ja_mageia

 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
Nahajate se na: Naslovnica Dogodki GRADBENA IN PODIZVAJALSKA POGODBA
Dogodki
Opis
V gradbeni pogodbi, ki mora biti sklenjena v pisni obliki, se lahko stranki natančno dogovorita glede mnogih vprašanj, ki se pojavljajo v (sodni) praksi: o načinu naročila dodatnih del, o načinu plačila pogodbenih del in dodatnih del, o postopku glede stvarnih napak opravljenega dela, o neposrednem plačilu podizvajalca, o zavarovanju nekaterih zahtevkov naročnika: iz naslova pogodbene kazni in jamčevanje za stvarne napake opravljenega dela. S pogodbo o delu - podizvajalsko pogodbo se stranki dogovorita za izvedbo manjših gradbenih del (tudi popravil, adaptacij…) ali pa dodatnih del. Ker za to pogodbo ni potrebna pisna oblika, je lahko sklenjena tudi ustno, kar pa otežuje dokazovanje posameznega dogovora. Posebnost je tudi možnost neposrednega zahtevka podizvajalca do investitorja na podlagi ureditve iz 631. člena Obligacijskega zakonika. Prikazana bo tudi ureditev neposrednih zahtevkov podizvajalcev do investitorjev po Zakonu o javnem naročanju. Terjatve iz gradbenih in podizvajalskih pogodb upniki ponavadi uveljavljajo v izvršilnem postopku s predlogom za izvršbo na podlagi verodostojne listine. Kadar dolžnik vloži obrazložen ugovor se postopek nadaljuje v pravdi. V gradbeništvu so pogosta tudi zavarovanja z bančnimi garancijami. V pravdnem postopku se najpogosteje pojavljajo vprašanja glede: napak opravljenega dela izvajalca in uveljavljanja bančnih garancij; zamude s končanjem del in uveljavljanjem pogodbene kazni; razmerjem med glavnim izvajalcem in podizvajalcem v odnosu do investitorja; uveljavljanja dodatnih del.
Naslov: GRADBENA IN PODIZVAJALSKA POGODBA
Začetek: Sreda, 30 November 2022 09:00
Konec: Sreda, 30 November 2022 12:00
Konec prijav: Sreda, 30 November 2022 08:00
Predavatelj: Dida Volk je sodnica pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, ima objavljene številne strokovne članke in je avtorica več knjig
Ciljna skupina: Seminar je namenjen vsem, ki se želijo seznaniti z vsebino gradbene in podizvajalske pogodbe ter aktualno sodno prakso s področja gradbenih sporov.
Lokacija: SPLETNI SEMINAR
Kotizacija: € 149+ddv
  
Akademija za management in projektno vodenje  in E- teleMediLab Vas z vsem spoštovanjem  vabita  na spletni seminar z aktualno vsebino

GRADBENA IN PODIZVAJALSKA POGODBA, POGOSTE NAPAKE IN REŠEVANJE REKLAMACIJ
TERMIN
30. november 2022, od 9.00 do 12.00, spletni seminar preko spletne platforme ZOOM


PREDAVATELJICA
Dida Volk, univ.dipl.pravnica
Predavanje bo vodila vrhunska strokovnjakinja z dolgoletnimi izkušnjami na civilno-pravnem področju, področju izvršilnega, pogodbenega, insolvenčnega prava in prava nepremičnin. Ima veliko praktičnih izkušenj pri obravnavanju gradbenih sporov.

Dida Volk je sodnica pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, ima objavljene številne strokovne članke in je avtorica več knjig.

NAMEN SPLETNEGA SEMINARJA
V gradbeni pogodbi, ki mora biti sklenjena v pisni obliki, se lahko stranki natančno dogovorita glede mnogih vprašanj, ki se pojavljajo v (sodni) praksi: o načinu naročila dodatnih del, o načinu plačila pogodbenih del in dodatnih del, o postopku glede stvarnih napak opravljenega dela, o neposrednem plačilu podizvajalca, o zavarovanju nekaterih zahtevkov naročnika: iz naslova pogodbene kazni in jamčevanje za stvarne napake opravljenega dela.
S pogodbo o delu - podizvajalsko pogodbo se stranki dogovorita za izvedbo manjših gradbenih del (tudi popravil, adaptacij…) ali pa dodatnih del. Ker za to pogodbo ni potrebna pisna oblika, je lahko sklenjena tudi ustno, kar pa otežuje dokazovanje posameznega dogovora.
Posebnost je tudi možnost neposrednega zahtevka podizvajalca do investitorja na podlagi ureditve iz 631. člena Obligacijskega zakonika. Prikazana bo tudi ureditev neposrednih zahtevkov podizvajalcev do investitorjev po Zakonu o javnem naročanju.
Terjatve iz gradbenih in podizvajalskih pogodb upniki ponavadi uveljavljajo v izvršilnem postopku s predlogom za izvršbo na podlagi verodostojne listine. Kadar dolžnik vloži obrazložen ugovor se postopek nadaljuje v pravdi. V gradbeništvu so pogosta tudi zavarovanja z bančnimi garancijami.
V pravdnem postopku se najpogosteje pojavljajo vprašanja glede:
 • napak opravljenega dela izvajalca in uveljavljanja bančnih garancij;
 • zamude s končanjem del in uveljavljanjem pogodbene kazni;
 • razmerjem med glavnim izvajalcem in podizvajalcem v odnosu do investitorja;
 • uveljavljanja dodatnih del.

PROGRAM
  1. GRADBENA POGODBA
 • Vsebina gradbene pogodbe
 • Razmejitev s podizvajalsko pogodbo (bistvene razlike…)
 • Pogajanja in sprejem ponudbe
 • Določitev cene (pomen klavzule »ključ v roke«, ostali načini določitve cene)
 • Odgovornost izvajalca za napake opravljenega dela (vrste napak, odgovornost projektanta…)
 • Zahtevki naročnika, če so dela izvedena z napako (odprava napak, znižanje cene, razdrtje pogodbe…)
 • Pogodbena kazen – penali (določitev višine, uveljavljanje penalov)
 • Plačila naročnika (začasne in končna situacija)
 • Zavarovanje z bančno garancijo
  2. PODJEMNA (PODIZVAJALSKA) POGODBA 
 • Sklenitev podjemne pogodbe in predmet pogodbe (vrste poslov…)
 • Dogovor o plačilu za opravljeno delo
 • Napake opravljenega dela in postopek z reklamacijami
 • Zahtevki podizvajalcev za plačilo neposredno od investitorja 
  3. SODNI POSTOPKI
 • Izvršilni postopek na podlagi verodostojne listine in postopek po vloženem obrazloženem ugovoru dolžnika
 • Uveljavljanje zahtevkov investitorja – izvajalca v pravdnem postopku s prikazom aktualne sodne prakse na področju gradbenih sporov
 • Na seminarju bo prikazana tudi aktualna sodna praksa z razlago posameznih zanimivejših odločb.
  4. AKTUALNE NOVOSTI NA PODROČJU SPREMEMB CEN
 
GRADIVO
Udeleženci boste prejeli gradivo v elektronski obliki:

SEMINAR JE NAMENJEN 

Srečanje je namenjeno vsem, ki se želijo seznaniti z vsebino gradbene in podizvajalske pogodbe ter aktualno sodno prakso s področja gradbenih sporov.
Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju bodo pridobili 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin v skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev (Uradni list RS, št. 37/18).
 
KOTIZACIJA
Kotizacija znaša 149,00 evrov + DDV.

 
PRIJAVA
 • Skenirano prijavnico lahko pošljete po e-pošti: evrohisa@siol.net
 • Za elektronsko prijavo kliknite TUKAJ
 • Prijava po e-pošti: evrohisa@siol.net
Prijave  sprejemamo do dneva pred izvedbo seminarja.
Odjave sprejemamo do treh dni pred seminarjem.

PRIJAVA VKLJUČUJE
 • izvedbo spletnega seminarja v živo,
 • gradivo v elektronski obliki,
 • odgovore na vaša vprašanja 
 • potrdilo o udeležbi
Srečanje je namenjeno vsem, ki se želijo seznaniti z vsebino gradbene in podizvajalske pogodbe ter aktualno sodno prakso s področja gradbenih sporov.
Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju bodo pridobili  kreditne točke iz izbirnih vsebin v skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev (Uradni list RS, št. 37/18).
 
Izobraževanje bo potekalo:
Kdaj: 30.november 2022
Kje: preko  spletne platforme ZOOM -  na vaš spletni naslov boste prejeli povezavo do spletnega seminarja

PLAČILO
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  
SI56191405012239615 sklic na 00 30112022
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
Akademija za management in projektno vodenje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana 
ID za DDV: SI80886914

INFORMACIJE
 
Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko  številko:
040 772 267 ali 051 317 357 med 10.00 in 12.00 uro ali pa nam pišite na elektronski naslov:evrohisa@siol.net
 

PRIJAVNICA

GRADBENA IN PODIZVAJALSKA POGODBA TER AKTUALNE SPREMEMBE

TERMIN
30. november 2022, od 9.00 do 12.00, spletni seminar preko spletne platforme ZOOM
 
 
Na seminar prijavljamo naslednje udeležbe 
(navedite ime in priimek v e-pošti): 
1. ______________________________________ _________________ @ ___________________ 

2. ______________________________________ __________________@ __________________ 

3 ._______________________________________ _________________@ _________________ 

Naročnik in plačnik: __________________________________________________________________________________ 
Naslov plačnika (ulica / št., Poštna št. / kraj): __________________________________________________________________________________ 
Zavezanec za DDV: da ne (ustrezno obkrožite) 
ID za DDV plačnika: ___________________ 
Davčna številka: _____________________
IBAN: SI56 ___________________________________________    
BIC BANKE: __________________________________________ 
Številka referenčnega dokumenta pri e-računu (številka naročilnice, ...) _________________________________________________________________________ 
Glede obveznosti prejemanja oz. izdajanja / pošiljanja e-računov prosimo obkrožite: 
e-račun : DA NE 
Telefon: ___________________________ GSM: ___________________   
e-pošta plačnika: _________________________ @ ______________________


 
 
     
     
Žig in podpis:     

Novice, dogodki, izobraževanje

Evropska unija