ja_mageia

 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
Nahajate se na: Naslovnica Dogodki VPLIV DVIGA CEN NA POGODBE JAVNEGA NAROČANJA V FAZI IZVEDBE
Dogodki
Opis
Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) je glede na pravila Obligacijskega zakonika (OZ) lex specialis, javno-naročniška razmerja kot taka pa izvirajo iz kogentnih določb ZJN-3, kar pomeni, da je presoja dopustnih sprememb podvržena režimu 95. člena ZJN-3. Spremembe pogodbeno dogovorjenih cen je zato treba presojati z vidika ZJN-3 in OZ. Presojo je treba opraviti upoštevaje okoliščine posameznega primera, predvsem v odvisnosti od pogodbenih določil posamezne pogodbe, zlasti ali pogodbena določila morebiti urejajo, katera od pogodbenih strank krije povečanje pogodbene cene v primeru nastopa različnih okoliščin. Kadar pogodba o izvedbi javnega naročila ne določa, katera izmed strank krije povečanje cen (iz kakršnega koli razloga), je odločitev o tem praviloma prepuščena pogodbenim strankam. Naloga posameznega naročnika je, da iz pravnega vidika ugotovi, katera pogodbena stranka mora v skladu z določili pogodbe oziroma morebitnimi drugimi dejanskimi okoliščinami nositi posledice povišanja cen oziroma ali jih sploh mora. Glede presoje z vidika OZ in ZJN-3 je pogodba o izvedbi javnega naročila pogodba civilnega prava, ki je od sklenitve dalje podrejena pravilom pogodbenega prava, za katerega je značilna pogodbena svoboda, ki izhaja iz načela avtonomije volje strank. Pogodbena svoboda pri teh pogodbah ne more biti absolutna in je zaradi zasledovanja ciljev javnega naročanja, s pravom javnih naročil omejena.
Naslov: VPLIV DVIGA CEN NA POGODBE JAVNEGA NAROČANJA V FAZI IZVEDBE
Začetek: Ponedeljek, 27 Junij 2022 09:00
Konec: Ponedeljek, 27 Junij 2022 11:30
Konec prijav: Ponedeljek, 27 Junij 2022 08:00
Predavatelj: mag.Matjaž Kovač
Ciljna skupina: E-seminar je namenjen vsem strokovnjakom, ki se ukvarjajo s področjem javnega naročanja, tako v državni upravi kot na nivoju lokalne skupnosti, javnim podjetjem, javnim agencijam, javnim zavodom, javnim skladom, gospodarskih javnim službam, koncesionarjem
Lokacija: spletni seminar
Kotizacija: € 139+ddv
Naročnik: *
Naslov: *
Poštna številka: *
Pošta: *
Davčna številka: *
Davčni zavezanec: *
Telefon: *
Faks:
Kontaktna oseba: *
Elektronski naslov: *
Imena in priimki prijavljenih: *

Imena ločite z vejico!

   
Akademija za management in projektno vodenje Vas vljudno vabi na spletni seminar z zelo aktualno vsebino

VPLIV DVIGA CEN NA POGODBE JAVNEGA NAROČANJA
V FAZI IZVEDBE

 aktualno - aktualno - aktualno

button__1_.gif

Izvedba dogodka je zagotovljena.

TERMIN
27. junij 2022 , od 09.00 do 11.30, spletni seminar
Seminar bo  potekal preko spletne platforme ZOOM.

VSEBINA IN NAMEN IZOBRAŽEVANJA

Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) je glede na pravila Obligacijskega zakonika (OZ) lex specialis, javno-naročniška razmerja kot taka pa izvirajo iz kogentnih določb ZJN-3, kar pomeni, da je presoja dopustnih sprememb podvržena režimu 95. člena ZJN-3. Spremembe pogodbeno dogovorjenih cen je zato treba presojati z vidika ZJN-3 in OZ.
 
Presojo je treba opraviti upoštevaje okoliščine posameznega primera, predvsem v odvisnosti od pogodbenih določil posamezne pogodbe, zlasti ali pogodbena določila morebiti urejajo, katera od pogodbenih strank krije povečanje pogodbene cene v primeru nastopa različnih okoliščin. Kadar pogodba o izvedbi javnega naročila ne določa, katera izmed strank krije povečanje cen (iz kakršnega koli razloga), je odločitev o tem praviloma prepuščena pogodbenim strankam.  Naloga posameznega naročnika je, da iz pravnega vidika ugotovi, katera pogodbena stranka mora v skladu z določili pogodbe oziroma morebitnimi drugimi dejanskimi okoliščinami nositi posledice povišanja cen oziroma ali jih sploh mora.
 
Glede presoje z vidika OZ in ZJN-3 je pogodba o izvedbi javnega naročila pogodba civilnega prava, ki je od sklenitve dalje podrejena pravilom pogodbenega prava, za katerega je značilna pogodbena svoboda, ki izhaja iz načela avtonomije volje strank. Pogodbena svoboda pri teh pogodbah ne more biti absolutna in je zaradi zasledovanja ciljev javnega naročanja, s pravom javnih naročil omejena.
 
PROGRAM
 • Pregled določb iz zakonodaje javnih naročil
 • Možnosti spremembe cene, kadar je javno naročilo v fazi izvedbe
 • Določilo o dopustnih spremembah v obstoječih in novih pogodbah za izvedbo javnega naročila
 • Osnova za spremembo pogodbe v okviru javnega naročanja
 • Možnost enostranskega odstopa pogodbe v okviru sistema javnih naročil zaradi spremenjenih okoliščin
 • Tveganje višjih cen in kolikšna je meja po Zakonu o javnem naročanju
 
PREDAVATELJ
matja___kova__.jpg
mag. MATJAŽ KOVAČ je magister pravnih znanosti, strokovnjak za javna naročila, gospodarsko pravo in davke ter zelo ploden avtor na omenjenih področjih, zaposlen na Direkcija RS za infrastrukturo, kjer že več kot deset let vodi najzahtevnejše postopke, odda javne naročnike na področju železniške infrastrukture v RS.
mag. Matjaž Kovač je tudi visokošolski predavatelj za predmetno področje Gospodarsko pravo in pripravljalec strokovnih gradiv za izvajanje teh predmetov. Je avtor strokovne priročnik Obdavčevanje svetovne dohodke (Davčni inštitut Maribor 2003), strokovni dela prevozne pogodbe, priročnik Davki od A do Ž, strokovni dela Javna naročila in javno zasebno partnerstvoin strokovne monografije Finančne storitve ter priročnika Plačilni sistem in plačilna disciplina itd. mag.Matjaž Kovač je doktorski kandidat na Pravnih fakultetah Univerze v Mariboru na področju finančnega in davčnega prava .


GRADIVO 
Udeleženci bodo prejeli gradivo v elektronski obliki.

SEMINAR JE NAMENJEN 

E-seminar je namenjen vsem strokovnjakom, ki se ukvarjajo s področjem javnega naročanja, tako v državni upravi kot na nivoju lokalne skupnosti, javnim podjetjem, javnim agencijam, javnim zavodom, javnim skladom, gospodarskih javnim službam, koncesionarjem, vsem ponudnikom, ki kot aktivni subjekti vstopajo v pravna razmerja na področju javnih naročil, svetovalcem na področju javne uprave in javnih naročil ter študentom, predvsem pa širši množici, ki se ukvarja z problemi javnega naročanja.

KOTIZACIJA
Kotizacija za udeležbo na seminarju znaša  139 €.
(ddv ni vključen v ceni)

POPUSTI

Za več udeležencev priznamo dodatnih 10% popust oz. popust po dogovoru.
 
PRIJAVA
Elektronska prijava: za prijavo kliknite TUKAJ
Po e-pošti: prijava@evropska-svetovalnica.com
Skenirano prijavnico lahko pošljete po e-pošti: 
prijava@evropska-svetovalnica.com

PRIJAVA VKLJUČUJE:
 • izvedbo spletnega seminarja v živo,
 • gradivo v elektronski obliki,
 • odgovore na vaša vprašanja 
PLAČILO
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  
SI56191405012239615 sklic na 00 27062022
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
Akademija za management in projektno vodenje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana 
ID za DDV: SI80886914

 
INFORMACIJE 
Za vse dodatne informacije lahko pokličete na telefonsko številko: 
051 317 357 ali pa nam pišite in pošljite nas, prosimo, pišite na e-naslov: 
prijava@evropska-svetovalnica.com

Novice, dogodki, izobraževanje

Evropska unija