ja_mageia

 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
Nahajate se na: Naslovnica Koledar
Mesečni pogled
Mesečni pogled
Strnjen pogled
Strnjen pogled
Tedenski pogled
Tedenski pogled
Dnevni pogled
Dnevni pogled
Iskanje
Iskanje

Strnjen pogled

Torek, September 27, 2022
 Maj 2022Junij 2022Julij 2022
Sreda, Junij 08, 2022
GRADBENA IN PODIZVAJALSKA POGODBA, POGOSTE NAPAKE IN REŠEVANJE REKLAMACIJ (09:00 - 11:30)
Akademija za management in projektno vodenje  in E- teleMediLab Vas z vsem spoštovanjem  vabita  na spletni seminar z aktualno vsebino

GRADBENA IN PODIZVAJALSKA POGODBA, POGOSTE NAPAKE IN REŠEVANJE REKLAMACIJ


TERMIN
8. junij 2022, od 9.00 do 12.00, spletni seminar preko spletne platforme ZOOM


PREDAVATELJICA
Dida Volk, univ.dipl.pravnica
Predavanje bo vodila vrhunska strokovnjakinja z dolgoletnimi izkušnjami na civilno-pravnem področju, področju izvršilnega, pogodbenega, insolvenčnega prava in prava nepremičnin. Ima veliko praktičnih izkušenj pri obravnavanju gradbenih sporov.

Dida Volk je sodnica pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, ima objavljene številne strokovne članke in je avtorica več knjig.

NAMEN SPLETNEGA SEMINARJA
V gradbeni pogodbi, ki mora biti sklenjena v pisni obliki, se lahko stranki natančno dogovorita glede mnogih vprašanj, ki se pojavljajo v (sodni) praksi: o načinu naročila dodatnih del, o načinu plačila pogodbenih del in dodatnih del, o postopku glede stvarnih napak opravljenega dela, o neposrednem plačilu podizvajalca, o zavarovanju nekaterih zahtevkov naročnika: iz naslova pogodbene kazni in jamčevanje za stvarne napake opravljenega dela.
S pogodbo o delu - podizvajalsko pogodbo se stranki dogovorita za izvedbo manjših gradbenih del (tudi popravil, adaptacij…) ali pa dodatnih del. Ker za to pogodbo ni potrebna pisna oblika, je lahko sklenjena tudi ustno, kar pa otežuje dokazovanje posameznega dogovora.
Posebnost je tudi možnost neposrednega zahtevka podizvajalca do investitorja na podlagi ureditve iz 631. člena Obligacijskega zakonika. Prikazana bo tudi ureditev neposrednih zahtevkov podizvajalcev do investitorjev po Zakonu o javnem naročanju.
Terjatve iz gradbenih in podizvajalskih pogodb upniki ponavadi uveljavljajo v izvršilnem postopku s predlogom za izvršbo na podlagi verodostojne listine. Kadar dolžnik vloži obrazložen ugovor se postopek nadaljuje v pravdi. V gradbeništvu so pogosta tudi zavarovanja z bančnimi garancijami.
V pravdnem postopku se najpogosteje pojavljajo vprašanja glede:
 • napak opravljenega dela izvajalca in uveljavljanja bančnih garancij;
 • zamude s končanjem del in uveljavljanjem pogodbene kazni;
 • razmerjem med glavnim izvajalcem in podizvajalcem v odnosu do investitorja;
 • uveljavljanja dodatnih del.

PROGRAM
  1. GRADBENA POGODBA
 • Vsebina gradbene pogodbe
 • Razmejitev s podizvajalsko pogodbo (bistvene razlike…)
 • Pogajanja in sprejem ponudbe
 • Določitev cene (pomen klavzule »ključ v roke«, ostali načini določitve cene)
 • Odgovornost izvajalca za napake opravljenega dela (vrste napak, odgovornost projektanta…)
 • Zahtevki naročnika, če so dela izvedena z napako (odprava napak, znižanje cene, razdrtje pogodbe…)
 • Pogodbena kazen – penali (določitev višine, uveljavljanje penalov)
 • Plačila naročnika (začasne in končna situacija)
 • Zavarovanje z bančno garancijo
  2. PODJEMNA (PODIZVAJALSKA) POGODBA 
 • Sklenitev podjemne pogodbe in predmet pogodbe (vrste poslov…)
 • Dogovor o plačilu za opravljeno delo
 • Napake opravljenega dela in postopek z reklamacijami
 • Zahtevki podizvajalcev za plačilo neposredno od investitorja 
  3. SODNI POSTOPKI
 • Izvršilni postopek na podlagi verodostojne listine in postopek po vloženem obrazloženem ugovoru dolžnika
 • Uveljavljanje zahtevkov investitorja – izvajalca v pravdnem postopku s prikazom aktualne sodne prakse na področju gradbenih sporov
 • Na seminarju bo prikazana tudi aktualna sodna praksa z razlago posameznih zanimivejših odločb.
  4. AKTUALNE NOVOSTI NA PODROČJU SPREMEMB CEN
 
GRADIVO
Udeleženci boste prejeli gradivo v elektronski obliki:

SEMINAR JE NAMENJEN 

Srečanje je namenjeno vsem, ki se želijo seznaniti z vsebino gradbene in podizvajalske pogodbe ter aktualno sodno prakso s področja gradbenih sporov.
Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju bodo pridobili 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin v skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev (Uradni list RS, št. 37/18).
 
KOTIZACIJA
Kotizacija znaša 129,00 evrov .

DDV vključen v ceni.
 
PRIJAVA
 • Skenirano prijavnico lahko pošljete po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
 • Za elektronsko prijavo kliknite TUKAJ
 • Prijava po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Prijave  sprejemamo do dneva pred izvedbo seminarja.
Odjave sprejemamo do treh dni pred seminarjem.

PRIJAVA VKLJUČUJE
 • izvedbo spletnega seminarja v živo,
 • gradivo v elektronski obliki,
 • odgovore na vaša vprašanja 
 • potrdilo o udeležbi
Srečanje je namenjeno vsem, ki se želijo seznaniti z vsebino gradbene in podizvajalske pogodbe ter aktualno sodno prakso s področja gradbenih sporov.
Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju bodo pridobili 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin v skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev (Uradni list RS, št. 37/18).
 
Izobraževanje bo potekalo:
Kdaj: 8. junij 2022
Kje: preko  spletne platforme ZOOM -  na vaš spletni naslov boste prejeli povezavo do spletnega seminarja

PLAČILO
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:
SI56 1914 0501 5223 820, sklic na 00 08082022, 
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
E-TeleMediLab,raziskovanje in izobraževanje na

področju naravoslovja in tehnologije

, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
Davčna številka:20865767


INFORMACIJE
 
Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko  številko:
040 772 267 ali 051 317 357 med 10.00 in 12.00 uro ali pa nam pišite na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
 

PRIJAVNICA

GRADBENA IN PODIZVAJALSKA POGODBA TER AKTUALNE SPREMEMBE

TERMIN
8. junij 2022, od 9.00 do 12.00, spletni seminar preko spletne platforme ZOOM
 
 
Na seminar prijavljamo naslednje udeležbe 
(navedite ime in priimek v e-pošti): 
1. ______________________________________ _________________ @ ___________________ 

2. ______________________________________ __________________@ __________________ 

3 ._______________________________________ _________________@ _________________ 

Naročnik in plačnik: __________________________________________________________________________________ 
Naslov plačnika (ulica / št., Poštna št. / kraj): __________________________________________________________________________________ 
Zavezanec za DDV: da ne (ustrezno obkrožite) 
ID za DDV plačnika: ___________________ 
Davčna številka: _____________________
IBAN: SI56 ___________________________________________    
BIC BANKE: __________________________________________ 
Številka referenčnega dokumenta pri e-računu (številka naročilnice, ...) _________________________________________________________________________ 
Glede obveznosti prejemanja oz. izdajanja / pošiljanja e-računov prosimo obkrožite: 
e-račun : DA NE 
Telefon: ___________________________ GSM: ___________________   
e-pošta plačnika: _________________________ @ ______________________


 
 
     
     
Žig in podpis:    


Email : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. Url: http://https://www.evropska-svetovalnica.com/
Sreda, Junij 15, 2022
On-line ŠOLA O DDV, Vključno Z Novostmi V L. 2022, V Dveh Modulih (09:00 - 13:30)

Akademija za management in projektno vodenje Vas  vsem spoštovanjem  vabimo na on-line ŠOLO O DDV

On-line ŠOLA O DDV, vključno z novostmi v l. 2022, v dveh modulih
10 procentni popust za prijave in plačilo do vključno 13. junija 2022.

Izvedba dogodka je zagotovljena.

TERMINI
A. 15. junij 2022
, od 9.00 do 13.30 - I . MODUL

B. 17. junij  2022, od 9.00 do 13.30 - II. MODUL

Trajanje predavanj 10 šolskih ur, dvodnevni spletni seminar v živo

PREDAVATELJICA
Maja Dolinar Dubokovič , diplomirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Svojo poklicno pot je začela na FURS-u in jo nadaljevala v revizijskih hišah. Celotno poklicno obdobje se poglobljeno ukvarja z davčnimi predpisi in svetovanjem na področju obdavčitve pravnih in fizičnih oseb, predvsem na področju DDV in dohodnine. Je članica Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije. Piše strokovne članke in predava na izobraževanjih, konferencah in kongresih povezanih z davčno tematiko.
 
PROGRAM

 1. Izstavljanje računov, nastanek davčne obveznosti in pravice do odbitka DDV:
  • vrste računov in obvezne sestavine,
  • novosti pri izdajanju računov v papirni obliki v letu 2022 le na zahtevo kupca,
  • kdaj in katero klavzulo je treba napisati na račun,
  • novosti pri predlaganju obračuna DDV v letu 2022,
  • nastanek obveznosti obračuna DDV in
  • pogoji za odbitek vstopnega davka - novosti pri odbijanju vstopnega davka že v tistem davčnem obdobju, v katerem je nastala obveznost za obračun DDV,
  • odbitek DDV pri osebnih avtomobilih s pogonom brez izpusta ogljikovega dioksida, če vrednost vozila ne presega 80.000 evrov – popravek odbitka, če je bil avto kupljen pred spremembo (pravica do odbitka tudi od nabave goriva in storitev, vezanih na ta vozila, kako je s privatno uporabo vozila),
 2. Vračilo DDV v tujini in oprostitve:
  • postopek vračila za v tujini plačan DDV,
  • ukinitev obvezne registracije za namene DDV v Sloveniji za tuje davčne zavezance,
  • prave in neprave oprostitve plačila DDV.
 3. Obračunavanje DDV od storitev:
  • kdaj uporabimo splošno pravilo (obdavčitev storitev, opravljenih davčnim zavezancem in končnim potrošnikom, posebnosti pri malih davčnih zavezancih),
  • spremembe pri identifikaciji za namene DDV pri opravljanju storitev končnim potrošnikom s prebivališčem v EU - posebna ureditev VEM
  • kako so obdavčene kotizacije, prevozne, restavracijske in elektronske storitve, storitve, povezane z nepremičninami ipd.,
  • kdaj je treba izvesti samoobdavčitev od prejetih storitev.
 4. Obračunavanje DDV pri dobavah blaga:
  • kateri pogoji morajo biti izpolnjeni pri oproščenih dobavah blaga znotraj EU,
  • obdavčitev spletne prodaje končnim potrošnikom od 1. 7. 2021 dalje (prag 10.000 evrov) – posebna ureditev VEM,
  • uvoz in izvoz blaga - ukinitev oprostitve pri pošiljkah neznatne vrednosti do 22 evrov pri uvozu blaga od 1. 7. 2021 dalje,
  • skladiščenje blaga na odpoklic,
  • posebnosti pri verižnih in tristranskih dobavah.
 5. Obdavčitev transakcij z nepremičninami in gradbenih storitev:
  • kdaj se pri prodaji nepremičnine plača DDV in kdaj 2 % davek na promet nepremičnin,
  • kdaj uporabimo nižjo stopnjo 9,5 %,
  • posebnosti pri uporabi 76.a čl. ZDDV-1 pri gradbenih storitvah,
  • kako so obdavčene najemnine in obratovalni stroški.
 6. Posebne ureditve:
  • kdaj se morajo mali davčni zavezanci registrirati za DDV kot atipični zavezanci,
  • nova navodila davčnega organa malim davčnim zavezancem glede registracije za posebno ureditev,
  • uveljavljanje 8 % pavšalnega nadomestila pri kmetih - spremembe pri posebni ureditvi za male kmete,
  • plačevanje DDV od razlike v ceni pri organiziranju potovanj in prodaji rabljenih predmetov,
  • posebna ureditev po plačani realizaciji.

 Toplo vas vabimo, da se nam na naši šoli pridružite tudi Vi.

KOMU JE NAMENJENA On-line ŠOLA O DDV?
On-line ŠOLA O DDV je namenjena vsem, ki imate opravka z obračunavanjem in plačevanjem DDV, tako pri domačih kot tudi mednarodnih transakcijah, pa tudi vsem drugim, ki bi radi obnovili ali pridobili znanje na področju DDV in se seznanili tudi z novostmi.  Primerna je za udeležence iz gospodarstva, društev in javnega sektorja.

KOTIZACIJA

Kotizacija za dvodnevno udeležbo na dogodku znaša 339€ + DDV.
 
POPUSTI

 • 10 procentni popust za prijave in plačilo do vključno 13. junija
 • 10% dodatni popust za dva in več udeležencev iz iste organizacije. 

PRIJAVA
 • Skenirano prijavnico lahko pošljete po e-pošti:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
 • Za elektronsko prijavo kliknite TUKAJ
 • Prijava po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.  
Prijave  sprejemamo do dneva pred izvedbo seminarja.
Odjave sprejemamo do treh delovnih dni pred seminarjem.

Prijava vključuje:
 • izvedbo spletnega seminarja v živo,
 • gradivo v elektronski obliki,
 • odgovore na vaša vprašanja 
Izobraževanje bo potekalo:
Kdaj: 15. in 17. junija 2022
Kje: preko  spletne platforme ZOOM -  na vaš spletni naslov boste prejeli povezavo do spletnega seminarja
Če se spletnega seminarja v živo ne boste mogli udeležiti, vam bo na voljo videoposnetek.

PLAČILO
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  
SI56 1914 0501 2239 615, sklic na 00 15062022
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
Akademija za management in projektno vodenje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana 
ID za DDV: SI80886914
 
INFORMACIJE
Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko  številko:
051 317 357 med 10.00 in 12.00 uro ali pa nam pišite na elektronski naslov:
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.    

PRIJAVNICA NA SEMINAR

On-line ŠOLA O DDV, vključno z novostmi

TERMIN
15. junija 2022  in 17. junija 2022, od 9.00 do 13.30 (30 minut odmora), trajanje predavanj 10 šolskih ur, dvodnevni spletni seminar v živo

 
Ime in naslov organizacije:_________________________
 


Telefon:

Kontaktna oseba:________________ID zaDDVE-pošta:
 
Na seminar prijavljamo:
Ime in priimek:E-pošta
  


 
 
Žig in podpis:                                

 


Email : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. Url: http://https://www.evropska-svetovalnica.com/
Petek, Junij 17, 2022
On-line ŠOLA O DDV, Vključno Z Novostmi V L. 2022, V Dveh Modulih (09:00 - 13:30)

Akademija za management in projektno vodenje Vas  vsem spoštovanjem  vabimo na on-line ŠOLO O DDV

On-line ŠOLA O DDV, vključno z novostmi v l. 2022, v dveh modulihbutton__1_.gif

Izvedba dogodka je zagotovljena.

TERMINI
A. 15. junij 2022
, od 9.00 do 13.30 - I . MODUL

B. 17. junij  2022, od 9.00 do 13.30 - II. MODUL

Trajanje predavanj 10 šolskih ur, dvodnevni spletni seminar v živo

PREDAVATELJICA
Maja Dolinar Dubokovič , diplomirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Svojo poklicno pot je začela na FURS-u in jo nadaljevala v revizijskih hišah. Celotno poklicno obdobje se poglobljeno ukvarja z davčnimi predpisi in svetovanjem na področju obdavčitve pravnih in fizičnih oseb, predvsem na področju DDV in dohodnine. Je članica Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije. Piše strokovne članke in predava na izobraževanjih, konferencah in kongresih povezanih z davčno tematiko.
 
PROGRAM

 1. Izstavljanje računov, nastanek davčne obveznosti in pravice do odbitka DDV:
  • vrste računov in obvezne sestavine,
  • novosti pri izdajanju računov v papirni obliki v letu 2022 le na zahtevo kupca,
  • kdaj in katero klavzulo je treba napisati na račun,
  • novosti pri predlaganju obračuna DDV v letu 2022,
  • nastanek obveznosti obračuna DDV in
  • pogoji za odbitek vstopnega davka - novosti pri odbijanju vstopnega davka že v tistem davčnem obdobju, v katerem je nastala obveznost za obračun DDV,
  • odbitek DDV pri osebnih avtomobilih s pogonom brez izpusta ogljikovega dioksida, če vrednost vozila ne presega 80.000 evrov – popravek odbitka, če je bil avto kupljen pred spremembo (pravica do odbitka tudi od nabave goriva in storitev, vezanih na ta vozila, kako je s privatno uporabo vozila),
 2. Vračilo DDV v tujini in oprostitve:
  • postopek vračila za v tujini plačan DDV,
  • ukinitev obvezne registracije za namene DDV v Sloveniji za tuje davčne zavezance,
  • prave in neprave oprostitve plačila DDV.
 3. Obračunavanje DDV od storitev:
  • kdaj uporabimo splošno pravilo (obdavčitev storitev, opravljenih davčnim zavezancem in končnim potrošnikom, posebnosti pri malih davčnih zavezancih),
  • spremembe pri identifikaciji za namene DDV pri opravljanju storitev končnim potrošnikom s prebivališčem v EU - posebna ureditev VEM
  • kako so obdavčene kotizacije, prevozne, restavracijske in elektronske storitve, storitve, povezane z nepremičninami ipd.,
  • kdaj je treba izvesti samoobdavčitev od prejetih storitev.
 4. Obračunavanje DDV pri dobavah blaga:
  • kateri pogoji morajo biti izpolnjeni pri oproščenih dobavah blaga znotraj EU,
  • obdavčitev spletne prodaje končnim potrošnikom od 1. 7. 2021 dalje (prag 10.000 evrov) – posebna ureditev VEM,
  • uvoz in izvoz blaga - ukinitev oprostitve pri pošiljkah neznatne vrednosti do 22 evrov pri uvozu blaga od 1. 7. 2021 dalje,
  • skladiščenje blaga na odpoklic,
  • posebnosti pri verižnih in tristranskih dobavah.
 5. Obdavčitev transakcij z nepremičninami in gradbenih storitev:
  • kdaj se pri prodaji nepremičnine plača DDV in kdaj 2 % davek na promet nepremičnin,
  • kdaj uporabimo nižjo stopnjo 9,5 %,
  • posebnosti pri uporabi 76.a čl. ZDDV-1 pri gradbenih storitvah,
  • kako so obdavčene najemnine in obratovalni stroški.
 6. Posebne ureditve:
  • kdaj se morajo mali davčni zavezanci registrirati za DDV kot atipični zavezanci,
  • nova navodila davčnega organa malim davčnim zavezancem glede registracije za posebno ureditev,
  • uveljavljanje 8 % pavšalnega nadomestila pri kmetih - spremembe pri posebni ureditvi za male kmete,
  • plačevanje DDV od razlike v ceni pri organiziranju potovanj in prodaji rabljenih predmetov,
  • posebna ureditev po plačani realizaciji.

 Toplo vas vabimo, da se nam na naši šoli pridružite tudi Vi.

KOMU JE NAMENJENA On-line ŠOLA O DDV?
On-line ŠOLA O DDV je namenjena vsem, ki imate opravka z obračunavanjem in plačevanjem DDV, tako pri domačih kot tudi mednarodnih transakcijah, pa tudi vsem drugim, ki bi radi obnovili ali pridobili znanje na področju DDV in se seznanili tudi z novostmi.  Primerna je za udeležence iz gospodarstva, društev in javnega sektorja.

KOTIZACIJA

Kotizacija za dvodnevno udeležbo na dogodku znaša 339€ + DDV.
 
POPUSTI

 • 10% dodatni popust za dva in več udeležencev iz iste organizacije. 

PRIJAVA
 • Skenirano prijavnico lahko pošljete po e-pošti:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
 • Za elektronsko prijavo kliknite TUKAJ
 • Prijava po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.  
Prijave  sprejemamo do dneva pred izvedbo seminarja.
Odjave sprejemamo do treh delovnih dni pred seminarjem.

Prijava vključuje:
 • izvedbo spletnega seminarja v živo,
 • gradivo v elektronski obliki,
 • odgovore na vaša vprašanja 
Izobraževanje bo potekalo:
Kdaj: 15. in 17. junija 2022
Kje: preko  spletne platforme ZOOM -  na vaš spletni naslov boste prejeli povezavo do spletnega seminarja
Če se spletnega seminarja v živo ne boste mogli udeležiti, vam bo na voljo videoposnetek.

PLAČILO
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  
SI56 1914 0501 2239 615, sklic na 00 15062022
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
Akademija za management in projektno vodenje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana 
ID za DDV: SI80886914
 
INFORMACIJE
Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko  številko:
051 317 357 med 10.00 in 12.00 uro ali pa nam pišite na elektronski naslov:
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.    

PRIJAVNICA NA SEMINAR

On-line ŠOLA O DDV, vključno z novostmi

TERMIN
15. junija 2022  in 17. junija 2022, od 9.00 do 13.30 (30 minut odmora), trajanje predavanj 10 šolskih ur, dvodnevni spletni seminar v živo

 
Ime in naslov organizacije:_________________________
 


Telefon:

Kontaktna oseba:________________ID zaDDVE-pošta:
 
Na seminar prijavljamo:
Ime in priimek:E-pošta
  


 
 
Žig in podpis:                                

 


Email : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. Url: http://https://www.evropska-svetovalnica.com/
SPLOŠNA UREDBA O VARSTVU PODATKOV (GDPR) ZA IT IN KADROVIKE V LUČI NOVIH IZZIVOV GLEDE NA TRENUTNE RAZMERE (09:00 - 11:30)

Akademija za management in projektno vodenje vas z vsem spoštovanjem vabi na spletni seminar

SPLOŠNA UREDBA O VARSTVU PODATKOV (GDPR) ZA IT IN KADROVIKE V LUČI NOVIH IZZIVOV GLEDE NA TRENUTNE RAZMERE

TERMIN

17. junij 2022, od 9.00 do 11.30, spletni seminar v živo preko spletne platforme ZOOM

PREDAVATELJ:

mag. Andrej Tomšič, namestnik informacijske pooblaščenke

Leta 2006 je magistriral iz informacijsko upravljavskih ved na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Pri Informacijskem pooblaščencu je zaposlen od maja 2006, ukvarja pa se predvsem s pravnimi, tehnološkimi in družbeno-ekonomskimi izzivi zasebnosti v informacijski družbi. Informacijskega pooblaščenca zastopa v mednarodni delovni skupini IWGDPT in EDPB Technolgy Expert Group ter DPO Network. Opravljen ima tečaj in izpit za vodilnega presojevalca za standard varovanja informacij ISO/IEC 27001:2013  in je izkušenj avtor ter predavatelj.

NAMEN IN CILJ PREDAVANJA:

IT strokovnjaki uvajajo nove tehnologije, aplikacije in sistem in se pri tem srečujejo z osebnimi in komunikacijskimi podatki zaposlenih. Po drugi strani pa z željami vodstva glede nadzora zaposlenih in stališči pravnih služb. Poznavanje pravil glede varstva osebnih podatkov je ključno tudi za kadrovike,

Namen seminarja je kadrovskim in IT strokovnjakom na zgoščen in razumljiv način predstaviti najpomembnejše elemente Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov - GDPR, obveznosti in dolžnosti glede varstva osebnih podatkov, primere kršitev  in možne sankcije ter nove izzive glede na trenutne razmere. Vsebine bodo predstavljene na razumljiv način s številnimi primeri iz prakse.

VSEBINA

 

·  Splošna uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR)

 

o   Spremembe glede temeljnih definicij, obsega in načel

§  Katere osebne podatke vodijo kadrovske/IT  službe?

§  Kaj vse štejemo za osebne podatke, kaj je zbirka osebnih podatkov, kdaj je posameznik določljiv, kaj se šteje za privolitev posameznika?

§  Ali so IP naslovi, MAC naslovi, hash vrednosti osebni podatki?

§  Pravila za obdelavo osebnih podatkov – pravne podlage.

§  Kdaj je dopustna privolitev zaposlenih in kdaj ne?

§  Kako ravnati s podatki o uporabi službenih sredstev s strani zaposlenih?

o   Spremembe glede pravic posameznika

§  Pravica do dostopa do podatkov, pozabe, omejitve, izbrisa in prenosljivosti podatkov

o   Dolžnosti upravljavcev

§  Evidentiranje dejavnosti obdelave (»katalogi«)

§  Vgrajeno in privzeto varstvo podatkov – kako to upoštevati na kadrovskem in IT področju

§  Pogodbena obdelava podatkov na kadrovskem in IT področju

§  Varnostni (tehnični in organizacijski) ukrepi

§  Ocene učinkov v zvezi z varstvom podatkov

§  Pooblaščene osebe za varstvo podatkov

·        Kdo je to lahko in kdo ne, kaj počne?

o   Pravna sredstva, odgovornost in kazni

 

·  Odprta vprašanja in odgovori

?

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN

Seminar je namenjen:

 • vsem, ki pri svojem delu uporabljate ali odločate o obdelavi osebnih podatkov,
 • zlasti vodstvu, kadrovikom, IT strokovnjakom in
 • strokovni ter zainteresirani javnosti

KOTIZACIJA 
Kotizacija za udeležbo na enodnevnem seminarju znaša 149 evrov ( DDV ni vključen v ceni)  in vključuje predavanje, gradivo ter odgovore na vaša vprašanja. 

POPUSTI

 • 10 procentni popust za prijavo in plačilo do vključno 14.junija  2022
 • Študentom nudimo 50 procentni popust
 • Fizičnim osebam - popust po predhodnem dogovoru
PRIJAVA
 • Elektronska prijava: za prijavo kliknite TUKAJ
 • Skenirano prijavnico pošljite na e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
 • Po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Prijave   sprejemamo do dneva pred izvedbo seminarja. 
Odjave  sprejemamo do tri dni pred seminarjem. 

PLAČILO
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  
SI56191405012239615 sklic na 00 17062022
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
Akademija za management in projektno vodenje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana 
ID za DDV: SI80886914

INFORMACIJE
Za vse dodatne informacije lahko pokličete na delavnicah med 10. in 12. uro 
na telefonsko številko: 051 317 357 ali nam pišite na  
e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Vljudno vabljeni!


Email : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. Url: http://https://www.evropska-svetovalnica.com/
Ponedeljek, Junij 27, 2022
VPLIV DVIGA CEN NA POGODBE JAVNEGA NAROČANJA (09:00 - 11:00)
kademija za management in projektno vodenje Vas vljudno vabi na spletni seminar z zelo aktualno vsebino

VPLIV DVIGA CEN NA POGODBE JAVNEGA NAROČANJA

V FAZI IZVEDBE


 aktualno - aktualno - aktualno

button__1_.gif

Izvedba dogodka je zagotovljena.

TERMIN
27. junij 2022 , od 09.00 do 11.30, spletni seminar
Seminar bo  potekal preko spletne platforme ZOOM.

VSEBINA IN NAMEN IZOBRAŽEVANJA

Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) je glede na pravila Obligacijskega zakonika (OZ) lex specialis, javno-naročniška razmerja kot taka pa izvirajo iz kogentnih določb ZJN-3, kar pomeni, da je presoja dopustnih sprememb podvržena režimu 95. člena ZJN-3. Spremembe pogodbeno dogovorjenih cen je zato treba presojati z vidika ZJN-3 in OZ.
 
Presojo je treba opraviti upoštevaje okoliščine posameznega primera, predvsem v odvisnosti od pogodbenih določil posamezne pogodbe, zlasti ali pogodbena določila morebiti urejajo, katera od pogodbenih strank krije povečanje pogodbene cene v primeru nastopa različnih okoliščin. Kadar pogodba o izvedbi javnega naročila ne določa, katera izmed strank krije povečanje cen (iz kakršnega koli razloga), je odločitev o tem praviloma prepuščena pogodbenim strankam.  Naloga posameznega naročnika je, da iz pravnega vidika ugotovi, katera pogodbena stranka mora v skladu z določili pogodbe oziroma morebitnimi drugimi dejanskimi okoliščinami nositi posledice povišanja cen oziroma ali jih sploh mora.
 
Glede presoje z vidika OZ in ZJN-3 je pogodba o izvedbi javnega naročila pogodba civilnega prava, ki je od sklenitve dalje podrejena pravilom pogodbenega prava, za katerega je značilna pogodbena svoboda, ki izhaja iz načela avtonomije volje strank. Pogodbena svoboda pri teh pogodbah ne more biti absolutna in je zaradi zasledovanja ciljev javnega naročanja, s pravom javnih naročil omejena.
 
PROGRAM
 • Pregled določb iz zakonodaje javnih naročil
 • Možnosti spremembe cene, kadar je javno naročilo v fazi izvedbe
 • Določilo o dopustnih spremembah v obstoječih in novih pogodbah za izvedbo javnega naročila
 • Osnova za spremembo pogodbe v okviru javnega naročanja
 • Možnost enostranskega odstopa pogodbe v okviru sistema javnih naročil zaradi spremenjenih okoliščin
 • Tveganje višjih cen in kolikšna je meja po Zakonu o javnem naročanju
 
PREDAVATELJ
matja___kova__.jpg
mag. MATJAŽ KOVAČ je magister pravnih znanosti, strokovnjak za javna naročila, gospodarsko pravo in davke ter zelo ploden avtor na omenjenih področjih, zaposlen na Direkcija RS za infrastrukturo, kjer že več kot deset let vodi najzahtevnejše postopke, odda javne naročnike na področju železniške infrastrukture v RS.
mag. Matjaž Kovač je tudi visokošolski predavatelj za predmetno področje Gospodarsko pravo in pripravljalec strokovnih gradiv za izvajanje teh predmetov. Je avtor strokovne priročnik Obdavčevanje svetovne dohodke (Davčni inštitut Maribor 2003), strokovni dela prevozne pogodbe, priročnik Davki od A do Ž, strokovni dela Javna naročila in javno zasebno partnerstvoin strokovne monografije Finančne storitve ter priročnika Plačilni sistem in plačilna disciplina itd. mag.Matjaž Kovač je doktorski kandidat na Pravnih fakultetah Univerze v Mariboru na področju finančnega in davčnega prava .


GRADIVO 
Udeleženci bodo prejeli gradivo v elektronski obliki.

SEMINAR JE NAMENJEN 

E-seminar je namenjen vsem strokovnjakom, ki se ukvarjajo s področjem javnega naročanja, tako v državni upravi kot na nivoju lokalne skupnosti, javnim podjetjem, javnim agencijam, javnim zavodom, javnim skladom, gospodarskih javnim službam, koncesionarjem, vsem ponudnikom, ki kot aktivni subjekti vstopajo v pravna razmerja na področju javnih naročil, svetovalcem na področju javne uprave in javnih naročil ter študentom, predvsem pa širši množici, ki se ukvarja z problemi javnega naročanja.

KOTIZACIJA
Kotizacija za udeležbo na seminarju znaša  139 €.
(ddv ni vključen v ceni)

POPUSTI

Za več udeležencev priznamo dodatnih 10% popust oz. popust po dogovoru.
 
PRIJAVA
Elektronska prijava: za prijavo kliknite TUKAJ
Po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Skenirano prijavnico lahko pošljete po e-pošti: 
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

PRIJAVA VKLJUČUJE:
 • izvedbo spletnega seminarja v živo,
 • gradivo v elektronski obliki,
 • odgovore na vaša vprašanja 
PLAČILO
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  
SI56191405012239615 sklic na 00 27062022
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
Akademija za management in projektno vodenje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana 
ID za DDV: SI80886914

 
INFORMACIJE 
Za vse dodatne informacije lahko pokličete na telefonsko številko: 
051 317 357 ali pa nam pišite in pošljite nas, prosimo, pišite na e-naslov: 
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.


Email : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. Url: http://https://www.evropska-svetovalnica.com/
ON LINE ŠOLA RAČUNOVODSTVA V JAVNEM SEKTORJU, V Dveh Modulih (10:00 - 13:30)
Akademija za management in projektno vodenje vas z vsem spoštovanjem Vabi na seminar z aktualno vsebino

ON LINE ŠOLA RAČUNOVODSTVA V JAVNEM SEKTORJU, v dveh modulih

10% popust za prijave in plačilo do vključno 27. junija 2022

button__1_.gif

TERMINI
27. junij 2022, od 10:00  do 13.30 ure, 1. MODUL,  spletni dogodek
28. junij 2022, od 10:00  do 13.30 ure, 2. MODUL, spletni dogodek

PREDAVATELJICA
MAJDA GOMINŠEK, dipl. ekonomistka, predavateljica, računovodska in  finančna svetovalka z dolgoletnimi izkušnjami na področju računovodenja v javnem sektorju

NAMEN
Šola je namenjena računovodskim delavcem pri pravnih osebah javnega sektorja. Program šole zajema na eni strani splošna in posebna pravila, pripoznavanja, merjenja, vrednotenja posameznih računovodskih kategorij določenih in drugih uporabnikov enotnega kontnega načrta, na drugi strani pa ločeno izkazovanje knjiženja za določene in druge uporabnike na praktičnih primerih.
 • Poglobili  boste zakonske posebnosti in novosti na tem področju ter jih implementirali v svoje delo
 • Obvladali boste računovodski in davčni vidik javne in tržne dejavnosti pri proračunskem uporabniku
 • Znali boste knjižiti najpogostejše poslovne dogodke 
 • Osvežili boste oproščene dejavnosti v javnem sektorju
 • Spoznali boste posebnosti knjiženja pri proračunskih uporabnikih
 • Pravilno boste vodili davčne evidence in obračun DDV
 • Drugo

PROGRAM
1. MODUL, 27.junij  2022, od 10.00 do 13.30 ure
 • Računovodski predpisi za javni sektor, pravilnik o računovodstvu, pravila knjiženja po načelu poslovnega dogodka in načelu denarnega toka, uskladitev računovodskih postavk navznoter in navzven, priprava letnega poročila, priprava finančnega načrta, upoštevanje pravil skrbnega računovodenja
 • Računovodske postavke sredstev v bilanci stanja, opredmetena osnovna in neopredmetena sredstva, drobni inventar, naložbene nepremičnine, najemi, vlaganja v tuja osnovna sredstva, denarna sredstva, finančne naložbe, zaloge, terjatve, obveznosti, aktivne časovne razmejitve, rezervacije
 • Prihodki in odhodki po vrstah in povezava med knjiženjem po poslovnem dogodku in po denarnem toku, priprava podatkov za izkaze prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti
 • Knjiženje stroškov: stroški materiala in stroški storitev po vrstah (opredelitev pojmov, razvrščanje stroškov materiala in storitev, pripoznavanje in računovodsko merjenje stroškov materiala in storitev: stroški materiala in drobnega inventarja, stroški reprezentance in zavarovanja, povračila stroškov zaposlenim, stroški po pogodbah za opravljeno delo, stroški vzdrževanja, najemnine, stroški reklame in reprezentance, stroški študentskega dela ter drugi stroški in drugi odhodki)
 • Obračun stroškov dela ter drugih prejemkov iz delovnega razmerja ( opredelitev pojmov, razvrščanje stroškov dela in stroškov povračil: stroški dela, povračila stroškov dela, obračun dajatev, pripoznavanje in merjenje stroškov dela in stroškov povračil: obračun in knjiženje stroškov plač, obračun in knjiženje stroškov povračil)
 
2. MODUL, 28. junij  2022, od 10.00 do 13.30 ure
 • Ugotovitev rezultata poslovanja, davčni obračun za javne zavode glede na Pravilnik o pridobitni in nepridobitni dejavnosti
 • Končno knjiženje rezultata za javni sektor v primeru pozitivnega oz. negativnega presežka,
 • Načini pokrivanja presežka odhodkov nad prihodki
 • Poraba presežka prihodkov nad odhodki
 • Posebnosti davčnega obračuna glede na pravilnik o pridobitni in nepridobitni dejavnosti
 • Ugotavljanje davčne osnove, koriščenje davčnih olajšav
 • Knjiženje morebitne obveznosti za davek od dohodka pravnih oseb
 • Letno poročilo in pojasnila k računovodskim izkazom (opredelitev pojmov,oddaja in vsebina letnega poročila, računovodsko poročilo, poslovno poročilo, zaključni račun proračuna
 • Oblike bilance stanja za zunanje poslovno poročanje
 • Oblika izkaza poslovnega izida za zunanje poslovno poročanje
 • Vidik ugotavljanja notranjega revizorja: najpogostejše napake, pomanjkljivost kontrol, posledice opuščanja upoštevanja predpisov, vzpostavitev notranjih kontrol, ki so priporočene za to, da je računovodstvo in poslovanje v skladu s predpisi, ekonomično in učinkovito.

VPRAŠANJA IN ODGOVORI
Veseli bomo tudi vaših pisnih vprašanj na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

GRADIVO
Udeleženci boste prejeli gradivo v elektronski obliki.

SEMINAR JE NAMENJEN 
Izobraževanje priporočamo računovodjem v javnem sektorju, vodjem računovodskih servisov, ki vodijo računovodstvo za javne zavode ali bi to želeli, strokovnim svetovalcem v javnem sektorju in vsem, ki potrebujejo znanja za delo v računovodstvu javnega sektorja.
• Računovodskim službam  javnem sektorju
• Računovodjem in ekonomistom, referentom
• Knjigovodjem – likvidatorjem plač,
• Kadrovskim delavcem ter
• drugim delavcem, ki se pri svojem delu srečujejo s tematiko seminarja.

KOTIZACIJA
Kotizacija za udeležbo na seminarju s popustom  znaša 305,10 evrov + DDV

POPUSTI
 • 10% popust za prijave in plačilo do vključno 27. junija 2022
 • 10% dodatni popust za 2 ali več udeležencev iz iste organizacije
Cena vključuje predavanje strokovnjakinje , strokovno gradivo v  elektronski obliki in potrdilo o udeležbi.
Na voljo bo videoposnetek.
 
PRIJAVA
Skenirano prijavnico lahko pošljete po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Prijave  sprejemamo do dne pred izvedbo seminarja.
Odjave sprejemamo v pisni obliki do treh delovni dni pred izvedbo seminarja. 

PLAČILO
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  
SI56 1914 0501 2239 615, sklic na 00 27062022, 
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
Akademija za management in projektno vodenje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana 
Davčna številka: 80886914.  Potrdilo o plačilu prinesite s seboj.

INFORMACIJE
Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko  številko: 
051 317 357 ali pa nam pišite in pošljite vaša vprašanja po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.


Email : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. Url: http://https://www.evropska-svetovalnica.com/
Torek, Junij 28, 2022
ON LINE ŠOLA RAČUNOVODSTVA V JAVNEM SEKTORJU, V 2 Modulih (10:00 - 13:30)
Akademija za management in projektno vodenje vas z vsem spoštovanjem Vabi na seminar z aktualno vsebino

ON LINE ŠOLA RAČUNOVODSTVA V JAVNEM SEKTORJU, v dveh modulih

10% popust za prijave in plačilo do vključno 27. junija 2022


TERMINI
27. junij 2022, od 10:00  do 13.30 ure, 1. MODUL,  spletni dogodek
28. junij 2022, od 10:00  do 13.30 ure, 2. MODUL, spletni dogodek

PREDAVATELJICA
MAJDA GOMINŠEK, dipl. ekonomistka, predavateljica, računovodska in  finančna svetovalka z dolgoletnimi izkušnjami na področju računovodenja v javnem sektorju

NAMEN
Šola je namenjena računovodskim delavcem pri pravnih osebah javnega sektorja. Program šole zajema na eni strani splošna in posebna pravila, pripoznavanja, merjenja, vrednotenja posameznih računovodskih kategorij določenih in drugih uporabnikov enotnega kontnega načrta, na drugi strani pa ločeno izkazovanje knjiženja za določene in druge uporabnike na praktičnih primerih.
 • Poglobili  boste zakonske posebnosti in novosti na tem področju ter jih implementirali v svoje delo
 • Obvladali boste računovodski in davčni vidik javne in tržne dejavnosti pri proračunskem uporabniku
 • Znali boste knjižiti najpogostejše poslovne dogodke 
 • Osvežili boste oproščene dejavnosti v javnem sektorju
 • Spoznali boste posebnosti knjiženja pri proračunskih uporabnikih
 • Pravilno boste vodili davčne evidence in obračun DDV
 • Drugo

PROGRAM
1. MODUL, 27.junij  2022, od 10.00 do 13.30 ure
 • Računovodski predpisi za javni sektor, pravilnik o računovodstvu, pravila knjiženja po načelu poslovnega dogodka in načelu denarnega toka, uskladitev računovodskih postavk navznoter in navzven, priprava letnega poročila, priprava finančnega načrta, upoštevanje pravil skrbnega računovodenja
 • Računovodske postavke sredstev v bilanci stanja, opredmetena osnovna in neopredmetena sredstva, drobni inventar, naložbene nepremičnine, najemi, vlaganja v tuja osnovna sredstva, denarna sredstva, finančne naložbe, zaloge, terjatve, obveznosti, aktivne časovne razmejitve, rezervacije
 • Prihodki in odhodki po vrstah in povezava med knjiženjem po poslovnem dogodku in po denarnem toku, priprava podatkov za izkaze prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti
 • Knjiženje stroškov: stroški materiala in stroški storitev po vrstah (opredelitev pojmov, razvrščanje stroškov materiala in storitev, pripoznavanje in računovodsko merjenje stroškov materiala in storitev: stroški materiala in drobnega inventarja, stroški reprezentance in zavarovanja, povračila stroškov zaposlenim, stroški po pogodbah za opravljeno delo, stroški vzdrževanja, najemnine, stroški reklame in reprezentance, stroški študentskega dela ter drugi stroški in drugi odhodki)
 • Obračun stroškov dela ter drugih prejemkov iz delovnega razmerja ( opredelitev pojmov, razvrščanje stroškov dela in stroškov povračil: stroški dela, povračila stroškov dela, obračun dajatev, pripoznavanje in merjenje stroškov dela in stroškov povračil: obračun in knjiženje stroškov plač, obračun in knjiženje stroškov povračil)
 
2. MODUL, 28. junij  2022, od 10.00 do 13.30 ure
 • Ugotovitev rezultata poslovanja, davčni obračun za javne zavode glede na Pravilnik o pridobitni in nepridobitni dejavnosti
 • Končno knjiženje rezultata za javni sektor v primeru pozitivnega oz. negativnega presežka,
 • Načini pokrivanja presežka odhodkov nad prihodki
 • Poraba presežka prihodkov nad odhodki
 • Posebnosti davčnega obračuna glede na pravilnik o pridobitni in nepridobitni dejavnosti
 • Ugotavljanje davčne osnove, koriščenje davčnih olajšav
 • Knjiženje morebitne obveznosti za davek od dohodka pravnih oseb
 • Letno poročilo in pojasnila k računovodskim izkazom (opredelitev pojmov,oddaja in vsebina letnega poročila, računovodsko poročilo, poslovno poročilo, zaključni račun proračuna
 • Oblike bilance stanja za zunanje poslovno poročanje
 • Oblika izkaza poslovnega izida za zunanje poslovno poročanje
 • Vidik ugotavljanja notranjega revizorja: najpogostejše napake, pomanjkljivost kontrol, posledice opuščanja upoštevanja predpisov, vzpostavitev notranjih kontrol, ki so priporočene za to, da je računovodstvo in poslovanje v skladu s predpisi, ekonomično in učinkovito.

VPRAŠANJA IN ODGOVORI
Veseli bomo tudi vaših pisnih vprašanj na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

GRADIVO
Udeleženci boste prejeli gradivo v elektronski obliki.

SEMINAR JE NAMENJEN 
Izobraževanje priporočamo računovodjem v javnem sektorju, vodjem računovodskih servisov, ki vodijo računovodstvo za javne zavode ali bi to želeli, strokovnim svetovalcem v javnem sektorju in vsem, ki potrebujejo znanja za delo v računovodstvu javnega sektorja.
• Računovodskim službam  javnem sektorju
• Računovodjem in ekonomistom, referentom
• Knjigovodjem – likvidatorjem plač,
• Kadrovskim delavcem ter
• drugim delavcem, ki se pri svojem delu srečujejo s tematiko seminarja.

KOTIZACIJA
Kotizacija za udeležbo na seminarju s popustom  znaša 305,10 evrov + DDV

POPUSTI
 • 10% popust za prijave in plačilo do vključno 27. junija 2022
 • 10% dodatni popust za 2 ali več udeležencev iz iste organizacije
Cena vključuje predavanje strokovnjakinje , strokovno gradivo v  elektronski obliki in potrdilo o udeležbi.
Na voljo bo videoposnetek.
 
PRIJAVA
Skenirano prijavnico lahko pošljete po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Prijave  sprejemamo do dne pred izvedbo seminarja.
Odjave sprejemamo v pisni obliki do treh delovni dni pred izvedbo seminarja. 

PLAČILO
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  
SI56 1914 0501 2239 615, sklic na 00 27062022, 
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
Akademija za management in projektno vodenje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana 
Davčna številka: 80886914.  Potrdilo o plačilu prinesite s seboj.

INFORMACIJE
Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko  številko: 
051 317 357 ali pa nam pišite in pošljite vaša vprašanja po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.


Email : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. Url: http://https://www.evropska-svetovalnica.com/
Četrtek, Junij 30, 2022
NOVOSTI NA PODROČJU OBRAČUNA PLAČ IN POVRAČIL STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM TER IZPLAČIL DRUGIH PREJEMKOV IZ DELOVNEGA RAZMERJA V JAVNEM SEKTORJU (08:00 - 11:30)
abimo vas na seminar z aktualno vsebino
 
NOVOSTI NA PODROČJU OBRAČUNA PLAČ IN POVRAČIL STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM TER IZPLAČIL DRUGIH PREJEMKOV IZ DELOVNEGA RAZMERJA  V JAVNEM SEKTORJU

10% popust za prijave in plačilo do vključno 27. junija 2022
 
 
TERMIN
30. junij 2022, od 10:00  do 13.30 ure


PREDAVATELJICA
MAJDA GOMINŠEK, finančna svetovalka z dolgoletnimi izkušnjami na področju računovodenja v javnem sektorju
 

NAMEN
Vljudno Vas vabimo na seminar, kjer boste pridobili, poglobili in osvežili znanje na  področju obračunavanja plač in na področju povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov iz delovnega razmerja v javnem sektorju (ZUJF in kolektivne pogodbe) vključno z razmerjem med zakonom in kolektivno pogodbo.
Povračila stroškov, nastalih pri službenih potovanjih v državi ali v tujini, torej dnevnic, nočnin in stroškov prevoza uvrščamo med stroške storitev. Med stroške dela pa štejemo regres za letni dopust, odpravnine, ki pripadajo zaposlenim, povračila za prevoz na delo in za prehrano med delom, jubilejne nagrade in druge ugodnosti, ki jih imajo zaposleni v javnem sektorju.
Velikosti teh povračil, ki pripadajo zaposlenim v državnih organih,organih lokalnih skupnosti, agencijah, skladih in javnih podjetjih, ki so jih ustanovile lokalne skupnosti oziroma država,
in v drugih osebah javnega prava, določa Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov,Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti ter
kolektivne pogodbe nekaterih dejavnosti negospodarstva. Za pravilno določanje zneskov je potrebno upoštevati tudi davčne predpise, ki določajo davčno priznane odhodke po Uredbi
o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki,ki se ne vštevajo v davčno osnovo.
Na seminarju bomo obravnavali najpogostejša vprašanja na področja pravilnosti določanja zneskov povračil stroškov in drugih prejemkov zaposlenih v javnem sektorju. Seminar bo
potekal tako, da bo predavatelj v uvodu kratko predstavil področje in se osredotočili na čim več praktičnih rešitev, razkritih nepravilnosti in napak ter primerov dobre prakse v letu 2022.
Veseli bomo vaših vprašanj.

PROGRAM

1. PLAČE V JAVNEM SEKTORJU

    NORMATIVNI OKVIRI
 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
 • Kolektivna pogodba za javni sektor
 • Kolektivne pogodbe dejavnosti in poklicev – tarifni deli, uredbe vlade (npr. Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede, Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju, Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela, Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka ipd.)
 • Pravilniki

     OBRAČUN PLAČ

 • Obračun plač: sestavni deli plač (določitev osnovne plače, dodatki, bonitete, delovna uspešnost, uvrstitev v plačne razrede, napredovanja)
 • Obračun prispevkov: od katere osnove moramo obračunavati in plačati prispevke za socialno varnost
 • Posebnosti pri obračunu plač: starejši delavci, mladi, oprostitve plačila PIZ
 • Vse o izvršbi - posebnosti: vrstni red sklepov, novi zneski pri izvršbi
 • Osnove za nadomestila, stopnje za obračun nadomestil, preverili kaj je pomembno z vidika zahtevkov za refundacije.

       NAGRAJEVANJE DELOVNE USPEŠNOSTI:

 • Redna delovna uspešnost
 • Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela
 • Delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (napotila za ravnanje v praksi glede na aktualna vprašanja delodajalcev in javnih uslužbencev)

       DODATKI

 • Veljavna ureditev dodatkov
 • Vrste dodatkov
 • Način obračunavanja dodatkov
 • Problematika izplačevanja posebnih dodatkov, vezanih na izvajanje protikoronske interventne zakonodaje (PKP) in Kolektivne pogodbe za javni sektor (dodatek za delo v rizičnih razmerah

2.  POVRAČILA IN DRUGI PREJEMKI IZ DELOVNEGA RAZMERJA

 • Vrste povračil iz delovnega razmerja (malica, prevoz na delo, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči,...)
 • Kaj velja ZUJF ali kolektivne pogodbe
 • Povračila na službeni poti
 • Kako je s povračili, če je delavec zaposlen za krajši delovni čas
 • Letni dopust in regres za letni dopust
 • Poročanje na REK obrazcih.

4. KATERI UKREPI PO PKP UKREPIH ŠE VELJAJO V LETU 2022

5. VPRAŠANJA IN ODGOVORI

Veseli bomo tudi vaših pisnih vprašanj. 

GRADIVO
Udeleženci boste prejeli gradivo na posvetu v pisni in elektronski obliki.
 
SEMINAR JE NAMENJEN 
Direktorjem v javnih zavodih, javnih skladih agencijah, javnih podjetjih 
Računovodskim službam  javnem sektorju
Računovodjem in ekonomistom, referentom
Knjigovodjem – likvidatorjem plač,
Kadrovskim delavcem ter
drugim delavcem, ki se pri svojem delu srečujejo s tematiko seminarja.
 
 
KOTIZACIJA
Kotizacija za udeležbo na seminarju je  159€+DDV.  

Kotizacija z 10% popustom znaša 143,10€+ddv
 
10% popust za prijave in plačilo do vključno 27. junija 2022.
Cena vključuje predavanje strokovnjakinje , strokovno gradivo, potrdilo o udeležbi.

SPLETNI NASLOV
http://www.evropska-svetovalnica.com

PRIJAVA
Elektronska prijava: http://www.evropska-svetovalnica.com –  Prijava 
Po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Skenirano prijavnico lahko pošljete po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Prijave  sprejemamo do dne pred izvedbo seminarja.
Odjave sprejemamo v pisni obliki do treh delovni dni pred izvedbo seminarja. 

PLAČILO
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  
SI56 1914 0501 2239 615, sklic na 00 30062022, 
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
Akademija za management in projektno vodenje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana 
Davčna številka: 80886914.  Potrdilo o plačilu prinesite s seboj.

INFORMACIJE
Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko  številko: 
051 317 357 ali pa nam pišite in pošljite vaša vprašanja po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.


Email : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. Url: http://https://www.evropska-svetovalnica.com/
Seminarji        

Iskanje po koledarju


Novice, dogodki, izobraževanje

Evropska unija