ja_mageia

 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
Nahajate se na: Naslovnica Koledar
Mesečni pogled
Mesečni pogled
Strnjen pogled
Strnjen pogled
Tedenski pogled
Tedenski pogled
Dnevni pogled
Dnevni pogled
Iskanje
Iskanje

Strnjen pogled

Torek, Maj 26, 2020
 Oktober 2019November 2019December 2019
Torek, November 12, 2019
NOVOSTI NA PODROČJU NAPREDOVANJA JAVNIH USLUŽBENCEV (09:00 - 14:30)
Z vsem spoštovanjem vabimo vodilne delavce, računovodske 
in kadrovske strokovnjake v javnem sektorju na seminar z aktualno temo

NOVOSTI NA PODROČJU NAPREDOVANJA JAVNIH USLUŽBENCEV 
NOVOSTI NA PODROČJU OCENJEVANJA, NAPREDOVANJA in NAGRAJEVANJA DELOVNE USPEŠNOSTI JAVNIH USLUŽBENCEV  - IZVEDBA POSTOPKA
 
15% popust za prijave in plačilo do vključno  10. novembra  2019. 
 

 
TERMIN

LJUBLJANA, 12. november 2019, od  09.00 do 14.30,
dvorana 1 v poslovni stavbi SMELT, Dunajska 158 
 
PREDAVATELJ
mag. Branko VIDIČ, Sektor za plače v javnem sektorju, Ministrstvo za javno upravo


PROGRAM  
I. NOVOSTI  - Plačni sistem v javnem sektorju 
Osnovne določbe ZSPJS, ki se nanašajo na določitev osnovne plače
Uvrščanje v plačne razrede in tarifne razrede

II. Napredovanje javnih uslužbencev v višje plačne razrede
Način preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje v višji plačni razred
Postopek ocenjevanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje
Napredovanje v nazive

III. Ocenjevanje dela javnega uslužbenca, temeljni cilji, merila in metode
Kriteriji ocenjevanja
Sredstva za redno delovno uspešnost
Nadpovprečni delovni rezultati
Povečan obseg dela
Ocenjevalni in evidenčni list
Ločitev letnega razgovora od ocenjevanja delovne uspešnosti
Predstavitev vseh opravil in postopkov ter izdaje aktov
Uveljavljanje pravnega varstva
Redna delovna uspešnost
Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela 
Delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (pogoji za izplačilo sredstev, odločanje o razdelitvi in izplačilu sredstev)

IV.   Dodatki glede na določbe Uredbe o kriterijih za določitev višine položajnega  dodatka za javne uslužbence
V.    Kazenske določbe
VI.  Aktualne novosti v  letu 2020
VII. Vprašanja in odgovori

SEMINAR NAMENJEN
 • Direktorjem in vodilnim delavcem javnih zavodov, agencij, skladov, občin, javne in državne uprave,
 • Računovodskim in finančnim delavcem,
 • Poslovnim sekretarkam in tajnicam,
 • Kadrovskim in drugim strokovnim delavcem,
 • Strokovnim delavcem, ki se srečujete s problematiko določitve plač v javnem sektorju z vidika upoštevanja in izvedbe napredovanja in ocenjevanja delovne uspešnosti.

KOTIZACIJA 
Kotizacija za udeležbo na seminarju je  159 € .
15% popust za prijave in plačilo do vključno 10. novembra  2019. 
Kotizacija s 15% popustom znaša 135,15€. 

Cena vključuje predavanje strokovnjakov na tem področju, strokovno gradivo, prigrizek in osvežilne napitke.
 

DODATNI POPUSTI ZA VEČ UDELEŽENCEV
Dodatni popust za več udeležencev: 
Za vsakega drugega udeleženca iz iste organizacije priznavamo
dodatni 5% popust, za tri in več udeležencev pa 10% .


GRADIVO
Gradivo boste prejeli na seminarju v pisni obliki.

PRIJAVA
 • Elektronska prijava: http://www.evropska-svetovalnica.com  
 •  Prijava na  izobraževanje
 • Skenirano prijavnico lahko pošljete po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.  
 • Po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Prijave  sprejemamo do dne pred izvedbo seminarja.
Odjave sprejemamo v pisni obliki do treh delovni dni pred izvedbo seminarja.


PLAČILO

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  


SI56 1914 0501 3939 443, sklic na 00 12112019 
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
E-RAZVOJ, izobraževanje in raziskovanje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana 
Davčna številka:57854971 

Potrdilo o plačilu prinesite s seboj.


INFORMACIJE
Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko  številko: 
051 317 357 ali 040 772 267 ali pa nam pišite in pošljite vaša vprašanja po e-pošti:  
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.


Email : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. Url: http://www.evropska-svetovalnica.com
Ponedeljek, November 18, 2019
VARSTVO OSEBNIH PODATKOV (09:30 - 14:30)
Akademija za management in projektno vodenje organizira seminar z aktualno vsebino
 
VARSTVO OSEBNIH PODATKOV PO SPLOŠNI UREDBI O VARSTVU PODATKOV (GDPR)
in PREDLOG NOVE NACIONALNE ZAKONODAJE (ZVOP - 2) NA  PRIMERIH IZ PRAKSE z dr. Natašo Pirc Musar 

 
10% popust za prijave in plačilo  od 8. novembra do vključno 17. novembra 2019.
 

TERMIN
LJUBLJANA, 18. november 2019, ob 09:30 uri do 14.00 ure,
dvorana v poslovni stavbi  SMELT, Dunajska 158, Ljubljana Bežigrad

 
PREDAVATEJICI
dr. Nataša Pirc Musar, odvetnica, pooblaščenka za dostop do informacij javnega značaja (2004), Informacijska pooblaščenka (2005-2014), predsednica Skupnega nadzornega organa za EUROPOL (2013-2014), partnerica v odvetniški pisarni Pirc-Musar. Novembra 2015 je na dunajski pravni fakulteti doktorirala s tezo Kako najti pravo ravnovesje med varstvom osebnih podatkov in dostopom do informacij javnega značaja z uporabo testa interesa javnosti.
 
mag. Rosana Lemut Strle, odvetnica, direktorica področja za obvezno zdravstveno zavarovanje na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, namestnica informacijske pooblaščenke za področje varstva osebnih podatkov (2009-2014), partnerica v odvetniški pisarni Pirc-Musar. Leta 2008 je magistrirala na Pravni fakulteti v Ljubljani z zagovorom magistrske naloge: » Obdelava osebnih podatkov na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije ». Več: http://www.pirc-musar.si/o-nas/rosana-lemut-strle/

 
NAMEN
Seminar prinaša konkretna napotila za uskladitev s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in novo nacionalno zakonodajo (ZVOP-2)  Na seminarju boste spoznali vse novosti, ki jih prinašajo novi evropski predpisi s področja varstva osebnih podatkov, kaj te novosti pomenijo za Slovenijo ter kako jim prilagoditi.
 
Evropski parlament je 14. aprila 2016 potrdil uredbo Evropskega Parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov. Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov bo nasledila nacionalne zakone o varstvu osebnih podatkov, v Sloveniji Zakon o varstvu osebnih podatkov – ZVOP-1.
Najpomembnejše novosti Splošne uredbe so:
 • boljši nadzor državljanov nad svojimi osebnimi podatki in lažji dostop do njih ter strožja dolžnosti obveščanja posameznika o obdelavi njegovih osebnih podatkov;
 • pravica do pozabe oz. izbrisa in pravica do prenosljivosti podatkov;
 • izrecna privolitev za obdelavo osebnih podatkov, kar pomeni, da se podjetja ne bodo več mogla zanašati na » domnevno privolitev » , privolitev otrok;
 • obvezno obvestilo o vdoru v zbirke osebnih podatkov v roku 72 ur;
 • javni organi in podjetja, ki opravljajo tvegane postopke obdelave podatkov, morajo        imenovati uradno osebo za varstvo podatkov;
 • višje kazni za prekrške, saj bo lahko nadzorni organ za najhujše kršitve izrekel  kazen do vrednosti 1.000.000 do 20.000.000 EUR oziroma 2-4 % letnega svetovnega prometa podjetja.
Ob tako visokih kaznih, bo skladnost z zakonodajo o varstvu podatkov postala pomemben del poslovne politike in organizacije bodo morale v ta namen prilagoditi svoja interna pravila o varovanju podatkov ter sprejeti ukrepe za učinkovit nadzor in ukrepanje v primeru kršitev ter pripraviti oceno tveganja.


PROGRAM 
1. Novosti Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov – glavne spremembe in ZVOP - 2:
 • Spremembe glede temeljnih definicij, obsega in načel
 • Spremembe glede dolžnosti upravljalcev
 • Spremembe glede pravic posameznika
 • Spremembe glede iznosa podatkov

2. Nove določbe
 • Presoje vplivov na zasebnost
 • Odgovorne osebe za osebne podatke
 • Sankcije
 • Pravica do pozabe
 • Pravica do prenosljivosti
 • Obveščanje o varnostnih incidentih itd.
3. Vpliv GDPR na naše poslovanje, npr. veljavnost obstoječih privoljenj in vsebina novih, zlasti, kako zajeti vse prihodnje načine obdelav ( segmentiranje obstoječih strank), kodeksi ravnanja, imenovanje pooblaščene osebe, pravica do omejitve obdelave, pravica do prenosljivosti podatkov, obvestilo nadzornemu organu o kršitvi varstva osebnih podatkov, pravica do ugovora, itd. 
 
4. Kaj se dogaja z implementacijo uredbe GDPR v Sloveniji in kaj nam prinaša  
        predlog novele ZVOP-2

 
5.     Vprašanja in odgovori 
 
GRADIVO
Udeleženci boste prejeli gradivo na posvetu v pisni in elektronski obliki.
 
SEMINAR JE NAMENJEN 
 • Direktorjem v javnih zavodih, javnih skladih agencijah, javnih podjetjih, …
 • Delodajalcem in direktorjem  v  gospodarskih družbah
 • Podjetnikom
 • Vodjem pravnih služb in kadrovikom
 • Odgovornim osebam v podjetjih in javnemu sektorju, ki imam po novi uredbi dolžnost imenovati uradne osebe za varstvo osebnih podatkov
 • Varnostnim inženirjem ter vsem drugim delavcem, ki se
 • pri delu srečujejo z obdelovanjem osebnih podatkov

KOTIZACIJA
Kotizacija za udeležbo na seminarju znaša 189€+ddv - brez popusta.  
 
POPUSTI 
 • 15 % popust za prijave in plačilo podaljšujemo do vključno 7. novembra 2019.
 • 10% popust za prijave in plačilo  od 8. novembra do vključno 17. novembra 2019.
 • Za več udeležencev priznavamo dodatni 10% popust. 

 
Cena vključuje predavanje strokovnjakinj, strokovno gradivo, prigrizke in osvežilne napitke. 


PRIJAVA
Elektronska prijava: ZA PRIJAVO KLIKNITE NA   PRIJAVA
Po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Skenirano prijavnico lahko pošljete na po e-pošti: 
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Prijave  sprejemamo do dne pred izvedbo seminarja.
Odjave sprejemamo v pisni obliki do treh delovni dni pred izvedbo seminarja. 

PLAČILO
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  
SI56 1914 0501 2239 615, sklic na 00 18112019, 
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
Akademija za management in projektno vodenje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana 
ID za DDV:SI80886914.  Potrdilo o plačilu prinesite s seboj.

INFORMACIJE
Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko  številko: 
051 317 357 
ali pa nam pišite in pošljite vaša vprašanja po e-pošti:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.


Email : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. Url: http://www.evropska-svetovalnica.com
Sreda, November 20, 2019
DAVČNE SPREMEMBE 2020 - Spremenjeni Zakon O Dohodnini In Spremembe Pri Obdavčitvi Pravnih Oseb (09:30 - 13:30)

Z vsem spoštovanjem Vas  vabimo na seminar z aktualno vsebino

DAVČNE SPREMEMBE 2020 -
Spremenjeni Zakon o dohodnini in Spremembe pri obdavčitvi pravnih oseb


Nudimo Vam 20 % popust za prijave in plačilo do vključno 14. novembra 2019. 

PRIJAVA NA IZOBRAŽEVANJE
 
TERMIN
Ljubljana, 20. november 2019 od 9.30 ure do 13.00 ure,
dvorana v poslovni stavba SMELT, Dunajska 158
 
PREDAVATELJ
mag. Dejan Petkovič, univ . dipl. ekonomist, odličen strokovnjak in predavatelj 

Zaključil je podiplomski specialistični študij JAVNE FINANCE IN DAVČNO SVETOVANJE, kasneje pa še  znanstveni magistrski študij EKONOMIJA  IN  POSLOVNE VEDE.
Poklicno pot je začel na področju analiz in nadzora poslovanja, po opravljenem pripravništvu pa dobil redno zaposlitev v finančno računovodskem sektorju.
Delo je nadaljeval  kot direktor računovodskega sektorja večjega podjetja.
Nove izzive je našel v podjetju ABECEDA SVETOVANJE d.o.o. (in njeni predhodniki) kot Davčni in podjetniški svetovalec.
Mag. Dejan Petkovič je višji predavatelj na Visoki šoli za računovodstvo v Ljubljani.
Je avtor približno 100 bibliografskih enot, od tega dveh visokošolskih učbenikov (OBDAVČITEV PODJETIJ ter UPRAVLJALNO RAČUNOVODSTVO) ter odličen mentor številnim  diplomantom.  

 
UVOD

V paketu davčnih sprememb so  spremembe zakonov o dohodnini, o davku od dohodkov pravnih oseb ter o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov, posledično so potrebne še spremembe zakona o davčnem postopku. Glavna sprememba je razbremenitev lestvice za odmero dohodnine, zaradi česar se bo v državni proračun steklo manj davkov, zato vlada predlaga povečanje obdavčitve kapitala.

Zvišali se bosta splošna in dodatna splošna olajšava pri dohodnini, dohodninska lestvica pa se bo spremenila tako, da se razbremeni srednji dohodkovni razred. S tem namenom je predvideno zvišanje meja vseh petih davčnih razredov, v nekaterih se znižujejo tudi stopnje davka. Za najvišje prejemke je še naprej predvidena 50-odstotna obdavčitev. Davek od kapitalskih dobičkov se bo z letom 2020 zvišal s 25 na 27,5 odstotka, so pa na finančnem ministrstvu po zaključku javne obravnave odstopili od nameravanega zvišanja stopnje davka od dohodkov pravnih oseb. Ta tudi po najnovejšem predlogu ostaja pri 19 odstotkih, ostaja pa v predlogih zapisana uvedba minimalne obdavčitve dohodkov pravnih oseb v višini sedmih odstotkov. 


PROGRAM​
 

Pomembne novosti Zakona o dohodnini v letu 2020
 
 • Obdavčitev dohodkov iz delovnega razmerja (regres, poslovna uspešnost, nova dohodninska  lestvica, spremembe glede olajšav in vpliv na izračun davčne osnove)
 • Minimalna plača in upoštevanje že sprejetih sprememb Zakona o minimalni plači – posebna pozornost za delodajalce

Pomembne novosti Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb v letu 2020
 • Sprememba in vpliv amortizacije povezane s poslovnim najemom
 • Izstopna obdavčitev pri čezmejnih transakcijah 
 • Omejitev zmanjšanja davčne osnove in posledično uvedba minimalne obdavčitve ter povišanje  davčne stopnje z vplivom obdavčitev skozi primer

Spremembe pri obdavčitvi dohodka iz kapitala
 • Zvišanje stopnje dohodnine od dohodka iz kapitala
 • Davčna obravnava naknadnih vplačil, ki jih družbeniki vplačajo po ustanovitvi družbe
 • Davčna obravnava naknadnih izplačil, povezanih z odsvojitvijo deležev v gospodarski družbi
 • Dohodek iz odsvojitve deležev v okviru pridobivanja lastnih deležev družbe,
 • Priznavanje normiranih stroškov pri obdavčevanju dobička iz kapitala – novost
 • Obresti, dosežene z odstopom ali poplačilom prevzete terjatve
 • Obdavčitev nadomestila za pokrivanje morebitne izgube pri upravljanju premoženja


Delo upokojencev  po novem 

Darila, nagrade  in druga izplačila zaposlenim in družinskim članom ob koncu leta
 
KOMU JE SEMINAR NAMENJEN?
Vabilo je namenjeno:

 • Direktorjem in računovodjem v javnih zavodih, javnih skladih agencijah, ZPIZ in ZZZS
 • Direktorjem in računovodjem v gospodarskih družbah
 • Samostojnim podjetnikom
 • Računovodskim servisom
 • Računovodjem in ekonomistom, referentom
 • Knjigovodjem – likvidatorjem plač,
 • Kadrovskim delavcem, komercialistom 
 • Drugim delavcem, ki se pri svojem delu srečujejo s tematiko seminarja
KOTIZACIJA
Kotizacija za udeležbo na dogodku znaša 179,00€ ( + 22% DDV).
 
POPUSTI
 • 20% popust za prijave in plačilo do vključno 14. novembra 2019. 
 • 10% popust za prijave in plačilo od 15. novembra do vključno 19. novembra 2019
 • 10% dodatni popust za dva in več udeležencev iz iste organizacije.
 • študentom priznamo 50% popust 
 
Cena vključuje predavanje strokovnjakinje, strokovno gradivo, prigrizke in osvežilne napitke. 

PRIJAVA
 • Skenirano prijavnico lahko pošljete po e-pošti:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
 • Za elektronsko prijavo kliknite TUKAJ
 • Prijava po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.  
Prijave  sprejemamo do dneva pred izvedbo seminarja.
Odjave sprejemamo do treh delovnih dni pred seminarjem.

PLAČILO
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  
SI56 1914 0501 2239 615, sklic na 00 20112019, 
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
Akademija za management in projektno vodenje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana 
ID za DDV: SI80886914
 
INFORMACIJE
Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko  številko:
040 772 267 ali 051 317 357 med 10.00 in 12.00 uro ali pa nam pišite na elektronski naslov:
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.    

PRIJAVNICA NA SEMINAR

Paket davčnih sprememb 2020
Spremenjeni Zakon o dohodnini in Spremembe pri obdavčitvi družb (pravnih oseb)TERMINI
Ljubljana, 20. november 2019 od 9.30 ure do 12.30 ure,
dvorana v poslovni stavba SMELT, Dunajska 158


 


   
Ime in naslov organizacije:_________________________
 


 Telefon:

Kontaktna oseba:________________ID zaDDVE-pošta:
 
Na seminar prijavljamo:
Ime in priimek:E-pošta
   
  
  
  
 
 
Žig in podpis:                                 

Želimo prejemati obvestila o dogodkih.                  da              ne

V skladu s 73.člen ZVOP-1 vas obveščamo o pravicah:
»Posameznik lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteva, da  upravljalec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja .
Upravljalec osebnih podatkov je dolžan v 15 dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem pisno obvestiti posameznika, ki je to zahteval.«


Email : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. Url: http://www.evropska-svetovalnica.com
Četrtek, November 21, 2019
DOHODKI IZ DELOVNEGA RAZMERJA S POUDARKOM NA OBRAČUNU IN IZPLAČILU POTNIH NALOGOV, REGRESA ZA LETNI DOPUST, DNEVNIC IN BONITET - Novosti - Zakonodaja - Davčna Inšpekcija (09:30 - 15:00)

Akademija za management in projektno vodenje in E- razvoj Vas z vsem spoštovanjem  vabi na seminar z aktualno vsebino

DOHODKI IZ DELOVNEGA RAZMERJA S POUDARKOM NA OBRAČUNU IN IZPLAČILU POTNIH NALOGOV, REGRESA ZA LETNI DOPUST, DNEVNIC IN BONITET - novosti - zakonodaja - davčna inšpekcija 
 
10% popust za prijave in plačilo do vključno 10. novembra 2019 
TERMIN
Ljubljana, 21. november 2019, ob 09.30 do 14.30,
dvorana 1 v poslovni stavbi SMELT, Dunajska 158

PREDAVATELJICA
Majda GOMINŠEK, dipl. ekonomistka, svetovalka na področju računovodstva in financ z dolgoletnimi izkušnjami, predavateljica na seminarjih, konferencah in kongresih

PROGRAM

9.30 - 11.00

AKTIVNI DOHODKI FIZIČNIH OSEB

 • Predstavitev pomembnosti iz zakona o dohodnini
 • Prijava in odjava zaposlenih oseb
 • Kdo so rezidenti in nerezidenti in njihov obračun plače
 • Aktivni dohodki fizičnih oseb z računovodskega in davčnega vidika (plača, nadomestila, bonitete, dodatki ipd.)
 • Računovodski in davčni vidik bolniške odsotnosti
 • Poslovni, računovodski in davčni vidik nagrade za poslovno uspešnost 
 • Zaposlovanje invalidov (računovodski in davčni vidik) ter kaj je kvota zaposlovanja invalidov
 • Primeri knjiženj aktivnih dohodkov fizičnih oseb

11.30 - 14.30

OBRAČUN POTNIH NALOGOV, DNEVNIC IN BONITET IN DRUGIH PREJEMKOV IZ DELOVNEGA RAZMERJA

 • Poročanje o potnih stroških in drugih povračilih v zvezi s službenimi potmi  – praktični primeri
 • Pravila za izpolnjevanje potnih nalogov, katere so priloge k potnemu nalogu, problematika dokazovanja opravljanja službene poti, 
 • Ali je vinjeta davčno upravičen strošek  da ali ne
 • Priporočila pri sestavi potnih nalogov
 • Obračun in izplačila potnih stroškov (višina dnevnic za službene poti v Sloveniji in v tujini)
 • Potni nalogi in bonitete
 • Uporaba službenega vozila v privatne namene in druge bonitete po Zakonu o dohodnini
 • Kaj je boniteta in kako se obdavči,novosti pri bonitetah
 • Ali so bonitete davčno priznani odhodki
 • Kaj se ne šteje za boniteto
 • Posebnosti pri uporabi osebnega vozila za privatne namene
 • Kako izračunamo boniteto pri brezplačni nastanitvi delavca
 • Posojilo brez obresti ali z obrestno mero, ki je nižja od tržne
 • Kako je s popusti pri prodaji blaga in storitev
 • Izobraževanje delojemalca ali njegovega družinskega člana in bonitete,
 • Zavarovalne premije in podobna plačila,
 • Darila, ki jih zagotovi delodajalec
 • Razlike med dnevnico, prehrano na delu, terenskim dodatkom in dodatkom za ločeno življenje 
 • Druge bonitete: najemnine, življenjska / nezgodna zavarovanja, popusti, nastanitve, izobraževanja,itd.
 • Davčna praksa in predstavitev na praktičnih primerih
 • Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (DAVČNA UREDBA) – za koga velja in kaj določa
 • Poračun povračila stroškov prehrane
 • Terenski dodatek, nadomestilo za ločeno življenje, jubilejne nagrade in drugo
 • Povračila stroškov nad višino po uredbi v povezavi z novim ZPIZ-2
 • Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino
 • Zadnje spremembe (znižane višine dnevnic, nova časovna opredelitev pravice do dnevnic, nižja kilometrina)

Darila in druga izplačila 

 • Božičnica in trinajsta plača - kako je z obdavčitvijo,
 • Udeležba delavcev pri dobičku,
 • Spremembe Zakona o dohodnini o izključitvi dela plače za poslovno uspešnost iz obdavčitve,
 • Kako je z izplačilom dodatnega regresa za prehrano zaposlenim,
 • Darila zaposlenim, poslovnim partnerjem, upokojencem… (reprezentanca, vodenje evidence o dajanju daril…) in
 • Pojasnila  FURS-a

Dopust in regres za letni dopust

 • Kdaj pridobi delavec pravico do letnega dopusta in kako ga izračunamo?
 • Izraba dopusta v primeru prenehanja delovnega razmerja in pri novo zaposlenih delavcih
 • Kdaj lahko delodajalec delavcu prepove izrabo  dopusta? Pravica do letnega dopusta, kadar ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas?Denarno nadomestilo za neizrabljeni letni dopust
 • Kdaj  delavec zahteva odškodnino za neizrabljen del LD?
 • Kakšen zahtevek lahko uveljavlja delodajalec v primeru, ko je delavec izrabil celotni letni dopust za tekoče koledarsko in mu je delodajalec izplačal celotni regres za letni dopust, nato pa je delovno razmerje po volji delavca prenehalo?
 • Ali se lahko zaposleni odpove koriščenju dopusta?Ali mora podjetje/zavod zaposlene obvestiti o številu dni dopusta v tekočem letu? 
 • Pravica do regresa – Komu pripada regres?
 • Izplačilo regresa – Kdaj mora biti regres izplačan?  
 • Višina regresa
 • Obdavčitev regresa – Kako je regres obdavčen?

 Obračun delovne uspešnosti

 • Višina obračuna nagrade za delovno uspešnost 

Obdavčitev nagrade

 • Davčno priznani stroški za delodajalca
 • Obračun prispevkov za samostojnega podjetnika
 • Določitev osnove za obračun prispevkov samostojnega podjetnika 
Davčni nadzor nad neplačevanjem prispevkov delodajalca
 • Davčni nadzor FURS-a nad neplačevanjem prispevkov
 • Globa in kazen za delodajalce


GRADIVO
Udeleženci boste prejeli gradivo na posvetu v pisni in elektronski obliki. 
 
SEMINAR JE NAMENJEN 

 • Direktorjem v javnih zavodih, javnih skladih agencijah, ZPIZ in ZZZS
 • Direktorjem in računovodjem v gospodarskih družbah
 • Računovodskim servisom
 • Računovodjem in ekonomistom, referentom
 • Knjigovodjem – likvidatorjem plač,
 • Kadrovskim delavcem, komercialistom 
 • Drugim delavcem, ki se pri svojem delu srečujejo s tematiko seminarja

KOTIZACIJA

Kotizacija z 10% popustom znaša 139,00€.

DDV je vključen v ceni.

10% popust za prijave in plačilo do vključno 10. novembra 2019. 

10% dodatni popust za večje število udeležencev iz iste organizacije. 

Cena vključuje predavanje strokovnjakinje, strokovno gradivo, prigrizke in osvežilne napitke. 


PRIJAVA

 • Skenirano prijavnico lahko pošljete po e-pošti Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
 • Za elektronsko prijavo kliknite TUKAJ
 • Prijava po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.  


Prijave  sprejemamo do dneva pred izvedbo seminarja.
Odjave sprejemamo do treh dni pred seminarjem.

PLAČILO

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  


SI56 1914 0501 3939 443, sklic na 00 21112019 
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
E-RAZVOJ, izobraževanje in raziskovanje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana 
Davčna številka:57854971 

Potrdilo o plačilu prinesite s seboj.  

INFORMACIJE
 

Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko  številko:

040 772 267 ali 051 317 357 med 10.00 in 12.00 uro ali pa nam pišite na elektronski naslov:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.    

PRIJAVNICA NA SEMINAR
DOHODKI IZ DELOVNEGA RAZMERJA S POUDARKOM NA OBRAČUNU IN IZPLAČILU POTNIH NALOGOV, REGRESA ZA LETNI DOPUST, DNEVNIC IN BONITET - novosti - zakonodaja - davčna inšpekcija za l. 2019-20

Ljubljana, 21. november 2019, ob 09.30 do 14.30,
dvorana 1 v poslovni stavbi SMELT, Dunajska 158


   
Ime in naslov organizacije:_________________________
 
 
 Telefon:
 
Kontaktna oseba:________________ID zaDDVE-pošta:
 
Na seminar prijavljamo:
Ime in priimek:E-pošta
   
  
  
  
 
 
Žig in podpis:                                 

Želimo prejemati obvestila o dogodkih.                  da              ne

V skladu s 73.člen ZVOP-1 vas obveščamo o pravicah:
»Posameznik lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteva, da  upravljalec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja .
Upravljalec osebnih podatkov je dolžan v 15 dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem pisno obvestiti posameznika, ki je to zahteval.«


Email : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. Url: http://www.evropska-svetovalnica.com
Petek, November 22, 2019
PROTOKOLARNA PRAVILA ZA VRHUNSKA POSLOVNA SREČANJA (10:00 - 16:00)

Vas in vaše sodelavce vabimo na vrhunski seminar z gospo Ksenijo Benedetti, bivšo šefinjo Protokola Republike Slovenije

?

PROTOKOLARNA PRAVILA ZA VRHUNSKA POSLOVNA SREČANJA

IN OSEBNA ODLIČNOST z VODENIM POSLOVNO - PROTOKOLARNIM KOSILOM

Simfonija forme in umetnost poslovnega komuniciranja

Seminar, ki ga ne smete spregledati!


POSEBNA POLETNA PONUDBA:

30% popust za prijave in plačilo  do vključno 6. novembra 2019.


TERMIN

LJUBLJANA, 22. november 2019, od 10:00 do 15:30, Austria Trend Hotel Ljubljana, Dunajska 154, Ljubljana Bežigrad

NAMEN


POSLOVNI PROTOKOL je vrhunski razgiban seminar o poslovnem protokolu, kjer boste izvedeli vse, kar morate vedeti o sodobnem komuniciranju za uspešen in učinkovit poslovni nastop. Posebnost tega seminarja je zasebno vodeno poslovno kosilo z razlago gospe Ksenije Benedetti, bivše šefinje Protokola Republike Slovenije. Dosledno spoštovanje protokolarnih pravil je vaša osebna odličnost. 

In prav vaša osebna odličnost je vaša največja moč.

?

PREDAVATELJICA

    

Ksenija Benedetti, bivša šefinja Protokola Republike Slovenije

Julija 2000 je bila imenovana za šefinjo Protokola Republike Slovenije. V tem obdobju je s sodelavci pripravila in izvedla več zgodovinskih dogodkov, ki so se odvijali v Sloveniji: vrh Bush –Putin, 9. srečanje 16 predsednikov srednjeevropskih držav, uradni obisk danske kraljice in španskega ter švedskega kraljevega para, srečanje predsednikov vlad držav CEFTA, prireditve ob vstopu Slovenije v EU, 260 mednarodnih obiskov najvišjih državnih predstavnikov doma in v tujini ter 80 državnih proslav. Vrh osebnega strokovnega izziva pa je bilo vodenje protokola med predsedovanjem Slovenije Svetu EU, v prvi polovici leta 2008, ko je vodila vse pomembnejše protokolarne dogodke, med drugim tudi vrh EU in ZDA. 

Svoje znanje in izkušnje že vrsto let prenaša na diplomate in poslovneže z osebnim svetovanjem in intenzivnimi treningi.

KOMU JE NAMENJEN

 • Zaposlenim v ministrstvih in organih v sestavi, uradih, upravah, agencijah,   občinah, javnih zavodih,
 • tistim, ki v poslovnih stikih nastopajo v imenu podjetja ali poslovnega sistema, 
 • zaposlenim v službah za stike z javnostjo, 
 • odgovornim za organizacijo in izvedbo dogodkov, 
 • poslovnim sekretarjem in sekretarkam, 
 • zaposlenim v administraciji, 
 • tistim, katerih profesionalno delo vključuje zahtevne oblike poslovnega             komuniciranja in vsem, ki želijo vedeti več o poslovnem  protokolu. 

?

PROGRAM

10.00 – 10.15 Sprejem in spoznavanje

10.15– 15.30 Predavanje z vmesnim vodenim poslovnim kosilom

Predavateljica: Ksenija Benedetti

I. Pomen poslovnega protokola in sodobni komunikacijski trendi 

 • Umetnost komuniciranja v 21. stoletju in osebna odličnost
 • Pomen poslovnega protokola in sodobni komunikacijski trendi 
 • Razlika med družbenim bontonom in poslovnim protokolom

II. Poslovni protokolarni dogodki

 • Poslovni sestanki
 • Tiskovna konferenca
 • Poslovni in protokolarni obiski v podjetju
 • Podpis sporazuma, pogodbe,…
 • Svečani obed 
 • Sprejem gostov v organizaciji
 • Drugi poslovni dogodki

III. Najpomembnejše o osebnem protokolu

 • Uglašena pravila lepega vedenja in primernega videza
 • Protokol neverbalnega in verbalnega komuniciranja s partnerji, gosti, …
 • Spoznajte moč prvega vtisa in ga ustrezno oblikujte
 • Rokovanje, seznanjanje, naslavljanje
 • Protokol pisnega komuniciranja (uradni dopisi,vljudnostna pisma, osebna       pisma,vizitke, sodobna elektronska komunikacija…)
 • Zlata pravila (poslovnega) oblačenja (oblačila za prosti čas, formalna  in delovna oblačila,večerne obleke, smoking, frak)

IV. Sprejemi od A do Ž – brez zadreg ob poslovnem kosilu

 • Družabni dogodki s pogostitvijo
 • Vabila, opravičila, zahvale
 • Na mizi – harmonija ob hrani in pijači – jedilniki
 • Sedežni red in oblika miz
 • Obnašanje za mizo
 • Druženje ob hrani in pijači 

V. Izberimo pravo darilo - Osebna, poslovna, protokolarna in promocijska darila

 • Primerna darila
 • Osebna, poslovna, protokolarna in promocijska darila
 • Cvetje kot darilo
 • Izročanje in izmenjava daril
 • Vrednost daril

GRADIVO

Udeleženci boste prejeli gradivo na delavnici v pisni obliki.

KOTIZACIJA

Kotizacija za udeležbo na enodnevnem seminarju vključuje gradivo z vajami in simulacijami, okrepčila med odmori, vodeno poslovno-protokolarno kosilo z razlago in znaša 279,00 evrov + DDV. 

POPUSTI

POSEBNA PONUDBA: 

30% popust za prijave in plačilo podaljšujemo do vključno 6. novembra 2019. 

 • Za drugega in vsakega nadaljnjega prijavljenega iz iste organizacije velja 10%. popust.
 • Za prijave in plačila od 7. novembra 2019 do vključno 20. novembra 2019  nudimo 10% popust. 
 • Študentom nudimo 50% popust
 • Fizičnim osebam -  popust po dogovoru

?

SPLETNA STRAN

http://www.evropska-svetovalnica.com

PRIJAVA

Prijave  sprejemamo do dneva pred izvedbo seminarja. 

Odjave sprejemamo do treh dni pred seminarjem.

PLAČILO

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  

SI56 1914 0501 2239 615, sklic na 00 22112019, 

(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)

Akademija za management in projektno vodenje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana 

ID za DDV: SI80886914


INFORMACIJE

 

Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete med 10.00 in 12.00 uro

na telefonsko številko: 040 772 267 ali pa nam pišite na 

e-naslov: prijava@evropska-svetovalnica.com


Vljudno  vabljeni!Email : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. Url: http://www.evropska-svetovalnica.com
Ponedeljek, November 25, 2019
KONFERENCA RFD 2019 (09:00 - 18:00)

 Vljudno vabljeni na konferenco

ki bo v Ljubljani, 25. novembra 2019 ob 9.00 uri,
konferenčna dvorana v Grand Hotelu Union, Miklošičeva 1


PRIJAVA NA DOGODEK


PREDAVATELJI
Z vami bodo ugledni gostje, odlični strokovnjaki in predavatelji :
 • doc. dr. Branko Mayr je doktor znanosti s področja poslovno organizacijskih ved, magister na področju ustanavljanja, poslovodenja in svetovanja manjšim podjetjem, univerzitetni diplomirani ekonomist ekonomsko finančne smeri, pooblaščeni revizor, pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij, davčni svetovalec in stalni sodni izvedenec.
 • Marijan Papež, univ. dipl. pravnik je generalni direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. V letu 2009 je bil imenovan v krovno delovno skupino za pripravo ZPIZ-2 in kasneje tudi v delovno skupino. Tako v postopku priprave in postopkih sprejemanja je aktivno sodeloval kot strokovnjak za področje obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja pri na referendumu padlem in pri sedaj še veljavnem ZPIZ-2.Kot član delovne skupine je sodeloval tudi pri pripravi Bele Knjige.
 • Nataša Pirc Musar, direktorica in odvetnica, strokovnjakinja za človekove pravice, medijsko in upravno pravo. 
 • mag. Tanja Urbanija  je davčna svetovalka in odlična predavateljica v okviru mednarodne svetovalne hiše BDO. V letu 2001 je pridobila certifikat za uspešno opravljen izpit za davčnega svetovalca, ki ga podeljuje Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije. Pri svojem delu se ukvarja predvsem z obdavčitvijo v mednarodnih poslih z vidika DDV, sodeluje pri skrbnih pregledih, objavlja članke v strokovnih publikacijah ter sodeluje pri pripravi in izvedbi številnih strokovnih predavanj, konferenc in kongresov.
 • mag. Darinka Kamenšek je direktorica podjetja ABC Revizija in notranja državna revizorka. Ima dolgoletne izkušnje pri reviziji. Svojo poslovno pot je začela v Abecedi d. o. o. kot pripravnik v reviziji in nadaljevala svojo pot v reviziji. Od leta 2002 naprej je pooblaščena revizorka z veljavno licenco za delo. Leta 2002 je magistrirala na Ljubljanski Ekonomski fakulteti s temo naloge s področja revizije. Poleg tega ima bogate izkušnje na izobraževalnem področju. Na Visoki šoli za računovodstvo je nosilka in predavateljica posameznih strokovnih predmetov. Predava tudi na drugih visokošolskih zavodih ter na različnih strokovnih seminarjih, konferencah in kongresih.
 • mag. Branko Vidič, vodja Sektorja za plače pri MJU, opravlja naloge na področju urejanja plačnega sistema v javnem sektorju. Spremlja izvajanje plačnega sistema ter pripravljamo predloge ukrepov in predpisov iz našega delovnega področja. Pripravlja pojasnila oz. mnenja v zvezi z izvajanjem plačnega sistema v javnem sektorju in zagotavlja neposredno strokovno pomoč uporabnikom. Koordinira in vsebinsko strokovno sodeluje pri pogajanjih o kolektivni pogodbi za javni sektor ter kolektivnih pogodbah dejavnosti in poklicev in pri usklajevanju sprememb področne zakonodaje.
 • Dida Volk, univ. dipl. pravnica, sodnica na Okrožnem sodišču v Ljubljani, na gospodarskem oddelku, kjer obravnava zadeve gospodarskih sporov in stečajne zadeve. Ima bogate izkušnje v izvršilnem in pogodbenem pravu, zavarovanju terjatev, insolvenčnem pravu in pravu nepremičnin. Je avtorica več strokovnih del s civilnega pravnega področja in predavateljica s prej omenjenih področij. Že od vsega začetka, leta 2004 je tudi izpraševalka na izpitih za nepremičninske posrednike pri Ministrstvu za okolje in prostor.
 • mag. Dejan Petkovič, samostojni davčni in podjetniški svetovalec, član Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije in direktor Inštituta za poslovodno računovodstvo
 • Božena Macarol, je davčna in poslovna svetovalka v podjetju Svetovanje Macarol. Ima dolgoletne svetovalne izkušnje na raznih področjih davčnega, računovodskega in poslovnega svetovanja. Je sodna izvedenka za področje davkov in imetnica državne licence za preverjanje znanja v okviru NPK računovodja in NPK knjigovodja. Pravnim osebam in zasebnikom svetuje pri statusnih preoblikovanjih družb, samostojnih podjetnikov, zasebnih lekarn.
 • Silva Koritnik Rakela, uveljavljena predavateljica in avtorica učnih gradiv, pooblaščena revizorka, ki je več kot 15 let sodelovala pri revizijah številnih mednarodnih podjetij. V letu 2010 je opravila izpit iz poznavanja MSRP pri ACCA, ki ji daje pravico uporabe naziva DipIFR; pri Slovenskem inštitutu za revizijo predava pri predmetih SRS in MSRP
 • Majda Gominšek, dipl. ekon.finančna svetovalka z dolgoletnimi izkušnjami na področju računovodenja v javnem sektorju in predavateljica na seminarjih, delavnicah, konferencah in kongresih
 • mag. Irena Kumše, univ. dipl. ekonomistka in magistrica znanosti s področja davčnega prava, državna notranja revizorka, davčna svetovalka, preizkušena računovodkinja javnega sektorja, z dolgoletno prakso vodenja računovodstva v javnih zavodih in izvajanja notranje revizije proračunskih uporabnikov, direktorica podjetja Revidikum d.o.o.
 • Ida Kavčič, spec. posl. ekon., univ. dipl. ekon., je direktorica družbe IK SVETOVANJE, družbe za davčno, poslovno in računovodsko svetovanje, d.o.o. in davčna svetovalka z licenco ZDSS.  V letu 2000 je opravila strokovni izpit pri Davčno finančno raziskovalnem institutu v Mariboru in takrat ji je bil dodeljen certifikat o pridobitvi strokovnega naziva davčna svetovalka. Od leta 1996 opravlja delo davčne svetovalke, od leta 2002 dalje v okviru svojega podjetja, in se torej dnevno srečuje s problemi na računovodskem in davčnem področju v podjetjih in pri drugih pravnih osebah. Zaključila je podiplomski specialistični študij javnih financ in davčnega svetovanja na Ekonomsko poslovni fakulteti v Mariboru. Kot predavateljica izvaja predavanja z davčno in računovodsko tematiko na raznih seminarjih, konferencah, kongresih in v okviru lastnih strokovnih delavnic, kot višja predavateljica pa predava tudi na  Gea College v Ljubljani.
 
SPLETNA STRAN KONFERENCE
http://www.financnidnevi.eu

PROGRAM KONFERENCE
Ponedeljek, 25. november 2019

   OTVORITEV KONFERENCE
8:00 – 9:00 Prihod in registracija udeležencev
9:00 – 9:10 Pozdravni nagovor 
Finančni izzivi v Sloveniji in svetu
   PLENARNI DEL 
9:10 – 9:30
Preglednost finančnih odnosov in ločeno evidentiranja dejavnosti
Predavatelj: dr. Branko Mayr
 • Proračunska in podobna javna sredstva kot vir financiranja
 • Pridobitna in nepridobitna dejavnost
 • Obdavčljiva – neobdavčljiva dejavnost
 • Namenskost proračunskih sredstev
 • Zagotovilo, da organi oblasti ne dodeljujejo pomoči, ki bi bile nezdružljive s skupnim trgom Evropske unije
 • Pravila ločenega evidentiranja dejavnosti
 • Preglednost finančnih odnosov in potrebna organiziranost poslovnega subjekta
 • Podlage optimalne organiziranosti, ki zagotavlja ločeno evidentiranje dejavnosti
 • Pravila stroškovnega računovodstva kot podlaga pravilnega razmejevanja stroškov
 • Primeri oblikovanja sodil za prerazporejanje posrednih stroškov
9:30 – 10:00
Novosti na področju davčne zakonodaje v letu 2020
Predavateljica: mag. Tanja Urbanija

DDV spremembe v letu 2020
 • Novi pogoji za EU dobavo blaga
 • Nova pravila za konsignacijska skladišča
 • Pravila za zaporedne in verižne dobave
 • Elektronske knjige
 • Administrativne obveznosti
10:00 – 10:30
Forenzično računovodstvo
Predavatelj: mag. Darinka Kamenšek
 • Uvod v forenzično računovodstvo: pojem, namen, vrste in razvojne usmeritve forenzičnega računovodstva
 • Vsebinski vidik forenzičnega računovodstva: forenzično računovodstvo za notranje potrebe, za pravne potrebe in za potrebe drugih
 • Etični vidik forenzičnega računovodje
 • Kadrovski vidik forenzičnega računovodstva: poklicna znanja in veščine potrebna za preiskovanje
 • Uvod v tehnike razkrivanja, preprečevanja prevar in kaznivih dejanj v računovodstvu
 • Drugi vidiki forenzičnega računovodstva
10:30 – 11:00
Spremembe SRS in davčna obravnava
Predavateljica: Silvana Koritnik Rakela

V letu 2019 so za uporabnike zbirke SRS začeli veljati spremenjeni računovodski standardi in novo pojasnilo v povezavi z kriptovlautami:
 • SRS 1 – Opredmetena osnovna sredstva, ki na novo ureja področje najemov. Večino najemov bo potrebno pripoznati v poslovnih knjigah. Standard je sedaj usklajen z zbirko MSRP, razen na področju prodaje in povratnega najema.
 • SRS 3 – Finančne naložbe, spreminja način odprave pripoznanja finančnih sredstev vrednotenih po pošteni vrednosti prek kapitala.
 • SRS 15 – Prihodki, je bil napisan povsem na novo
 • Pojasnilo 1 k SRS 11 – Časovne razmejitve: Računovodsko izkazovanje žetonov začetne ponudbe
Vsebina:
SRS 15 (2019) Prihodki
 1. Sprememba SRS 3 – Finančni instrumenti
 2. Pojasnilo o kriptovalutah
 3. Spremembe SRS v povezavi z najemi (lizingi)
 • Problemi v praksi – trajanje najema in diskontna stopnja
 • Prehod na nov standard
 • Davčna obravnava amortizacije
 • DDV vidik
11:00 – 11:10 Odmor za kavo

11:10 – 12:00
Predstavitev sistema obveznega in invalidskega zavarovanja s predlaganimi novostmi
Predavatelj: Marijan Papež

ZPIZ-2 Pokojninsko zavarovanje in predlagane spremembe ( odmerni odstotek, dvojni status, zvišanje starosti)
 • Pravica do starostne, predčasne in delne pokojnine
 • Spodbude za daljše delo
 • Vpliv datuma na višino pokojnine
 • Ponovni vstop v zavarovanje
 • Usklajevanje pokojnin in dokup dobe
ZPIZ-2 Invalidsko zavarovanje
 • Pravica do invalidske pokojnine
 • Pravice iz invalidskega zavarovanja
 • Dodatek za pomoč in postrežbo
Prihodnje spremembe pokojninskega in invalidskega zavarovanja
 • Koalicijski sporazum
 • Bela knjiga
12:00 – 12:30
Varstvo osebnih podatkov
Predavateljica: dr. Nataša Pirc Musar

12:30 – 13:15
Izvršba na plačo in izvrševanje sklepov pri delodajalcih
Predavateljica: Dida Volk

Kratek prikaz izvršilnega postopka
Izvršba na podlagi verodostojne listine – na podlagi izvršilnega naslova (razlike postopka in razlike glede izvrševanja sklepa)
Izvršba na denarno terjatev 
 • omejitve in izvzetja prejemkov iz izvršbe, spremembe glede izvzetja in omejitev izvršbe (na podlagi sprememb v Noveli ZIZ-K...


Email : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. Url: http://www.financnidnevi.eu
Torek, November 26, 2019
NOVOSTI IN AKTUALNA PROBLEMATIKA NA PODROČJU DDV V LETIH 2019 IN 2020, Ljubljana, 26.11.2019 (09:30 - 14:30)
 vsem spoštovanjem Vas  vabimo na seminar z aktualno vsebino

NOVOSTI IN AKTUALNA PROBLEMATIKA  NA PODROČJU DDV V LETIH 2019 IN 2020  ZA ZASEBNI  IN JAVNI SEKTOR

 15% popust podaljšujemo do vključno 20. novembra 2019!

 
TERMINI
Ljubljana, 26. november 2019 od 9.30 ure do 14.00 ure,
dvorana v poslovni stavba SMELT, Dunajska 158
 
UVOD
Z namenom prenosa novih evropskih pravil v nacionalni pravni red tudi Slovenija uvaja spremembe na področju obračunavanja in plačevanja DDV. Na seminarju bomo obravnavali izkušnje pri uporabi sprememb Zakona o DDV v letu 2019, predvsem pri izdajanju kuponov, telekomunikacijskih storitvah, storitvah radijskega in televizijskega oddajanja ter elektronsko opravljenih storitvah. V letu 2020 pa se nam obetajo novosti pri intrakomunitarni dobavi blaga, prenosu blaga v konsignacijska skladišča, verižnih dobavah blaga ipd. Na seminarju bomo obravnavane spremembe dopolnili z veliko praktičnimi primeri. Z namenom ustrezne priprave na prihajajoče spremembe vas vabimo, da se udeležite našega seminarja.
 
PREDAVATELJICA
Maja Dolinar Dubokovič , diplomirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Svojo poklicno pot je začela na FURS-u in jo nadaljevala v revizijskih hišah. Celotno poklicno obdobje se poglobljeno ukvarja z davčnimi predpisi in svetovanjem na področju obdavčitve pravnih in fizičnih oseb, predvsem na področju DDV in dohodnine. Je članica Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije. Piše strokovne članke in predava na izobraževanjih, konferencah in kongresih povezanih z davčno tematiko.
 
PROGRAM
 1. SPREMEMBE IN AKTUALNO NA PODROČJU DDV V LETU 2019:
 • Izkušnje pri izdajanju kuponov (kako je pri posredovanju kuponov),
 • Kraj obdavčitve, ko je letna vrednost telekomunikacijskih storitev, storitev radijskega in televizijskega oddajanja ter elektronsko opravljenih storitev manjša od 10.000 evrov,
 • Sklepanje pisnih dogovorov pri obdavčeni prodaji ali najemu nepremičnine,
 • Novosti pri popravljanju napak v obračunu DDV,
 • Aktualna pojasnila FURS.
 1. SPREMEMBE NA PODROČJU DDV V LETU 2020:
 • Novosti pri dobavah blaga v druge države članice EU,
 • Verižne dobave blaga (nova obravnava prevoza in vmesnega dobavitelja),
 • Spremembe pri prenosu blaga v konsignacijsko skladišče (nove evidence pri skladiščenju na odpoklic in novosti pri rekapitulacijskem poročilu),
 • Nova dokazila iz izvedbene uredbe sveta EU pri oproščenih dobavah blaga v drugo državo članico EU,
 • Nižja stopnja DDV za elektronsko dobavljene publikacije ipd.
 
KOMU JE SEMINAR NAMENJEN?
Seminar je namenjen vsem, ki želite biti pravočasno obveščeni o spremembah na področju DDV z namenom prilagoditve poslovanja, kjer je to potrebno. Seminar je primeren za uporabnike v gospodarskih družbah, javnem sektorju in za samostojne podjetnike.

Vabilo je namenjeno:

 • Direktorjem in računovodjem v javnih zavodih, javnih skladih agencijah, ZPIZ in ZZZS
 • Direktorjem in računovodjem v gospodarskih družbah
 • Samostojnim podjetnikom
 • Računovodskim servisom
 • Računovodjem in ekonomistom, referentom
 • Knjigovodjem – likvidatorjem plač,
 • Kadrovskim delavcem, komercialistom 
 • Drugim delavcem, ki se pri svojem delu srečujejo s tematiko seminarja
KOTIZACIJA
Kotizacija za udeležbo na dogodku znaša 179,00€ ( + 22% DDV).
 
POPUSTI
 •  15% popust podaljšujemo do vključno 20. novembra 2019! 
 • 10% popust za prijave in plačilo od 15. novembra do vključno 25. novembra 2019
 • 10% dodatni popust za dva in več udeležencev iz iste organizacije. 
 
Cena vključuje predavanje strokovnjakinje, strokovno gradivo, prigrizke in osvežilne napitke. 

PRIJAVA
 • Skenirano prijavnico lahko pošljete po e-pošti:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
 • Za elektronsko prijavo kliknite TUKAJ
 • Prijava po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.  

Prijave  sprejemamo do dneva pred izvedbo seminarja.
Odjave sprejemamo do treh delovnih dni pred seminarjem.

PLAČILO
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  
SI56 1914 0501 2239 615, sklic na 00 26112019, 
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
Akademija za management in projektno vodenje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana 
ID za DDV: SI80886914
 
INFORMACIJE
Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko  številko:
040 772 267 ali 051 317 357 med 10.00 in 12.00 uro ali pa nam pišite na elektronski naslov:
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.    

PRIJAVNICA NA SEMINAR

NOVOSTI IN AKTUALNA PROBLEMATIKA NA PODROČJU DDV 
V LETIH 2019 IN 2020

Ljubljana, 26. november 2019, ob 09.30 do 14.30,
dvorana 1 v poslovni stavbi SMELT, Dunajska 158
 
 
   
Ime in naslov organizacije:_________________________
 
 
 Telefon:
 
Kontaktna oseba:________________ID zaDDVE-pošta:
 
Na seminar prijavljamo:
Ime in priimek:E-pošta
   
  
  
  
 
 
Žig in podpis:                                 

Želimo prejemati obvestila o dogodkih.                  da              ne

V skladu s 73.člen ZVOP-1 vas obveščamo o pravicah:
»Posameznik lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteva, da  upravljalec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja .
Upravljalec osebnih podatkov je dolžan v 15 dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem pisno obvestiti posameznika, ki je to zahteval.«Email : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. Url: http://www.evropska-svetovalnica.com
Seminarji        

Iskanje po koledarju


Novice, dogodki, izobraževanje

Evropska unija