ja_mageia

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Nahajate se na: Naslovnica Izobraževanja Dogodki
Dogodki
Vse kategorije
Tukaj so prikazani vsi dogodki v naši bazi.
Št. dogodkov  Iskanje: Kategorija:
Četrtek, 22 April 2021 09:00
NOVA FINANČNA PERSPEKTIVA EU 2021- 2027
Namen enodnevnega seminarjaje pokazati udeležencem, kako se pripravi uspešen EU projekt za prijavo na razpise za pridobitev nepovratnih sredstev iz programov NOVE FINANČNE PERSPEKTIVE EU za obdobje 2021- 27. Na spletnem seminarju boste osvojili ključna znanja, ki so potrebna za kvalitetno pripravo projektov – od definicije ciljev do načrtovanja, implementacije, proračuna in rezultatov projekta. Na delavnici se bodo udeleženci na primerih iz prakse, naučili: potek procesa in metodologije izdelave projektne prijave, kako definirati cilje projekta in raziskovalni problem, kako opisati „state of the art“ in „progress beyond the state of the art“, osnovna pravila projektnega managementa in vodenje projektnega konzorcija (partnerjev na projektu), kako načrtovati diseminacijo na projektu, ključna znanja in izkušnje za kvalitetno pripravo in realizacijo raziskovalno-razvojnih projektov.
Konec prijav: Četrtek, 22 April 2021 08:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 1 - Prostih mest: 99 - Zadetkov: 41 - Kotizacija: € 251,10+ddv
Prosto
Četrtek, 22 April 2021 13:00
NOVOSTI IN AKTUALNO NA PODROČJU IZPLAČEVANJA POTNIH STROŠKOV V GOSPODARSTVU v letu 2021
S 1. januarjem 2020 je začela veljati nova Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino, ki je uvedla spremembe pri izplačevanju potnih stroškov v gospodarstvu tako v letu 2020 kot tudi v letu 2021. V decembru 2020 je bila objavljena še sprememba te uredbe. Tako smo ponovno dobili tri različne višine dnevnic, ki so se za leto 2021 še povečale. Z namenom, da preverite skladnost izplačevanja potnih stroškov z zakonodajo in uskladite izplačevanje potnih stroškov za poti v tujino z določbami nove uredbe, vas vabimo, da se udeležite našega webinarja.
Konec prijav: Četrtek, 22 April 2021 11:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 1 - Prostih mest: 199 - Zadetkov: 48 - Kotizacija: € 89,00+ddv
Prosto
Četrtek, 06 Maj 2021 09:30
NOVOSTI OBRAČUNA PLAČ S POUDARKOM NA POTNIH NALOGIH, REGRESU ZA LETNI DOPUST IN BLAGAJNIŠKEM POSLOV
Namen in cilji spletnega seminarjaje, da mora biti vsak, ki obračunava stroške dela mora biti zelo ažuren, ter mora slediti novostim in pravilom, ki so dorečena za vsako vrsto obračuna in izplačila svojim zaposlencem ali zunanjim partnerjem (avtorske pogodbe, podjemne pogodbe, pogodbe o poslovodenju, sejnine ipd.). Pomembno je, da vemo, kako in kdaj je potrebno izpolniti in oddati REK obrazce. Cilj našega posveta, ki je z vsebino pred vami, je ponuditi strokoven praktičnen seminar, na kateri vam bomo ponudili znanja in informacije s področja razumevanja in obračuna plač ter njihovega poročanja kot posledica zadnje spremembe davčne, pokojninske in delovno-pravne zakonodaje.
Konec prijav: Četrtek, 06 Maj 2021 08:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 0 - Prostih mest: 200 - Zadetkov: 10
Prosto
Četrtek, 20 Maj 2021 09:30
NOVOSTI OBRAČUNA PLAČ IN POVRAČIL STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM TER IZPLAČIL DRUGIH PREJEMKOV IZ DR
Seminar je namenjen vodjem in drugim osebam, ki se strokovno ukvarjajo s problematiko plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju. Ob celovitem pregledu posameznih vsebinskih sklopov urejanja plač in drugih stroškov dela, bomo predstavili vse novosti in najaktualnejše tekoče zadeve v zvezi z ukrepi na področju plač in drugih stroškov dela. Predstavljene bodo novosti na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2021 ter najpogostejše napake. Veseli bomo vaših vprašanj.
Konec prijav: Četrtek, 20 Maj 2021 08:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 0 - Prostih mest: 100 - Zadetkov: 21
Prosto
Prosto Prijave na čakanju Prijava ni mogoča
 

Novice, dogodki, izobraževanje

Evropska unija