ja_mageia

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Nahajate se na: Naslovnica Izobraževanja Dogodki
Dogodki
Vse kategorije
Tukaj so prikazani vsi dogodki v naši bazi.
Št. dogodkov  Iskanje: Kategorija:
Torek, 12 December 2023 09:00
ON LINE ŠOLA RAČUNOVODENJA V JAVNEM SEKTORJU, v dveh modulih, 12. in 14. december 2023
Tekom izobraževanja vas bo predavateljica seznanila tudi z novostmi na področju računovodenja v javnem sektorju ter vplivi teh ukrepov na računovodenje v javnem sektorju. Trenutno se veliko subjektov poslužuje dela na daljavo in prav zaradi teh okoliščin smo prešli na način izobraževanja v spletni obliki, kjer pa bodo udeleženci lahko na enostaven način imeli ves čas informacije na voljo.
Konec prijav: Četrtek, 12 Oktober 2023 08:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 0 - Prostih mest: 100 - Zadetkov: 28 - Kotizacija: € 305,10+ddv
Datum za konec objav presežen
Torek, 19 December 2023 09:00
ZAUPNIK PO ZAKONU O PRIJAVLJITELJIH - ŽVIŽGAČIH (ZZPRI) - USPOSABLJANJE, 19. december 2023
Zaupnik je s sprejetjem Zakona o zaščiti prijaviteljev postal osrednja oseba okoli katere se odvija celoten proces vezan na prijavo. Sprejema, preizkuša, obravnava, poroča, svetuje itd.. To je le del obveznosti, ki jih mora imenovani zaupnik izvajati v skladu z zakonskimi določili. Kljub temu, da je za zavezance v javnem sektorju in zavezance v zasebnem sektorju z več kot 250 zaposlenimi 22 .5. 2023 že potekel prehodni 90 dnevni rok za izpolnitev zakonskih obveznosti, pa se številni zavezanci sprašujejo ali so imenovali ustrezne in kompetentne zaposlene za opravljanje te funkcije. Na preizkušnji bo ob prvi prijavi. Ima ob tem podjetje vzpostavljeno ustrezno notranjo pot, ki zaupniku omogoča izdajo potrdila o sprejemu in obravnavi prijave? Je sprejet ustrezen notranji akt, ki natančno opisuje postopek prejema notranje prijave in njene obravnave? Vse to lahko bistveno olajša ali oteži delo zaupnika in ravno s tem namenom pripravljamo praktično usposabljanje za zaupnike.
Konec prijav: Torek, 19 December 2023 07:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 0 - Prostih mest: 100 - Zadetkov: 25 - Kotizacija: € 189€+ddv
Prosto
Torek, 19 December 2023 10:00
POSEBNOSTI IN POGOSTE NAPAKE PRI OBDAVČITVI GRADBENIH STORITEV Z DDV, 19. december 2023
Vas zanima, kdaj je treba pri gradbenih storitvah uporabiti obrnjeno davčno obveznost po 76.a členu ZDDV-1? Ali, kakšne so posebnosti pri popravku odbitka DDV pri nepremičninah od leta 2022 dalje? Bi radi izvedeli, kdaj se pri vzdrževanju in popravilih nepremičnin uporabi nižja stopnja DDV 9,5 %? Če želite dobiti odgovore na ta in podobna vprašanja, se udeležite našega webinarja.
Konec prijav: Torek, 19 December 2023 08:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 7 - Prostih mest: 93 - Zadetkov: 20 - Kotizacija: € 129€+ddv
Prosto
Torek, 16 Januar 2024 10:00
LETNO POROČILO in DAVČNI OBRAČUN ZA LETO 2023 ZA JAVNI SEKTOR, 16.januar 2024
Vsako leto prihaja do sprememb tako na davčnem kot na računovodskem področju, zato smo za vse računovodje v javnem sektorju tudi letos pripravili vsakoletni posvet, kjer boste prejeli jasna navodila glede priprave in izdelave računovodskih izkazov za leto 2023. Zaključevanje leta bo tudi letos posvečeno aktualnim informacijam na tem področju kot tudi že sprejetim ter predvidenim novostim v letu 2024. Predstavljene bodo posebnosti in novosti, ki veljajo v javnem sektorju, opozorili pa bomo tudi na najpogostejše napake na tem področju.
Konec prijav: Torek, 16 Januar 2024 09:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 1 - Prostih mest: 99 - Zadetkov: 8 - Kotizacija: € 152,10+ddv
Prosto
Petek, 26 Januar 2024 10:30
OBRAČUN POTNIH STROŠKOV, BONITET in DRUGIH POVRAČIL ZA ZASEBNI IN JAVNI SEKTOR, 5.oktober 2023
Na spletnem seminarju bo podrobno predstavljen delovnopravni in davčni vidik povračil stroškov. Obravnavali bomo stroške, ki nastanejo z delom na sedežu delodajalca in zunaj njega, ter tudi druga najpogostejša povračila, kot so jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči, odpravnine in izplačila regresa za letni dopust.
Konec prijav: Petek, 26 Januar 2024 09:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 0 - Prostih mest: 100 - Zadetkov: 2 - Kotizacija: € 149€+DDV
Prosto
Ponedeljek, 29 Januar 2024 09:00
DAVČNI IN RAČUNOVODSKI VIDIK NAKUPA IN PRODAJE OPREDMETENIH IN NEOPREDMETENIH OS, 29. januar 2024
Na našem seminarju bi vas radi seznanili z računovodskimi odločitvami in davčnimi učinki nabave, vrednotenja in prodaje neopredmetenih sredstev, zemljišč, zgradb in naložbenih nepremičnin, ki jih imajo med svojim premoženjem evidentirane tako gospodarske družbe kot samostojni podjetniki. Se znate odločiti katero obvezno metodo vrednotenja boste uporabili glede določil SRS 2016 in kaj to pomeni za vaše poslovanje z vidika: računovodenja in vpliva na poslovni izid, izbire amortizacijske stopnje, davčnih učinkov in računovodskimi posebnostmi na računovodski izkaz in davčno osnovo od katere boste morali obračunati davek od dohodka pravnih oseb oz. davek iz dejavnosti. Pomembno je tudi, kako boste prodali nepremičnino, kot pravna ali fizična oseba, kdo plača davek in kateri davek ter kaj pomeni obdavčitev kapitalskih dobičkov. Če se srečujete z temi primeri, je več, kot nujno, da se srečamo in dorečemo vse dileme, ki se pojavljajo na tem področju.
Konec prijav: Ponedeljek, 29 Januar 2024 08:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 0 - Prostih mest: 100 - Zadetkov: 12 - Kotizacija: € 170,10+ddv
Prosto
Torek, 30 Januar 2024 10:00
IZDELAVA LETNEGA POROČILA IN DAVČNI OBRAČUN za l. 2023 ZA DRUŠTVA in SINDIKATE, 30. januar 2024
Vabimo vas na enodnevni posvet, kjer bomo predstavili novosti, ki se nanašajo na poslovanje društev in sindikatov, ki opravljajo nepridobitno in pridobitno dejavnost ter invalidskih organizacij. Novosti, ki jih bomo predstavili na posvetu, se nanašajo na predložitev letnih poročil, ki jih morajo društva, humanitarne in invalidske organizacije predložiti do 31. marca 2024 leta, sindikati pa do 28.februarja 2024. Opozorili vas bomo tudi na rok za oddajo letnih poročil, ki velja za tista društva, katerih računovodske izkaze mora revidirati revizor pred sprejetjem letnega poročila. Letno poročilo mora pred obravnavo na zboru članov pregledati nadzorni organ društva. Zakon o društvih določa, da mora društvo zagotavljati podatke o svojem finančnem in materialnem poslovanju na način in v obliki, ki ju določi s temeljnim aktom. To določilo pomeni, da mora društvo sprejeti ustrezne akte, ki urejajo finančno področje in računovodstvo.Društvo mora zagotavljati podatke o poslovanju na način, da se uresničujejo nameni in cilji društva. Vse prihodke, ki jih bo društvo doseglo iz pridobitne dejavnosti, mora voditi in izkazovati ločeno. Opozorili vas bomo tudi na pogoje, ki jih mora izpolnjevati društvo za opravljanje pridobitne dejavnosti. Seznanili vas bomo z vsemi spremembami in dopolnitvami predpisov, tako da bo Letno poročilo pripravljeno v skladu z zakoni in pravili računovodske stroke ter predstavili davčne novosti.
Konec prijav: Torek, 30 Januar 2024 09:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 0 - Prostih mest: 100 - Zadetkov: 1 - Kotizacija: € 139+ddv
Prosto
Sreda, 14 Februar 2024 09:00
RAČUNOVODSKI IN DAVČNI VIDIK UGOTAVLJANJA TRANSFERNIH CEN, 14.februar 2024
Transferne cene so cene, ki si jih med seboj zaračunavajo povezane osebe. Poslovanje med povezanimi osebami ima določene specifičnosti, tako na področju medsebojnega poslovanja kot posojanja denarnih sredstev. Povezane osebe morajo takšne posle obravnavati z računovodskega vidika v računovodskih izkazih in ločeno z davčnega vidika pri obračunu davka od dohodka pravnih oseb. Prilagajanja davčnih osnov povezanih oseb je izpostavljeno natančnejšemu davčnemu nadzoru kot poslovanje z nepovezanimi osebami, ki medsebojno poslujejo ali si posojajo denarna sredstva. Davčni zavezanci morajo pravilno ovrednotiti davčno tveganje (večje je v državah, v katerih se nahajajo odvisne družbe), in opredeliti katere so transakcije, ki so izpostavljene tveganjem. Vse države namreč nimajo enakih zahtev glede priprave in/ali predložitve dokumentacije za transferne cene.
Konec prijav: Sreda, 14 Februar 2024 08:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 2 - Prostih mest: 98 - Zadetkov: 36 - Kotizacija: € 152,10+ddv
Prosto
Četrtek, 15 Februar 2024 10:00
IZDELAVA LETNEGA POROČILA IN DAVČNI OBRAČUN za l. 2023 ZA DRUŠTVA in SINDIKATE, 15. februar 2024
Vabimo vas na enodnevni posvet, kjer bomo predstavili novosti, ki se nanašajo na poslovanje društev in sindikatov, ki opravljajo nepridobitno in pridobitno dejavnost ter invalidskih organizacij. Novosti, ki jih bomo predstavili na posvetu, se nanašajo na predložitev letnih poročil, ki jih morajo društva, humanitarne in invalidske organizacije predložiti do 31. marca 2024 leta, sindikati pa do 28.februarja 2024. Opozorili vas bomo tudi na rok za oddajo letnih poročil, ki velja za tista društva, katerih računovodske izkaze mora revidirati revizor pred sprejetjem letnega poročila. Letno poročilo mora pred obravnavo na zboru članov pregledati nadzorni organ društva. Zakon o društvih določa, da mora društvo zagotavljati podatke o svojem finančnem in materialnem poslovanju na način in v obliki, ki ju določi s temeljnim aktom. To določilo pomeni, da mora društvo sprejeti ustrezne akte, ki urejajo finančno področje in računovodstvo.Društvo mora zagotavljati podatke o poslovanju na način, da se uresničujejo nameni in cilji društva. Vse prihodke, ki jih bo društvo doseglo iz pridobitne dejavnosti, mora voditi in izkazovati ločeno. Opozorili vas bomo tudi na pogoje, ki jih mora izpolnjevati društvo za opravljanje pridobitne dejavnosti. Seznanili vas bomo z vsemi spremembami in dopolnitvami predpisov, tako da bo Letno poročilo pripravljeno v skladu z zakoni in pravili računovodske stroke ter predstavili davčne novosti.
Konec prijav: Četrtek, 15 Februar 2024 09:00
Kategorija: Seminarji - Prijavljenih mest: 0 - Prostih mest: 100 - Zadetkov: 3 - Kotizacija: € 139+ddv
Prosto
Prosto Prijave na čakanju Prijava ni mogoča
 

Novice, dogodki, izobraževanje

Evropska unija