ja_mageia

 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
Nahajate se na: Naslovnica Dogodki NOVOSTI OBRAČUNA IN IZPLAČILA POTNIH NALOGOV, DNEVNIC IN BONITET in DRUGIH PREJEMKOV IZ DELOVNEGA R
Dogodki
Opis
Na seminarju bomo obravnavali različne primere izplačil stroškov v zvezi z delom, pri katerih se v praksi pojavlja precej vprašanj, tako v javnem kot tudi v zasebnem sektorju. Pojasnili bomo, kdaj in kako izplačujemo povračila stroškov za prehrano med delom, prevoz na delo, dnevnice, kilometrino, terenski dodatek, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči ipd., tako z delovno-pravnega kot tudi z davčnega vidika. Povedali pa bomo tudi, kakšne vrste bonitet poznamo, kako jih vrednotimo, kaj se ne šteje za boniteto in kako je z izplačili drugih prejemkov iz delovnega razmerja.
Naslov: NOVOSTI OBRAČUNA IN IZPLAČILA POTNIH NALOGOV, DNEVNIC IN BONITET in DRUGIH PREJEMKOV IZ DELOVNEGA R
Začetek: Torek, 27 Oktober 2020 09:30
Konec: Torek, 27 Oktober 2020 12:30
Konec prijav: Torek, 27 Oktober 2020 08:00
Predavatelj: Majda Gominšek
Ciljna skupina: SEMINAR JE NAMENJEN Direktorjem v javnih zavodih, javnih skladih agencijah, ZPIZ in ZZZS Direktorjem in računovodjem v gospodarskih družbah Računovodskim servisom Računovodjem in ekonomistom, referentom Knjigovodjem – likvidatorjem p
Lokacija: preko spletne platforme ZOOM
Kotizacija: € 125,10
Naročnik: *
Naslov: *
Poštna številka: *
Pošta: *
Davčna številka: *
Davčni zavezanec: *
Telefon: *
Faks:
Kontaktna oseba: *
Elektronski naslov: *
Imena in priimki prijavljenih: *

Imena ločite z vejico!

   

Akademija za management in projektno vodenje Vas z vsem spoštovanjem  vabi na seminar z aktualno vsebino

NOVOSTI OBRAČUNA IN IZPLAČILA POTNIH NALOGOV, DNEVNIC IN BONITET  in DRUGIH PREJEMKOV IZ DELOVNEGA RAZMERJA - novosti - zakonodaja in davčna inšpekcija za l. 2020-21
 

10% popust za prijave in plačilo do vključno 26. oktobra  2020.TERMIN
Ljubljana, 27. oktober 2020, od 9.30 do 12.30 ure, preko spletne platforme ZOOM

PREDAVATELJICA
Majda GOMINŠEK, ekonomistka z več kot 30-letnimi izkušnjami na finančno-računovodskem področju. Že več kot  tri desetletja  samostojno vodi tečaje vodenja poslovnih knjig za gospodarske družbe in samostojne podjetnike ter izvaja seminarje s področja računovodstva in financ za javne zavode, društva in pravne osebe javnega prava. Je svetovalka za javni sektor in soavtorica Priročnika o finančnem poslovanju društev, Priročnika za ravnatelje in Priročnika knjiženje pri pravnih oseb zasebnega prava. Aktivno sodeluje na kongresih, konferencah in seminarjih kot predavateljica.


PROGRAM

 • Poročanje o potnih stroških in drugih povračilih v zvezi s službenimi potmi  – praktični primeri
 • Pravila za izpolnjevanje potnih nalogov, katere so priloge k potnemu nalogu, problematika dokazovanja opravljanja službene poti, 
 • Ali je vinjeta davčno upravičen strošek  da ali ne
 • Priporočila pri sestavi potnih nalogov
 • Obračun in izplačila potnih stroškov (višina dnevnic za službene poti v Sloveniji in v tujini)
 • Potni nalogi in bonitete
 • Uporaba službenega vozila v privatne namene in druge bonitete po Zakonu o dohodnini
 • Kaj je boniteta in kako se obdavči,novosti pri bonitetah
 • Ali so bonitete davčno priznani odhodki
 • Kaj se ne šteje za boniteto
 • Posebnosti pri uporabi osebnega vozila za privatne namene
 • Kako izračunamo boniteto pri brezplačni nastanitvi delavca
 • Posojilo brez obresti ali z obrestno mero, ki je nižja od tržne
 • Kako je s popusti pri prodaji blaga in storitev
 • Izobraževanje delojemalca ali njegovega družinskega člana in bonitete,
 • Zavarovalne premije in podobna plačila,
 • Darila, ki jih zagotovi delodajalec
 • Razlike med dnevnico, prehrano na delu, terenskim dodatkom in dodatkom za ločeno življenje 
 • Druge bonitete: najemnine, življenjska / nezgodna zavarovanja, popusti, nastanitve, izobraževanja,itd.
 • Davčna praksa in predstavitev na praktičnih primerih
 • Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (DAVČNA UREDBA) – za koga velja in kaj določa
 • Poračun povračila stroškov prehrane
 • Terenski dodatek, nadomestilo za ločeno življenje, jubilejne nagrade in drugo
 • Povračila stroškov nad višino po uredbi v povezavi z novim ZPIZ-2
 • Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino
 • Zadnje spremembe (znižane višine dnevnic, nova časovna opredelitev pravice do dnevnic, nižja kilometrina)
Darila in druga izplačila 
 • Božičnica in trinajsta plača - kako je z obdavčitvijo,
 • Udeležba delavcev pri dobičku,
 • Spremembe Zakona o dohodnini o izključitvi dela plače za poslovno uspešnost iz obdavčitve,
 • Kako je z izplačilom dodatnega regresa za prehrano zaposlenim,
 • Darila zaposlenim, poslovnim partnerjem, upokojencem… (reprezentanca, vodenje evidence o dajanju daril…) in
 • Pojasnila  FURS-a
Dopust in regres za letni dopust
 • Kdaj pridobi delavec pravico do letnega dopusta in kako ga izračunamo?
 • Izraba dopusta v primeru prenehanja delovnega razmerja in pri novo zaposlenih delavcih
 • Kdaj lahko delodajalec delavcu prepove izrabo  dopusta? Pravica do letnega dopusta, kadar ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas?Denarno nadomestilo za neizrabljeni letni dopust
 • Kdaj  delavec zahteva odškodnino za neizrabljen del LD?
 • Kakšen zahtevek lahko uveljavlja delodajalec v primeru, ko je delavec izrabil celotni letni dopust za tekoče koledarsko in mu je delodajalec izplačal celotni regres za letni dopust, nato pa je delovno razmerje po volji delavca prenehalo?
 • Ali se lahko zaposleni odpove koriščenju dopusta?Ali mora podjetje/zavod zaposlene obvestiti o številu dni dopusta v tekočem letu? 
 • Pravica do regresa – Komu pripada regres?
 • Izplačilo regresa – Kdaj mora biti regres izplačan?  
 • Višina regresa
 • Obdavčitev regresa – Kako je regres obdavčen? 
Obračun delovne uspešnosti
 • Višina obračuna nagrade za delovno uspešnost  
Obdavčitev nagrade
 • Davčno priznani stroški za delodajalca
 • Obračun prispevkov za samostojnega podjetnika
 • Določitev osnove za obračun prispevkov samostojnega podjetnika 
Davčni nadzor nad neplačevanjem prispevkov delodajalca
 • Davčni nadzor FURS-a nad neplačevanjem prispevkov
 • Globa in kazen za delodajalce
Odgovori na vprašanja udeležencev

GRADIVO
Udeleženci boste prejeli gradivo na posvetu v pisni in elektronski obliki. 
 
SEMINAR JE NAMENJEN 
 • Direktorjem v javnih zavodih, javnih skladih agencijah, ZPIZ in ZZZS
 • Direktorjem in računovodjem v gospodarskih družbah
 • Računovodskim servisom
 • Računovodjem in ekonomistom, referentom
 • Knjigovodjem – likvidatorjem plač,
 • Kadrovskim delavcem, komercialistom 
 • Drugim delavcem, ki se pri svojem delu srečujejo s tematiko seminarja
KOTIZACIJA
Kotizacija z 10% popustom znaša 125,10 € + DDV.
10% popust za prijave in plačilo do vključno 26. oktobra  2020.
Cena vključuje predavanje strokovnjakinje, strokovno gradivo, prigrizke in osvežilne napitke. 

PRIJAVA
 • Skenirano prijavnico lahko pošljete po e-pošti: prijava@evropska-svetovalnica.com
 • Za elektronsko prijavo kliknite TUKAJ
 • Prijava po e-pošti:prijava@evropska-svetovalnica.com

Prijava vključuje:
 • izvedbo spletnega seminarja v živo,
 • gradivo v elektronski obliki,
 • odgovore na vaša vprašanja 
Izobraževanje bo potekalo:
Kdaj: 27. oktobra  2020, od 9.30 do 12.30

Kje: preko spletne platforme ZOOM
( na vaš spletni naslov boste prejeli povezavo do spletnega seminarja)

Če se spletnega seminarja v živo ne boste mogli udeležiti, vam bo na voljo videoposnetek.

Prijave  sprejemamo do dneva pred izvedbo seminarja.
Odjave sprejemamo do treh dni pred seminarjem.

PLAČILO
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  
SI56 1914 0501 2239 615 sklic na 00 27102020
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
Akademija za management in projektno vodenje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana 
ID za DDV: SI80886914.  Potrdilo o plačilu prinesite s seboj. 
INFORMACIJE
 
Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko  številko:
040 772 267  med 10.00 in 12.00 uro ali pa nam pišite na elektronski naslov:
prijava@evropska-svetovalnica.com   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRIJAVNICA NA SEMINAR


NOVOSTI OBRAČUNA IN IZPLAČILA POTNIH NALOGOV, DNEVNIC IN BONITET  in DRUGIH PREJEMKOV IZ DELOVNEGA RAZMERJA - novosti - zakonodaja in davčna inšpekcija za l. 2020-21

TERMIN
Ljubljana, 27. oktober 2020, od 9.30 do 12.30 ure, preko spletne platforme ZOOM

Prijavljam se na seminar
a) po spletu preko spletne platforme ZOOM

Povezavo za spremljanje seminarja preko ZOOM-a prejmete na spodaj navedeni e-naslov.   
Ime in naslov organizacije:_________________________
 
 
 Telefon:
 
Kontaktna oseba:________________ID zaDDVE-pošta:
 
Na seminar prijavljamo:
Ime in priimek:E-pošta
   
  
  
  
 
 
Žig in podpis:                                 

Želimo prejemati obvestila o dogodkih.                  da              ne


V skladu s 73.člen ZVOP-1 vas obveščamo o pravicah:
»Posameznik lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteva, da  upravljalec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja .
Upravljalec osebnih podatkov je dolžan v 15 dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem pisno obvestiti posameznika, ki je to zahteval.«

Novice, dogodki, izobraževanje

Evropska unija