ja_mageia

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Nahajate se na: Naslovnica Izobraževanja Dogodki
Dogodki
Vse kategorije
Tukaj so prikazani vsi dogodki v naši bazi.
Št. dogodkov  Iskanje: Kategorija:
Stran 1/2Začetek - Prejšnja - 1 2 - Naslednja - Konec1-10/11
Petek, 20 Maj 2022 09:30
NOVOSTI NA PODROČJU OCENJEVANJA, NAPREDOVANJA in NAGRAJEVANJA DELOVNE USPEŠNOSTI JU, 20. maj 2022
Tudi v letu 2022 se za zaposlene v javnem sektorju izvaja ocenjevanje delovne uspešnosti ter preverjalo izpolnjevanje pogojev za napredovanje v višji plačni razred. Aktivnosti v zvezi s tem se začnejo v januarju, zato je potrebno, da se odgovorne osebe pri subjektih javnega sektorja pripravite, osvežite že pridobljeno znanje na tem področju ter seznanite z novostmi. Kot odgovorne osebe morate vedeti, ali še vedno veljajo kakšni začasni interventni ukrepi na tem področju in kako na te aktivnosti vpliva ponovno izplačevanje redne delovne uspešnosti v javnem sektorju. Preverite in osvežite poznavanje izvedbe postopka za izvedbo napredovanj. da jih boste pravilno izvedli v letu 2022. Na seminarju boste dobili odgovore na dileme in vprašanja glede izvedbe napredovanj zaposlenih in pomoč vodjem pri določitvi ocene, poudarek pa bo namenjen tudi postopku, kako pravilno izvesti zaporedje pridobitve naziva in napredovanja zaposlenih . Napredovanja morajo biti v letu 2022 izvedena pravilno, saj morebitne napake vplivajo na pravilnost napredovanj tudi v naslednjih letih.
Konec prijav: Petek, 20 Maj 2022 08:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 4 - Prostih mest: 96 - Zadetkov: 83 - Kotizacija: € 99+ddv
Prosto
Ponedeljek, 23 Maj 2022 13:00
NOVOSTI PRI OBDAVČITVI BONITET IN PLAČIL ZA POSLOVNO USPEŠNOST V l. 2022
Vas zanima, ali so stroški v zvezi z uporabo vozila na električni pogon za privatne namene davčno priznani? Ali kakšni so pogoji za neobdavčeno plačilo za poslovno uspešnost po novem? Bi radi izvedeli, kdaj ni treba obračunati bonitete pri promociji zdravja na delovnem mestu? Če želite dobiti odgovore na ta in podobna vprašanja, se udeležite našega webinarja, na katerem bomo predstavili tudi veliko praktičnih zgledov.
Konec prijav: Ponedeljek, 23 Maj 2022 12:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 0 - Prostih mest: 100 - Zadetkov: 11 - Kotizacija: € 120
Prosto
Torek, 24 Maj 2022 09:00
GRADBENA IN PODIZVAJALSKA POGODBA, POGOSTE NAPAKE IN REŠEVANJE REKLAMACIJ, 24. maj 2022
dogovorita glede mnogih vprašanj, ki se pojavljajo v (sodni) praksi: o načinu naročila dodatnih del, o načinu plačila pogodbenih del in dodatnih del, o postopku glede stvarnih napak opravljenega dela, o neposrednem plačilu podizvajalca, o zavarovanju nekaterih zahtevkov naročnika: iz naslova pogodbene kazni in jamčevanje za stvarne napake opravljenega dela. S pogodbo o delu - podizvajalsko pogodbo se stranki dogovorita za izvedbo manjših gradbenih del (tudi popravil, adaptacij…) ali pa dodatnih del. Ker za to pogodbo ni potrebna pisna oblika, je lahko sklenjena tudi ustno, kar pa otežuje dokazovanje posameznega dogovora.
Konec prijav: Torek, 24 Maj 2022 08:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 0 - Prostih mest: 100 - Zadetkov: 30 - Kotizacija: € 129€
Prosto
Sreda, 25 Maj 2022 09:00
KADROVSKI MARATON: Pogosta tveganja delodajalcev na poti do kadrovske pravne varnosti v dveh modulih
Na kadrovskem področju je ključnega pomena sledenje zakonsko predpisanim rokom in dokumentiranje posameznih dogodkov. Kadrovsko pravno varnost gradijo zakonito vzpostavljene kadrovske evidence, dobro zastavljeni delovnopravni akti, urejene personalne mape in zakoniti kadrovski procesi. Za zakonodajno skladno delo je nujno, da imate kadrovsko dokumentacijo urejeno pregledno, smiselno, hkrati pa ustrezno zaščiteno pred nepooblaščenimi vpogledi in zlorabami. Velik del kadrovske dokumentacije morate hraniti trajno, zaradi novosti na področju varstva osebnih podatkov (GDPR) pa tudi pod strožjimi pogoji. Na praktičnem seminarju bomo posebej izpostavili zakonske podlage za nastanek dokumentov, ki dokazujejo določene kadrovske postopke, ki jih pogosto preverja tudi Inšpektor za delo. Posamezne dokumente bomo presojali tudi z vidika zakonodaje varstva osebnih podatkov.
Konec prijav: Sreda, 25 Maj 2022 12:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 0 - Prostih mest: 100 - Zadetkov: 22 - Kotizacija: € 339
Prosto
Četrtek, 26 Maj 2022 10:00
BONTON IN VRHUNSKI POSLOVNI PROTOKOL V NOVIH RAZMERAH, 26. maj 2022
Poznavanje pravil poslovnega protokola nam podeli potrebno samozavest, prispeva k naši kredibilnosti ter nas opolnomoči za obvladovanje poslovnih situacij – vse od komuniciranja na daljavo (e-pošta, pisma/dopisi, telefon ...) do sestankov, poslovnih kosil in gala dogodkov, ko se z naročniki ali partnerji srečamo iz oči v oči. Poslovni protokol namreč zajema široko paleto različnih pravil, od priprave in izvedbe sestankov ter poslovnih dogodkov v živo in na spletu, priprave sedežnega reda, izbire primerne obleke, besedne in nebesedne komunikacije pa do pravil o obdarovanju in urejenosti delovnih prostorov. Vas je gost presenetil s prezgodnjim prihodom in vas spravil v zadrego? Ste sprejeli gosta pri vhodu in se spraševali, ali morate stopati po stopnicah pred njim ali za njim? Vas je nadrejeni vprašal za nasvet, kdaj naj izroči darilo gostu, pa niste vedeli? Marsikomu pravila protokola predstavljajo nadležnost, toda rešujejo marsikatero dilemo. Za sledenje sodobnim tokovom pa se moramo kar na dnevnem nivoju pozabavati z našo poslovno podobo, osebnostnim imidžem, s poudarkom na povezavi z organizacijo, ki jo predstavljamo. Naše poslovno pojavljanje je v času pogostih prehodov iz komunikacije v živo na spletno komunikacijo od doma ali drugih lokacij zahteva povsem drugačno pripravo na soočenje z internimi sodelavci in eksternimi poslovnimi partnerji. Torej naša skladna povezava z interierjem, tehnologijo in novimi veščinami, z novimi metodami komunikacije je naša stalnica. Da, spremembe nas lahko zabavajo, če se jim prepustimo.
Konec prijav: Četrtek, 26 Maj 2022 09:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 2 - Prostih mest: 98 - Zadetkov: 10 - Kotizacija: € 269
Prosto
Četrtek, 26 Maj 2022 10:00
NOVOSTI OBRAČUNA POTNIH STROŠKOV, REGRES ZA LETNI DOPUST in DRUGA POVRAČILA STROŠKOV ter POROČANJE
Na spletnem seminarju bo podrobno predstavljen delovnopravni in davčni vidik povračil stroškov. Obravnavali bomo stroške, ki nastanejo v povezavi z delom na sedežu delodajalca in zunaj njega, ter tudi druga najpogostejša povračila, kot so jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči, odpravnine in izplačila regresa za letni dopust.Predstavljeno bo pravilno poročanje na PRENOVLJENIH REK OBRAZCIH, najpogostejše napake ter pravila in možnosti, ki jim sledimo pri odpravljanju teh napak.
Konec prijav: Četrtek, 26 Maj 2022 09:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 0 - Prostih mest: 100 - Zadetkov: 53 - Kotizacija: € 120
Prosto
Ponedeljek, 30 Maj 2022 09:00
PREKRŠKI PRI IZVEDBI JAVNEGA NAROČANJA PO NOVEM
Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) določa ravnanja ponudnikov v postopkih javnega naročanja, ki predstavljajo prekršek. Prekrškovne sankcije se lahko določijo ne samo za ponudnika in naročnika, ampak tudi za podizvajalca. Subjekti, ki sodelujejo v postopkih javnega naročanja morajo poznati vrste prekrškov in tudi prekrškovni postopek. Državna revizijska komisija kot prekrškovni organ zaradi zagotavljanja izvrševanja pravnih posledic odločb o prekršku, za ugotavljanje izrečenih sankcij za prekrške in za izdajanje potrdil o vodi evidenco o pravnomočnih odločbah o prekrških. V praksi se je namreč izkazalo, da so nekatere prekrškovne določbe v izrecnem nasprotju s temeljnim načelom sorazmernosti, saj so nekateri prekrški v zakon uvrščeni brez tehtnega premisleka, zanje pa je zagrožena tako denarna sankcija, kot tudi stranska izločitev na listo ponudnikov z negativnimi referencami. Glede na to, da uvrstitev na takšno »listo« ponudnika, ki mu je bila izrečena sankcija za v resnici minoren prekršek ali pa je bil za prekršek obsojen zato, ker nekaterih zapletenih pravil ZJN-3 preprosto ni razumel izloči iz trga javnih naročil za zelo dolgo obdobje, ima to na majhnem trgu, kot je slovenski, lahko tudi negativne posledice za konkurenco. vzpostaviti seznam referenc, bi bilo v resnici koristno.
Konec prijav: Ponedeljek, 30 Maj 2022 08:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 0 - Prostih mest: 1100 - Zadetkov: 2 - Kotizacija: € 139
Prosto
Ponedeljek, 30 Maj 2022 10:00
On line ŠOLA O PLAČAH,vključno z novostmi Zakona o dohodnini, v 2 modulih, 30. in 31. maj 2022
Seznanili se boste z obračunom plač in vseh posameznih postavk na plačilni listi, njihovo obdavčitvijo in z vsemi bistvenimi zakonodajnimi določili, ki se nanašajo na pravilen obračun plač, tudi s pravilno določitvijo minimalne višine kot tudi z višino minimalne osnove za prispevke. Skupaj bomo rešili veliko praktičnih primerov in se seznanili z izpolnitvijo obrazcev, ki ste jih dolžni posredovati Finančni upravi Republike Slovenije in AJPES-u ter ZZZS-ju v primeru refundacij.
Konec prijav: Ponedeljek, 30 Maj 2022 08:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 0 - Prostih mest: 100 - Zadetkov: 10 - Kotizacija: € 305,10
Prosto
Sreda, 01 Junij 2022 09:00
KADROVSKI MARATON: Pogosta tveganja delodajalcev na poti do kadrovske pravne varnosti v dveh modulih
Na kadrovskem področju je ključnega pomena sledenje zakonsko predpisanim rokom in dokumentiranje posameznih dogodkov. Kadrovsko pravno varnost gradijo zakonito vzpostavljene kadrovske evidence, dobro zastavljeni delovnopravni akti, urejene personalne mape in zakoniti kadrovski procesi. Za zakonodajno skladno delo je nujno, da imate kadrovsko dokumentacijo urejeno pregledno, smiselno, hkrati pa ustrezno zaščiteno pred nepooblaščenimi vpogledi in zlorabami. Velik del kadrovske dokumentacije morate hraniti trajno, zaradi novosti na področju varstva osebnih podatkov (GDPR) pa tudi pod strožjimi pogoji. Na praktičnem seminarju bomo posebej izpostavili zakonske podlage za nastanek dokumentov, ki dokazujejo določene kadrovske postopke, ki jih pogosto preverja tudi Inšpektor za delo. Posamezne dokumente bomo presojali tudi z vidika zakonodaje varstva osebnih podatkov.
Konec prijav: Sreda, 01 Junij 2022 12:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 0 - Prostih mest: 100 - Zadetkov: 4 - Kotizacija: € 299+ddv
Prosto
Četrtek, 02 Junij 2022 09:00
(POGODBENO) PRAVO ZA PODJETNIKE S PRIMERI IZ PRAKSE v dveh delih
Poznavanje prava je pomembno za vsakega posameznika, tako v vsakdanjem življenju, še bolj pa v poslovnem svetu, kjer se od vsakogar pričakuje višja (strokovna) skrbnost: dobrega podjetnika, poslovodje, torej skrbnost dobrega strokovnjaka. Nemalokrat se zgodi, da se posli obravnavajo na sodišču, kjer pa se sporna vprašanja večinoma ponavljajo, zato se je izoblikovala že številna sodna praksa, ki nam predstavlja tudi vodilo k pravilnemu ravnanju. Predstavitev pomembnih (pravnih) vprašanj, ki spremljajo mnoge posle, zato temelji na tistih področjih, ki se največkrat ponavljajo v (sodni) praksi in je razdeljena na dva samostojna dela: del: SKLEPANJE POGODB del: TERJATVE – ZAVAROVANJE, UPRAVLJANJE IN IZTERJAVA
Konec prijav: Četrtek, 02 Junij 2022 08:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 0 - Prostih mest: 100 - Zadetkov: 2
Prosto
Stran 1/2Začetek - Prejšnja - 1 2 - Naslednja - Konec1-10/11
Prosto Prijave na čakanju Prijava ni mogoča
 

Novice, dogodki, izobraževanje

Evropska unija