JAVNEM SEKTORJU

    1.1. NORMATIVNI OKVIRI
 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
 • Kolektivna pogodba za javni sektor
 • Kolektivne pogodbe dejavnosti in poklicev – tarifni deli, uredbe vlade (npr. Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede, Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju, Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela, Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka ipd.)
 • Pravilniki

     1.2. OBRAČUN PLAČ

 • Obračun plač: sestavni deli plač (določitev osnovne plače, dodatki, bonitete, delovna uspešnost, uvrstitev v plačne razrede, napredovanja)
 • Obračun prispevkov: od katere osnove moramo obračunavati in plačati prispevke za socialno varnost
 • Posebnosti pri obračunu plač: starejši delavci, mladi, oprostitve plačila PIZ
 • Vse o izvršbi - posebnosti: vrstni red sklepov, novi zneski pri izvršbi
 • Osnove za nadomestila, stopnje za obračun nadomestil, preverili kaj je pomembno z vidika zahtevkov za refundacije.

     1.3.  NAGRAJEVANJE DELOVNE USPEŠNOSTI:

 • Redna delovna uspešnost
 • Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela
 • Delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (napotila za ravnanje v praksi glede na aktualna vprašanja delodajalcev in javnih uslužbencev)

      1.4.  DODATKI

 • Veljavna ureditev dodatkov
 • Vrste dodatkov
 • Način obračunavanja dodatkov
 • Problematika izplačevanja posebnih dodatkov, vezanih na izvajanje protikoronske interventne zakonodaje (PKP) in Kolektivne pogodbe za javni sektor (dodatek za delo v rizičnih razmerah

2.  POVRAČILA IN DRUGI PREJEMKI IZ DELOVNEGA RAZMERJA

 • Vrste povračil iz delovnega razmerja (malica, prevoz na delo, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči,...)
 • Kaj velja ZUJF ali kolektivne pogodbe
 • Povračila na službeni poti
 • Kako je s povračili, če je delavec zaposlen za krajši delovni čas
 • Letni dopust in regres za letni dopust
 • Poročanje na REK obrazcih.

3. KATERI UKREPI PO PKP UKREPIH ŠE VELJAJO V LETU 2022

4. VPRAŠANJA IN ODGOVORI

Veseli bomo tudi vaših pisnih vprašanj. 

GRADIVO
Udeleženci boste prejeli gradivo na posvetu v pisni in elektronski obliki.
 
SEMINAR JE NAMENJEN 
 • Direktorjem v javnih zavodih, javnih skladih agencijah, javnih podjetjih
 • Računovodskim službam  javnem sektorju
 • Računovodjem in ekonomistom, referentom
 • Knjigovodjem – likvidatorjem plač,
 • Kadrovskim delavcem ter
 • drugim delavcem, ki se pri svojem delu srečujejo s tematiko seminarja.
KOTIZACIJA
Kotizacija za udeležbo na seminarju je  159€+DDV.  

Kotizacija z 10% popustom znaša 143,10€+ddv
 
10% popust za prijave in plačilo do vključno 20. septembra 2022.
Cena vključuje predavanje strokovnjakinje , strokovno gradivo, potrdilo o udeležbi.

SPLETNI NASLOV
http://www.evropska-svetovalnica.com

PRIJAVA
Elektronska prijava: http://www.evropska-svetovalnica.com –  Prijava 
Po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Skenirano prijavnico lahko pošljete po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Prijave  sprejemamo do dne pred izvedbo seminarja.
Odjave sprejemamo v pisni obliki do treh delovni dni pred izvedbo seminarja. 

PLAČILO
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  
SI56 1914 0501 2239 615, sklic na 00 23092022, 
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
Akademija za management in projektno vodenje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana 
Davčna številka: 80886914.  Potrdilo o plačilu prinesite s seboj.

INFORMACIJE
Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko  številko: 
051 317 357 ali pa nam pišite in pošljite vaša vprašanja po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.


Email : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. Url: http://https://www.evropska-svetovalnica.com/
Ponedeljek, September 26, 2022
ON LINE ŠOLA O DDV, Vključno Z Novostmi V L. 2022, V Dveh Modulih (09:00 - 13:30)

Akademija za management in projektno vodenje Vas  vsem spoštovanjem  vabi na on-line ŠOLO O DDV

ON LINE  ŠOLA O DDV, vključno z novostmi v l. 2022, v dveh modulihIzvedba dogodka je zagotovljena.

TERMINI
A. 23. september 2022
, od 9.00 do 13.30 - I . MODUL

B. 26. september 2022, od 9.00 do 13.30 - II. MODUL

Možnosti udeležbe na dogodku:

a) preko spleta - preko spletne platforme ZOOM

Trajanje predavanj 10 šolskih ur, dvodnevni spletni seminar v živo

PREDAVATELJICA
Maja Dolinar Dubokovič , diplomirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Svojo poklicno pot je začela na FURS-u in jo nadaljevala v revizijskih hišah. Celotno poklicno obdobje se poglobljeno ukvarja z davčnimi predpisi in svetovanjem na področju obdavčitve pravnih in fizičnih oseb, predvsem na področju DDV in dohodnine. Je članica Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije. Piše strokovne članke in predava na izobraževanjih, konferencah in kongresih povezanih z davčno tematiko.
 
PROGRAM

I. MODUL, 23. september 2022

 1. Izstavljanje računov, nastanek davčne obveznosti in pravice do odbitka DDV:
  • vrste računov in obvezne sestavine,
  • novosti pri izdajanju računov v papirni obliki v letu 2022 le na zahtevo kupca,
  • kdaj in katero klavzulo je treba napisati na račun,
  • novosti pri predlaganju obračuna DDV v letu 2022,
  • nastanek obveznosti obračuna DDV in
  • pogoji za odbitek vstopnega davka - novosti pri odbijanju vstopnega davka že v tistem davčnem obdobju, v katerem je nastala obveznost za obračun DDV,
  • odbitek DDV pri osebnih avtomobilih s pogonom brez izpusta ogljikovega dioksida, če vrednost vozila ne presega 80.000 evrov – popravek odbitka, če je bil avto kupljen pred spremembo (pravica do odbitka tudi od nabave goriva in storitev, vezanih na ta vozila, kako je s privatno uporabo vozila),
 2. Vračilo DDV v tujini in oprostitve:
  • postopek vračila za v tujini plačan DDV,
  • ukinitev obvezne registracije za namene DDV v Sloveniji za tuje davčne zavezance,
  • prave in neprave oprostitve plačila DDV.
 3. Obračunavanje DDV od storitev:
  • kdaj uporabimo splošno pravilo (obdavčitev storitev, opravljenih davčnim zavezancem in končnim potrošnikom, posebnosti pri malih davčnih zavezancih),
  • spremembe pri identifikaciji za namene DDV pri opravljanju storitev končnim potrošnikom s prebivališčem v EU - posebna ureditev VEM
  • kako so obdavčene kotizacije, prevozne, restavracijske in elektronske storitve, storitve, povezane z nepremičninami ipd.,
  • kdaj je treba izvesti samoobdavčitev od prejetih storitev
II. MODUL, 26. september 2022
 1. Obračunavanje DDV pri dobavah blaga:
  • kateri pogoji morajo biti izpolnjeni pri oproščenih dobavah blaga znotraj EU,
  • obdavčitev spletne prodaje končnim potrošnikom od 1. 7. 2021 dalje (prag 10.000 evrov) – posebna ureditev VEM,
  • uvoz in izvoz blaga - ukinitev oprostitve pri pošiljkah neznatne vrednosti do 22 evrov pri uvozu blaga od 1. 7. 2021 dalje,
  • skladiščenje blaga na odpoklic,
  • posebnosti pri verižnih in tristranskih dobavah.
 2. Obdavčitev transakcij z nepremičninami in gradbenih storitev:
  • kdaj se pri prodaji nepremičnine plača DDV in kdaj 2 % davek na promet nepremičnin,
  • kdaj uporabimo nižjo stopnjo 9,5 %,
  • posebnosti pri uporabi 76.a čl. ZDDV-1 pri gradbenih storitvah,
  • kako so obdavčene najemnine in obratovalni stroški.
 3. Posebne ureditve:
  • kdaj se morajo mali davčni zavezanci registrirati za DDV kot atipični zavezanci,
  • nova navodila davčnega organa malim davčnim zavezancem glede registracije za posebno ureditev,
  • uveljavljanje 8 % pavšalnega nadomestila pri kmetih - spremembe pri posebni ureditvi za male kmete,
  • plačevanje DDV od razlike v ceni pri organiziranju potovanj in prodaji rabljenih predmetov,
  • posebna ureditev po plačani realizaciji.

 Toplo vas vabimo, da se nam na naši šoli pridružite tudi Vi.

KOMU JE NAMENJENA ON LINE ŠOLA O DDV?
ON LINE ŠOLA O DDV je namenjena vsem, ki imate opravka z obračunavanjem in plačevanjem DDV, tako pri domačih kot tudi mednarodnih transakcijah, pa tudi vsem drugim, ki bi radi obnovili ali pridobili znanje na področju DDV in se seznanili tudi z novostmi.  Primerna je za udeležence iz gospodarstva, društev in javnega sektorja.

KOTIZACIJA

Kotizacija za dvodnevno udeležbo na dogodku znaša 339€ + DDV.
 
POPUSTI

 • 10 procentni popust za prijave in plačilo do vključno 20. septembra 2022.
 • 10% dodatni popust za dva in več udeležencev iz iste organizacije. 

PRIJAVA
 • Skenirano prijavnico lahko pošljete po e-pošti:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
 • Za elektronsko prijavo kliknite TUKAJ
 • Prijava po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.  
Prijave  sprejemamo do dneva pred izvedbo seminarja.
Odjave sprejemamo do treh delovnih dni pred seminarjem.

Prijava vključuje:
 • izvedbo spletnega seminarja v živo in preko spletne platforme ZOOM,
 • gradivo v elektronski obliki,
 • odgovore na vaša vprašanja 
Izobraževanje bo potekalo:
Kdaj: 23. in 26. junija 2022

Možnosti udeležbe na dogodku:
a) preko spleta - preko spletne platforme ZOOM

Če se spletnega seminarja v živo ne boste mogli udeležiti, vam bo na voljo videoposnetek.

PLAČILO
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  
SI56 1914 0501 2239 615, sklic na 00 2326092022
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
Akademija za management in projektno vodenje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana 
ID za DDV: SI80886914
 
INFORMACIJE
Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko  številko:
051 317 357 med 10.00 in 12.00 uro ali pa nam pišite na elektronski naslov:
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.    

PRIJAVNICA NA SEMINAR
ON LINE ŠOLA O DDV, vključno z novostmi v l. 2022, v dveh modulih


TERMIN
A. 23. september 2022, od 9.00 do 13.30 - I . MODUL

B. 26. september 2022, od 9.00 do 13.30 - II. MODUL

Možnosti udeležbe na dogodku:
a) preko spleta - preko spletne platforme ZOOM
Ime in naslov organizacije:_________________________
 


Telefon:

Kontaktna oseba:________________ID zaDDVE-pošta:
 
Na seminar prijavljamo:
Ime in priimek:E-pošta
  


 
 
Žig in podpis:                                

 


Email : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. Url: http://https://www.evropska-svetovalnica.com/
Torek, September 27, 2022
PRAVILA SODOBNEGA BONTONA IN VRHUNSKEGA POSLOVNEGA PROTOKOLA (10:00 - 14:30)

Vljudno vas vabimo na dogodek v živo v AUSTRIA TREND HOTELU v Ljubljani
 

PRAVILA SODOBNEGA BONTONA IN VRHUNSKEGA POSLOVNEGA PROTOKOLA

 
15 procentni popust za prijavo in plačilo do vključno 23.septembra  2022

button__1_.gif

TERMIN 
Ljubljana, 27. september 2022, od 10.00 do 14.30 ure,
AUSTRIA TREND HOTEL LJUBLJANA, Dunajska  c.154


NAMEN

?

Čeprav nekateri nepremišljeno trdijo, da lahko vljudnostna pravila in knjige o lepem vedenju kot staro kramo zmečemo v smeti, praksa vsak dan na vseh področjih našega življenja dokazuje, da ljudje potrebujemo določena pravila vedenja, pravila v komunikaciji s partnerjem, otroki, s kolegi, pa na delovnem mestu in s poslovnimi partnerji, strankami.

Potrebujemo pravila komunikacije z drugimi ljudmi. Ta zunanja podoba našega vedenja pa nam včasih povzroča težave.

Pravila lepega vedenja so obstajala in bodo tudi v prihodnosti, seveda pa so odraz določenega časa, razmerij moči ter oblasti in socialne strukture.

Sodobna pravila so izoblikovana v tej smeri, da nam pomagajo pri povezovanju, da krepijo medsebojno razumevanje, strpnost, obzirnost do drugih in drugačnosti, vzpodbujajo nas k pripravljenosti, da pomagamo drug drugemu, vedno manj nas utesnjujejo, upoštevajo tudi generacijske razlike, so sprejemljiva, hkrati pa niso dogmatična.

To pa je že kar cel niz elementov, ki nam omogočajo prijetno počutje v vsakodnevnih situacijah od jutra do večera.

Prav je, da jih dobro poznamo, saj nam omogočajo, da se bomo bolj samozavestno in odločno znašli v različnih poslovnih situacijah, to pa lahko pripomore k še boljšemu poslovnemu uspehu in še večji odličnosti in seveda prijetnejšemu sobivanju.

?

?

?

PROGRAM

 • pravila sodobnega evropskega bontona (novosti v poslovnem svetu, odnos moški, ženska, zasebno življenje, vrača se romantika,…)
 • preprosta formula s katero si vedno lahko pomagamo, v kulturi vedenja, v bontonu, če smo v dilemi, zadregi, tako zasebno kot poslovno
 • čas je dragocen, še vedno velja, da je točnost vljudnost kraljev, (kakšne zamude so še sprejemljive, kakšne zapovedi nam prinašajo družabni dogodki, sestanki, konference, tiskovne konference, zasebna druženja,…)
 • nekaj nasvetov glede delovnega bontona, vljudno vedenje udeležencev v delovnem okolju
 • sprejem poslovnih partnerjev, gostov, strank, dobrodošlica, kako postopamo, ko smo sami v vlogi gostov
 • obiski na najvišjem nivoju, protokolarni obiski
 • desno pravilo in pravilo bližine
 • vstopanja v prostore, dvigala, hoja po stopnicah,
 • pravilen odnos do tajnice, poslovne sekretarke, do sodelavcev
 • kaj je dobro vedeti o komunikaciji s podrejenimi in seveda nadrejenimi
 • kje nam bonton postavlja meje v komuniciranju s strankami, poslovnimi partnerji, kaj storiti če ga polomimo
 • kaj nam prinašajo posebnosti poklica v smislu prave komunikacije
 • neverbalno komuniciranje, govorica telesa, nasmejan ali zlovoljen obraz, poslovna govorica telesa naša prednost in priložnost
 • sporočila telesa v komuniciranju, branje med vrsticami, nekaj najpogostejših kretenj (govorica rok, nog, oči, znaki prevare in laži,…)
 • predstavljanje, naslavljanje
 • rokovanje, kdo komu prvi ponudi roko, kakšen je pravilen stisk roke
 • tikanje ali vikanje
 • pozdravljanje, pravica ali dolžnost
 • nikoli več ne bomo imeli druge priložnosti, da naredimo prvi vtis
 • imena in nazivi, kdaj gospe in kdaj gospodične
 • olikan poslovni sestanek, (nekaj nasvetov za dobro izpeljan sestanek, razgovor, predstavitev sodelavcev, kako pravočasno zaključiti, kdo lahko vstopa v prostor, ko sestanek že poteka,…)
 • pitje kave na sestankih ni družabni obred, postrežba med sestanki in srečanji
 • kdaj in kako izročamo poslovne vizitke, kakšne so pravilno oblikovane službene vizitke, čemu je namenjena prazna hrbtna stran
 • upoštevanje prednostnega vrstnega reda in poznavanje pravil (koga prej pozdraviti, komu prej ponuditi roko, sedežni red in posedanje na sestankih,...)
 • tiskovne konference, izjave za medije, kako ravnati če smo govorci na prireditvah, zdravice in zahvale
 • uporaba stacionarnih in prenosnih telefonov
 • kam prilepiti žvečilni gumi, nekaj nasvetov za kadilce, prisluhnejo pa lahko tudi nekadilci
 • je vedenje pri mizi res tako pomembno
 • delovni zajtrki, poslovna kosila in večerje, (vse kar je potrebno vedeti, če želimo dobro izpeljati poslovno kosilo ali večerjo, pravilna uporaba pribora, kdo pri  obroku prvi začne jesti in kdo zaključi, kdaj povedati zdravico ali zahvalo, koliko časa traja poslovni obrok, kako pojesti posamezne jedi
 • pokušanje vina in vinski snobizem, zakaj s penino ne trkamo, zobotrebci so stvar preteklosti, romantična večerja v dvoje,…)
 • sprejemi, banketi in drugi svečani dogodki
 • kultura oblačenja, obleka v delovnem času za gospoda in gospo, oblačila za svečane priložnosti, prosti čas, higiena sodobnega človeka, osebna urejenost, kdaj še zamižati na eno oko, (vse kar je potrebno vedeti o izrazih business formal, business standard, business casual, smart casual, sporty casual,...)
 • poudarek na kulturi oblačenja glede na posebnost poklica
 • pravilno sedenje za gospo in gospoda, kam s torbicami in poslovnimi torbami
 • pisna komunikacija, načela uspešnega sporočanja, vabila, izrekanje sožalij,…
 • elektronska komunikacija, elektronska pošta, internet, netiketa, srečanja na daljavo
 • kultura poslovnega obdarovanja, kdaj darilo predati, logotipi,…
 • javne osebnosti, na kaj moramo biti še posebej pozorni
 • medkulturne razlike

PREDAVATELJICA
Bojana Košnik Čuk
 je univerzitetna diplomirana geografinja in profesorica zgodovine
Svojo poklicno pot je pričela v diplomaciji, kjer je našla svoje poslanstvo v protokolu in pravilih kulture vedenja. Izšolala se je v tujini – izkušnje je nabirala na švicarskem Ministrstvu za zunanje zadeve in obrambo, Kneževina Liechteinstein mi je nudila gostoljubje v Protokolu kneza, očaral jo je Kraljevi španski protokol, na Madžarskem sem se učila o vojaškem protokolu, v Franciji  se je izobraževala na področju kinemike. Na domačih tleh je kariero gradila kot v. d. vodje Diplomatskega protokola na Ministrstvu za zunanje zadeve, vodja Službe za protokol na Ministrstvu za obrambo, vodja protokola Službe vlade za evropske zadeve, vodja protokola Mestne občine Ljubljana in direktorica JGZ Brdo, zadolžena za protokolarne vsebine.
Poleg strokovnih člankov v različnih publikacijah, radijskih oddajah in televizijskih gostovanjih, zdaj v sklopu svojega podjetja vodi tudi Šolo bontona, skozi katero prenaša znanje raznovrstnim ciljnim skupinam slušateljev, v obliki delavnic, seminarjev ter zasebnih svetovanj.
Izdala je avtorsko delo, knjigo »24 ur poslovnega bontona«, ki je bila po ponatisu prodana v več kot 3000 izvodih.

KOMU JE NAMENJEN

 • Zaposlenim v ministrstvih in organih v sestavi, uradih, upravah, agencijah, občinah, javnih zavodih,
 • tistim, ki v poslovnih stikih nastopajo v imenu podjetja ali poslovnega sistema, 
 • zaposlenim v službi za stike z javnostjo, 
 • odgovornim za organizacijo in izvedbo dogodkov, 
 • poslovnim sekretarjem in sekretarkam, 
 • zaposlenim v administraciji, 
 • in vsem, ki želi vedeti več o bontonu in poslovnem protokolu.
GRADIVO 
Gradivo boste prejeli v pisni in elektronski obliki.

KOTIZACIJA 
Kotizacija za udeležbo na enodnevnem seminarju znaša 269 evrov + DDV in vključuje predavanje, gradivo ter osvežitev med odmori. 

POPUSTI
 • 15 procentni popust za prijavo in plačilo do vključno 23. septembra  2022
 • Študentom nudimo 50 procentni popust
 • Fizičnim osebam - popust po predhodnem dogovoru po e-pošti
PRIJAVA
 • Elektronska prijava: za prijavo kliknite TUKAJ
 • Skenirano prijavnico pošljite na e-naslov:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
 • Po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Prijave   sprejemamo do dneva pred izvedbo seminarja. 
Odjave  sprejemamo do tri dni pred seminarjem. 

PLAČILO
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  
SI56191405012239615 sklic na 00 27092022
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
Akademija za management in projektno vodenje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana 
ID za DDV: SI80886914

INFORMACIJE
Za vse dodatne informacije lahko pokličete na delavnicah med 10. in 12. uro 
na telefonsko številko: 051 317 357 ali nam pišite na  
e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Vljudno vabljeni!

----------------------------------------------------------------------------------------------------
PRIJAVNICA
 
PRAVILA SODOBNEGA BONTONA IN VRHUNSKEGA POSLOVNEGA PROTOKOLA
Ljubljana, 27. septembra 2022, od 10.00 do 14.30 ure, AUSTRIA TREND HOTEL LJUBLJANA, Dunajska c. 154
 
 
Na seminar prijavljamo naslednje udeležbe 
(navedite ime in priimek v e-pošti): 
1. ______________________________________ _________________ @ ___________________ 

2. ______________________________________ __________________@ __________________ 

3 ._______________________________________ _________________@ _________________ 

Naročnik in plačnik: __________________________________________________________________________________ 
Naslov plačnika (ulica / št., Poštna št. / kraj): __________________________________________________________________________________ 
Zavezanec za DDV: da ne (ustrezno obkrožite) 
ID za DDV plačnika: ___________________ 
Davčna številka: _____________________
IBAN: SI56 ___________________________________________    
BIC BANKE:...


Email : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. Url: http://https://www.evropska-svetovalnica.com/
Četrtek, September 29, 2022
TERJATVE IN POLOŽAJ UPNIKOV V OSEBNEM STEČAJU (08:00 - 10:30)

TERJATVE IN POLOŽAJ UPNIKOV v OSEBNEM STEČAJUTERMIN
29. september 2022, od 09.00 do 11.00  spletni seminar


PREDAVATELJICA
Dida Volk, univ. dipl. pravnica,
sodnica pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, ima objavljene številne strokovne članke in je avtorica več knjig. Na civilno-pravnem področju, področju izvršilnega, pogodbenega, insolvenčnega prava in prava nepremičnin ima dolgoletne izkušnje.

UVOD

Od uvedbe postopka osebnega stečaja v oktobru 2008 pa vse do danes je bilo začetih že skoraj 20.000 postopkov osebnega stečaja.  

Glede na to, da je (tudi) postopek osebnega stečaja namenjen upnikom in njihovim terjatvam, bo prikazan položaj upnikov, ki so že začeli postopke izvršbe ali zavarovanja oziroma svoje terjatve uveljavljajo v pravdi. Poseben položaj imajo upniki s prednostnimi terjatvami in ločitveni ter izločitveni upniki.

Veliko število postopkov osebnega stečaja prinaša tudi številna vprašanja upnikov glede nekaterih terjatev do dolžnikov v postopku osebnega stečaja, predvsem glede tistih terjatev, ki nastajajo po začetku osebnega stečaja dolžnika, saj so to stroški postopka osebnega stečaja. Zato se je v zadnjem času v sodni praksi izoblikovala razdelitev teh stroškov na tiste stroške, ki se plačajo iz stečajne mase in jih je torej dolžan plačati upravitelj, in na tiste stroške, ki predstavljajo t.i. življenjske stroške stečajnega dolžnika, in jih je dolžan plačati dolžnik sam. Obstajajo še vedno številna vprašanja glede pravilne izterjave osebnih stroškov od stečajnega dolžnika.

Z dolžnikovega vidika je edini pravi smisel osebnega stečaja odpust obveznosti. S sklepom o odpustu obveznosti se dolžniku odpustijo (skoraj vse) obveznosti, nastale do začetka stečajnega postopka. Z Novelo ZFPPIPP-G  je bilo bistveno spremenjeno in dopolnjeno prav poglavje glede odpusta obveznosti, tako glede pogojev za odpust obveznosti, kot glede ovir in izpodbijanja odpusta obveznosti.  Zato bo prikazan tudi upnikov položaj in možnosti, da aktivno sodeluje in vpliva na odpust obveznosti tako, da v konkretnih (utemeljenih) primerih doseže, da se dolžniku ne odpustijo obveznosti. Ker terjatve upnikov v delu, v katerem te niso plačane iz razdelitvene mase stečajnega dolžnika, ne prenehajo, jih lahko upniki uveljavljajo proti stečajnemu dolžniku tudi po koncu stečajnega postopka, če ni bil izdan sklep o odpustu dolga.

Tudi upniki (sami ali preko upravitelja) lahko izpodbijajo dolžnikova pravna dejanja, vendar ti postopki niso prav pogosti. Zato bodo prikazane možnosti za upnike, ter prednosti izpodbijanja v stečaju. Zagotovo pa v primeru (uspešne) tožbe na izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj dolžnik ne bo dosegel odpusta obveznosti.

Se tudi vam (kot upniku) postavljajo vprašanja:

 • Kako in kdaj prijavim terjatev do dolžnika ob začetem postopku osebnega stečaja?
 • Kdaj upnik v postopku osebnega stečaja pridobi položaj upnika kot stranke postopka?
 • Kako je upnik seznanjen, da je bila njegova prijavljena terjatev prerekana in kako naj ravna v takšnem primeru ?
 • Kako naj ravna upnik, če se je med pravdnim postopkom, ki teče po vloženem ugovoru zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine, začel postopek osebnega stečaja nad dolžnikom?
 • Kako in v kakšnem postopku uspešno uveljaviti terjatve, ki nastajajo med postopkom osebnega stečaja: najemnino, obratovalne stroške, plačilo elektrike, vode, ogrevanja, ipd.?
 • Kako upravitelj ugotavlja obseg premoženja in  kakšne so posebnosti prodaje v postopku osebnega stečaja?
 • Kako lahko upnik aktivno sodeluje v postopku odpusta obveznosti in kako doseže, da dolžniku obveznosti niso odpuščene?
 • Kdaj so podani pogoji za izpodbijanje pravnih dejanj dolžnika v postopku osebnega stečaja in ali lahko tudi upnik vloži tožbo na izpodbijanje pravnih dejanj dolžnika?

PROGRAM

 • prikaz poteka postopka osebnega stečaja s predstavitvijo spremembe Novele ZFPPIPP-G
 • stranke v postopku osebnega stečaja
 • stečajna masa (poizvedbe o dolžnikom premoženju…)
 • vpliv postopka osebnega stečaja na postopke izvršbe in zavarovanja ter na pravdne postopke
 • posebna pravila o stroških v postopku osebnega stečaja in izterjava teh stroškov
 • upniki s privilegiranimi terjatvami, ločitveni in izločitveni upniki
 • posebnosti glede izpodbijanja dolžnikovih pravnih dejanj in kdaj jih izpodbijati
 • postopek odpusta obveznosti ugovor proti odpustu obveznosti.
 •  terjatve upnikov, poplačilo (prednostnih) upnikov
 • postopek odpusta obveznosti in vloga upravitelja med preizkusno doboterjatve, na katere odpust obveznosti ne učinkuje in dolžniku niso odpuščene
 • izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj v postopku osebnega stečaja
 • (!) Pri vseh temah bo predstavljena  aktualna sodna praksa
 
GRADIVO
Udeleženci boste prejeli gradivo v elektronski obliki.

SEMINAR JE NAMENJEN
 • vsem, ki jih tovrstna tematika zanima.
KOTIZACIJA
Kotizacija znaša 149,00 € + ddv
DDV ni vključen v ceno.

PRIJAVA
 • Skenirano prijavnico lahko pošljete po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
 • Za elektronsko prijavo kliknite TUKAJ
Prijave  sprejemamo do dneva pred izvedbo seminarja.
Odjave sprejemamo do treh dni pred seminarjem.

PRIJAVA VKLJUČUJE
 • izvedbo spletnega seminarja v živo,
 • gradivo v elektronski obliki,
 • odgovore na vaša vprašanja 
Izobraževanje bo potekalo:
Kdaj: 29. september 2022
Kje: preko  spletne platforme ZOOM -  na vaš spletni naslov boste prejeli povezavo do spletnega seminarja

PLAČILO
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  
SI56 1914 0501 2239 615, sklic na 00 06092022
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
Akademija za management in projektno vodenje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana 
ID za DDV: SI80886914
 
INFORMACIJE
 

Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko  številko:
040 772 267 ali 051 317 357 med 10.00 in 12.00 uro ali pa nam pišite na elektronski naslov:
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

PRIJAVNICA NA SEMINAR

TERJATVE IN POLOŽAJ UPNIKOV v OSEBNEM STEČAJU

29. september 2022, od 09.00 do 11.30, spletni seminar v živo

?

   
Ime in naslov organizacije:_________________________
 
 
 Telefon:
 
Kontaktna oseba:________________ID zaDDVE-pošta:
 
Na seminar prijavljamo:
Ime in priimek:E-pošta
   
  
  
  
 
 
Žig in podpis:                                 

Želimo prejemati obvestila o dogodkih.                  da              ne

V skladu s 73.člen ZVOP-1 vas obveščamo o pravicah:
»Posameznik lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteva, da  upravljalec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja .
Upravljalec osebnih podatkov je dolžan v 15 dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem pisno obvestiti posameznika, ki je to zahteval.«


Email : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. Url: http://https://www.evropska-svetovalnica.com/
POSEBNOSTI PRI OBDAVČITVI GRADBENIH STORITEV IN TRANSAKCIJ Z NEPREMIČNINAMI Z DDV, Vključno Z Novostmi (13:00 - 15:00)

Akademija za management  vas z vsem spoštovanjem Vas  vabi na seminar z aktualno vsebino

POSEBNOSTI PRI OBDAVČITVI GRADBENIH STORITEV IN TRANSAKCIJ Z NEPREMIČNINAMI Z DDV, vključno z novostmiTERMIN
29. september 2022 od 13.00 ure do 15.00 ure, spletni seminar v živo
 
UVOD

Vas zanima, kdaj pri prodaji in najemu nepremičnin uporabimo obrnjeno davčno obveznost po 76.a členu ZDDV-1? Ali, kdaj je treba pri gradbenih storitvah, vzdrževanju in popravilih nepremičnin uporabiti nižjo stopnjo DDV 9,5 %? Če želite dobiti odgovore na ta in podobna vprašanja, se udeležite našega webinarja.
 
PREDAVATELJICA
Maja Dolinar Dubokovič , diplomirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Svojo poklicno pot je začela na FURS-u in jo nadaljevala v revizijskih hišah. Celotno poklicno obdobje se poglobljeno ukvarja z davčnimi predpisi in svetovanjem na področju obdavčitve pravnih in fizičnih oseb, predvsem na področju DDV in dohodnine. Je članica Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije. Piše strokovne članke in predava na izobraževanjih, konferencah in kongresih povezanih z davčno tematiko.

PROGRAM

1.     Prodaja nepremičnine:

 • plačilo DDV ali 2 % davka na promet nepremičnin pri prodaji nepremičnine – praktični primeri,
 • opcijska obdavčitev z vidika DDV - uporaba obrnjene davčne obveznosti pri prodaji nepremičnine po 76.a členu ZDDV-1,
 • uporaba nižje stopnje DDV 9,5 % pri prodaji stanovanjskih objektov,

2.     Kako so obdavčene gradbene storitve:

 • kdaj uporabimo nižjo stopnjo 9,5 % in kdaj splošno stopnjo 22 % pri gradnji, popravilih in vzdrževanju nepremičnin,
 • uporaba obrnjene davčne obveznosti po 76.a členu ZDDV – praktični primeri

3.     Dobava blaga z montažo v gradbeništvu (kako je z registracijo za       DDV v tujini)

4.  Uporaba posebnega pravila pri obdavčitvi storitev, povezanih z nepremičninami, z DDV in posebne ureditve VEM, če gradbene storitve izvajamo v tujini končnim potrošnikom

5.     Nakup ali gradnja nepremičnine:

 • katere pogoje moramo izpolnjevati za pravico do odbitka DDV,
 • novosti pri odbijanju vstopnega DDV v letu 2022,
 • delna pravica do odbitka DDV (odbitni delež in ločeno knjigovodstvo)

6. Popravek odbitka vstopnega DDV pri spremembi namembnosti nepremičnine - spremembe pravilnika v juniju 2022

7.  Upravljanje nepremičnin (posredovanje, gradbene storitve, klavzula, pravica do odbitka DDV…),

8.     Dajanje nepremičnin v najem in uporabo:

 • opcijska obdavčitev z vidika DDV pri najemih (sklenitev pisnega dogovora),
 • kako pravilno obračunavamo DDV pri obratovalnih stroških (kdaj gre za obdavčene, oproščene in neobdavčljive dobave).
KOMU JE WEBINAR NAMENJEN?
Webinar je namenjen vsem, ki imate opravka s transakcijami z nepremičninami, najemi, gradbenimi storitvami, vzdrževanjem nepremičnin, tistim, ki sklepate pogodbe, povezane z nepremičninami, pa tudi vsem drugim, ki se ukvarjate s področji, ki so zajeta v programu webinarja in bi se želeli seznaniti z novostmi. Webinar je primeren za udeležence v gospodarskih družbah, javnem sektorju ter za samostojne podjetnike in društva.


KOTIZACIJA
Kotizacija za udeležbo na dogodku znaša 109 evrov+ddv
 
POPUSTI
 • 10% dodatni popust za dva in več udeležencev iz iste organizacije. 

PRIJAVA
 • Skenirano prijavnico lahko pošljete po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
 • Za elektronsko prijavo kliknite TUKAJ
 • Prijava po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Prijave  sprejemamo do dneva pred izvedbo seminarja.
Odjave sprejemamo do treh delovnih dni pred seminarjem.


PRIJAVA VKLJUČUJE
 • izvedbo spletnega seminarja v živo,
 • gradivo v elektronski obliki,
 • odgovore na vaša vprašanja 
 • potrdilo o udelžbi
IZOBRAŽEVANJE BO POTEKALO
Kdaj: 29. septembra 2022
Kje: preko  spletne platforme ZOOM -  na vaš spletni naslov boste prejeli povezavo do spletnega seminarja

Če se spletnega seminarja v živo ne boste mogli udeležiti, vam bo na voljo videoposnetek.

PLAČILO
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  
SI56 1914 0501 2239 615, sklic na 00 29092022, 
(TRR odprt pri DBS dd, Ljubljana)
Akademija za upravljanje in projektno vodenje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana 
ID za DDV: SI80886914.


INFORMACIJE
Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko  številko:
051 317 357 med 10.00 in 12.00 uro ali pa nam pišite na elektronski naslov:
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRIJAVNICA NA SEMINAR


POSEBNOSTI PRI OBDAVČITVI GRADBENIH STORITEV IN TRANSAKCIJ Z NEPREMIČNINAMI Z DDV, vključno z novostmi

TERMIN
29. september 2022 od 13.00 ure do 15.00 ure, spletni seminar v živo preko ZOOM-a
 


Na seminar prijavljamo naslednje udeležence:
(navedite ime in priimek in e-pošto):
1. ______________________________________ _________________@ ___________________
2. ______________________________________ _________________@ __________________
3 ._______________________________________ ________________@ _________________

Naročnik in plačnik: __________________________________________________________________________________
Naslov plačnika (ulica / št., Poštna št. / kraj): _____________________________________________________________________________
Zavezanec za DDV: da ne (ustrezno obkrožite)
ID za DDV plačnika: ___________________
Davčna številka: _____________________
IBAN: SI56 ___________________________________________   
BIC BANKE: __________________________________________
Številka referenčnega dokumenta pri e-računu (številka naročilnice, ...) _________________________________________________________________________
Glede obveznosti prejemanja oz. izdajanja / pošiljanja e-računov prosimo obkrožite:
e-račun : DA NE
Telefon: ___________________________ GSM: ___________________  
e-pošta plačnika: _________________________ @ ______________________


Žig in podpis:                                

 


Email : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. Url: http://https://www.evropska-svetovalnica.com/
Seminarji        

Iskanje po koledarju


Novice, dogodki, izobraževanje

Evropska unija