ja_mageia

 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
Nahajate se na: Naslovnica Dogodki KAKO DO NEPOVRATNIH SREDSTEVA EU - RAZVOJ KOT PODLAGA ZA ČRPANJE EU SREDSTEV
Dogodki
Opis
Namen enodnevnega seminarja z delavnico je pokazati udeležencem, kako se poišče in pripravi uspešen EU projekt za prijavo na razpise za pridobitev nepovratnih sredstev iz programov EU. Na delavnici boste osvojili ključna znanja, ki so potrebna za kvalitetno pripravo projektov – od definicije ciljev do načrtovanja, implementacije, proračuna in rezultatov projekta.
Naslov: KAKO DO NEPOVRATNIH SREDSTEVA EU - RAZVOJ KOT PODLAGA ZA ČRPANJE EU SREDSTEV
Začetek: Torek, 17 Maj 2022 09:00
Konec: Torek, 17 Maj 2022 14:00
Konec prijav: Torek, 17 Maj 2022 08:00
Predavatelj: dr.Matej Požarnik
Ciljna skupina: SEMINAR JE NAMENJEN Seminar je namenjen vsem, ki se bodo aktivno ukvarjali s pisanjem raziskovalno-razvojnih projektov in imajo določena predznanja, prvenstveno pa: Predstavnikom akademskih institucij in raziskovalnih ustanov (univerze, fakulte
Lokacija: Ljubljana, Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva 13
Kotizacija: € 260,10
  


Akademija za management in projektno vodenje in E-TeleMediLab vabita na enodnevni seminar z  delavnicov živo na GZS v Ljubljani

RAZVOJ KOT PODLAGA ZA ČRPANJE EU SREDSTEV

KAKO DO NEPOVRATNIH SREDSTEV  EU ZA FINANCIRANJE USPEŠNIH RAZVOJNO RAZISKOVALNIH  PROJEKTOVTERMIN
Ljubljana, 17. maj 2022, od 09.00 do 14.00 ure,
Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva 13

CILJ 
Namen enodnevnega seminarja z delavnico je pokazati udeležencem,  kako se pripravi uspešen  EU projekt za prijavo na razpise za pridobitev nepovratnih sredstev iz  programov EU. Na delavnici boste osvojili ključna znanja, ki so potrebna za kvalitetno pripravo  projektov – od definicije ciljev do načrtovanja, implementacije, proračuna in rezultatov projekta. 
Na delavnici se bodo udeleženci, skozi praktično delo na primerih iz prakse, naučili:
 • potek procesa in metodologije izdelave projektne prijave, 
 • kako definirati cilje projekta in raziskovalni problem,
 • kako opisati „state of the art“ in „progress beyond the state of the art“, 
 • osnovna pravila projektnega managementa in vodenje projektnega konzorcija (partnerjev na projektu),
 • kako načrtovati diseminacijo na projektu, 
 • ključna znanja in izkušnje za kvalitetno pripravo in realizacijo raziskovalno-razvojnih projektov.

Z VAMI BO ODLIČEN PREDAVATELJ:

 Dr. Matej Požarnik, univ. dipl. inž. strojništva
Dr. Matej Požarnik, univ. dipl. inž. strojništva, je doktor znanosti s področja strojništva in magister znanosti s področja ekonomije in poslovnih ved. Doktoriral in magistriral je na Univerzi v Mariboru, kjer je, tako kot tudi na Univerzi v Ljubljani, delal kot mladi raziskovalec, asistent in docent. Strokovno se je izpopolnjeval na Brunel University v Veliki Britaniji, Universitaet Karlsruhe (TH) v Zvezni republiki Nemčiji ter tudi v sodelovanju z Georgetown University iz ZDA na Karlovi univerzi v Republiki Češki. V letu 2006 je služboval v Službi vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, kjer je kot direktor Urada za kohezijsko politiko odgovarjal za celotno kohezijsko politiko na področju Republike Slovenije, kakor tudi za pripravo vseh dokumentov, ki služijo za pravno podlago pri črpanju EU sredstev v obdobju nove finančne perspektive 2007 – 2013. Od začetka leta 2007 je direktor zasebnega podjetja ProFUTURUS raziskovanje, svetovanje, storitve in analize za razvoj d.o.o., ki se ukvarja predvsem s poslovnim in podjetniškim svetovanjem na področju pridobivanja evropskih sredstev. V času študija in dela je prejel več priznanj. Je avtor ali soavtor številnih znanstvenih in strokovnih del, člankov, vabljenih predavanj na konferencah in univerzah doma in v tujini.   


SEMINAR JE NAMENJEN      
Seminar je namenjen vsem, ki se bodo aktivno ukvarjali s pisanjem raziskovalno-razvojnih projektov in imajo določena predznanja, prvenstveno pa:
 • Predstavnikom akademskih institucij in raziskovalnih ustanov (univerze, fakultete, raziskovalni instituti, in podobno), 
 • Predstavnikom iz podjetij, ki se prijavljajo na razpise EU
 • Predstavnikom občin, javnih zavodov, ki se prijavljajo na razpise EU
 • Regionalnim razvojnim agencijam in pisarnam
 • Svetovalnim podjetjem
 • Podjetniškim centrom
 • Predstavnikom različnih strokovnih organizacij in institucij, 
 • Predstavnikom nevladnih organizacij in poslovnih združenj. 
 • Študentom

PROGRAM
Uvodno predavanje
Predavatelj: predstavnik Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
 
Osrednje predavanje na temo
Predavatelj: dr. Matej Požarnik
 
1. Kohezijska politika
 • Zgodovinski razvoj
 • Pravne osnove s ključnimi poudarki za pisanje projektne vloge
 • Zeleno, digitalno in okolju ter človeku prijazno
 • Kako poiskati pravi razpis?

2. Proračun EU za obdobje 2021-2027
 • Obseg in razrez po področjih

3. Priprava organizacije na kandidiranje
 • Kako organizacijo pripraviti na uspešno sodeovanje na razpisih
 • Pozicioniranje organizacije glede na velikost in področje delovanja
 • Pomen raziskav in razvoja
 • Partnerstvo

4. Priprava kakovostne vloge
 • Skrivnost uspešne vloge
 • Štirje koraki do uspeha: ideja, partnerstvo, projektna vloga, izvedba
 • Prepričljiva projektna vloga na 5 straneh
 • Evropska dodana vrednost, inovativnost in trajnost
5. Aktualni razpisi za privatne profitne pravne osebe

6. Pozitivni sklep in uspešno projektno vodenje
 • Obvladovanje izvajanja projekta 
 • Priprava zahtevkov in poročil
 • Evalvacija projekta in rojstvo novih idej
 
7. Razprava s predavateljem
 
KOTIZACIJA

Kotizacija za udeležbo na delavnici   z 10 procentnim popustom  znaša  260,10 evrov.
Kotizacija za udeležbo na delavnici brez popusta znaša  289 evrov

POPUSTI
 • 10% popust za prijave in plačilo do vključno  16. maja 2022.
 • Za dva in več udeležencev iz iste organizacije priznavamo 10% popust.
 • Študentom priznavamo 50% popust
Cena vključuje predavanje strokovnjaka, strokovno gradivo v elektronski obliki ter potrdilo o udeležbi.

PRIJAVA NA IZOBRAŽEVANJE
 • Elektronska prijava: kliknite na   Prijava na  izobraževanje
 • Skenirano prijavnico lahko pošljete po e-pošti:evrohisa@siol.net
 • Po e-pošti: evrohisa@siol.net
 • Prijave  sprejemamo do dne pred izvedbo seminarja.
 • Odjave sprejemamo v pisni obliki do treh delovni dni pred izvedbo seminarja.

PRIJAVA VKLJUČUJE

 • izvedbo seminarja v živo na GZS, Dimičeva 13,
 • gradivo v elektronski obliki,
 • odgovore na vaša konkretna vprašanja,
 • potrdilo o udeležbi

PLAČILO
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun s sklicem:

SI56 1914 0501 5223 820, sklic na 00 17052022, 
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
E-TeleMediLab, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
Davčna številka:20865767


INFORMACIJE
 
Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko  številko:
gsm: 051 317 357  vsak dan od 10.00 do 12.00 ure
ali pa nam pišite in pošljite vaša vprašanja po
e-pošti: prijava@evropska-svetovalnica.com  

PRIJAVNICA NA SEMINAR

RAZVOJ KOT PODLAGA ZA ČRPANJE EU SREDSTEV

KAKO DO NEPOVRATNIH SREDSTEV  EU ZA FINANCIRANJE USPEŠNIH RAZVOJNO RAZISKOVALNIH  PROJEKTOV

Termin:

Ljubljana, 17. maj 2022, od 09.00 do 14.00 ure,

Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva 13

Ime in naslov organizacije:_________________________
 
 

Telefon:
 
Kontaktna oseba:________________ID zaDDVE-pošta:
 
Na seminar prijavljamo:
Ime in priimek:E-pošta
  


 
 
Žig in podpis:                                 

Želimo prejemati obvestila o dogodkih.                  da              ne


Novice, dogodki, izobraževanje

Evropska unija