ja_mageia

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Nahajate se na: Naslovnica Dogodki IZVAJANJE POGODB O JAVNEM NAROČILU PRED, MED IN PO EPIDEMIJI COVID
Dogodki
Opis
Seminar je namenjen seznanitvi z novostmi na področju javnega naročanja kot tudi pravnemu varstvu v postopkih oddaje javnih naročil. Prav tako bomo pri posameznih institutih javnega naročanja obravnavali najnovejšo prakso skozi odločitve Državne revizijske komisije. Predstavitev bo potekala interaktivno, kar pomeni, da bodo lahko slušatelji na licu mesta dobili vse relevantne odgovore na zastavljena vprašanja iz področja javnega naročanja. Prav tako bo tematika prilagojena vprašanjem in potrebam, ki se porajajo pri oddajanju javnih naročil na ravni konkretnega naročnika.
Naslov: IZVAJANJE POGODB O JAVNEM NAROČILU PRED, MED IN PO EPIDEMIJI COVID
Začetek: Sreda, 21 Oktober 2020 09:00
Konec: Sreda, 21 Oktober 2020 14:00
Konec prijav: Sreda, 21 Oktober 2020 08:00
Predavatelj: mag.Matjaž Kovač
Ciljna skupina: SEMINAR JE NAMENJEN Strokovnjakom, ki jih problematika v zvezi z javnim naročanjem v novih razmerah, zanima.
Lokacija: preko spletne platforme ZOOM
Kotizacija: € 169,00
  

Akademija za management in projektno vodenje organizira seminar z aktualno vsebino

JAVNA NAROČILA PRED, MED IN PO EPIDEMIJI COVID


TERMIN

Ljubljana, 21. oktober 2020, od 09.00 do 14.00

Zaradi neugodnih epidemioloških razmer bo seminar organiziran preko spletne platforme ZOOM.

 

UVOD IN VSEBINA E-SEMINARJA

Javna naročila so sredstvo za posodobitev javnih ukrepov in prispevajo k pravičnejšemu in trajnostnemu modelu rasti. Poenostavitev in pravna varnost, ki ju prinaša nova ureditev, zagotavljata lažje upravljanje in večjo učinkovitost javnih naročil ter prihranek časa in sredstev tako za naročnike kot tudi za mala in srednje velika podjetja (MSP). Prednostno so obravnavani tudi socialna vključenost, okolje in inovacije, tako da se bodo lahko naročniki odločili za najboljšo in ne najcenejšo ponudbo. Naloga javnih naročil je, da prispevajo h gospodarski rasti ter vzpostavitvi trajnostnega in bolj vključujočega modela gospodarskega razvoja.  

 

Pogodbe v okviru javnih naročil so običajno zapletene in se sklepajo za daljša časovna obdobja, poleg tega pa na njih vplivajo tudi različne spremembe v zakonodaji, zato je že vnaprej treba upoštevati mehanizme in instrumente za učinkovito upravljanje sprememb v pogodbeni sferi javnega naročanja. Sistematično upravljanje pogodb javnega naročanja lahko povzroči precejšnje prihranke v stroških in tudi v času ter vodi v večjo učinkovitost procesa javnega naročanja. Spreminjanje obstoječih pogodb povečuje tveganje izkrivljanja konkurence in diskriminacijo preostalih ponudnikov, ki so se prijavili na javno naročilo, zato je izjemnega pomena , da naročnik zagotavlja, da bodo pogoji in zahteve v pogodbenih določilih realizirani, kar je naloga pogodbenega managementa v javnem naročanju.

 

S sprejetjem Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo je zakonodajalec korenito posegel na področja, ki so izjemno pomembna za delovanje gospodarstva in ekonomije. Cilj zakona je bil omiliti posledice epidemije COVID – 19 za državljane ter gospodarstvo na različnih področjih. Cilji predlaganih ukrepov so ohranjanje delovnih mest in delovanja podjetij, izboljšanje socialnega položaja ljudi, predvsem najbolj ogroženih in ranljivih skupin, izredna pomoč samozaposlenim, izboljšanje likvidnosti podjetij..itd.

 

Seminar je namenjen seznanitvi z novostmi na področju javnega naročanja kot tudi pravnemu varstvu v postopkih oddaje javnih naročil. Prav tako bomo pri posameznih institutih javnega naročanja obravnavali najnovejšo prakso skozi odločitve Državne revizijske komisije. Predstavitev bo potekala interaktivno, kar pomeni, da bodo lahko slušatelji na licu mesta dobili vse relevantne odgovore na zastavljena vprašanja iz področja javnega naročanja. Prav tako bo tematika prilagojena vprašanjem in potrebam, ki se porajajo pri oddajanju javnih naročil na ravni konkretnega naročnika.

PROGRAM IZVEDBE

 

1.         Javno naročilo/civilnopravna pogodba

2.         Gospodarnost, ekonomičnost in uspešnost

3.         Transparentnost in javnost

4.         Enakopravnost ponudnikov

5.         Zaupnost in konkurenca

6.         Nediskriminatornost

7.         Sorazmernost pogojev in meril

8.         Ocenjena vrednost/zajamčena sredstva

9.         Sklopi in drobljenje naročil

10.       Izjeme

11.       Inhouse naročila

12.       Postopki JN

13.       Izključitveni razlogi

14.       Pogoji za sodelovanje

15.       Ekonomsko najugodnejša ponudba

16.       Elektronsko javno naročanje

17.       Dopolnjevanje in pojasnjevanje ponudb

18.       Podizvajalci v javnem naročanju

19.       Konzorcij v javnem naročanju

20.       Neobičajno nizka ponudba

21.       Odločitev o izboru najugodnejše ponudbe

22.       Odločitev o neizboru

23.       Odločitev o zavrnitvi vseh ponudb

24.       Spremembe odločitve o izboru najugodnejšega ponudnika

25.       Vpogled v ponudbo izbranega ponudnika

26.       Spremenjene okoliščine in višja sila v razmerah epidemije

27.       Sprememba pogodbe brez izvedbe novega javnega naročila

28.       Upravni spor na odločitev Državne revizijske komisije

29.       Odškodninska odgovornost subjektov javnega naročanja

30.       Sodno varstvo neizbranega ponudnika

 

PREDAVATELJ

mag. MATJAŽ KOVAČ je magister pravnih znanosti, strokovnjak za javna naročila, gospodarsko pravo in davke ter zelo ploden avtor na omenjenih področjih, zaposlen na Direkciji RS za infrastrukturo kjer že več kot desetletje vodi najzahtevnejše postopke oddaje javnih naročil na področju železniške infrastrukture v RS.
mag. Matjaž Kovač je  tudi visokošolski predavatelj za predmetno področje Gospodarsko pravo in pripravljalec strokovnih gradiv za izvajanje teh predmetov. Je avtor strokovnega priročnika Obdavčevanje svetovnega dohodka ( Davčni inštitut Maribor 2003), strokovnega dela prevozne pogodbe, priročnika Davki od A do Ž, strokovnega dela Javna naročila in javno zasebno partnerstvo in strokovne monografije Finančne storitve ter priročnika Plačilni sistem in plačilna disciplina itd. mag.Matjaž Kovač je doktorski kandidat na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru področja finančnega in  davčnega prava.


GRADIVO 

Udeleženci bodo prejeli gradivo v elektronski obliki.

 SEMINAR JE NAMENJEN 

Strokovnjakom, ki jih problematika v zvezi z javnim naročanjem v novih razmerah, zanima.

 

KOTIZACIJA

Kotizacija za udeležbo na seminarju znaša  169€  ( vključuje ddv)

POPUSTI

Za več udeležencev priznavamo dodatni 10% popust oz. popust po dogovoru.

 

PRIJAVA

Elektronska prijava: za prijavo kliknite TUKAJ

Po e-pošti: prijava@evropska-svetovalnica.com

Skenirano prijavnico lahko pošljete na po e-pošti: 

prijava@evropska-svetovalnica.com

Prijava vključuje:

  • izvedbo spletnega seminarja v živo,
  • gradivo v elektronski obliki,
  • odgovore na vaša vprašanja 

PLAČILO

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  

SI56 1914 0501 2239 615, sklic na 00  21109020, 

(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)

Akademija za management in projektno vodenje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana 

ID za DDV:SI80886914.

 

INFORMACIJE 

Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko  številko: 

051 317 357 ali 040 772 267

ali pa nam pišite in pošljite vaša vprašanja po e-pošti: 

prijava@evropska-svetovalnica.com

 

 V primeru neugodnih epidemioloških razmer bo seminar organIziran preko spletne platforme ZOOM.

---------------------------------------------------------------------------------------- PRIJAVNICA NA SEMINAR

JAVNA NAROČILA PRED, MED IN PO EPIDEMIJI COVID 19

Ljubljana, 21. oktober 2020, ob 09.00 do 14.00

 Zaradi neugodnih epidemioloških razmer bo seminar organiziran preko spletne platforme ZOOM.

 

Na seminar prijavljamo naslednje udeležence
(navedite ime in priimek in e-mail):
1. ______________________________________       _________________@ ___________________
2. ______________________________________       __________________@ __________________
3._______________________________________    ____________________@_________________

Naročnik in plačnik: __________________________________________________________________________________
Naslov plačnika (ulica/št., poštna št./kraj): _____________________________________________________________________________
Zavezanec za DDV : da     ne (ustrezno obkrožite)
ID za DDV plačnika: ___________________
Davčna številka:  _____________________
IBAN: SI56 ___________________________________________   
BIC BANKE: __________________________________________
Številka referenčnega dokumenta pri e-računu (številka naročilnice,...)  _________________________________________________________________________
Glede na obveznost prejemanja oz. izdajanja/pošiljanja e-računov prosimo obkrožite:
e-račun:  DA NE
Telefon: ___________________________   GSM: ___________________  
e-mail plačnika: _________________________@______________________ 

Žig in podpis:                                 
Želimo prejemati obvestila o dogodkih.                  da              ne
 
V skladu s 73.člen ZVOP-1 vas obveščamo o pravicah:
»Posameznik lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteva, da  upravljalec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja .
Upravljalec osebnih podatkov je dolžan v 15 dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem pisno obvestiti posameznika, ki je to zahteval.«


Novice, dogodki, izobraževanje

Evropska unija