ja_mageia

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Nahajate se na: Naslovnica Izobraževanja Dogodki
Dogodki
Vse kategorije
Tukaj so prikazani vsi dogodki v naši bazi.
Št. dogodkov  Iskanje: Kategorija:
Torek, 09 Junij 2020 09:00
Tretji paket za gospodarstvo ter pomembne delovno pravne značilnosti interventne zakonod
Državni zbor je potrdil tretji sveženj protikoronskih ukrepov, tokrat vrednih milijardo evrov. Ključni cilj je ohranitev delovnih mest s tem, da bo država povrnila del nadomestila plače za delavce, ki jim bodo odredili skrajšani delovni čas ali pa napotili na čakanje na delo doma. Turistični panogi bo dodatno pomagala z izdajo bonov vsem prebivalcem Slovenije. Kot najbolj izpostavljen ukrep iz zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije covid-19 je minister za delo Janez Cigler Kralj predstavil subvencioniranje skrajšanega delovnega časa. Izkoristil ga bo lahko vsak delodajalec, ki vsaj deset odstotkom zaposlenih ne bo mogel zagotavljati 90 odstotkov dela. Država bo za vsakega takšnega delavca subvencionirala nadomestilo plače v obsegu od pet do 20 ur na teden, ukrep pa bo veljal od 1. junija do 31. decembra letos.Z namenom ohranitve čim več delovnih mest se za mesec dni podaljšuje tudi subvencioniranje nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo. V nasprotju s prvotnimi načrti vlade bodo do tega ukrepa tudi še v juniju z redkimi izjemami upravičeni vsi delodajalci, ne le tisti iz panoge turizma in gostinstva.
Konec prijav: Torek, 09 Junij 2020 08:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 0 - Prostih mest: 100 - Zadetkov: 6 - Kotizacija: € 89,10+ddv
Prosto
Četrtek, 11 Junij 2020 09:00
IZVAJANJE POGODB O JAVNEM NAROČILU PO EPIDEMIJI COVID 19
Izjemoma zakonodaja omogoča, da stranka svoje pogodbene obveznosti ne izpolni in zahteva, da se sklenjena pogodba razveže, kar pomeni, da njeni pravni učinki prenehajo. Okoliščine se morajo tako spremeniti, da otežujejo izpolnitev obveznosti ene stranke ali da se zaradi njih ne da doseči pogodbenega namena, in to v obeh primerih v tolikšni meri, da pogodba očitno ne ustreza več pričakovanjem pogodbenih strank. Okoliščine morajo nastati po sklenitvi pogodbe. Razvezo pogodbe lahko zahteva stranka, ki ji je izpolnitev otežene oziroma ki zaradi spremenjenih okoliščin ne more uresničiti namena pogodbe. Stranka, ki zahteva razvezo pogodbe, se ne more sklicevati na spremenjene okoliščine, ki so nastale po izteku roka za izpolnitev obveznosti. Ni mogoče zahtevati razvezo pogodbe, če bi bila morala stranka, ki se sklicuje na spremenjene okoliščine, ob sklenitvi pogodbe te okoliščine upoštevati ali če bi se jim lahko izognila ali jih premagala. Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID – 19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo je posegel na veliko področij delovanja. Določila zakona so neposredno posegla tudi na področje gradenj; tako gradenj v teku kot tudi tistih, ki se še bodo izvedla. Subjekti pri gradnji so v danem položaju velikokrat v dilemi kako nadaljevati gradnjo in kakšne so obveznosti in odgovornosti pogodbenih strank v spremenjenih okoliščinah. Na ta in še ostala vprašanja, ki se vežejo na izvedbo gradenj v spremenjenih okoliščinah bomo odgovorili na predlaganem e seminarju.
Konec prijav: Četrtek, 11 Junij 2020 08:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 0 - Prostih mest: 100 - Zadetkov: 7 - Kotizacija: € 89,10€+ddv
Prosto
Petek, 12 Junij 2020 14:00
AKTUALNO IN POSEBNOSTI PRI OBRAČUNAVANJU DDV V GRADBENIŠTVU
Vas zanima, kdaj je treba pri gradbenih storitvah uporabiti nižjo stopnjo DDV? Ali, kdaj uporabimo obrnjeno davčno obveznost po 76.a členu ZDDV-1? Bi radi izvedeli, kdaj se pri prodaji nepremičnin in prenosu stavbne pravice plača DDV in kdaj 2 % davek na promet nepremičnin? Če želite dobiti odgovore na ta vprašanja, se udeležite našega webinarja.
Konec prijav: Petek, 12 Junij 2020 09:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 0 - Prostih mest: 100 - Zadetkov: 2 - Kotizacija: € 69,00
Prosto
Torek, 22 September 2020 10:00
POMLADANSKI DNEVI POSLOVNIH SEKRETARK IN SEKRETARJEV 2020, Portorož, 22. in 23. september 2020
Ljudje vse življenje igramo vloge. Vsaka vloga ima svoja pravila obnašanja in vedenja v povezavi z etičnimi in moralnimi načeli. Vloge vsak dan odigramo v poslovnem življenju, tj. vloga direktorja, vloga vodje, vloga tajnice… Ki pa so opredeljene s poslovnimi akti. Kako bo to vlogo posameznik odigral, pa je odvisno od njegovih lastnosti, sposobnosti, vrednot, motivacije, izobrazbe in od pričakovanj drugih. Svoje vloge največkrat igramo tako, kot drugi od nas pričakujejo. Če želite resnično spoznati sebe, se morate soočiti s svojimi občutki, z vrednotami, navadami, z vedenjskimi vzorci, prepoznati morate svoje dobre in slabe lastnosti ter opredeliti realno svoje potenciale. Posvetite se torej svojim mislim. In za to si morate vzeti čas, ga preživeti sami s seboj in razmišljati o sebi, svojih občutkih, ki se vam porajajo ob različnih dogodkih, lastnem vedenju, odnosu do drugih in o odnosu do samega sebe. Zato Vas vabimo na Dneve poslovnih sekretark in sekretarjev, 8. in 9. aprila 2020 v Grand hotelu Bernardin v Portorožu.
Konec prijav: Ponedeljek, 21 September 2020 16:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 1 - Prostih mest: 499 - Zadetkov: 139
Prosto
Prosto Prijave na čakanju Prijava ni mogoča
 

Novice, dogodki, izobraževanje

Evropska unija