ja_mageia

 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
Nahajate se na: Naslovnica Dogodki OBRACUN PLAČ IN POVRAČIL STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM TER IZPLAČIL DRUGIH PREJEMKOV, Maribor
Dogodki
Opis
Na seminarju bo predstavljena celotna veljavna zakonodaja na tem področju iz računovodskega vidika. Seminar je namenjen vodjem in drugim osebam, ki se strokovno ukvarjajo s problematiko plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju. Posebej velja izpostaviti, da bo vsebina izvajanja seminarja prilagojena tako zahtevnejšim temam, kot temeljnim pojmom in pravilom delovanja sistema delovnih razmerjih v tej zvezi. Ob celovitem pregledu posameznih vsebinskih sklopov urejanja plač in drugih stroškov dela, bo dovolj prostora tudi za predstavitev vseh novosti in najaktualnejših tekočih zadev v zvezi z ukrepi na področju plač in drugih stroškov dela. Veseli bomo vaših vprašanj.
Naslov: OBRACUN PLAČ IN POVRAČIL STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM TER IZPLAČIL DRUGIH PREJEMKOV, Maribor
Začetek: Torek, 01 Oktober 2019 09:00
Konec: Torek, 01 Oktober 2019 14:30
Konec prijav: Torek, 01 Oktober 2019 09:00
Predavatelj: Majda Gominšek
Ciljna skupina: SEMINAR JE NAMENJEN • Direktorjem v javnih zavodih, javnih skladih agencijah, javnih podjetjih • Računovodskim službam javnem sektorju • Računovodjem in ekonomistom, referentom • Knjigovodjem – likvidatorjem plač • Kadrovskim delavcem • Drugim delavcem
Lokacija: Maribor, 1. oktober 2019, od 9.00 do 14.30,poslovna stavba Inštituta informacijskih znanosti - IZUM-a, Prešernova 17

Kotizacija: € 130,50+DDV
  

 Vabimo vas na seminar z aktualno vsebino
 
OBRAČUN PLAČ IN POVRAČIL STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM TER IZPLAČIL DRUGIH PREJEMKOV IZ DELOVNEGA RAZMERJA s poudarkom  na napredovanju in ocenjevanju ter odpravi anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov v plačnem sistemu javnega sektorja  

AKTUALNO - AKTUALNO - AKTUALNO 

 

 
TERMIN
MARIBOR, 1.oktober 2019, od 9.00 do 14.30,
dvorana v poslovni stavbi poslovna stavba Inštituta informacijskih znanosti - IZUM-a, Prešernova 17


PREDAVATELJICA
Majda Gominšek, dipl. ekonomistka, odlična strokovnjakinja z dolgoletnimi izkušnjami na področju računovodstva


NAMEN
Na seminarju bo predstavljena celotna veljavna zakonodaja na tem področju iz računovodskega vidika.

Seminar je namenjen vodjem in drugim osebam, ki se strokovno ukvarjajo s problematiko plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju. Posebej velja izpostaviti, da bo vsebina izvajanja seminarja prilagojena tako zahtevnejšim temam, kot temeljnim pojmom in pravilom delovanja sistema delovnih razmerjih v tej zvezi.  Ob celovitem pregledu posameznih vsebinskih sklopov urejanja plač in drugih stroškov dela, bo dovolj prostora tudi za predstavitev vseh novosti in najaktualnejših tekočih zadev v zvezi z ukrepi na področju plač in drugih stroškov dela v javnem in zasebnem sektorju.  

Veseli bomo vaših vprašanj.

PROGRAM  1. Veljavna zakonodaja na področju obračuna plač in

      drugih stroškov  dela  


  2. Pravilno določanje plač   


 • Določitev osnovne plače – plačnega razreda (ob zaposlitvi, prehodu na drugo delovno mesto v višjem, istem ali nižjem tarifnem razredu, ob napredovanju v naziv ali  višji naziv)
 • Postopek in ugotavljanje pogojev za napredovanje 
 • Določitev dodatkov (dodatek za delovno dobo, položajni dodatek, dodatek za mentorstvo, dodatek za akademski naziv, dodatki za posebne obremenitve in nevarnosti, manj ugodne delovne pogoje, manj ugoden delovni čas…); pod katerimi pogoji so do dodatkov upravičeni direktorji?
 • Nagrajevanje delovne uspešnosti (viri sredstev za delovno uspešnost, pod katerimi pogoji in na kakšen način je možno izplačevati delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, kateri pogoji morajo biti izpolnjeni za izplačevanje delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu?)
 • Vračilo plač zaposlenih v primeru nezakonito določene plače 

4. Pravilno določanje prejemkov in povračil    

 • Nadomestilo plače (za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodbe ipd.)
 • Nadomestlo za ločeno življenje 
 • Regres za prehrano (pod katerimi pogoji se lahko izplačuje, kako je z izplačilom regresa v primeru neenakomerne prerazporeditve delovnega časa in v primeru nadurnega dela ipd.)
 • Regres za letni dopust 
 • Dnevnice za službena potovanja v domovini in tujini 
 • Kilometrina za uporabo lastnega vozila v službene namene (npr. v katerih primerih 18% in v katerih primerih 30%)
 • Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela 
 • Jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči 
 • Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 
 • Odpravnina ob upokojitvi 

VII. Veseli bomo vaših pisnih vprašanj. 

GRADIVO
Udeleženci boste prejeli gradivo na posvetu v pisni in elektronski obliki.

SEMINAR JE NAMENJEN 
•    Direktorjem v javnih zavodih, javnih skladih agencijah, javnih podjetjih 
•    Računovodskim službam  javnem sektorju
•    Računovodjem in ekonomistom, referentom
•    Knjigovodjem – likvidatorjem plač
•    Kadrovskim delavcem
•    Drugim delavcem, ki se pri svojem delu srečujejo s tematiko seminarja


KOTIZACIJA

Kotizacija z 10% popustom znaša 130,50+DDV .     
20% popust za prijave in plačilo velja do vključno 30. SEPTEMRA 2019.
Za večje število prijavljenih iz iste organizacije priznavamo 25% popust oz.  po dogovoru. 
Cena vključuje predavanje strokovnjaka, strokovno gradivo, prigrizke in osvežilne napitke. 

SPLETNI NASLOV
http://www.evropska-svetovalnica.com

PRIJAVA
Elektronska prijava: http://www.evropska-svetovalnica.com –  Prijava 
Po e-pošti: prijava@evropska-svetovalnica.com
Skenirano prijavnico lahko pošljete po e-pošti: prijava@evropska-svetovalnica.com
Prijave sprejemamo do dne pred izvedbo seminarja.
Odjave sprejemamo v pisni obliki do treh delovni dni pred izvedbo seminarja. 

PLAČILO
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  
SI56 1914 0501 2239 615, sklic na 00  01102019, 
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
Akademija za management in projektno vodenje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana 
Identifikacijska številka za DDV: SI80886914.  Potrdilo o plačilu prinesite s seboj.

INFORMACIJE 
 
Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko  številko: 
040 772 267 ali pa nam pišite in pošljite vaša vprašanja po e-pošti:
prijava@evropska-svetovalnica.com  

----------------------------------------------------------------------------------------------PRIJAVNICA NA SEMINAR

 
PROBLEMATIKA OBRAČUNA PLAČ IN POVRAČIL STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM TER IZPLAČIL DRUGIH PREJEMKOV IZ DELOVNEGA RAZMERJA s poudarkom  na napredovanju in ocenjevanju ter odpravi anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov v plačnem sistemu javnega sektorja 

 
MARIBOR, 1. oktober 2018, od 9.00 do 14.30,
poslovna stavba Inštituta informacijskih znanosti - IZUM-a, Prešernova 17
 Ime in naslov organizacije:
 
 
 Telefon:
 
Kontaktna oseba:ID zaDDVE-pošta:
 
Na seminar prijavljamo:
Ime in priimek:E-pošta
   
  
  
  
 
 
Žig in podpis:                                 

Želimo prejemati obvestila o dogodkih.                  da              ne

 
V skladu s 73.člen ZVOP-1 vas obveščamo o pravicah:
»Posameznik lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteva, da  upravljalec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja .
Upravljalec osebnih podatkov je dolžan v 15 dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem pisno obvestiti posameznika, ki je to zahteval.«
 
 


Novice, dogodki, izobraževanje

Evropska unija