ja_mageia

 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
Nahajate se na: Naslovnica Koledar
Mesečni pogled
Mesečni pogled
Strnjen pogled
Strnjen pogled
Tedenski pogled
Tedenski pogled
Dnevni pogled
Dnevni pogled
Iskanje
Iskanje

Dogodek: 'KAKO IZVESTI SOCIALNO ODGOVORNO JAVNO NAROČANJE?'

Seminarji
Datum: Ponedeljek, November 08, 2021 At 09:00
Trajanje: 2 ur 30 minut
Podrobnosti o stiku:
Email: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Akademija za management in projektno vodenje organizira spletni seminar  v živo z aktualno vsebino

KAKO IZVESTI SOCIALNO ODGOVORNO JAVNO NAROČANJE?


button__1_.gif

Izvedba dogodka je zagotovljena.

TERMIN
8. november 2021, od 09.00 do 11.30 ure, spletni seminar
Seminar bo  potekal preko spletne platforme ZOOM .

VSEBINA IN NAMEN IZOBRAŽEVANJA
Socialno odgovorno javno naročanje (v nadaljevanju: SOJN) pomeni javno naročanje, pri katerem se upošteva eden ali več naslednjih socialnih vidikov: zaposlitvene možnosti, dostojno delo, skladnost s socialnimi pravicami in pravicami delavcev, socialna vključenost (vključevanje invalidov), enake možnosti, dostopnost, načrtovanje za vse, upoštevanje trajnostnih meril, vključno z vprašanji etične trgovine ter splošnejše prostovoljno upoštevanje socialne odgovornosti gospodarskih družb ob upoštevanju načel iz Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) in direktiv o javnem naročanju. 
 
SOJN vključuje veliko socialnih vidikov, eden izmed njih je tudi spodbujanje dostojnega dela. Ta splošno uveljavljen koncept temelji na prepričanju, da imajo ljudje pravico do produktivne zaposlitve v pogojih svobode, enakopravnosti, varnosti in človekovega dostojanstva . Agenda za dostojno delo  temelji na štirih enako pomembnih in neodvisnih elementih: pravici do produktivnega in svobodno izbranega dela, temeljnih načelih in pravicah pri delu, zaposlitvi, ki zagotavlja dostojno plačilo, ter socialni zaščiti in socialnemu dialogu. Še en vidik pa je spodbujanje skladnosti s socialnimi pravicami in pravicami delavcev.
 
Obstajajo štirje osnovni pristopi o vključevanju socialnih meril v javno naročanje. Po prvem pristopu se socialne komponente vključujejo v postopek javnega naročanja preko tehničnih specifikacij, ki morajo biti socialno usmerjene. Drug pristop se usmerja v ponudnike, saj le ti ne smejo biti izbrani, če so bili v postopku spoznani za krive nepoštenega ravnanja, kar pomeni, da ne dosegajo standarda socialnega vedenja. Po tretjem pristopu javni naročnik v razpisni dokumentaciji določa nekatera socialna vprašanja kot merilo za ocenjevanje ponudb. V fazo po oddaji ponudbe je usmerjen četrti pristop, saj se od vsakega izbranega ponudnika zahteva, da pri izvajanju naročila izpolnjuje določene socialne pogoje.
 
Webinar je namenjen vsem strokovnjakom, ki se ukvarjajo s področjem javnega naročanja, tako v državni upravi kot na nivoju lokalne skupnosti, javnim podjetjem, javnim agencijam, javnim zavodom, javnim skladom, gospodarskih javnim službam, koncesionarjem, vsem ponudnikom, ki kot aktivni subjekti vstopajo v pravna razmerja na področju javnih naročil, svetovalcem na področju javne uprave in javnih naročil ter študentom, predvsem pa širši množici, ki se ukvarja z problemi javnega naročanja.
 

 
PROGRAM
 • Opredelitev socialno odgovornega javnega naročanja (SOJN)
 • Merjenje tveganj in prednosti SOJN za izboljšanje socialnih rezultatov
 • Organizacijska strategija za SOJN
 • Opredelitev potreb in načrtov SOJN
 • Določanje pogojev in meril za SOJN
 • Oddaja SOJN in njene posebnosti
 • Primeri socialnih vidikov, ki se lahko vključijo v določila o izvajanju SOJN
 • Skladnost z nacionalnim okvirjem za zaposlovanje
 • Upravljanje SOJN in spremljanje skladnosti
 • Primeri dobre prakse SOJN
 
PREDAVATELJ
matja___kova__.jpg
mag. MATJAŽ KOVAČ je magister pravnih znanosti, strokovnjak za javna naročila, gospodarsko pravo in davke ter zelo ploden avtor na omenjenih področjih, zaposlen na Direkcija RS za infrastrukturo, kjer že več kot deset let vodi najzahtevnejše postopke, odda javne naročnike na področju železniške infrastrukture v RS.
mag. Matjaž Kovač je tudi visokošolski predavatelj za predmetno področje Gospodarsko pravo in pripravljalec strokovnih gradiv za izvajanje teh predmetov. Je avtor strokovne priročnik Obdavčevanje svetovne dohodke (Davčni inštitut Maribor 2003), strokovni dela prevozne pogodbe, priročnik Davki od A do Ž, strokovni dela Javna naročila in javno zasebno partnerstvoin strokovne monografije Finančne storitve ter priročnika Plačilni sistem in plačilna disciplina itd. mag.Matjaž Kovač je doktorski kandidat na Pravnih fakultetah Univerze v Mariboru na področju finančnega in davčnega prava .

GRADIVO 
Udeleženci bodo prejeli gradivo v elektronski obliki.

SEMINAR JE NAMENJEN 
E-seminar je namenjen vsem strokovnjakom, ki se ukvarjajo s področjem javnega naročanja, tako v državni upravi kot na nivoju lokalne skupnosti, javnim podjetjem, javnim agencijam, javnim zavodom, javnim skladom, gospodarskih javnim službam, koncesionarjem, vsem ponudnikom, ki kot aktivni subjekti vstopajo v pravna razmerja na področju javnih naročil, svetovalcem na področju javne uprave in javnih naročil ter študentom, predvsem pa širši množici, ki se ukvarja z problemi javnega naročanja.

KOTIZACIJA
Kotizacija za udeležbo na seminarju znaša  119 € + ddv

POPUSTI
Za več udeležencev priznamo dodatnih 10% popust oz. popust po dogovoru.
 
PRIJAVA
Elektronska prijava: za prijavo kliknite TUKAJ
Po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Skenirano prijavnico lahko pošljete po e-pošti: 
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

PRIJAVA VKLJUČUJE:
 • izvedbo spletnega seminarja v živo,
 • gradivo v elektronski obliki,
 • odgovore na vaša vprašanja 
PLAČILO
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  
SI56 1914 0501 2239 615, sklic na 00 08112021
(TRR odprt pri DBS dd, Ljubljana)
Akademija za upravljanje in projektno vodenje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana 
ID za DDV: SI80886914
 
INFORMACIJE 
Za vse dodatne informacije lahko pokličete na telefonsko številko: 
051 317 357 ali pa nam pišite in pošljite nas, prosimo, pišite na e-naslov: 
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

PRIJAVNICA NA SEMINAR

KAKO IZVESTI SOCIALNO ODGOVORNO JAVNO NAROČANJE ?

8. november 2021, od 09.00 do 11.30 ure preko spletne platforme ZOOM

Na seminar prijavljamo naslednje udeležence:
(navedite ime in priimek in e-pošto):
1. ______________________________________ _________________@ ___________________
2. ______________________________________ _________________@ __________________
3 ._______________________________________ ________________@ _________________

Naročnik in plačnik: ________________________________________________________________

Naslov plačnika (ulica / št., Poštna št. / kraj): _____________________________________________

Zavezanec za DDV: da ne (ustrezno obkrožite)
ID za DDV plačnika: ___________________
Davčna številka: _____________________
IBAN: SI56 ___________________________________________   
BIC BANKE: __________________________________________
Številka referenčnega dokumenta pri e-računu (številka naročilnice, ...) ____________________________________

Glede obveznosti prejemanja oz. izdajanja / pošiljanja e-računov prosimo obkrožite:
e-račun : DA NE
Telefon: ___________________________ GSM: ___________________  
e-pošta plačnika: _________________________ @ ______________________Žig in podpis:                    


Iskanje po koledarju


Novice, dogodki, izobraževanje

Evropska unija