ja_mageia

 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
Nahajate se na: Naslovnica Dogodki NEDOPUSTNE PRAKSE PRI JAVNEM NAROČANJU
Dogodki
Opis
Javno naročanje, ki ga izvaja naročnik, mora zaradi sledenja in izpolnjevanja javnega interesa temeljiti na načelih gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, zagotavljanja konkurence med ponudniki, transparentnosti javnega naročanja, enakopravne obravnave ponudnikov in sorazmernosti. Zagotavljanje konkurence v postopkih javnih naročil ne poudarja le racionalne porabe naročnikovih sredstev, temveč ima vrsto pozitivnih učinkov: prihranek pri izdatkih, konkurenčni učinek, ki sili domača podjetja k znižanju cen v konkurenci s tujimi podjetji, učinek prestrukturiranja ponudnikov, prihranke za zasebne kupce in krepitev medsebojne konkurenčne sposobnosti. Ponudnik mora biti izbran pregledno in po predpisanem postopku, v tem okviru sta pomembni tudi obveznosti objave obvestil glede javnih naročil in glede objave pogodb na portalu javnih naročil. Naročnik mora zagotoviti, da med ponudniki na vseh stopnjah postopka javnega naročanja in glede vseh elementov ni razlikovanja, upoštevaje vzajemno priznavanje in sorazmernost zahtev naročnika glede na predmet naročila. Naročnik mora zagotoviti, da ne ustvarja okoliščin, ki pomenijo kakršnokoli diskriminacijo ponudnikov. Javno naročanje se mora izvajati sorazmerno predmetu javnega naročanja, predvsem glede izbire, določitve in uporabe pogojev, zahtev in meril, ki morajo biti smiselno povezana s predmetom javnega naročila. Prikrojevanje razpisnih ponudb (ali dogovorjeno oddajanje ponudb) nastopi, kadar se podjetja, od katerih se sicer pričakuje tekmovalnost, skrivaj zavežejo k dvigu cen ali nižanju kakovosti blaga ali storitev za kupce, ki želijo priti do izdelkov ali storitev po razpisnem postopku. Prikrojevanje razpisnih ponudb je lahko še zlasti škodljivo, kadar zadeva javna naročila, saj se pri tovrstnih poslih porabljajo javna sredstva, zmanjšuje javno zaupanje v konkurenčni postopek in rušijo prednosti konkurenčnega trga.
Naslov: NEDOPUSTNE PRAKSE PRI JAVNEM NAROČANJU
Začetek: Sreda, 08 December 2021 09:00
Konec: Sreda, 08 December 2021 12:00
Konec prijav: Sreda, 08 December 2021 08:00
Predavatelj: mag. Matjaž Kovač
Ciljna skupina: E-seminar je namenjen vsem strokovnjakom, ki se ukvarjajo s področjem javnega naročanja, tako v državni upravi kot na nivoju lokalne skupnosti, javnim podjetjem, javnim agencijam, javnim zavodom, javnim skladom, gospodarskih javnim službam, koncesionarjem
Lokacija: spletni seminar preko spletne platforme ZOOM
Kotizacija: € 99+ddv
  
Akademija za management in projektno vodenje organizira spletni seminar  v živo z aktualno vsebino

JAVNA NAROČILA -
NEDOPUSTNE PRAKSE PRI JAVNEM NAROČANJU
 

button__1_.gif

Izvedba dogodka je zagotovljena.

TERMIN
8. decembra 2021 , od 09.00 do 12.00, spletni seminar
Seminar bo  potekal preko spletne platforme ZOOM .

VSEBINA IN NAMEN IZOBRAŽEVANJA
Javno naročanje, ki ga izvaja naročnik, mora zaradi sledenja in izpolnjevanja javnega interesa temeljiti na načelih gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, zagotavljanja konkurence med ponudniki, transparentnosti javnega naročanja, enakopravne obravnave ponudnikov in sorazmernosti. Zagotavljanje konkurence v postopkih javnih naročil ne poudarja le racionalne porabe naročnikovih sredstev, temveč ima vrsto pozitivnih učinkov: prihranek pri izdatkih, konkurenčni učinek, ki sili domača podjetja k znižanju cen v konkurenci s tujimi podjetji, učinek prestrukturiranja ponudnikov, prihranke za zasebne kupce in krepitev medsebojne konkurenčne sposobnosti.
 
Ponudnik mora biti izbran pregledno in po predpisanem postopku, v tem okviru sta pomembni tudi obveznosti objave obvestil glede javnih naročil in glede objave pogodb na portalu javnih naročil. Naročnik mora zagotoviti, da med ponudniki na vseh stopnjah postopka javnega naročanja in glede vseh elementov ni razlikovanja, upoštevaje vzajemno priznavanje in sorazmernost zahtev naročnika glede na predmet naročila. Naročnik mora zagotoviti, da ne ustvarja okoliščin, ki pomenijo kakršnokoli diskriminacijo ponudnikov. Javno naročanje se mora izvajati sorazmerno predmetu javnega naročanja, predvsem glede izbire, določitve in uporabe pogojev, zahtev in meril, ki morajo biti smiselno povezana s predmetom javnega naročila.
 
Prikrojevanje razpisnih ponudb (ali dogovorjeno oddajanje ponudb) nastopi, kadar se podjetja, od katerih se sicer pričakuje tekmovalnost, skrivaj zavežejo k dvigu cen ali nižanju kakovosti blaga ali storitev za kupce, ki želijo priti do izdelkov ali storitev po razpisnem postopku. Prikrojevanje razpisnih ponudb je lahko še zlasti škodljivo, kadar zadeva javna naročila, saj se pri tovrstnih poslih porabljajo javna sredstva, zmanjšuje javno zaupanje v konkurenčni postopek in rušijo prednosti konkurenčnega trga.
 
VSEBINA DOGODKA

 • Integriteta in izpolnjevanje javnega interesa pri javnem naročanju
 • Korupcijska tveganja pri javnem naročanju
 • Izogibanje nasprotij interesov
 • Prikrojevanje ponudb in ostale nedopustne prakse ponudnikov
 • Varovanje konkurence pri javnem naročanju
 • Nedopustno oblikovanje konzorcijev in podizvajalskih razmerij
 • Nedopustne vpliv ponudnikov na delovanje javnih naročnikov
 • Aktivnosti javnih naročnikov pred, med in po oddaji javnega naročila
 • Primeri iz prakse
 
PREDAVATELJ
matja___kova__.jpg
mag. MATJAŽ KOVAČ je magister pravnih znanosti, strokovnjak za javna naročila, gospodarsko pravo in davke ter zelo ploden avtor na omenjenih področjih, zaposlen na Direkcija RS za infrastrukturo, kjer že več kot deset let vodi najzahtevnejše postopke, odda javne naročnike na področju železniške infrastrukture v RS.
mag. Matjaž Kovač je tudi visokošolski predavatelj za predmetno področje Gospodarsko pravo in pripravljalec strokovnih gradiv za izvajanje teh predmetov. Je avtor strokovne priročnik Obdavčevanje svetovne dohodke (Davčni inštitut Maribor 2003), strokovni dela prevozne pogodbe, priročnik Davki od A do Ž, strokovni dela Javna naročila in javno zasebno partnerstvoin strokovne monografije Finančne storitve ter priročnika Plačilni sistem in plačilna disciplina itd. mag.Matjaž Kovač je doktorski kandidat na Pravnih fakultetah Univerze v Mariboru na področju finančnega in davčnega prava .

GRADIVO 
Udeleženci bodo prejeli gradivo v elektronski obliki.


KOTIZACIJA
Kotizacija za udeležbo na seminarju znaša  99 € + ddv

POPUSTI

Za več udeležencev priznamo dodatnih 10% popust oz. popust po dogovoru.
 
PRIJAVA
Elektronska prijava: za prijavo kliknite TUKAJ
Po e-pošti: prijava@evropska-svetovalnica.com
Skenirano prijavnico lahko pošljete po e-pošti: 
prijava@evropska-svetovalnica.com

PRIJAVA VKLJUČUJE:

 • izvedbo spletnega seminarja v živo,
 • gradivo v elektronski obliki,
 • odgovore na vaša vprašanja 

PLAČILO
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  
SI56 1914 0501 2239 615, sklic na 00 07122021, 
(TRR odprt pri DBS dd, Ljubljana)
Akademija za upravljanje in projektno vodenje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana 
ID za DDV: SI80886914.
 
INFORMACIJE 
Za vse dodatne informacije lahko pokličete na telefonsko številko: 
051 317 357 ali pa nam pišite in pošljite nas, prosimo, pišite na e-naslov: 
prijava@evropska-svetovalnica.com

PRIJAVNICA NA SEMINAR

NEDOPUSTNE PRAKSE PRI JAVNEM NAROČANJU

08. decembra 2021, ob 09.00 do 12.00, seminar bo potekal preko spletne platforme ZOOM.

Na seminar prijavljamo naslednje udeležence
(navedite ime in priimek in e-pošto):
1. ______________________________________ _________________ @ ___________________
2. ______________________________________ __________________ @ __________________
3 ._______________________________________ ____________________ @ _________________

Naročnik in plačnik: __________________________________________________________________________________
Naslov plačnika (ulica / št., Poštna št. / kraj): _____________________________________________________________________________
Zavezanec za DDV: da ne (ustrezno obkrožite)
ID za DDV plačnika: ___________________
Davčna številka: _____________________
IBAN: SI56 ___________________________________________   
BIC BANKE: __________________________________________
Številka referenčnega dokumenta pri e-računu (številka naročilnice, ...) _________________________________________________________________________
Glede obveznosti prejemanja oz. izdajanja / pošiljanja e-računov prosimo obkrožite:
e-račun : DA NE
Telefon: ___________________________ GSM: ___________________  
e-pošta plačnika: _________________________ @ ______________________
 
Žig in podpis:                                 

Novice, dogodki, izobraževanje

Evropska unija