ja_mageia

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Nahajate se na: Naslovnica Izobraževanja Dogodki
Dogodki
Vse kategorije
Tukaj so prikazani vsi dogodki v naši bazi.
Št. dogodkov  Iskanje: Kategorija:
Stran 1/2Začetek - Prejšnja - 1 2 - Naslednja - Konec1-10/12
Četrtek, 01 Junij 2023 10:00
ON LINE ŠOLA RAČUNOVODSTVA V JAVNEM SEKTORJU, v dveh modulih, 1. in 2. junij 2023
Tekom izobraževanja vas bo predavateljica seznanila tudi z novostmi na področju računovodenja v javnem sektorju ter vplivi teh ukrepov na računovodenje v javnem sektorju. Trenutno se veliko subjektov poslužuje dela na daljavo in prav zaradi teh okoliščin smo prešli na način izobraževanja v spletni obliki, kjer pa bodo udeleženci lahko na enostaven način imeli ves čas informacije na voljo.
Konec prijav: Četrtek, 01 Junij 2023 09:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 5 - Prostih mest: 95 - Zadetkov: 75 - Kotizacija: € 305,10+ddv
Prosto
Petek, 02 Junij 2023 10:00
ON LINE ŠOLA RAČUNOVODSTVA V JAVNEM SEKTORJU, v dveh modulih, 1. in 2. junij 2023
Tekom izobraževanja vas bo predavateljica seznanila tudi z novostmi na področju računovodenja v javnem sektorju ter vplivi teh ukrepov na računovodenje v javnem sektorju. Trenutno se veliko subjektov poslužuje dela na daljavo in prav zaradi teh okoliščin smo prešli na način izobraževanja v spletni obliki, kjer pa bodo udeleženci lahko na enostaven način imeli ves čas informacije na voljo.
Konec prijav: Petek, 02 Junij 2023 09:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 0 - Prostih mest: 100 - Zadetkov: 9 - Kotizacija: € 305,10+ddv
Prosto
Ponedeljek, 05 Junij 2023 09:00
ON LINE ŠOLA O DDV, vključno z novostmi, v dveh modulih, 5. in 6. junij 2023
Pri obračunavanju DDV se v praksi pojavlja veliko vprašanj. Cilj On-line ŠOLE O DDV je, naučiti se, na kaj je treba paziti pri izstavljanju računov in odbijanju vstopnega davka, kakšne so posebnosti pri obračunavanju DDV pri dobavah blaga in storitev, transakcijah z nepremičninami, spletni prodaji, kdaj se je treba registrirati za namene DDV v tujini ipd. Na ŠOLI O DDV bomo obravnavali tudi spremembe Zakona o DDV in Pravilnika o izvajanju Zakona o DDV, ki smo jih dobili v letu 2022. Spremembe so predvsem pri (zgodnejšem) odbijanju vstopnega davka, odbitku DDV pri nabavi električnih vozil, registraciji za namene DDV v Sloveniji s strani tujih davčnih zavezancev, posebni ureditvi za male kmete, popravku odbitka DDV za nazaj ipd. Toplo vas vabimo, da se nam na naši šoli pridružite tudi vi.
Konec prijav: Ponedeljek, 05 Junij 2023 08:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 1 - Prostih mest: 99 - Zadetkov: 10 - Kotizacija: € 330,65€+dd
Prosto
Torek, 06 Junij 2023 09:00
NOVI ZAKON O ZAŠČITI ŽVIŽGAČEV (ZZPRI) Smernice in priporočila za uspešno skladnost,6. junij 2023
Zakon o zaščiti prijaviteljev – ZZPri je bil sprejet 27. 1. 2023 in predstavlja enega najpomembnejših zakonodajnih projektov Ministrstva za pravosodje v zadnjem letu. Pozdravljamo sprejem zakona, ki bo ščitil osebe, ki ne morejo gledati stran in se odločijo prijaviti kršitve, s katerimi se siromašijo javna sredstva, zlorablja javno dobro, krši človekove pravice ali na drug način povzroča škoda v javnem ali zasebnem sektorju. Zasebni in parcialni interesi ‘močnejših’ posameznikov ali skupin, ki običajno stojijo za takimi kršitvami, bodo sedaj dobili drugačno protiutež. Zakon bo razmerja moči v primeru kršitev veljavnih predpisov vsaj malo prevesil s strani kršiteljev in maščevalcev na stran tistih, ki opozarjajo. Žvižgačem zakon daje varnostno mrežo za primere, da bi postali žrtev povračilnih dejanj, kar se po izkušnjah Centra v praksi vse prevečkrat prikrito in agresivno tudi dogaja. Za mnoga podjetja in vse organizacije iz javnega sektorja bo obvezna vzpostavitev internega kanala za prijavo kršitev, kot tudi v vzpostavitev širšega internega sistema za boljše obvladovanje zakonitosti in etičnosti lastnega poslovanja. Zakon o zaščiti prijaviteljev (Uradni list RS, št. 16/23) prinaša pomembne ukrepe za zaščito oseb, ki prijavijo kršitev v svojem delovnem okolju, hkrati pa določa tudi dodatne obveznosti za zavezance v javnem in zasebnem sektorju. Te so določene v prvem delu zakona in obsegajo tudi rok za vzpostavitev prijavnih poti: do 23. maja 2023 za zavezance v javnem sektorju in za zavezance v zasebnem sektorju z več kot 250 zaposlenimi, ter do 17. decembra 2023 za zavezance v zasebnem sektorju, ki imajo med 50 in 249 zaposlenih. Gre za preko 2500 zavezancev, ki morajo do zgoraj omenjenega roka v skladu z zakonom vzpostaviti notranji sistem za prijavo nepravilnosti znotraj organizacije. Vzpostavitev notranje prijavne poti obsega imenovanje zaupnika, opredelitev naslova za prejem prijave ter sprejem notranjega akta, v katerem bodo opisane posebnosti obravnave prijave, pri kateri ne sme priti do razkritja identitete prijavitelja. Za olajšanje implementacije zakona je Ministrstvo za pravosodje v sodelovanju s Komisijo za preprečevanje korupcije pripravilo vzorce različnih dokumentov (na primer vzorec notranjega akta), ki so skupaj s splošne informacijami dostopni na povezavi Gradivo.
Konec prijav: Torek, 06 Junij 2023 08:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 6 - Prostih mest: 94 - Zadetkov: 39 - Kotizacija: € 152,10+ddv
Prosto
Torek, 06 Junij 2023 09:00
ON LINE ŠOLA O DDV, vključno z novostmi, v dveh modulih, 5. in 6. junij 2023
Pri obračunavanju DDV se v praksi pojavlja veliko vprašanj. Cilj On-line ŠOLE O DDV je, naučiti se, na kaj je treba paziti pri izstavljanju računov in odbijanju vstopnega davka, kakšne so posebnosti pri obračunavanju DDV pri dobavah blaga in storitev, transakcijah z nepremičninami, spletni prodaji, kdaj se je treba registrirati za namene DDV v tujini ipd. Na ŠOLI O DDV bomo obravnavali tudi spremembe Zakona o DDV in Pravilnika o izvajanju Zakona o DDV, ki smo jih dobili v letu 2022. Spremembe so predvsem pri (zgodnejšem) odbijanju vstopnega davka, odbitku DDV pri nabavi električnih vozil, registraciji za namene DDV v Sloveniji s strani tujih davčnih zavezancev, posebni ureditvi za male kmete, popravku odbitka DDV za nazaj ipd. Toplo vas vabimo, da se nam na naši šoli pridružite tudi vi.
Konec prijav: Torek, 06 Junij 2023 08:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 0 - Prostih mest: 100 - Zadetkov: 5 - Kotizacija: € 350,10+ddv
Prosto
Sreda, 07 Junij 2023 09:00
KAKO DO ZAKONITIH EVIDENC DELOVNEGA ČASA IN OBVEZNE SESTAVINE EVIDENCE, 7. junij 2023
Ste že uskladili evidence delovnega časa skladno z novim Predlogom zakona o evidencah s področja dela in socialne varnosti? S pravočasno uskladitvijo evidenc delovnega časa se boste izognili nepotrebnim globam Inšpektorata za delo, katere je mogoče izreči tudi v višini 20.000,00€. V okviru delavnice vam bomo natančno predstavili kje se skriva ključ do vzpostavitve zakonitih evidenc delovnega časa. Hkrati pa boste prejeli jasne usmeritve, kako si v organizaciji vzpostaviti učinkovito upravljanje z delovnim časom. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV-A) obravnava težave, ki so bile zaznane pri izvajanju ZEPDSV v praksi. Vsebinsko sledi predlogom sprememb, ki jih je z namenom učinkovitejšega nadzora nad določbami, ki urejajo delovni čas, odmore in počitke, podal Inšpektorat Republike Slovenije za delo.
Konec prijav: Sreda, 07 Junij 2023 09:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 6 - Prostih mest: 94 - Zadetkov: 14 - Kotizacija: € 152,10+ddv
Prosto
Petek, 09 Junij 2023 10:00
AKTUALNO PRI POVRAČILIH POTNIH STROŠKOV V GOSPODARSTVU,vključno z novostmi , 9. junij 2023
Potne stroške delodajalec izplačuje zaposlenim skladno z delovnopravnimi podlagami. Če so potni stroški izplačani pod pogoji in do višin, ki jih določa Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, so neobdavčeni. Potne stroške za službene poti v tujino lahko delodajalec izplačuje pod pogoji in do višin, ki jih določa Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja ali pod pogoji in do višin, ki jih določa Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino. Z namenom, da preverite, ali je vaše izplačevanje potnih stroškov usklajeno z delovnopravnimi podlagami in veljavno zakonodajo, vas vabimo, da se udeležite našega webinarja.
Konec prijav: Petek, 09 Junij 2023 08:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 1 - Prostih mest: 99 - Zadetkov: 6 - Kotizacija: € 129€+ddv
Prosto
Petek, 16 Junij 2023 09:00
JAVNA NAROČILA V PRAKSI – NOVOSTI, KI JIH PRINAŠA NOVELA ZJN-3D
Spremembe javno naročniške zakonodaje, ki so začele veljati 2.aprila 2023, med drugim poenostavljajo in skrajšujejo čas za preverjanje razlogov za izključitev ponudnikov iz postopkov javnega naročanja, vključno s hitrejšim in enostavnejšim pridobivanjem potrdil o nekaznovanosti. Ključni razlog za pripravo novele je bil implementacija odločitve Ustavnega sodišča, ki se nanaša na razloge za izključitev in popravni mehanizem v postopkih javnega naročanja. Na podlagi odločbe Ustavnega sodišča zaradi zagotovitve načela sorazmernosti sprememba zakona razširja nabor okoliščin, ki jih je treba preverjati oziroma ki vplivajo na izločitev ponudnikov. Po vzoru razlogov za izključitev med okoliščine, ki jih je treba občasno preverjati, se tudi pri pogodbah za delovno intenzivne storitve dodaja storjena kazniva dejanja. Obenem zaradi zagotavljanja enake obravnave kandidatov in ponudnikov v postopkih javnega naročanja in pri njihovem izvajanju predlog zakona dovoljuje tudi popravni mehanizem, ki omogoča bolj sorazmerno in večjo vključitev ponudnikov v postopke javnega naročanja. Poleg tega sprememba zakona prinaša tudi nekaj drugih ukrepov za dvig konkurenčnosti na področju javnega naročanja. Zaradi odgovornejšega pristopa k izvajanju postopkov s pogajanji brez predhodne objave pa sprememba zakona prinaša tudi novo obveznost naročnikov o predhodnem obveščanju zagovornikov javnega interesa o razlogih za uporabo tako imenovanega netransparentnega postopka – postopka s pogajanji.
Konec prijav: Petek, 16 Junij 2023 08:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 0 - Prostih mest: 100 - Zadetkov: 6 - Kotizacija: € 129€+ddv
Prosto
Torek, 20 Junij 2023 09:00
Zaupnik po Zakonu o prijavljiteljih - žvižgačih (ZZPri) - praktično usposabljanje, 20. junij 2023
Zaupnik je s sprejetjem Zakona o zaščiti prijaviteljev postal osrednja oseba okoli katere se odvija celoten proces vezan na prijavo. Sprejema, preizkuša, obravnava, poroča, svetuje itd.. To je le del obveznosti, ki jih mora imenovani zaupnik izvajati v skladu z zakonskimi določili. Kljub temu, da je za zavezance v javnem sektorju in zavezance v zasebnem sektorju z več kot 250 zaposlenimi 22 .5. 2023 že potekel prehodni 90 dnevni rok za izpolnitev zakonskih obveznosti, pa se številni zavezanci sprašujejo ali so imenovali ustrezne in kompetentne zaposlene za opravljanje te funkcije. Na preizkušnji bo ob prvi prijavi. Ima ob tem podjetje vzpostavljeno ustrezno notranjo pot, ki zaupniku omogoča izdajo potrdila o sprejemu in obravnavi prijave? Je sprejet ustrezen notranji akt, ki natančno opisuje postopek prejema notranje prijave in njene obravnave? Vse to lahko bistveno olajša ali oteži delo zaupnika in ravno s tem namenom pripravljamo praktično usposabljanje za zaupnike.
Konec prijav: Torek, 20 Junij 2023 07:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 17 - Prostih mest: 83 - Zadetkov: 47 - Kotizacija: € 189€+ddv
Prosto
Sreda, 30 Avgust 2023 09:00
ZLATA PRAVILA V PRIMERU OBISKA INŠPEKTORJA ZA DELO IN VARSTVA PRI DELU, 30. avgust 2023
Ste pripravljeni na obisk Inšpektorja za delo in Inšpektorja za varstvo pri delu? Se želite izogniti nepotrebnim globam na delovnopravnem področju? Poznate pristojnosti inšpektorjev in področja, ki so pogosto pod drobnogledom. Z vami bomo delili primere iz prakse, opozorili vas bomo na pogosta delovnopravna tveganja ter podali vam bomo usmerite in priporočila za vzpostavitev kadrovske pravne varnosti pri delodajalcu.
Konec prijav: Sreda, 30 Avgust 2023 08:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 0 - Prostih mest: 100 - Zadetkov: 6 - Kotizacija: € 169€+ddv
Prosto
Stran 1/2Začetek - Prejšnja - 1 2 - Naslednja - Konec1-10/12
Prosto Prijave na čakanju Prijava ni mogoča
 

Novice, dogodki, izobraževanje

Evropska unija