ja_mageia

 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
Nahajate se na: Naslovnica Koledar
Mesečni pogled
Mesečni pogled
Strnjen pogled
Strnjen pogled
Tedenski pogled
Tedenski pogled
Dnevni pogled
Dnevni pogled
Iskanje
Iskanje

Dogodek: 'OBRAČUN PLAČ IN DRUGIH PREJEMKOV V JAVNEM SEKTORJU'

Seminarji
Datum: Petek, September 23, 2022 At 10:00
Trajanje: 3 ur 30 minut
Podrobnosti o stiku:
Email: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Vabimo vas na seminar z aktualno vsebino
 
NOVOSTI NA PODROČJU OBRAČUNA PLAČ IN POVRAČIL STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM TER IZPLAČIL DRUGIH PREJEMKOV IZ DELOVNEGA RAZMERJA  V  JAVNEM SEKTORJU

10% popust za prijave in plačilo do vključno 20. septembra 2022
 
 
TERMIN
23. september 2022, od 10:00  do 13.30 ure


PREDAVATELJICA
MAJDA GOMINŠEK, finančna svetovalka z dolgoletnimi izkušnjami na področju računovodenja v javnem sektorju
 

NAMEN
Vljudno Vas vabimo na seminar, kjer boste pridobili, poglobili in osvežili znanje na  področju obračunavanja plač in na področju povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov iz delovnega razmerja v javnem sektorju (ZUJF in kolektivne pogodbe) vključno z razmerjem med zakonom in kolektivno pogodbo.
Povračila stroškov, nastalih pri službenih potovanjih v državi ali v tujini, torej dnevnic, nočnin in stroškov prevoza uvrščamo med stroške storitev. Med stroške dela pa štejemo regres za letni dopust, odpravnine, ki pripadajo zaposlenim, povračila za prevoz na delo in za prehrano med delom, jubilejne nagrade in druge ugodnosti, ki jih imajo zaposleni v javnem sektorju.
Velikosti teh povračil, ki pripadajo zaposlenim v državnih organih,organih lokalnih skupnosti, agencijah, skladih in javnih podjetjih, ki so jih ustanovile lokalne skupnosti oziroma država,
in v drugih osebah javnega prava, določa Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov,Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti ter
kolektivne pogodbe nekaterih dejavnosti negospodarstva. Za pravilno določanje zneskov je potrebno upoštevati tudi davčne predpise, ki določajo davčno priznane odhodke po Uredbi
o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki,ki se ne vštevajo v davčno osnovo.
Na seminarju bomo obravnavali najpogostejša vprašanja na področja pravilnosti določanja zneskov povračil stroškov in drugih prejemkov zaposlenih v javnem sektorju. Seminar bo
potekal tako, da bo predavatelj v uvodu kratko predstavil področje in se osredotočili na čim več praktičnih rešitev, razkritih nepravilnosti in napak ter primerov dobre prakse v letu 2022.
Veseli bomo vaših vprašanj.

PROGRAM

1. PLAČE V JAVNEM SEKTORJU

    1.1. NORMATIVNI OKVIRI
 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
 • Kolektivna pogodba za javni sektor
 • Kolektivne pogodbe dejavnosti in poklicev – tarifni deli, uredbe vlade (npr. Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede, Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju, Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela, Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka ipd.)
 • Pravilniki

     1.2. OBRAČUN PLAČ

 • Obračun plač: sestavni deli plač (določitev osnovne plače, dodatki, bonitete, delovna uspešnost, uvrstitev v plačne razrede, napredovanja)
 • Obračun prispevkov: od katere osnove moramo obračunavati in plačati prispevke za socialno varnost
 • Posebnosti pri obračunu plač: starejši delavci, mladi, oprostitve plačila PIZ
 • Vse o izvršbi - posebnosti: vrstni red sklepov, novi zneski pri izvršbi
 • Osnove za nadomestila, stopnje za obračun nadomestil, preverili kaj je pomembno z vidika zahtevkov za refundacije.

     1.3.  NAGRAJEVANJE DELOVNE USPEŠNOSTI:

 • Redna delovna uspešnost
 • Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela
 • Delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (napotila za ravnanje v praksi glede na aktualna vprašanja delodajalcev in javnih uslužbencev)

      1.4.  DODATKI

 • Veljavna ureditev dodatkov
 • Vrste dodatkov
 • Način obračunavanja dodatkov
 • Problematika izplačevanja posebnih dodatkov, vezanih na izvajanje protikoronske interventne zakonodaje (PKP) in Kolektivne pogodbe za javni sektor (dodatek za delo v rizičnih razmerah

2.  POVRAČILA IN DRUGI PREJEMKI IZ DELOVNEGA RAZMERJA

 • Vrste povračil iz delovnega razmerja (malica, prevoz na delo, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči,...)
 • Kaj velja ZUJF ali kolektivne pogodbe
 • Povračila na službeni poti
 • Kako je s povračili, če je delavec zaposlen za krajši delovni čas
 • Letni dopust in regres za letni dopust
 • Poročanje na REK obrazcih.

3. KATERI UKREPI PO PKP UKREPIH ŠE VELJAJO V LETU 2022

4. VPRAŠANJA IN ODGOVORI

Veseli bomo tudi vaših pisnih vprašanj. 

GRADIVO
Udeleženci boste prejeli gradivo na posvetu v pisni in elektronski obliki.
 
SEMINAR JE NAMENJEN 
 • Direktorjem v javnih zavodih, javnih skladih agencijah, javnih podjetjih
 • Računovodskim službam  javnem sektorju
 • Računovodjem in ekonomistom, referentom
 • Knjigovodjem – likvidatorjem plač,
 • Kadrovskim delavcem ter
 • drugim delavcem, ki se pri svojem delu srečujejo s tematiko seminarja.
KOTIZACIJA
Kotizacija za udeležbo na seminarju je  159€+DDV.  

Kotizacija z 10% popustom znaša 143,10€+ddv
 
10% popust za prijave in plačilo do vključno 20. septembra 2022.
Cena vključuje predavanje strokovnjakinje , strokovno gradivo, potrdilo o udeležbi.

SPLETNI NASLOV
http://www.evropska-svetovalnica.com

PRIJAVA
Elektronska prijava: http://www.evropska-svetovalnica.com –  Prijava 
Po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Skenirano prijavnico lahko pošljete po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Prijave  sprejemamo do dne pred izvedbo seminarja.
Odjave sprejemamo v pisni obliki do treh delovni dni pred izvedbo seminarja. 

PLAČILO
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  
SI56 1914 0501 2239 615, sklic na 00 23092022, 
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
Akademija za management in projektno vodenje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana 
Davčna številka: 80886914.  Potrdilo o plačilu prinesite s seboj.

INFORMACIJE
Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko  številko: 
051 317 357 ali pa nam pišite in pošljite vaša vprašanja po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.


Iskanje po koledarju


Novice, dogodki, izobraževanje

Evropska unija