ja_mageia

 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
Nahajate se na: Naslovnica Dogodki PREPREČEVANJE STRESA IN MOBINGA NA DELOVNEM MESTU
Dogodki
Opis
Mobing je oblika psihičnega nasilja, ki se izvaja na delovnem mestu skozi ponavljajoče se napade sodelavcev ali delodajalcev. Kaže se v oblikah: od preproste marginalizacije do širjenja obrekovanja, od stalne kritike do sistematičnega preganjanja, od dodeljevanja diskvalificiranih nalog do kompromitiranja socialne podobe v odnosu do strank in nadrejenih. Namen Mobbinga je odstraniti osebo, ki je ali je na nek način postala "neprijetna", jo psihološko in socialno uničiti, da bi ji povzročila odpustitev ali jo spodbudila k odstopu. V ta namen se izvajajo resnične poslovne strategije. Mobing ima velike posledice: povzroča psihične težave žrtvi, psihosomatske motnje in depresijo, ob tem pa občutno škoduje samemu podjetju, kar lahko privede do v občutnega padca produktivnosti. Raziskave, ki so bile izvedene v tujini, so pokazale, da lahko mobing povzroči psihološko prizadetost, zato lahko ob tem govorimo tudi o poklicnih boleznih ali nesrečah pri delu. Mobing je pojav, ki je v Evropi vsako leto bolj razširjen in povzroča veliko škodo tako vodstvu kot delavcem. Neposredno je povezan s stresom na delovnem mestu, ki pa dokazano zmanjšuje učinkovitost zaposlenih. Zato je naloga vseh nas, da naredimo vse, kar je v naši moči, da mobing preprečimo, morebitne poskuse pa čim bolj učinkovito obravnavamo.
Naslov: PREPREČEVANJE STRESA IN MOBINGA NA DELOVNEM MESTU
Začetek: Četrtek, 30 Maj 2019 09:00
Konec: Četrtek, 30 Maj 2019 16:00
Konec prijav: Četrtek, 30 Maj 2019 09:00
Predavatelj: mag. Barbara Suša
Ciljna skupina: SEMINAR JE NAMENJEN • Direktorjem v javnih zavodih, javnih skladih agencijah, javnih podjetjih • Računovodskim službam javnem sektorju • Računovodjem in ekonomistom, referentom • Knjigovodjem – likvidatorjem plač • Kadrovskim delavcem • Drugim delavcem
Lokacija: LJUBLJANA, 30. maj 2019, od 9.00 do 16.00, predavanje bo v dvorani poslovne stavbe Domus Medica, Dunajska 162
Kotizacija: € 186,75+ddv
  
Akademija za management in projektno vodenje  vabi vodilne delavce, računovodske 
in kadrovske strokovnjake v javnem sektorju na seminar z aktualno temo

PREPREČEVANJA STRESA IN MOBINGA NA DELOVNEM MESTU  
NA PRIMERIH IZ PRAKSE


Ugodna ponudba: 25% popust za prijave in plačilo do vključno 25. maja 2019.
TERMINI
LJUBLJANA, 30. maj 2019, od  09.00 do 16.00,
konferenčna dvorana v poslovni stavbi DOMUS MEDICA, Dunajska 162

PREDAVATELJICI 

1. Ines Rostohar, odvetnica, Odvetniška družba Pirc Musar   

Leta 2008 je z odliko zaključila diplomski študij na Pravni fakulteti v Ljubljani. Med študijem je opravljala delo na Ministrstvu za delo družino in socialne zadeve na področju institucionalnega varstva ter javno zasebnega partnerstva. Oktobra 2008 se je kot odvetniška pripravnica zaposlila v Odvetniški pisarni Nevenke Šorli, vzporedno pa opravila tudi sodniško pripravniško pri Višjem sodišču v Ljubljani. Leta 2009 se je zaposlila v Odvetniški pisarni Miro Senica in odvetniki d.o.o. ter po opravljenem državnem pravniškem izpitu nadaljevala delo kot odvetniška kandidatka ter od leta 2012 dalje kot odvetnica.

Posvetila se je zlasti področju civilnega prava, v sklopu katerega zastopa stranke pred sodišči in drugimi organi v okviru pogodbenega, odškodninskega, stvarnega, dednega, izvršilnega, družinskega ter potrošniškega prava. Obenem se angažira na področju gospodarskega prava (insolvenčni postopki, izpodbijanje pravnih dejanj, prijava terjatev, ločitvenih in izločitvenih pravic) ter na področju upravnega prava (svetovanje in zastopanje v inšpekcijskih, geodetskih in razlastitvenih postopkih).

Od maja 2017 nadaljuje svojo odvetniško pot v Odvetniški družbi Pirc Musar.  

 

2. mag. Barbara SUŠA, izkušena predavateljica in uspešna podjetnica z dolgoletnimi izkušnjami z vodenjem različnih delavnic, seminarjev, konferenc na to tematiko. Pri svojem delu uživa. Prepričana je, da navdušenje prenaša na udeležence. Njene metode dela so: predavanje, sproščanje, diskusije, po potrebi snemanje z video kamero, analiza posnetkov.Je avtorica knjige Uspešno poslovno komuniciranje. Problematiko stresa in mobinga na delovnem mestu predava že od leta 2007. Vse pa podkrepi s primeri iz prakse in lastnih izkušenj kot podjetnice.UVOD
Stresa in pritiskov iz okolja ne moremo odpraviti, lahko pa jih obvladujemo. Negativne posledice stresa ogrožajo naše zdravje in splošno počutje. Pozitivne posledice stresa omogočajo večjo učinkovitost in povečujejo naše zmogljivosti. Negativne posledice pa vodijo v pregorelost.
Mobing ali psihično nasilje na delovnem mestu  je stopnjevanje nerešenega konflikta.
Mobing ali trpinčenje na delovnem mestu je kot maligna bolezen . V
prvih stadijih je še ozdravljiva, če pa se ta rak, ki uničuje odnose v
kolektivu razraste in  dobi metastaze lahko uniči celoten kolektiv in še več. Razraste se v medijih, sledi
mu sodišče, to pa  lahko kot potres  vpliva na polažaj organizacije.
Preventiva je boljša kot kurativa,  bolje je preprečiti mobing kot pa
ga gasiti , ko je že prepozno.

Psihično trpinčenje
"Boj za delovna mesta, strah pred odpuščanjem, reorganizacija v podjetju, slabo in konfliktno vzdušje med sodelavci, visoke zahteve za delo, ki predvideva veliko odgovornost in malo odločanja, pomanjkljiva kadrovska politika in pomanjkanje kulture podjetja, ki mobinga ne prepozna kot problem, pripomorejo k razraščanju tega pojava, da so posledice mobinga lahko uničujoče tako za posameznika kot za podjetje.

Žrtev je lahko vsak
Poimenovanje mobinga izhaja iz angleščine, v slovenščini pa zanj žal še nimamo ustreznega izraza, tudi izraz šikaniranje je namreč francoskega izvora. Mobing je načrtno in ponavljajoče se, dalj časa trajajoče psihično trpinčenje na delovnem mestu. Posameznik je trpinčen s strani enega ali več sodelavcev s ciljem, da zapusti delovno okolje. Žrtev mobinga je lahko vsak, podrejeni ali nadrejeni. Posledice za posameznika so zdravstvene in finančne, podjetje izgublja kakovostno delovno silo; če za pojav izve javnost, pa trpi ugled podjetja na trgu.

Kaj storiti?
Znotraj podjetja naj se trpinčeni obrne na šefa, če pa je ta tisti, ki trpinči, je treba obvestiti njegovega nadrejenega. Vsak sindikalni zaupnik in dobra kadrovska služba morata poznati problematiko mobinga in ustrezno ukrepati. Nekatera podjetja imajo primerne pravilnike, ki preprečujejo izvajanje mobinga med zaposlenimi. Če se problem ne razreši znotraj podjetja, se je treba obrniti na sodno vejo oblasti. Koristno je obvestiti tudi medije. 

 
KOMU JE NAMENJEN
 • vodstvu podjetij
 • vodstvu agencij, javnih zavodov, skladov
 • zaposlenim v splošnem in kadrovskem  sektorju
 • sindikalnim zaupnikom in članom komisij
 • vsem, ki opravljajo vodstvene naloge ( delovodje, vodje oddelkov,..)

PROGRAM  
I.Stres na delovnem mestu
 • Vrste stresa, odzivi in vedenje
 • Opozorilna znamenje stresa in naš odnos do življenja
 • Obvladovanje čustev in stresni prag pri posamezniku
 • Depresija
 • Pregorelost na delovnem mestu ( vzroki, prepoznavnost, ukrepanje in preventiva)
Strategije za preprečevanje izgorelosti ( vaje dihanja, praksa čuječnosti)
Osebni akcijski načrt za obvladovanje ključnih stresorjev
 
II: Kaj je mobing na delovnem mestu?
 • Trpinčenje, spolno nadlegovanje in diskriminacija
 • Pravno, sociološko in psihloško definiranje mobinga
Oblike mobinga
 • Horizontalno nadlegovanje in trpinčenje na delovnem mestu med sodelavci
 • Vertikalno nadlegovanje in trpinčenje na delovnem mestu  ( bossing in staffing)
Pravočasno ukrepanje, da do mobinga ne bo prišlo
Vzroki za nastanek mobinga
Posledice mobinga:

 • posledice za žrtev mobinga,
 • posledice mobinga za posameznika,
 • posledice mobinga za podjetje,
 • posledice mobinga za družbo
Prepoznavanje obnašanja tistih, ki ga doživljajo
Kako mobing preprečimo v najzgodnejši fazi?

 • Vloga vodstva in drugih subjektov v organizaciji pri preprečevanju mobinga
Kako ukrepati ob znakih, ki kažejo, da je mobing prisoten tudi pri vas?
 • Pravni, psihosocialni in organizacijski vidiki
Primeri reševanja problemov iz prakse
RazpravaKOTIZACIJA.
Kotizacija za udeležbo na seminarju znaša  249 € + 22% DDV
25% popust za prijave in plačilo do vključno 25. maja 2019.
Od 26. maja do 29.maja priznavamo 10% popust za prijave in plačilo. 
Cena vključuje predavanje strokovnjakov na tem področju, strokovno gradivo, prigrizek in osvežilne napitke.

POPUSTI

25% popust za prijave in plačilo do vključno 25. maja 2019.
Od 26. maja do 29.maja priznavamo 10% popust za prijave in plačilo.

Dodatni popust za več udeležencev:
 
Za vsakega drugega udeleženca iz iste organizacije priznavamo
dodatni 5% popust, za tri in več udeležencev pa 10% .

GRADIVO
Gradivo boste prejeli na seminarju v pisni obliki.

PRIJAVA
 • Elektronska prijava: kliknite na Prijava na  izobraževanje
 • Skenirano prijavnico lahko pošljete po e-pošti:prijava@evropska-svetovalnica.com 
 • Po faksu: 059 334 102  
 • Po e-pošti: prijava@evropska-svetovalnica.com
Prijave  sprejemamo do dne pred izvedbo seminarja.
Odjave sprejemamo v pisni obliki do treh delovni dni pred izvedbo seminarja.


PLAČILO
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  
SI56 1914 0501 2239 615, sklic na 00 30052019

(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
Akademija za management in projektno vodenje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana 
ID za DDV:SI80886914.  Potrdilo o plačilu prinesite s seboj.

INFORMACIJE
Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko  številko: 
051 317 357 ali 040 772 267 ali pa nam pišite in pošljite vaša vprašanja po e-pošti:  
prijava@evropska-svetovalnica.com

Vljudno vabljeni!

PRIJAVNICA NA SEMINAR

PREPREČEVANJA STRESA IN MOBINGA NA DELOVNEM MESTU  NA PRIMERIH IZ PRAKSE 
LJUBLJANA, 30. maj 2019, od  09.00 do 16.00,
konferenčna dvorana v poslovni stavbi DOMUS MEDICA, Dunajska 162

 
   
Ime in naslov organizacije:
 
 
 Telefon:
 
Kontaktna oseba:ID zaDDVE-pošta:
 
Na seminar prijavljamo:
Ime in priimek:E-pošta
   
  
  
  
 
 
Žig in podpis:                                 

Želimo prejemati obvestila o dogodkih.                  da              ne

 
V skladu s 73.člen ZVOP-1 vas obveščamo o pravicah:
»Posameznik lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteva, da  upravljalec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja .
Upravljalec osebnih podatkov je dolžan v 15 dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem pisno obvestiti posameznika, ki je to zahteval.«


Novice, dogodki, izobraževanje

Evropska unija