ja_mageia

 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
Nahajate se na: Naslovnica Dogodki GRADBENA IN PODIZVAJALSKA POGODBA, POGOSTE NAPAKE IN REŠEVANJE REKLAMACIJ, 24. maj 2022
Dogodki
Opis
dogovorita glede mnogih vprašanj, ki se pojavljajo v (sodni) praksi: o načinu naročila dodatnih del, o načinu plačila pogodbenih del in dodatnih del, o postopku glede stvarnih napak opravljenega dela, o neposrednem plačilu podizvajalca, o zavarovanju nekaterih zahtevkov naročnika: iz naslova pogodbene kazni in jamčevanje za stvarne napake opravljenega dela. S pogodbo o delu - podizvajalsko pogodbo se stranki dogovorita za izvedbo manjših gradbenih del (tudi popravil, adaptacij…) ali pa dodatnih del. Ker za to pogodbo ni potrebna pisna oblika, je lahko sklenjena tudi ustno, kar pa otežuje dokazovanje posameznega dogovora.
Naslov: GRADBENA IN PODIZVAJALSKA POGODBA, POGOSTE NAPAKE IN REŠEVANJE REKLAMACIJ, 24. maj 2022
Začetek: Torek, 24 Maj 2022 09:00
Konec: Torek, 24 Maj 2022 11:30
Konec prijav: Torek, 24 Maj 2022 08:00
Predavatelj: Dida Volk je sodnica pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, ima objavljene številne strokovne članke in je avtorica več knjig
Ciljna skupina: Seminar je namenjen vsem, ki se želijo seznaniti z vsebino gradbene in podizvajalske pogodbe ter aktualno sodno prakso s področja gradbenih sporov.
Lokacija: spletni seminar
Kotizacija: € 129€
Naročnik: *
Naslov: *
Poštna številka: *
Pošta: *
Davčna številka: *
Davčni zavezanec: *
Telefon: *
Faks:
Kontaktna oseba: *
Elektronski naslov: *
Imena in priimki prijavljenih: *

Imena ločite z vejico!

   
Akademija za management in projektno vodenje  in E- TeleMediLab Vas z vsem spoštovanjem  vabita  na spletni seminar z aktualno vsebino

GRADBENA IN PODIZVAJALSKA POGODBA, POGOSTE NAPAKE IN REŠEVANJE REKLAMACIJ z DIDO VOLK

AKTUALNO - PROBLEMATIKA SPREMEMB CEN GRADBENEGA MATERIALA
 TERMIN
24. maj 2022, od 9.00 do 11.30, spletni seminar v živo preko spletne platforme ZOOM


PREDAVATELJICA
Dida Volk, univ.dipl.pravnica
Predavanje bo vodila vrhunska strokovnjakinja z dolgoletnimi izkušnjami na civilno-pravnem področju, področju izvršilnega, pogodbenega, insolvenčnega prava in prava nepremičnin. Ima veliko praktičnih izkušenj pri obravnavanju gradbenih sporov.
Dida Volk je sodnica pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, ima objavljene številne strokovne članke in je avtorica več knjig.


NAMEN SPLETNEGA SEMINARJA
V gradbeni pogodbi, ki mora biti sklenjena v pisni obliki, se lahko stranki natančno dogovorita glede mnogih vprašanj, ki se pojavljajo v (sodni) praksi: o načinu naročila dodatnih del, o načinu plačila pogodbenih del in dodatnih del, o postopku glede stvarnih napak opravljenega dela, o neposrednem plačilu podizvajalca, o zavarovanju nekaterih zahtevkov naročnika: iz naslova pogodbene kazni in jamčevanje za stvarne napake opravljenega dela.
S pogodbo o delu - podizvajalsko pogodbo se stranki dogovorita za izvedbo manjših gradbenih del (tudi popravil, adaptacij…) ali pa dodatnih del. Ker za to pogodbo ni potrebna pisna oblika, je lahko sklenjena tudi ustno, kar pa otežuje dokazovanje posameznega dogovora.
Posebnost je tudi možnost neposrednega zahtevka podizvajalca do investitorja na podlagi ureditve iz 631. člena Obligacijskega zakonika. Prikazana bo tudi ureditev neposrednih zahtevkov podizvajalcev do investitorjev po Zakonu o javnem naročanju.
Terjatve iz gradbenih in podizvajalskih pogodb upniki ponavadi uveljavljajo v izvršilnem postopku s predlogom za izvršbo na podlagi verodostojne listine. Kadar dolžnik vloži obrazložen ugovor se postopek nadaljuje v pravdi. V gradbeništvu so pogosta tudi zavarovanja z bančnimi garancijami.
V pravdnem postopku se najpogosteje pojavljajo vprašanja glede:
 • napak opravljenega dela izvajalca in uveljavljanja bančnih garancij;
 • zamude s končanjem del in uveljavljanjem pogodbene kazni;
 • razmerjem med glavnim izvajalcem in podizvajalcem v odnosu do investitorja;
 • uveljavljanja dodatnih del.

PROGRAM
1.) GRADBENA POGODBA
 • Vsebina gradbene pogodbe
 • Razmejitev s podizvajalsko pogodbo (bistvene razlike…)
 • Pogajanja in sprejem ponudbe
 • Določitev cene (pomen klavzule »ključ v roke«, ostali načini določitve cene)
 • Odgovornost izvajalca za napake opravljenega dela (vrste napak, odgovornost projektanta…)
 • Zahtevki naročnika, če so dela izvedena z napako (odprava napak, znižanje cene, razdrtje pogodbe…)
 • Pogodbena kazen – penali (določitev višine, uveljavljanje penalov)
 • Plačila naročnika (začasne in končna situacija)
 • Zavarovanje z bančno garancijo
1A) PROBLEMATIKA SPREMEMBE CEN GRADBENEGA MATERIALA
 
2.) PODJEMNA (PODIZVAJALSKA) POGODBA 
 • Sklenitev podjemne pogodbe in predmet pogodbe (vrste poslov…)
 • Dogovor o plačilu za opravljeno delo
 • Napake opravljenega dela in postopek z reklamacijami
 • Zahtevki podizvajalcev za plačilo neposredno od investitorja 
3.) SODNI POSTOPKI
 • Izvršilni postopek na podlagi verodostojne listine in postopek po vloženem obrazloženem ugovoru dolžnika
 • Uveljavljanje zahtevkov investitorja – izvajalca v pravdnem postopku s prikazom aktualne sodne prakse na področju gradbenih sporov
 • Na seminarju bo prikazana tudi aktualna sodna praksa z razlago posameznih zanimivejših odločb.
 
GRADIVO
Udeleženci boste prejeli gradivo v elektronski obliki in potrdilo o udeležbi.

SEMINAR JE NAMENJEN 
Srečanje je namenjeno vsem, ki se želijo seznaniti z vsebino gradbene in podizvajalske pogodbe ter aktualno sodno prakso s področja gradbenih sporov.

KREDITNE TOČKE
Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju bodo pridobili 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin v skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev (Uradni list RS, št. 37/18).

KOTIZACIJA
Kotizacija znaša 129,00 evrov .
(DDV je vključen v ceni)

PRIJAVA
 • Skenirano prijavnico lahko pošljete po e-pošti: evrohisa@siol.net
 • Za elektronsko prijavo kliknite TUKAJ
 • Prijava po e-pošti: evrohisa@siol.net
Prijave  sprejemamo do dneva pred izvedbo seminarja.
Odjave sprejemamo do treh dni pred seminarjem.

PRIJAVA VKLJUČUJE
 • izvedbo spletnega seminarja v živo,
 • gradivo v elektronski obliki,
 • odgovore na vaša vprašanja 
 • potrdilo o udeležbi
Priznanje kreditnih točk s strani IZS.
Izobraževanje bo potekalo:
Kdaj: 24. maj 2022
Kje: preko  spletne platforme ZOOM -  na vaš spletni naslov boste prejeli povezavo do spletnega seminarja
Na voljo bo tudi videoposnetek..

PLAČILOKotizacijo nakažite na transakcijski račun:
SI56 1914 0501 5223 820, sklic na 00 24052022, 
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)

E-TeleMediLab,Kotnikova 5, 1000 Ljubljana

Davčna številka:20865767

INFORMACIJE
 
Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko  številko:
040 772 267 ali 051 317 357 med 10.00 in 12.00 uro ali pa nam pišite na elektronski naslov:
prijava@evropska-svetovalnica.com   

PRIJAVNICA NA SEMINAR


GRADBENA IN PODIZVAJALSKA POGODBA, POGOSTE NAPAKE IN REŠEVANJE REKLAMACIJ z DIDO VOLK

AKTUALNO - PROBLEMATIKA SPREMEMB CEN GRADBENEGA MATERIALA

24. maj  2022, od 9.00 do 11.30 ure, spletni seminar v živo
   
Ime in naslov organizacije:_________________________
 
 
 Telefon:
 
Kontaktna oseba:________________ID zaDDVE-pošta:
 
Na seminar prijavljamo:
Ime in priimek:E-pošta
   
  
  
  
 
 
Žig in podpis:                                

Novice, dogodki, izobraževanje

Evropska unija