ja_mageia

 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
Nahajate se na: Naslovnica Dogodki LETNO POROČILO IN DAVČNI OBRAČUN 2021 ZA JAVNI SEKTOR, 2. decembra 2021
Dogodki
Opis
Vsako leto prihaja do sprememb tako na davčnem kot na računovodskem področju, zato smo za vse računovodje v javnem sektorju tudi letos pripravili vsakoletni posvet, kjer boste prejeli jasna navodila glede priprave in izdelave računovodskih izkazov za leto 2021. Zaključevanje leta bo tokrat posvečeno razčiščevanju dilem, ki se nanašajo na novosti v prejšnjih letih. Izpostaviti je potrebno fiskalno pravilo, spremembe SRS in vpliv na javni sektor in novosti na področju plačne politike v javnem sektorju. Poročanje o uspešnosti poslovanja: poleg obračunskega in denarnega ugotavljanja rezultata poslovanja morajo javni zavodi poročati tudi o presežku prihodkov nad odhodki po fiskalnem pravilu. Kako in kdaj? Predstavljene bodo torej vse posebnosti in novosti, ki veljajo v javnem sektorju, opozorili pa bomo tudi na najpogostejše napake na tem področju. Seminar je namenjen računovodjem zaposlenim v javnem sektorju.
Naslov: LETNO POROČILO IN DAVČNI OBRAČUN 2021 ZA JAVNI SEKTOR, 2. decembra 2021
Začetek: Četrtek, 02 December 2021 10:30
Konec: Četrtek, 02 December 2021 12:00
Konec prijav: Četrtek, 02 December 2021 09:00
Predavatelj: Majda Gominšek, finančna svetovalka
Ciljna skupina: KOMU JE NAMENJEN Vodjem računovodstva in drugim računovodskim delavcem v javnem sektorju Vodilnim delavcem v javnem sektorju Računovodjem in računovodskim servisom Knjigovodjem Ostalim strokovnim delavcem, ki jih problematika zanim
Lokacija: SPLETNI SEMINAR PREKO SPLETNEGA PORTALA ZOOM
Kotizacija: € 99+ddv
  

Akademija za management in projektno vodenje vas vljudno  vabi na spletni seminar


NOVOSTI PRI PRIPRAVI LETNEGA POROČILA in DAVČNEGA OBRAČUNA ZA LETO 2021 ZA JAVNI SEKTOR  ter AKTUALNE  RAČUNOVODSKE IN DAVČNE NOVOSTITERMIN
02. december  2021 od 10.00 do 12.30,  spletni seminar preko spletne platforme ZOOM

PREDAVATELJICA
Majda GOMINŠEKekonomistka z več kot 30-letnimi izkušnjami na finančno-računovodskem področju. Že desetletje samostojno vodi tečaje vodenja poslovnih knjig za gospodarske družbe in samostojne podjetnike ter izvaja seminarje na področju računovodstva in financ za javne zavode, društva in pravne osebe javnega prava. Je svetovalka za javni sektor in soavtorica Priročnika o finančnem poslovanju društev, Priročnika za ravnatelje in Priročnika knjiženje pri pravnih oseb zasebnega prava. Aktivno sodeluje na seminarjih, konferencah kongresih računovodij kot predavateljica.

PROGRAM

1. Računovodski izkazi - pojasnila, posebnosti, zakonske novosti, primeri

 • Bilanca stanja
 • Izkaz prihodkov in odhodkov
 • Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti
 • Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
 • Presežki prihodkov nad odhodki (izračun, evidentiranje, obveznosti, ki izhajajo iz tega)
 • Druge priloge k izkazu bilanca stanja in izkazu prihodkov in odhodkov

2. Priprave na obračun DDPO

 • Splošno in posebno o obračunu DDPO
 • Razlika med poslovnim in davčnim izidom 
 • Davčno priznani prihodki povezani s pridobitno in nepridobitno dejavnostjo
 • Delno priznani  prihodki in odhodki
 • Davčne olajšave
 • Obravnava davčne izgube 
 • Izračun osnove za davek 
 • Druge posebnosti davčnega obračuna 

3. Priprave na letno poročilo

 • Pomen in namen inventurnega elaborata
 • Vsebina letnega poročila
 • Priloge k letnemu poročilu
 • Razkritja v letnem poročilu
 • Sprejem in potrditev letnega poročila

4. Izjava o notranji reviziji

 • Vsebina in pomen izjave
 • Odgovornosti za pripravo izjave
 • Pristop k pripravi izjave

5.Upoštevanje nekaterih vrst prometa v sistemu DDV

 • Vpliv oproščene in neobdavčljive dejavnosti na odbitek DDV
 •  Odbitni delež
 • Ločeno spremljanje dejavnosti
 • Zavezanci za DDV pri najemih in uporabi prostorov
 • Poslovanje v svojem ali tujem imenu za tuj račun
 • Občinska infrastuktura v najemu in DDV
 • Računi in davčne evidence 

6.  Aktualnosti in novosti  računovodske in davčne zakonodaje v času korona krize za javni sektorKOMU JE NAMENJEN

 • Vodjem računovodstva in drugim računovodskim delavcem v javnem sektorju
 • Vodilnim delavcem v javnem sektorju
 • Računovodjem in računovodskim servisom 
 • Knjigovodjem 
 • Ostalim strokovnim delavcem, ki jih problematika zanima

GRADIVO
Udeleženci boste prejeli gradivo v elektronski obliki.

KOTIZACIJA

Kotizacija znaša 99,00€ +DDV

PRIJAVA

 • Elektronska prijava: kliknite na  PRIJAVA NA IZOBRAŽEVANJE
 • Skenirano prijavnico lahko pošljete na naslov: prijava@evropska-svetovalnica.com
 • Po e-pošti: prijava@evropska-svetovalnica.com 
 • Prijave  sprejemamo do dne pred izvedbo seminarja
 • Odjave sprejemamo do tri delovne dni pred seminarjem pisno na elektronski naslov 
Prijava vključuje:
 • izvedbo spletnega seminarja v živo,
 • gradivo v elektronski obliki,
 • odgovore na vaša vprašanja 
Izobraževanje bo potekalo:
Kdaj: 2. decembra 2021
Kje: preko  spletne platforme ZOOM -  na vaš spletni naslov boste prejeli povezavo do spletnega seminarja
Če se spletnega seminarja v živo ne boste mogli udeležiti, vam bo na voljo videoposnetek.

VAŠA VPRAŠANJA:

Vprašanja pošljite na e-naslov:

 • prijava@evropska-svetovalnica.com ali na
 • majda.gominsek@siol.net s pripisom, da ste udeleženci seminarja.


PLAČILO
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  
SI56 1914 0501 2239 615, sklic na 00 02122021
 
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
Akademija za management in projektno vodenje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana
ID za DDV: SI80886914.
 

INFORMACIJE

Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko  številko:

051 317 357 med 10.00 in 12.00 ali pa nam pišite na elektronski naslov:

prijava@evropska-svetovalnica.com    ​​

 

Vljudno vabljeni!

 

PRIJAVNICA NA SEMINAR

NOVOSTI PRI PRIPRAVI LETNEGA POROČILA in DAVČNEGA OBRAČUNA
ZA LETO 2021 ZA JAVNI SEKTOR  ter AKTUALNE 
RAČUNOVODSKE IN DAVČNE NOVOSTI

02.  december  2021, od 10.00 do 12.30, spletni seminar preko spletne platforme ZOOM
Ime in naslov organizacije:
 
 

Telefon:
 
Kontaktna oseba:ID za DDV
E-pošta:

 
Na seminar prijavljamo:

Ime in priimek:E-pošta
  


 
 
Žig in podpis:                                

Novice, dogodki, izobraževanje

Evropska unija