ja_mageia

 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
Nahajate se na: Naslovnica Dogodki PREKRŠKI PRI IZVEDBI JAVNEGA NAROČANJA PO NOVEM
Dogodki
Opis
Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) določa ravnanja ponudnikov v postopkih javnega naročanja, ki predstavljajo prekršek. Prekrškovne sankcije se lahko določijo ne samo za ponudnika in naročnika, ampak tudi za podizvajalca. Subjekti, ki sodelujejo v postopkih javnega naročanja morajo poznati vrste prekrškov in tudi prekrškovni postopek. Državna revizijska komisija kot prekrškovni organ zaradi zagotavljanja izvrševanja pravnih posledic odločb o prekršku, za ugotavljanje izrečenih sankcij za prekrške in za izdajanje potrdil o vodi evidenco o pravnomočnih odločbah o prekrških. V praksi se je namreč izkazalo, da so nekatere prekrškovne določbe v izrecnem nasprotju s temeljnim načelom sorazmernosti, saj so nekateri prekrški v zakon uvrščeni brez tehtnega premisleka, zanje pa je zagrožena tako denarna sankcija, kot tudi stranska izločitev na listo ponudnikov z negativnimi referencami. Glede na to, da uvrstitev na takšno »listo« ponudnika, ki mu je bila izrečena sankcija za v resnici minoren prekršek ali pa je bil za prekršek obsojen zato, ker nekaterih zapletenih pravil ZJN-3 preprosto ni razumel izloči iz trga javnih naročil za zelo dolgo obdobje, ima to na majhnem trgu, kot je slovenski, lahko tudi negativne posledice za konkurenco. vzpostaviti seznam referenc, bi bilo v resnici koristno.
Naslov: PREKRŠKI PRI IZVEDBI JAVNEGA NAROČANJA PO NOVEM
Začetek: Ponedeljek, 17 Oktober 2022 09:00
Konec: Ponedeljek, 17 Oktober 2022 11:30
Konec prijav: Ponedeljek, 17 Oktober 2022 08:00
Predavatelj: mag.Matjaž Kovač
Ciljna skupina: E-seminar je namenjen vsem strokovnjakom, ki se ukvarjajo s področjem javnega naročanja, tako v državni upravi kot na nivoju lokalne skupnosti, javnim podjetjem, javnim agencijam, javnim zavodom, javnim skladom, gospodarskih javnim službam, koncesionarjem
Lokacija: spletni seminar preko ZOOM-a
Kotizacija: € 125,10+ddv
Naročnik: *
Naslov: *
Poštna številka: *
Pošta: *
Davčna številka: *
Davčni zavezanec: *
Telefon: *
Faks:
Kontaktna oseba: *
Elektronski naslov: *
Imena in priimki prijavljenih: *

Imena ločite z vejico!

   
Akademija za management in projektno vodenje in E-TeleMediLab
organizirata spletni seminar v živo z aktualno vsebino

PREKRŠKI PRI IZVEDBI JAVNEGA NAROČANJA

PO NOVEM

button__1_.gif
10 procentni popust za prijavo in plačilo do vključno 12. oktobra 2022

TERMIN
17. oktober 2022 , od 09.00 do 11.30, spletni seminar
Seminar bo  potekal preko spletne platforme ZOOM.

VSEBINA IN NAMEN IZOBRAŽEVANJA

Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) določa ravnanja ponudnikov v postopkih javnega naročanja, ki predstavljajo prekršek. Prekrškovne sankcije se lahko določijo ne samo za ponudnika in naročnika, ampak tudi za podizvajalca. Subjekti, ki sodelujejo v postopkih javnega naročanja morajo poznati vrste prekrškov in tudi prekrškovni postopek. Državna revizijska komisija kot prekrškovni organ zaradi zagotavljanja izvrševanja pravnih posledic odločb o prekršku, za ugotavljanje izrečenih sankcij za prekrške in za izdajanje potrdil o vodi evidenco o pravnomočnih odločbah o prekrških.
 
V praksi se je namreč izkazalo, da so nekatere prekrškovne določbe v izrecnem nasprotju s temeljnim načelom sorazmernosti, saj so nekateri prekrški v zakon uvrščeni brez tehtnega premisleka, zanje pa je zagrožena tako denarna sankcija, kot tudi stranska izločitev na listo ponudnikov z negativnimi referencami. Glede na to, da uvrstitev na takšno »listo« ponudnika, ki mu je bila izrečena sankcija za v resnici minoren prekršek ali pa je bil za prekršek obsojen zato, ker nekaterih zapletenih pravil ZJN-3 preprosto ni razumel izloči iz trga javnih naročil za zelo dolgo obdobje, ima to na majhnem trgu, kot je slovenski, lahko tudi negativne posledice za konkurenco. vzpostaviti seznam referenc, bi bilo v resnici koristno.
 
 
PROGRAM
 • Elementi prekrška v postopku oddaje javnega naročila?
 • Subjektivna in objektivna odgovornost subjektov oddaje javnega naročila
 • Ravnanje naročnikov in ponudnikov ob sumi na prekršek
 • Aktivno legitimirani subjekti za prekršek pri javnem naročanju
 • Pravna sredstva ponudnikov glede prekrška
 • Uvedba prekrškovnega postopka
 • Tek prekrškovnega postopka
 • Sankcije glede prekrška v postopku oddaje javnega naročila
 • Novosti na področju prekrškov v javnem naročanju po ZJN-3B
 • Praksa sodišč in Dkom glede prekrškov v postopkih javnega naročanja

 
PREDAVATELJ
matja___kova__.jpg
mag. MATJAŽ KOVAČ je magister pravnih znanosti, strokovnjak za javna naročila, gospodarsko pravo in davke ter zelo ploden avtor na omenjenih področjih, zaposlen na Direkcija RS za infrastrukturo, kjer že več kot deset let vodi najzahtevnejše postopke, odda javne naročnike na področju železniške infrastrukture v RS.
mag. Matjaž Kovač je tudi visokošolski predavatelj za predmetno področje Gospodarsko pravo in pripravljalec strokovnih gradiv za izvajanje teh predmetov. Je avtor strokovne priročnik Obdavčevanje svetovne dohodke (Davčni inštitut Maribor 2003), strokovni dela prevozne pogodbe, priročnik Davki od A do Ž, strokovni dela Javna naročila in javno zasebno partnerstvoin strokovne monografije Finančne storitve ter priročnika Plačilni sistem in plačilna disciplina itd. mag.Matjaž Kovač je doktorski kandidat na Pravnih fakultetah Univerze v Mariboru na področju finančnega in davčnega prava .

GRADIVO 
Udeleženci bodo prejeli gradivo v elektronski obliki.

SEMINAR JE NAMENJEN 

E-seminar je namenjen vsem strokovnjakom, ki se ukvarjajo s področjem javnega naročanja, tako v državni upravi kot na nivoju lokalne skupnosti, javnim podjetjem, javnim agencijam, javnim zavodom, javnim skladom, gospodarskih javnim službam, koncesionarjem, vsem ponudnikom, ki kot aktivni subjekti vstopajo v pravna razmerja na področju javnih naročil, svetovalcem na področju javne uprave in javnih naročil ter študentom, predvsem pa širši množici, ki se ukvarja z problemi javnega naročanja.

KOTIZACIJA

Kotizacija z 10% popustom znaša 125,10€ + ddv.

Kotizacija za udeležbo na seminarju  brez popusta znaša  139 € + ddv.

POPUSTI

 • 10 procentni popust za prijavo in plačilo do vključno 12. oktobra 2022
 • Za več udeležencev priznamo dodatnih 10% popust oz. popust po dogovoru.

 
PRIJAVA
Elektronska prijava: za prijavo kliknite TUKAJ
Po e-pošti: prijava@evropska-svetovalnica.com
Skenirano prijavnico lahko pošljete po e-pošti: 
prijava@evropska-svetovalnica.com

PRIJAVA VKLJUČUJE:

 • izvedbo spletnega seminarja v živo,
 • gradivo v elektronski obliki,
 • odgovore na vaša vprašanja 

PLAČILO
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  
SI56 1914 0501 2239 615, sklic na 00 17102022
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
Akademija za management in projektno vodenje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana 
ID za DDV: SI80886914


INFORMACIJE 
Za vse dodatne informacije lahko pokličete na telefonsko številko: 
051 317 357 ali pa nam pišite in pošljite nas, prosimo, pišite na e-naslov: 
prijava@evropska-svetovalnica.com

PRIJAVNICA NA SEMINAR


PREKRŠKI PRI IZVEDBI JAVNEGA NAROČANJA PO NOVEM


17. oktober 2022, od 09.00 do 11.30, spletni seminar preko ZOOM-a

Na seminar prijavljamo naslednje udeležence:
(navedite ime in priimek in e-pošto):
1. ______________________________________ _________________@ ___________________
2. ______________________________________ _________________@ __________________
3 ._______________________________________ ________________@ _________________

Naročnik in plačnik: __________________________________________________________________________________
Naslov plačnika (ulica / št., Poštna št. / kraj): _____________________________________________________________________________
Zavezanec za DDV: da ne (ustrezno obkrožite)
ID za DDV plačnika: ___________________
Davčna številka: _____________________
IBAN: SI56 ___________________________________________   
BIC BANKE: __________________________________________
Številka referenčnega dokumenta pri e-računu (številka naročilnice, ...) _________________________________________________________________________
Glede obveznosti prejemanja oz. izdajanja / pošiljanja e-računov prosimo obkrožite:
e-račun : DA NE
Telefon: ___________________________ GSM: ___________________  
e-pošta plačnika: _________________________ @ ______________________ 


Žig in podpis:                     


            

Želimo prejemati obvestila o dogodkih. da ne
 
V skladu s 73.člen ZVOP-1 vas obveščamo o pravicah:
»Posameznik lahko kadarkoli piše ali na droge dogovorjen način zahteva, da upravlja osebne podatke, ki jih začasno prenese, začasno uporabi svoje osebne podatke za neposredno trženje.
Upravljalec osebnih podatkov je dolžan v 15 dneh tudi preprečiti uporabo osebnih podatkov za neposredno neposredno trženje ter pisno obvestiti posameznika, ki je potreben. «

Novice, dogodki, izobraževanje

Evropska unija