ja_mageia

 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
Nahajate se na: Naslovnica
Mesečni pogled
Mesečni pogled
Strnjen pogled
Strnjen pogled
Tedenski pogled
Tedenski pogled
Dnevni pogled
Dnevni pogled
Iskanje
Iskanje

Strnjen pogled

Petek, Maj 29, 2020
 April 2020Maj 2020Junij 2020
Sreda, Maj 06, 2020
IZVAJANJE CELOTNE PROTI KRIZNE ZAKONODAJE NA DAVČNEM IN FINANČNEM PODROČJU - ZIUZEOP TER SPREMEMBE (09:00 - 11:00)

Z vsem spoštovanjem  vas vabimo, da se nam pridružite na spletnem seminarju v živo z aktualno vsebino
 

IZVAJANJE CELOTNE PROTI KRIZNE ZAKONODAJE NA DAVČNEM IN FINANČNEM PODROČJU - ZIUZEOP TER SPREMEMBE IN DOPOLNITVE - ukrepi iz protikoronskega megazakona, protikorona paketa 2 ter drugi državni in finančni ukrepi 
TERMIN
Ljubljana, 6. maja 2020, od 9.00 do 11.00,
spletni seminar v živo

PROGRAM z VSEBINSKIMI POUDARKI:

 • Pomembna določila in pogoji Zakona o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov
 • Kako izvajati v praksi ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH ZA ZAJEZITEV EPIDEMIJE COVID-19 IN OMILITEV NJENIH POSLEDIC ZA DRŽAVLJANE IN GOSPODARSTVO
 • ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O INTERVENTNIH UKREPIH ZAZAJEZITEV EPIDEMIJE COVID-19 IN OMILITEV NJENIH POSLEDIC ZA DRŽAVLJANE IN GOSPODARSTVO protikoronski paket 2 (načrtovano sprejetje 28.4.2020)
 • Zakonska določila in tekoča pojasnila FURS
 • Na kratko o odlogu obveznosti do bank
 • Kdo je upravičeni delodajalec, pravice delavcev in časovno trajanje ugodnosti po tem zakonu
 • Novi pogoji za koriščenje ugodnosti, kaj vse šteje v prihodke, ki so odločilni za koriščenje ugodnosti,
 • Plačevanje akontacij DDPO in dohodka iz dejavnosti;
 • Hujša gospodarska škoda in možnosti odloga davčne obveznosti (prispevki samostojnih podjetnikov,DDPO...);
 • Temeljni dohodek za samozaposlene in kmete
Ob tem bodo obravnavana vsa vprašanja, ki se pojavljajo ob uporabi zakonodaje kot so:
 • Je izplačilo kriznega dodatka obvezno ?je koriščenje oprostitve PIZ prispevkov obvezno?
 • Izplačilo kriznega dodatka za delavce, ki delajo (niso na čakanju), ampak so na dopustu, bolniški.., izračun efektivnih ur
 • Ali bo država res plačala v celoti čakanje na delo ?
 • Obravnavali bomo vprašanje praznikov in dela prostih dni
 • Čakanje na delo in dopust
 • Višja sila ali bolniška odsotnost po podlagi 08 ?
 • Osebe, ki so zadržane v tuji državi zaradi karantene
 • Kako izplačamo plačo če je delavec del meseca na čakanju, del meseca bo delal, del meseca je na bolniški. In kdaj bo pripadel krizni dodatek
 • Kakšne sankcije sploh pozna (ZIUZEOP), za katere nepravilnosti je predpisana globa in kdaj je sankcija vračila sredstev
 • Kaj pomeni prepoved izplačila uspešnosti in za katere vrste uspešnosti velja ?Ali je pomembno na katero obdobje se nanaša dobiček, ki se izplača.
 • Ali je pri izplačilu uspešnosti pomemben datum plačila ? ali je pomembno iz katerega obdobja uspešnost izhaja
 • Do kdaj bomo sploh lahko koristili ugodnosti, glede na očitno uveljavljen princip »denarnega toka« v krovnem zakonu ?
 • Kdaj in kako bomo plačevali akontacije DDPO v letu 2020, prve izkušnje z zapiranjem postavk na E- davkih
 • Kako bomo upoštevali prejete ugodnosti (prihodki) v računovodskih izkazih leta 2020
 • Novo določilo glede izplačila uspešnosti, dividend, lastnih deležev in nagrad poslovodstvu v povezavi s koriščenjem ugodnosti
 
Veseli bomo vaših pisnih vprašanj. 
PREDAVATELJ
mag. Dejan Petkovič, univ . dipl. ekonomist, odličen strokovnjak in predavatelj 
Zaključil je podiplomski specialistični študij JAVNE FINANCE IN DAVČNO SVETOVANJE, kasneje pa še  znanstveni magistrski študij EKONOMIJA  IN  POSLOVNE VEDE. Poklicno pot je začel na področju analiz in nadzora poslovanja, po opravljenem pripravništvu pa dobil redno zaposlitev v finančno računovodskem sektorju. Delo je nadaljeval  kot direktor računovodskega sektorja večjega podjetja. Nove izzive je našel v podjetju ABECEDA SVETOVANJE d.o.o. (in njeni predhodniki) kot davčni in podjetniški svetovalec. Mag. Dejan Petkovič je višji predavatelj na Visoki šoli za računovodstvo v Ljubljani. Je avtor približno 100 bibliografskih enot, od tega dveh visokošolskih učbenikov (OBDAVČITEV PODJETIJ ter UPRAVLJALNO RAČUNOVODSTVO) ter odličen mentor številnim  diplomantom.

GRADIVO
Udeleženci spletnega seminarja boste prejeli tudi gradivo  v elektronski obliki.

SPLETNI SEMINAR JE NAMENJEN
 • delodajalcem, direktorjem, lastnikom podjetij,
 • kadrovskim in pravnim službam
 • računovodskim službam
 • računovodskim servisom
 • samozaposlenim in
 • vsem osebam, ki jih obravnavana tematika zanima.
KOTIZACIJA
Kotizacija  znaša 49 € + 22% DDV. 
 
POPUSTI
Za 2 in več prijavljenih iz iste organizacije priznavamo  dodatni 10% popust.
Za dodatne popuste in možnosti brezplačne udeležbe nas pokličite po mobilnem telefonu 051 317 357 vsak dan med 10.00 in 12.00 uro
ali pišite na e-pošto: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .
 
SPLETNI NASLOV
Za več informacij kliknite TUKAJ
 
PRIJAVA
 • Elektronska prijava: za prijavo kliknite na PRIJAVA
 • Po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
 • Skenirano prijavnico in vprašanja lahko pošljete po e-pošti:
 • Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Prijave sprejemamo do dne pred izvedbo seminarja.

Prijava vključuje:

 • izvedbo spletnega seminarja v živo,
 • gradivo v elektronski obliki,
 • odgovore na vaša konkretna vprašanja.

Izobraževanje bo potekalo:

Kdaj: 6. maja 2020, od 09.00 do 11.00
Kje: preko spleta ( na vaš elektronski naslov boste prejeli povezavo do webinarja)

Če se spletnega seminarja - webinarja ne boste mogli udeležiti, vam bo na voljo posnetek predavanja.

PLAČILO
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  
SI56 1914 0501 2239 615, sklic na 00 06052020, 
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
Akademija za management in projektno vodenje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana 
ID za DDV:SI80886914. 
 
INFORMACIJE 
 
Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko  številko: 
051 317 357 ali pa nam pišite in pošljite vaša vprašanja po e-pošti:
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRIJAVNICA NA SEMINAR

IZVAJANJE CELOTNE PROTI KRIZNE ZAKONODAJE NA DAVČNEM IN FINANČNEM PODROČJU - ZIUZEOP TER SPREMEMBE IN DOPOLNITVE - razširjeni pregled


Ljubljana, 6. maja 2020, od 9.00 do 11.00, spletni seminar v živo 
   
Ime in naslov organizacije:
 
 
 Telefon:
 
Kontaktna oseba:ID zaDDVE-pošta:
 
Na seminar prijavljamo:
Ime in priimek:E-pošta
   
  
  
  
 
 
Žig in podpis:                                 

Želimo prejemati obvestila o dogodkih.                  da              ne
 
V skladu s 73.člen ZVOP-1 vas obveščamo o pravicah:
»Posameznik lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteva, da  upravljalec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja .
Upravljalec osebnih podatkov je dolžan v 15 dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem pisno obvestiti posameznika, ki je to zahteval.«


Email : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. Url: http://www.evropska-svetovalnica.com
Četrtek, Maj 07, 2020
AKTUALNA VPRAŠANJA SISTEMA POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA (09:00 - 12:00)
Akademija za management in projektno vodenje  Vas z vsem spoštovanjem  vabi na seminar z aktualno vsebino

AKTUALNA VPRAŠANJA SISTEMA POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA
TERMIN
Ljubljana, 7. maja 2020, ob 09.00 do 12.00,
spletni seminar v živo
 
 
PREDAVATELJ
Marijan Papež, univ. dipl. pravnik je generalni direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. V letu 2009 je bil imenovan v krovno delovno skupino za pripravo ZPIZ-2 in kasneje tudi v delovno skupino. Tako v postopku priprave in postopkih sprejemanja je aktivno sodeloval kot strokovnjak za področje obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja pri na referendumu padlem in pri sedaj še veljavnem ZPIZ-2.
Kot član delovne skupine je sodeloval tudi pri pripravi Bele Knjige.

PROGRAM
 

I. Predstavitev sistema obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja


II. Pokojninsko zavarovanje in uveljavljene spremembe (odmerni odstotek, dvojni status)

 • Pravica do starostne, predčasne in delne pokojnine (pogoji in odmera)
 • Odmerni odstotek po novem (postopna izenačitev za oba spola, odmerni odstotek za otroke)
 • Spodbude za daljše delo po novem (40 %, ugodnejše vrednotenje pokojninske dobe brez dokupa)
 • Ponovni vstop v zavarovanje in izplačilo dela pokojnine ter ugodnejše vrednotenje pokojninske dobe brez dokupa
 • Vpliv datuma upokojitve na višino pokojnine
 • Usklajevanje pokojnin in drugih prejemkov

 
III. Invalidsko zavarovanje in spremembe

 •   Pravica do invalidske pokojnine
 •   Pravice iz invalidskega zavarovanja
 •  Spremembe z ZPIZ-2G na področju invalidskega zavarovanja

IV. Novi interventni ukrepi za zajezitev posledic epidemije korona virusa COVID - 19

 • Vpliv na pokojninsko blagajno
 • Vpliv na pravice zavarovancev 

 
V. Možne prihodnje spremembe pokojninskega in invalidskega zavarovanja

 • Koalicijski sporazum
 • Bela knjiga – ključne ugotovitve
 
GRADIVO
Udeleženci boste prejeli gradivo v elektronski obliki. 
 
SEMINAR JE NAMENJEN 
 • Direktorjem v javnih zavodih, javnih skladih agencijah, ZPIZ in ZZZS
 • Direktorjem in računovodjem v gospodarskih družbah
 • Računovodskim servisom
 • Računovodjem in ekonomistom, referentom
 • Kadrovskim delavcem
 • Drugim delavcem, ki se pri svojem delu srečujejo s tematiko seminarja
KOTIZACIJA
Kotizacija znaša 69,00€  z vključenim DDV

POPUSTI

10% dodatni popust za večje število udeležencev iz iste organizacije. 
Cena vključuje predavanje odličnega strokovnjaka, strokovno gradivo, prigrizke in osvežilne napitke. 

PRIJAVA
 • Skenirano prijavnico lahko pošljete po e-pošti:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
 • Za elektronsko prijavo kliknite TUKAJ
 • Prijava po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Prijava vključuje:

 • izvedbo spletnega seminarja v živo,
 • gradivo v elektronski obliki,
 • odgovore na vaša konkretna vprašanja.

Izobraževanje bo potekalo:

Kdaj: v četrtek, 7. maja 2020, od 09.00 do 12.00
Kje: preko spleta ( na vaš elektronski naslov boste prejeli povezavo do webinarja)

Če se spletnega seminarja - webinarja ne boste mogli udeležiti, vam bo na voljo posnetek predavanja.

?

PLAČILO
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: 
SI56 1914 0501 2239 615, sklic na 00 07052020

(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
Akademija za management in projektno vodenje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana 
ID za DDV: SI80886914.  Potrdilo o plačilu prinesite s seboj. 

INFORMACIJE
 
Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko  številko:
040 772 267 ali 051 317 357 med 10.00 in 12.00 uro ali pa nam pišite na elektronski naslov:
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.    

PRIJAVNICA NA SEMINAR


Ljubljana, 7. maja 2020, ob 09.00 do 12.00,
spletni seminar v živo

Ime in naslov organizacije:_________________________
 
 

Telefon:
 
Kontaktna oseba:________________ID zaDDVE-pošta:
 
Na seminar prijavljamo:
Ime in priimek:E-pošta
  


 
 
Žig in podpis:                                 
 
Želimo prejemati obvestila o dogodkih.                  da              ne
 
V skladu s 73.člen ZVOP-1 vas obveščamo o pravicah:
»Posameznik lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteva, da  upravljalec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja .
Upravljalec osebnih podatkov je dolžan v 15 dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem pisno obvestiti posameznika, ki je to zahteval.«


Email : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. Url: http://www.evropska-svetovalnica.com
Interventni Ukrepi In Novela ZIUZEOP-A Za Pomoč Gospodarstvu In Prebivalstvu V Obdobju Korona Virusa - Pravni Vidik S Praktičnimi Napotki, Spletni Seminar (10:00 - 12:00)
Z vsem spoštovanjem  vas vabimo, da se nam pridružite na spletnem seminarju v živo z najaktualnejšo vsebino

AKTUALNA VPRAŠANJA IN DILEME - NOVOSTI INTERVENTNIH UKREPOV  IN NOVELA  ZIUZEOP - A za pomoč gospodarstvu in prebivalstvu v obdobju epidemija korona virusa -  praktični napotki z gospo Ireno Kamenščak

10% popust za prijave in plačilo do vključno 6.maja 2020 do 16.30 ure.


 
TERMIN
Ljubljana, 7. maja 2020, od 10.00 do 12.00 ure,
spletni seminar v živo
UVOD

S prvim majem je začel veljati drugi paket interventnih ukrepov za blaženje posledic epidemije novega koronavirusa, ki med drugim prinaša državna jamstva za likvidnostna posojila podjetij v skupnem obsegu dve milijardi evrov. Veljati je začela tudi novela zakona, ki prinaša delno sprostitev ukrepov na sodiščih in v javni upravi. Vsi trije protikoronski zakoni so bili pospešeno poslani v razglasitev potem ko je DZ kljub nekaterim očitkom podprl predloge sklepov o nedopustnosti referendumov nanje, državni svet pa ni izglasoval veta.
V Državnem zboru Republike Slovenije je bila sprejeta sprememba ZIUZEOP, poimenovana novela ZIUZEOP-A. Novela prinaša precej sprememb že sprejetih interventnih ukrepov. Na spletnem seminarju si bomo pogledali spremembe, ki jih prinaša novela ZIUZEOP-A ter opozorili na kakšen način / do kdaj lahko upravičenci uveljavljajo interventni ukrep, č
e ugotovijo da po prenovljenih pravil zanj pogoje izpolnjujejo. 

PREDAVATELJICA
mag. Irena Kamenščak, univ. dipl. pravnica , priznana strokovnjakinja in predavateljica, ki ima bogate izkušnje na področju davčnega svetovanja (specializirana je za dohodnino), delovnega prava, prava socialne varnosti ter gospodarskega prava. Svetovalne storitve opravlja tako za stranke v Sloveniji, kot tudi za stranke iz tujine. Prav tako ima veliko izkušenj pri opravljanju preventivnih in skrbnih davčnih pregledov pri družbah iz različnih dejavnostih. Objavlja strokovne članke z davčnega področja, izvaja predavanja na temo davkov in delovnega prava. V letu 2012 je bila soavtorica knjige Davki za managerje..

PROGRAM

Predstavitev novih interventnih ukrepov, ki so začeli veljati 1. maja 2020
Obračun plače in interventni ukrepi – novela ZIUZEOP-A:

 • čakanje na delo doma/višja sila
 • delujoči delodajalci, obračun prispevkov za PIZ ter krizni dodatek
 • IU in 99. člen ZIUZEOP (vračanje sredstev)
 • REK obrazci
 
Postopek pred ZRSZ – novela ZIUZEOP-A:
 • vloga na ZRSZ
 • prekinitve čakanja na delo
 • prekinitve odsotnosti zaradi višje sile
Samozaposleni – novela ZIUZEOP-A:
 • izredna pomoč - temeljni dohodek
 • oprostitev plačila PSV
 • samozaposleni »dvoživke«
Aktualna vprašanja in doleme  s praktičnimi napotki
Vaša vprašanja in dileme v živo

GRADIVO
Udeleženci spletnega seminarja boste prejeli tudi gradivo  v elektronski obliki.

SPLETNI SEMINAR JE NAMENJEN
 • delodajalcem, direktorjem javnih in zasebnih organizacij
 • lastnikom podjetij,
 • kadrovskim in pravnim službam
 • računovodskim službam
 • računovodskim servisom
 • samozaposlenim in
 • vsem osebam, ki jih obravnavana tematika zanima.
KOTIZACIJA
Kotizacija  znaša 49 € +22% DDV. 
 
POPUSTI
10% popust za prijave in plačilo do vključno 6.maja 2020 do 16.30 ure.
Za 2 in več prijavljenih iz iste organizacije priznavamo  dodatni 10% popust.

Za dodatne popuste in možnosti brezplačne udeležbe nas pokličite po mobilnem telefonu 051 317 357 vsak dan med 10.00 in 12.00 uro ali pišite na e-pošto: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .
 
SPLETNI NASLOV
Za več informacij kliknite TUKAJ
 
PRIJAVA
Elektronska prijava: za prijavo kliknite na  Prijava  na izobraževanje
Po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Skenirano prijavnico in vprašanja lahko pošljete
po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Prijave sprejemamo do dne pred izvedbo seminarja.


Prijava vključuje:

 • izvedbo spletnega seminarja v živo,
 • gradivo v elektronski obliki,
 • odgovore na vaša konkretna vprašanja.

Izobraževanje bo potekalo:

Kdaj: v četrtek, 7.maja 2020, od 10.00 do 12.00
Kje: preko spleta ( na vaš elektronski naslov boste prejeli povezavo do webinarja)

Če se spletnega seminarja - webinarja ne boste mogli udeležiti, vam bo na voljo posnetek predavanja.

PLAČILO
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  
SI56 1914 0501 2239 615, sklic na 00 7052020, 
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
Akademija za management in projektno vodenje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana 
ID za DDV:SI80886914. 
 
INFORMACIJE 
 
Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko  številko: 
051 317 357 ali pa nam pišite in pošljite vaša vprašanja po e-pošti:
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRIJAVNICA NA SEMINAR
AKTUALNA VPRAŠANJA IN DILEME - NOVOSTI INTERVENTNIH UKREPOV  IN NOVELA  ZIUZEOP - A za pomoč gospodarstvu in prebivalstvu v obdobju epidemija korona virusa -  praktični napotki z gospo Ireno Kamenščak
 
Ljubljana, 7. maja 2020, od 10.00 do 12.00, spletni seminar v živo 
   
Ime in naslov organizacije:
 
 
 Telefon:
 
Kontaktna oseba:ID zaDDVE-pošta:
 
Na seminar prijavljamo:
Ime in priimek:E-pošta
   
  
  
  
 
 
Žig in podpis:                                 

Želimo prejemati obvestila o dogodkih.                  da              ne
 
V skladu s 73.člen ZVOP-1 vas obveščamo o pravicah:
»Posameznik lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteva, da  upravljalec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja .
Upravljalec osebnih podatkov je dolžan v 15 dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem pisno obvestiti posameznika, ki je to zahteval.«


Email : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. Url: http://www.evropska-svetovalnica.com
Torek, Maj 12, 2020
NOVOSTI PRI OBRAČUNU PLAČ IN DRUGIH DOHODKOV IZ DELOVNEGA RAZMERJA V Luči Anti - Korona Ukrepov Za Blažitev Krize - Računovodski Vidik S Praktičnimi Nasveti (09:30 - 12:00)
Akademija za management in projektno vodenje z vsem spoštovanjem  vabi na spletni seminar  v živo z aktualno vsebino

NOVOSTI PRI OBRAČUNU PLAČ IN DRUGIH DOHODKOV IZ DELOVNEGA RAZMERJA   v luči  anti - korona ukrepov za blažitev krize -
računovodski vidik s praktičnimi nasveti


28% popusta za prijave in plačilo danes do 17.00 ure!TERMIN
Ljubljana,  12. maja 2020, ob 09.30 do 12.00,
spletni seminar v živo

PREDAVATELJICA
Majda GOMINŠEK, dipl. ekonomistka, svetovalka na področju računovodstva in financ z dolgoletnimi izkušnjami, predavateljica na seminarjih, konferencah in kongresih

NAMEN IN VSEBINA SPLETNEGA SEMINARJA

Glede novo nastale situacije bo  obračun plač potekal spremenjeno zlasti na področjih: čakanja na delo,karantene,dela od doma,bolniške odsotnosti v času korona virusa,sprememba pri poročanju na FURS - sprememba REK obrazcev in uvedba novih šifer pri poročanju.
Zato vas vabimo na spletni seminar, kjer bomo z računovodskega vidika podali smernice za pravilen obračun plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja in postopke za uveljavljanje teh pravic.
 • Nova ureditev sofinanciranja delavcev na čakanju in njihovih prispevkov
 • Kako je z obračunom in plačilom prispevkov za PIZ delavcem, ki delajo in kdo je upravičen do kriznega dodatka
 • Sprememba pri poročanju na FURS - sprememba REK obrazcev in uvedba novih šifer pri poročanju:
  • splošno o poročanju podatkov na REK obrazcih:
   • predložitev po roku, samoprijava,
  • popravljanje podatkov na REK obrazcu:popravljanje v primeru sodnih odločb in
   • popravljanje v primeru vračila dohodka,
  • poročanje dodatnih podatkov in povračil stroškov na individualnem REK obrazcu,
  • primeri izpolnjevanja REK obrazcev za dohodke iz delovnega razmerja
 • Status delavcev, ki na delo ne morejo zaradi višje sile (zaradi varstva otrok ali nezmožnosti prihoda na delo) se bo izenačil s statusom delavcev na čakanju;
 • Vzpostavitev sistema dodatkov za nevarno delo in dodatne obremenitve za izpostavljene delavce v razponu od 10 do 200 % plače – to velja samo za zaposlene v javnem sektorju;
 • Kaj pripada delavcem, ki bodo izgubili delo in kdaj se bo ugotavljala konkretna upravičenost
 • Kaj morajo storiti samozaposleni, da bodo upravičeni do temeljnega  dodatka in oprostitve plačila prispevkov
 • Praktični nasveti in odgovori na vaša vprašanja
Spletni seminar bo potekal od 9.30 do 12.00 ure z vmesnim odmorom od 11.00 do 11.15 ure
GRADIVO
Udeleženci boste prejeli gradivo  v elektronski obliki. 
 
SEMINAR JE NAMENJEN
 • Direktorjem in računovodjem v zasebnem in javnem sektorju, zasebnih in javnih zavodih, društvih, sindikatih, inštitutih, ustanovah
 • Računovodskim servisom
 • Računovodjem in ekonomistom, referentom
 • Knjigovodjem – likvidatorjem plač,
 • Kadrovskim delavcem, komercialistom 
 • Drugim delavcem, ki se pri svojem delu srečujejo s tematiko seminarja

KOTIZACIJA
Kotizacija  znaša 69,00€ (z vključenim DDV-jem)
 
POPUSTI  
28% popusta za prijave in plačilo danes do 17.00 ure.
10% dodatni popust za večje število udeležencev iz iste organizacije.

PRIJAVA
 • Skenirano prijavnico lahko pošljete po e-pošti:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
 • Za elektronsko prijavo kliknite TUKAJ
 • Prijava po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.  
Prijave  sprejemamo do dneva pred izvedbo seminarja.
Odjave sprejemamo do treh dni pred seminarjem.

Prijava vključuje:
 • izvedbo spletnega seminarja v živo,
 • gradivo v elektronski obliki,
 • odgovore na vaša vprašanja 
Izobraževanje bo potekalo:
Kdaj: v torek, 12. maja 2020, od 9.30 do 12.00
Kje: preko spleta ( na vaš spletni naslov boste prejeli povezavo do spletnega seminarja)
če se spletnega seminarja v živo ne boste mogli udeležiti, vam bo na voljo videoposnetek.

PLAČILO

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  
SI56 1914 0501 2239 615, sklic na 00 12052020, 
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
Akademija za management in projektno vodenje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana 
ID za DDV:SI80886914

INFORMACIJE
 
Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko  številko:
040 772 267 ali 051 317 357 med 10.00 in 12.00 uro ali pa nam pišite na elektronski naslov:
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.    

PRIJAVNICA NA SPLETNI SEMINAR V ŽIVO

NOVOSTI PRI OBRAČUNU PLAČ IN DRUGIH DOHODKOV IZ DELOVNEGA RAZMERJA   v luči  anti - korona ukrepov za blažitev krize -
računovodski vidik s praktičnimi nasveti
Ljubljana, 12. maja 2020, ob 09.30 do 12.00,
spletni seminar v živo

   
Ime in naslov organizacije:_________________________
 
 
 Telefon:
 
Kontaktna oseba:________________ID zaDDVE-pošta:
 
Na seminar prijavljamo:
Ime in priimek:E-pošta
   
  
  
  
 
 
Žig in podpis:                                 

Želimo prejemati obvestila o dogodkih.                  da              ne

V skladu s 73.člen ZVOP-1 vas obveščamo o pravicah:
»Posameznik lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteva, da  upravljalec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja .
Upravljalec osebnih podatkov je dolžan v 15 dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem pisno obvestiti posameznika, ki je to zahteval.«


Email : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. Url: http://www.evropska-svetovalnica.com
Četrtek, Maj 14, 2020
AKTUALNA PROBLEMATIKA In INTERVENTNE SPREMEMBE NA PODROČJU JAVNIH NAROČIL V KORONA VIRUS RAZMERAH (09:00 - 12:00)
Akademija za management in projektno vodenje organizira seminar z aktualno vsebino

AKTUALNA PROBLEMATIKA in INTERVENTNE SPREMEMBE  NA PODROČJU JAVNIH NAROČIL V KORONA VIRUS RAZMERAH  
 TERMIN
LJUBLJANA, 14.maj 2020, od 09.00 do 12.00, spletni seminar v živo

UVOD IN VSEBINA E-SEMINARJA
S sprejetjem Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo je zakonodajalec korenito posegel na področja, ki so izjemno pomembna za delovanje gospodarstva in ekonomije. Cilj zakona je bil omiliti posledice epidemije COVID – 19 za državljane ter gospodarstvo na različnih področjih. Cilji predlaganih ukrepov so ohranjanje delovnih mest in delovanja podjetij, izboljšanje socialnega položaja ljudi, predvsem najbolj ogroženih in ranljivih skupin, izredna pomoč samozaposlenim, izboljšanje likvidnosti podjetij..itd.
Na področju javnega naročanja zakon uvaja dvig mejnih vrednosti za uporabo ZJN-3 s čimer bo omogočeno, da lahko javna naročila oddamo hitreje in jih s tem pravočasno plasiramo v gospodarstvo. Sprememba vplival tudi na večjo oddajo javnih naročil lokalnemu gospodarstvu. Prav tako je potrebno v postopku oddaje javnih naročil upoštevati pravila višje sile in spremenjenih okoliščin, ki vplivajo na tek izvedbe že začetih postopkov kot tudi na postopke, ki so še v fazi predpriprave oddaje javnih naročil. 

VSEBINA e - seminarja:
 • Evidenčna naročila v izrednih razmerah;
 • Javna naročila male vrednosti v izrednih razmerah;
 • Spremembe javnih naročil v teku;
 • Izvajanje nujnih javnih naročil in izjeme pri oddaji javnih naročil;
 • Višja sila in spremenjene okoliščine pri javnem naročanju;
 • Interventne spremembe v postopkih javnega naročanja;
 • Finančna zavarovanja v izrednih razmerah.
PREDAVATELJ
mag. MATJAŽ KOVAČ je magister pravnih znanosti, strokovnjak za javna naročila, gospodarsko pravo in davke ter zelo ploden avtor na omenjenih področjih. Zaposlen je na Direkciji RS za infrastrukturo, kjer že več kot desetletje vodi najzahtevnejše postopke oddaje javnih naročil na področju železniške infrastrukture v RS.
mag. Matjaž Kovač je  tudi visokošolski predavatelj za predmetno področje Gospodarsko pravo in pripravljalec strokovnih gradiv za izvajanje teh predmetov. Je avtor strokovnega priročnika Obdavčevanje svetovnega dohodka ( Davčni inštitut Maribor 2003), strokovnega dela prevozne pogodbe, priročnika Davki od A do Ž, strokovnega dela Javna naročila in javno zasebno partnerstvo in strokovne monografije Finančne storitve ter priročnika Plačilni sistem in plačilna disciplina itd.
mag.Matjaž Kovač je tudi doktorski kandidat na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru področja finančnega in  davčnega prava.

GRADIVO 
Udeleženci bodo prejeli gradivo v elektronski obliki.

SEMINAR JE NAMENJEN 
Strokovnjakom, ki jih problematika v zvezi z javnim naročanjem v novih razmerah, zanima.

KOTIZACIJA - ZELO UGODNA
Kotizacija za udeležbo na seminarju znaša samo 39€ + 22% DDV.

SPLETNA STRAN
http://www.evropska-svetovalnica.com

POPUSTI
Za več udeležencev priznavamo dodatni 10% popust oz. popust po dogovoru.

PRIJAVA
Elektronska prijava: za prijavo kliknite na  http://www.evropska-svetovalnica.com
Po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Skenirano prijavnico lahko pošljete na po e-pošti: 
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Prijava vključuje:
 • izvedbo spletnega seminarja v živo,
 • gradivo v elektronski obliki,
 • odgovore na vaša vprašanja 
Izobraževanje bo potekalo:
Kdaj: v četrtek, 14.maja 2020, od 9.00 do 12.00
Kje: preko spleta ( na vaš spletni naslov boste prejeli povezavo do spletnega seminarja)
Če se spletnega seminarja v živo ne boste mogli udeležiti, vam bo na voljo videoposnetek. 

Pooblaščeni in nadzorni inženirji boste z udeležbo na tem seminarju pridobili kreditne točke skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.
 
Vlogo za dodelitev točk smo poslali na IZS in čakamo na dodelitev števila točk.

Spletni seminar bo potekal v živo preko videokonferenčne platforme ZOOM, zato potrebujete internetno povezavo in zvočnike. Spletnega seminarja se lahko udeležite tudi preko pametnega telefona ali tablice, vendar zaradi lažjega sodelovanja in pogleda priporočamo dostop preko računalnika.

PLAČILO
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  
SI56 1914 0501 2239 615, sklic na 00  14052020, 
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
Akademija za management in projektno vodenje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana 
ID za DDV:SI80886914.

INFORMACIJE 
Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko  številko: 
051 317 357 ali 040 772 267
ali pa nam pišite in pošljite vaša vprašanja po e-pošti: 
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

------------------------------------------------------------------------------------------------
PRIJAVNICA NA SPLETNI SEMINAR

AKTUALNA PROBLEMATIKA  in NOVOSTI NA PODROČJU JAVNIH NAROČIL
V KORONA VIRUS RAZMERAH

LJUBLJANA, 14. maj 2020, ob 09.00 do 12.00, spletni seminar v živo


NAROČNIK:
     
Ime in naslov organizacije:

Telefon:

Kontaktna oseba: ID za DDV: E-pošta:

Na seminar prijavljamo:
Ime in priimek: E-pošta:


  
 

 
Žig in podpis:                                 
Želimo prejemati obvestila o dogodkih.                  da              ne

V skladu s 73.člen ZVOP-1 vas obveščamo o pravicah:
»Posameznik lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteva, da  upravljalec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja .
Upravljalec osebnih podatkov je dolžan v 15 dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem pisno obvestiti posameznika, ki je to zahteval.«

Email : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. Url: http://www.evropska-svetovalnica.com
Četrtek, Maj 21, 2020
AKTUALNA PROBLEMATIJA PRI OBRAČUNAVANJU DDV PRI STORITVAH (09:00 - 11:00)

Z vsem spoštovanjem Vas  vabimo na spletni seminar v živo z aktualno vsebino

AKTUALNA PROBLEMATIKA PRI OBRAČUNAVANJU DDV PRI STORITVAH

TERMIN
Ljubljana, 21. maj 2020 od 9.00 ure do 11.00 ure,
spletni seminar v živo
 
PREDAVATELJICA
Maja Dolinar Dubokovič , diplomirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Svojo poklicno pot je začela na FURS-u in jo nadaljevala v revizijskih hišah. Celotno poklicno obdobje se poglobljeno ukvarja z davčnimi predpisi in svetovanjem na področju obdavčitve pravnih in fizičnih oseb, predvsem na področju DDV in dohodnine. Je članica Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije. Piše strokovne članke in predava na izobraževanjih, konferencah in kongresih povezanih z davčno tematiko.

 PROGRAM
 • Določitev kraja obdavčitve pri različnih vrstah storitev (konkretni primeri uporabe splošnega pravila in osmih posebnih pravil za storitve, povezane z nepremičninami, prevoz, restavracijske storitve, vstopnine, posredovanje, elektronske storitve itn.),
 • kdaj izvedemo samoobdavčitev pri storitvah, ki so nam zaračunane (konkretni primeri),
 • katere obvezne klavzule uporabljamo na računih za storitve,
 • kdaj nastane obveznost obračuna DDV pri storitvah (konkretni primeri),
 • kdaj lahko odbijemo DDV pri storitvah (konkretni primeri),
 • sodbe sodišča in aktualna pojasnila davčnega organa.

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN

Seminar je namenjen vsem, ki imate pri svojem delu opravka z obračunavanjem in plačevanjem DDV, tistim, ki izstavljate račune, sestavljate pogodbe, izvajate samoobdavčitev ipd. Primeren je za udeležence v gospodarskih družbah in javnem sektorju ter samostojne podjetnike in društva.

 • Računovodskim službam v zasebnem sektorju in javnih zavodih, javnih skladih agencijah, ZPIZ in ZZZS
 • Direktorjem in računovodjem v gospodarskih družbah
 • Samostojnim podjetnikom
 • Računovodskim servisom
 • Računovodjem in ekonomistom, referentom
 • Knjigovodjem,
 • Kadrovskim delavcem,
 • Komercialistom 
 • Drugim delavcem, ki se pri svojem delu srečujejo s tematiko seminarja

KOTIZACIJA
Kotizacija za udeležbo na dogodku  znaša 49€ ( z že vključenim  DDV)
POPUSTI

10% dodatni popust za dva in več udeležencev iz iste organizacije.


PRIJAVA

 • Skenirano prijavnico lahko pošljete po e-pošti:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
 • Za elektronsko prijavo kliknite TUKAJ
 • Prijava po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.  

Prijava vključuje:

 • izvedbo spletnega seminarja v živo,
 • gradivo v elektronski obliki,
 • odgovore na vaša konkretna vprašanja.

Izobraževanje bo potekalo:

Kdaj: v četrtek, 21. maja 2020, od 09.00 do 11.00
Kje: preko spleta ( na vaš elektronski naslov boste prejeli povezavo do webinarja)

Če se spletnega seminarja - webinarja ne boste mogli udeležiti, vam bo na voljo posnetek predavanja.

PLAČILO
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  
SI56 1914 0501 2239 615, sklic na 00 21052020, 
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
Akademija za management in projektno vodenje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana 
ID za DDV: SI80886914
 
INFORMACIJE
Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko  številko:
040 772 267 ali 051 317 357 med 10.00 in 12.00 uro ali pa nam pišite na elektronski naslov:
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.    

PRIJAVNICA NA SEMINAR

AKTUALNA PROBLEMATIJA PRI OBRAČUNAVANJU DDV PRI STORITVAH


TERMIN
Ljubljana, 21. maj 2020 od 9.00 ure do 11.00 ure,
spletni seminar v živo


 

   
Ime in naslov organizacije:_________________________
 

 Telefon:

Kontaktna oseba:________________ID zaDDVE-pošta:
 
Na seminar prijavljamo:
Ime in priimek:E-pošta
   
  
  
  
 
 
Žig in podpis:                                 

Želimo prejemati obvestila o dogodkih.                  da              ne

V skladu s 73.člen ZVOP-1 vas obveščamo o pravicah:
»Posameznik lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteva, da  upravljalec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja .
Upravljalec osebnih podatkov je dolžan v 15 dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem pisno obvestiti posameznika, ki je to zahteval.«


Email : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. Url: http://www.evropska-svetovalnica.com
Torek, Maj 26, 2020
NOVOSTI OBRAČUNA PLAČ IN POVRAČIL STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM TER IZPLAČIL DRUGIH PREJEMKOV IZ DELOVNEGA RAZMERJA V Luči NOVIH INTERVENTNIH ZAKONOV Za JAVNI SEKTOR (09:00 - 12:00)
Vabimo vas na spletni seminar v živo z aktualno vsebino

NOVOSTI OBRAČUNA PLAČ IN POVRAČIL STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM TER IZPLAČIL DRUGIH PREJEMKOV IZ DELOVNEGA RAZMERJA v luči NOVIH INTERVENTNIH ZAKONOV  za JAVNI SEKTOR - spletni seminar v živo
 

 
TERMIN
Ljubljana, 26. maj 2020, od 9.00 do 12.30,
spletni seminar v živo

PREDAVATELJ
mag. Branko VIDIČ, MJU

NAMEN
Seminar je namenjen vodjem in drugim osebam, ki se strokovno ukvarjajo s problematiko plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju.   Ob celovitem pregledu posameznih vsebinskih sklopov urejanja plač in drugih stroškov dela, bomo predstavili vse novosti in najaktualnejše tekoče zadeve v zvezi z ukrepi na področju plač in drugih stroškov dela.  
Predstavljeni bodo tudi novi interventni ukrepi zaradi korona krize in novosti na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2020 ter najpogostejše napake.

Veseli bomo vaših vprašanj.

PROGRAM
od 9.00 do 12.30 ure z vmesnim odmorom v trajanju 15 minut
 
1. Novi interventni ukrepi zaradi korona krize in novosti na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2020
 • Znižanje plač za funkcionarje,začasna premestitev zaradi nujnih delovnih potreb v času epidemije, delo preko polnega delovnega časa v času epidemije, zaposlitev zaradi nujnih delovnih potreb v času epidemije, nadomestilo plače zaradi epidemije dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije,...
 • Nagrajevanje delovne uspešnost (kako je z redno delovno uspešnostjo, delovno uspešnostjo in naslova povečanega obsega dela in delovno uspešnostjo iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu)
 • Napredovanja (napredovanja v plačne razrede in nazive)
 • Regres za letni dopust
 • Premije kolektivnega dodatnega zavarovanja za javne uslužbence
 • Druge novosti
  2. Pravilno določanje plač  
 • Določitev osnovne plače – plačnega razreda (ob zaposlitvi, prehodu na drugo delovno mesto v višjem, istem ali nižjem tarifnem razredu, ob napredovanju v naziv ali  višji naziv)
 • Postopek in ugotavljanje pogojev za napredovanje (ocenjevanje, preverjanje pogojev glede ocen in teka napredovalnega obdobja, izpolnitev ocenjevalnega lista, evidenčnega lista in izdaja obvestila z aneksom k pogodbi o zaposlitvi; možnost zahteve za preizkus ocene javnega uslužbenca; kdo in kdaj je lahko napredoval po ponovni sprostitvi varčevalnega ukrepa glede napredovanj; na katere določbe Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede je treba biti posebej pozoren? Kako je z določitvijo plače direktorjem (plačna skupina B) po izteku mandata direktorja - direktorji v času mandata direktorja ne morejo napredovati v višji plačni razred)
 • Določitev dodatkov (dodatek za delovno dobo, položajni dodatek, dodatek za mentorstvo, dodatek za akademski naziv, dodatki za posebne obremenitve in nevarnosti, manj ugodne delovne pogoje, manj ugoden delovni čas…); pod katerimi pogoji so do dodatkov upravičeni direktorji?
 • Nagrajevanje delovne uspešnosti (viri sredstev za delovno uspešnost, pod katerimi pogoji in na kakšen način je možno izplačevati delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, kateri pogoji morajo biti izpolnjeni za izplačevanje delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu?)
 • Vračilo plač zaposlenih v primeru nezakonito določene plače (3. a člen ZSPJS, Sodba Vrhovnega sodišča RS in ravnanje delodajalcev upoštevaje predmetmo sodbo)
4. Pravilno določanje prejemkov in povračil   
 • Vračilo nezakonito določenih prejemkov in povračil (165. člen ZUJF?)
 • Relevantne odločitve komisij za razlago kolektivnih pogodb in relevantna sodna praksa 
 • Nadomestlilo plače (za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodbe ipd.)
 • Nadomestlo za ločeno življenje 
 • Regres za prehrano (pod katerimi pogoji se lahko izplačuje, kako je z izplačilom regresa v primeru neenakomerne prerazporeditve delovnega časa in v primeru nadurnega dela ipd.)
 • Regres za letni dopust (pravica do regresa, kako je z izplačilom sorazmernega dela regresa, od česa je odvisna višina regresa, ali je treba vrniti regres v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi po izplačilu regresa? 
 • Dnevnice za službena potovanja v domovini in tujini (določitev višine dnevnice, pojasnila k uredbi o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino, kdaj izplačilo dnevnice in kdaj izplačilo dodatnega regresa za prehrano? 
 • Kilometrina za uporabo lastnega vozila v službene namene (npr. v katerih primerih 18% in v katerih primerih 30%)
 • Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela (pravica do povračila, višina povračila, ali je možna kombinacija javnega prevoza in kilometrine?, kdaj se šteje, da javni prevoz ni možen, sodna praksa)
 • Jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči (npr. kako je z izplačilom jubilejnih nagrad v primeru dela s krajšim delovnim časom, katero obdobje je treba šteti v delovno dobo zaradi izplačila jubilejnih nagrad, zakaj članom sindikata lahko pripada višja jubilejna nagrada in solidarnostna pomoč? Ali obstaja razlika med funkCionarji in javnimi uslužbenci glede izplačila solidarnostne pomoči, kakšna je vloga minimalne plače pri izplačevanju solidarnostne pomoči ipd.)
 • Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (pojasnilo h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS, veljavni interevntni ukrep glede premij) 
 • Odpravnina ob upokojitvi (v katerem primeru izplačilo dveh in v katerem primeru izplačilo treh odpravnin, kako je z odpravnino v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi ob izpolnitvi pogojev za upokojitev
5. Veseli bomo vaših pisnih vprašanj. 

GRADIVO
Udeleženci boste prejeli gradivo v elektronski obliki.

SEMINAR JE NAMENJEN 
•    Direktorjem v javnih zavodih, javnih skladih agencijah
•    Računovodskim službam  javnem sektorju
•    Računovodjem in ekonomistom, referentom
•    Knjigovodjem – likvidatorjem plač
•    Kadrovskim delavcem
•    Drugim delavcem, ki se pri svojem delu srečujejo s tematiko seminarja

KOTIZACIJA
Kotizacijaznaša 69€ ( z vključenim DDV)

POPUSTI  
Za 2 in več  prijavljenih iz iste organizacije priznavamo  dodatni 10% popust.

PRIJAVA
Elektronska prijava: za prijavoi kliknite na  Prijava na izobraževanje
Po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Skenirano prijavnico lahko pošljete po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Prijave sprejemamo do dne pred izvedbo seminarja.
Odjave sprejemamo v pisni obliki do treh delovni dni pred izvedbo seminarja. 

PRIJAVA VKLJUČUJE
 • izvedbo spletnega seminarja v živo,
 • gradivo v elektronski obliki,
 • odgovore na vaša vprašanja 

IZOBRAŽEVANJE BO POTEKALO
Kdaj:  26. maja 2020, od 9.00 do 12.30 na spletni platformi ZOOM
Kje: preko spletne platforme ZOOM ( na vaš spletni naslov boste prejeli povezavo do spletnega seminarja)
če se spletnega seminarja v živo ne boste mogli udeležiti, vam bo na voljo videoposnetek.

PLAČILO
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  
SI56 1914 0501 2239 615, sklic na 00 21052020, 
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
Akademija za management in projektno vodenje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana 
ID za DDV:SI80886914. 
 
INFORMACIJE 

Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko  številko: 
040 772 267 ali pa nam pišite in pošljite vaša vprašanja po e-pošti:
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.  


PRIJAVNICA NA SPLETNI SEMINAR V ŽIVO

NOVOSTI OBRAČUNA PLAČ IN POVRAČIL STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM TER IZPLAČIL DRUGIH PREJEMKOV IZ DELOVNEGA RAZMERJA v luči NOVIH INTERVENTNIH ZAKONOV  za javni sektor

Ljubljana, 26. maj 2020, od 9.00 do 12.30,
spletni seminar v živo
   
Ime in naslov organizacije:
 
 
 Telefon:
 
Kontaktna oseba:ID zaDDVE-pošta:
 
Na seminar prijavljamo:
Ime in priimek:E-pošta
   
  
  
  
 
 
Žig in podpis:                                 

Želimo prejemati obvestila o dogodkih.                  da              ne

 
V skladu s 73.člen ZVOP-1 vas obveščamo o pravicah:
»Posameznik lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteva, da  upravljalec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja .
Upravljalec osebnih podatkov je dolžan v 15 dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem pisno obvestiti posameznika, ki je to zahteval.«


Email : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. Url: http://www.evropska-svetovalnica.com
Seminarji        

Iskanje po koledarju


Novice, dogodki, izobraževanje

Evropska unija