ja_mageia

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Nahajate se na: Naslovnica Izobraževanja Dogodki
Dogodki
Vse kategorije
Tukaj so prikazani vsi dogodki v naši bazi.
Št. dogodkov  Iskanje: Kategorija:
Ponedeljek, 28 Junij 2021 13:00
NOVOSTI IN AKTUALNO NA PODROČJU IZPLAČEVANJA POTNIH STROŠKOV V GOSPODARSTVU v letu 2021
S 1. januarjem 2020 je začela veljati nova Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino, ki je uvedla spremembe pri izplačevanju potnih stroškov v gospodarstvu tako v letu 2020 kot tudi v letu 2021. V decembru 2020 je bila objavljena še sprememba te uredbe. Tako smo ponovno dobili tri različne višine dnevnic, ki so se za leto 2021 še povečale. Z namenom, da preverite skladnost izplačevanja potnih stroškov z zakonodajo in uskladite izplačevanje potnih stroškov za poti v tujino z določbami nove uredbe, vas vabimo, da se udeležite našega webinarja.
Konec prijav: Ponedeljek, 28 Junij 2021 11:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 0 - Prostih mest: 200 - Zadetkov: 27 - Kotizacija: € 99,00+ddv
Prosto
Četrtek, 01 Julij 2021 09:30
AKTUALNE NOVOSTI IN PROBLEMATIKA OBRAČUNA PLAČ za JAVNI SEKOR
Seminar je namenjen vodjem in drugim osebam, ki se strokovno ukvarjajo s problematiko plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju. Ob celovitem pregledu posameznih vsebinskih sklopov urejanja plač in drugih stroškov dela, bomo predstavili vse novosti in najaktualnejše tekoče zadeve v zvezi z ukrepi na področju plač in drugih stroškov dela. Predstavljene bodo novosti in aktualna problematika na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2021 ter najpogostejše napake. Veseli bomo vaših vprašanj.
Konec prijav: Četrtek, 01 Julij 2021 08:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 1 - Prostih mest: 99 - Zadetkov: 57 - Kotizacija: € 125,10+ddv
Prosto
Sreda, 07 Julij 2021 13:00
AKTUALNO IN POSEBNOSTI PRI OBRAČUNAVANJU DDV V GRADBENIŠTVU
Vas zanima, kdaj je treba pri gradbenih storitvah uporabiti nižjo stopnjo DDV? Ali, kdaj uporabimo obrnjeno davčno obveznost po 76.a členu ZDDV-1? Bi radi izvedeli, kdaj se pri prodaji nepremičnin in prenosu stavbne pravice plača DDV in kdaj 2 % davek na promet nepremičnin? Če želite dobiti odgovore na ta vprašanja, se udeležite našega webinarja.
Konec prijav: Sreda, 07 Julij 2021 12:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 0 - Prostih mest: 100 - Zadetkov: 3
Prosto
Ponedeljek, 12 Julij 2021 10:00
AKTUALNA VPRAŠANJA PRI OBRAČUNAVANJU DDV PRI TRANSAKCIJAH Z BLAGOM, vključno z novostmi
Pri mednarodnih transakcijah z blagom se v praksi pojavlja vrsta vprašanj: kakšni so pogoji za oproščeno prodajo blaga davčnim zavezancem iz drugih držav članic EU, kdaj se moramo registrirati za DDV v tujini pri spletni prodaji blaga na daljavo končnim potrošnikom, kako postopamo pri verižnih transakcijah ipd. Z webinarjem bomo izvedli pregled posebnosti pri obračunavanju DDV pri transakcijah z blagom, vključili pa bomo tudi veliko primerov iz prakse. Veseli bomo tudi vprašanj udeležencev. Na webinarju bomo obravnavali tudi novosti pri spletni trgovini, ki se začnejo uporabljati s 1. 7. 2021 s spremembo evropske direktive o DDV in Zakona o DDV.
Konec prijav: Ponedeljek, 12 Julij 2021 08:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 0 - Prostih mest: 100 - Zadetkov: 2 - Kotizacija: € 89+ddv
Prosto
Sreda, 14 Julij 2021 09:00
NEDOPUSTNE PRAKSE PRI JAVNEM NAROČANJU
Javno naročanje, ki ga izvaja naročnik, mora zaradi sledenja in izpolnjevanja javnega interesa temeljiti na načelih gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, zagotavljanja konkurence med ponudniki, transparentnosti javnega naročanja, enakopravne obravnave ponudnikov in sorazmernosti. Zagotavljanje konkurence v postopkih javnih naročil ne poudarja le racionalne porabe naročnikovih sredstev, temveč ima vrsto pozitivnih učinkov: prihranek pri izdatkih, konkurenčni učinek, ki sili domača podjetja k znižanju cen v konkurenci s tujimi podjetji, učinek prestrukturiranja ponudnikov, prihranke za zasebne kupce in krepitev medsebojne konkurenčne sposobnosti. Ponudnik mora biti izbran pregledno in po predpisanem postopku, v tem okviru sta pomembni tudi obveznosti objave obvestil glede javnih naročil in glede objave pogodb na portalu javnih naročil. Naročnik mora zagotoviti, da med ponudniki na vseh stopnjah postopka javnega naročanja in glede vseh elementov ni razlikovanja, upoštevaje vzajemno priznavanje in sorazmernost zahtev naročnika glede na predmet naročila. Naročnik mora zagotoviti, da ne ustvarja okoliščin, ki pomenijo kakršnokoli diskriminacijo ponudnikov. Javno naročanje se mora izvajati sorazmerno predmetu javnega naročanja, predvsem glede izbire, določitve in uporabe pogojev, zahtev in meril, ki morajo biti smiselno povezana s predmetom javnega naročila. Prikrojevanje razpisnih ponudb (ali dogovorjeno oddajanje ponudb) nastopi, kadar se podjetja, od katerih se sicer pričakuje tekmovalnost, skrivaj zavežejo k dvigu cen ali nižanju kakovosti blaga ali storitev za kupce, ki želijo priti do izdelkov ali storitev po razpisnem postopku. Prikrojevanje razpisnih ponudb je lahko še zlasti škodljivo, kadar zadeva javna naročila, saj se pri tovrstnih poslih porabljajo javna sredstva, zmanjšuje javno zaupanje v konkurenčni postopek in rušijo prednosti konkurenčnega trga.
Konec prijav: Sreda, 14 Julij 2021 08:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 0 - Prostih mest: 100 - Zadetkov: 3 - Kotizacija: € 99+ddv
Prosto
Četrtek, 09 September 2021 09:00
NOVA FINANČNA PERSPEKTIVA EU 2021- 2027
Namen enodnevnega seminarjaje pokazati udeležencem, kako se pripravi uspešen EU projekt za prijavo na razpise za pridobitev nepovratnih sredstev iz programov NOVE FINANČNE PERSPEKTIVE EU za obdobje 2021- 27. Na spletnem seminarju boste osvojili ključna znanja, ki so potrebna za kvalitetno pripravo projektov – od definicije ciljev do načrtovanja, implementacije, proračuna in rezultatov projekta. Na delavnici se bodo udeleženci na primerih iz prakse, naučili: potek procesa in metodologije izdelave projektne prijave, kako definirati cilje projekta in raziskovalni problem, kako opisati „state of the art“ in „progress beyond the state of the art“, osnovna pravila projektnega managementa in vodenje projektnega konzorcija (partnerjev na projektu), kako načrtovati diseminacijo na projektu, ključna znanja in izkušnje za kvalitetno pripravo in realizacijo raziskovalno-razvojnih projektov.
Konec prijav: Četrtek, 09 September 2021 08:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 0 - Prostih mest: 100 - Zadetkov: 48
Prosto
Prosto Prijave na čakanju Prijava ni mogoča
 

Novice, dogodki, izobraževanje

Evropska unija