ja_mageia

 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
Nahajate se na: Naslovnica Koledar
Mesečni pogled
Mesečni pogled
Strnjen pogled
Strnjen pogled
Tedenski pogled
Tedenski pogled
Dnevni pogled
Dnevni pogled
Iskanje
Iskanje

Dogodek: 'NOVOSTI PRI NAPREDOVANJU JAVNIH USLUŽBENCEV V PLAČNI SKUPINI B V L. 2021'

Seminarji
Datum: Četrtek, Junij 17, 2021 At 09:30
Trajanje: 2 ur
Podrobnosti o stiku:
Email: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Z vsem spoštovanjem vabimo direktorje in vodilne delavce, računovodske 

in kadrovske strokovnjake v javnem sektorju na spletni seminar z aktualno temo

 

NOVOSTI NA PODROČJU NAPREDOVANJA JAVNIH USLUŽBENCEV v l. 2021 IN REDNA DELOVNA USPEŠNOST JAVNIH USLUŽBENCEV PLAČNE SKUPINE B - DIREKTORJI

 

Izvedba predavanja je zagotovljena.

TERMIN

17. junij 2021, od  09.30 do 11.30, predavanje  preko spletne platforme ZOOM

 

PREDAVATELJICI

1.  mag. Hermina Krajnc, preizkušena državna notranja revizorka, strokovnjakinja za revizijo, finančno in poslovno svetovanje
Mag. Hermina Krajnc ima 20 letne izkušnje na področju financiranja javnih zavodov kot svetovalka in kot vodja oddelka za družbene dejavnosti v občinski upravi. Dragocene delovne izkušnje je pridobila na področju upravno pravnih postopkov ter na področju izvajanja ustanoviteljskih obveznosti in pravic pri javnih zavodih, katerih ustanoviteljica je občina. Bila je tudi v.d. direktorice javnega zavoda, zadolžena in odgovorna za celotno poslovanje zavoda. Poleg tega ima 12 let delovnih izkušenj na področju izvajanja notranje revizije in sicer kot vodja službe za notranjo revizijo v občinski upravi in kot zunanja izvajalka notranje revizije v številnih občinah in javnih zavodih s področja šolstva, kulture, športa, zdravstva in sociale ter drugih proračunskih uporabnikih.

2.  Polona Gostan, univ. dipl. ekonomistka, preizkušeni računovodja javnega sektorja
Ima več kot 12 letne izkušnje na področju računovodstva, financ, javnega naročanja in davkov kot višja svetovalka za proračun in finance v občinski upravi. V tem času si je pridobila tudi naziv preizkušeni računovodja javnega sektorja. Pri svojem delu je sodelovala tako z javnimi zavodi, krajevnimi skupnosti in javnimi podjetji, kar ji daje posebno širino strokovnih znanj, ki so temeljna podlaga pri izvajanju notranjih revizij in izvajanju svetovanj v okviru notranjih revizij. Poleg tega ima 10 let delovnih izkušenj na področju izvajanja notranje revizije in sicer kot zunanja izvajalka notranje revizije v številnih občinah in javnih zavodih s področja šolstva, kulture, športa, zdravstva in sociale.


UVOD
7. člen Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju določa, da se direktorjem v javnih zavodih, javnih agencijah, javnih skladih in drugih osebah javnega prava del plače za redno delovno uspešnost (oz. RDU) v okvirih, ki jih določa zakon, izplačuje enkrat letno na podlagi poslovnega poročila, in sicer za redno delovno uspešnost v preteklem letu. Direktorjem v državnih organih, drugih državnih organih, upravah pravosodnih organov in upravah lokalnih skupnosti se redna delovna uspešnost izplačuje v rokih, ki veljajo za ostale javne uslužbence, razen načelnikom upravnih enot, ki se jim delovna uspešnost izplačuje enkrat letno do konca julija.
V skladu s tretjim odstavkom 22.a člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju višino dela plače za redno delovno uspešnost direktorjev določi organ, pristojen za njihovo imenovanje, na podlagi meril, ki jih določi pristojni minister. Organ, pristojen za imenovanje direktorja, je tisti organ, ki je s področnim predpisom oziroma aktom o ustanovitvi proračunskega uporabnika pristojen za imenovanje direktorja pri posameznem proračunskem uporabniku.

PROGRAM  

1.     Predstavitev pravnih podlag

2.     Določitev obsega sredstev za redno delovno uspešnost (v nadaljevanju: RDU)

3.     Merila in določitev višine RDU

4.     Opredelitev organa, ki je pristojen za določitev RDU

5.     Izvedba postopka pridobitve soglasij

6.     Praktični primer izračuna RDU

7.     Knjiženje poslovnega dogodka RDU

8.     Odgovori na vaša vprašanja

 

SEMINAR NAMENJEN

 • Direktorjem in vodilnim delavcem javnih zavodov, agencij, skladov, občin,
 • direktorjem in vodilnim delavcem javne in državne uprave,
 • računovodskim in finančnim delavcem,
 • poslovnim sekretarkam in tajnicam,
 • kadrovskim in drugim strokovnim delavcem,
 • strokovnim delavcem, ki se srečujete s problematiko določitve plač v javnem sektorju z vidika upoštevanja in izvedbe napredovanja in ocenjevanja delovne uspešnosti.

 

KOTIZACIJA

Kotizacija za udeležbo na seminarju je  149 € + DDV


DODATNI POPUSTI ZA VEČ UDELEŽENCEV

 • 10% popust za prijavo in plačilo do vključno 15. junija 2021
 • Dodatni 10% popust za 2  in več udeležencev oz. popust po dogovoru po telefonu

 

PRIJAVA

 • Elektronska prijava: za prijavo kliknite TUKAJ
 • Skenirano prijavnico lahko pošljete po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.  
 • Po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Prijave  sprejemamo do dne pred izvedbo seminarja.

Odjave sprejemamo v pisni obliki do treh delovni dni pred izvedbo seminarja.

PRIJAVA VKLJUČUJE

 • izvedbo spletnega seminarja v živo,
 • gradivo v elektronski obliki,
 • odgovore na vaša vprašanja
 • potrdilo o udeležbi

Izobraževanje bo potekalo:

Kdaj: 17. junija 2021

Kje: preko  spletne platforme ZOOM -  na vaš spletni naslov boste prejeli povezavo do spletnega seminarja

Po končanem spletnem seminarju vam bo na voljo videoposnetek.

PLAČILO

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  
SI56 1914 0501 2239 615, sklic na 00  17062021, 
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
Akademija za management in projektno vodenje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana 
ID za DDV: SI80886914

INFORMACIJE

Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete  med 10.00 in 12.00 uro na telefonsko  številko: 051 317 357 ali pa nam pišite in pošljite vaša vprašanja po e-pošti:  

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.


Vljudno vabljeni!

PRIJAVNICA NA SEMINAR

NOVOSTI NA PODROČJU NAPREDOVANJA JAVNIH USLUŽBENCEV v l. 2021

REDNA DELOVNA USPEŠNOST JAVNIH USLUŽBENCEV PLAČNE SKUPINE B - DIREKTORJI


TERMIN

17. junija 2021, od  09.30 do 11.30,

predavanje preko spletne platforme ZOOM

     

Ime in naslov organizacije:_________________________
 

 

Telefon:

Kontaktna oseba:________________

ID zaDDV

E-pošta:

 
Na seminar prijavljamo:

Ime in priimek:

E-pošta

  

 
   
   
   

 
 
Žig in podpis:                                 
Želimo prejemati obvestila o dogodkih.                  da              ne

 Iskanje po koledarju


Novice, dogodki, izobraževanje

Evropska unija