ja_mageia

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Nahajate se na: Naslovnica Izobraževanja Dogodki
Dogodki
Vse kategorije
Tukaj so prikazani vsi dogodki v naši bazi.
Št. dogodkov  Iskanje: Kategorija:
Torek, 23 Avgust 2022 10:00
On line ŠOLA O PLAČAH,v dveh modulih, 23. in 29. avgust 2022
Seznanili se boste z obračunom plač in vseh posameznih postavk na plačilni listi, njihovo obdavčitvijo in z vsemi bistvenimi zakonodajnimi določili, ki se nanašajo na pravilen obračun plač, tudi s pravilno določitvijo minimalne višine kot tudi z višino minimalne osnove za prispevke. Skupaj bomo rešili veliko praktičnih primerov in se seznanili z izpolnitvijo obrazcev, ki ste jih dolžni posredovati Finančni upravi Republike Slovenije in AJPES-u ter ZZZS-ju v primeru refundacij.
Konec prijav: Torek, 23 Avgust 2022 08:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 0 - Prostih mest: 100 - Zadetkov: 34 - Kotizacija: € 305,10
Prosto
Četrtek, 25 Avgust 2022 09:00
DELAVNICA O OBRAČUNAVANJU DDV PRI POSLOVANJU S TUJINO
UVOD Na praktični delavnici bomo obravnavali posebnosti na področju DDV pri obdavčitvi dobav blaga in storitev, izstavljanju računov, samoobdavčitvi, spletni prodaji ipd. Obravnavali bomo tudi uporabo posebnih ureditev VEM v praksi in novosti, ki smo jih začeli uporabljati v letu 2022. Pri obdavčitvi storitev bomo, podkrepljeno s primeri, obravnavali devet pravil glede kraja obdavčitve – splošno pravilo in osem posebnih pravil. S poznavanjem teh pravil boste pravilno izstavljali račune za storitve, tako domače, kot tudi v tujino. Vedeli pa boste tudi, kdaj je treba pri prejemu računa iz tujine narediti samoobdavčitev. Pri mednarodnih transakcijah z blagom se v praksi pojavlja vrsta vprašanj: kakšni so pogoji za oproščeno prodajo blaga podjetjem iz drugih držav članic EU, kdaj se moramo registrirati za DDV v tujini pri spletni prodaji blaga na daljavo končnim potrošnikom, kako postopamo pri verižnih transakcijah ipd. Z delavnico bomo izvedli pregled posebnosti pri obračunavanju DDV pri transakcijah z blagom, vključili pa bomo tudi veliko primerov iz prakse. Veseli bomo tudi vprašanj udeležencev.
Konec prijav: Četrtek, 25 Avgust 2022 08:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 0 - Prostih mest: 100 - Zadetkov: 64 - Kotizacija: € 189 + DDV
Prosto
Ponedeljek, 29 Avgust 2022 10:00
On line ŠOLA O PLAČAH, v dveh modulih, 23. in 29. avgust 2022
Seznanili se boste z obračunom plač in vseh posameznih postavk na plačilni listi, njihovo obdavčitvijo in z vsemi bistvenimi zakonodajnimi določili, ki se nanašajo na pravilen obračun plač, tudi s pravilno določitvijo minimalne višine kot tudi z višino minimalne osnove za prispevke. Skupaj bomo rešili veliko praktičnih primerov in se seznanili z izpolnitvijo obrazcev, ki ste jih dolžni posredovati Finančni upravi Republike Slovenije in AJPES-u ter ZZZS-ju v primeru refundacij.
Konec prijav: Ponedeljek, 29 Avgust 2022 08:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 0 - Prostih mest: 100 - Zadetkov: 17 - Kotizacija: € 305,10
Prosto
Sreda, 31 Avgust 2022 10:00
NOVOSTI OBRAČUNA POTNIH STROŠKOV, BONITET in DRUGIH POVRAČIL STROŠKOV ter POROČANJE
Na spletnem seminarju bo podrobno predstavljen delovnopravni in davčni vidik povračil stroškov. Obravnavali bomo stroške, ki nastanejo v povezavi z delom na sedežu delodajalca in zunaj njega, ter tudi druga najpogostejša povračila, kot so jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči, odpravnine in izplačila regresa za letni dopust.Predstavljeno bo pravilno poročanje na prenovljenih obrazcih, najpogostejše napake ter pravila in možnosti, ki jim sledimo pri odpravljanju teh napak.
Konec prijav: Sreda, 31 Avgust 2022 12:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 6 - Prostih mest: 94 - Zadetkov: 25 - Kotizacija: € 108
Prosto
Torek, 06 September 2022 09:00
ON LINE ŠOLA BRANJA in ANALIZE BILANC za nefinančnike in poslovne sekretarke ter sekretarje,1.modul
Delavnica je nastala kot odgovor na vprašanja, s katerimi se ja avtorica srečevala v praksi v vlogi pooblaščene revizorke ali svetovalke. Pravniki, notarji in številni inženirji, ki prevzemajo vodilne položaje ali želijo postati člani nadzornih svetov, bi morali poznati osnove računovodenja, da bi se lažje sporazumevali z računovodskimi strokovnjaki. Vsebina delavnice bo izvedena v kombinirani obliki. Izvedba vključuje e-gradivo in dve spletni srečanji v živo z dodatnim uvodnim srečanjem. Uvodno srečanje je namenjeno predstavitvi vsebine in napotkom za samostojno delo. Predavateljica je večino programa vključila v e-gradivo, ki omogoča samostojno učenje in do katerega bo dostop omogočen še eno leto. Gradivo ne predstavlja posnetkov že izvedenih delavnic, temveč je pripravljeno v obliki, ki udeležencem omogoča spoznavanje tematike in utrjevanje znanja. V pomoč so delovni zvezki in interaktivne vaje z rešitvami. Vsebino e-gradiva boste prejeli ob prijavi.Na spletnih srečanjih v živo bomo odgovarjali na vprašanja povezana z gradivom v e-učilnici ter predstavili nekaj dodatnih vsebin. Ogledali si bomo tudi dva filma podjetja Videoarts, ki sta nastala že pred desetletji, pa sta še vedno aktualna: Koristna presoja in Pot v upravni odbor. Filma opozorita na najpomembnejša vprašanja, ki si jih moramo zastaviti ob 'branju bilanc'. Predstavili bomo računovodske izkaze štirih podjetij iz različnih dejavnosti, za katere smo pripravili primerjalni prikaz. Leto 2020, 2021 in 2022 je zaznamoval COVID-19, ki bo imel pomemben vpliv na poslovne rezultate podjetij zato bomo pozornost namenili dodatnim pojasnilom v letnem poročilu.Ogledali si bomo tudi nekaj letnih poročil tujih podjetij.
Konec prijav: Torek, 06 September 2022 12:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 0 - Prostih mest: 100 - Zadetkov: 6 - Kotizacija: € 378+ddv
Prosto
Sreda, 07 September 2022 09:00
ON LINE ŠOLA POGODBENEGA PRAVA Z DIDO VOLK S PRIMERI IZ PRAKSE. v dveh delih
Poznavanje prava je pomembno za vsakega posameznika, tako v vsakdanjem življenju, še bolj pa v poslovnem svetu, kjer se od vsakogar pričakuje višja (strokovna) skrbnost: dobrega podjetnika, poslovodje, torej skrbnost dobrega strokovnjaka. Nemalokrat se zgodi, da se posli obravnavajo na sodišču, kjer pa se sporna vprašanja večinoma ponavljajo, zato se je izoblikovala že številna sodna praksa, ki nam predstavlja tudi vodilo k pravilnemu ravnanju. Predstavitev pomembnih (pravnih) vprašanj, ki spremljajo mnoge posle, zato temelji na tistih področjih, ki se največkrat ponavljajo v (sodni) praksi in je razdeljena na dva samostojna dela: del: SKLEPANJE POGODB del: TERJATVE – ZAVAROVANJE, UPRAVLJANJE IN IZTERJAVA
Konec prijav: Sreda, 07 September 2022 08:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 0 - Prostih mest: 100 - Zadetkov: 69 - Kotizacija: € 199
Prosto
Torek, 13 September 2022 09:00
ON LINE ŠOLA BRANJA in ANALIZE BILANC za nefinančnike in poslovne sekretarke ter sekretarje,2.modul
Delavnica je nastala kot odgovor na vprašanja, s katerimi se ja avtorica srečevala v praksi v vlogi pooblaščene revizorke ali svetovalke. Pravniki, notarji in številni inženirji, ki prevzemajo vodilne položaje ali želijo postati člani nadzornih svetov, bi morali poznati osnove računovodenja, da bi se lažje sporazumevali z računovodskimi strokovnjaki. Vsebina delavnice bo izvedena v kombinirani obliki. Izvedba vključuje e-gradivo in dve spletni srečanji v živo z dodatnim uvodnim srečanjem. Uvodno srečanje je namenjeno predstavitvi vsebine in napotkom za samostojno delo. Predavateljica je večino programa vključila v e-gradivo, ki omogoča samostojno učenje in do katerega bo dostop omogočen še eno leto. Gradivo ne predstavlja posnetkov že izvedenih delavnic, temveč je pripravljeno v obliki, ki udeležencem omogoča spoznavanje tematike in utrjevanje znanja. V pomoč so delovni zvezki in interaktivne vaje z rešitvami. Vsebino e-gradiva boste prejeli ob prijavi.Na spletnih srečanjih v živo bomo odgovarjali na vprašanja povezana z gradivom v e-učilnici ter predstavili nekaj dodatnih vsebin. Ogledali si bomo tudi dva filma podjetja Videoarts, ki sta nastala že pred desetletji, pa sta še vedno aktualna: Koristna presoja in Pot v upravni odbor. Filma opozorita na najpomembnejša vprašanja, ki si jih moramo zastaviti ob 'branju bilanc'. Predstavili bomo računovodske izkaze štirih podjetij iz različnih dejavnosti, za katere smo pripravili primerjalni prikaz. Leto 2020, 2021 in 2022 je zaznamoval COVID-19, ki bo imel pomemben vpliv na poslovne rezultate podjetij zato bomo pozornost namenili dodatnim pojasnilom v letnem poročilu.Ogledali si bomo tudi nekaj letnih poročil tujih podjetij.
Konec prijav: Torek, 13 September 2022 08:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 0 - Prostih mest: 100 - Zadetkov: 1 - Kotizacija: € 378+ddv
Prosto
Petek, 16 September 2022 09:00
ZASEBNOST IN NADZOR ZAPOSLENIH NA DELOVNEM MESTU PRI UPORABI RAČUNALNIKOV, INTERNETA, E-POŠTE, TISKA
Na seminarju boste dobili odgovore na pravne, organizacijske in tehnične dileme glede elektronskega nadzora na delovnem mestu s primeri sodne in nadzorne prakse ter priporočili glede ustrezne ureditve v internih aktih in dopustnosti uporabe različnih oblik elektronskega nadzora, kot so videonadzor, nadzor interneta in e-pošte, telefonov, tiskalnikov in GPS naprav. Gre za področja, ki niso jasno zakonsko urejena, v praksi pa se pogosto pojavljajo vprašanja, kot so navedena spodaj, ter posledično kršitve, v katere se zaplete poslovodstvo ob nepoznavanju priporočil, smernic in sodne prakse, ki bo predstavljena na seminarju.
Konec prijav: Petek, 16 September 2022 08:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 1 - Prostih mest: 99 - Zadetkov: 15 - Kotizacija: € 149+ddv
Prosto
Ponedeljek, 19 September 2022 09:00
ON LINE KADROVSKA ŠOLA, v dveh modulih
Na kadrovskem področju je ključnega pomena sledenje zakonsko predpisanim rokom in dokumentiranje posameznih dogodkov. Kadrovsko pravno varnost gradijo zakonito vzpostavljene kadrovske evidence, dobro zastavljeni delovnopravni akti, urejene personalne mape in zakoniti kadrovski procesi. Za zakonodajno skladno delo je nujno, da imate kadrovsko dokumentacijo urejeno pregledno, smiselno, hkrati pa ustrezno zaščiteno pred nepooblaščenimi vpogledi in zlorabami. Velik del kadrovske dokumentacije morate hraniti trajno, zaradi novosti na področju varstva osebnih podatkov (GDPR) pa tudi pod strožjimi pogoji. Na praktičnem seminarju bomo posebej izpostavili zakonske podlage za nastanek dokumentov, ki dokazujejo določene kadrovske postopke, ki jih pogosto preverja tudi Inšpektor za delo. Posamezne dokumente bomo presojali tudi z vidika zakonodaje varstva osebnih podatkov.
Konec prijav: Ponedeljek, 19 September 2022 07:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 1 - Prostih mest: 99 - Zadetkov: 114 - Kotizacija: € 369+ddv
Prosto
Torek, 20 September 2022 09:00
ON LINE ŠOLA BRANJA in ANALIZE BILANC za nefinančnike in poslovne sekretarke ter sekretarje,3.modul
Delavnica je nastala kot odgovor na vprašanja, s katerimi se ja avtorica srečevala v praksi v vlogi pooblaščene revizorke ali svetovalke. Pravniki, notarji in številni inženirji, ki prevzemajo vodilne položaje ali želijo postati člani nadzornih svetov, bi morali poznati osnove računovodenja, da bi se lažje sporazumevali z računovodskimi strokovnjaki. Vsebina delavnice bo izvedena v kombinirani obliki. Izvedba vključuje e-gradivo in dve spletni srečanji v živo z dodatnim uvodnim srečanjem. Uvodno srečanje je namenjeno predstavitvi vsebine in napotkom za samostojno delo. Predavateljica je večino programa vključila v e-gradivo, ki omogoča samostojno učenje in do katerega bo dostop omogočen še eno leto. Gradivo ne predstavlja posnetkov že izvedenih delavnic, temveč je pripravljeno v obliki, ki udeležencem omogoča spoznavanje tematike in utrjevanje znanja. V pomoč so delovni zvezki in interaktivne vaje z rešitvami. Vsebino e-gradiva boste prejeli ob prijavi.Na spletnih srečanjih v živo bomo odgovarjali na vprašanja povezana z gradivom v e-učilnici ter predstavili nekaj dodatnih vsebin. Ogledali si bomo tudi dva filma podjetja Videoarts, ki sta nastala že pred desetletji, pa sta še vedno aktualna: Koristna presoja in Pot v upravni odbor. Filma opozorita na najpomembnejša vprašanja, ki si jih moramo zastaviti ob 'branju bilanc'. Predstavili bomo računovodske izkaze štirih podjetij iz različnih dejavnosti, za katere smo pripravili primerjalni prikaz. Leto 2020, 2021 in 2022 je zaznamoval COVID-19, ki bo imel pomemben vpliv na poslovne rezultate podjetij zato bomo pozornost namenili dodatnim pojasnilom v letnem poročilu.Ogledali si bomo tudi nekaj letnih poročil tujih podjetij.
Konec prijav: Torek, 20 September 2022 08:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 0 - Prostih mest: 100 - Zadetkov: 0 - Kotizacija: € 378+ddv
Prosto
Prosto Prijave na čakanju Prijava ni mogoča
 

Novice, dogodki, izobraževanje

Evropska unija