ja_mageia

 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
Nahajate se na: Naslovnica Dogodki FINANČNO POSLOVANJE, IZDELAVA LETNEGA POROČILA IN DAVČNI OBRAČUN za l. 2020 ZA DRUŠTVA in SINDIKATE
Dogodki
Opis
Vabimo vas na enodnevni posvet, kjer bomo predstavili novosti, ki se nanašajo na poslovanje društev in sindikatov, ki opravljajo nepridobitno in pridobitno dejavnost ter invalidskih organizacij. Novosti, ki jih bomo predstavili na posvetu, se nanašajo na predložitev letnih poročil, ki jih morajo društva, humanitarne in invalidske organizacije predložiti do 31. marca 2021 leta, sindikati pa do 28.februarja 2021. Opozorili vas bomo tudi na rok za oddajo letnih poročil, ki velja za tista društva, katerih računovodske izkaze mora revidirati revizor pred sprejetjem letnega poročila. Letno poročilo mora pred obravnavo na zboru članov pregledati nadzorni organ društva. Zakon o društvih določa, da mora društvo zagotavljati podatke o svojem finančnem in materialnem poslovanju na način in v obliki, ki ju določi s temeljnim aktom. To določilo pomeni, da mora društvo sprejeti ustrezne akte, ki urejajo finančno področje in računovodstvo.Društvo mora zagotavljati podatke o poslovanju na način, da se uresničujejo nameni in cilji društva. Vse prihodke, ki jih bo društvo doseglo iz pridobitne dejavnosti, mora voditi in izkazovati ločeno. Opozorili vas bomo tudi na pogoje, ki jih mora izpolnjevati društvo za opravljanje pridobitne dejavnosti. Seznanili vas bomo z vsemi spremembami in dopolnitvami predpisov, tako da bo Letno poročilo pripravljeno v skladu z zakoni in pravili računovodske stroke ter predstavili davčne novosti v letu 2021 v času korona krize.
Naslov: FINANČNO POSLOVANJE, IZDELAVA LETNEGA POROČILA IN DAVČNI OBRAČUN za l. 2020 ZA DRUŠTVA in SINDIKATE
Začetek: Sreda, 27 Januar 2021 09:30
Konec: Sreda, 27 Januar 2021 13:00
Konec prijav: Sreda, 27 Januar 2021 08:00
Predavatelj: Majda Gominšek, dipl. ekonomistka, finančna svetovalka s 30 letnimi izkušnjami na področju računovodenja
Ciljna skupina: POSVET JE NAMENJEN: predsednikom in tajnikom društev in sindikatov, klubov in zvez društev, blagajnikom društev in sindikatov, računovodskim službam, računovodskim servisom, knjigovodjem, referentom osebam, odgovornim za finančno poslovanje, vsem, ki vodi
Lokacija: Ljubljana, poslovna stavba Slovenijales, Dunajska 22 in preko spleta
V primeru slabe epidemiološke slike samo preko spleta
Kotizacija: € 111,20
Naročnik: *
Naslov: *
Poštna številka: *
Pošta: *
Davčna številka: *
Davčni zavezanec: *
Telefon: *
Faks:
Kontaktna oseba: *
Elektronski naslov: *
Imena in priimki prijavljenih: *

Imena ločite z vejico!

   

Z vsem spoštovanjem Vas vabimo na posvet

FINANČNO POSLOVANJE, IZDELAVA LETNEGA POROČILA IN DAVČNI OBRAČUN za l. 2020 ZA  DRUŠTVA in SINDIKATE ter RAČUNOVODSKE TER DAVČNE NOVOSTI V l.2021

20% popust  do vključno 15. januarja 2021!

TERMINI
LJUBLJANA, 27. januar 2021 od 9.30 do 13.00,
dvorana v poslovni stavbi Slovenijales in preko spleta
V primeru slabih epidemioloških razmer bo predavanje potekalo preko spletne platforme ZOOM


PREDAVATELJICA 
Majda GOMINŠEKsvetovalka na področju računovodstva in financ z več kot 25-letnimi izkušnjami na področju računovodenja v društvih in sindikatih

UVOD IN NAMEN SEMINARJA
Vabimo vas na enodnevni posvet, kjer bomo predstavili novosti, ki se nanašajo na  poslovanje društev in sindikatov, ki opravljajo nepridobitno in pridobitno dejavnost ter invalidskih  organizacij. Novosti, ki jih bomo predstavili na posvetu, se nanašajo na predložitev letnih poročil, ki jih morajo društva, humanitarne in invalidske organizacije predložiti do 31. marca 2021 leta, sindikati pa do 28.februarja 2021. Opozorili vas bomo tudi na rok za oddajo letnih poročil, ki velja za tista društva, katerih računovodske izkaze mora revidirati revizor pred sprejetjem letnega poročila. Letno poročilo mora pred obravnavo na zboru članov pregledati nadzorni organ društva. Zakon o društvih določa, da mora društvo zagotavljati podatke o svojem finančnem in materialnem poslovanju na način in v obliki, ki ju določi s temeljnim aktom. To določilo pomeni, da mora društvo sprejeti ustrezne akte, ki urejajo finančno področje in računovodstvo.Društvo mora zagotavljati podatke o poslovanju na način, da se uresničujejo nameni in cilji društva. Vse prihodke, ki jih bo društvo doseglo iz pridobitne dejavnosti, mora voditi in izkazovati ločeno. Opozorili vas bomo tudi na pogoje, ki jih mora izpolnjevati društvo za opravljanje pridobitne dejavnosti. Seznanili vas bomo z vsemi  spremembami in dopolnitvami predpisov, tako da bo Letno poročilo pripravljeno v skladu z zakoni in pravili računovodske stroke ter predstavili davčne novosti v letu 2021 v času korona krize.


PROGRAM POSVETA

I. Letno poročilo za leto 2020
 • Poročilo o poslovanju za leto 2020
 • SRS za društva in sindikate - aktualnosti
 • Bilanca stanja
 • Izkaz poslovnega izida 
 • Pojasnila k izkazom
 • Poročilo o poslovanju
 • Roki za oddajo poročil 
 • Popis sredstev

II. Poslovne knjige  
 • Knjigovodske listine
 • Vrste knjigovodstva
 • Vodenje poslovnih knjig

III. Pridobitna in nepridobitna dejavnost
 • Opredelitev pridobitne dejavnosti
 • Opredelitev nepridobitne dejavnosti
 • Pogoji za opravljanje dejavnosti

IV. Blagajniško poslovanje
 • Blagajniški maksimum
 • Plačevanje z gotovino po novem

Finančno poslovanje   
 • Avtorske pogodbe in podjemne pogodbe
 • Študentsko delo
 • Donacije in sponzorstvo
 • Darila in nagrade
 • Potni nalogi, dnevnice in kilometrina
 • Članarine

V. Temeljni akti
 • Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov
 • Pravilnik o računovodstvu
 • Pravilnik o fi nančnem poslovanju

VI.  Predstavitev  novosti v letu 2020 in 2021 v času korona krize

VII. Razprava
 • Vprašanja in odgovori na vaše vprašanja

POSVET JE NAMENJEN:
 • predsednikom in tajnikom društev in sindikatov, klubov in zvez društev,
 • blagajnikom društev in sindikatov,
 • računovodskim službam, računovodskim servisom, knjigovodjem,
 • referentom 
 • osebam, odgovornim za finančno poslovanje,
 • vsem, ki vodite poslovne knjige v društvih in sindikatih.

GRADIVO
Udeleženci boste prejeli gradivo na delavnici v pisni in elektronski obliki.

KOTIZACIJA

Kotizacija z 20% popustom znaša 111,20 € ( v ceni je vključen DDV)


Kotizacija brez popusta znaša 139€ ( v ceni je vključen DDV)POPUSTI
 • 20%popust za prijave in plačilo do vključno 15. januarja 2021
 • 10%  popust od vključno 16.januarja do 26. januarja 2021
 • Za več udeležencev priznavamo 10% popust  

SPLETNI NASLOV IN PRIJAVA

Spletni naslov: http://www.evropska-svetovalnica.com
 • Skenirano prijavnico lahko pošljete po e-pošti:prijava@evropska-svetovalnica.com 
 • Po e-pošti: prijava@evropska-svetovalnica.com
Odjave sprejemamo do treh delovnih dni pred seminarjem. 
Prijave sprejemamo do vključno dne pred seminarjem. 

PLAČILO
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: 
SI56 1914 0501 2239 615, sklic na 00 27012021, Ljubljana
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
Akademija za management in projektno vodenje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana 
ID za DDV: SI80886914.  Potrdilo o plačilu prinesite s seboj.

INFORMACIJE
 
Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete vsak dan med 10.00 in 12.00 uro na telefonsko  številko: 051 317 357
Pošljite vaša vprašanja po e-pošti: prijava@evropska-svetovalnica.com  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRIJAVNICA na dogodek

FINANČNO POSLOVANJE, IZDELAVA LETNEGA POROČILA IN DAVČNI OBRAČUN za l.2020 ZA  DRUŠTVA in SINDIKATE TER RAČUNOVODSKE TER DAVČNE NOVOSTI V l.2021

TERMINI

LJUBLJANA, 27. januar 2021 od 9.30 do 13.00,
dvorana v poslovni stavbi Slovenijales, Dunajska 22 in preko spleta
V primeru slabih epidemioloških razmer bo predavanje potekalo preko spletne platforme ZOOM

Prijavljam se na seminar:
a) preko spletne platforme ZOOM
b) v živo, poslovna stavba Slovenijales, Dunajska 22 
 
 
 
Zavezanec za DDV: DA    NE
 
 
 
Ime in naslov organizacije
 
 
 Telefon
 
Kontaktna osebaID za DDVe-pošta:
 
Na seminar prijavljamo:
Ime in priimek:Delovno mesto:
   
  
  
  
 
 
Žig in podpis:                                 

Želimo prejemati obvestila o dogodkih.                  da              ne

 
V skladu s 73.člen ZVOP-1 vas obveščamo o pravicah:
»Posameznik lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteva, da  upravljalec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja .
Upravljalec osebnih podatkov je dolžan v 15 dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem pisno obvestiti posameznika, ki je to zahteval.«

Novice, dogodki, izobraževanje

Evropska unija