ja_mageia

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Nahajate se na: Naslovnica Dogodki
Dogodki
Vse kategorije
Tukaj so prikazani vsi dogodki v naši bazi.
Št. dogodkov  Iskanje: Kategorija:
Ponedeljek, 01 Junij 2020 09:30
Regres za letni dopust in posebnosti pri izplačevanju potnih stroškov v letu 2020 in 2021
Pravica do letnega dopusta je temeljna socialna pravica in ena pomembnejših pravic iz delovnega razmerja. Zasledimo trend naraščanja dolžine letnega dopusta gledano od njegovih začetkov do današnjih dni. Na pomen in težo kaže stroga in obsežna pravno formalna ureditev letnega dopusta v domačih in mednarodnih dokumentih. Pravico do letnega dopusta je treba spoštovati tako s strani delavca kot delodajalca in sicer na tak način, da se doseže namen letnega dopusta. Namen bo dejansko dosežen, če ga bo delavec lahko izkoristil v popolni distanci od delovnih obveznosti in na način, ki si ga bo sam izbral. Na seminarju boso predstavljene tudi novosti in posebnosti pri izplačevanju potnih stroškov v leti 2020 ter spremembe v letu 2021.
Konec prijav: Ponedeljek, 01 Junij 2020 08:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 1 - Prostih mest: 199 - Zadetkov: 40 - Kotizacija: € 79+ddv
Prosto
Ponedeljek, 01 Junij 2020 10:00
PROTOKOLARNA PRAVILA ZA VRHUNSKA POSLOVNA SREČANJA z gospo KSENIJO BENEDETTI
POSLOVNI PROTOKOL je vrhunski razgiban seminar o poslovnem protokolu, kjer boste izvedeli vse, kar morate vedeti o sodobnem komuniciranju za uspešen in učinkovit poslovni nastop. Dosledno spoštovanje protokolarnih pravil je vaša osebna odličnost, ki je vaša največja moč. Nekdanja šefinja protokola Ksenija Benedetti vas bo popeljala v svet poslovnega in diplomatskega protokola. Pridobljeno znanje vam bo pomagalo, da se vi, vaši nadrejeni in vaši gostje izognete neprijetnim zadregam. Poznavanje pravil poslovnega protokola gradi potrebno samozavest, prispeva k naši kredibilnosti ter nas opolnomoči za obvladovanje poslovnih situacij – od nebesedne komunikacije preko besednega komuniciranja na daljavo (e-pošta, pisma/dopisi, telefonsko komuniciranje, …) do priprave in izvedbe sestankov, poslovnih kosil in drugih poslovnih dogodkov, ko se z naročniki ali partnerji srečamo iz oči v oči. Poslovni bonton boste spoznali v teoriji, podkrepljeni s praktičnimi primeri.
Konec prijav: Ponedeljek, 01 Junij 2020 09:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 0 - Prostih mest: 90 - Zadetkov: 89 - Kotizacija: € 195,30+ddv
Prosto
Četrtek, 11 Junij 2020 09:00
IZVAJANJE POGODB O JAVNEM NAROČILU PO EPIDEMIJI COVID 19
Izjemoma zakonodaja omogoča, da stranka svoje pogodbene obveznosti ne izpolni in zahteva, da se sklenjena pogodba razveže, kar pomeni, da njeni pravni učinki prenehajo. Okoliščine se morajo tako spremeniti, da otežujejo izpolnitev obveznosti ene stranke ali da se zaradi njih ne da doseči pogodbenega namena, in to v obeh primerih v tolikšni meri, da pogodba očitno ne ustreza več pričakovanjem pogodbenih strank. Okoliščine morajo nastati po sklenitvi pogodbe. Razvezo pogodbe lahko zahteva stranka, ki ji je izpolnitev otežene oziroma ki zaradi spremenjenih okoliščin ne more uresničiti namena pogodbe. Stranka, ki zahteva razvezo pogodbe, se ne more sklicevati na spremenjene okoliščine, ki so nastale po izteku roka za izpolnitev obveznosti. Ni mogoče zahtevati razvezo pogodbe, če bi bila morala stranka, ki se sklicuje na spremenjene okoliščine, ob sklenitvi pogodbe te okoliščine upoštevati ali če bi se jim lahko izognila ali jih premagala. Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID – 19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo je posegel na veliko področij delovanja. Določila zakona so neposredno posegla tudi na področje gradenj; tako gradenj v teku kot tudi tistih, ki se še bodo izvedla. Subjekti pri gradnji so v danem položaju velikokrat v dilemi kako nadaljevati gradnjo in kakšne so obveznosti in odgovornosti pogodbenih strank v spremenjenih okoliščinah. Na ta in še ostala vprašanja, ki se vežejo na izvedbo gradenj v spremenjenih okoliščinah bomo odgovorili na predlaganem e seminarju.
Konec prijav: Četrtek, 11 Junij 2020 08:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 0 - Prostih mest: 100 - Zadetkov: 6 - Kotizacija: € 89,10€+ddv
Prosto
Torek, 22 September 2020 10:00
POMLADANSKI DNEVI POSLOVNIH SEKRETARK IN SEKRETARJEV 2020, Portorož, 22. in 23. september 2020
Ljudje vse življenje igramo vloge. Vsaka vloga ima svoja pravila obnašanja in vedenja v povezavi z etičnimi in moralnimi načeli. Vloge vsak dan odigramo v poslovnem življenju, tj. vloga direktorja, vloga vodje, vloga tajnice… Ki pa so opredeljene s poslovnimi akti. Kako bo to vlogo posameznik odigral, pa je odvisno od njegovih lastnosti, sposobnosti, vrednot, motivacije, izobrazbe in od pričakovanj drugih. Svoje vloge največkrat igramo tako, kot drugi od nas pričakujejo. Če želite resnično spoznati sebe, se morate soočiti s svojimi občutki, z vrednotami, navadami, z vedenjskimi vzorci, prepoznati morate svoje dobre in slabe lastnosti ter opredeliti realno svoje potenciale. Posvetite se torej svojim mislim. In za to si morate vzeti čas, ga preživeti sami s seboj in razmišljati o sebi, svojih občutkih, ki se vam porajajo ob različnih dogodkih, lastnem vedenju, odnosu do drugih in o odnosu do samega sebe. Zato Vas vabimo na Dneve poslovnih sekretark in sekretarjev, 8. in 9. aprila 2020 v Grand hotelu Bernardin v Portorožu.
Konec prijav: Ponedeljek, 21 September 2020 16:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 1 - Prostih mest: 499 - Zadetkov: 139
Prosto
Prosto Prijave na čakanju Prijava ni mogoča
 

Novice, dogodki, izobraževanje

Evropska unija