ja_mageia

 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
Nahajate se na: Naslovnica Koledar
Mesečni pogled
Mesečni pogled
Strnjen pogled
Strnjen pogled
Tedenski pogled
Tedenski pogled
Dnevni pogled
Dnevni pogled
Iskanje
Iskanje

Dogodek: 'Izvršba Na Plačo In Izvrševanje Sklepov Pri Delodajalcihz Dido Volk'

Seminarji
Datum: Četrtek, Marec 05, 2020 At 09:00
Trajanje: 5 ur
Podrobnosti o stiku:
Email: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Akademija za management in projektno vodenje  Vas z vsem spoštovanjem  vabi na seminar z aktualno vsebino


Izvršba na plačo in izvrševanje sklepov pri delodajalcihz Dido Volk
TERMIN
Ljubljana, 5. marec 2020, ob 09.00 do 13.30,
velika sejna dvorana v poslovni stavbi Slovenijales, Dunajska 22
 
UVOD

Delodajalci se dostikrat znajdejo v negotovosti, ko glede posameznega delavca prihajajo različni sklepi, tako sodni kot davčni, poseben problem pa prinaša še upravno-izplačilna prepoved, s katero delavec prostovoljno dovoli obremenitev dela plače. Delodajalci so odškodninsko odgovorni, če sklepa o izvršbi ne izvršijo (pravilno), oziroma, če ne upoštevajo pravilnega vrstnega reda in obsega izvršitve.

V zadnjem letu je bilo začetih skoraj 10.000 postopkov osebnega stečaja, v katerih pa veljajo posebna pravila glede stalnih denarnih prejemkov dolžnika. Delodajalci so dolžni upoštevati zgolj sklep (stečajnega) sodišča o izterjavi stalnih prejemkov. Z zadnjo Novelo ZFPPIPP-G , ki je pričela veljati 26. aprila 2016, je določena tudi neposredna uporaba pravil Zakona o izvršbi in zavarovanju glede omejitev izvršbe na plačo in druge stalne prejemke, kar bistveno spreminja dosedanjo ureditev in tudi izvrševanje sklepov o izterjavi stalnih prejemkov.

Z Novelo Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-J), ki je pričela veljati 30. julija 2014, je prav pri izvršbi na plačo precej bistvenih sprememb in dopolnitev dosedanje ureditve. Spremembe se nanašajo na določila o omejitvah in izvzetju prejemkov iz izvršbe in natančnejšo ureditev prejemkov, na katere je mogoče seči z izvršbo. Dopolnjena je ureditev upravno izplačilne prepovedi, spremembe pa se nanašajo tudi na vprašanja vrstnega reda sklepov o izvršbi ter možnosti ustavitve izvršbe v primeru prenizkih prejemkov.

Z zadnjo Novelo Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-K), ki je pričela veljati 4. avgusta 2015, se ponovno spreminjajo prav določbe glede izvršbe na plačo in sicer višina omejitve, ki je po novem 76 odstotkov (bruto) minimalne plače, spremembe pa so tudi pri prejemkih, izvzetih iz izvršbe. Dopolnjena in spremenjena je tudi ureditev uveljavljanja višje omejitve zaradi preživljanja družinskega člana, dodane pa so še omejitve na veteranski dodatek tako, da je nanj mogoče poseči z izvršbo zgolj glede privilegiranih terjatev.

Udeleženci pa boste seznanjeni tudi z vsemi spremembami Novele ZIZ-L, ki je pričela veljati 11. aprila 2018.

Pri izvrševanju sklepov o izvršbi pa se delodajalcem pogosto pojavljajo vprašanja:

 • V kakšnem vrstnem redu je treba izvrševati posamezne sklepe sodišča (»navadni« sklep – sklep za preživnino) ali davčnega organa in upravno-izplačilno prepoved?
 • Ali sklep o davčni izvršbi "prehiti" ostale sklepe, ki se že izvršujejo? Ali sklep za preživnino prehiti tudi sklep o davčni izvršbi?
 • Kdaj in v katerem primeru obveščati sodišče o izvršitvi – neizvršitvi sklepa? Ali je treba obvestiti tudi upnika?
 • Kakšne podatke o dolžniku in njegovi plači lahko zahteva upnik od delodajalca?
 • Ali je dovoljeno zarubiti povračilo stroškov za prehrano in prevoz na delo, potnih stroškov in dnevnic, ter regres, jubilejne nagrade, odpravnino?
 • Kako pravilno ravnati v primeru, če je zoper delavca začet postopek osebnega stečaja?
 • Kdaj se v primeru osebnega stečaja delavca upoštevajo tudi navodila stečajnega upravitelja in kdaj zgolj sklep (stečajnega) sodišča?
 • Kako izvršiti (najbolj pogost) sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine? Ali ga izvršimo samo za plačo ali tudi za ostale prejemke?
 • Kakšen pomen ima upravna-izplačilna prepoved na plačo? Ali lahko delavec dovoli upravno-izplačilno prepoved tudi v breme svoje minimalne plače?

Komu je namenjen

Seminar je namenjen direktorjem, vodilnim managerjem, davčnim svetovalcem, finančnim in strokovnim delavcem s področja računovodstva in financ, vodjem računovodskih servisov ter vsem, ki jih tematika zanima.

Iz programa seminarja

 • Splošno o izvršilnem postopku
 • Izvršba na dolžnikovo denarno terjatev
 • Izvrševanje sklepov pri delodajalcih
 • Vrstni red poplačil
 • Obseg izvršbe na plačo
 • Prenehanje delovnega razmerja,povečanje – zmanjšanje plače
 • Odgovornost delodajalca za opuščeno odtegnitev in izplačilo zapadlih zneskov
 • Posebnosti izplačilne prepovedi z dolžnikovo privolitvijo
 • Predstavitev sprememb in dopolnitev Novele ZIZ-J in Novele ZIZ-K
 
PREDAVATELJICA
Dida Volk, univ.dipl.pravnica,

sodnica pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, ima objavljene številne strokovne članke in je avtorica več knjig. Na civilno-pravnem področju, področju izvršilnega, pogodbenega, insolvenčnega prava in prava nepremičnin ima dolgoletne izkušnje.


PROGRAM
9.00 do 13.30 z vmesnim odmorom ob 11.00 - 11.30
 

 • Kratek prikaz izvršilnega postopka.
 • Izvršba na podlagi verodostojne listine - na podlagi izvršilnega naslova (razlike postopka in razlike glede izvrševanja sklepa).
 • Upnikovo pridobivanje podatkov (pravila 4. člena ZIZ, obseg podatkov, ki jih delodajalec posreduje upniku).
 • Izvršba na denarno terjatev:
  • omejitve in izvzetja prejemkov iz izvršbe, spremembe glede izvzetja in omejitev izvršbe (na podlagi sprememb v Noveli ZIZ-K dolžniku ostane 76% minimalne bruto plače, uveljavljanje višje omejitve v primeru preživljanja družinskih članov),
  • prekinitev izvršbe (v primeru postopka osebnega stečaja, v primeru smrti dolžnika),
  • spremembe Novele ZFPPIPP-G glede sklepa o izterjavi stalnih prejemkov v postopku osebnega stečaja (neposredna uporaba pravil iz 102. člena ZIZ).
 • Izvršba na plačo in druge stalne prejemke:
  • konkurenca različnih sklepov - prednostni sklepi (po novem ima preživnina prednost),
  • obseg izvršbe na plačo (natančneje določeni prejemki, ki so lahko predmet izvršbe – vsi denarni prejemki, ki se po Zakonu o dohodnini štejejo za dohodek iz delovnega razmerja),
  • sprememba ureditve in načina uveljavljanja višjih omejitev zaradi vzdrževanih družinskih članov (delavec lahko to višjo omejitev uveljavlja pri delodajalcu),
  • izvršitev sklepov zoper dolžnika v postopku osebnega stečaja (prednostne terjatve – preživnina, sklep stečajnega sodišča o izterjavi stalnih prejemkov),
  • odgovornost delodajalca za izvršitev sklepa (z dopolnitvijo ureditve v Noveli ZIZ-J),
  • posebnosti upravno - izplačilne prepovedi (dopolnjena ureditev postopka in vloge delodajalca, določena omejitev – enaka kot pri izvršbi).
GRADIVO
Udeleženci boste prejeli gradivo na posvetu v pisni in elektronski obliki:
 • Z gradivom boste prejeli pisna prispevka predavateljice: IZVRŠBA NA PLAČO PO NOVELAH ZIZ-J IN ZIZ-K in UPRAVNA IZPLAČILNA PREPOVED-aktualna vprašanja s prakse (avtorica Dida Volk).
 • Predavanje bo vodila vrhunska strokovnjakinja z dolgoletnimi izkušnjami na civilno-pravnem področju, področju izvršilnega, pogodbenega, insolvenčnega prava in prava nepremičnin.

SEMINAR JE NAMENJEN 
 • Direktorjem in vodilnim v javnih zavodih, javnih skladih agencijah, ZPIZ in ZZZS
 • Direktorjem in vodilnim računovodjem v gospodarskih družbah
 • Davčnim svetovalcem
 • Finančnim strokovnjakom
 • Odvetnikom
 • Računovodskim servisom
 • Računovodjem in ekonomistom, referentom
 • Kadrovskim delavcem
 • Drugim delavcem, ki se pri svojem delu srečujejo s tematiko seminarja
KOTIZACIJA
Kotizacija znaša 189,00€ +ddv

POPUSTI

15% popust za prijave in plačilo do vključno 26. februarja 2020. 
10% popust za prijave3 in plačilo od 27. februarja 2020 do vključno 4. marca 2020.

10% dodatni popust za večje število udeležencev iz iste organizacije. 
Cena vključuje predavanje odličnega strokovnjaka, strokovno gradivo, prigrizke in osvežilne napitke. 

PRIJAVA
 • Skenirano prijavnico lahko pošljete po e-pošti:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
 • Za elektronsko prijavo kliknite TUKAJ
 • Prijava po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Prijave  sprejemamo do dneva pred izvedbo seminarja.
Odjave sprejemamo do treh dni pred seminarjem.

PLAČILO

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: 
SI56 1914 0501 2239 615, sklic na 00 05032020

(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
Akademija za management in projektno vodenje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana 
ID za DDV: SI80886914.  Potrdilo o plačilu prinesite s seboj. 

INFORMACIJE
 
Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko  številko:
040 772 267 ali 051 317 357 med 10.00 in 12.00 uro ali pa nam pišite na elektronski naslov:
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.    

PRIJAVNICA NA SEMINAR


Izvršba na plačo in izvrševanje sklepov pri delodajalcih
 
Ljubljana, 5. marec 2020, ob 09.00 do 13.30,
velika sejna dvorana v poslovni stavbi Slovenijales, Dunajska 22

Ime in naslov organizacije:_________________________
 
 

Telefon:
 
Kontaktna oseba:________________ID zaDDVE-pošta:
 
Na seminar prijavljamo:
Ime in priimek:E-pošta
  


 
 
Žig in podpis:                                 

Želimo prejemati obvestila o dogodkih.                  da              ne

V skladu s 73.člen ZVOP-1 vas obveščamo o pravicah:
»Posameznik lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteva, da  upravljalec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja .
Upravljalec osebnih podatkov je dolžan v 15 dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem pisno obvestiti posameznika, ki je to zahteval.«


Iskanje po koledarju


Novice, dogodki, izobraževanje

Evropska unija