ja_mageia

 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
Nahajate se na: Naslovnica Koledar
Mesečni pogled
Mesečni pogled
Strnjen pogled
Strnjen pogled
Tedenski pogled
Tedenski pogled
Dnevni pogled
Dnevni pogled
Iskanje
Iskanje

Strnjen pogled

Četrtek, Oktober 22, 2020
 September 2020Oktober 2020November 2020
Petek, Oktober 02, 2020
JAVNA NAROČILA PRED, MED IN PO EPIDEMIJI COVID 19 (09:00 - 14:00)
kademija za management in projektno vodenje organizira seminar z aktualno vsebino

JAVNA NAROČILA PRED, MED IN PO EPIDEMIJI COVID 19

 

TERMIN

Ljubljana, 2. oktober 2020, od 09.00 do 14.00,poslovna stavba DC 22, Dunajska 22

UVOD IN VSEBINA E-SEMINARJA

Javna naročila so sredstvo za posodobitev javnih ukrepov in prispevajo k pravičnejšemu in trajnostnemu modelu rasti. Poenostavitev in pravna varnost, ki ju prinaša nova ureditev, zagotavljata lažje upravljanje in večjo učinkovitost javnih naročil ter prihranek časa in sredstev tako za naročnike kot tudi za mala in srednje velika podjetja (MSP). Prednostno so obravnavani tudi socialna vključenost, okolje in inovacije, tako da se bodo lahko naročniki odločili za najboljšo in ne najcenejšo ponudbo. Naloga javnih naročil je, da prispevajo h gospodarski rasti ter vzpostavitvi trajnostnega in bolj vključujočega modela gospodarskega razvoja.  

 

Pogodbe v okviru javnih naročil so običajno zapletene in se sklepajo za daljša časovna obdobja, poleg tega pa na njih vplivajo tudi različne spremembe v zakonodaji, zato je že vnaprej treba upoštevati mehanizme in instrumente za učinkovito upravljanje sprememb v pogodbeni sferi javnega naročanja. Sistematično upravljanje pogodb javnega naročanja lahko povzroči precejšnje prihranke v stroških in tudi v času ter vodi v večjo učinkovitost procesa javnega naročanja. Spreminjanje obstoječih pogodb povečuje tveganje izkrivljanja konkurence in diskriminacijo preostalih ponudnikov, ki so se prijavili na javno naročilo, zato je izjemnega pomena , da naročnik zagotavlja, da bodo pogoji in zahteve v pogodbenih določilih realizirani, kar je naloga pogodbenega managementa v javnem naročanju.

 

S sprejetjem Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo je zakonodajalec korenito posegel na področja, ki so izjemno pomembna za delovanje gospodarstva in ekonomije. Cilj zakona je bil omiliti posledice epidemije COVID – 19 za državljane ter gospodarstvo na različnih področjih. Cilji predlaganih ukrepov so ohranjanje delovnih mest in delovanja podjetij, izboljšanje socialnega položaja ljudi, predvsem najbolj ogroženih in ranljivih skupin, izredna pomoč samozaposlenim, izboljšanje likvidnosti podjetij..itd.

 

Seminar je namenjen seznanitvi z novostmi na področju javnega naročanja kot tudi pravnemu varstvu v postopkih oddaje javnih naročil. Prav tako bomo pri posameznih institutih javnega naročanja obravnavali najnovejšo prakso skozi odločitve Državne revizijske komisije. Predstavitev bo potekala interaktivno, kar pomeni, da bodo lahko slušatelji na licu mesta dobili vse relevantne odgovore na zastavljena vprašanja iz področja javnega naročanja. Prav tako bo tematika prilagojena vprašanjem in potrebam, ki se porajajo pri oddajanju javnih naročil na ravni konkretnega naročnika.

PROGRAM IZVEDBE

 

1.         Javno naročilo/civilnopravna pogodba

2.         Gospodarnost, ekonomičnost in uspešnost

3.         Transparentnost in javnost

4.         Enakopravnost ponudnikov

5.         Zaupnost in konkurenca

6.         Nediskriminatornost

7.         Sorazmernost pogojev in meril

8.         Ocenjena vrednost/zajamčena sredstva

9.         Sklopi in drobljenje naročil

10.       Izjeme

11.       Inhouse naročila

12.       Postopki JN

13.       Izključitveni razlogi

14.       Pogoji za sodelovanje

15.       Ekonomsko najugodnejša ponudba

16.       Elektronsko javno naročanje

17.       Dopolnjevanje in pojasnjevanje ponudb

18.       Podizvajalci v javnem naročanju

19.       Konzorcij v javnem naročanju

20.       Neobičajno nizka ponudba

21.       Odločitev o izboru najugodnejše ponudbe

22.       Odločitev o neizboru

23.       Odločitev o zavrnitvi vseh ponudb

24.       Spremembe odločitve o izboru najugodnejšega ponudnika

25.       Vpogled v ponudbo izbranega ponudnika

26.       Spremenjene okoliščine in višja sila v razmerah epidemije

27.       Sprememba pogodbe brez izvedbe novega javnega naročila

28.       Upravni spor na odločitev Državne revizijske komisije

29.       Odškodninska odgovornost subjektov javnega naročanja

30.       Sodno varstvo neizbranega ponudnika

 

 

PREDAVATELJ

mag. MATJAŽ KOVAČ je magister pravnih znanosti, strokovnjak za javna naročila, gospodarsko pravo in davke ter zelo ploden avtor na omenjenih področjih, zaposlen na Direkciji RS za infrastrukturo kjer že več kot desetletje vodi najzahtevnejše postopke oddaje javnih naročil na področju železniške infrastrukture v RS.
mag. Matjaž Kovač je  tudi visokošolski predavatelj za predmetno področje Gospodarsko pravo in pripravljalec strokovnih gradiv za izvajanje teh predmetov. Je avtor strokovnega priročnika Obdavčevanje svetovnega dohodka ( Davčni inštitut Maribor 2003), strokovnega dela prevozne pogodbe, priročnika Davki od A do Ž, strokovnega dela Javna naročila in javno zasebno partnerstvo in strokovne monografije Finančne storitve ter priročnika Plačilni sistem in plačilna disciplina itd. mag.Matjaž Kovač je doktorski kandidat na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru področja finančnega in  davčnega prava.


GRADIVO 

Udeleženci bodo prejeli gradivo v elektronski obliki.

 

 

SEMINAR JE NAMENJEN 

Strokovnjakom, ki jih problematika v zvezi z javnim naročanjem v novih razmerah, zanima.

 

KOTIZACIJA

Kotizacija za udeležbo na seminarju znaša  169€  ( vključuje ddv)

POPUSTI

Za več udeležencev priznavamo dodatni 10% popust oz. popust po dogovoru.

 

PRIJAVA

Elektronska prijava: za prijavo kliknite TUKAJ

Po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Skenirano prijavnico lahko pošljete na po e-pošti: 

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Prijava vključuje:

 • izvedbo spletnega seminarja v živo,
 • gradivo v elektronski obliki,
 • odgovore na vaša vprašanja 

PLAČILO

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  

SI56 1914 0501 2239 615, sklic na 00  02109020, 

(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)

Akademija za management in projektno vodenje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana 

ID za DDV:SI80886914.

 

INFORMACIJE 

Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko  številko: 

051 317 357 ali 040 772 267

ali pa nam pišite in pošljite vaša vprašanja po e-pošti: 

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

?

 V primeru neugodnih zdravstvenih razmeri bo seminar organIziran preko spletne platforme ZOOM.

------------------------------------------------------------------------------------------------
PRIJAVNICA NA SEMINAR

 

JAVNA NAROČILA PRED, MED IN PO EPIDEMIJI COVID 19

 

Ljubljana, 2. oktober 2020, ob 09.00 do 14.00, poslovna stavba DC 22( bivša Slovenijales ), Dunajska 22

 

Na seminar prijavljamo naslednje udeležence
(navedite ime in priimek in e-mail):
1. ______________________________________       _________________@ ___________________
2. ______________________________________       __________________@ __________________
3._______________________________________    ____________________@_________________

Naročnik in plačnik: __________________________________________________________________________________
Naslov plačnika (ulica/št., poštna št./kraj): _____________________________________________________________________________
Zavezanec za DDV : da     ne (ustrezno obkrožite)
ID za DDV plačnika: ___________________
Davčna številka:  _____________________
IBAN: SI56 ___________________________________________   
BIC BANKE: __________________________________________
Številka referenčnega dokumenta pri e-računu (številka naročilnice,...)  _________________________________________________________________________
Glede na obveznost prejemanja oz. izdajanja/pošiljanja e-računov prosimo obkrožite:
e-račun:  DA NE
Telefon: ___________________________   GSM: ___________________  
e-mail plačnika: _________________________@______________________ 

Žig in podpis:                                 
Želimo prejemati obvestila o dogodkih.                  da              ne
 
V skladu s 73.člen ZVOP-1 vas obveščamo o pravicah:
»Posameznik lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteva, da  upravljalec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja .
Upravljalec osebnih podatkov je dolžan v 15 dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem pisno obvestiti posameznika, ki je to zahteval.«Email : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. Url: http://https://www.evropska-svetovalnica.com/
PROBLEMATIKA OBRAČUNA IN IZPLAČILA POTNIH NALOGOV, DNEVNIC IN BONITET In DRUGIH PREJEMKOV IZ DELOVNEGA RAZMERJA - Novosti - Zakonodaja In Davčna Inšpekcija Za L. 2020-21 (09:00 - 14:30)
Akademija za management in projektno vodenje Vas z vsem spoštovanjem  vabi na seminar z aktualno vsebino

PROBLEMATIKA OBRAČUNA IN IZPLAČILA POTNIH NALOGOV, DNEVNIC IN BONITET  in DRUGIH PREJEMKOV IZ DELOVNEGA RAZMERJA - novosti - zakonodaja in davčna inšpekcija za l. 2020-21
 
TERMIN
Ljubljana, 2.oktober 2020, od 9.00 do 14.00 ure, poslovna stavba DC 22 ( bivša Slovenijales ), Dunajska 22 in preko spleta

PREDAVATELJICA
Majda GOMINŠEK
, ekonomistka z več kot 30-letnimi izkušnjami na finančno-računovodskem področju. Že več kot  tri desetletja  samostojno vodi tečaje vodenja poslovnih knjig za gospodarske družbe in samostojne podjetnike ter izvaja seminarje s področja računovodstva in financ za javne zavode, društva in pravne osebe javnega prava. Je svetovalka za javni sektor in soavtorica Priročnika o finančnem poslovanju društev, Priročnika za ravnatelje in Priročnika knjiženje pri pravnih oseb zasebnega prava. Aktivno sodeluje na kongresih, konferencah in seminarjih kot predavateljica.


PROGRAM
 • Poročanje o potnih stroških in drugih povračilih v zvezi s službenimi potmi  – praktični primeri
 • Pravila za izpolnjevanje potnih nalogov, katere so priloge k potnemu nalogu,problematika dokazovanja opravljanja službene pot
 • Ali je vinjeta davčno upravičen strošek  da ali ne
 • Priporočila pri sestavi potnih nalogov
 • Obračun in izplačila potnih stroškov (višina dnevnic za službene poti v Sloveniji in v tujini)
 • Potni nalogi in bonitete
 • Uporaba službenega vozila v privatne namene in druge bonitete po Zakonu o dohodnini
 • Kaj je boniteta in kako se obdavči,novosti pri bonitetah
 • Ali so bonitete davčno priznani odhodki
 • Kaj se ne šteje za boniteto
 • Posebnosti pri uporabi osebnega vozila za privatne namene
 • Kako izračunamo boniteto pri brezplačni nastanitvi delavca
 • Posojilo brez obresti ali z obrestno mero, ki je nižja od tržne
 • Kako je s popusti pri prodaji blaga in storitev
 • Izobraževanje delojemalca ali njegovega družinskega člana in bonitete,
 • Zavarovalne premije in podobna plačila,
 • Darila, ki jih zagotovi delodajalec
 • Razlike med dnevnico, prehrano na delu, terenskim dodatkom in dodatkom za ločeno življenje 
 • Druge bonitete: najemnine, življenjska / nezgodna zavarovanja, popusti, nastanitve, izobraževanja,itd.
 • Davčna praksa in predstavitev na praktičnih primerih
 • Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (DAVČNA UREDBA) – za koga velja in kaj določa
 • Poračun povračila stroškov prehrane
 •  Terenski dodatek, nadomestilo za ločeno življenje, jubilejne nagrade in drugo
 • Povračila stroškov nad višino po uredbi v povezavi z novim ZPIZ-2
 • Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino
 • Zadnje spremembe (znižane višine dnevnic, nova časovna opredelitev pravice do dnevnic, nižja kilometrina
 • Darila in druga izplačila 
 • Božičnica in trinajsta plača - kako je z obdavčitvijo
 • Udeležba delavcev pri dobičku,
 • Spremembe Zakona o dohodnini o izključitvi dela plače za poslovno uspešnost iz obdavčitve
 • Kako je z izplačilom dodatnega regresa za prehrano zaposlenim,
 • Darila zaposlenim, poslovnim partnerjem, upokojencem… (reprezentanca, vodenje evidence o dajanju daril…) in
 • Pojasnila  FURS-a

Dopust in regres za letni dopust
 • Kdaj pridobi delavec pravico do letnega dopusta in kako ga izračunamo?
 • Izraba dopusta v primeru prenehanja delovnega razmerja in pri novo zaposlenih delavcih
 • Kdaj lahko delodajalec delavcu prepove izrabo  dopusta? Pravica do letnega dopusta, kadar ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas?Denarno nadomestilo za neizrabljeni letni dopust
 •  Kdaj  delavec zahteva odškodnino za neizrabljen del LD
 • Kakšen zahtevek lahko uveljavlja delodajalec v primeru, ko je delavec izrabil celotni letni dopust za tekoče koledarsko in mu je delodajalec izplačal celotni regres za letni dopust, nato pa je delovno razmerje po volji delavca prenehalo?
 • Ali se lahko zaposleni odpove koriščenju dopusta?Ali mora podjetje/zavod zaposlene obvestiti o številu dni dopusta v tekočem letu? 
 • Pravica do regresa – Komu pripada regres?
 • Izplačilo regresa – Kdaj mora biti regres izplačan?  
 • Višina regresa
 • Obdavčitev regresa – Kako je regres obdavčen? 
 • Obračun delovne uspešnosti
 • Višina obračuna nagrade za delovno uspešnost  

Obdavčitev nagrade
 • Davčno priznani stroški za delodajalca
 • Obračun prispevkov za samostojnega podjetnika
 • Določitev osnove za obračun prispevkov samostojnega podjetnika 
 • Davčni nadzor nad neplačevanjem prispevkov delodajalca
 • Davčni nadzor FURS-a nad neplačevanjem prispevkov
 • Globa in kazen za delodajalce

Odgovori na vprašanja udeležencev

GRADIVO
Udeleženci boste prejeli gradivo na posvetu v pisni in elektronski obliki.
 
SEMINAR JE NAMENJEN

 • Direktorjem in računovodskim službam v javnih zavodih, javnih skladih agencijah, ZPIZ in ZZZ
 • Direktorjem in računovodskim službam v gospodarskih družbah
 • Računovodskim servisom
 • Računovodjem in ekonomistom, referentom
 • Knjigovodjem – likvidatorjem plač,
 • Kadrovskim delavcem, komercialistom
 • Drugim delavcem, ki se pri svojem delu srečujejo s tematiko seminarja


KOTIZACIJA
Kotizacija z 10% popustom znaša 125,10 € + DDV.
10% popust za prijave in plačilo do vključno 30. septembra 2020.
Cena vključuje predavanje strokovnjakinje, strokovno gradivo, prigrizke in osvežilne napitke.

PRIJAVA

 • Skenirano prijavnico lahko pošljete po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
 • Za elektronsko prijavo kliknite TUKAJ
 • Prijava po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Prijave  sprejemamo do dneva pred izvedbo seminarja.
Odjave sprejemamo do treh dni pred seminarjem.

PLAČILO

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  
SI56 1914 0501 2239 615 sklic na 00 02102020
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
Akademija za management in projektno vodenje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana
ID za DDV: SI80886914.  Potrdilo o plačilu prinesite s seboj.
INFORMACIJE
 

Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko  številko:
040 772 267  med 10.00 in 12.00 uro ali pa nam pišite na elektronski naslov:
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIJAVNICA NA SEMINAR


PROBLEMATIKA OBRAČUNA IN IZPLAČILA POTNIH NALOGOV, REGRESA ZA LETNI DOPUST, DNEVNIC IN BONITET - novosti - zakonodaja - davčna inšpekcija za l. 2020-21

TERMIN
Ljubljana, 02. oktober 2020,od 9.00 do 14.00 ure, poslovna stavba DC 22, Dunajska 22 in po spletu

Prijavljam se na seminar
a) v živo v poslovni stavbi DC22
b) po spletu preko spletne platforme ZOOM

Obkrožite ustrezno!    
    
Ime in naslov organizacije:_________________________
 
     
Telefon:
 
Kontaktna oseba:________________    ID zaDDV    E-pošta:
 
Na seminar prijavljamo:
Ime in priimek:    E-pošta
      

    

    

    
 
 
Žig in podpis:                                 
Želimo prejemati obvestila o dogodkih.                  da              ne
 
V skladu s 73.člen ZVOP-1 vas obveščamo o pravicah:
»Posameznik lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteva, da  upravljalec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja .
Upravljalec osebnih podatkov je dolžan v 15 dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem pisno obvestiti posameznika, ki je to zahteval.«

Email : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. Url: http://https://www.evropska-svetovalnica.com/
Sreda, Oktober 07, 2020
VARSTVO OSEBNIH PODATKOV Z Dr. Natašo Pirc Musar Na Primerih Dobre Prakse (09:00 - 13:00)

Vabimo vas na seminar z aktualno tematiko
 

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
z dr. Natašo Pirc Musar na primerih dobre prakse

20% popust za prijave in plačilo podaljšujemo do vključno 30. septembra 2020.


TERMINI
LJUBLJANA, 7. oktober 2020, ob 09.00 do 13.00,
velika sejna dvorana v poslovni stavbi DC 22, Dunajska 22 in preko spleta

PREDAVATEJICI
dr. Nataša Pirc Musar, odvetnica, pooblaščenka za dostop do informacij javnega značaja (2004), Informacijska pooblaščenka (2005-2014), predsednica Skupnega nadzornega organa za EUROPOL (2013-2014), partnerica v odvetniški pisarni Pirc-Musar. Novembra 2015 je na dunajski pravni fakulteti doktorirala s tezo Kako najti pravo ravnovesje med varstvom osebnih podatkov in dostopom do informacij javnega značaja z uporabo testa interesa javnosti.
Več: http://www.pirc-musar.si/natasa-pirc-musar-slo/
 
mag. Rosana Lemut Strle, odvetnica, direktorica področja za obvezno zdravstveno zavarovanje na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, namestnica informacijske pooblaščenke za področje varstva osebnih podatkov (2009-2014), partnerica v odvetniški pisarni Pirc-Musar. Leta 2008 je magistrirala na Pravni fakulteti v Ljubljani z zagovorom magistrske naloge: » Obdelava osebnih podatkov na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije ». Več: http://www.pirc-musar.si/o-nas/rosana-lemut-strle/

NAMEN
Minilo je 2 leti, odkar velja GDPR, pa vendarle je pogosto odprtih več vprašanj, kot je odgovorov in Slovenija je žal edina država članica EU, ki še vedno ni sprejela nacionalnega predpisa s področja varstva osebnih podatkov - ZVOP-2. Čas torej, da preverimo, kje imajo upravljavci in obdelovalci največ težav.

PROGRAM


09.00 – 10.30
dr. Nataša Pirc Musar
Pogled na področje varstva osebnih podatkov ob 2. obletnici GDPR-a

 • Praksa nadzornih organov EU, v katerih primerih so bile izrečene visoke kazni
 • Kdaj vas Informacijski pooblaščenec sploh lahko kaznuje
 • Kje smo z ZVOP-2
 • O sinergiji med pravicami posameznikov in dolžnostmi upravljavcev
10.30 – 11.00
Odmor
11.00 – 12.30
mag. Rosana Lemut Strle
Uporaba pravnih podlag v praksi upravljavcev
 • Podroben pregled pravnih podlag po GDPR, skupaj z njihovimi posebnostmi
 • Najpogostejše napake v izbiri pravne podlage
 • Kdaj lahko delno »izberemo« pravno podlago in kdaj to ni mogoče
 • Zakaj je pravilna izbira pravne podlage izjemnega pomena za celotno nadaljnjo obdelavo osebnih podatkov
 • Kako se pravne podlage vežejo na pravice posameznikov in kako to vpliva na informacije za posameznike
12.30 - 13.00  Vi sprašujete - mi odgovarjamo

GRADIVO
Udeleženci boste prejeli gradivo na posvetu v pisni in elektronski obliki.

SEMINAR JE NAMENJEN
 • Direktorjem v javnih zavodih, javnih skladih agencijah, javnih podjetjih, …
 • Delodajalcem in direktorjem  v  gospodarskih družbah
 • Podjetnikom
 • Vodjem pravnih služb in kadrovikom
 • Odgovornim osebam v podjetjih in javnemu sektorju, ki imam po novi uredbi dolžnost imenovati uradne osebe za varstvo osebnih podatkov
 • Varnostnim inženirjem ter vsem drugim delavcem, ki se
 • Pri delu srečujejo z obdelovanjem osebnih podatkov

 
KOTIZACIJA
Kotizacija brez popusta  za udeležbo na seminarju znaša 189€ + DDV

POPUSTI

 • 20% popust za prijave in plačilo podaljšujemo do vključno 30. septembra 2020.
 • 10% popust od 1.oktobra do vključno 6.oktobra 2020
 • Za 2 več udeležencev priznavamo dodatni 10% popust.
 • Za dodatne popuste dogovor po e-mailu ali telefonu 051 317 357

Cena vključuje predavanje izvrstnih strokovnjakinj, strokovno gradivo in osvežilne napitke.

 
PRIJAVA
Elektronska prijava: kliknite na  Prijava na izobraževanje 
Po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Skenirano prijavnico lahko pošljete na po e-pošti:
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Prijave  sprejemamo do dne pred izvedbo seminarja.
Odjave sprejemamo
v pisni obliki do treh delovni dni pred izvedbo seminarja. 
 
PLAČILO
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: 
SI56 1914 0501 2239 615, sklic na 00 07102020,
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
Akademija za management in projektno vodenje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana
ID za DDV:SI80886914.  Potrdilo o plačilu prinesite s seboj.
 
INFORMACIJE
Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko  številko:

051 317 357
ali pa nam pišite in pošljite vaša vprašanja po e-pošti:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

 

PRIJAVNICA NA SEMINAR

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV z dr. Natašo Pirc Musar

LJUBLJANA, 7. oktober 2020, ob 09.00 do 13.00,
velika sejna dvorana v poslovni stavbi Slovenijales, Dunajska 22 in preko spleta

   
Ime in naslov organizacije:_________________________
 
 
 Telefon:
 
Kontaktna oseba:________________ID zaDDVE-pošta:
 
Na seminar prijavljamo:
Ime in priimek:E-pošta
   
  
  
  
 
 
Žig in podpis:                                 

Želimo prejemati obvestila o dogodkih.                  da              ne

 
V skladu s 73.člen ZVOP-1 vas obveščamo o pravicah:
»Posameznik lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteva, da  upravljalec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja .
Upravljalec osebnih podatkov je dolžan v 15 dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem pisno obvestiti posameznika, ki je to zahteval.«Email : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. Url: http://https://www.evropska-svetovalnica.com/
Sreda, Oktober 14, 2020
NAPREDOVANJE, OCENJEVANJE In NAGRAJEVANJE DELOVNE USPEŠNOSTI JAVNIH USLUŽBENCEV (09:00 - 14:00)
Z vsem spoštovanjem vabimo vodilne delavce, računovodske 
in kadrovske strokovnjake v javnem sektorju na seminar z aktualno temo

NOVOSTI NA PODROČJU NAPREDOVANJA JAVNIH USLUŽBENCEV v 2020-21
NOVOSTI NA PODROČJU OCENJEVANJA, NAPREDOVANJA in NAGRAJEVANJA DELOVNE USPEŠNOSTI JAVNIH USLUŽBENCEV  - IZVEDBA POSTOPKA

 Predavanje bo izvedeno.
 
TERMIN


LJUBLJANA, 14. oktober  2020, od  09.00 do 14.00,
predavanje preko spleta

Predavanje bo zaradih trenutnih epidemioloških razmer potekalo  samo preko spletne
platforme ZOOM.
 
PREDAVATELJ
mag. Branko VIDIČ, Sektor za plače v javnem sektorju, Ministrstvo za javno upravo


PROGRAM  
I. NOVOSTI  - Plačni sistem v javnem sektorju 
Osnovne določbe ZSPJS, ki se nanašajo na določitev osnovne plače
Uvrščanje v plačne razrede in tarifne razrede

II. Napredovanje javnih uslužbencev v višje plačne razrede
Način preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje v višji plačni razred
Postopek ocenjevanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje
Napredovanje v nazive

III. Ocenjevanje dela javnega uslužbenca, temeljni cilji, merila in metode
Kriteriji ocenjevanja
Sredstva za redno delovno uspešnost
Nadpovprečni delovni rezultati
Povečan obseg dela
Ocenjevalni in evidenčni list
Ločitev letnega razgovora od ocenjevanja delovne uspešnosti
Predstavitev vseh opravil in postopkov ter izdaje aktov
Uveljavljanje pravnega varstva
Redna delovna uspešnost
Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela 
Delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (pogoji za izplačilo sredstev, odločanje o razdelitvi in izplačilu sredstev)

IV.   Dodatki glede na določbe Uredbe o kriterijih za določitev višine položajnega                dodatka za javne uslužbence
V.    Kazenske določbe
VI.  Aktualne novosti v  letu 2020 in 2021
VII. Vprašanja in odgovori

SEMINAR NAMENJEN
 • Direktorjem in vodilnim delavcem javnih zavodov, agencij, skladov, občin, javne in     državne uprave,
 • Računovodskim in finančnim delavcem,
 • Poslovnim sekretarkam in tajnicam,
 • Kadrovskim in drugim strokovnim delavcem,
 • Strokovnim delavcem, ki se srečujete s problematiko določitve plač v javnem sektorju z vidika upoštevanja in izvedbe napredovanja in ocenjevanja delovne uspešnosti.

KOTIZACIJA 
10% popust za prijave in plačilo do vključno 12.oktobra2020.
Kotizacija za udeležbo na seminarju je  169 €(DDV je vključen v ceno)

Cena vključuje predavanje odličnega strokovnjaka na tem področju, strokovno gradivo v elektronski obliki in osvežilne napitke.
 

DODATNI POPUSTI ZA VEČ UDELEŽENCEV
Dodatni 10% popust za 2  in več udeležencev oz. popust po dogovoru.


GRADIVO
Gradivo boste prejeli na seminarju v pisni obliki.

PRIJAVA
 • Elektronska prijava: http://www.evropska-svetovalnica.com  
 •  Prijava na  izobraževanje
 • Skenirano prijavnico lahko pošljete po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.  
 • Po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Prijave  sprejemamo do dne pred izvedbo seminarja.
Odjave sprejemamo v pisni obliki do treh delovni dni pred izvedbo seminarja.


PLAČILO

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  
SI56 1914 0501 2239 615, sklic na 00 14102020, 
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
Akademija za management in projektno vodenje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana 
ID za DDV: SI80886914

Potrdilo o plačilu prinesite s seboj.


INFORMACIJE
Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko  številko: 
051 317 357 ali 040 772 267 ali pa nam pišite in pošljite vaša vprašanja po e-pošti:  
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
 
---------------------------------------------------------------------------
PRIJAVNICA NA SEMINAR
NOVOSTI NA PODROČJU NAPREDOVANJA JAVNIH USLUŽBENCEV v 2020-21
NOVOSTI NA PODROČJU OCENJEVANJA, NAPREDOVANJA in NAGRAJEVANJA DELOVNE USPEŠNOSTI JAVNIH USLUŽBENCEV  - IZVEDBA POSTOPKA
 
TERMIN

LJUBLJANA, 14. oktober  2020, od  09.00 do 14.00,
predavanje preko spleta

Predavanje bo zaradih epidemioloških razmer potekalo  samo preko spletne
platforme ZOOM. 


   
Ime in naslov organizacije:_________________________
 


 Telefon:

Kontaktna oseba:________________ID zaDDVE-pošta:
 
Na seminar prijavljamo:
Ime in priimek:E-pošta
   
  
  
  
 
 
Žig in podpis:                                 
Želimo prejemati obvestila o dogodkih.                  da              ne
V skladu s 73.člen ZVOP-1 vas obveščamo o pravicah:
»Posameznik lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteva, da  upravljalec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja .
Upravljalec osebnih podatkov je dolžan v 15 dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem pisno obvestiti posameznika, ki je to zahteval.«
 
Email : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. Url: http://https://www.evropska-svetovalnica.com/
Četrtek, Oktober 15, 2020
DDV PRI SPLETNI PRODAJI IN ELEKTRONSKIH STORITVAH - AKTUALNE NOVOSTI IN POSEBNOSTI PRI OBRAČUNAVANJU (13:00 - 14:30)
Z vsem spoštovanjem Vas  vabimo na seminar z aktualno vsebino


DDV PRI SPLETNI PRODAJI IN ELEKTRONSKIH STORITVAH - AKTUALNE NOVOSTI IN POSEBNOSTI PRI OBRAČUNAVANJUPRIJAVA NA IZOBRAŽEVANJE

Izvedba dogodka je zagotovljena.


TERMIN
Ljubljana, 15. oktober 2020 od 13.00 ure do 14.30 ure,
spletni seminar  preko spletne platforme ZOOM
 
UVOD

Pri spletni prodaji blaga se v praksi pojavlja veliko vprašanj:
kdaj se je treba registrirati za DDV v tujini, DDV katere države je potrebno obračunati, kakšne so posebnosti pri prodaji izdelkov v tretje države ipd. Vprašanja se pojavljajo tudi pri prejemanju in opravljanju elektronskih storitev, tako podjetjem, kot tudi končnim potrošnikom. Če želite dobiti odgovore na ta vprašanja, vas vabimo, da se udeležite našega spletnega seminarja.


PREDAVATELJICA
Maja Dolinar Dubokovič , diplomirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Svojo poklicno pot je začela na FURS-u in jo nadaljevala v revizijskih hišah. Celotno poklicno obdobje se poglobljeno ukvarja z davčnimi predpisi in svetovanjem na področju obdavčitve pravnih in fizičnih oseb, predvsem na področju DDV in dohodnine. Je članica Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije. Piše strokovne članke in predava na izobraževanjih, konferencah in kongresih povezanih z davčno tematiko.
 

PROGRAM
 1. Elektronsko opravljanje storitev:
 • uporaba splošnega pravila pri elektronskih storitvah,
 • katero pravilo uporabimo pri zaračunavanju elektronskih storitev končnim potrošnikom,
 • ali se moramo pri opravljanju elektronskih storitev registrirati za DDV v tujini,
 • posebnosti pri obdavčitvi elektronskih storitev pri letnem prometu do 10.000 evrov,
 • klavzula, ki jo moramo napisati na račun pri elektronskih storitvah,
 • kako uporabljamo posebni ureditvi mini VEM pri elektronsko opravljenih storitvah,
 • kdaj se elektronske storitve obdavčijo po posebni nižji stopnji 5 %,
 • vpisovanje elektronskih storitev v davčne evidence in obrazca DDV-O in RP-O,
 • kdaj in kako izvedemo samoobdavčitev od prejetih storitev iz tujine,
 • kaj naredimo, če dobimo račun iz tujine za elektronske storitve z obračunanim DDV.
2. Prodaja in nabava blaga preko spleta:
 • kaj je pomembno pri spletni prodaji blaga znotraj EU končnim potrošnikom - prodaja blaga na daljavo (meja 35.000 evrov),
 • kdaj je potrebna registracija za DDV v tujini pri spletni prodaji,
 • spletna prodaja blaga znotraj EU davčnim zavezancem (uporaba Incoterms klavzul, kdaj nastane davčna obveznost, kako je pri avansih...),
 • kakšen je rok za izdajo računa pri spletni prodaji blaga znotraj EU,
 • kdaj naredimo samoobdavčitev pri nabavi blaga preko spleta znotraj EU,
 • kaj je pomembno pri spletni prodaji blaga v tretje države,
 • kdaj in v kateri državi naredimo samoobdavčitev pri nabavi blaga iz tretjih držav preko spleta,
 • kakšne obvezne klavzule pišemo na račune pri spletni trgovini z blagom.

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN?
Webinar je namenjen vsem, ki izdajate ali prejemate račune za nabavo ali prodajo blaga preko spleta in elektronske storitve, pa tudi vsem drugim, ki se ukvarjate s področji, ki so zajeta v programu webinarja. Webinar je primeren za udeležence v gospodarskih družbah, javnem sektorju in za samostojne podjetnike.

KOTIZACIJA
Kotizacija za udeležbo na dogodku znaša 89,00€ (z vključenim DDV).
 
POPUSTI
 • 10% dodatni popust za dva in več udeležencev iz iste organizacije. 
Cena vključuje predavanje strokovnjakinje in strokovno gradivo.

PRIJAVA
 • Skenirano prijavnico lahko pošljete po e-pošti:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
 • Za elektronsko prijavo kliknite TUKAJ
 • Prijava po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.  
Prijave  sprejemamo do dneva pred izvedbo seminarja.
Odjave sprejemamo do treh delovnih dni pred seminarjem.


Prijava vključuje:
 • izvedbo spletnega seminarja v živo,
 • gradivo v elektronski obliki,
 • odgovore na vaša vprašanja 
Izobraževanje bo potekalo:
Kdaj: 15. oktobra 2020
Kje: preko  spletne platforme ZOOM -  na vaš spletni naslov boste prejeli povezavo do spletnega seminarja
Če se spletnega seminarja v živo ne boste mogli udeležiti, vam bo na voljo videoposnetek.

PLAČILO
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  
SI56 1914 0501 2239 615, sklic na 00 15102020, 
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
Akademija za management in projektno vodenje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana 
ID za DDV: SI80886914
 
INFORMACIJE
Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko  številko:
040 772 267 ali 051 317 357 med 10.00 in 12.00 uro ali pa nam pišite na elektronski naslov:
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.    

PRIJAVNICA NA  SPLETNI SEMINAR


DDV PRI SPLETNI PRODAJI IN ELEKTRONSKIH STORITVAH - AKTUALNE NOVOSTI IN POSEBNOSTI PRI OBRAČUNAVANJU


TERMIN
Ljubljana, 15.oktober 2020 od 13.00 ure do 14.30 ure,
spletni seminar  preko spletne platforme ZOOM
 


   
Ime in naslov organizacije:_________________________
 


 Telefon:

Kontaktna oseba:________________ID zaDDVE-pošta:
 
Na seminar prijavljamo:
Ime in priimek:E-pošta
   
  
  
  
 
 
Žig in podpis:                                 

Želimo prejemati obvestila o dogodkih.                  da              ne

V skladu s 73.člen ZVOP-1 vas obveščamo o pravicah:
»Posameznik lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteva, da  upravljalec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja .
Upravljalec osebnih podatkov je dolžan v 15 dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem pisno obvestiti posameznika, ki je to zahteval.«

 

Email : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. Url: http://https://www.evropska-svetovalnica.com/
Sreda, Oktober 21, 2020
JAVNA NAROČILA PRED, MED IN PO EPIDEMIJI COVID 19 (09:00 - 14:00)

Akademija za management in projektno vodenje organizira seminar z aktualno vsebino

JAVNA NAROČILA PRED, MED IN PO EPIDEMIJI COVID


TERMIN

Ljubljana, 21. oktober 2020, od 09.00 do 14.00

Zaradi neugodnih epidemioloških razmer bo seminar organiziran preko spletne platforme ZOOM.

?

UVOD IN VSEBINA E-SEMINARJA

Javna naročila so sredstvo za posodobitev javnih ukrepov in prispevajo k pravičnejšemu in trajnostnemu modelu rasti. Poenostavitev in pravna varnost, ki ju prinaša nova ureditev, zagotavljata lažje upravljanje in večjo učinkovitost javnih naročil ter prihranek časa in sredstev tako za naročnike kot tudi za mala in srednje velika podjetja (MSP). Prednostno so obravnavani tudi socialna vključenost, okolje in inovacije, tako da se bodo lahko naročniki odločili za najboljšo in ne najcenejšo ponudbo. Naloga javnih naročil je, da prispevajo h gospodarski rasti ter vzpostavitvi trajnostnega in bolj vključujočega modela gospodarskega razvoja.  

 Pogodbe v okviru javnih naročil so običajno zapletene in se sklepajo za daljša časovna obdobja, poleg tega pa na njih vplivajo tudi različne spremembe v zakonodaji, zato je že vnaprej treba upoštevati mehanizme in instrumente za učinkovito upravljanje sprememb v pogodbeni sferi javnega naročanja. Sistematično upravljanje pogodb javnega naročanja lahko povzroči precejšnje prihranke v stroških in tudi v času ter vodi v večjo učinkovitost procesa javnega naročanja. Spreminjanje obstoječih pogodb povečuje tveganje izkrivljanja konkurence in diskriminacijo preostalih ponudnikov, ki so se prijavili na javno naročilo, zato je izjemnega pomena , da naročnik zagotavlja, da bodo pogoji in zahteve v pogodbenih določilih realizirani, kar je naloga pogodbenega managementa v javnem naročanju.

 S sprejetjem Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo je zakonodajalec korenito posegel na področja, ki so izjemno pomembna za delovanje gospodarstva in ekonomije. Cilj zakona je bil omiliti posledice epidemije COVID – 19 za državljane ter gospodarstvo na različnih področjih. Cilji predlaganih ukrepov so ohranjanje delovnih mest in delovanja podjetij, izboljšanje socialnega položaja ljudi, predvsem najbolj ogroženih in ranljivih skupin, izredna pomoč samozaposlenim, izboljšanje likvidnosti podjetij.itd.

 

Seminar je namenjen seznanitvi z novostmi na področju javnega naročanja kot tudi pravnemu varstvu v postopkih oddaje javnih naročil. Prav tako bomo pri posameznih institutih javnega naročanja obravnavali najnovejšo prakso skozi odločitve Državne revizijske komisije. Predstavitev bo potekala interaktivno, kar pomeni, da bodo lahko slušatelji na licu mesta dobili vse relevantne odgovore na zastavljena vprašanja iz področja javnega naročanja. Prav tako bo tematika prilagojena vprašanjem in potrebam, ki se porajajo pri oddajanju javnih naročil na ravni konkretnega naročnika.

PROGRAM IZVEDBE

 

1.         Javno naročilo/civilnopravna pogodba

2.         Gospodarnost, ekonomičnost in uspešnost

3.         Transparentnost in javnost

4.         Enakopravnost ponudnikov

5.         Zaupnost in konkurenca

6.         Nediskriminatornost

7.         Sorazmernost pogojev in meril

8.         Ocenjena vrednost/zajamčena sredstva

9.         Sklopi in drobljenje naročil

10.       Izjeme

11.       Inhouse naročila

12.       Postopki JN

13.       Izključitveni razlogi

14.       Pogoji za sodelovanje

15.       Ekonomsko najugodnejša ponudba

16.       Elektronsko javno naročanje

17.       Dopolnjevanje in pojasnjevanje ponudb

18.       Podizvajalci v javnem naročanju

19.       Konzorcij v javnem naročanju

20.       Neobičajno nizka ponudba

21.       Odločitev o izboru najugodnejše ponudbe

22.       Odločitev o neizboru

23.       Odločitev o zavrnitvi vseh ponudb

24.       Spremembe odločitve o izboru najugodnejšega ponudnika

25.       Vpogled v ponudbo izbranega ponudnika

26.       Spremenjene okoliščine in višja sila v razmerah epidemije

27.       Sprememba pogodbe brez izvedbe novega javnega naročila

28.       Upravni spor na odločitev Državne revizijske komisije

29.       Odškodninska odgovornost subjektov javnega naročanja

30.       Sodno varstvo neizbranega ponudnika

 

PREDAVATELJ

mag. MATJAŽ KOVAČ je magister pravnih znanosti, strokovnjak za javna naročila, gospodarsko pravo in davke ter zelo ploden avtor na omenjenih področjih, zaposlen na Direkciji RS za infrastrukturo kjer že več kot desetletje vodi najzahtevnejše postopke oddaje javnih naročil na področju železniške infrastrukture v RS.
mag. Matjaž Kovač je  tudi visokošolski predavatelj za predmetno področje Gospodarsko pravo in pripravljalec strokovnih gradiv za izvajanje teh predmetov. Je avtor strokovnega priročnika Obdavčevanje svetovnega dohodka ( Davčni inštitut Maribor 2003), strokovnega dela prevozne pogodbe, priročnika Davki od A do Ž, strokovnega dela Javna naročila in javno zasebno partnerstvo in strokovne monografije Finančne storitve ter priročnika Plačilni sistem in plačilna disciplina itd. mag.Matjaž Kovač je doktorski kandidat na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru področja finančnega in  davčnega prava.


GRADIVO 

Udeleženci bodo prejeli gradivo v elektronski obliki.

 SEMINAR JE NAMENJEN 

Strokovnjakom, ki jih problematika v zvezi z javnim naročanjem v novih razmerah, zanima.

 

KOTIZACIJA

Kotizacija za udeležbo na seminarju znaša  169€  ( vključuje ddv)

POPUSTI

Za več udeležencev priznavamo dodatni 10% popust oz. popust po dogovoru.

?

PRIJAVA

Elektronska prijava: za prijavo kliknite TUKAJ

Po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Skenirano prijavnico lahko pošljete na po e-pošti: 

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Prijava vključuje:

 • izvedbo spletnega seminarja v živo,
 • gradivo v elektronski obliki,
 • odgovore na vaša vprašanja 

PLAČILO

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  

SI56 1914 0501 2239 615, sklic na 00  21109020, 

(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)

Akademija za management in projektno vodenje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana 

ID za DDV:SI80886914.

 

INFORMACIJE 

Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko  številko: 

051 317 357 ali 040 772 267

ali pa nam pišite in pošljite vaša vprašanja po e-pošti: 

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

?

 V primeru neugodnih epidemioloških razmer bo seminar organIziran preko spletne platforme ZOOM.

---------------------------------------------------------------------------------------- PRIJAVNICA NA SEMINAR

JAVNA NAROČILA PRED, MED IN PO EPIDEMIJI COVID 19

Ljubljana, 21. oktober 2020, ob 09.00 do 14.00

Zaradi neugodnih epidemioloških razmer bo seminar organiziran preko spletne platforme ZOOM.

?

Na seminar prijavljamo naslednje udeležence
(navedite ime in priimek in e-mail):
1. ______________________________________       _________________@ ___________________
2. ______________________________________       __________________@ __________________
3._______________________________________    ____________________@_________________

Naročnik in plačnik: __________________________________________________________________________________
Naslov plačnika (ulica/št., poštna št./kraj): _____________________________________________________________________________
Zavezanec za DDV : da     ne (ustrezno obkrožite)
ID za DDV plačnika: ___________________
Davčna številka:  _____________________
IBAN: SI56 ___________________________________________   
BIC BANKE: __________________________________________
Številka referenčnega dokumenta pri e-računu (številka naročilnice,...)  _________________________________________________________________________
Glede na obveznost prejemanja oz. izdajanja/pošiljanja e-računov prosimo obkrožite:
e-račun:  DA NE
Telefon: ___________________________   GSM: ___________________  
e-mail plačnika: _________________________@______________________ 

Žig in podpis:                                 
Želimo prejemati obvestila o dogodkih.                  da              ne
 
V skladu s 73.člen ZVOP-1 vas obveščamo o pravicah:
»Posameznik lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteva, da  upravljalec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja .
Upravljalec osebnih podatkov je dolžan v 15 dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem pisno obvestiti posameznika, ki je to zahteval.«Email : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. Url: http://https://www.evropska-svetovalnica.com/
Torek, Oktober 27, 2020
NOVOSTI OBRAČUNA IN IZPLAČILA POTNIH NALOGOV, DNEVNIC IN BONITET In DRUGIH PREJEMKOV IZ DELOVNEGA RAZMERJA - Novosti (09:30 - 12:30)

Akademija za management in projektno vodenje Vas z vsem spoštovanjem  vabi na seminar z aktualno vsebino

NOVOSTI OBRAČUNA IN IZPLAČILA POTNIH NALOGOV, DNEVNIC IN BONITET  in DRUGIH PREJEMKOV IZ DELOVNEGA RAZMERJA - novosti - zakonodaja in davčna inšpekcija za l. 2020-21
 

10% popust za prijave in plačilo do vključno 26. oktobra  2020.TERMIN
Ljubljana, 27. oktober 2020, od 9.30 do 12.30 ure, preko spletne platforme ZOOM

PREDAVATELJICA
Majda GOMINŠEK, ekonomistka z več kot 30-letnimi izkušnjami na finančno-računovodskem področju. Že več kot  tri desetletja  samostojno vodi tečaje vodenja poslovnih knjig za gospodarske družbe in samostojne podjetnike ter izvaja seminarje s področja računovodstva in financ za javne zavode, društva in pravne osebe javnega prava. Je svetovalka za javni sektor in soavtorica Priročnika o finančnem poslovanju društev, Priročnika za ravnatelje in Priročnika knjiženje pri pravnih oseb zasebnega prava. Aktivno sodeluje na kongresih, konferencah in seminarjih kot predavateljica.


PROGRAM

 • Poročanje o potnih stroških in drugih povračilih v zvezi s službenimi potmi  – praktični primeri
 • Pravila za izpolnjevanje potnih nalogov, katere so priloge k potnemu nalogu, problematika dokazovanja opravljanja službene poti, 
 • Ali je vinjeta davčno upravičen strošek  da ali ne
 • Priporočila pri sestavi potnih nalogov
 • Obračun in izplačila potnih stroškov (višina dnevnic za službene poti v Sloveniji in v tujini)
 • Potni nalogi in bonitete
 • Uporaba službenega vozila v privatne namene in druge bonitete po Zakonu o dohodnini
 • Kaj je boniteta in kako se obdavči,novosti pri bonitetah
 • Ali so bonitete davčno priznani odhodki
 • Kaj se ne šteje za boniteto
 • Posebnosti pri uporabi osebnega vozila za privatne namene
 • Kako izračunamo boniteto pri brezplačni nastanitvi delavca
 • Posojilo brez obresti ali z obrestno mero, ki je nižja od tržne
 • Kako je s popusti pri prodaji blaga in storitev
 • Izobraževanje delojemalca ali njegovega družinskega člana in bonitete,
 • Zavarovalne premije in podobna plačila,
 • Darila, ki jih zagotovi delodajalec
 • Razlike med dnevnico, prehrano na delu, terenskim dodatkom in dodatkom za ločeno življenje 
 • Druge bonitete: najemnine, življenjska / nezgodna zavarovanja, popusti, nastanitve, izobraževanja,itd.
 • Davčna praksa in predstavitev na praktičnih primerih
 • Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (DAVČNA UREDBA) – za koga velja in kaj določa
 • Poračun povračila stroškov prehrane
 • Terenski dodatek, nadomestilo za ločeno življenje, jubilejne nagrade in drugo
 • Povračila stroškov nad višino po uredbi v povezavi z novim ZPIZ-2
 • Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino
 • Zadnje spremembe (znižane višine dnevnic, nova časovna opredelitev pravice do dnevnic, nižja kilometrina)
Darila in druga izplačila 
 • Božičnica in trinajsta plača - kako je z obdavčitvijo,
 • Udeležba delavcev pri dobičku,
 • Spremembe Zakona o dohodnini o izključitvi dela plače za poslovno uspešnost iz obdavčitve,
 • Kako je z izplačilom dodatnega regresa za prehrano zaposlenim,
 • Darila zaposlenim, poslovnim partnerjem, upokojencem… (reprezentanca, vodenje evidence o dajanju daril…) in
 • Pojasnila  FURS-a
Dopust in regres za letni dopust
 • Kdaj pridobi delavec pravico do letnega dopusta in kako ga izračunamo?
 • Izraba dopusta v primeru prenehanja delovnega razmerja in pri novo zaposlenih delavcih
 • Kdaj lahko delodajalec delavcu prepove izrabo  dopusta? Pravica do letnega dopusta, kadar ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas?Denarno nadomestilo za neizrabljeni letni dopust
 • Kdaj  delavec zahteva odškodnino za neizrabljen del LD?
 • Kakšen zahtevek lahko uveljavlja delodajalec v primeru, ko je delavec izrabil celotni letni dopust za tekoče koledarsko in mu je delodajalec izplačal celotni regres za letni dopust, nato pa je delovno razmerje po volji delavca prenehalo?
 • Ali se lahko zaposleni odpove koriščenju dopusta?Ali mora podjetje/zavod zaposlene obvestiti o številu dni dopusta v tekočem letu? 
 • Pravica do regresa – Komu pripada regres?
 • Izplačilo regresa – Kdaj mora biti regres izplačan?  
 • Višina regresa
 • Obdavčitev regresa – Kako je regres obdavčen? 
Obračun delovne uspešnosti
 • Višina obračuna nagrade za delovno uspešnost  
Obdavčitev nagrade
 • Davčno priznani stroški za delodajalca
 • Obračun prispevkov za samostojnega podjetnika
 • Določitev osnove za obračun prispevkov samostojnega podjetnika 
Davčni nadzor nad neplačevanjem prispevkov delodajalca
 • Davčni nadzor FURS-a nad neplačevanjem prispevkov
 • Globa in kazen za delodajalce
Odgovori na vprašanja udeležencev

GRADIVO
Udeleženci boste prejeli gradivo na posvetu v pisni in elektronski obliki. 
 
SEMINAR JE NAMENJEN 
 • Direktorjem v javnih zavodih, javnih skladih agencijah, ZPIZ in ZZZS
 • Direktorjem in računovodjem v gospodarskih družbah
 • Računovodskim servisom
 • Računovodjem in ekonomistom, referentom
 • Knjigovodjem – likvidatorjem plač,
 • Kadrovskim delavcem, komercialistom 
 • Drugim delavcem, ki se pri svojem delu srečujejo s tematiko seminarja
KOTIZACIJA
Kotizacija z 10% popustom znaša 125,10 € + DDV.
10% popust za prijave in plačilo do vključno 26. oktobra  2020.
Cena vključuje predavanje strokovnjakinje, strokovno gradivo, prigrizke in osvežilne napitke. 

PRIJAVA
 • Skenirano prijavnico lahko pošljete po e-pošti:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
 • Za elektronsko prijavo kliknite TUKAJ
 • Prijava po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Prijava vključuje:
 • izvedbo spletnega seminarja v živo,
 • gradivo v elektronski obliki,
 • odgovore na vaša vprašanja 
Izobraževanje bo potekalo:
Kdaj: 27. oktobra  2020, od 9.30 do 12.30

Kje: preko spletne platforme ZOOM
( na vaš spletni naslov boste prejeli povezavo do spletnega seminarja)

Če se spletnega seminarja v živo ne boste mogli udeležiti, vam bo na voljo videoposnetek.

Prijave  sprejemamo do dneva pred izvedbo seminarja.
Odjave sprejemamo do treh dni pred seminarjem.

PLAČILO
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  
SI56 1914 0501 2239 615 sklic na 00 27102020
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
Akademija za management in projektno vodenje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana 
ID za DDV: SI80886914.  Potrdilo o plačilu prinesite s seboj. 
INFORMACIJE
 
Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko  številko:
040 772 267  med 10.00 in 12.00 uro ali pa nam pišite na elektronski naslov:
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRIJAVNICA NA SEMINAR


NOVOSTI OBRAČUNA IN IZPLAČILA POTNIH NALOGOV, DNEVNIC IN BONITET  in DRUGIH PREJEMKOV IZ DELOVNEGA RAZMERJA - novosti - zakonodaja in davčna inšpekcija za l. 2020-21

TERMIN
Ljubljana, 27. oktober 2020, od 9.30 do 12.30 ure, preko spletne platforme ZOOM

Prijavljam se na seminar
a) po spletu preko spletne platforme ZOOM

Povezavo za spremljanje seminarja preko ZOOM-a prejmete na spodaj navedeni e-naslov.   
Ime in naslov organizacije:_________________________
 
 
 Telefon:
 
Kontaktna oseba:________________ID zaDDVE-pošta:
 
Na seminar prijavljamo:
Ime in priimek:E-pošta
   
  
  
  
 
 
Žig in podpis:                                 

Želimo prejemati obvestila o dogodkih.                  da              ne


V skladu s 73.člen ZVOP-1 vas obveščamo o pravicah:
»Posameznik lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteva, da  upravljalec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja .
Upravljalec osebnih podatkov je dolžan v 15 dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem pisno obvestiti posameznika, ki je to zahteval.«


Email : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. Url: http://https://www.evropska-svetovalnica.com/
Seminarji        

Iskanje po koledarju


Novice, dogodki, izobraževanje

Evropska unija