ja_mageia

 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
Nahajate se na: Naslovnica Dogodki KONKURENČNI POSTOPKI PRI JAVNEM NAROČANJU
Dogodki
Opis
Z direktivo o javnih naročilih 2014/24/EU je Evropska komisija uvedla številne novosti, ki omogočajo večjo prožnost v postopku oddaje javnega naročila ob spoštovanje osnovnih zahtev konkurence, preglednosti in enakega obravnavanja. Zlasti konkurenčni dialog, partnerstvo za inovacije in konkurenčni postopek s pogajanji je lahko v primerjavi s odprtim ali omejenim postopkom koristno orodje za izvedbo kompleksnejših javnih naročil. Ti postopki omogočajo, da javni naročniki v svojih razpisih izboljšajo zahteve in razvijejo podrobno matriko vrednotenja najugodnejših ponudb in s tem omogočajo gospodarno in ekonomično izvajanje javnih naročil na področju gradenj in storitev, prilagojene potrebam in proračunskim omejitvam. Spretno izdelane zahteve naročnika in inovativne metode pri izvedbi postopkov javnega naročanja lahko prinesejo ekonomične in gospodarne nabave ali storitve ter zagotavljajo večjo denarno vrednost predmetov javnega naročanja. Glede na cilje Strategije EU v smislu spodbujanja inovativnih proizvodov in storitev, to postaja vse bolj pomembno. Študije primerov vam bodo predstavile orodja in tehnike za opredelitev ciljev javnega naročanja, ocenitev sposobnosti potencialnih ponudnikov in izbor najbolj ekonomičnega in gospodarnega konkurenčnega postopka javnega naročanja. Seminar vam bo dal možnosti, da nadgradite svoje pogajalske sposobnosti, ki se vam bodo obrestovale v fazi konkurenčnega dialoga, partnerstva za inovacije oziroma konkurenčnega postopka s pogajanji. Naučili se boste, kako čim bolje izkoristiti konkurenčni dialog in s tem zagotoviti najboljše rezultate.
Naslov: KONKURENČNI POSTOPKI PRI JAVNEM NAROČANJU
Začetek: Sreda, 16 Junij 2021 09:00
Konec: Sreda, 16 Junij 2021 11:30
Konec prijav: Sreda, 16 Junij 2021 08:00
Predavatelj: mag. Matjaž Kovač
Ciljna skupina: Seminar je namenjen vsem strokovnjakom, ki se ukvarjajo s področjem javnega naročanja, tako v državni upravi kot na nivoju lokalne skupnosti, javnim podjetjem, javnim agencijam, javnim zavodom, javnim skladom, gospodarskih javnim službam, koncesionarjem,
Lokacija: spletni seminar preko spletne platforme ZOOM
Kotizacija: € 99+ddv
  
Akademija za management in projektno vodenje organizira spletni seminar  v živo z aktualno vsebino

KONKURENČNI POSTOPKI PRI JAVNEM NAROČANJU


button__1_.gif

TERMIN
16. junija 2021 , od 09.00 do 11.30, spletni seminar
Seminar bo  potekal preko spletne platforme ZOOM
.

VSEBINA IN NAMEN IZOBRAŽEVANJA
Z direktivo o javnih naročilih 2014/24/EU je Evropska komisija uvedla številne novosti, ki omogočajo večjo prožnost v postopku oddaje javnega naročila ob spoštovanje osnovnih zahtev konkurence, preglednosti in enakega obravnavanja. Zlasti konkurenčni dialog, partnerstvo za inovacije in konkurenčni postopek s pogajanji je lahko v primerjavi s odprtim ali omejenim postopkom koristno orodje za izvedbo kompleksnejših javnih naročil. Ti postopki omogočajo, da javni naročniki v svojih razpisih izboljšajo zahteve in razvijejo podrobno matriko vrednotenja najugodnejših ponudb in s tem omogočajo gospodarno in ekonomično izvajanje javnih naročil na področju gradenj in storitev, prilagojene potrebam in proračunskim omejitvam. Spretno izdelane zahteve naročnika in inovativne metode pri izvedbi postopkov javnega naročanja lahko prinesejo ekonomične in gospodarne nabave ali storitve ter zagotavljajo večjo denarno vrednost predmetov javnega naročanja. Glede na cilje Strategije EU v smislu spodbujanja inovativnih proizvodov in storitev, to postaja vse bolj pomembno.

Študije primerov vam bodo predstavile orodja in tehnike za opredelitev ciljev javnega naročanja, ocenitev sposobnosti potencialnih ponudnikov in izbor najbolj ekonomičnega in gospodarnega konkurenčnega postopka javnega naročanja. Seminar vam bo dal možnosti, da nadgradite svoje pogajalske sposobnosti, ki se vam bodo obrestovale v fazi konkurenčnega dialoga, partnerstva za inovacije oziroma konkurenčnega postopka s pogajanji. Naučili se boste, kako čim bolje izkoristiti konkurenčni dialog in s tem zagotoviti najboljše rezultate.


PROGRAM IZVEDBE
 • Vrste postopkov javnega naročanja
 • Kaj je konkurenčni dialog po ZJN-3 in ZJZP
 • Določanje zahtevnosti javnega naročila
 • Razlogi za uporabo konkurenčnega dialoga

o   Nepoznavanje tehničnega napredka na trgu

o   Nezmožnost izbire optimalne rešitve

o   Nezmožnost opredelitve poslovnih tveganj

o   Pomanjkanje informacij na trgu

 • Faznost in potek postopka konkurenčnega dialoga
 • Načelo enakopravne obravnave ponudnikov
 • Partnerstvo za inovacije
 • Kdaj sme naročnik uporabiti postopke s pogajanji?
 • Konkurenčni postopek s pogajanji; Kdaj? Kje? Kako? S kom?
 • Primeri iz prakse


 
PREDAVATELJ
matja___kova__.jpg

mag. MATJAŽ KOVAČ je magister pravnih znanosti, strokovnjak za javna naročila, gospodarsko pravo in davke ter zelo ploden avtor na omenjenih področjih, zaposlen na Direkcija RS za infrastrukturo, kjer že več kot deset let vodi najzahtevnejše postopke, odda javne naročnike na področju železniške infrastrukture v RS.
mag. Matjaž Kovač je tudi visokošolski predavatelj za predmetno področje Gospodarsko pravo in pripravljalec strokovnih gradiv za izvajanje teh predmetov. Je avtor strokovne priročnik Obdavčevanje svetovne dohodke (Davčni inštitut Maribor 2003), strokovni dela prevozne pogodbe, priročnik Davki od A do Ž, strokovni dela Javna naročila in javno zasebno partnerstvoin strokovne monografije Finančne storitve ter priročnika Plačilni sistem in plačilna disciplina itd. mag.Matjaž Kovač je doktorski kandidat na Pravnih fakultetah Univerze v Mariboru na področju finančnega in davčnega prava .


GRADIVO 
Udeleženci bodo prejeli gradivo v elektronski obliki.

SEMINAR JE NAMENJEN 
Posvetovanje je namenjeno vsem strokovnjakom, ki se ukvarjajo s področjem javnega naročanja, tako v državni upravi kot na nivoju lokalne skupnosti, javnim podjetjem, javnim agencijam, javnim zavodom, javnim skladom, gospodarskih javnim službam, koncesionarjem, vsem ponudnikom, ki kot aktivni subjekti vstopajo v pravna razmerja na področju javnih naročil, svetovalcem na področju javne uprave in javnih naročil ter študentom, predvsem pa širši množici, ki se ukvarja z problemi javnega naročanja

 
KOTIZACIJA
Kotizacija za udeležbo na seminarju znaša  99 € + ddv

POPUSTI

 • Za več udeležencev priznamo dodatnih 10% popust oz. popust po dogovoru.

 
PRIJAVA
Elektronska prijava: za prijavo kliknite TUKAJ
Po e-pošti: prijava@evropska-svetovalnica.com
Skenirano prijavnico lahko pošljete po e-pošti: 
prijava@evropska-svetovalnica.com

PRIJAVA VKLJUČUJE:

 • izvedbo spletnega seminarja v živo,
 • gradivo v elektronski obliki,
 • odgovore na vaša vprašanja 

PLAČILO
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  
SI56 1914 0501 2239 615, sklic na 00 16062021, 
(TRR odprt pri DBS dd, Ljubljana)
Akademija za upravljanje in projektno vodenje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana 
ID za DDV: SI80886914.
 
INFORMACIJE 
Za vse dodatne informacije lahko pokličete na telefonsko številko: 
051 317 357 ali pa nam pišite in pošljite nas, prosimo, pišite na e-naslov: 
prijava@evropska-svetovalnica.com

PRIJAVNICA NA SEMINAR

KONKURENČNI POSTOPKI PRI JAVNEM NAROČANJU


16. junija 2021, ob 09.00 do 11.30, 
Zaradi razglasitve epidemije bo seminar potekal preko spletne platforme ZOOM.

Na seminar prijavljamo naslednje udeležbe
(navedite ime in priimek v e-pošti):
1. ______________________________________ _________________ @ ___________________
2. ______________________________________ __________________ @ __________________
3 ._______________________________________ ____________________ @ _________________

Naročnik in plačnik: __________________________________________________________________________________
Naslov plačnika (ulica / št., Poštna št. / kraj): _____________________________________________________________________________
Zavezanec za DDV: da ne (ustrezno obkrožite)
ID za DDV plačnika: ___________________
Davčna številka: _____________________
IBAN: SI56 ___________________________________________   
BIC BANKE: __________________________________________
Številka referenčnega dokumenta pri e-računu (številka naročilnice, ...) _________________________________________________________________________
Glede obveznosti prejemanja oz. izdajanja / pošiljanja e-računov prosimo obkrožite:
e-račun : DA NE
Telefon: ___________________________ GSM: ___________________  
e-pošta plačnika: _________________________ @ ______________________ 
Žig in podpis:                                 
Želimo prejemati obvestila o dogodkih. da ne
 
V skladu s 73.člen ZVOP-1 vas obveščamo o pravicah:
»Posameznik lahko kadarkoli piše ali na droge dogovorjen način zahteva, da upravlja osebne podatke, ki jih začasno prenese, začasno uporabi svoje osebne podatke za neposredno trženje.
Upravljalec osebnih podatkov je dolžan v 15 dneh tudi preprečiti uporabo osebnih podatkov za neposredno neposredno trženje ter pisno obvestiti posameznika, ki je potreben. «

Novice, dogodki, izobraževanje

Evropska unija